8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 668 290 750 389 221 284 272 190 204 241 184 175 190 284 414 575 521 468 529 359 116 12
II. Novotvary 18 988 64 196 167 135 142 150 248 364 759 1 025 1 153 1 259 1 692 2 581 3 139 2 415 1 610 1 197 531 144 17
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 799 27 42 67 34 19 14 19 24 46 43 53 78 107 131 175 208 206 272 174 57 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 707 148 511 343 278 205 132 92 153 222 223 303 290 364 561 686 621 460 563 380 150 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 511 29 174 328 261 375 199 177 216 244 238 189 155 158 127 139 95 84 157 123 40 3
VI. Nemoci nervové soustavy 7 752 104 258 283 216 233 208 221 345 506 458 473 492 621 716 731 642 481 458 235 68 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 592 26 101 87 50 37 32 38 48 45 77 98 130 176 286 551 577 503 488 194 47 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 010 68 219 235 73 48 41 47 97 111 120 113 108 138 155 159 107 76 57 31 4 3
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 277 12 56 146 227 223 166 182 384 642 919 1 183 1 547 2 589 4 197 5 800 5 255 4 699 4 861 3 023 1 055 111
X. Nemoci dýchací soustavy 18 475 873 3 381 2 107 455 510 442 378 491 548 444 394 450 742 1 084 1 451 1 316 1 067 1 155 798 342 47
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 841 240 563 772 754 939 913 842 1 154 1 562 1 475 1 378 1 456 1 771 2 324 2 558 1 967 1 575 1 418 828 311 41
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 197 61 147 105 100 170 172 165 122 182 169 164 141 198 259 275 262 174 176 100 48 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 032 5 95 133 239 524 451 516 672 1 258 1 337 1 317 1 594 1 995 2 098 2 314 1 691 1 329 930 448 80 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 900 208 355 311 294 618 881 1 070 1 336 1 776 1 898 1 769 1 723 1 648 1 939 2 334 1 718 1 190 1 016 589 211 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 936 0 0 0 2 682 2 734 6 087 7 220 4 181 969 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 158 3 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 603 333 391 400 112 60 31 36 36 37 34 28 30 17 22 19 10 4 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 144 408 569 395 534 673 372 292 331 404 424 399 371 478 571 696 649 550 558 360 98 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 429 217 957 939 1 008 1 038 1 053 941 946 1 306 1 070 931 905 1 063 1 187 1 206 1 073 999 1 206 966 382 36
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 795 11 789 136 235 187 286 775 1 639 2 735 2 694 1 344 862 849 1 173 1 572 1 903 1 534 1 010 699 288 80 5
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 263 815 18 060 8 901 7 442 5 180 7 066 9 038 13 180 16 878 16 764 12 451 11 041 11 770 15 214 20 224 24 712 20 661 16 485 15 743 9 427 3 233 345
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 111 0 0 0 0 0 3 1 3 5 4 8 2 7 9 16 7 16 15 13 1 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 20 21 50 52 49 65 35 7 5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 4 5 2 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 10 11 22 19 22 32 28 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 99 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 8 4 12 12 19 27 8 2
VI. Nemoci nervové soustavy 250 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 6 15 18 32 26 30 43 42 24 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 561 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 19 19 50 84 157 173 202 346 359 128 17
X. Nemoci dýchací soustavy 468 0 48 40 8 0 1 1 2 2 5 5 13 30 59 53 45 55 55 32 13 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 128 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 7 5 7 6 11 13 29 30 9 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 5 9 6 7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 431 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 7 8 12 30 42 46 79 87 77 25 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 9 8 16 30 26 10 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 346 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 4 9 12 22 32 43 101 82 28 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 631 0 0 0 0 0 2 3 4 3 7 3 7 15 15 36 52 107 168 149 56 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 164 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 13 24 28 23 31 23 12 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 857 0 52 44 10 0 8 10 19 26 33 74 86 188 317 472 524 694 1 031 914 311 44
