8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 648 226 493 339 227 262 216 204 194 200 201 195 229 277 451 591 681 556 530 395 157 24
II. Novotvary 18 324 90 188 143 125 210 170 234 376 585 1 036 1 195 1 389 1 296 2 212 3 040 2 673 1 679 1 021 511 141 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 954 20 30 53 28 26 14 20 21 45 73 77 41 69 138 205 265 228 255 245 89 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 984 121 413 287 194 181 80 96 107 179 243 247 260 304 482 635 635 485 446 410 149 30
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 199 19 102 203 285 409 175 175 159 200 216 176 138 116 120 125 132 134 139 119 51 6
VI. Nemoci nervové soustavy 7 429 110 236 260 242 202 157 225 259 432 565 549 570 562 660 729 645 410 354 197 56 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 893 26 97 132 54 39 31 31 37 44 75 75 112 136 239 402 457 411 281 184 29 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 860 52 226 228 61 48 26 44 47 104 113 88 104 118 125 158 130 90 56 30 10 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 610 13 43 127 160 158 132 216 289 569 924 1 144 1 447 2 102 3 377 5 241 5 713 4 440 3 755 2 617 1 023 120
X. Nemoci dýchací soustavy 16 530 765 2 420 1 388 329 392 277 343 377 434 439 372 422 584 1 127 1 525 1 617 1 237 1 094 886 437 65
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 498 186 389 743 619 932 729 888 1 142 1 406 1 779 1 577 1 673 1 564 2 130 2 471 2 384 1 579 1 131 815 315 46
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 857 60 138 103 102 140 136 127 137 138 170 131 155 154 245 233 218 172 148 108 31 11
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 105 9 93 126 280 514 414 520 642 1 062 1 569 1 409 1 692 1 777 2 061 2 297 2 088 1 288 808 358 87 11
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 047 206 297 309 282 561 640 967 1 214 1 571 1 984 1 916 1 814 1 357 1 771 2 137 1 933 1 247 915 658 230 38
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 229 0 0 0 6 556 2 622 5 871 6 706 4 159 1 215 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 187 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 636 298 417 450 126 79 22 34 30 37 37 24 16 15 9 14 16 5 5 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 119 378 530 445 618 653 248 242 263 319 385 326 360 402 554 763 838 636 578 411 150 20
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 342 239 863 968 1 072 957 842 850 875 1 035 1 206 929 962 906 1 101 1 313 1 334 1 093 1 133 1 121 457 86
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 992 13 286 217 207 242 338 590 1 266 1 837 1 991 1 371 725 951 997 1 451 1 780 1 632 1 029 634 350 88 10
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 251 443 18 291 7 192 6 511 5 052 6 657 7 521 12 353 14 712 14 510 13 601 11 245 12 338 12 736 18 253 23 659 23 391 16 719 13 283 9 415 3 500 504
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 115 0 0 0 0 0 3 6 4 2 3 2 11 12 4 9 15 11 9 17 6 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 29 47 70 64 59 29 13 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 7 4 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 21 23 33 28 34 40 16 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 2 6 13 19 21 30 16 4
VI. Nemoci nervové soustavy 286 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 9 11 14 19 37 37 50 46 38 11 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 557 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 20 29 77 157 215 247 297 321 163 21
X. Nemoci dýchací soustavy 658 0 53 57 8 0 2 4 0 2 1 8 13 23 72 84 104 71 74 64 17 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 10 22 14 16 37 5 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 10 7 5 7 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 12 15 34 65 75 95 94 79 43 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 10 22 23 28 41 11 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 300 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 5 9 28 32 47 49 70 42 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 745 0 0 0 0 0 0 2 2 6 9 7 8 16 23 47 82 93 176 188 75 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 10 18 11 16 21 26 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 321 0 54 57 8 1 5 12 8 23 35 53 101 153 310 546 742 789 936 993 428 67
