8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 644 143 364 249 139 198 172 145 109 123 107 90 138 184 202 265 213 289 272 161 76 5
II. Novotvary 7 119 18 45 45 63 55 61 93 117 221 335 403 498 663 924 1 114 909 735 542 225 47 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 605 7 22 22 23 18 9 5 4 10 18 12 22 38 52 53 62 72 81 54 19 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 708 33 176 119 67 72 41 48 51 82 89 87 117 167 214 259 247 256 276 214 81 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 798 10 23 34 35 67 69 58 46 65 58 51 41 35 30 35 27 31 41 31 11 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 863 28 54 79 76 74 85 83 112 125 197 185 241 260 258 286 243 192 168 88 28 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 564 17 39 38 25 24 19 19 25 40 45 53 69 105 155 184 222 174 202 92 15 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 076 10 79 97 33 19 23 25 29 53 50 42 72 60 88 108 112 75 56 36 9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 153 2 18 58 70 89 71 109 146 246 312 400 672 941 1 405 1 856 2 031 2 037 2 007 1 248 399 36
X. Nemoci dýchací soustavy 7 019 349 1 415 823 211 222 131 118 142 159 124 110 194 240 342 412 497 504 539 347 122 18
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 579 60 209 323 354 390 398 380 430 503 487 505 561 749 834 906 745 667 603 343 121 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 719 25 79 61 48 91 127 82 78 83 66 81 107 109 127 137 101 115 105 68 24 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 195 3 31 57 126 226 237 204 324 402 528 669 761 976 867 881 700 611 379 187 23 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 182 76 121 115 115 258 362 370 393 468 542 641 590 616 741 755 664 520 457 259 109 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 451 0 0 0 1 244 1 054 2 374 2 365 1 086 297 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 585 95 104 161 53 41 15 14 13 8 12 18 12 10 9 6 11 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 463 153 169 133 232 254 117 118 91 95 105 121 150 203 232 291 273 236 253 180 51 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 274 108 386 356 358 604 672 485 491 544 466 481 488 593 514 528 519 472 579 451 155 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 228 4 626 104 99 82 155 529 1 340 2 098 1 899 803 462 494 713 884 1 068 801 562 354 124 29 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108 031 6 569 3 438 2 869 2 111 3 101 4 192 6 070 7 064 6 212 4 641 4 440 5 228 6 662 7 878 9 144 8 377 7 550 6 915 4 108 1 319 143
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 7 6 4 16 6 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 216 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 16 16 33 32 51 31 19 10 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 12 15 17 22 24 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 0 2 10 7 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 120 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 8 6 12 7 15 23 13 24 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 807 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 10 16 31 50 68 152 200 186 79 10
X. Nemoci dýchací soustavy 231 0 0 2 1 0 1 1 1 3 3 5 4 10 22 32 43 32 41 19 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 11 4 9 13 21 14 6 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 3 6 3 5 7 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 151 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 10 10 10 19 27 33 26 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 11 13 20 21 17 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 4 8 13 10 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 401 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 6 12 18 25 32 61 89 107 37 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 91 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 4 9 11 16 9 22 11 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 483 0 0 2 2 0 2 3 3 14 19 19 56 85 146 202 279 420 539 483 189 20
