8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 495 108 187 144 72 93 100 87 81 69 71 76 110 125 193 199 226 215 158 131 43 7
II. Novotvary 7 376 27 20 41 50 105 88 125 164 241 443 448 504 559 878 1 239 1 097 690 408 200 43 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 746 6 18 29 8 23 17 10 7 21 21 23 18 28 51 94 98 105 82 63 21 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 931 63 247 174 120 115 100 98 75 86 102 112 111 142 211 291 265 227 192 122 65 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 659 4 19 45 87 155 121 105 135 149 148 110 121 80 85 71 54 44 60 43 20 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 254 27 44 99 83 75 58 83 95 199 222 199 241 255 340 402 326 214 175 82 31 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 946 11 48 98 28 13 15 20 15 32 39 36 34 51 69 131 99 98 64 35 8 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 505 16 42 55 23 12 17 9 20 24 31 21 27 36 27 52 33 24 24 8 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 955 11 4 24 32 72 54 83 137 250 354 430 666 953 1 625 2 287 2 337 2 014 1 839 1 290 440 53
X. Nemoci dýchací soustavy 6 878 403 1 149 673 191 172 145 142 165 204 203 192 178 269 359 526 577 426 414 331 146 13
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 221 124 159 409 320 329 333 399 472 662 757 655 749 730 994 1 151 1 024 789 617 386 141 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 251 31 72 33 39 54 58 62 70 62 64 55 61 77 97 105 108 58 64 48 28 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 213 1 34 60 103 199 194 233 273 379 552 571 724 716 769 791 701 484 273 125 27 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 312 106 145 121 77 209 312 438 439 611 737 671 794 700 761 849 824 574 473 321 135 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 430 0 0 0 4 245 1 213 2 473 2 629 1 438 408 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 563 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 564 108 110 137 41 23 16 18 15 13 8 8 16 15 11 9 5 6 0 2 1 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 557 145 192 160 235 232 117 138 128 172 183 164 222 254 336 414 442 386 334 216 76 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 804 209 435 402 392 416 460 463 389 484 506 418 414 403 512 594 552 492 552 483 194 34
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 879 5 421 125 97 73 161 361 753 896 831 614 409 497 778 1 024 1 283 1 243 741 377 141 47 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109 539 7 384 3 050 2 801 1 978 2 703 3 779 5 739 6 205 5 927 5 463 4 616 5 489 6 171 8 342 10 488 10 011 7 587 6 106 4 027 1 470 203
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 76 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 2 6 4 2 13 7 8 9 14 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 4 23 48 52 43 29 21 9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6 8 8 6 9 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 9 16 18 29 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 133 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 7 9 22 15 15 28 13 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 10 13 33 66 97 101 151 145 75 10
X. Nemoci dýchací soustavy 470 0 4 6 1 0 0 0 0 6 4 9 4 27 42 60 58 70 67 74 32 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 5 10 13 9 16 3 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 2 1 3 0 7 4 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 695 0 0 0 0 2 2 1 2 5 16 16 41 54 64 139 134 103 69 34 13 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 6 17 26 31 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 5 4 5 5 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 424 0 0 0 0 2 2 2 2 2 7 6 12 9 18 36 53 60 84 84 39 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 3 4 4 3 1 1 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 167 0 4 6 1 4 6 6 7 19 45 56 96 132 222 408 462 462 511 484 207 29
