8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 239 253 482 341 209 235 247 176 187 181 157 125 126 158 251 266 240 205 204 139 51 6
II. Novotvary 13 912 25 111 122 98 107 123 170 203 458 721 855 858 1 388 2 111 2 460 1 857 1 092 741 328 80 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 283 24 34 53 24 23 10 19 21 29 41 45 42 60 117 173 148 134 160 88 34 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 118 61 320 231 186 148 78 79 115 123 136 180 185 294 350 443 379 279 255 189 72 15
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 968 19 46 118 173 400 348 346 400 350 302 283 306 241 185 129 86 83 71 60 17 5
VI. Nemoci nervové soustavy 5 636 35 130 144 183 155 153 170 201 350 372 388 416 556 486 600 483 389 247 140 35 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 052 15 57 64 34 25 31 28 43 42 59 67 96 133 237 321 276 231 190 79 23 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 180 27 145 128 60 32 26 31 36 57 51 73 73 92 100 105 48 47 37 8 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 350 8 12 42 84 106 98 152 225 380 555 849 1 208 1 981 3 216 3 966 3 627 3 011 2 610 1 588 571 61
X. Nemoci dýchací soustavy 13 045 958 2 645 1 377 416 369 237 194 219 302 296 300 339 634 909 1 019 930 719 613 384 165 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 017 175 371 425 485 530 606 606 665 944 992 930 1 004 1 264 1 637 1 657 1 305 962 785 490 176 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 457 66 118 100 126 152 115 125 103 136 123 145 159 151 178 209 144 129 86 68 23 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 420 5 92 98 328 525 338 286 464 764 1 101 1 148 1 207 1 516 1 701 1 726 1 391 868 562 233 64 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 947 176 238 224 182 523 724 866 1 001 1 287 1 348 1 344 1 194 1 298 1 673 1 758 1 358 753 578 293 120 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 339 0 0 0 5 923 2 816 3 965 3 738 2 295 574 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 028 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 947 162 198 285 90 56 23 17 13 18 18 17 9 9 7 12 8 2 2 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 841 333 432 407 654 804 277 252 266 358 358 348 387 517 663 762 669 497 474 274 100 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 041 214 766 659 837 869 846 778 732 920 851 776 686 864 1 023 1 058 846 696 702 619 270 29
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 272 7 316 396 417 330 398 848 1 556 1 881 2 016 1 075 776 902 1 284 1 831 2 125 1 514 836 495 223 50 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 190 092 10 900 6 593 5 235 4 504 6 380 7 944 9 816 10 513 11 010 9 130 8 671 9 198 12 440 16 675 18 789 15 309 10 933 8 812 5 204 1 855 181
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 96 0 0 0 0 0 3 3 1 2 2 2 7 5 7 14 8 15 13 8 6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 10 40 83 102 100 89 98 51 13 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 1 8 7 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 204 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 20 28 29 35 38 33 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 112 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 3 9 7 13 9 13 16 25 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 319 0 0 0 1 0 1 2 3 7 8 11 12 26 36 47 52 44 39 23 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 178 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 12 46 78 145 244 237 320 468 385 205 23
X. Nemoci dýchací soustavy 657 0 46 57 18 2 0 4 3 1 9 10 6 49 79 62 86 67 85 46 22 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 218 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 8 12 22 18 18 36 31 44 18 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 98 0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 1 8 8 6 13 12 17 16 5 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 124 0 0 0 0 0 2 2 3 13 25 36 56 83 127 151 174 169 153 97 32 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 6 10 14 22 26 35 34 20 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 245 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 6 12 21 26 38 55 38 32 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 005 0 0 0 0 0 3 4 4 6 8 13 15 34 57 92 103 132 203 230 95 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 226 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 5 2 14 20 34 36 32 30 36 8 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 305 0 49 58 20 2 10 16 29 45 72 117 176 376 636 860 918 1 035 1 288 1 063 487 48
