8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 295 87 176 138 94 115 75 70 71 74 65 76 84 82 148 189 222 197 155 131 41 5
II. Novotvary 6 397 24 40 39 32 54 55 76 104 178 326 321 393 519 887 1 045 926 679 459 192 39 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 733 5 17 40 6 14 7 11 5 10 11 16 24 36 38 98 82 83 113 78 34 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 560 37 181 135 74 78 60 57 60 72 89 82 120 156 224 252 237 221 203 156 58 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 988 2 21 28 62 111 141 134 161 208 168 151 177 165 109 107 72 70 51 38 12 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 906 27 75 71 104 121 85 101 124 148 202 160 167 198 262 298 260 197 172 105 29 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 044 2 26 16 19 12 18 21 15 26 39 38 48 58 124 159 152 107 95 56 12 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 007 19 53 55 22 13 22 29 28 39 45 62 67 86 96 111 116 64 50 27 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 251 3 12 46 57 90 58 89 102 179 322 382 498 774 1 352 1 911 1 843 1 623 1 486 1 040 333 51
X. Nemoci dýchací soustavy 5 735 301 866 514 115 154 127 97 121 124 124 153 145 229 366 523 465 413 432 303 140 23
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 987 102 134 238 180 254 235 314 348 479 559 534 545 645 860 980 877 671 527 369 118 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 024 19 46 39 40 59 56 58 50 52 49 41 54 49 61 88 76 64 60 45 16 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 820 0 31 60 96 180 138 154 207 350 523 497 566 682 761 842 727 514 331 123 34 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 096 103 111 100 95 180 225 285 346 365 487 436 484 505 729 775 668 457 381 263 82 19
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 091 0 0 0 2 231 975 2 151 2 237 1 167 306 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 568 126 134 122 47 18 6 10 9 15 16 12 10 13 11 9 4 5 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 895 113 171 86 165 187 103 74 74 96 68 94 113 128 228 247 258 240 229 144 64 13
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 396 73 346 381 417 497 520 479 427 538 578 465 443 472 605 663 620 584 607 456 195 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 282 4 872 114 119 109 157 434 967 1 369 1 308 752 344 459 416 634 776 634 449 256 82 25 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 783 6 623 2 554 2 227 1 736 2 525 3 340 5 177 5 858 5 428 4 729 3 885 4 398 5 213 7 495 9 073 8 239 6 638 5 608 3 608 1 235 194
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3 6 3 3 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 9 15 16 21 27 42 20 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 114 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 7 11 11 14 17 16 19 13 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 14 8 7 13 24 18 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 8 10 13 16 29 25 24 11 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 619 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 22 37 60 66 78 131 134 69 12
X. Nemoci dýchací soustavy 159 0 6 5 1 0 0 0 0 0 1 2 2 6 15 26 13 17 22 24 18 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 99 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 9 10 11 5 13 16 18 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 4 4 4 3 5 11 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 257 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 5 10 22 21 30 30 40 46 28 5 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 7 5 11 19 12 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 68 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 7 6 17 21 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 509 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 6 11 8 33 33 48 67 126 121 43 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 2 2 3 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 401 0 6 5 1 0 2 3 9 13 25 30 54 102 179 233 242 332 497 458 188 22
