8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 244 96 201 133 70 80 78 67 64 72 49 63 69 126 165 208 191 143 215 113 37 4
II. Novotvary 6 970 14 41 50 48 78 80 116 139 284 392 416 445 579 908 1 076 916 679 442 205 59 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 743 11 21 19 19 23 20 12 12 22 21 22 28 34 39 94 90 74 94 66 18 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 329 70 349 234 106 95 113 95 88 96 125 120 145 178 255 284 274 206 243 160 83 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 699 4 22 58 93 164 125 123 125 140 127 124 107 94 82 84 46 61 59 47 12 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 149 22 76 125 91 84 69 68 103 178 220 206 209 257 362 299 305 194 163 91 25 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 893 2 43 103 24 12 8 15 23 17 32 32 36 60 83 120 110 75 54 33 7 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 577 23 66 56 25 13 12 16 15 24 31 32 36 40 37 51 42 20 18 14 6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 405 6 5 24 36 71 61 100 143 254 287 454 676 1 014 1 586 2 168 2 216 1 788 1 878 1 133 455 50
X. Nemoci dýchací soustavy 7 061 411 1 250 778 194 167 144 135 144 204 170 172 204 297 407 469 495 418 453 352 171 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 706 122 178 416 312 336 367 353 437 612 666 568 698 771 946 1 098 856 788 650 392 120 20
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 337 27 62 52 43 58 68 53 88 71 71 50 84 96 111 110 110 57 71 32 21 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 037 2 35 42 104 247 193 214 324 450 569 538 611 710 746 763 649 441 235 131 31 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 127 88 132 91 69 223 329 411 492 623 725 709 779 693 747 823 718 554 493 305 110 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 413 0 0 0 3 282 1 204 2 432 2 623 1 433 421 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 882 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 550 95 104 108 33 23 15 16 16 27 14 16 8 23 18 19 9 3 0 2 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 346 180 175 154 158 209 126 136 107 176 159 175 221 278 315 415 403 365 305 202 73 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 843 203 426 341 371 440 468 467 412 442 479 405 426 498 583 592 505 533 577 444 200 31
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 956 4 842 101 92 51 166 373 720 951 838 574 385 525 737 1 091 1 247 1 029 660 372 164 35 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107 267 7 100 3 287 2 876 1 850 2 771 3 853 5 549 6 306 5 963 5 132 4 501 5 308 6 485 8 481 9 920 8 964 7 059 6 322 3 886 1 464 190
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 58 0 0 0 0 1 2 0 0 3 2 6 1 3 2 3 6 6 11 8 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 227 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 5 16 28 39 34 30 41 23 6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 10 8 12 5 7 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 12 16 18 18 11 0
VI. Nemoci nervové soustavy 127 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 9 5 18 13 14 24 17 13 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 14 14 36 76 84 87 171 133 66 10
X. Nemoci dýchací soustavy 511 2 3 5 1 0 1 1 1 1 4 11 11 26 41 81 54 57 94 75 37 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 75 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 6 9 5 9 9 15 9 7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 5 3 4 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 691 0 0 0 0 0 1 1 0 7 13 20 41 67 75 127 129 104 65 28 11 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 10 13 27 18 11 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 4 2 7 7 9 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 397 0 0 0 0 2 1 2 5 4 4 2 12 10 16 43 44 70 77 71 32 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 5 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 117 2 3 5 1 3 5 7 7 19 38 54 98 159 244 413 415 441 560 418 201 24
