8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 538 109 203 122 70 74 73 83 90 65 96 76 78 104 173 226 265 210 196 169 48 8
II. Novotvary 7 341 27 62 36 47 56 69 94 124 204 440 461 500 603 943 1 098 1 101 726 453 223 61 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 735 13 23 13 22 9 11 10 10 16 27 18 23 22 75 77 107 97 84 65 12 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 796 58 272 135 102 77 62 67 78 66 90 103 124 130 181 267 275 221 213 187 77 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 595 4 12 51 89 182 110 117 122 129 142 105 85 85 59 64 57 54 61 48 16 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 300 25 55 104 93 85 53 67 84 136 225 225 201 274 374 378 401 245 147 99 28 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 922 10 53 103 27 17 13 10 16 21 26 30 41 44 72 120 111 93 67 39 9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 456 18 43 58 28 18 11 11 14 21 28 29 20 23 26 31 29 28 15 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 392 9 8 19 36 74 44 87 152 233 392 423 667 877 1 521 2 168 2 365 1 990 1 737 1 135 398 57
X. Nemoci dýchací soustavy 7 232 445 1 087 577 173 149 147 159 135 192 186 159 212 241 416 561 676 518 531 432 196 40
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 966 128 163 406 344 292 289 383 427 603 692 719 710 742 1 034 1 125 1 010 787 585 370 136 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 271 43 63 43 41 65 47 64 63 68 77 59 79 55 94 123 106 67 50 41 19 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 034 4 29 50 70 206 159 239 210 357 544 585 651 671 774 819 754 496 260 121 31 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 787 87 127 99 91 205 243 392 440 531 725 710 740 598 739 912 776 529 404 296 126 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 593 0 0 0 1 272 1 143 2 574 2 680 1 433 450 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 535 92 107 125 40 25 12 14 16 17 21 15 8 12 13 5 5 5 2 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 458 163 192 149 200 223 158 134 107 138 187 173 214 242 308 436 435 344 324 230 89 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 977 200 422 410 465 431 430 444 428 466 554 414 405 406 534 571 642 494 526 483 219 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 968 5 539 110 68 117 151 361 692 930 878 676 457 492 639 1 123 1 179 1 270 738 346 154 44 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 108 414 7 492 3 031 2 568 2 056 2 611 3 435 5 641 6 126 5 574 5 578 4 799 5 252 5 768 8 459 10 160 10 385 7 642 6 001 4 097 1 510 229
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 77 0 0 0 0 1 3 4 6 5 5 3 10 2 6 4 7 8 4 6 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 6 14 36 57 36 45 13 6 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 12 12 11 12 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 6 10 21 35 25 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 132 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 4 7 12 8 18 16 17 20 18 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 642 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7 6 18 32 50 75 117 139 126 57 12
X. Nemoci dýchací soustavy 539 0 3 3 1 0 0 1 1 2 0 7 10 17 45 82 70 73 104 84 30 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 9 13 12 18 10 14 9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 7 4 1 8 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 752 0 0 0 0 0 1 2 2 4 10 11 39 59 84 126 162 141 65 36 9 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 12 18 14 19 27 12 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 9 5 4 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 420 0 0 0 0 0 1 2 1 2 15 7 12 10 14 33 50 61 82 88 38 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 1 1 8 3 3 2 4 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 269 0 4 3 1 1 6 10 13 14 43 45 101 141 224 410 506 527 552 459 184 25
