8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 740 156 354 168 110 155 149 208 173 221 218 149 198 189 271 388 454 308 349 351 140 31
II. Novotvary 16 557 118 139 118 112 107 118 235 407 638 925 999 1 026 1 056 1 788 2 479 2 778 1 649 951 656 238 20
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 309 22 34 40 18 20 12 20 24 36 48 37 40 26 88 125 173 148 142 166 76 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 206 146 377 144 126 142 64 82 141 155 178 168 247 217 343 433 500 440 456 496 295 56
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 664 10 116 207 231 331 213 268 291 291 319 204 233 175 170 146 127 85 96 93 46 12
VI. Nemoci nervové soustavy 5 738 91 219 234 141 139 113 203 264 363 389 378 404 356 467 495 560 374 271 207 62 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 186 28 101 82 36 23 31 32 30 47 58 61 76 117 200 243 350 288 218 122 41 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 446 33 222 173 32 27 20 38 54 85 96 69 75 81 87 116 92 61 45 27 9 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 23 544 7 23 35 40 90 91 156 199 426 587 710 967 1 271 2 324 3 413 4 173 3 094 2 636 2 191 938 173
X. Nemoci dýchací soustavy 10 469 460 1 417 783 155 179 186 253 269 336 352 247 322 314 578 915 1 036 744 668 741 428 86
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 671 184 329 469 382 549 396 557 735 959 1 090 941 1 038 1 050 1 449 1 650 1 845 1 109 878 694 316 51
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 792 55 71 57 46 70 64 97 94 108 89 86 102 99 129 149 152 106 87 79 42 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 696 7 51 89 151 315 282 422 522 724 1 045 958 1 179 1 101 1 424 1 654 1 753 1 002 579 338 85 15
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15 786 157 196 197 164 245 300 709 939 1 184 1 346 1 207 1 160 905 1 205 1 504 1 635 1 023 716 643 297 54
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 736 0 0 0 4 238 1 174 4 186 7 136 4 621 1 297 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 403 360 346 295 92 58 29 26 18 26 26 14 22 16 26 15 13 4 3 2 1 11
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 674 447 559 319 360 347 117 165 198 231 269 245 217 228 362 492 659 472 394 383 179 31
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 122 189 654 741 812 547 451 647 706 788 900 643 708 644 879 1 033 1 253 936 937 1 021 528 105
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 339 11 884 117 182 184 190 222 561 1 098 1 258 968 562 544 681 1 078 1 396 1 528 939 538 323 73 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 192 278 17 554 5 325 4 333 3 196 3 772 4 032 8 865 13 298 12 497 10 200 7 755 8 561 8 526 12 868 16 646 19 081 12 782 9 964 8 533 3 794 696
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 172 0 0 0 0 2 1 6 5 14 2 13 8 15 8 14 14 13 26 20 10 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 496 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 20 39 58 98 79 70 80 37 4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 10 9 10 7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 13 12 35 45 55 66 98 69 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 247 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 5 3 11 14 28 26 39 61 45 8
VI. Nemoci nervové soustavy 422 0 0 0 0 1 0 0 4 6 8 6 12 17 35 37 49 57 78 89 20 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 381 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 14 13 23 84 150 267 324 426 622 368 76
X. Nemoci dýchací soustavy 723 0 45 40 7 0 4 1 1 6 4 2 12 20 49 97 109 71 95 89 57 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 231 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 5 15 21 34 22 49 52 18 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 5 4 8 8 9 5 4 8 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 740 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 7 8 27 65 102 140 115 108 91 56 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 274 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 6 11 18 42 58 88 36 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 304 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 4 9 15 16 38 40 61 70 38 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 380 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 9 18 24 50 84 155 163 287 337 200 40