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 645 0 1 62 167 201 267 329 317 285 207 176 187 133 111 75 42 24 31 21 8 1
VI. Nemoci nervové soustavy 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 8 12 11 13 11 6 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 724 0 1 62 169 203 267 329 317 285 207 176 189 138 115 83 54 35 44 32 14 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 317 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 5 12 26 50 59 45 47 38 19 8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 3 8 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 6 5 2 1 3 4 5 3 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 372 0 2 4 6 4 16 5 18 24 38 43 33 37 41 35 26 18 12 3 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 128 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 10 8 12 22 21 22 6 7 6 5 1
X. Nemoci dýchací soustavy 120 0 33 44 31 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 0 1 3 1 2 0 1 0 1 2 3 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 382 0 1 8 2 7 12 14 15 9 26 32 23 46 54 61 30 25 12 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 31 0 0 0 0 2 2 2 4 4 5 6 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 29 0 17 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 3 0 3 1 0 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 159 0 4 4 0 2 10 14 23 22 13 15 8 11 14 8 5 1 1 2 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 177 0 5 1 1 0 0 7 20 16 16 9 7 19 39 17 8 5 4 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 835 0 68 81 52 29 44 44 82 87 109 132 101 162 234 208 140 114 81 41 24 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 338 253 482 341 209 235 250 179 188 183 159 127 134 163 260 280 248 220 217 147 57 6
péče celkem II. Novotvary 14 832 25 112 122 98 107 124 170 203 460 730 872 880 1 454 2 244 2 621 2 002 1 228 877 398 101 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 318 24 34 53 24 23 10 19 21 29 41 45 43 61 121 177 153 135 168 95 38 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 339 61 320 234 194 149 78 80 115 125 137 185 186 297 371 471 408 314 293 222 83 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 764 19 47 180 340 601 617 676 721 636 512 463 502 388 305 218 140 124 123 109 36 7
VI. Nemoci nervové soustavy 6 402 35 132 148 190 159 170 177 222 381 418 442 463 624 567 690 573 462 311 177 55 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 067 15 58 67 35 25 31 28 43 42 59 69 96 134 239 323 276 232 190 80 24 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 183 27 145 129 60 32 26 31 36 57 51 73 73 92 100 106 49 47 37 8 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 656 8 12 42 84 106 98 152 229 392 562 871 1 262 2 071 3 383 4 231 3 886 3 337 3 085 1 979 781 85
X. Nemoci dýchací soustavy 13 822 958 2 724 1 478 465 378 237 198 222 303 305 310 345 684 990 1 081 1 016 788 698 430 187 25
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 259 175 372 428 487 532 606 607 665 947 999 937 1 014 1 278 1 660 1 677 1 323 1 000 816 534 194 8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 568 66 124 104 128 153 115 125 105 137 123 147 167 160 185 222 157 146 102 73 27 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 926 5 93 106 330 532 352 302 482 786 1 152 1 216 1 286 1 645 1 882 1 938 1 595 1 062 727 335 96 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 152 176 238 224 182 525 726 868 1 007 1 291 1 353 1 353 1 196 1 304 1 685 1 773 1 380 780 614 327 140 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 339 0 0 0 5 923 2 816 3 965 3 738 2 295 574 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 028 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 977 162 215 292 91 59 24 17 13 18 18 17 9 10 7 12 8 2 2 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 103 333 432 407 654 804 277 252 267 365 361 353 387 525 677 786 695 538 530 312 132 16