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 488 0 1 25 36 64 105 120 150 164 130 124 113 96 103 57 59 54 36 27 21 3
VI. Nemoci nervové soustavy 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 10 21 28 31 27 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 617 0 1 25 36 64 105 120 150 164 130 124 114 99 105 67 81 82 67 54 26 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II. Novotvary 266 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 28 44 51 44 37 24 18 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 79 0 1 0 0 1 2 4 6 5 14 4 10 8 9 8 5 2 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 101 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 12 8 12 7 9 11 9 2 4
X. Nemoci dýchací soustavy 105 0 36 37 16 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 0 3 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 86 0 0 1 0 0 2 6 9 7 9 9 11 3 12 10 2 2 1 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 147 0 2 1 1 2 1 3 7 4 7 11 18 24 10 18 19 11 4 1 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 44 0 0 0 2 3 1 1 0 3 7 5 3 4 5 6 2 1 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 4 4 4 3 2 3 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 5 1 0 0 0 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 116 0 0 0 0 0 3 15 14 19 10 4 3 3 8 26 3 3 5 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 026 0 40 44 22 10 10 30 42 39 59 51 59 73 89 131 99 76 69 44 29 10
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 619 109 203 122 70 75 76 87 97 70 101 79 90 106 179 230 272 218 200 175 51 9
péče celkem II. Novotvary 7 832 27 62 37 47 56 69 94 124 204 444 464 512 618 985 1 178 1 209 806 535 260 85 16
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 744 13 23 13 22 9 11 10 10 16 27 18 23 22 75 79 109 97 88 66 12 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 880 58 272 136 104 79 62 67 78 66 90 103 124 131 189 277 288 233 226 201 84 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 201 4 13 76 125 246 215 237 272 293 273 232 198 183 164 128 126 129 132 103 46 6
VI. Nemoci nervové soustavy 3 639 25 56 104 93 86 55 72 91 141 244 233 219 297 393 414 443 292 198 144 38 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 924 10 54 104 27 17 13 10 16 21 26 30 41 44 72 120 111 93 67 39 9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 456 18 43 58 28 18 11 11 14 21 28 29 20 23 26 31 29 28 15 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 135 9 8 19 36 74 44 87 156 233 403 439 679 907 1 561 2 230 2 447 2 116 1 887 1 270 457 73
X. Nemoci dýchací soustavy 7 876 445 1 126 617 190 151 147 160 136 194 187 167 222 259 463 645 750 591 638 516 226 46
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 152 128 163 407 344 292 291 389 436 610 701 731 725 752 1 055 1 148 1 025 807 596 385 146 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 305 43 64 43 41 65 48 64 63 68 77 60 82 56 95 130 110 68 58 46 20 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 933 4 31 51 71 208 161 244 219 365 561 607 708 754 868 963 935 648 329 158 42 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 939 87 127 99 93 208 244 393 441 534 732 715 743 604 746 930 796 544 424 323 138 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 593 0 0 0 1 272 1 143 2 574 2 680 1 433 450 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 535 92 107 125 40 25 12 14 16 17 21 15 8 12 13 5 5 5 2 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 517 163 192 151 201 223 158 134 107 138 187 175 214 249 312 443 448 353 331 233 92 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 414 200 422 410 465 431 431 447 431 469 570 423 418 421 549 604 692 555 610 572 257 37