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 966 0 0 13 43 51 78 112 78 99 96 78 75 68 51 44 27 21 16 8 8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 8 12 12 15 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 025 0 0 13 43 51 78 112 78 99 96 78 75 71 54 45 35 33 28 23 12 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 3 4 5 4 4 4 2 4 4 0 0
II. Novotvary 402 0 0 0 3 0 0 4 4 3 2 8 15 29 41 64 79 54 55 30 11 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 68 0 0 8 25 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 6 7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 118 0 0 0 1 1 6 10 6 11 13 7 17 8 8 7 3 6 7 6 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 674 0 18 23 21 11 16 14 13 16 46 40 61 72 77 68 70 43 34 20 8 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 594 0 0 0 0 0 0 1 3 8 10 11 20 37 70 99 108 85 72 48 17 5
X. Nemoci dýchací soustavy 633 0 20 41 22 8 3 1 10 6 11 19 24 51 51 99 96 64 54 39 10 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 0 2 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 222 0 2 11 32 26 14 10 28 31 81 90 185 287 282 334 328 244 154 72 10 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 3 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 53 5 19 14 6 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 175 0 17 0 1 1 0 1 2 0 7 3 6 8 11 25 27 14 21 18 12 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 366 0 1 0 6 15 18 20 10 19 21 10 14 20 23 30 25 38 43 31 18 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 559 0 0 0 2 1 2 8 15 10 17 16 18 40 59 80 95 93 69 23 9 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 979 5 78 112 128 69 64 69 94 109 214 213 364 560 631 818 845 655 526 304 98 23
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 362 87 176 138 94 115 77 70 74 77 69 80 88 88 152 197 229 205 162 138 41 5
péče celkem II. Novotvary 6 960 24 40 39 35 54 55 80 108 182 328 334 410 557 943 1 125 1 026 760 556 242 53 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 754 5 18 40 6 14 7 11 5 11 11 20 24 37 38 101 84 84 116 81 36 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 742 37 181 143 99 83 60 57 61 72 90 83 123 164 237 265 257 244 225 182 71 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 172 2 21 41 106 163 225 256 245 318 279 239 272 244 182 166 109 110 98 70 24 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 787 27 93 94 125 132 101 115 137 164 250 202 237 280 352 380 354 281 243 164 52 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 063 2 26 29 23 12 18 21 15 26 39 38 48 58 125 159 152 108 95 56 12 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 008 19 53 55 22 13 22 29 28 40 45 62 67 86 96 111 116 64 50 27 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 464 3 12 46 57 90 58 90 105 188 333 394 525 833 1 459 2 070 2 017 1 786 1 689 1 222 419 68
X. Nemoci dýchací soustavy 6 527 301 892 560 138 162 130 98 131 130 136 174 171 286 432 648 574 494 508 366 168 28
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 094 102 134 238 180 254 235 315 349 481 559 537 551 654 870 992 883 685 545 389 123 18
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 071 19 46 41 45 59 57 58 50 54 51 42 55 50 65 92 80 68 65 56 16 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 299 0 33 71 128 206 152 165 239 385 613 592 761 991 1 064 1 206 1 085 798 531 223 49 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 188 103 111 100 95 180 225 285 346 366 489 436 484 508 734 784 675 471 404 279 91 22
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 091 0 0 0 2 231 975 2 151 2 237 1 167 306 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 708 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 623 131 153 136 53 19 9 10 10 15 18 13 10 13 11 10 4 7 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 138 113 188 86 166 188 103 76 76 96 76 98 119 137 241 273 292 260 267 183 85 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 271 73 347 381 423 512 539 499 439 559 603 481 468 500 661 726 693 689 776 608 256 38
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 866 4 872 114 119 111 158 436 975 1 384 1 318 769 360 477 460 697 864 731 544 328 107 34 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 105 188 6 628 2 638 2 357 1 908 2 645 3 484 5 361 6 039 5 649 5 064 4 206 4 891 5 946 8 359 10 169 9 361 7 658 6 659 4 393 1 533 240