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 499 0 2 20 146 264 364 422 400 485 507 338 358 269 258 192 147 119 88 79 38 3
VI. Nemoci nervové soustavy 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 23 34 42 51 30 16 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 715 0 2 20 146 264 364 422 401 485 507 338 359 277 267 215 181 161 139 109 54 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
II. Novotvary 512 0 0 1 0 0 0 0 3 8 10 4 20 23 55 98 106 66 65 41 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 0 1 14 31 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 401 1 12 7 3 7 13 9 9 18 28 33 36 48 53 62 33 21 4 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 4 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 244 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 10 12 25 28 48 30 34 21 16 4 3
X. Nemoci dýchací soustavy 227 0 42 71 42 10 0 0 1 1 0 2 0 5 10 12 8 10 10 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 2 2 1 2 3 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 306 0 0 4 12 7 9 15 23 43 80 74 108 155 175 206 200 116 52 20 6 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 2 2 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 125 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 4 2 3 13 24 31 18 13 6 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 139 0 1 1 1 1 1 5 9 9 8 9 13 8 17 13 19 12 8 4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 788 0 0 1 0 2 0 4 11 25 32 25 17 43 99 172 171 99 58 23 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 896 1 70 125 96 36 23 34 56 115 170 163 209 313 457 644 607 383 237 119 33 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 769 226 493 339 227 262 219 210 198 203 205 197 240 289 455 601 697 568 540 412 163 25
péče celkem II. Novotvary 19 166 90 188 144 125 210 170 234 379 593 1 046 1 200 1 418 1 328 2 296 3 185 2 849 1 809 1 145 581 166 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 976 20 30 55 29 26 14 20 21 45 73 77 41 69 139 205 266 232 262 249 90 13
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 258 121 414 301 225 189 80 96 107 179 244 250 264 311 503 658 669 515 480 450 165 37
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 829 19 104 224 431 673 539 597 559 685 725 519 496 389 382 325 293 272 248 229 107 13
VI. Nemoci nervové soustavy 8 331 111 248 267 245 210 170 234 268 457 598 591 618 632 741 851 749 523 455 267 85 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 918 26 101 150 56 39 31 31 37 44 75 75 112 136 239 403 457 411 281 184 29 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 862 52 226 228 61 48 26 44 47 104 113 88 104 118 125 158 130 90 56 32 10 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 412 13 43 127 160 158 132 217 290 576 933 1 160 1 479 2 156 3 482 5 446 5 958 4 721 4 073 2 954 1 190 144
X. Nemoci dýchací soustavy 17 415 765 2 515 1 516 379 402 279 347 378 437 440 382 435 612 1 209 1 621 1 729 1 318 1 178 953 454 66
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 641 186 389 743 619 932 729 888 1 142 1 408 1 783 1 580 1 676 1 571 2 138 2 483 2 407 1 595 1 150 854 320 48
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 907 60 142 104 102 140 136 127 137 139 171 131 156 156 248 237 228 179 153 115 34 12
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 946 9 93 130 292 521 423 535 665 1 106 1 656 1 490 1 812 1 947 2 270 2 568 2 363 1 499 954 457 136 20
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 207 206 297 309 282 561 640 967 1 214 1 571 1 984 1 917 1 814 1 362 1 774 2 151 1 960 1 272 945 700 241 40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 229 0 0 0 6 556 2 622 5 871 6 706 4 159 1 215 90 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 187 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 646 298 422 452 129 79 22 34 30 37 37 24 16 15 9 14 16 5 5 0 0 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 544 378 532 447 619 654 248 242 265 324 388 330 368 410 576 815 901 701 640 487 192 27