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 667 0 4 23 35 63 149 126 166 158 164 125 126 103 96 72 75 60 48 51 19 4
VI. Nemoci nervové soustavy 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 17 31 35 16 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 790 0 4 23 35 63 149 126 166 158 164 126 127 105 101 81 92 91 83 67 24 5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
II. Novotvary 178 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 7 3 7 15 19 29 35 32 15 4 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 3 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 88 0 0 0 0 4 3 3 6 10 11 11 7 12 6 7 5 2 0 0 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 5 13 11 7 5 7 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 40 0 6 6 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 1 2 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 158 0 0 2 0 1 2 5 7 7 12 14 15 15 23 14 20 12 7 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 24 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 2 4 2 2 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 52 0 0 0 1 2 3 3 3 4 8 5 2 3 4 5 2 0 2 2 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47 0 0 0 0 1 1 2 1 5 1 5 2 3 5 13 2 2 4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 696 1 8 17 12 13 9 14 19 28 40 46 34 44 70 86 78 68 57 32 14 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 307 96 201 134 70 81 80 67 64 75 51 69 70 129 167 212 198 149 226 121 42 5
péče celkem II. Novotvary 7 375 14 41 50 48 79 80 118 141 285 399 424 453 602 951 1 134 979 744 515 243 69 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 750 11 21 19 19 23 20 12 12 22 21 22 28 34 39 95 91 75 97 67 18 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 403 70 349 234 108 96 113 95 88 96 126 120 145 183 261 295 285 220 250 168 90 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 461 4 26 81 128 227 274 249 291 299 291 249 235 199 182 161 134 138 125 119 42 7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 487 22 76 125 91 88 72 73 109 188 232 221 226 276 391 328 341 251 215 120 37 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 895 2 44 103 24 12 8 15 23 17 32 32 36 60 83 120 110 76 54 33 7 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 579 23 66 56 25 13 12 16 15 24 31 32 36 41 37 51 42 20 18 15 6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 171 6 5 24 36 71 61 100 143 255 295 463 693 1 029 1 627 2 257 2 311 1 882 2 054 1 273 525 61
X. Nemoci dýchací soustavy 7 612 413 1 259 789 204 170 145 136 145 205 174 184 215 323 454 555 550 477 548 427 208 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 783 122 178 416 312 336 367 353 437 614 666 570 699 777 955 1 103 866 797 666 401 127 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 364 27 62 55 43 58 68 53 88 71 73 51 84 98 113 110 115 60 75 36 22 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 886 2 35 44 104 248 196 220 331 464 594 572 667 792 844 904 798 557 307 161 42 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 223 88 132 91 69 223 329 411 492 623 727 710 779 693 753 829 728 567 521 323 121 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 413 0 0 0 3 282 1 204 2 432 2 623 1 433 421 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 882 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 554 96 105 110 33 23 15 16 16 27 14 16 8 23 18 19 9 3 0 2 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 408 180 175 157 158 209 126 136 107 176 160 175 224 281 319 425 407 376 314 213 76 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 292 203 426 341 372 444 472 472 420 450 491 412 440 511 603 640 551 603 656 517 235 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 025 4 842 101 92 51 167 374 722 953 844 576 391 528 742 1 099 1 262 1 034 664 381 164 35 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 112 870 7 103 3 302 2 921 1 898 2 850 4 016 5 696 6 498 6 168 5 374 4 727 5 567 6 793 8 896 10 500 9 549 7 659 7 022 4 403 1 703 225