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 16 22 32 36 74 91 46 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 231 0 46 41 7 3 6 8 19 42 44 71 106 189 409 670 1 037 1 066 1 453 1 806 1 017 191
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 479 0 0 15 89 234 294 398 436 502 474 298 304 231 238 236 228 115 152 146 65 24
VI. Nemoci nervové soustavy 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 13 30 40 50 86 84 23 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 817 0 0 15 89 234 294 398 436 502 474 299 306 231 251 266 269 165 240 231 88 29
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 2 3 1 0
II. Novotvary 390 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 8 12 11 43 62 79 50 53 44 12 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71 0 0 8 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 6 7 4 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 1 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 391 0 7 3 3 7 3 5 8 21 28 15 21 28 30 31 48 39 34 33 25 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 2 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 282 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 6 9 14 38 55 52 36 35 25 5
X. Nemoci dýchací soustavy 323 1 44 104 43 13 0 0 0 0 0 1 0 4 9 28 34 17 13 9 2 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 5 1 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 915 0 0 1 5 9 7 13 10 30 26 26 50 83 94 124 167 119 88 47 13 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 0 2 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 108 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 7 2 7 9 23 18 19 13 2 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 117 0 0 0 0 2 0 4 2 5 5 3 9 10 9 12 12 17 18 6 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 813 0 0 0 1 0 0 3 14 30 22 16 29 53 97 168 173 115 62 26 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 513 1 59 137 86 42 11 26 39 96 89 74 136 202 307 482 603 440 337 234 92 20
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 930 156 354 168 110 157 150 214 179 235 220 164 207 205 281 404 470 322 377 374 151 32
péče celkem II. Novotvary 17 443 118 139 118 112 107 118 235 408 647 932 1 009 1 043 1 087 1 870 2 599 2 955 1 778 1 074 780 287 27
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 355 22 34 40 18 20 12 20 24 36 48 37 40 29 88 127 175 158 153 177 83 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 685 146 377 152 151 153 64 82 141 155 178 171 250 230 355 470 549 498 528 601 368 66
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 403 10 117 222 322 565 507 666 727 795 797 503 543 409 419 398 385 228 288 301 156 45
VI. Nemoci nervové soustavy 6 884 91 226 237 144 147 116 208 276 390 425 400 438 401 545 593 697 520 469 413 130 18
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 212 28 103 94 37 23 31 32 31 47 58 61 77 117 200 243 350 290 220 126 42 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 451 33 222 173 32 27 20 38 54 85 96 69 76 81 87 116 92 64 45 27 10 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 208 7 23 35 40 90 92 157 200 431 600 724 986 1 303 2 422 3 601 4 495 3 470 3 099 2 848 1 331 254
X. Nemoci dýchací soustavy 11 515 461 1 506 927 205 192 190 254 270 342 356 250 334 338 636 1 040 1 179 832 776 839 487 101
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 919 184 329 469 382 549 396 558 735 960 1 090 948 1 043 1 055 1 466 1 672 1 882 1 136 928 748 335 54
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 868 55 75 61 48 70 64 97 95 109 90 86 106 104 133 158 160 115 92 87 50 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 351 7 51 90 156 324 289 435 536 755 1 077 991 1 237 1 211 1 583 1 880 2 060 1 236 775 476 154 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 069 157 196 197 164 245 300 709 939 1 185 1 346 1 209 1 162 908 1 211 1 516 1 655 1 066 776 734 333 61
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 736 0 0 0 4 238 1 174 4 186 7 136 4 621 1 297 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 200 3 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 416 360 348 301 94 58 29 26 19 27 26 14 22 17 26 15 13 4 3 2 1 11