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 700 0 2 23 131 244 391 452 495 551 418 415 341 324 247 201 157 96 121 73 16 2
VI. Nemoci nervové soustavy 198 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 7 15 26 42 54 31 10 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 906 0 2 23 131 244 392 452 495 552 422 416 346 329 254 216 184 139 177 104 26 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 13 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 930 0 0 0 1 4 3 7 5 19 14 35 32 77 126 170 156 103 112 38 18 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72 0 3 15 35 6 0 0 0 2 2 0 0 2 4 1 0 2 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 839 1 6 8 12 16 20 16 31 56 64 71 105 115 82 91 67 45 23 7 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 16 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 405 0 0 0 0 0 2 5 12 28 35 35 25 40 54 55 40 31 22 10 11 0
X. Nemoci dýchací soustavy 300 0 71 92 46 13 2 0 0 2 1 1 4 9 13 10 11 9 8 6 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 138 0 0 3 4 7 23 40 56 94 92 87 126 149 143 159 85 36 28 4 1 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40 0 2 2 2 3 3 4 3 3 5 0 6 4 1 1 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 176 0 1 4 13 42 46 58 72 107 152 134 172 280 273 325 256 155 53 26 7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66 0 0 0 0 3 8 6 10 7 9 3 2 4 5 2 2 2 3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 48 2 23 13 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 170 0 1 1 0 1 1 8 2 7 15 15 18 15 18 12 23 12 10 11 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 384 0 1 6 8 23 25 18 21 53 35 21 23 46 24 26 23 15 9 5 1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 151 0 0 0 2 6 11 27 33 60 43 44 38 107 181 205 196 104 69 23 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 756 3 108 156 129 126 146 193 246 441 467 449 552 849 928 1 061 859 515 338 133 45 12
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 793 290 750 389 221 284 276 194 207 248 188 185 193 292 425 592 528 485 544 372 117 13
péče celkem II. Novotvary 20 237 64 196 167 136 146 153 255 369 778 1 041 1 198 1 294 1 789 2 728 3 359 2 623 1 762 1 374 604 169 32
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 829 27 43 69 34 19 14 19 24 46 44 53 79 107 134 178 211 210 277 179 59 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 942 148 514 358 313 211 133 92 153 225 226 306 293 376 576 709 641 484 595 408 158 23
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 312 29 176 351 392 620 590 630 712 795 656 606 497 485 382 344 264 192 297 223 64 7
VI. Nemoci nervové soustavy 9 039 105 264 291 228 249 229 238 379 564 528 551 617 758 837 863 765 611 577 297 85 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 608 26 101 99 51 37 32 38 48 45 77 98 130 176 287 552 577 503 489 194 47 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 012 68 219 235 73 48 41 47 97 111 120 113 108 138 155 159 108 77 57 31 4 3
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 244 12 56 146 227 223 168 187 397 671 959 1 237 1 591 2 680 4 335 6 012 5 468 4 932 5 229 3 392 1 194 128
X. Nemoci dýchací soustavy 19 243 873 3 500 2 239 509 523 445 379 493 552 450 400 467 781 1 156 1 514 1 372 1 131 1 218 836 357 48
XI. Nemoci trávicí soustavy 26 107 240 563 775 758 946 937 883 1 211 1 657 1 567 1 469 1 589 1 925 2 474 2 723 2 063 1 624 1 475 862 321 45
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 286 61 152 109 104 173 175 169 125 185 174 164 147 206 267 280 267 184 182 107 48 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21 643 5 96 137 252 566 497 574 747 1 375 1 495 1 458 1 774 2 287 2 401 2 681 1 993 1 563 1 072 551 112 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 079 208 355 311 294 621 889 1 076 1 346 1 783 1 907 1 773 1 727 1 654 1 951 2 345 1 728 1 208 1 049 615 221 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 21 936 0 0 0 2 682 2 734 6 087 7 220 4 181 969 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 158 3 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 651 335 414 413 117 61 32 36 37 38 34 29 30 17 22 19 10 4 3 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 660 408 570 396 534 674 373 302 334 412 439 418 393 502 601 730 704 605 669 453 126 17
