8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 548 135 205 118 58 94 120 84 83 87 58 88 86 152 177 251 202 178 198 122 46 6
II. Novotvary 7 306 13 59 49 59 85 103 112 143 292 381 422 531 634 942 1 129 904 645 521 224 52 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 708 13 15 27 14 16 10 21 17 18 13 21 24 37 51 88 75 71 86 60 29 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 078 70 294 193 92 102 97 82 94 90 101 101 126 204 268 289 246 236 212 122 56 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 789 2 29 91 113 179 129 117 117 144 133 115 132 107 69 69 71 58 57 45 10 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 270 21 87 121 118 70 62 80 87 198 227 202 256 304 326 335 283 199 186 88 20 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 020 11 43 86 28 5 10 11 15 33 36 36 40 64 95 175 109 108 71 35 9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 494 19 74 63 27 12 12 10 16 30 23 21 22 32 30 25 31 25 13 9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 274 4 14 36 47 82 60 86 171 282 342 441 638 1 108 1 705 2 374 2 253 1 979 1 967 1 235 413 37
X. Nemoci dýchací soustavy 7 344 413 1 520 865 216 164 176 144 161 215 159 155 222 286 431 490 412 406 440 321 138 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 854 120 199 434 333 312 321 362 422 655 599 603 648 830 989 1 186 892 769 660 378 125 17
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 614 36 86 63 33 68 93 77 71 106 62 87 87 122 140 139 93 89 85 55 19 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 408 1 33 35 83 234 216 232 314 532 508 577 634 779 796 826 660 471 299 141 31 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 979 95 160 126 97 244 354 414 510 652 670 724 696 680 782 838 663 474 432 257 101 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 241 0 0 0 5 328 1 177 2 397 2 609 1 402 305 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 899 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 583 108 110 115 34 28 24 18 20 17 17 16 14 17 12 13 8 4 4 4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 515 133 202 165 190 235 136 139 124 197 170 181 235 314 349 455 377 325 319 212 50 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 909 214 446 387 391 458 506 465 427 509 457 399 428 504 542 523 517 480 570 461 192 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 604 4 756 104 99 51 149 396 715 968 898 512 367 483 622 962 1 260 1 118 592 369 147 36 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109 437 7 063 3 680 3 073 1 989 2 865 4 002 5 566 6 369 6 357 4 773 4 572 5 304 6 796 8 666 10 465 8 914 7 109 6 489 3 916 1 327 142
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 66 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 2 3 2 9 6 9 15 9 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 13 25 32 43 53 39 33 19 4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 3 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 12 9 11 10 9 5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 5 8 8 15 11 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 143 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 15 13 17 8 18 16 27 13 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 703 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 6 7 21 52 70 80 100 130 154 71 3
X. Nemoci dýchací soustavy 450 0 4 2 0 0 0 1 1 1 4 8 6 28 50 56 60 72 71 59 23 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 2 5 14 10 20 9 2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 2 1 4 7 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 742 0 0 0 0 0 1 3 0 9 11 12 34 76 94 117 138 107 83 44 11 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 6 8 7 12 8 8 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 3 8 9 4 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 332 0 0 0 0 0 3 1 7 4 2 7 10 14 16 19 40 50 71 54 27 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 2 4 4 1 2 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 077 0 4 2 0 0 4 8 12 17 35 54 102 212 277 356 442 451 507 395 179 20
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 840 0 7 22 40 72 152 164 165 193 168 156 142 128 107 81 52 64 67 34 25 1
VI. Nemoci nervové soustavy 130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 1 14 17 26 31 22 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 970 0 7 22 40 72 152 164 166 193 170 160 142 129 108 95 69 90 98 56 35 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 159 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 4 7 15 16 22 25 32 23 7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 68 0 0 1 0 3 4 7 2 7 7 2 3 8 11 8 3 1 0 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 5 9 10 4 4 6 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 50 0 9 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 102 0 0 2 1 2 1 1 2 3 6 11 13 10 13 14 6 9 7 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 3 1 3 1 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 60 0 0 0 0 7 4 5 9 1 3 5 7 5 4 2 0 3 4 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 3 0 2 7 5 12 2 6 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 571 0 11 27 18 16 11 16 20 17 24 26 30 40 55 57 54 47 56 35 11 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 615 135 205 118 58 94 120 86 83 88 61 92 88 156 179 260 208 187 213 131 47 6