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 114 5 539 110 68 117 151 365 707 944 898 688 461 498 643 1 132 1 213 1 276 744 353 158 45 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 114 326 7 492 3 076 2 640 2 115 2 686 3 556 5 801 6 331 5 791 5 810 5 019 5 526 6 081 8 877 10 768 11 071 8 327 6 689 4 654 1 749 267
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 18,1 8,7 3,9 2,5 3 2,5 2,3 2,3 1,4 1,9 1,9 2 3 4,3 5,9 8,5 10,7 15,2 22 19,3 21,3
II. Novotvary 12,7 4,5 2,7 1,1 1,7 2,3 2,4 2,6 3,1 4,5 8,7 11,7 13,1 17,4 23,4 28,7 35,2 36,9 35,2 29,1 24,6 34,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 2,2 1 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,9 2 3,4 4,9 6,5 8,5 4,8 2,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 9,6 11,7 4,3 3,7 3,1 2,2 1,8 2 1,5 1,8 2,6 3,2 3,7 4,5 7 8,8 11,2 16,6 24,4 31 29,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 0,7 0,5 1,6 3,2 7,4 3,8 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,2 2,4 1,5 1,7 1,8 2,7 4,7 6,3 6,4 8
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 4,2 2,4 3,3 3,4 3,4 1,8 1,8 2,1 3 4,4 5,7 5,3 7,9 9,3 9,9 12,8 12,4 11,4 12,9 11,3 2,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,7 2,3 3,3 1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3 1,8 3,1 3,6 4,7 5,2 5,1 3,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 3 1,9 1,8 1 0,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 1,4 1,2 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,8 1,5 0,3 0,6 1,3 3 1,5 2,4 3,8 5,2 7,7 10,7 17,5 25,3 37,8 56,8 75,7 101 135,1 148 160,3 152
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 74 46,8 18,3 6,3 6 5,1 4,3 3,4 4,3 3,7 4 5,5 6,9 10,3 14,7 21,6 26,3 41,3 56,3 78,9 106,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,9 21,3 7 12,9 12,5 11,8 10,1 10,4 10,7 13,4 13,6 18,2 18,6 21,4 25,7 29,5 32,3 39,9 45,5 48,3 54,8 56
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 7,2 2,7 1,4 1,5 2,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 2,1 1,6 2,3 3,2 3,4 3,4 3,9 5,3 7,7 10,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,1 0,7 1,2 1,6 2,5 8,4 5,5 6,5 5,3 7,9 10,7 14,8 17 19,3 19,2 21,4 24,1 25,2 20,2 15,8 12,5 10,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 14,5 5,5 3,1 3,3 8,3 8,5 10,7 11 11,8 14,3 18 19,4 17,2 18,4 23,9 24,8 26,9 31,4 38,6 50,7 45,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 11 39,8 70,2 67,2 31,9 8,9 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 86,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 15,3 4,6 4 1,5 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,7 27,1 8,3 4,7 7,3 9 5,5 3,7 2,7 3,1 3,7 4,4 5,6 7 7,7 11,4 13,9 17,5 25,2 30 35,8 32
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,5 33,3 18,2 13 16,9 17,5 15 12,1 10,7 10,4 10,9 10,5 10,6 11,7 13,3 14,9 20,5 25,1 40,9 63 88,2 88
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,6 921,5 4,7 2,2 4,2 6,1 12,6 18,9 23,3 19,5 13,3 11,6 12,9 18,4 27,9 30,9 40,6 37,5 26,9 20,1 17,7 10,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,2 1 246,4 130,5 81,6 74,6 105,9 119,5 153,8 153,6 124 109,7 121,6 137,4 166,1 210,1 266 332,3 387,9 466,8 534,4 608,1 610,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 1,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,9 1,8 1,8 3,5 1,7 2,4 2,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,6 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 1,1 2,7 3,3 3,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,9 1,6 2,3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,8 1,3 2,4 5,9 10,8 16,4 23 32
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,1 2,1 2,2 3,7 8,1 11 12,1 16