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 191 0 3 34 75 114 140 159 177 223 209 190 163 190 152 90 74 74 65 41 16 2
VI. Nemoci nervové soustavy 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11 12 26 44 67 61 29 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 447 0 3 34 75 114 140 159 177 223 209 190 165 191 164 102 100 118 133 102 45 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
II. Novotvary 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 4 4 7 2 4 5 4 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 1 5 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 274 0 11 18 7 4 6 6 9 16 24 11 27 32 45 35 11 9 2 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 231 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 12 18 29 36 41 41 27 17 3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 132 0 6 40 70 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 0 2 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 630 0 1 2 5 9 2 7 11 16 32 44 64 86 76 102 81 50 30 11 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 7 3 1 2 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 82 0 2 0 0 4 4 7 2 3 9 9 6 12 9 6 2 4 1 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 388 0 0 1 0 0 1 5 10 15 13 8 13 18 46 63 75 78 33 8 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 849 2 22 72 103 27 14 25 35 52 85 88 136 187 226 259 215 176 90 31 4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 700 143 364 249 139 198 172 145 111 123 110 90 139 185 205 272 219 295 288 168 80 5
péče celkem II. Novotvary 7 373 18 45 45 64 55 61 93 117 223 335 408 505 683 944 1 154 943 790 578 248 58 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 615 7 22 22 24 18 9 5 4 10 18 12 22 38 53 53 63 74 84 56 19 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 841 33 177 124 84 76 41 48 51 82 89 87 119 168 219 271 262 273 298 238 88 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 024 10 26 68 110 182 209 217 223 288 268 241 207 225 184 128 101 107 116 79 32 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 511 28 65 97 83 78 91 89 121 144 222 201 278 299 326 340 295 268 250 174 60 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 569 17 39 42 25 24 19 19 25 40 45 53 69 105 155 184 223 174 202 92 15 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 080 10 79 97 33 19 23 25 29 53 50 42 72 60 88 108 113 78 56 36 9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 191 2 18 58 70 89 72 110 147 247 319 413 700 986 1 472 1 947 2 140 2 216 2 224 1 437 478 46
X. Nemoci dýchací soustavy 7 382 349 1 421 865 282 227 132 119 143 162 127 116 199 250 366 445 542 536 582 368 131 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 666 60 209 323 354 390 398 380 430 504 487 505 564 753 845 910 754 680 624 357 127 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 760 25 80 63 49 91 127 82 78 83 67 81 111 111 130 140 107 118 110 75 27 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 977 3 32 59 131 235 239 211 335 419 562 715 832 1 072 953 993 800 688 443 224 28 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 279 76 121 115 115 258 362 370 393 469 543 641 593 617 745 760 675 533 477 280 126 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 451 0 0 0 1 244 1 054 2 374 2 365 1 086 297 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 806 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 588 96 104 161 54 41 15 14 14 8 12 18 12 10 9 6 11 2 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 533 154 169 133 233 254 117 119 91 95 106 123 153 211 240 295 278 246 266 190 53 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 757 108 388 356 358 608 677 492 493 551 479 491 500 617 541 559 553 537 669 559 193 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 707 4 626 104 100 82 155 530 1 345 2 109 1 914 818 471 509 735 939 1 142 892 649 409 143 33 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 114 810 6 571 3 463 2 977 2 291 3 242 4 348 6 257 7 279 6 501 4 954 4 737 5 585 7 125 8 414 9 707 8 971 8 264 7 677 4 724 1 557 166
