8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 305 90 182 113 111 98 72 62 81 70 105 63 77 98 140 183 205 173 205 128 40 9
II. Novotvary 6 600 17 50 37 32 39 58 74 107 190 287 380 410 541 902 1 091 1 094 625 409 203 51 3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 812 17 21 39 9 14 10 5 12 13 20 19 23 44 49 96 94 105 110 65 36 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 470 42 221 131 97 70 54 45 54 60 79 77 119 123 176 230 254 192 195 162 82 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 902 2 29 34 67 150 132 137 150 160 192 144 136 136 124 82 67 61 53 33 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 806 16 67 80 85 96 84 79 84 120 199 169 198 218 266 300 260 189 143 113 37 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 988 8 19 20 18 9 22 12 8 14 38 36 71 76 115 158 129 108 72 43 12 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 034 18 58 57 20 19 25 23 27 55 67 47 73 78 101 107 101 62 63 25 8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 512 2 9 38 57 84 55 62 127 159 244 359 559 776 1 314 1 928 2 105 1 683 1 520 993 369 69
X. Nemoci dýchací soustavy 5 957 345 943 492 106 137 101 114 89 137 144 127 141 208 398 466 526 446 446 386 169 36
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 026 101 160 243 245 224 209 297 352 454 609 537 580 650 823 930 903 683 502 362 141 21
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 987 27 53 45 32 37 28 44 44 52 58 58 50 60 71 81 86 59 48 35 16 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 690 1 26 52 101 180 129 158 212 322 556 494 619 658 697 766 766 504 283 139 23 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 223 87 92 90 93 193 219 324 338 348 472 450 476 456 697 787 798 537 365 288 94 19
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 989 0 0 0 2 210 986 2 163 2 254 1 085 268 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 587 110 138 141 45 23 13 9 11 10 18 6 15 16 9 12 6 4 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 682 90 146 89 184 178 86 85 77 84 96 83 97 110 181 219 261 199 195 153 63 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 357 71 320 371 421 467 457 490 395 525 631 478 481 503 592 664 668 542 582 471 183 45
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 324 4 852 128 114 133 139 401 993 1 387 1 351 773 336 354 460 686 749 704 430 217 93 21 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 857 6 502 2 662 2 186 1 858 2 367 3 141 5 176 5 809 5 209 4 856 3 883 4 480 5 211 7 341 8 849 9 027 6 602 5 408 3 692 1 356 242
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 2 3 6 3 0 3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 12 16 19 19 21 24 24 4 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 10 2 2 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 102 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 5 10 8 13 20 13 20 6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 11 4 10 11 19 25 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 175 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 2 8 17 19 36 41 27 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 27 27 51 60 99 153 142 72 12
X. Nemoci dýchací soustavy 202 0 3 2 1 0 1 0 0 1 0 6 1 4 10 23 18 28 32 46 19 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 8 6 6 13 10 14 15 7 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 2 4 2 3 9 8 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 321 0 0 0 0 0 0 0 3 2 16 6 15 20 24 41 30 41 70 36 13 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 6 11 21 22 5 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 3 7 8 13 30 20 12 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 580 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 6 13 25 40 61 83 124 149 58 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 5 4 2 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 655 0 3 2 1 0 2 3 6 12 26 47 43 101 150 236 270 383 564 542 218 46