péče celkem II. Novotvary 7 738 13 59 49 59 85 103 113 143 294 391 429 548 666 989 1 188 979 709 586 266 63 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 721 13 16 27 14 16 10 21 17 18 13 21 24 39 51 88 75 77 89 60 30 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 149 70 294 194 96 102 97 82 94 90 101 102 128 209 269 301 255 247 223 131 61 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 698 2 36 113 153 251 281 281 282 338 302 272 276 236 181 155 131 130 139 90 45 4
VI. Nemoci nervové soustavy 3 611 21 87 122 118 73 66 88 91 205 236 212 274 326 355 365 321 242 244 124 39 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 020 11 43 86 28 5 10 11 15 33 36 36 40 64 95 175 109 108 71 35 9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 496 19 74 63 27 12 12 10 16 30 23 21 22 34 30 25 31 25 13 9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 028 4 14 36 47 82 60 86 175 282 349 448 648 1 133 1 762 2 453 2 343 2 083 2 101 1 395 487 40
X. Nemoci dýchací soustavy 7 844 413 1 533 890 229 168 176 145 162 216 163 163 228 314 481 546 472 478 512 380 161 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 930 120 199 434 333 312 321 362 422 655 600 606 650 837 991 1 191 906 779 680 387 127 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 635 36 86 63 33 68 93 77 71 107 62 87 88 125 141 141 94 93 92 55 20 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 252 1 33 37 84 236 218 236 316 544 525 600 681 865 903 957 804 587 389 186 42 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 044 95 160 126 97 244 354 414 510 652 671 725 698 687 785 844 671 481 444 266 109 11
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 241 0 0 0 5 328 1 177 2 397 2 609 1 402 305 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 899 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 584 108 111 115 34 28 24 18 20 17 17 16 14 17 12 13 8 4 4 4 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 569 133 202 165 190 235 136 139 125 197 171 185 237 317 351 460 381 336 329 218 55 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 301 214 446 387 391 465 513 471 443 514 462 411 445 523 562 544 557 533 645 516 219 40
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 680 4 756 104 99 51 149 398 717 973 902 514 370 487 629 969 1 267 1 134 598 376 149 38 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 115 055 7 063 3 702 3 124 2 047 2 953 4 169 5 754 6 567 6 584 5 002 4 812 5 578 7 177 9 106 10 973 9 479 7 697 7 150 4 402 1 552 164
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 24,1 8,6 3,9 2,3 3,8 3,6 2,2 2 1,7 1,3 2,3 2,4 3,9 4,4 6,7 7,7 10,2 14,7 17,8 21,3 23,8
II. Novotvary 12,7 2,3 2,5 1,6 2,4 3,4 3,1 2,9 3,4 5,8 8,6 11,2 14,8 16,3 23,2 30,2 34,4 36,8 38,7 32,6 24,1 23,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 2,3 0,6 0,9 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 1 1,3 2,4 2,9 4,1 6,4 8,7 13,4 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,4 12,5 12,3 6,4 3,7 4,1 2,9 2,2 2,3 1,8 2,3 2,7 3,5 5,2 6,6 7,7 9,4 13,5 15,7 17,8 25,9 11,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0,4 1,2 3 4,5 7,2 3,9 3,1 2,8 2,9 3 3 3,7 2,7 1,7 1,8 2,7 3,3 4,2 6,5 4,6 7,9
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 3,8 3,6 4 4,7 2,8 1,9 2,1 2,1 4 5,1 5,3 7,1 7,8 8 9 10,8 11,4 13,8 12,8 9,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 2 1,8 2,8 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,1 1,6 2,3 4,7 4,1 6,2 5,3 5,1 4,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 3,4 3,1 2,1 1,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 1,2 1,4 1 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,6 0,7 0,6 1,2 1,9 3,3 1,8 2,3 4,1 5,6 7,7 11,7 17,8 28,5 42 63,5 85,7 112,9 146 179,7 191 146,8
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 73,8 63,6 28,6 8,7 6,6 5,3 3,8 3,9 4,3 3,6 4,1 6,2 7,3 10,6 13,1 15,7 23,2 32,7 46,7 63,8 39,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,9 21,4 8,3 14,4 13,3 12,6 9,6 9,5 10,1 13,1 13,6 15,9 18 21,3 24,4 31,7 33,9 43,9 49 55 57,8 67,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 6,4 3,6 2,1 1,3 2,7 2,8 2 1,7 2,1 1,4 2,3 2,4 3,1 3,4 3,7 3,5 5,1 6,3 8 8,8 11,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,9 0,2 1,4 1,2 3,3 9,4 6,5 6,1 7,5 10,6 11,5 15,3 17,7 20 19,6 22,1 25,1 26,9 22,2 20,5 14,3 23,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 17 6,7 4,2 3,9 9,8 10,6 10,9 12,3 13,1 15,2 19,1 19,4 17,5 19,3 22,4 25,2 27,1 32,1 37,4 46,7 39,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0,2 13,2 35,2 62,9 62,7 28,1 6,9 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 160,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,3 4,6 3,8 1,4 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,9 23,8 8,4 5,5 7,6 9,5 4,1 3,6 3 3,9 3,9 4,8 6,5 8,1 8,6 12,2 14,3 18,5 23,7 30,9 23,1 27,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,5 38,2 18,6 12,8 15,7 18,5 15,1 12,2 10,3 10,2 10,4 10,5 11,9 12,9 13,4 14 19,7 27,4 42,3 67,1 88,8 131
