8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 439 268 578 351 269 222 240 194 161 168 166 126 135 148 220 301 282 233 182 134 56 5
II. Novotvary 11 896 50 118 98 109 91 79 104 189 320 648 749 857 886 1 565 2 148 1 753 1 129 624 300 70 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 186 14 52 33 23 23 20 10 20 19 32 37 51 70 61 136 174 150 122 95 32 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 638 83 278 201 164 122 64 80 72 89 140 164 193 223 289 353 359 269 231 158 81 25
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 598 8 45 85 154 290 282 268 273 352 312 254 274 232 168 163 142 103 87 67 34 5
VI. Nemoci nervové soustavy 5 593 38 90 131 205 157 136 168 224 303 411 394 507 442 477 580 552 362 228 141 42 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 500 11 51 71 20 31 26 16 27 50 60 54 66 80 158 246 215 157 95 55 9 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 057 28 102 83 49 29 20 27 33 55 72 54 66 61 82 98 83 55 34 21 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 963 6 20 32 67 72 66 134 189 413 631 938 1 184 1 544 2 678 3 938 3 829 3 020 2 229 1 353 545 75
X. Nemoci dýchací soustavy 11 983 916 2 191 985 272 251 155 175 190 200 287 271 392 463 783 1 217 1 049 883 624 476 168 35
XI. Nemoci trávicí soustavy 14 755 110 277 383 344 489 480 516 552 757 1 021 940 1 027 1 036 1 374 1 636 1 471 1 023 706 430 156 27
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 248 56 125 93 97 149 99 113 102 93 109 89 130 157 159 227 168 118 90 53 16 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 273 1 55 103 298 475 221 296 340 639 981 1 094 1 275 1 311 1 386 1 637 1 431 950 487 217 68 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 320 125 195 207 197 491 575 791 867 993 1 403 1 419 1 211 1 108 1 450 1 849 1 507 917 558 325 113 19
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13 947 0 0 0 7 906 2 707 4 041 3 534 2 035 662 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 930 175 191 280 92 57 16 16 16 10 13 12 15 10 8 5 6 4 3 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 279 379 503 492 740 785 240 201 247 306 362 359 388 410 611 896 814 613 480 308 116 29
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 571 177 563 628 764 697 630 630 585 688 859 677 822 727 864 1 048 870 815 687 531 261 48
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27 311 7 743 188 294 297 480 1 226 2 127 2 415 2 142 1 454 833 941 1 026 1 323 1 778 1 410 872 470 230 59 3
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 180 472 11 172 5 622 4 550 4 168 5 817 7 282 9 907 10 036 9 632 9 623 8 515 9 537 9 934 13 656 18 256 16 115 11 674 7 937 4 894 1 831 314
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 113 0 0 0 0 1 0 1 4 2 4 3 8 9 6 12 19 17 9 14 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 532 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 24 32 68 86 105 90 69 36 16 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 5 8 7 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 195 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 6 10 25 33 31 33 27 19 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 139 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 4 14 7 21 13 16 21 26 6 3
VI. Nemoci nervové soustavy 344 0 0 0 0 0 2 1 1 7 14 8 18 18 27 45 49 71 44 28 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 978 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 13 26 53 105 193 278 376 351 346 188 39
X. Nemoci dýchací soustavy 765 0 58 63 12 1 1 0 0 1 15 10 16 17 81 144 102 93 68 64 16 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 5 26 33 33 38 45 34 16 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 104 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 11 5 8 15 14 10 18 10 6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 316 0 0 0 0 0 1 4 7 13 24 30 61 79 143 189 241 230 156 107 27 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 16 12 18 29 39 33 16 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 265 0 0 0 2 0 1 0 0 0 5 3 3 9 14 21 36 29 60 45 27 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 148 0 0 0 0 0 3 4 3 7 9 5 23 32 62 120 134 186 233 209 93 25
