8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 958 220 440 218 99 175 182 235 235 264 198 144 163 212 296 431 342 290 374 296 124 20
II. Novotvary 17 528 78 172 126 62 105 126 308 435 685 800 1 086 1 044 1 479 2 235 2 884 2 356 1 404 1 291 637 205 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 380 27 42 37 10 28 12 15 30 24 40 42 38 52 95 138 157 158 198 155 70 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 102 133 348 171 124 156 99 149 153 224 226 226 254 328 444 643 494 421 568 580 303 58
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 968 12 137 168 238 320 265 240 364 385 317 236 239 243 187 150 101 90 95 121 55 5
VI. Nemoci nervové soustavy 5 076 67 178 171 139 126 112 223 241 338 308 323 286 352 470 476 447 282 301 170 61 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 246 19 77 70 29 22 22 35 52 55 64 65 95 173 219 318 327 227 209 127 40 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 503 40 153 152 52 41 24 48 85 82 69 76 78 108 112 149 101 63 40 24 5 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 407 21 30 43 55 99 129 178 304 458 575 750 1 018 1 706 2 813 3 992 3 831 2 936 3 468 2 702 1 165 134
X. Nemoci dýchací soustavy 11 782 550 1 997 1 227 221 276 255 321 316 438 331 273 293 383 708 932 770 723 747 646 328 47
XI. Nemoci trávicí soustavy 17 780 203 406 561 426 501 515 705 877 1 059 946 991 955 1 210 1 625 2 014 1 539 1 083 1 118 714 303 29
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 995 48 74 59 46 83 98 105 100 148 83 84 111 118 175 166 139 119 115 72 48 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13 742 5 59 74 165 282 326 471 568 845 905 881 1 034 1 217 1 530 1 809 1 356 902 804 387 115 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 590 161 229 210 167 272 470 782 1 042 1 323 1 179 1 263 1 368 1 141 1 362 1 665 1 356 905 803 587 277 28
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 977 0 0 0 5 253 1 276 4 208 7 462 4 599 1 108 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 173 3 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 356 350 337 279 89 63 32 23 38 19 15 17 13 19 26 20 9 3 4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 379 436 569 325 367 362 145 165 203 255 210 178 211 288 382 498 463 381 431 355 135 20
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 004 163 687 619 653 619 596 738 742 855 779 717 642 727 913 1 111 941 821 1 133 996 475 77
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 786 11 288 80 150 114 154 253 621 1 184 1 235 748 463 570 910 1 052 1 379 1 094 715 505 195 71 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 198 732 16 994 6 015 4 660 3 061 3 937 4 937 9 570 14 431 13 291 8 901 7 879 8 414 10 666 14 644 18 775 15 823 11 523 12 204 8 764 3 780 463
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 166 0 0 0 0 1 2 9 4 12 10 16 13 15 13 12 12 11 14 14 7 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 6 21 57 71 66 68 78 65 47 3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 2 2 5 4 9 8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 9 19 48 37 62 98 96 59 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 233 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 6 8 15 14 14 22 47 63 29 5
VI. Nemoci nervové soustavy 355 0 0 0 0 0 3 1 1 3 5 8 9 24 22 31 47 42 68 68 21 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 442 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 17 27 47 107 213 239 245 519 637 329 53
X. Nemoci dýchací soustavy 594 0 33 36 9 1 2 1 0 1 5 6 13 26 38 76 65 75 93 69 41 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 15 19 22 28 41 57 26 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 68 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 7 11 7 10 15 5 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 709 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 10 32 53 109 116 100 140 102 32 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 22 15 20 41 58 24 5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 441 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 8 18 34 29 47 94 122 64 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 265 0 0 0 0 0 2 0 5 5 6 8 13 29 52 78 100 168 292 311 173 23