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 226 239 864 969 1 073 958 843 857 886 1 050 1 223 945 983 930 1 141 1 373 1 435 1 198 1 317 1 313 532 97
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 906 13 286 217 208 242 340 590 1 270 1 848 2 016 1 404 753 972 1 048 1 560 1 970 1 814 1 144 713 399 101 11
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265 375 18 292 7 318 6 713 5 302 6 958 7 913 12 821 15 177 15 133 14 313 11 799 13 007 13 479 19 287 25 064 24 921 18 052 14 595 10 636 4 015 580
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 14,8 7,8 4 3,2 4,5 3,3 2,5 2,1 1,8 1,6 2,1 2,7 3,7 5,3 7 10,2 14,2 20,2 24,7 28,8 27,6
II. Novotvary 13,6 5,9 3 1,7 1,8 3,6 2,6 2,9 4,2 5,2 8,2 12,6 16,2 17,5 25,8 36,1 40 42,8 39 32 25,9 11,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,5 0,9 1,6 2,4 4 5,8 9,7 15,3 16,4 13,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 7,9 6,6 3,4 2,8 3,1 1,2 1,2 1,2 1,6 1,9 2,6 3 4,1 5,6 7,5 9,5 12,4 17 25,6 27,4 34,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 1,2 1,6 2,4 4 7 2,7 2,2 1,8 1,8 1,7 1,9 1,6 1,6 1,4 1,5 2 3,4 5,3 7,4 9,4 6,9
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 7,2 3,7 3 3,4 3,4 2,4 2,8 2,9 3,8 4,5 5,8 6,7 7,6 7,7 8,7 9,7 10,5 13,5 12,3 10,3 10,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 1,7 1,5 1,5 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,8 4,8 6,8 10,5 10,7 11,5 5,3 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,4 3,6 2,7 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1,2 1,6 1,5 1,9 1,9 2,3 2,1 1,9 1,8 2,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 0,9 0,7 1,5 2,3 2,7 2 2,7 3,2 5 7,3 12,1 16,9 28,4 39,4 62,2 85,5 113,2 143,3 163,6 188 138,1
X. Nemoci dýchací soustavy 12,3 50,1 38,4 16,3 4,7 6,7 4,3 4,3 4,2 3,8 3,5 3,9 4,9 7,9 13,2 18,1 24,2 31,5 41,8 55,4 80,3 74,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 12,2 6,2 8,7 8,8 15,9 11,2 11,1 12,6 12,5 14,1 16,7 19,5 21,1 24,9 29,3 35,7 40,2 43,2 51 57,9 52,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 3,9 2,2 1,2 1,4 2,4 2,1 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,8 2,1 2,9 2,8 3,3 4,4 5,6 6,8 5,7 12,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,2 0,6 1,5 1,5 4 8,7 6,4 6,5 7,1 9,4 12,5 14,9 19,8 24 24,1 27,3 31,2 32,8 30,8 22,4 16 12,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,4 13,5 4,7 3,6 4 9,5 9,9 12,1 13,4 13,9 15,8 20,3 21,2 18,3 20,7 25,4 28,9 31,8 34,9 41,1 42,3 43,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0,1 9,5 40,4 73,2 74,1 36,9 9,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 143,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 19,5 6,6 5,3 1,8 1,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 2,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,8 24,7 8,4 5,2 8,8 11,1 3,8 3 2,9 2,8 3,1 3,4 4,2 5,4 6,5 9,1 12,5 16,2 22,1 25,7 27,6 23
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,4 15,6 13,7 11,3 15,2 16,3 13 10,6 9,7 9,2 9,6 9,8 11,2 12,2 12,9 15,6 20 27,9 43,2 70,1 84 99
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23 869,8 3,4 2,4 3,4 5,7 9,1 15,8 20,3 17,7 10,9 7,7 11,1 13,5 16,9 21,1 24,4 26,2 24,2 21,9 16,2 11,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 186,8 1 197,4 114,2 76,3 71,6 113,2 115,8 154 162,6 128,7 108,1 118,9 144,1 171,8 213,2 280,9 350 426,1 506,9 588,7 643,1 580
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,3 1,1 1,1 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,6 2,3 1,8 2,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 1,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,3 2,5 2,9 8,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,9 2,9 4,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,3 1,8 2,4 2 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,9 3,2 6,3 11,3 20,1 30 24,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0,8 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1 1,6 1,8 2,8 4 3,1 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 2,3 0,9 2,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 1,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 2,4 3,6 4,9 7,9 9,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1,1 2,6 2 