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 207 214 770 663 838 872 859 796 759 948 872 804 709 909 1 094 1 158 954 829 906 851 367 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 676 7 316 401 418 331 399 849 1 563 1 905 2 032 1 092 790 911 1 317 1 890 2 176 1 558 873 529 262 58 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201 956 10 900 6 711 5 436 4 745 6 614 8 265 10 205 10 941 11 427 9 518 9 096 9 664 13 116 17 660 19 940 16 421 12 117 10 225 6 340 2 380 235
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 31,1 13,7 7,4 5,3 6 4,8 3,2 3,3 2,6 2,4 2,3 2,5 2,9 4,2 4,9 6,8 9,4 13,4 17,4 18,2 20,9
II. Novotvary 16,9 3,1 3,2 2,6 2,5 2,7 2,4 3,1 3,5 6,5 11 15,5 17 25,7 35,4 45 52,8 50,3 48,5 41 28,5 13,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 3 1 1,1 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 1,1 2 3,2 4,2 6,2 10,5 11 12,1 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 7,5 9,1 5 4,7 3,8 1,5 1,5 2 1,7 2,1 3,3 3,7 5,4 5,9 8,1 10,8 12,8 16,7 23,6 25,7 52,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 2,3 1,3 2,5 4,4 10,2 6,8 6,4 7 4,9 4,6 5,1 6,1 4,5 3,1 2,4 2,4 3,8 4,6 7,5 6,1 17,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 4,3 3,7 3,1 4,6 3,9 3 3,1 3,5 4,9 5,7 7 8,2 10,3 8,1 11 13,7 17,9 16,2 17,5 12,5 10,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 1,8 1,6 1,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,9 1,2 1,9 2,5 4 5,9 7,8 10,6 12,4 9,9 8,2 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,3 4,1 2,8 1,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3 1,4 1,7 1,7 1,9 1,4 2,2 2,4 1 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,5 1 0,3 0,9 2,1 2,7 1,9 2,8 3,9 5,4 8,5 15,4 23,9 36,6 53,9 72,5 103,1 138,6 170,9 198,3 203,6 212,5
X. Nemoci dýchací soustavy 15,8 117,9 75,4 29,7 10,5 9,4 4,6 3,6 3,8 4,3 4,5 5,4 6,7 11,7 15,2 18,6 26,4 33,1 40,1 47,9 58,8 69,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,4 21,5 10,6 9,2 12,2 13,5 11,9 11,1 11,6 13,3 15,2 16,9 19,9 23,4 27,4 30,3 37,1 44,3 51,4 61,2 62,8 27,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 8,1 3,4 2,2 3,2 3,9 2,3 2,3 1,8 1,9 1,9 2,6 3,1 2,8 3 3,8 4,1 5,9 5,6 8,5 8,2 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,5 0,6 2,6 2,1 8,3 13,4 6,6 5,3 8,1 10,8 16,8 20,8 23,9 28 28,5 31,6 39,6 40 36,8 29,1 22,8 10,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,5 21,7 6,8 4,8 4,6 13,3 14,2 15,9 17,5 18,1 20,6 24,4 23,6 24 28 32,1 38,6 34,7 37,8 36,6 42,8 31,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17,4 0 0 0 0,1 23,5 55,2 72,8 65,3 32,4 8,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 126,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,9 5,6 6,1 2,3 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,7 41 12,3 8,8 16,5 20,5 5,4 4,6 4,6 5 5,5 6,3 7,7 9,6 11,1 13,9 19 22,9 31 34,2 35,7 31,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,2 26,3 21,8 14,2 21,1 22,1 16,6 14,3 12,8 13 13 14,1 13,6 16 17,1 19,3 24,1 32 46 77,3 96,3 101
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,9 900,3 11,3 9 8,3 10,1 16,6 28,6 32,8 28,4 16,4 14,1 17,9 23,7 30,7 38,8 43,1 38,5 32,4 27,8 17,8 10,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 230,5 1 341,4 188 112,9 113,7 162,4 155,8 180,2 183,6 155,2 139,6 157,5 182,1 230,1 279,5 343,5 435,3 503,3 577 649,8 661,6 630,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7 0,9 1 2,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,7 1,4 1,9 2,8 4,1 6,4 6,4 4,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,5 0,9 1,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,6 2,5 4,1 3,9 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 1 3,1 3,2 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 1,5 2 2,6 2,9 2,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,4 2,4 4,5 6,7 14,7 30,6 48,1 73,1 80,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 1,3 1,2 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,9 1,3 1,1 2,4 3,1 5,6 5,7 7,8 17,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 1,7 2 5,5 6,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1 0,6 1,4 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 1,5 2,1 2,8 4,9 