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 086 447 559 319 362 347 118 165 199 233 269 250 228 239 384 517 720 530 474 466 219 41
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 621 189 654 741 812 549 451 651 711 796 912 655 735 678 938 1 129 1 420 1 116 1 243 1 365 731 145
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25 487 11 884 117 182 185 190 222 564 1 112 1 288 990 581 579 736 1 191 1 586 1 733 1 090 674 440 123 20
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 208 839 17 555 5 430 4 526 3 378 4 051 4 343 9 297 13 792 13 137 10 807 8 199 9 109 9 148 13 835 18 064 20 990 14 453 11 994 10 804 4 991 936
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,7 10,3 6 2,4 2,1 3,4 2,6 2,4 1,6 1,8 1,9 1,7 2,4 2,8 3,5 5,1 6,5 7,8 12,8 18,3 18,6 22,6
II. Novotvary 12,9 7,8 2,4 1,7 2,1 2,4 2 2,7 3,8 5,3 7,9 11,6 12,6 15,5 23,1 32,4 39,9 41,9 34,9 34,2 31,7 14,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 1,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 1,1 1,6 2,5 3,8 5,2 8,7 10,1 10,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 9,7 6,4 2 2,3 3,1 1,1 0,9 1,3 1,3 1,5 1,9 3 3,2 4,4 5,7 7,2 11,2 16,8 25,9 39,2 40,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 0,7 2 2,9 4,3 7,3 3,7 3,1 2,7 2,4 2,7 2,4 2,9 2,6 2,2 1,9 1,8 2,2 3,5 4,9 6,1 8,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 6 3,7 3,3 2,6 3,1 2 2,3 2,5 3 3,3 4,4 5 5,2 6 6,5 8 9,5 10 10,8 8,2 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,9 1,7 1,2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,7 2,6 3,2 5 7,3 8 6,4 5,5 1,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 2,2 3,8 2,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 1,5 1,3 1,5 1,7 1,4 1,2 2,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,3 0,5 0,4 0,5 0,7 2 1,6 1,8 1,9 3,6 5 8,2 11,9 18,6 30 44,6 59,9 78,5 96,8 114,3 124,8 126,3
X. Nemoci dýchací soustavy 8,1 30,4 24,2 11,1 2,9 3,9 3,2 2,9 2,5 2,8 3 2,9 4 4,6 7,5 12 14,9 18,9 24,5 38,7 56,9 62,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 13 12,2 5,6 6,6 7,1 12,1 6,9 6,4 6,9 8 9,3 10,9 12,8 15,4 18,7 21,6 26,5 28,1 32,3 36,2 42 37,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 3,6 1,2 0,8 0,9 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,7 3,2 4,1 5,6 7,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,6 0,5 0,9 1,3 2,8 6,9 4,9 4,9 4,9 6 8,9 11,1 14,5 16,1 18,4 21,6 25,2 25,4 21,3 17,6 11,3 10,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,3 10,4 3,3 2,8 3,1 5,4 5,2 8,2 8,8 9,9 11,4 14 14,3 13,3 15,5 19,7 23,5 26 26,3 33,5 39,5 39,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 5,2 20,3 48,3 66,9 38,5 11 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 211,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 23,8 5,9 4,2 1,7 1,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,2 29,6 9,5 4,5 6,7 7,6 2 1,9 1,9 1,9 2,3 2,8 2,7 3,3 4,7 6,4 9,5 12 14,5 20 23,8 22,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,8 12,5 11,2 10,5 15,1 12 7,8 7,5 6,6 6,6 7,6 7,4 8,7 9,4 11,3 13,5 18 23,8 34,4 53,3 70,2 76,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,9 785,8 2 2,6 3,4 4,2 3,8 6,5 10,3 10,5 8,2 6,5 6,7 10 13,9 18,3 22 23,8 19,8 16,9 9,7 9,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 149,5 1 160,7 90,8 61,4 59,6 82,9 69,8 102,2 124,6 104,2 86,6 89,8 105,2 125 166 217,7 274,1 324,4 366,1 445,2 504,7 508
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 1 1 1,3 0,7
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,4 2 2,6 4,2 4,9 2,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,6 1,4 2,4 5,1 9,2 6,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,4 3,2 6 5,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,7 1,4 2,9 4,6 2,7 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 1,1 2 3,8 8,2 15,7 32,4 48,9 55,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0,8 0,6 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 1,6 1,8 3,5 4,6 7,6 10,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,8 2,7 2,4 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 1,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,3 2 2,9 4 4,7 7,4 7,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,1 