8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 473 126 208 117 100 102 82 70 71 74 63 59 79 121 165 253 167 165 228 158 58 7
II. Novotvary 6 474 8 20 29 40 55 52 107 109 206 281 400 436 506 875 1 082 895 655 434 214 62 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 679 5 23 30 11 7 2 9 5 8 15 14 18 41 48 72 75 103 106 60 18 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 044 51 365 208 78 78 61 52 68 76 98 98 138 157 220 305 261 204 241 201 75 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 936 4 22 23 47 112 160 147 175 193 153 137 145 173 118 100 62 68 53 26 13 5
VI. Nemoci nervové soustavy 3 081 32 102 75 90 118 95 89 112 176 206 166 212 242 275 297 274 186 196 108 29 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 074 2 31 24 16 16 13 16 20 26 48 27 45 72 132 145 166 124 96 44 11 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 070 20 67 64 28 17 23 24 29 42 63 51 71 67 109 127 99 88 58 23 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 066 2 27 68 68 83 78 58 97 197 274 323 538 858 1 441 2 001 2 104 1 684 1 660 1 083 368 54
X. Nemoci dýchací soustavy 6 139 295 985 574 116 152 118 107 118 141 120 123 160 220 386 507 454 465 516 352 204 26
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 261 119 177 241 211 250 297 280 357 514 565 492 551 679 973 1 014 819 615 596 353 144 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 077 27 46 45 38 54 59 62 45 60 51 48 51 64 84 95 67 49 75 46 11 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 916 2 31 47 90 195 151 158 225 373 484 495 595 701 769 815 770 514 333 135 30 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 326 105 123 102 110 184 232 314 314 421 488 450 495 482 758 763 705 492 412 266 96 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 193 0 0 0 3 204 1 029 2 227 2 247 1 183 284 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 718 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 538 117 121 132 38 20 15 8 10 13 12 6 8 7 12 10 7 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 875 108 181 121 183 228 109 88 85 92 87 79 96 110 177 224 217 222 238 166 62 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 749 78 362 345 421 563 585 479 464 573 665 472 457 511 613 708 613 529 650 444 193 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 361 4 780 127 108 119 170 455 1 035 1 617 1 573 694 368 406 572 773 928 721 477 297 114 25 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 100 050 6 599 3 018 2 353 1 807 2 608 3 616 5 330 6 168 5 941 4 651 3 824 4 501 5 583 7 928 9 446 8 476 6 641 6 189 3 794 1 399 178
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 3 2 4 5 1 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 193 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 17 17 25 28 34 41 21 3 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 107 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 5 4 15 14 17 19 18 7 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9 13 9 8 12 17 12 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 186 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 3 9 7 10 18 28 28 37 32 6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 646 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 9 14 26 57 70 81 153 140 80 7
X. Nemoci dýchací soustavy 170 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 7 12 15 15 23 33 34 19 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 100 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 3 3 16 9 8 11 16 16 10 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 5 6 6 5 5 6 7 1 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 345 0 0 0 0 1 1 2 7 6 6 23 16 25 31 38 42 50 42 38 16 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 6 8 19 16 8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 89 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 8 15 24 19 15 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 469 0 0 0 0 0 0 1 2 7 7 6 5 17 21 32 44 58 114 114 35 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 3 2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 582 0 5 3 0 2 4 4 15 22 28 45 60 117 161 239 282 351 535 477 213 19
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 036 0 0 16 57 44 84 99 95 125 94 92 77 74 74 41 21 18 18 5 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 9 6 12 10 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 089 0 0 16 57 44 84 99 96 126 94 93 77 74 76 47 32 24 30 15 5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 34 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 0 7 4 1 3 1 1 3 3 0 0
II. Novotvary 403 0 0 5 1 1 2 0 0 6 3 16 7 23 45 95 63 51 46 29 10 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 49 0 0 4 19 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 3 9 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 141 0 1 1 3 0 8 9 6 15 12 14 19 15 9 10 7 5 3 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 614 0 20 22 16 12 17 12 11 22 35 38 49 63 63 73 59 46 28 19 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0 1 13 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 585 0 0 0 0 0 1 2 5 4 4 13 26 40 72 85 105 79 70 47 25 7