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 344 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 1 6 12 15 27 46 47 80 65 33 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 040 0 36 39 10 2 10 13 17 34 48 88 126 250 436 768 819 950 1 624 1 745 896 129
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 962 0 0 19 83 183 394 469 562 571 400 396 308 324 284 246 189 126 170 155 73 10
VI. Nemoci nervové soustavy 425 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 6 10 32 48 60 96 119 39 10
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 397 0 0 19 83 183 394 469 562 573 400 399 309 330 295 280 239 186 268 275 112 21
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 5 1 3 2 1 0
II. Novotvary 513 0 0 2 0 1 3 2 5 4 5 20 25 26 48 104 86 46 72 46 18 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 83 0 1 12 36 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 7 2 5 3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 6 4 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 445 0 0 6 6 2 13 6 11 16 19 26 37 42 54 60 43 22 33 30 17 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 8 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 364 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 2 9 19 29 46 40 37 64 66 36 4
X. Nemoci dýchací soustavy 384 1 85 116 50 15 1 0 0 0 0 0 1 9 16 24 13 16 28 8 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 65 0 3 3 2 0 0 2 0 2 4 3 6 6 4 9 9 6 5 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 16 0 2 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 361 0 1 5 13 7 17 24 40 50 35 56 85 101 153 228 221 155 101 51 11 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 47 4 20 18 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 171 0 0 1 0 0 2 4 5 4 7 5 10 15 21 23 33 15 10 11 5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 298 0 1 0 5 11 10 13 26 20 16 18 21 25 23 26 27 23 23 9 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 943 0 0 0 1 3 4 9 27 44 32 15 24 69 117 212 169 125 58 25 9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 757 5 113 176 118 53 52 61 116 150 122 146 221 316 467 743 652 458 409 260 106 13
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 144 220 440 218 99 177 184 244 239 277 208 160 177 229 310 445 359 302 391 312 132 21
péče celkem II. Novotvary 18 541 78 172 128 62 106 129 310 440 689 809 1 119 1 075 1 526 2 340 3 059 2 509 1 518 1 441 748 270 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 421 27 42 37 10 28 12 15 30 24 40 45 39 52 97 142 159 164 202 165 79 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 638 133 349 183 160 168 99 149 153 226 229 229 261 337 464 694 532 490 668 681 365 68
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 185 12 137 189 321 503 659 709 926 958 722 636 554 576 486 410 305 241 318 343 160 20
VI. Nemoci nervové soustavy 6 301 67 178 177 145 128 128 230 253 358 332 360 333 424 556 599 585 406 498 387 138 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 258 19 77 77 29 22 22 35 52 55 64 65 95 173 221 319 327 227 209 129 40 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 510 40 154 153 52 41 24 48 85 82 69 76 78 108 112 149 104 63 40 26 5 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 217 21 30 43 55 99 130 178 306 467 584 769 1 054 1 772 2 949 4 252 4 110 3 218 4 053 3 405 1 530 192
X. Nemoci dýchací soustavy 12 760 551 2 115 1 379 280 292 258 322 316 439 336 279 307 418 762 1 032 848 814 868 723 370 51
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 077 203 409 564 428 501 515 707 877 1 061 950 996 969 1 227 1 644 2 042 1 570 1 117 1 164 772 329 32
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 079 48 77 64 49 83 99 105 101 149 83 85 112 122 182 178 147 130 132 78 51 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 816 5 60 79 178 289 343 495 611 899 942 942 1 129 1 350 1 736 2 147 1 694 1 157 1 045 541 158 16
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 793 161 229 210 167 272 470 783 1 042 1 324 1 179 1 263 1 370 1 146 1 364 1 690 1 373 925 846 645 301 33
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18 977 0 0 0 5 253 1 276 4 208 7 462 4 599 1 108 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 173 3 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 405 354 358 297 92 64 33 23 39 19 15 17 13 19 26 20 9 3 4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 991 436 569 326 367 362 147 169 208 262 217 185 226 311 421 555 525 443 535 488 204 35