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 371 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 10 20 30 48 45 72 67 50 14 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 731 0 58 64 14 2 8 11 23 37 89 86 219 303 607 971 1 128 1 293 1 222 1 037 462 97
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 456 0 3 43 159 180 235 248 308 260 219 192 159 145 115 60 50 36 24 11 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 7 5 14 10 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 511 0 3 43 160 180 235 248 309 261 219 192 160 147 118 67 55 51 34 19 10 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 306 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 10 27 32 47 60 50 41 21 6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43 0 0 4 26 7 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4 2 3 2 1 3 3 0 3 1 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 152 0 2 2 5 5 5 4 6 7 14 12 12 11 15 18 7 10 6 4 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 65 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5 7 5 7 10 10 5 1 4 5 3
X. Nemoci dýchací soustavy 113 0 22 51 29 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 128 0 0 2 2 1 0 4 4 5 15 11 13 10 12 22 15 6 5 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 4 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27 0 0 1 0 0 0 2 4 0 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 107 0 0 0 0 1 1 3 11 6 7 2 3 14 11 16 15 12 4 0 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 027 0 27 70 69 23 9 17 27 25 55 42 54 74 86 120 116 86 63 34 26 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 556 268 578 351 269 223 240 195 165 170 170 129 143 157 227 315 301 250 192 148 59 6
péče celkem II. Novotvary 12 734 50 118 98 109 91 79 104 189 323 656 755 891 945 1 665 2 281 1 918 1 269 734 357 92 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 227 14 52 33 23 23 20 10 20 19 32 37 51 70 63 141 182 155 130 103 37 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 876 83 278 205 190 129 65 80 73 91 140 165 202 230 299 379 392 300 264 185 100 26
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 226 8 48 129 313 470 518 520 584 612 536 451 440 393 291 247 208 155 135 105 54 9
VI. Nemoci nervové soustavy 6 142 38 92 133 210 162 143 173 232 318 439 414 538 473 522 650 613 457 288 181 60 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 512 11 52 79 20 31 26 16 27 50 60 54 66 80 159 247 215 157 96 55 9 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 059 28 102 83 49 29 20 27 33 55 72 54 66 61 82 99 83 55 34 22 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 006 6 20 32 67 72 67 135 192 416 636 956 1 217 1 602 2 790 4 141 4 117 3 401 2 581 1 703 738 117
X. Nemoci dýchací soustavy 12 861 916 2 271 1 099 313 259 156 175 190 201 302 281 409 480 864 1 361 1 153 976 692 541 184 38
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 002 110 277 383 344 489 480 516 552 757 1 025 941 1 033 1 042 1 401 1 669 1 504 1 061 751 464 172 31
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 361 56 125 94 103 151 99 113 103 95 111 90 141 162 168 242 182 128 108 63 22 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 717 1 55 105 300 476 222 304 351 657 1 020 1 135 1 349 1 400 1 541 1 848 1 687 1 186 648 324 96 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 510 125 195 207 197 491 575 791 868 996 1 411 1 423 1 213 1 113 1 467 1 861 1 525 947 598 358 129 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13 947 0 0 0 7 906 2 707 4 041 3 534 2 035 662 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 984 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 934 175 193 280 93 57 16 16 16 10 13 12 15 10 9 5 6 4 3 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 549 379 503 493 742 785 241 201 247 306 368 362 391 419 626 917 851 643 540 353 143 39
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 747 177 563 629 764 697 633 636 592 695 870 683 848 761 929 1 169 1 007 1 003 921 742 355 73