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 16,1 8,3 4,8 3,8 4,8 2,6 2,1 2,1 1,8 1,5 2,3 2,6 2,6 4,1 5,6 8,9 11,9 12,6 18,7 17,9 13,9
II. Novotvary 12,4 4,4 1,9 1,4 1,3 2,3 1,9 2,3 3 4,3 7,5 9,5 12 16,4 24,6 31 37,3 41,1 37,4 27,3 17 25,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0,9 0,8 1,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,1 2,9 3,3 5 9,2 11,1 14,9 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 6,8 8,5 4,7 3 3,3 2 1,7 1,8 1,8 2,1 2,4 3,7 4,9 6,2 7,5 9,6 13,4 16,5 22,2 25,3 22,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0,4 1 1 2,5 4,6 4,8 4 4,7 5,1 3,9 4,5 5,4 5,2 3 3,2 2,9 4,2 4,2 5,4 5,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 5 3,5 2,5 4,3 5,1 2,9 3 3,6 3,6 4,7 4,7 5,1 6,3 7,3 8,8 10,5 11,9 14 15 12,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0,4 1,2 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 3,4 4,7 6,1 6,5 7,7 8 5,2 2,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 3,5 2,5 1,9 0,9 0,5 0,7 0,9 0,8 1 1 1,8 2 2,7 2,7 3,3 4,7 3,9 4,1 3,8 1,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,7 0,6 0,6 1,6 2,3 3,8 2 2,6 3 4,4 7,4 11,3 15,1 24,5 37,5 56,6 74,3 98,2 121 148,1 145,5 142,1
X. Nemoci dýchací soustavy 11,1 55,5 40,7 17,9 4,7 6,4 4,3 2,9 3,5 3 2,9 4,5 4,4 7,2 10,2 15,5 18,7 25 35,2 43,1 61,2 64,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,4 18,8 6,3 8,3 7,4 10,6 8 9,3 10,2 11,7 12,9 15,8 16,6 20,4 23,9 29 35,4 40,6 42,9 52,5 51,6 50,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3,5 2,2 1,4 1,6 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1,2 1,6 1,6 1,7 2,6 3,1 3,9 4,9 6,4 7 5,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,2 0 1,5 2,1 3,9 7,5 4,7 4,6 6 8,5 12,1 14,8 17,2 21,6 21,1 24,9 29,3 31,1 26,9 17,5 14,9 11,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,7 19 5,2 3,5 3,9 7,5 7,7 8,5 10,1 8,9 11,3 12,9 14,7 16 20,2 23 26,9 27,7 31 37,4 35,8 52,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,7 0 0 0 0,1 9,7 33,2 64 65,3 28,4 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 130,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 23,3 6,3 4,3 1,9 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 20,9 8 3 6,7 7,8 3,5 2,2 2,2 2,3 1,6 2,8 3,4 4 6,3 7,3 10,4 14,5 18,6 20,5 28 36,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,2 13,5 16,3 13,3 17,1 20,8 17,7 14,3 12,5 13,1 13,4 13,8 13,5 14,9 16,8 19,6 25 35,4 49,4 64,9 85,2 83,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,6 899,1 5,4 4,1 4,5 6,6 14,8 28,8 39,9 31,9 17,4 10,2 14 13,2 17,6 23 25,6 27,2 20,8 11,7 10,9 16,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 185,4 1 222,2 120,1 77,6 71 105,6 113,8 154,1 170,9 132,2 109,3 115,3 133,8 164,9 208 268,8 332,1 401,8 456,5 513,7 539,8 540,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,6 3,4 2,8 1,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 1 1,3 2,7 5,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,8 2 2,6 1,7 2,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1,8 2 3,4 4,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1 1,8 2,7 4,7 10,7 19,1 30,2 33,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,5 1 1,8 3,4 7,9 2,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 1,3 2,6 2,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 0,6 0,9 1,2 2,4 3,7 4 2,2 5,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 1,5 1,7 2,6 2,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 1,4 3 3,9 2,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 1 1,9 4,1 10,3 17,2 18,8 11,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,6 0 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9 1,6 3,2 5 6,9 9,8 20,1 40,5 65,2 82,2 61,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0,5 1,8 2,1 2,7 3,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 1,4 1,3 1,1 1,3 1,3 1,1 3,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,7 1 2,1 1,7 2,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 0 0 0,5 1,8 2,1 2,7 3,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,3 2,2 1,5 1,3 1,4 2 2,3 3,3 5,2 2,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0 0