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 567 163 688 619 658 630 608 751 773 880 801 743 676 781 988 1 215 1 068 1 012 1 448 1 316 649 100
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 073 11 288 80 151 115 157 257 632 1 213 1 280 783 479 600 991 1 184 1 618 1 309 887 643 285 113 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216 926 16 999 6 164 4 894 3 272 4 175 5 393 10 113 15 126 14 048 9 471 8 512 9 070 11 562 15 842 20 566 17 533 13 117 14 505 11 044 4 894 626
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 15,4 7,7 3,5 2,2 3,9 2,7 2,6 2,2 2,1 2 1,8 2,2 2,8 3,6 5,4 6,1 8,3 12,4 16,1 18,3 24,4
II. Novotvary 14 5,5 3 2 1,4 2,4 1,9 3,4 4 5,5 8,2 13,3 14 19,5 27,2 35,9 42,1 40,3 42,7 34,6 30,3 12,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,9 0,7 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 1,2 1,7 2,8 4,5 6,6 8,4 10,3 14,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,9 9,3 6,1 2,7 2,8 3,5 1,5 1,7 1,4 1,8 2,3 2,8 3,4 4,3 5,4 8 8,8 12,1 18,8 31,5 44,7 70,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 0,8 2,4 2,7 5,3 7,2 4 2,7 3,4 3,1 3,2 2,9 3,2 3,2 2,3 1,9 1,8 2,6 3,1 6,6 8,1 6,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 4,7 3,1 2,7 3,1 2,8 1,7 2,5 2,2 2,7 3,1 4 3,8 4,6 5,7 5,9 8 8,1 10 9,2 9 6,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 1,3 1,1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 1,3 2,3 2,7 4 5,8 6,5 6,9 6,9 5,9 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 2,8 2,7 2,4 1,2 0,9 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,4 1,9 1,8 1,8 1,3 1,3 0,7 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,1 1,5 0,5 0,7 1,2 2,2 1,9 2 2,8 3,7 5,9 9,2 13,6 22,5 34,2 49,7 68,4 84,4 114,8 146,7 172 163,8
X. Nemoci dýchací soustavy 9,4 38,5 34,9 19,6 4,9 6,2 3,8 3,6 2,9 3,5 3,4 3,3 3,9 5 8,6 11,6 13,7 20,8 24,7 35,1 48,4 57,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 14,2 14,2 7,1 9 9,5 11,2 7,7 7,9 8,1 8,5 9,6 12,2 12,8 15,9 19,8 25,1 27,5 31,1 37 38,8 44,7 35,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 3,4 1,3 0,9 1 1,9 1,5 1,2 0,9 1,2 0,8 1 1,5 1,6 2,1 2,1 2,5 3,4 3,8 3,9 7,1 4,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 0,4 1 1,2 3,7 6,3 4,9 5,3 5,3 6,8 9,2 10,8 13,8 16 18,6 22,5 24,2 25,9 26,6 21 17 8,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,3 11,3 4 3,4 3,7 6,1 7,1 8,8 9,7 10,7 12 15,5 18,3 15 16,6 20,7 24,2 26 26,6 31,9 40,9 34,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,2 0 0 0 0,1 5,7 19,2 47,1 69,2 37,1 11,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 222,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 24,5 5,9 4,5 2 1,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,1 30,5 9,9 5,2 8,2 8,1 2,2 1,8 1,9 2,1 2,1 2,2 2,8 3,8 4,6 6,2 8,3 10,9 14,3 19,3 19,9 24,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 11,4 12 9,9 14,6 13,9 9 8,3 6,9 6,9 7,9 8,8 8,6 9,6 11,1 13,8 16,8 23,6 37,5 54,1 70,1 94,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18,2 790,2 1,4 2,4 2,6 3,5 3,8 7 11 10 7,6 5,7 7,6 12 12,8 17,2 19,5 20,5 16,7 10,6 10,5 6,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158,8 1 189,6 105 74,4 68,5 88,2 74,2 107,1 133,8 107,3 90,7 96,6 112,5 140,6 178,1 233,8 282,5 331,1 404,1 475,9 558,1 566
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,7 0,9 1,2 2 2,6 3,5 6,9 3,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 1,8 3,2 5,2 8,7 12,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 1,6 3,4 4,3 6,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,8 1,2 2,3 3,7 3,1 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 2,7 4,3 7 17,2 34,6 48,6 64,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 0,6 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,2 2,2 3,1 3,7 6,1 4,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 3,1 3,8 3,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,4 2,1 2,9 4,6 5,5 4,7 2,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,6 1,4 3,1 3,5 6,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,4 3,1 6,6 9,4 