7,8 10 12,1 11,4 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,3 4,2 7,1 3,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,7 3,6 4,7 11,4 20,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,7 2,9 6,1 13,3 28,7 33,9 20,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,6 1 1,5 2 4,5 2,9 10,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,9 0 1,4 1,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,1 2,1 3,5 7 10,7 15,7 26,1 47,6 84,3 132,7 173,7 167,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 0 0 1,3 4,2 5,1 5,2 6 5,5 4 3,2 3,2 3,7 2,5 1,9 1,4 1,2 1,1 2 2,6 2,9 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,4 2,1 10,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,3 0 0 1,3 4,3 5,2 5,2 6 5,5 4 3,2 3,2 3,7 2,6 1,9 1,5 1,5 1,6 2,9 4 5 13,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 2,2 2,5 2,4 2,9 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,4 2,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,7 1,8 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,9 0,9 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,5 0,9 0,9 1,1 0,9 1,2 0,8 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,5 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,2 0 1,9 1,7 1,3 0,7 0,9 0,8 1,4 1,2 1,7 2,4 2 3 3,9 3,8 4 5,2 5,3 5,1 8,6 7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 31,1 13,7 7,4 5,3 6 4,9 3,3 3,3 2,6 2,4 2,3 2,7 3 4,4 5,1 7,1 10,1 14,2 18,4 20,3 20,9
péče celkem II. Novotvary 18 3,1 3,2 2,6 2,5 2,7 2,4 3,1 3,5 6,5 11,2 15,8 17,4 26,9 37,6 47,9 56,9 56,5 57,4 49,7 36 13,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 3 1 1,1 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 2 3,2 4,4 6,2 11 11,9 13,6 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 7,5 9,1 5 4,9 3,8 1,5 1,5 2 1,8 2,1 3,4 3,7 5,5 6,2 8,6 11,6 14,5 19,2 27,7 29,6 55,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,2 2,3 1,3 3,9 8,6 15,3 12,1 12,4 12,6 9 7,8 8,4 9,9 7,2 5,1 4 4 5,7 8,1 13,6 12,8 24,4
VI. Nemoci nervové soustavy 7,8 4,3 3,8 3,2 4,8 4 3,3 3,2 3,9 5,4 6,4 8 9,2 11,5 9,5 12,6 16,3 21,3 20,4 22,1 19,6 20,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 1,8 1,7 1,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,8 0,6 0,9 1,3 1,9 2,5 4 5,9 7,8 10,7 12,4 10 8,6 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,3 4,1 2,8 1,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,3 1,4 1,7 1,7 1,9 1,4 2,2 2,4 1 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,3 1 0,3 0,9 2,1 2,7 1,9 2,8 4 5,5 8,6 15,8 25 38,3 56,7 77,3 110,5 153,6 202 247,1 278,5 296,2
X. Nemoci dýchací soustavy 16,8 117,9 77,7 31,9 11,7 9,6 4,6 3,6 3,9 4,3 4,7 5,6 6,8 12,7 16,6 19,8 28,9 36,3 45,7 53,7 66,7 87,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,7 21,5 10,6 9,2 12,3 13,5 11,9 11,1 11,6 13,4 15,3 17 20,1 23,6 27,8 30,7 37,6 46 53,4 66,7 69,2 27,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,1 8,1 3,5 2,2 3,2 3,9 2,3 2,3 1,8 1,9 1,9 2,7 3,3 3 3,1 4,1 4,5 6,7 6,7 9,1 9,6 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,3 0,6 2,7 2,3 8,3 13,5 6,9 5,5 8,4 11,1 17,6 22,1 25,5 30,4 31,5 35,4 45,4 48,9 47,6 41,8 34,2 13,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,8 21,7 6,8 4,8 4,6 13,4 14,2 15,9 17,6 18,2 20,7 24,6 23,7 24,1 28,2 32,4 39,2 35,9 40,2 40,8 49,9 34,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17,4 0 0 0 0,1 23,5 55,2 72,8 65,3 32,4 8,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 126,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 19,9 6,1 6,3 2,3 1,5 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 41 12,3 8,8 16,5 20,5 5,4 4,6 4,7 5,1 5,5 6,4 7,7 9,7 11,3 14,4 19,8 24,8 34,7 39 47,1 55,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,6 26,3 22 14,3 21,2 22,2 16,8 14,6 13,3 13,4 13,3 14,6 14 16,8 18,3 21,2 27,1 38,2 59,3 106,3 130,9 122
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,3 900,3 11,4 9 8,4 10,2 16,6 28,7 33,3 28,6 16,7 14,3 18 24,4 31,7 39,8 44,3 40,2 34,6 32,7 20,7 20,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 244,9 1 341,4 191,3 117,2 119,8 168,4 162,1 187,4 191,1 161,1 145,5 165,2 191,3 242,6 296 364,5 467 557,8 669,6 791,6 848,8 818,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)