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,9 16,6 8,7 4,2 2,7 3,3 2,4 1,8 1,6 1,5 1 1,7 1,9 3,4 4,1 5,5 6,9 7,9 16,1 15,8 16 17,3
II. Novotvary 12,1 2,4 1,8 1,6 1,9 3,2 2,5 3,1 3,4 5,9 8,4 11 12 15,5 22,3 28,2 33,2 37,6 33,1 28,7 25,5 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1,9 0,9 0,6 0,7 0,9 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9 1 2,5 3,3 4,1 7 9,2 7,8 17,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,8 12,1 15,1 7,4 4,2 3,9 3,5 2,5 2,2 2 2,7 3,2 3,9 4,8 6,3 7,4 9,9 11,4 18,2 22,4 35,8 43,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,7 0,9 1,8 3,7 6,8 3,9 3,3 3,1 2,9 2,7 3,3 2,9 2,5 2 2,2 1,7 3,4 4,4 6,6 5,2 8,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 3,8 3,3 4 3,6 3,5 2,2 1,8 2,5 3,7 4,7 5,4 5,6 6,9 8,9 7,8 11 10,7 12,2 12,8 10,8 8,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0,3 1,9 3,3 0,9 0,5 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 1 1,6 2 3,1 4 4,2 4 4,6 3 17,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 4 2,8 1,8 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,1 0,9 1,3 1,5 1,1 1,3 2 2,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 1 0,2 0,8 1,4 2,9 1,9 2,7 3,5 5,2 6,1 12 18,3 27,2 38,9 56,8 80,3 99 140,6 158,8 196,4 216,5
X. Nemoci dýchací soustavy 12,3 71,2 54 24,8 7,6 6,9 4,5 3,6 3,5 4,2 3,6 4,5 5,5 8 10 12,3 17,9 23,1 33,9 49,3 73,8 112,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 21,1 7,7 13,2 12,3 13,9 11,5 9,4 10,7 12,6 14,2 15 18,9 20,7 23,2 28,8 31 43,6 48,7 54,9 51,8 86,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 4,7 2,7 1,7 1,7 2,4 2,1 1,4 2,2 1,5 1,5 1,3 2,3 2,6 2,7 2,9 4 3,2 5,3 4,5 9,1 8,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,2 0,3 1,5 1,3 4,1 10,2 6 5,7 8 9,3 12,1 14,2 16,5 19,1 18,3 20 23,5 24,4 17,6 18,4 13,4 8,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 15,2 5,7 2,9 2,7 9,2 10,3 10,9 12,1 12,8 15,5 18,7 21 18,6 18,3 21,6 26 30,7 36,9 42,7 47,5 56,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 11,6 37,6 64,5 64,5 29,5 9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 152,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 16,5 4,5 3,4 1,3 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,5 31,2 7,6 4,9 6,2 8,6 3,9 3,6 2,6 3,6 3,4 4,6 6 7,5 7,7 10,9 14,6 20,2 22,8 28,3 31,5 60,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,4 35,2 18,4 10,9 14,6 18,1 14,6 12,4 10,1 9,1 10,2 10,7 11,5 13,4 14,3 15,5 18,3 29,5 43,2 62,2 86,3 134,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 839 4,4 2,9 2 6,8 11,6 19,1 23,4 17,3 12,2 10,2 14,2 19,8 26,8 32,7 37,3 36,5 27,8 23 15,1 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 186,3 1 230,3 141,9 91,5 72,6 114,3 120,3 147,1 155,1 122,9 109,4 118,9 143,4 174,2 208,2 260 324,7 390,9 473,3 544,5 631,9 822,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 1,3 4,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,7 1 1,2 1,7 3,1 3,2 2,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,4 1 3 4,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,9 1,3 2,5 4,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 1,3 1,3 1,8 3 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 2 3 4,8 12,8 18,6 28,5 43,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,7 1 2,1 2 3,2 7 10,5 16 21,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 1,1 1,3 3 4,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 1,8 1,8 3,3 4,7 5,8 4,9 3,9 4,7 8,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 2 2,5 4,7 4,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,3 0,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1 