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 444 217 958 945 1 016 1 061 1 080 962 971 1 362 1 112 955 935 1 124 1 226 1 268 1 148 1 121 1 383 1 120 439 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 110 11 789 136 235 189 292 786 1 667 2 768 2 755 1 387 908 888 1 283 1 766 2 132 1 758 1 137 799 334 94 7
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 281 334 18 063 9 063 7 665 5 450 7 436 9 584 13 835 17 638 17 783 13 373 11 980 12 754 16 580 21 723 26 461 22 228 17 833 17 289 10 578 3 615 403
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 19,7 11,7 5 3,6 4,9 3,7 2,3 2,1 1,9 1,7 2 2,5 3,4 4,7 7,1 9,7 13,4 19,5 24,5 25,3 22,9
II. Novotvary 14,5 4,4 3,1 2,1 2,2 2,5 2 3 3,8 6,1 9,6 13,4 16,3 20,5 29,3 38,9 45,2 46,2 44,1 36,3 31,4 32,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,8 0,7 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 1 1,3 1,5 2,2 3,9 5,9 10 11,9 12,4 5,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,1 10,1 8 4,4 4,6 3,5 1,8 1,1 1,6 1,8 2,1 3,5 3,7 4,4 6,4 8,5 11,6 13,2 20,7 26 32,7 41,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 2 2,7 4,2 4,3 6,5 2,7 2,2 2,2 2 2,2 2,2 2 1,9 1,4 1,7 1,8 2,4 5,8 8,4 8,7 5,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,9 7,1 4 3,6 3,6 4 2,8 2,7 3,6 4,1 4,3 5,5 6,4 7,5 8,1 9,1 12 13,8 16,9 16,1 14,8 5,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 1,8 1,6 1,1 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 1,1 1,7 2,1 3,2 6,8 10,8 14,4 18 13,3 10,2 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,6 3,4 3 1,2 0,8 0,6 0,6 1 0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 2 2 2,2 2,1 2,1 0,9 5,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,5 0,8 0,9 1,9 3,7 3,9 2,2 2,2 4 5,2 8,6 13,7 20 31,4 47,7 71,8 98,3 134,9 178,9 206,5 229,8 211,4
X. Nemoci dýchací soustavy 14,1 59,4 52,7 26,9 7,5 8,8 6 4,6 5,1 4,4 4,2 4,6 5,8 9 12,3 18 24,6 30,6 42,5 54,5 74,5 89,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 16,3 8,8 9,9 12,4 16,2 12,3 10,3 11,9 12,5 13,9 16 18,8 21,5 26,4 31,7 36,8 45,2 52,2 56,6 67,7 78,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 4,2 2,3 1,3 1,6 2,9 2,3 2 1,3 1,5 1,6 1,9 1,8 2,4 2,9 3,4 4,9 5 6,5 6,8 10,5 13,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,5 0,3 1,5 1,7 3,9 9,1 6,1 6,3 6,9 10,1 12,6 15,3 20,6 24,2 23,8 28,7 31,6 38,1 34,2 30,6 17,4 11,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,5 14,2 5,5 4 4,8 10,7 11,9 13,1 13,8 14,3 17,8 20,5 22,3 20 22 28,9 32,1 34,2 37,4 40,2 46 30,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,8 0 0 0 0 11,8 36,9 74,4 74,6 33,6 9,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 22,7 6,1 5,1 1,8 1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 27,8 8,9 5 8,8 11,6 5 3,6 3,4 3,2 4 4,6 4,8 5,8 6,5 8,6 12,1 15,8 20,5 24,6 21,3 22,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,8 14,8 14,9 12 16,6 18 14,2 11,5 9,8 10,5 10 10,8 11,7 12,9 13,5 14,9 20,1 28,7 44,4 66 83,2 68,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,3 802,7 2,1 3 3,1 4,9 10,5 20 28,3 21,6 12,6 10 11 14,2 17,9 23,6 28,7 29 25,7 19,7 17,4 9,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201,5 1 229,7 138,8 95,1 85,4 122,3 122 161 174,4 134,6 116,9 128,2 152 184,7 229,7 306,1 386,6 473,2 579,4 644 704,2 657,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,6 0,9 0,2 1,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,6 1 1,4 2,4 2,4 1,5 9,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1,2 1,9 1,7 1,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,7 1,8 1,7 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 1,2 1,5 1,6 0,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1 1,9 3,2 5,8 12,7 24,5 27,9 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0,7 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 1,6 2 2,2 2,8 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 2 2 5,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 2,3 3,2 5,3 5,4 1,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 1,8 2,2 3,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 3,7 5,6 6,1 