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 654 0 3 26 49 68 136 148 166 161 165 142 119 113 106 59 67 42 46 30 6 2
VI. Nemoci nervové soustavy 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 9 24 39 16 12 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 762 0 3 26 49 68 136 148 166 161 165 143 119 113 107 65 76 66 85 46 18 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 199 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 5 8 10 22 42 35 32 24 7 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 92 0 0 1 1 1 1 7 3 7 6 14 5 10 16 11 1 4 1 1 1 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 6 14 10 10 7 4 7 4
X. Nemoci dýchací soustavy 40 0 3 7 7 3 0 0 1 0 0 2 1 2 5 3 2 1 2 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 131 0 1 0 2 1 3 1 6 3 9 14 16 17 11 14 15 11 4 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 7 4 5 3 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 0 1 3 3 2 5 2 5 4 10 5 1 6 3 5 2 2 3 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 57 0 0 0 1 0 0 2 4 7 3 1 4 4 7 10 7 2 3 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 739 2 8 18 21 9 9 12 19 24 35 44 35 62 59 90 88 76 60 41 19 8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 574 108 187 144 72 93 101 88 82 72 74 78 116 129 195 213 235 223 167 145 45 7
péče celkem II. Novotvary 7 822 27 20 41 50 105 88 125 164 243 452 455 520 571 911 1 309 1 191 768 469 245 59 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 760 6 18 29 8 23 17 10 7 22 21 23 18 28 51 95 100 107 84 66 23 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 998 63 247 175 125 116 100 98 75 86 102 112 112 143 219 297 276 237 201 134 66 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 414 4 22 71 136 223 257 253 301 310 314 252 240 197 197 133 130 103 125 102 38 6
VI. Nemoci nervové soustavy 3 587 27 44 100 84 76 59 90 99 208 231 217 251 272 366 441 351 257 243 112 53 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 950 11 48 100 29 13 15 20 15 32 39 36 34 51 69 131 99 98 64 36 8 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 505 16 42 55 23 12 17 9 20 24 31 21 27 36 27 52 33 24 24 8 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 747 11 4 24 32 72 54 83 137 251 359 442 679 974 1 664 2 367 2 444 2 125 1 997 1 439 522 67
X. Nemoci dýchací soustavy 7 388 403 1 156 686 199 175 145 142 166 210 207 203 183 298 406 589 637 497 483 406 178 19
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 300 124 159 409 320 329 333 399 472 662 757 658 751 734 1 003 1 157 1 034 803 626 403 145 22
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 276 31 72 33 39 54 59 62 70 62 65 56 63 78 99 106 111 58 71 52 30 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 039 1 35 60 105 202 199 235 281 387 577 601 781 787 844 944 850 598 346 161 41 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 412 106 145 121 77 209 312 438 439 611 737 672 794 701 763 852 830 593 500 354 141 17
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 430 0 0 0 4 245 1 213 2 473 2 629 1 438 408 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 563 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 574 110 113 140 41 24 16 18 15 13 8 8 16 15 11 9 5 7 0 2 1 2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 614 145 192 161 236 232 117 138 129 172 184 166 222 261 337 424 451 395 342 221 78 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 292 209 436 405 395 420 467 467 396 490 523 429 427 418 533 635 607 554 639 568 234 40
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 962 5 421 125 97 74 161 361 757 900 838 619 412 503 785 1 035 1 297 1 253 744 381 144 48 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 115 207 7 386 3 065 2 851 2 049 2 784 3 930 5 905 6 397 6 131 5 708 4 859 5 739 6 478 8 730 11 051 10 637 8 191 6 762 4 598 1 714 242