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27 790 7 743 188 294 298 481 1 227 2 130 2 427 2 149 1 463 842 954 1 060 1 364 1 842 1 470 956 541 280 74 7
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 191 741 11 172 5 710 4 727 4 411 6 022 7 534 10 183 10 395 9 955 9 986 8 835 9 970 10 458 14 467 19 414 17 414 13 104 9 256 5 984 2 329 415
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,4 32,3 17,4 7,5 6,3 5,8 5,5 3,7 3 2,7 2,3 2,2 2,5 3,1 4 5,2 6,7 9,1 12 16 18,8 9,9
II. Novotvary 14,5 6 3,6 2,1 2,5 2,4 1,8 2 3,5 5,2 9 13 15,6 18,6 28,4 37,2 41,7 44 41,2 35,7 23,5 17,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,7 1,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 1,1 2,4 4,1 5,9 8 11,3 10,7 23,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 10 8,4 4,3 3,8 3,2 1,5 1,5 1,3 1,4 1,9 2,8 3,5 4,7 5,2 6,1 8,5 10,5 15,2 18,8 27,1 49,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,4 1 1,4 1,8 3,6 7,5 6,5 5,1 5,1 5,7 4,3 4,4 5 4,9 3,1 2,8 3,4 4 5,7 8 11,4 9,9
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 4,6 2,7 2,8 4,8 4,1 3,1 3,2 4,2 4,9 5,7 6,8 9,2 9,3 8,7 10,1 13,1 14,1 15 16,8 14,1 9,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 1,5 1,5 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,7 2,9 4,3 5,1 6,1 6,3 6,5 3 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,4 3,1 1,8 1,1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9 1 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 2 2,1 2,2 2,5 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28 0,7 0,6 0,7 1,6 1,9 1,5 2,6 3,5 6,7 8,7 16,3 21,5 32,5 48,6 68,3 91 117,8 147 161,1 182,6 147,9
X. Nemoci dýchací soustavy 14,6 110,4 66 21 6,3 6,5 3,6 3,4 3,5 3,2 4 4,7 7,1 9,7 14,2 21,1 24,9 34,4 41,2 56,7 56,3 69
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 13,3 8,3 8,2 8 12,7 11 9,9 10,3 12,3 14,1 16,3 18,7 21,8 25 28,4 35 39,9 46,6 51,2 52,3 53,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 6,8 3,8 2 2,3 3,9 2,3 2,2 1,9 1,5 1,5 1,5 2,4 3,3 2,9 3,9 4 4,6 5,9 6,3 5,4 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,2 0,1 1,7 2,2 7 12,3 5,1 5,7 6,3 10,4 13,6 19 23,2 27,6 25,2 28,4 34 37,1 32,1 25,8 22,8 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,9 15,1 5,9 4,4 4,6 12,8 13,2 15,2 16,1 16,1 19,4 24,6 22 23,3 26,3 32,1 35,8 35,8 36,8 38,7 37,9 37,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0,2 23,6 62 77,5 65,7 33 9,2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 118,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 21,1 5,8 6 2,1 1,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,3 45,7 15,2 10,5 17,3 20,4 5,5 3,9 4,6 5 5 6,2 7,1 8,6 11,1 15,5 19,4 23,9 31,7 36,7 38,9 57,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,5 21,3 17 13,4 17,8 18,1 14,4 12,1 10,9 11,1 11,9 11,7 14,9 15,3 15,7 18,2 20,7 31,8 45,3 63,2 87,4 94,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,3 933,5 5,7 6,3 6,9 12,5 28,1 40,8 44,9 34,7 20,1 14,4 17,1 21,6 24 30,8 33,5 34 31 27,4 19,8 5,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 219,8 1 346,8 169,5 97,1 97,3 151,2 166,8 190,1 186,5 156,1 133,2 147,5 173,3 209 248 316,5 383,1 455,4 523,5 582,8 613,4 619,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 1,7 1 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 1,2 1,5 2,5 3,5 4,6 4,3 5,4 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,2 3,2 6,4 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 1,4 3,1 2 5,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 2,8 2,9 3,3 3,4 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,9 3,3 6,6 14,7 23,2 41,2 63 76,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 1,7 1,3 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 1,5 2,5 2,4 3,6 4,5 7,6 5,4 5,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 1,5 3 4 5,4 7,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,2 1,2 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 1,7 2,6 3,3 5,7 9 10,3 12,7 9 7,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 1,1 