II. Novotvary 0,8 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,5 0,9 1,1 1,9 3,2 3,3 4,5 4,3 4,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,3 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 0,9 0 2,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0,8 0,8 0,9 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 1,1 1,2 1,9 2,3 2,1 2 2,8 2,6 2,8 2,8 3,5 8,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 1,9 2,9 4,4 5,1 5,9 6,8 7,4 13,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 0 0,9 1,4 0,9 0,3 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,6 0,7 1,6 1,4 2,9 3,9 3,9 4,4 5,6 4,4 11,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,3 0 0,1 0,4 1,3 1,1 0,5 0,3 0,8 0,8 1,9 2,7 5,6 9,1 7,8 9,9 13,2 14,8 12,5 10,3 4,4 2,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,3 5,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,9 0,9 0,5 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,1 0,8 1,7 2,6 5,2 2,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0,2 0,6 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1 2,3 3,5 4,4 7,9 11,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 1,3 1,6 2,4 3,8 5,6 5,6 3,3 3,9 5,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,6 0,9 3,7 3,9 5,2 2,9 2,2 2,1 2,7 2,7 4,9 6,3 11,1 17,7 17,5 24,2 34,1 39,6 42,8 43,3 42,8 64,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 16,1 8,3 4,8 3,8 4,8 2,6 2,1 2,2 1,9 1,6 2,4 2,7 2,8 4,2 5,8 9,2 12,4 13,2 19,6 17,9 13,9
péče celkem II. Novotvary 13,5 4,4 1,9 1,4 1,4 2,3 1,9 2,4 3,2 4,4 7,6 9,9 12,5 17,6 26,2 33,3 41,4 46 45,3 34,5 23,2 25,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 0,9 0,8 1,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 1,2 1,1 3 3,4 5,1 9,4 11,5 15,7 13,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 6,8 8,5 5 4 3,5 2 1,7 1,8 1,8 2,1 2,5 3,7 5,2 6,6 7,9 10,4 14,8 18,3 25,9 31 22,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,1 0,4 1 1,4 4,3 6,8 7,7 7,6 7,1 7,7 6,4 7,1 8,3 7,7 5,1 4,9 4,4 6,7 8 10 10,5 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 5 4,4 3,3 5,1 5,5 3,4 3,4 4 4 5,8 6 7,2 8,9 9,8 11,3 14,3 17 19,8 23,4 22,7 11,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0,4 1,2 1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 3,5 4,7 6,1 6,5 7,7 8 5,2 2,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,5 2,5 1,9 0,9 0,5 0,7 0,9 0,8 1 1 1,8 2 2,7 2,7 3,3 4,7 3,9 4,1 3,8 1,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,1 0,6 0,6 1,6 2,3 3,8 2 2,7 3,1 4,6 7,7 11,7 16 26,4 40,5 61,3 81,3 108,1 137,5 174 183,1 189,4
X. Nemoci dýchací soustavy 12,6 55,5 42 19,5 5,6 6,8 4,4 2,9 3,8 3,2 3,1 5,2 5,2 9 12 19,2 23,1 29,9 41,4 52,1 73,4 78
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,6 18,8 6,3 8,3 7,4 10,6 8 9,4 10,2 11,7 12,9 15,9 16,8 20,7 24,1 29,4 35,6 41,5 44,4 55,4 53,8 50,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 3,5 2,2 1,4 1,8 2,5 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,2 1,7 1,6 1,8 2,7 3,2 4,1 5,3 8 7 5,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 0 1,6 2,5 5,2 8,6 5,2 4,9 7 9,4 14,2 17,6 23,1 31,4 29,5 35,7 43,7 48,3 43,2 31,8 21,4 19,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,9 19 5,2 3,5 3,9 7,5 7,7 8,5 10,1 8,9 11,3 12,9 14,7 16,1 20,4 23,2 27,2 28,5 32,9 39,7 39,8 61,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,7 0 0 0 0,1 9,7 33,2 64 65,3 28,4 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 130,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 24,2 7,2 4,7 2,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,1 20,9 8,8 3 6,8 7,9 3,5 2,3 2,2 2,3 1,8 2,9 3,6 4,3 6,7 8,1 11,8 15,7 21,7 26,1 37,2 41,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 13,5 16,3 13,3 17,3 21,4 18,4 14,8 12,8 13,6 13,9 14,3 14,2 15,8 18,3 21,5 27,9 41,7 63,2 86,6 111,9 105,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,8 899,1 5,4 4,1 4,5 6,6 14,9 29 40,4 32,1 17,8 10,7 14,5 14,6 19,3 25,6 29,5 32,9 26,7 15,2 14,9 22,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 203,6 1 223,1 124,1 82,1 78 110,6 118,7 159,5 176,2 137,6 117 124,8 148,8 188,1 232 301,2 377,4 463,6 542 625,5 670 668,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)