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 931 0 0 6 46 48 64 85 97 101 114 85 79 65 47 35 18 16 14 4 7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 5 3 9 10 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 986 0 0 6 46 48 64 86 97 102 116 86 81 68 50 40 21 26 25 14 10 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 34 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5 2 3 2 1 2 4 2 0 2 3 0
II. Novotvary 352 0 1 0 2 0 1 1 0 3 6 4 9 24 45 71 65 31 45 28 14 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 65 0 1 3 28 5 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 4 7 4 0 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 91 0 0 2 1 2 4 3 3 8 6 10 7 9 4 12 5 4 4 2 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 537 1 15 18 23 6 16 14 10 17 31 25 40 59 68 68 50 29 22 11 7 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 14 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 559 0 0 0 0 0 1 1 4 8 7 14 22 26 62 83 104 89 69 46 18 5
X. Nemoci dýchací soustavy 619 0 19 36 18 8 1 2 3 7 8 11 21 41 60 81 95 70 71 45 16 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 2 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 147 0 2 9 28 16 6 11 21 33 71 114 185 237 286 308 320 259 162 70 8 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 5 6 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 0 9 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 198 0 21 2 2 1 2 3 1 1 2 7 13 9 30 17 27 19 18 13 8 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 299 0 0 0 3 3 3 3 2 7 9 7 7 14 22 22 30 43 66 36 22 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 510 0 0 0 0 2 2 6 9 14 13 10 12 17 63 88 97 98 50 27 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 492 1 69 90 110 43 37 47 55 103 160 204 323 441 648 760 807 656 518 289 108 23
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 362 90 182 113 111 98 72 66 84 73 110 68 80 101 143 188 215 178 205 133 43 9
péče celkem II. Novotvary 7 097 17 51 37 34 39 59 75 107 194 293 386 420 577 963 1 181 1 178 677 478 255 69 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 841 17 21 39 9 14 10 5 12 15 21 19 25 46 51 98 95 105 121 68 38 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 637 42 222 134 125 75 54 45 55 61 79 80 122 128 192 242 271 219 212 182 90 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 020 2 29 42 114 200 200 225 250 271 313 241 224 213 186 133 100 92 90 64 28 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 569 17 82 98 108 102 100 93 94 140 234 200 246 281 345 390 332 263 216 161 56 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 005 8 20 32 19 9 22 12 8 14 38 37 71 76 115 158 129 108 73 44 12 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 035 18 58 57 20 19 25 23 27 55 67 47 73 78 101 107 101 62 64 25 8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 722 2 9 38 57 84 56 63 131 167 252 377 583 829 1 403 2 062 2 269 1 871 1 743 1 181 459 86
X. Nemoci dýchací soustavy 6 778 345 965 530 125 145 103 116 92 145 152 144 163 253 468 570 639 544 549 477 204 49
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 127 101 160 243 245 224 209 298 352 455 609 541 583 660 829 938 916 695 517 379 150 23
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 035 27 53 45 34 37 28 44 44 52 59 63 50 62 73 86 90 62 57 43 22 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 159 1 28 61 129 196 135 169 236 357 643 614 819 915 1 007 1 115 1 116 805 515 245 44 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 322 87 92 90 93 193 219 324 338 348 473 450 477 458 700 795 807 551 391 316 100 20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 989 0 0 0 2 210 986 2 163 2 254 1 085 268 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 607 110 147 149 47 23 14 9 11 10 18 6 15 16 9 12 6 4 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 985 90 167 91 186 179 88 88 78 85 101 91 114 120 214 243 296 231 243 186 83 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 237 71 320 371 424 470 461 494 398 533 642 489 494 531 639 726 759 668 772 656 263 56
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 857 4 852 128 114 133 141 403 1 000 1 396 1 366 786 347 367 477 751 841 806 532 269 122 23 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104 990 6 503 2 734 2 284 2 015 2 458 3 244 5 312 5 967 5 426 5 158 4 220 4 927 5 821 8 189 9 885 10 125 7 667 6 515 4 537 1 692 311