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,1 28 17,6 9,4 5,9 7,9 5,2 4,3 3,1 2,9 2,8 2,7 4,2 5,3 5,9 8,4 9,4 17,7 21,9 24,5 37,1 21,5
II. Novotvary 14 3,5 2,2 1,7 2,7 2,2 1,8 2,7 3,3 5,3 8,8 12 15,1 19 27,2 35,5 40,2 45 43,6 34,2 22,9 25,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 1,4 1,1 0,8 1 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,7 1,1 1,5 1,7 2,7 4,4 6,5 8,2 9,3 8,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 6,5 8,5 4,5 2,9 2,9 1,2 1,4 1,5 2 2,3 2,6 3,5 4,8 6,3 8,3 10,9 15,7 22,2 32,5 39,5 51,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 2 1,1 1,3 1,5 2,7 2,1 1,7 1,3 1,6 1,5 1,5 1,2 1 0,9 1,1 1,2 1,9 3,3 4,7 5,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 5,5 2,6 3 3,2 3 2,6 2,4 3,2 3 5,2 5,5 7,3 7,5 7,6 9,1 10,8 11,7 13,5 13,4 13,7 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 3,3 1,9 1,4 1,1 1 0,6 0,6 0,7 1 1,2 1,6 2,1 3 4,6 5,9 9,8 10,6 16,3 14 7,3 8,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 2 3,8 3,7 1,4 0,8 0,7 0,7 0,8 1,3 1,3 1,2 2,2 1,7 2,6 3,4 5 4,6 4,5 5,5 4,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,8 0,4 0,9 2,2 3 3,5 2,1 3,2 4,2 5,9 8,2 11,9 20,3 27 41,3 59,1 89,9 124,7 161,5 189,7 194,6 154,5
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 68,4 68,4 31 9 8,9 4 3,5 4,1 3,8 3,3 3,3 5,9 6,9 10,1 13,1 22 30,8 43,4 52,7 59,5 77,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 11,8 10,1 12,2 15,1 15,6 12 11,2 12,3 12 12,8 15 17 21,5 24,5 28,9 33 40,8 48,5 52,1 59 47,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,4 4,9 3,8 2,3 2 3,6 3,8 2,4 2,2 2 1,7 2,4 3,2 3,1 3,7 4,4 4,5 7 8,5 10,3 11,7 21,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,1 0,6 1,5 2,1 5,4 9 7,1 6 9,2 9,6 13,9 19,9 23 28 25,5 28,1 31 37,4 30,5 28,4 11,2 12,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 14,9 5,8 4,3 4,9 10,3 10,9 10,9 11,2 11,2 14,2 19 17,9 17,7 21,8 24,1 29,4 31,8 36,8 39,4 53,2 42,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0 9,7 31,8 69,9 67,5 26 7,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 18,6 5 6,1 2,3 1,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,8 30 8,2 5 9,9 10,1 3,5 3,5 2,6 2,3 2,8 3,6 4,5 5,8 6,8 9,3 12,1 14,4 20,4 27,4 24,9 25,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,2 21,2 18,6 13,4 15,3 24,1 20,3 14,3 14 13 12,2 14,3 14,8 17 15,1 16,8 23 28,9 46,6 68,5 75,6 103
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,8 907,1 5 3,7 3,5 6,2 16 39,5 59,9 45,5 21,1 13,7 15 20,5 26 34 35,5 34,4 28,5 18,8 14,1 8,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,8 1 288,0 166,1 108,2 89,9 123,7 126,4 178,8 201,5 148,7 121,9 131,9 158,2 191,3 231,7 291,4 370,9 462 556,6 624,3 643,4 613,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 1,3 0,9 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,5 1,1 1,4 3,1 2,5 2,9 4,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,7 1 1,8 3,6 3,4 4,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,8 1,1 2,4 4,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,7 1,4 1 3,6 1,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,9 1,6 3 9,3 16,1 28,3 38,5 42,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,9 2 3,3 2,9 4,4 8,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,8 1,7 2,1 2,9 4,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 1,1 1,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 1,7 2,7 4 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,6 3,2 8,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,5 1 1,5 1 4,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 