18,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,8 4,8 9,7 16,9 25,5 28,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 1,4 2,6 3,5 4,9 3,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,4 0 0,6 0,6 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 1,7 3,3 5,3 9,6 14,6 27,3 53,8 94,8 132,3 157,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0,3 1,9 4,1 5,9 5,3 5,2 4,6 4,1 4,9 4,1 4,3 3,5 3,1 3,4 3,6 5,6 8,4 10,8 12,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,7 3,2 6,5 5,8 12,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,3 0 0 0,3 1,9 4,1 5,9 5,3 5,2 4,6 4,1 4,9 4,1 4,3 3,6 3,5 4,3 5,3 8,9 14,9 16,5 25,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 1,3 1,5 1,3 2,4 2,5 2,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 1,1 1,6 2,5 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 2,1 3,6 5,3 4,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0,1 1,5 1,9 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,9 0,4 0,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1,1 1,3 1,9 2,8 3,9 4,5 3,3 2,8 1,6 8,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,5 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,9 1,4 2,6 3 3,6 1,9 1,4 1,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,8 0,4 2 2,8 2,6 1,2 0,8 0,7 1,1 1,2 1,2 1,8 3 4,2 5,7 9,3 11,6 13,2 13,5 14,1 15,7 15,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,1 15,4 7,7 3,5 2,2 4 2,8 2,7 2,2 2,2 2,1 2 2,4 3 3,8 5,5 6,4 8,7 12,9 16,9 19,5 25,7
péče celkem II. Novotvary 14,8 5,5 3 2 1,4 2,4 1,9 3,5 4,1 5,6 8,2 13,7 14,4 20,1 28,5 38,1 44,8 43,6 47,7 40,6 39,9 15,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,9 0,7 0,6 0,2 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 1,2 1,8 2,8 4,7 6,7 9 11,7 14,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 9,3 6,1 2,9 3,6 3,8 1,5 1,7 1,4 1,8 2,3 2,8 3,5 4,4 5,6 8,6 9,5 14,1 22,1 37 53,9 83,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,3 0,8 2,4 3 7,2 11,3 9,9 7,9 8,6 7,7 7,4 7,8 7,4 7,6 5,9 5,1 5,4 6,9 10,5 18,6 23,6 24,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5 4,7 3,1 2,8 3,2 2,9 1,9 2,6 2,3 2,9 3,4 4,4 4,5 5,6 6,8 7,5 10,4 11,7 16,5 21 20,4 23,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 1,3 1,2 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 1,3 2,3 2,7 4 5,8 6,5 6,9 7 5,9 1,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 2,8 2,7 2,4 1,2 0,9 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 1 1,4 1,4 1,9 1,9 1,8 1,3 1,4 0,7 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,4 1,5 0,5 0,7 1,2 2,2 2 2 2,8 3,8 6 9,4 14,1 23,4 35,9 52,9 73,4 92,5 134,2 184,9 225,9 234,7
X. Nemoci dýchací soustavy 10,2 38,6 36,9 22 6,3 6,5 3,9 3,6 2,9 3,5 3,4 3,4 4,1 5,5 9,3 12,9 15,1 23,4 28,7 39,3 54,6 62,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 14,4 14,2 7,1 9 9,6 11,2 7,7 7,9 8,1 8,6 9,7 12,2 13 16,2 20 25,4 28 32,1 38,5 41,9 48,6 39,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 3,4 1,3 1 1,1 1,9 1,5 1,2 0,9 1,2 0,8 1 1,5 1,6 2,2 2,2 2,6 3,7 4,4 4,2 7,5 4,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,6 0,4 1 1,3 4 6,5 5,2 5,5 5,7 7,3 9,6 11,6 15,1 17,8 21,1 26,7 30,2 33,2 34,6 29,4 23,3 19,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,4 11,3 4 3,4 3,7 6,1 7,1 8,8 9,7 10,7 12 15,5 18,3 15,1 16,6 21 24,5 26,6 28 35 44,4 40,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,2 0 0 0 0,1 5,7 19,2 47,1 69,2 37,1 11,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 222,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 24,8 6,2 4,7 2,1 1,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 30,5 9,9 5,2 8,2 8,1 2,2 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 3 4,1 5,1 6,9 9,4 12,7 17,7 26,5 30,1 42,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,2 11,4 12 9,9 14,7 14,1 9,1 8,4 7,2 7,1 8,2 9,1 9 10,3 12 15,1 19,1 29,1 47,9 71,5 95,8 122,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19,2 790,2 1,4 2,4 2,6 3,5 3,9 7,1 11,2 10,3 8 5,9 8 13,1 14,4 20,1 23,4 25,5 21,3 15,5 16,7 9,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 173,4 1 190,0 107,6 78,1 73,2 93,6 81 113,2 140,2 113,4 96,6 104,4 121,3 152,4 192,7 256,1 313 376,9 480,3 599,8 722,6 765,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)