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 16,5 8,5 4 4,4 4,1 2,6 1,8 2,4 1,8 2,4 1,8 2,3 3,2 3,9 5,4 7,7 10 17 17,5 16,7 22,3
II. Novotvary 12,8 3,1 2,3 1,3 1,3 1,6 2,1 2,2 3,1 4,9 6,4 10,9 12,4 17,7 25,4 32,4 40,9 36,3 33,8 27,8 21,3 7,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 3,1 1 1,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1,4 1,4 2,8 3,5 6,1 9,1 8,9 15,1 27,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 7,7 10,3 4,6 3,8 2,9 1,9 1,3 1,6 1,5 1,8 2,2 3,6 4 5 6,8 9,5 11,2 16,1 22,1 34,3 17,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0,4 1,4 1,2 2,6 6,3 4,8 4,1 4,4 4,1 4,3 4,1 4,1 4,4 3,5 2,4 2,5 3,5 4,4 4,5 4,6 5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 2,9 3,1 2,8 3,3 4 3 2,4 2,5 3,1 4,5 4,8 6 7,1 7,5 8,9 9,7 11 11,8 15,4 15,5 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,5 0,9 0,7 0,7 0,4 0,8 0,4 0,2 0,4 0,9 1 2,1 2,5 3,2 4,7 4,8 6,3 6 5,9 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,3 2,7 2 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 1,4 1,5 1,3 2,2 2,6 2,8 3,2 3,8 3,6 5,2 3,4 3,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,2 0,4 0,4 1,3 2,2 3,5 2 1,8 3,7 4,1 5,5 10,3 16,9 25,4 37,1 57,2 78,7 97,8 125,8 135,7 154,5 170,8
X. Nemoci dýchací soustavy 11,5 63,2 44,2 17,3 4,2 5,8 3,6 3,4 2,6 3,5 3,2 3,6 4,3 6,8 11,2 13,8 19,7 25,9 36,9 52,8 70,7 89,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,5 18,5 7,5 8,5 9,6 9,4 7,5 8,9 10,4 11,6 13,7 15,4 17,5 21,3 23,2 27,6 33,7 39,7 41,5 49,5 59 52
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 4,9 2,5 1,6 1,3 1,6 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,5 2 2 2,4 3,2 3,4 4 4,8 6,7 7,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,9 0,2 1,2 1,8 4 7,6 4,7 4,7 6,2 8,2 12,5 14,2 18,7 21,5 19,7 22,7 28,6 29,3 23,4 19 9,6 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 15,9 4,3 3,2 3,7 8,1 7,9 9,7 9,9 8,9 10,6 12,9 14,4 14,9 19,7 23,4 29,8 31,2 30,2 39,4 39,3 47
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,5 0 0 0 0,1 8,8 35,6 64,5 66,3 27,7 6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 20,2 6,5 4,9 1,8 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0 2,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,2 16,5 6,8 3,1 7,2 7,5 3,1 2,5 2,3 2,1 2,2 2,4 2,9 3,6 5,1 6,5 9,8 11,6 16,1 20,9 26,4 14,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 13 15 13 16,6 19,6 16,5 14,6 11,6 13,4 14,2 13,7 14,6 16,5 16,7 19,7 25 31,5 48,2 64,4 76,6 111,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,7 889,5 6 4 5,2 5,8 14,5 29,6 40,8 34,5 17,3 9,6 10,7 15,1 19,3 22,2 26,3 25 18 12,7 8,8 7,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185,3 1 191,9 124,6 76,7 73,1 99,6 113,4 154,4 170,9 133,2 108,9 111,3 135,5 170,5 207 262,6 337,4 383,5 447,4 504,7 567,6 599
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 2 3,3 1,7 5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,8 0,3 0,8 2,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 1,2 1,1 2,7 2,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 1,6 3,4 2,1 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 2,1 3,4 3,7 3,8 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,9 0,8 1,5 2,2 5,8 12,7 19,4 30,1 29,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,7 0,7 1,6 2,6 6,3 8 17,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 1,2 2,1 2,9 5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1,1 2,5 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5 0,7 0,7 1,2 1,1 2,4 5,8 4,9 5,4 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,7 3 2,1 2,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,8 2,5 2,7 5 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 2,3 4,8 10,3 20,4 24,3 27,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,3 1,3 3,3 4,2 7 10,1 22,2 46,7 74,1 91,3 113,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0 0,2 1,8 2 2,3 2,5 2,9 2,6 2,6 2,4 2,4 2,1 1,3 1 0,7 0,9 1,2 0,5 2,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 1,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,9 0 0 0,2 1,8 2 2,3 2,6 2,9 2,6 2,6 2,5 2,5 2,2 1,4 1,2 0,8 1,5 2,1 1,9 4,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 1,3 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2,1 2,4 1,8 3,7 3,8 5,9 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0 0,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 2,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1 0,2 0,7 0,6 0,9 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 1,2 1,9 1,9 2 1,9 1,7 1,8 1,5 2,9 17,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1,7 2,5 3,9 5,2 5,7 6,3 7,5 12,4