2,6 3,9 5,4 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,1 4 5,4 9 19,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,7 1,1 2,1 3,2 7,3 15,4 24,9 31,2 49,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 2,8 4,4 6 4,7 7,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,4 0 1,7 1,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 1,5 4 6,4 11 16,8 26,8 50,4 80,6 123,5 154,8 191,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0,1 0,9 3,7 4,7 5,4 4,8 5,7 4,2 3 3,3 2,9 3,1 2,1 1 1,2 1,4 1,6 1,3 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 1 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,1 0 0,1 0,9 3,7 4,7 5,4 4,8 5,7 4,2 3 3,3 2,9 3,1 2,1 1,2 1,3 2 2,2 2,3 3,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 1,4 2 2,7 2,5 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 1,7 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 2,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 1,7 5,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,7 1,1 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,3 0 0,8 1,5 1,6 0,6 0,2 0,3 0,5 0,4 0,8 0,7 1 1,6 1,6 2,1 2,8 3,4 4,2 4 8,7 7,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 32,3 17,4 7,5 6,3 5,8 5,5 3,7 3,1 2,8 2,4 2,2 2,6 3,3 4,1 5,5 7,2 9,8 12,7 17,6 19,8 11,8
péče celkem II. Novotvary 15,5 6 3,6 2,1 2,5 2,4 1,8 2 3,5 5,2 9,1 13,1 16,2 19,9 30,2 39,5 45,6 49,5 48,4 42,5 30,8 19,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,7 1,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 1,1 2,4 4,3 6 8,6 12,3 12,4 23,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 10 8,4 4,4 4,4 3,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,9 2,9 3,7 4,8 5,4 6,6 9,3 11,7 17,4 22 33,5 51,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,6 1 1,4 2,8 7,3 12,2 11,9 10 10,9 9,9 7,4 7,8 8 8,3 5,3 4,3 4,9 6 8,9 12,5 18,1 17,8
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 4,6 2,8 2,8 4,9 4,2 3,3 3,3 4,3 5,2 6,1 7,2 9,8 10 9,5 11,3 14,6 17,8 19 21,6 20,1 11,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 1,6 1,7 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,7 2,9 4,3 5,1 6,1 6,3 6,5 3 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,4 3,1 1,8 1,1 0,8 0,5 0,5 0,6 0,9 1 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 2 2,1 2,2 2,6 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30,5 0,7 0,6 0,7 1,6 1,9 1,5 2,6 3,6 6,7 8,8 16,6 22,1 33,7 50,7 71,8 97,9 132,7 170,2 202,8 247,2 230,8
X. Nemoci dýchací soustavy 15,7 110,4 68,5 23,5 7,3 6,7 3,6 3,4 3,5 3,3 4,2 4,9 7,4 10,1 15,7 23,6 27,4 38,1 45,6 64,4 61,6 75
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 13,3 8,3 8,2 8 12,7 11 9,9 10,3 12,3 14,2 16,3 18,8 21,9 25,4 28,9 35,8 41,4 49,5 55,3 57,6 61,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 6,8 3,8 2 2,4 3,9 2,3 2,2 1,9 1,5 1,5 1,6 2,6 3,4 3,1 4,2 4,3 5 7,1 7,5 7,4 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,9 0,1 1,7 2,2 7 12,4 5,1 5,8 6,5 10,6 14,1 19,7 24,5 29,5 28 32 40,1 46,3 42,7 38,6 32,2 23,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,1 15,1 5,9 4,4 4,6 12,8 13,2 15,2 16,1 16,1 19,5 24,7 22 23,4 26,6 32,3 36,3 36,9 39,4 42,6 43,2 39,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0,2 23,6 62 77,5 65,7 33 9,2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 118,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 21,1 5,8 6 2,2 1,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,6 45,7 15,2 10,5 17,3 20,4 5,5 3,9 4,6 5 5,1 6,3 7,1 8,8 11,4 15,9 20,2 25,1 35,6 42 47,9 76,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 21,3 17 13,4 17,8 18,1 14,5 12,2 11 11,3 12 11,8 15,4 16 16,9 20,3 23,9 39,1 60,7 88,4 118,9 144
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,9 933,5 5,7 6,3 7 12,5 28,1 40,9 45,1 34,8 20,3 14,6 17,3 22,3 24,8 31,9 34,9 37,3 35,7 33,3 24,8 13,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 233,6 1 346,8 172,1 100,9 102,9 156,5 172,6 195,4 193,2 161,3 138,2 153,1 181,2 220 262,8 336,5 414 511,2 610,5 712,6 780,2 818,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)