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 0,8 1,8 3,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1 1,7 2,1 3,3 5,2 7,2 5,1 4,7 3,6 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,6 0,7 1,5 3,5 4,8 2,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,6 3,1 6,4 11,5 15,3 10,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,6 0 0,2 0,1 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 1,1 2,6 4,1 5,6 10,7 16,2 26,7 42,9 59,9 74,1 66,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,6 0 0 0,8 1,3 2,6 3,7 3,3 3,8 3,6 2,6 3,1 3 2,8 2,6 1,5 1,9 2,7 2,8 3,5 8,5 8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,7 1,4 2,4 3,5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,8 0 0 0,8 1,3 2,6 3,7 3,3 3,8 3,6 2,6 3,1 3 2,9 2,6 1,8 2,6 4,2 5,2 7 10,5 8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 1,6 2,2 2,9 3,1 7,2 5,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 2,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,9 1,2 0,8 10,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 1,5 1,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,6 0,6 0,3 0,1 0,8 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 1,2 2,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,8 0 1,7 1,4 0,8 0,4 0,3 0,8 1,1 0,9 1,2 1,3 1,5 2,1 2,2 3,4 3,2 3,9 5,4 5,7 11,7 26,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 18,1 8,7 3,9 2,5 3 2,6 2,4 2,4 1,6 2 2 2,4 3,1 4,4 6 8,7 11,1 15,6 22,8 20,5 24
péče celkem II. Novotvary 13,5 4,5 2,7 1,2 1,7 2,3 2,4 2,6 3,1 4,5 8,7 11,8 13,4 17,8 24,5 30,8 38,7 40,9 41,6 33,9 34,2 42,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 2,2 1 0,4 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1,9 2,1 3,5 4,9 6,8 8,6 4,8 2,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 9,6 11,7 4,3 3,8 3,2 2,2 1,8 2 1,5 1,8 2,6 3,2 3,8 4,7 7,3 9,2 11,8 17,6 26,2 33,8 32
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,5 0,7 0,6 2,4 4,5 10 7,5 6,5 6,8 6,5 5,4 5,9 5,2 5,3 4,1 3,4 4 6,5 10,3 13,4 18,5 16
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 4,2 2,4 3,3 3,4 3,5 1,9 2 2,3 3,1 4,8 5,9 5,7 8,6 9,8 10,8 14,2 14,8 15,4 18,8 15,3 2,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,7 2,3 3,3 1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3 1,8 3,1 3,6 4,7 5,2 5,1 3,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 3 1,9 1,8 1 0,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 1,4 1,2 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,1 1,5 0,3 0,6 1,3 3 1,5 2,4 3,9 5,2 7,9 11,1 17,8 26,1 38,8 58,4 78,3 107,4 146,8 165,6 184,1 194,7
X. Nemoci dýchací soustavy 13,6 74 48,5 19,6 6,9 6,1 5,1 4,4 3,4 4,3 3,7 4,2 5,8 7,5 11,5 16,9 24 30 49,6 67,3 91 122,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,3 21,3 7 12,9 12,5 11,8 10,1 10,6 10,9 13,6 13,8 18,5 19 21,7 26,2 30,1 32,8 41 46,4 50,2 58,8 56
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 7,2 2,8 1,4 1,5 2,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 2,1 1,6 2,4 3,4 3,5 3,5 4,5 6 8,1 10,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 0,7 1,3 1,6 2,6 8,4 5,6 6,7 5,5 8,1 11 15,4 18,5 21,7 21,6 25,2 29,9 32,9 25,6 20,6 16,9 16
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,4 14,5 5,5 3,1 3,4 8,4 8,5 10,7 11,1 11,9 14,4 18,1 19,4 17,4 18,5 24,3 25,5 27,6 33 42,1 55,6 48
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 11 39,8 70,2 67,2 31,9 8,9 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,9 86,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 15,3 4,6 4 1,5 1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,8 27,1 8,3 4,8 7,3 9 5,5 3,7 2,7 3,1 3,7 4,4 5,6 7,2 7,8 11,6 14,3 17,9 25,7 30,4 37,1 34,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,3 33,3 18,2 13 16,9 17,5 15 12,2 10,8 10,4 11,2 10,7 10,9 12,1 13,6 15,8 22,1 28,2 47,4 74,6 103,5 98,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,8 921,5 4,7 2,2 4,2 6,1 12,7 19,3 23,7 20 13,5 11,7 13 18,5 28,1 31,8 40,8 37,8 27,5 20,6 18,1 10,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197,4 1 246,4 132,4 83,9 76,7 108,9 123,7 158,1 158,7 128,8 114,3 127,1 144,6 175,2 220,5 281,9 354,3 422,7 520,3 607 704,4 712

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)