2,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,9 4,4 7,7 6,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,4 6,7 11,8 13,8 12,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,6 1,3 1,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 0 0,9 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,1 3,6 6,5 11,1 20,1 35,7 62,1 78,6 77,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0 0 0,2 2,1 4,5 5,6 5,3 4,4 4,3 4 3,6 4,2 3,6 3 2,3 2,2 3 3,4 4,9 7 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,9 1,9 2,9 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,5 0 0 0,2 2,1 4,5 5,6 5,3 4,4 4,3 4 3,6 4,2 3,7 3,1 2,6 2,7 4,1 5,3 6,8 9,9 4,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,6 1,2 1,6 1,7 2,5 2,6 2,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,1 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,4 0,9 0,8 1 0,7 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,7 0,8 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,3 2,1 2 2,4 3 3 2 1,3 1,1 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0 1,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 1,2 2 2,6 2,5 2,2 1,4 1,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,9 0,1 1,1 1,5 1,4 0,6 0,4 0,4 0,6 1 1,4 1,7 2,4 4,2 5,3 7,6 9,1 9,8 9 7,4 6,1 5,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 14,8 7,8 4 3,2 4,5 3,4 2,6 2,2 1,8 1,6 2,1 2,8 3,9 5,3 7,1 10,4 14,5 20,6 25,8 30 28,8
péče celkem II. Novotvary 14,2 5,9 3 1,7 1,8 3,6 2,6 2,9 4,2 5,3 8,3 12,7 16,6 17,9 26,8 37,8 42,6 46,1 43,7 36,3 30,5 11,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,5 0,9 1,6 2,4 4 5,9 10 15,6 16,5 15
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 7,9 6,6 3,5 3,2 3,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,9 2,6 3,1 4,2 5,9 7,8 10 13,1 18,3 28,1 30,3 42,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 1,2 1,7 2,6 6,1 11,4 8,3 7,4 6,2 6,1 5,8 5,5 5,8 5,2 4,5 3,9 4,4 6,9 9,5 14,3 19,7 15
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 7,3 3,9 3,1 3,5 3,6 2,6 2,9 3 4,1 4,8 6,3 7,2 8,5 8,7 10,1 11,2 13,3 17,4 16,7 15,6 12,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 1,7 1,6 1,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,8 4,8 6,8 10,5 10,7 11,5 5,3 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,4 3,6 2,7 0,9 0,8 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1,2 1,6 1,5 1,9 1,9 2,3 2,1 2 1,8 2,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,3 0,9 0,7 1,5 2,3 2,7 2 2,7 3,2 5,1 7,4 12,3 17,3 29,1 40,7 64,7 89,1 120,3 155,4 184,7 218,7 165,7
X. Nemoci dýchací soustavy 12,9 50,1 39,9 17,8 5,4 6,8 4,3 4,3 4,2 3,9 3,5 4 5,1 8,3 14,1 19,2 25,9 33,6 45 59,6 83,4 75,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 12,2 6,2 8,7 8,8 15,9 11,2 11,1 12,6 12,5 14,2 16,7 19,6 21,2 25 29,5 36 40,7 43,9 53,4 58,8 55,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 3,9 2,3 1,2 1,4 2,4 2,1 1,6 1,5 1,2 1,4 1,4 1,8 2,1 2,9 2,8 3,4 4,6 5,8 7,2 6,2 13,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,6 0,6 1,5 1,5 4,1 8,9 6,5 6,7 7,4 9,8 13,2 15,8 21,2 26,3 26,5 30,5 35,4 38,2 36,4 28,6 25 23
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 13,5 4,7 3,6 4 9,5 9,9 12,1 13,4 13,9 15,8 20,3 21,2 18,4 20,7 25,5 29,3 32,4 36,1 43,8 44,3 46
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0,1 9,5 40,4 73,2 74,1 36,9 9,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 143,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 19,5 6,7 5,3 1,8 1,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 2,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,1 24,7 8,4 5,2 8,8 11,1 3,8 3 2,9 2,9 3,1 3,5 4,3 5,5 6,7 9,7 13,5 17,9 24,4 30,5 35,3 31,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 15,6 13,7 11,4 15,2 16,3 13 10,7 9,8 9,3 9,7 10 11,5 12,5 13,3 16,3 21,5 30,5 50,3 82,1 97,8 111,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,7 869,8 3,4 2,4 3,4 5,8 9,1 15,8 20,4 17,9 11,2 8 11,4 14,1 18,2 23,4 27,1 29,2 27,2 24,9 18,6 12,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197,2 1 197,5 116,2 78,6 75,2 118,4 121,9 159,8 167,8 134,2 113,8 124,8 151,9 181,9 225,3 297,6 372,9 460,1 557 665,1 737,8 667,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)