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 0 0,9 1,3 0,7 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,3 1,7 2,4 3,6 4,1 5,9 6,2 6,7 14,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 0 0,1 0,3 1,1 0,7 0,2 0,3 0,6 0,8 1,6 3,3 5,6 7,8 8,1 9,1 12 15 13,4 9,6 3,3 2,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,8 0,5 1 1,1 1,5 1,8 3,3 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 1,1 2,5 5,5 4,9 9,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 1,8 2,6 3,6 5,7 4,1 3,7 0,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,6 0,2 3,2 3,2 4,3 1,8 1,3 1,4 1,6 2,6 3,6 5,8 9,8 14,4 18,3 22,6 30,2 38,1 42,9 39,5 45,2 56,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 16,5 8,5 4 4,4 4,1 2,6 2 2,5 1,9 2,5 1,9 2,4 3,3 4 5,6 8 10,3 17 18,2 18 22,3
péče celkem II. Novotvary 13,7 3,1 2,4 1,3 1,3 1,6 2,1 2,2 3,1 5 6,6 11,1 12,7 18,9 27,2 35,1 44 39,3 39,5 34,9 28,9 17,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 3,1 1 1,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,5 1,4 2,9 3,6 6,1 10 9,3 15,9 29,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,1 7,7 10,4 4,7 4,9 3,2 1,9 1,3 1,6 1,6 1,8 2,3 3,7 4,2 5,4 7,2 10,1 12,7 17,5 24,9 37,7 17,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 0,4 1,4 1,5 4,5 8,4 7,2 6,7 7,4 6,9 7 6,9 6,8 7 5,2 3,9 3,7 5,3 7,4 8,7 11,7 7,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 3,1 3,8 3,4 4,3 4,3 3,6 2,8 2,8 3,6 5,2 5,7 7,4 9,2 9,7 11,6 12,4 15,3 17,9 22 23,4 27,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,5 0,9 1,1 0,7 0,4 0,8 0,4 0,2 0,4 0,9 1,1 2,1 2,5 3,2 4,7 4,8 6,3 6 6 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,3 2,7 2 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 1,4 1,5 1,3 2,2 2,6 2,8 3,2 3,8 3,6 5,3 3,4 3,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,5 0,4 0,4 1,3 2,2 3,5 2 1,9 3,9 4,3 5,7 10,8 17,6 27,1 39,6 61,2 84,8 108,7 144,2 161,4 192,1 212,9
X. Nemoci dýchací soustavy 13,1 63,2 45,2 18,6 4,9 6,1 3,7 3,5 2,7 3,7 3,4 4,1 4,9 8,3 13,2 16,9 23,9 31,6 45,4 65,2 85,4 121,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,6 18,5 7,5 8,5 9,6 9,4 7,5 8,9 10,4 11,6 13,7 15,5 17,6 21,6 23,4 27,8 34,2 40,4 42,8 51,8 62,8 56,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 4,9 2,5 1,6 1,3 1,6 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 1,5 2 2,1 2,6 3,4 3,6 4,7 5,9 9,2 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,7 0,2 1,3 2,1 5,1 8,2 4,9 5 6,9 9,1 14,4 17,6 24,8 29,9 28,4 33,1 41,7 46,8 42,6 33,5 18,4 22,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 15,9 4,3 3,2 3,7 8,1 7,9 9,7 9,9 8,9 10,6 12,9 14,4 15 19,7 23,6 30,2 32 32,3 43,2 41,9 49,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,5 0 0 0 0,1 8,8 35,6 64,5 66,3 27,7 6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 111,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 20,2 6,9 5,2 1,8 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0 2,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,8 16,5 7,8 3,2 7,3 7,5 3,2 2,6 2,3 2,2 2,3 2,6 3,4 3,9 6 7,2 11,1 13,4 20,1 25,4 34,7 27,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,8 13 15 13 16,7 19,8 16,6 14,7 11,7 13,6 14,4 14 14,9 17,4 18 21,5 28,4 38,8 63,9 89,7 110,1 138,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,7 889,5 6 4 5,2 5,9 14,5 29,8 41,1 34,9 17,6 9,9 11,1 15,6 21,2 25 30,1 30,9 22,3 16,7 9,6 7,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 203 1 192,1 128 80,1 79,3 103,4 117,1 158,5 175,5 138,7 115,7 120,9 149 190,5 230,9 293,4 378,4 445,3 539 620,2 708,2 769,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)