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,3 18,3 8,1 4,5 2,7 3,8 3,3 2,3 2 1,5 1,4 2 2,9 3,5 4,7 5,2 7,8 11,4 12,1 17,6 17,9 22,2
II. Novotvary 12,8 4,6 0,9 1,3 1,9 4,3 2,9 3,4 4,1 5,2 9 11,7 13,3 15,6 21,5 32,2 37,6 36,7 31,2 26,9 17,9 19
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1 0,8 0,9 0,3 0,9 0,6 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 1,3 2,4 3,4 5,6 6,3 8,5 8,7 9,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,1 10,7 10,7 5,5 4,6 4,7 3,3 2,6 1,9 1,8 2,1 2,9 2,9 4 5,2 7,6 9,1 12,1 14,7 16,4 27,1 41,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0,7 0,8 1,4 3,3 6,4 4 2,8 3,4 3,2 3 2,9 3,2 2,2 2,1 1,8 1,9 2,3 4,6 5,8 8,3 9,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 4,6 1,9 3,1 3,2 3,1 1,9 2,2 2,4 4,3 4,5 5,2 6,4 7,1 8,3 10,5 11,2 11,4 13,4 11 12,9 12,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,9 2,1 3,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 0,9 1,4 1,7 3,4 3,4 5,2 4,9 4,7 3,3 6,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 2,7 1,8 1,7 0,9 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1 0,7 1,4 1,1 1,3 1,8 1,1 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,9 1,9 0,2 0,8 1,2 3 1,8 2,2 3,4 5,3 7,2 11,2 17,6 26,6 39,8 59,5 80,2 107 140,6 173,3 183,3 168,3
X. Nemoci dýchací soustavy 11,9 68,3 49,9 21,2 7,3 7,1 4,8 3,8 4,1 4,4 4,1 5 4,7 7,5 8,8 13,7 19,8 22,6 31,6 44,5 60,8 41,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,4 21 6,9 12,9 12,1 13,5 11 10,7 11,7 14,2 15,4 17,1 19,8 20,4 24,4 29,9 35,1 41,9 47,2 51,9 58,7 66,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 5,3 3,1 1 1,5 2,2 1,9 1,7 1,7 1,3 1,3 1,4 1,6 2,2 2,4 2,7 3,7 3,1 4,9 6,4 11,7 15,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,5 0,2 1,5 1,9 3,9 8,2 6,4 6,2 6,8 8,1 11,2 14,9 19,2 20 18,8 20,6 24,1 25,7 20,9 16,8 11,2 12,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 18 6,3 3,8 2,9 8,6 10,3 11,7 10,9 13,1 15 17,5 21 19,6 18,7 22,1 28,3 30,5 36,2 43,1 56,2 47,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,2 10,1 40 66,3 65,3 30,8 8,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 95,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,3 4,8 4,3 1,6 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0,4 6,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,9 24,6 8,3 5 8,9 9,5 3,9 3,7 3,2 3,7 3,7 4,3 5,9 7,1 8,2 10,8 15,2 20,5 25,5 29 31,7 34,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,2 35,4 18,9 12,6 14,9 17,1 15,2 12,4 9,7 10,4 10,3 10,9 11 11,3 12,5 15,4 18,9 26,1 42,2 64,9 80,8 107,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,5 919 5,4 3,1 2,8 6,6 11,9 20,2 22,3 17,8 12,5 10,7 13,1 21,7 25,1 33,4 42,7 39,4 28,8 18,9 19,6 22,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 189,6 1 251,7 132,6 88,1 75,1 111 124,6 153,9 154,2 126,8 110,9 120,4 145,2 172,5 204,5 272,7 343,5 403,1 466,8 541 612,2 644,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,4 0,7 1,9 0,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 1,2 1,8 2,3 2,2 2,8 3,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 3,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 1,2 0,4 3,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 1,4 3,9 5 3,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 2,1 1,7 3,7 3,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 3,3 5,4 11,5 19,5 31,2 31,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,8 1 1,6 2 3,7 5,1 9,9 13,3 19
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,7 2,1 1,2 3,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,5 0,5 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 1,1 1,5 1,6 3,6 4,6 5,5 5,3 4,6 5,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 2 4,2 2,5 6,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1,8 3,2 6,4 11,3 16,2 19