3,7 7,2 16,3 18 17,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 1,8 1,7 1,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,9 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,7 2,4 4,3 6,4 12,4 25,7 43,4 73,4 92,2 85,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 0 0,1 1,3 3,2 4,5 4,2 4,7 5 5,3 5,5 5,6 4,9 5,5 4,5 2,9 3,3 4,5 5,2 6,2 7,8 8,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 1,2 2,7 5,4 9,3 14,1 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,8 0 0,1 1,3 3,2 4,5 4,2 4,7 5 5,3 5,5 5,6 5 5,5 4,8 3,3 4,4 7,2 10,7 15,5 22 12,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,3 0,8 0,9 1,3 1,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,8 1,1 1,3 1,8 1,7 1,4 0,5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,3 1,5 3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,3 1,9 2,5 2,2 3,3 3,6 3,1 2,4 1,7 0,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 1,4 2 3,3 4,8 2,7 1,2 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,6 0,4 1,1 2,7 4,4 1,1 0,4 0,7 1 1,2 2,2 2,6 4,1 5,4 6,6 8,3 9,5 10,8 7,2 4,7 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,3 28 17,6 9,4 5,9 7,9 5,2 4,3 3,2 2,9 2,9 2,7 4,2 5,3 6 8,7 9,7 18,1 23,2 25,5 39 21,5
péče celkem II. Novotvary 14,5 3,5 2,2 1,7 2,7 2,2 1,8 2,7 3,3 5,3 8,8 12,1 15,3 19,6 27,8 36,8 41,8 48,3 46,5 37,7 28,3 25,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 1,4 1,1 0,8 1 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,7 1,1 1,6 1,7 2,8 4,5 6,8 8,5 9,3 8,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 6,5 8,6 4,7 3,6 3 1,2 1,4 1,5 2 2,3 2,6 3,6 4,8 6,4 8,6 11,6 16,7 24 36,2 42,9 55,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 2 1,3 2,6 4,7 7,3 6,3 6,4 6,4 6,9 7 7,2 6,3 6,5 5,4 4,1 4,5 6,5 9,3 12 15,6 12,9
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 5,5 3,1 3,7 3,5 3,1 2,7 2,6 3,5 3,4 5,8 6 8,4 8,6 9,6 10,8 13,1 16,4 20,1 26,4 29,3 8,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 3,3 1,9 1,6 1,1 1 0,6 0,6 0,7 1 1,2 1,6 2,1 3 4,6 5,9 9,9 10,6 16,3 14 7,3 8,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 2 3,8 3,7 1,4 0,8 0,7 0,7 0,8 1,3 1,3 1,2 2,2 1,7 2,6 3,4 5 4,8 4,5 5,5 4,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,8 0,4 0,9 2,2 3 3,5 2,2 3,2 4,2 5,9 8,4 12,3 21,2 28,3 43,3 62 94,8 135,6 179 218,4 233,2 197,4
X. Nemoci dýchací soustavy 14,5 68,4 68,6 32,6 12 9,1 4 3,5 4,1 3,9 3,3 3,4 6 7,2 10,8 14,2 24 32,8 46,8 55,9 63,9 85,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 11,8 10,1 12,2 15,1 15,6 12 11,2 12,3 12,1 12,8 15 17,1 21,6 24,9 29 33,4 41,6 50,2 54,3 62 51,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,5 4,9 3,9 2,4 2,1 3,6 3,8 2,4 2,2 2 1,8 2,4 3,4 3,2 3,8 4,5 4,7 7,2 8,9 11,4 13,2 21,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,6 0,6 1,5 2,2 5,6 9,4 7,2 6,2 9,6 10 14,8 21,2 25,2 30,8 28 31,6 35,4 42,1 35,7 34 13,7 12,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,2 14,9 5,8 4,3 4,9 10,3 10,9 10,9 11,2 11,2 14,3 19 17,9 17,7 21,9 24,2 29,9 32,6 38,4 42,6 61,5 42,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0 9,7 31,8 69,9 67,5 26 7,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 18,8 5 6,1 2,3 1,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,9 30,2 8,2 5 9,9 10,1 3,5 3,5 2,6 2,3 2,8 3,7 4,6 6,1 7,1 9,4 12,3 15,1 21,4 28,9 25,9 30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 21,2 18,7 13,4 15,3 24,2 20,4 14,5 14,1 13,2 12,6 14,6 15,1 17,7 15,9 17,8 24,5 32,9 53,8 85 94,1 120,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,7 907,1 5 3,8 3,5 6,2 16 39,6 60,2 45,8 21,5 14 15,4 21,1 27,6 36,4 39,5 39,7 32,9 21,7 16,1 8,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 225,1 1 288,4 167,3 112,2 97,6 129,3 131,1 184,4 207,7 155,6 130,1 140,7 169,1 204,6 247,5 309,3 397,2 505,7 617,9 717,9 759,5 712,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)