9,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 1 3,1 6,2 10,2 12,2 7,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6 2,6 3,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,7 0 0,8 0,6 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 1,1 2,3 3,6 5,8 9,8 19,9 37,9 62,4 67,7 83,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0 0 0,3 2,2 4,2 5,3 5,5 5,1 4,4 3,9 4,8 4,4 3,9 2,8 2,5 2,9 2,8 4,5 5 3,5 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2 2,1 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,7 0 0 0,3 2,2 4,2 5,3 5,5 5,1 4,4 4 4,8 4,5 4 2,9 2,7 3,4 4 6,5 7,1 5,7 3,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,9 1,4 2,1 2,9 3 4,1 2,6 3,9 19
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,4 1,4 0,9 1,1 1,3 1,3 0,8 0,5 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 2,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 1,1 1,2 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,9 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,6 1,8 1,6 2 1,6 1 1 0,3 0,2 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0,1 0,2 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1,4 1,6 2,2 3,4 3,1 4 4,8 4,4 2 1,8 1,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,8 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 1,3 2,1 2,5 3,7 3 2,5 1,6 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,9 0,2 1,7 2 2,1 2,2 2 2,4 2,5 3,5 4,4 5,2 7,1 10,3 10,5 13,1 16,1 14,8 12,4 9,1 9,8 22,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 19,7 11,7 5 3,6 4,9 3,7 2,4 2,1 2 1,8 2,1 2,5 3,5 4,8 7,3 9,9 13,9 20 25,4 25,5 24,8
péče celkem II. Novotvary 15,5 4,4 3,1 2,1 2,2 2,5 2,1 3,1 3,8 6,2 9,8 13,9 16,7 21,7 31 41,6 49,1 50,6 50,6 41,3 36,8 61
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,8 0,7 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 1 1,3 1,5 2,2 3,9 6 10,2 12,2 12,9 5,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 10,1 8 4,6 5,2 3,7 1,8 1,1 1,6 1,8 2,1 3,6 3,8 4,6 6,5 8,8 12 13,9 21,9 27,9 34,4 43,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,3 2 2,7 4,5 6,5 10,7 8 7,7 7,4 6,4 6,2 7 6,4 5,9 4,3 4,3 4,9 5,5 10,9 15,2 13,9 13,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 7,1 4,1 3,7 3,8 4,3 3,1 2,9 3,9 4,5 5 6,4 8 9,2 9,5 10,7 14,3 17,5 21,2 20,3 18,5 5,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 1,8 1,6 1,3 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 1,1 1,7 2,1 3,3 6,8 10,8 14,4 18 13,3 10,2 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,6 3,4 3 1,2 0,8 0,6 0,6 1 0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 2 2 2,2 2,1 2,1 0,9 5,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 30 0,8 0,9 1,9 3,7 3,9 2,3 2,3 4,1 5,4 9 14,4 20,5 32,5 49,2 74,5 102,3 141,6 192,5 231,7 260,1 243,8
X. Nemoci dýchací soustavy 14,7 59,4 54,6 28,6 8,4 9 6 4,6 5,1 4,4 4,2 4,6 6 9,5 13,1 18,8 25,7 32,5 44,8 57,1 77,8 91,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,9 16,3 8,8 9,9 12,5 16,4 12,6 10,8 12,5 13,3 14,7 17,1 20,5 23,4 28,1 33,7 38,6 46,6 54,3 58,9 69,9 85,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 4,2 2,4 1,4 1,7 3 2,4 2,1 1,3 1,5 1,6 1,9 1,9 2,5 3 3,5 5 5,3 6,7 7,3 10,5 13,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,5 0,3 1,5 1,7 4,2 9,8 6,7 7 7,7 11 14 16,9 22,9 27,8 27,3 33,2 37,3 44,9 39,5 37,6 24,4 13,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,6 14,2 5,5 4 4,8 10,7 12 13,1 13,9 14,3 17,9 20,6 22,3 20,1 22,2 29 32,3 34,7 38,6 42 48,1 34,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,8 0 0 0 0 11,8 36,9 74,4 74,6 33,6 9,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 22,8 6,5 5,3 1,9 1,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,4 27,8 8,9 5,1 8,8 11,7 5 3,7 3,5 3,3 4,1 4,9 5,1 6,1 6,8 9 13,2 17,4 24,6 30,9 27,4 32,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,6 14,8 14,9 12,1 16,8 18,4 14,6 11,8 10 10,9 10,4 11,1 12,1 13,6 13,9 15,7 21,5 32,2 50,9 76,5 95,6 78,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,3 802,7 2,1 3 3,1 5,1 10,6 20,4 28,6 22,1 13 10,5 11,5 15,6 20,1 26,4 32,9 32,6 29,4 22,8 20,5 13,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 214,9 1 229,9 141,4 97,9 89,9 128,7 129,4 169 182,3 142,8 125,6 139,1 164,7 201,3 246,7 327,8 415,9 511,9 636,3 722,6 787,4 767,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)