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,4 849,7 4,3 3,3 2 6 11,8 18,8 23,3 18 11,6 9,7 13,4 16 23,7 33,7 42,5 33,8 27,4 21,4 16,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 190,7 1 261,9 153,9 101,7 79,7 115,6 119,5 146 153,1 127,2 108,1 120,9 147,7 174,6 213,5 279,8 339,1 405,7 481,6 569,9 613,8 563,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,5 1,1 1,3 0,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,6 0,8 1,1 2 2,2 2,4 2,8 1,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0,2 0 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,6 0,7 1,3 2,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,6 4,2 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,7 0,9 2 1,9 4,2 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1,3 1,9 3 5,7 9,6 22,4 32,8 11,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,7 1,2 1,5 2,3 4,1 5,3 8,6 10,6 15,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,5 0,6 1,5 1,3 0,9 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,5 0 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,9 2 2,3 3,1 5,2 6,1 6,2 6,4 5,1 7,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,2 3,7 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,6 2,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 1,5 2,9 5,3 7,9 12,5 27,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,4 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,4 2,8 5,4 6,8 9,5 16,8 25,7 37,6 57,5 82,8 79,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 0 0,3 0,7 1,6 2,9 4,5 4,3 4 3,9 3,8 4,1 4 3,3 2,6 2,2 2 3,7 5 4,9 11,6 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,6 1,5 2,3 3,2 4,6 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,4 0 0,3 0,7 1,6 2,9 4,5 4,3 4 3,9 3,9 4,2 4 3,3 2,7 2,5 2,6 5,1 7,3 8,2 16,2 7,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1,4 2,4 3,3 3,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,9 1,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,4 0,8 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 0 0,5 0,9 0,7 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,5 2,1 2,7 4,2 5,1 5,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 24,1 8,6 3,9 2,3 3,8 3,6 2,3 2 1,8 1,4 2,4 2,5 4 4,4 7 7,9 10,7 15,8 19,1 21,7 23,8
péče celkem II. Novotvary 13,5 2,3 2,5 1,6 2,4 3,4 3,1 3 3,4 5,9 8,9 11,3 15,3 17,1 24,4 31,8 37,2 40,5 43,5 38,7 29,1 23,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 2,3 0,7 0,9 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 1 1,3 2,4 2,9 4,4 6,6 8,7 13,9 7,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,5 12,5 12,3 6,4 3,8 4,1 2,9 2,2 2,3 1,8 2,3 2,7 3,6 5,4 6,6 8 9,7 14,1 16,6 19,1 28,2 11,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,4 0,4 1,5 3,7 6,1 10,1 8,4 7,4 6,8 6,8 6,8 7,2 7,7 6,1 4,5 4,1 5 7,4 10,3 13,1 20,8 15,9
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 3,8 3,6 4 4,7 2,9 2 2,3 2,2 4,1 5,3 5,6 7,6 8,4 8,7 9,8 12,2 13,8 18,1 18 18 7,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 2 1,8 2,8 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,1 1,6 2,3 4,7 4,1 6,2 5,3 5,1 4,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,9 3,4 3,1 2,1 1,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 1,2 1,4 1 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,9 0,7 0,6 1,2 1,9 3,3 1,8 2,3 4,2 5,6 7,9 11,8 18 29,1 43,4 65,6 89,1 118,9 155,9 203 225,3 158,7
X. Nemoci dýchací soustavy 13,7 73,8 64,1 29,5 9,2 6,8 5,3 3,8 3,9 4,3 3,7 4,3 6,3 8,1 11,8 14,6 18 27,3 38 55,3 74,5 55,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 21,4 8,3 14,4 13,3 12,6 9,6 9,5 10,1 13,1 13,6 16 18,1 21,5 24,4 31,8 34,5 44,5 50,5 56,3 58,7 71,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 6,4 3,6 2,1 1,3 2,7 2,8 2 1,7 2,1 1,4 2,3 2,5 3,2 3,5 3,8 3,6 5,3 6,8 8 9,3 11,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,4 0,2 1,4 1,2 3,4 9,5 6,5 6,2 7,6 10,9 11,9 15,9 19 22,2 22,2 25,6 30,6 33,5 28,9 27,1 19,4 31,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 17 6,7 4,2 3,9 9,8 10,6 10,9 12,3 13,1 15,2 19,2 19,4 17,7 19,3 22,6 25,5 27,4 33 38,7 50,4 43,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0,2 13,2 35,2 62,9 62,7 28,1 6,9 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 160,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,3 4,6 3,8 1,4 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 23,8 8,4 5,5 7,6 9,5 4,1 3,6 3 3,9 3,9 4,9 6,6 8,1 8,6 12,3 14,5 19,2 24,4 31,7 25,4 27,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,2 38,2 18,6 12,8 15,7 18,8 15,3 12,4 10,6 10,3 10,5 10,9 12,4 13,4 13,8 14,5 21,2 30,4 47,9 75,1 101,3 158,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,6 849,7 4,3 3,3 2 6 11,9 18,8 23,4 18,1 11,6 9,8 13,6 16,2 23,9 33,9 43,1 34,1 27,9 21,7 17,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200,4 1 261,9 154,8 103,4 82,1 119,1 124,5 150,9 157,8 131,8 113,3 127,2 155,3 184,4 224,3 293,4 360,6 439,3 530,7 640,7 717,9 650,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)