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,5 0 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,5 2,5 3,7 5,4 10,6 15,9 24,5 39,1 65 86,2 92,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0,1 0,8 1,9 2,8 4,5 4 4,1 3,4 3,3 3,7 3,1 3,2 2,6 1,5 2,3 2,2 3,5 4 2,5 6,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,3 3 2,1 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,1 0 0,1 0,8 1,9 2,8 4,5 4 4,1 3,4 3,3 3,7 3,1 3,2 2,6 1,7 2,6 3,5 6,5 6,2 7,5 6,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,4 1,9 2,4 3,2 2,9 9,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0,4 3,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 2,9 12,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,1 0,9 1,7 1,4 2,3 3 4 4,6 5,5 7,9 25,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 18,3 8,1 4,5 2,7 3,8 3,3 2,4 2 1,5 1,5 2 3,1 3,6 4,8 5,5 8,1 11,8 12,8 19,5 18,7 22,2
péče celkem II. Novotvary 13,5 4,6 0,9 1,3 1,9 4,3 2,9 3,4 4,1 5,2 9,2 11,9 13,8 16 22,3 34 40,9 40,8 35,9 32,9 24,6 28,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1 0,8 0,9 0,3 0,9 0,6 0,3 0,2 0,5 0,4 0,6 0,5 0,8 1,3 2,5 3,4 5,7 6,4 8,9 9,6 12,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 10,7 10,7 5,5 4,7 4,8 3,3 2,6 1,9 1,8 2,1 2,9 3 4 5,4 7,7 9,5 12,6 15,4 18 27,5 44,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 0,7 1 2,2 5,2 9,2 8,5 6,8 7,5 6,6 6,4 6,6 6,3 5,5 4,8 3,5 4,5 5,5 9,6 13,7 15,8 19
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 4,6 1,9 3,1 3,2 3,1 1,9 2,4 2,5 4,4 4,7 5,7 6,6 7,6 9 11,5 12 13,7 18,6 15 22,1 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,9 2,1 3,1 1,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 0,9 1,4 1,7 3,4 3,4 5,2 4,9 4,8 3,3 6,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 2,7 1,8 1,7 0,9 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 1 0,7 1,4 1,1 1,3 1,8 1,1 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,3 1,9 0,2 0,8 1,2 3 1,8 2,2 3,4 5,4 7,3 11,5 18 27,2 40,8 61,5 83,9 112,9 152,7 193,3 217,4 212,7
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 68,3 50,2 21,6 7,6 7,2 4,8 3,8 4,1 4,5 4,2 5,3 4,8 8,3 10 15,3 21,9 26,4 36,9 54,5 74,1 60,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,6 21 6,9 12,9 12,1 13,5 11 10,7 11,7 14,2 15,4 17,2 19,9 20,5 24,6 30,1 35,5 42,7 47,9 54,1 60,4 69,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 5,3 3,1 1 1,5 2,2 1,9 1,7 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 2,2 2,4 2,8 3,8 3,1 5,4 7 12,5 15,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0,2 1,5 1,9 4 8,3 6,6 6,3 7 8,3 11,7 15,7 20,7 22 20,7 24,5 29,2 31,8 26,5 21,6 17,1 12,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,3 18 6,3 3,8 2,9 8,6 10,3 11,7 10,9 13,1 15 17,5 21 19,6 18,7 22,2 28,5 31,5 38,2 47,6 58,7 54
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,2 10,1 40 66,3 65,3 30,8 8,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 95,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,6 4,9 4,4 1,6 1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0 0,3 0,4 6,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 24,6 8,3 5,1 9 9,5 3,9 3,7 3,2 3,7 3,7 4,3 5,9 7,3 8,3 11 15,5 21 26,1 29,7 32,5 34,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,1 35,4 18,9 12,7 15 17,2 15,4 12,5 9,8 10,5 10,6 11,2 11,3 11,7 13,1 16,5 20,8 29,4 48,8 76,3 97,5 127
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,6 919 5,4 3,1 2,8 6,6 11,9 20,3 22,4 17,9 12,6 10,7 13,3 21,9 25,4 33,7 43 39,5 29,1 19,3 20 22,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 199,4 1 252,1 133,2 89,7 77,8 114,3 129,6 158,4 159 131,1 115,8 126,7 151,8 181,1 214 287,3 365 435,2 516,9 617,8 713,9 768,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)