1,6 3,9 5,8 9,9 13,8 8,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,4 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 2,6 4,3 6 10,8 15 24,4 41,9 58,6 86,8 103,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0,2 0,7 1,4 2,6 4,7 3,3 4,1 3,3 3,5 3,3 3,4 2,8 2,4 1,9 2,7 3,3 3,6 7,1 8,2 17,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,7 2,6 2,2 2,2 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,1 0 0,2 0,7 1,4 2,6 4,7 3,3 4,1 3,3 3,5 3,3 3,4 2,8 2,5 2,1 3,3 5 6,2 9,4 10,4 21,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 1,1 1,9 2,4 2,1 1,7 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0 4,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 4,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 1 1,7 4,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,3 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 1,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 0,9 1,2 1,7 2,3 2,8 3,8 4,3 4,5 6 26
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 16,6 8,7 4,3 2,7 3,3 2,5 1,8 1,6 1,5 1,1 1,8 1,9 3,5 4,1 5,6 7,2 8,3 16,9 17 18,1 21,6
péče celkem II. Novotvary 12,8 2,4 1,8 1,6 1,9 3,3 2,5 3,1 3,5 5,9 8,5 11,2 12,2 16,2 23,3 29,7 35,5 41,2 38,6 34 29,8 26
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1,9 0,9 0,6 0,7 0,9 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9 1 2,5 3,3 4,2 7,3 9,4 7,8 17,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,9 12,1 15,1 7,4 4,2 4 3,5 2,5 2,2 2 2,7 3,2 3,9 4,9 6,4 7,7 10,3 12,2 18,7 23,5 38,8 47,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,7 1,1 2,6 5 9,4 8,6 6,6 7,2 6,2 6,2 6,6 6,3 5,3 4,5 4,2 4,9 7,6 9,4 16,7 18,1 30,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,1 3,8 3,3 4 3,6 3,6 2,2 1,9 2,7 3,9 4,9 5,8 6,1 7,4 9,6 8,6 12,4 13,9 16,1 16,8 16 21,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 0,3 1,9 3,3 0,9 0,5 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 1 1,6 2 3,1 4 4,2 4 4,6 3 17,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 4 2,8 1,8 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,1 0,9 1,3 1,5 1,1 1,3 2,1 2,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,4 1 0,2 0,8 1,4 2,9 1,9 2,7 3,5 5,3 6,3 12,2 18,7 27,6 39,9 59,2 83,7 104,2 153,8 178,4 226,6 264,1
X. Nemoci dýchací soustavy 13,2 71,6 54,3 25,1 8 7 4,5 3,6 3,6 4,2 3,7 4,9 5,8 8,7 11,1 14,5 19,9 26,4 41 59,8 89,8 134,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,7 21,1 7,7 13,2 12,3 13,9 11,5 9,4 10,7 12,7 14,2 15,1 18,9 20,9 23,4 28,9 31,4 44,1 49,9 56,2 54,8 90,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 4,7 2,7 1,8 1,7 2,4 2,1 1,4 2,2 1,5 1,6 1,3 2,3 2,6 2,8 2,9 4,2 3,3 5,6 5 9,5 8,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 0,3 1,5 1,4 4,1 10,2 6,1 5,8 8,1 9,6 12,7 15,1 18 21,3 20,7 23,7 28,9 30,8 23 22,6 18,1 17,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 15,2 5,7 2,9 2,7 9,2 10,3 10,9 12,1 12,8 15,5 18,8 21 18,6 18,5 21,7 26,4 31,4 39 45,3 52,2 60,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 11,6 37,6 64,5 64,5 29,5 9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,5 152,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 16,6 4,5 3,5 1,3 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,7 31,2 7,6 5 6,2 8,6 3,9 3,6 2,6 3,6 3,4 4,6 6,1 7,5 7,8 11,1 14,7 20,8 23,5 29,8 32,8 60,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,1 35,2 18,4 10,9 14,6 18,3 14,7 12,5 10,3 9,3 10,5 10,9 11,9 13,7 14,8 16,8 20 33,4 49,1 72,4 101,4 142,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,1 839 4,4 2,9 2 6,9 11,7 19,1 23,4 17,4 12,3 10,3 14,3 19,9 27 33,1 37,5 36,8 28,5 23 15,1 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 196,1 1 230,8 142,5 93 74,5 117,5 125,4 151 159,8 127,2 114,6 124,8 150,4 182,4 218,4 275,2 345,9 424,1 525,7 616,9 735 974

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)