2,1 4,6 4,8 5,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1 2,2 3,7 5,1 5,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 2,2 4,1 10,5 17,6 26,6 29,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,9 2,7 4,7 6,1 5,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,4 0 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1,3 2,8 5,3 8,8 14,9 27,1 53,4 94,2 135,3 139,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0,2 1,7 5,1 5,1 4,6 4,1 4,2 4 3,5 3,7 3,4 3,1 3,1 3,3 2,9 5,6 7,6 8,6 17,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 1,3 3,2 4,4 3,1 3,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,7 0 0 0,2 1,7 5,1 5,1 4,6 4,1 4,2 4 3,5 3,8 3,4 3,2 3,5 3,9 4,2 8,8 12,1 11,7 21,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 2,3 1,6 2,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1,2 1,7 3,3 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 1,3 1,8 3,3 3,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0,1 0,8 1,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 1,2 1,2 1,6 2,4 3 3,2 2,5 1,7 2,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 0,3 2,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,3 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,8 1,3 2,2 2,5 2,9 2,3 1,4 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,7 0,1 1 1,9 1,6 0,9 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 0,9 1,7 3 4 6,3 8,7 11,2 12,4 12,2 12,2 14,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,8 10,3 6 2,4 2,1 3,5 2,6 2,5 1,7 2 1,9 1,9 2,5 3 3,6 5,3 6,8 8,2 13,9 19,5 20,1 23,4
péče celkem II. Novotvary 13,6 7,8 2,4 1,7 2,1 2,4 2 2,7 3,8 5,4 7,9 11,7 12,8 15,9 24,1 34 42,5 45,1 39,5 40,7 38,2 19,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 1,1 1,7 2,5 4 5,6 9,2 11 10,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 9,7 6,4 2,2 2,8 3,4 1,1 0,9 1,3 1,3 1,5 2 3,1 3,4 4,6 6,1 7,9 12,6 19,4 31,4 48,9 48,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,5 0,7 2 3,1 6 12,4 8,8 7,7 6,8 6,6 6,8 5,8 6,7 6 5,4 5,2 5,5 5,8 10,6 15,7 20,8 32,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 6 3,9 3,4 2,7 3,2 2 2,4 2,6 3,3 3,6 4,6 5,4 5,9 7 7,8 10 13,2 17,2 21,5 17,3 13,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,9 1,8 1,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,7 2,6 3,2 5 7,4 8,1 6,6 5,6 1,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 2,2 3,8 2,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 1,5 1,3 1,6 1,7 1,4 1,3 2,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,4 0,5 0,4 0,5 0,7 2 1,6 1,8 1,9 3,6 5,1 8,4 12,1 19,1 31,3 47,1 64,6 88,1 113,9 148,6 177 185,4
X. Nemoci dýchací soustavy 9 30,5 25,7 13,1 3,8 4,2 3,3 2,9 2,5 2,9 3 2,9 4,1 5 8,2 13,6 16,9 21,1 28,5 43,8 64,8 73,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 13,2 12,2 5,6 6,6 7,1 12,1 6,9 6,4 6,9 8 9,3 11 12,8 15,5 18,9 21,9 27 28,8 34,1 39 44,6 39,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,5 3,6 1,3 0,9 0,9 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 1 1,3 1,5 1,7 2,1 2,3 2,9 3,4 4,5 6,7 9,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,9 0,5 0,9 1,3 2,9 7,1 5 5 5 6,3 9,1 11,5 15,2 17,7 20,4 24,6 29,6 31,4 28,5 24,8 20,5 20,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,5 10,4 3,3 2,8 3,1 5,4 5,2 8,2 8,8 9,9 11,4 14 14,3 13,3 15,6 19,8 23,8 27,1 28,5 38,3 44,3 44,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 5,2 20,3 48,3 66,9 38,5 11 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 211,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 23,8 5,9 4,3 1,8 1,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,5 29,6 9,5 4,5 6,7 7,6 2 1,9 1,9 1,9 2,3 2,9 2,8 3,5 5 6,8 10,3 13,5 17,4 24,3 29,1 29,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,9 12,5 11,2 10,5 15,1 12,1 7,8 7,5 6,7 6,6 7,7 7,6 9 9,9 12,1 14,8 20,4 28,3 45,7 71,2 97,2 105,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,8 785,8 2 2,6 3,4 4,2 3,8 6,5 10,4 10,7 8,4 6,7 7,1 10,8 15,4 20,7 24,9 27,7 24,8 23 16,4 14,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 162,3 1 160,8 92,6 64,2 63 89 75,2 107,2 129,2 109,5 91,8 95 111,9 134,1 178,5 236,2 301,5 366,8 440,7 563,6 663,9 683,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)