X. Nemoci dýchací soustavy 795 0 20 50 21 7 9 6 10 6 14 17 38 55 74 132 104 102 72 37 20 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2 2 3 1 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 066 0 3 11 35 17 10 16 23 49 55 108 160 224 276 323 291 228 161 63 12 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 2 5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 41 2 19 16 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 120 0 19 0 1 0 0 0 0 2 4 1 7 6 12 13 10 12 24 7 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 406 0 0 2 1 12 18 12 8 22 26 18 20 33 28 37 37 37 43 33 16 3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 506 0 0 0 1 1 7 3 13 20 9 8 31 37 43 84 95 70 53 23 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 838 2 84 126 103 54 74 62 80 150 168 241 366 503 626 863 781 640 515 280 106 14
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 530 126 208 117 100 102 82 71 74 78 69 59 87 126 167 259 170 170 236 162 60 7
péče celkem II. Novotvary 7 070 8 20 34 41 56 54 107 109 213 285 417 446 546 937 1 202 986 740 521 264 75 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 703 5 23 31 11 7 2 9 6 8 17 18 18 42 49 73 77 104 111 64 19 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 200 51 365 212 97 81 61 52 69 77 98 99 143 162 225 323 276 225 263 228 83 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 211 4 23 40 107 156 252 255 276 335 261 245 243 271 214 160 98 103 91 46 25 6
VI. Nemoci nervové soustavy 3 931 32 122 97 106 130 113 101 124 202 245 208 270 312 349 394 370 266 273 169 46 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 095 2 32 37 20 16 13 16 20 26 48 28 45 72 132 145 166 124 96 46 11 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 078 20 67 64 28 17 23 24 29 42 63 51 71 67 109 127 99 90 63 24 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 297 2 27 68 68 83 80 60 102 202 280 341 573 912 1 539 2 143 2 279 1 844 1 883 1 270 473 68
X. Nemoci dýchací soustavy 7 104 295 1 010 626 137 159 127 113 129 147 135 141 200 282 472 654 573 590 621 423 243 27
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 379 119 177 241 211 250 297 281 360 514 566 497 555 682 990 1 026 829 628 615 370 157 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 137 27 47 47 38 55 59 62 46 60 53 48 54 72 90 102 73 55 81 54 12 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 330 2 34 58 125 213 162 176 255 428 545 626 771 950 1 077 1 176 1 105 792 536 236 58 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 412 105 123 102 110 184 232 315 314 421 488 451 495 484 761 771 715 502 433 287 105 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 193 0 0 0 3 204 1 029 2 227 2 247 1 183 284 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 718 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 579 119 140 148 39 20 17 8 10 14 12 6 8 7 12 10 7 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 084 108 200 121 184 229 110 88 85 94 91 80 105 118 189 239 235 249 286 192 79 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 624 78 362 347 422 575 603 492 474 602 698 496 482 561 662 777 694 624 807 591 244 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 884 4 780 127 108 120 171 462 1 038 1 630 1 593 703 376 438 611 817 1 014 819 549 353 139 33 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109 559 6 601 3 107 2 498 1 967 2 708 3 778 5 495 6 359 6 239 4 941 4 203 5 004 6 277 8 791 10 595 9 571 7 656 7 269 4 566 1 723 211
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 23,6 9,7 4,1 4,2 4,2 2,6 2,1 2 1,7 1,5 1,8 2,4 3,7 4,6 7,6 7,1 10,3 18,2 23,3 26,6 26
II. Novotvary 12,5 1,5 0,9 1 1,7 2,3 1,7 3,2 3,1 4,8 6,8 12,1 13,5 15,4 24,1 32,6 38,2 41,1 34,7 31,5 28,5 29,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 0,9 1,1 1,1 0,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 1,2 1,3 2,2 3,2 6,5 8,5 8,8 8,3 33,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,9 9,5 17 7,4 3,3 3,2 2 1,5 2 1,8 2,4 3 4,3 4,8 6,1 9,2 11,1 12,8 19,3 29,6 34,4 33,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0,7 1 0,8 2 4,6 5,2 4,3 5 4,5 3,7 4,1 4,5 5,2 3,3 3 2,6 4,3 4,2 3,8 6 18,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6 6 4,8 2,7 3,8 4,9 3,1 2,6 3,2 4,1 5 5 6,5 7,3 7,6 9 11,7 11,7 15,7 15,9 13,3 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0,4 1,4 0,8 0,7 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2 0,8 1,4 2,2 3,6 4,4 7,1 7,8 7,7 6,5 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3,7 3,1 2,3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,5 1,5 2,2 2 3 3,8 4,2 5,5 4,6 3,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,3 0,4 1,3 2,4 2,8 3,4 2,5 1,7 2,8 4,6 6,6 9,8 16,6 26 39,7 60,3 89,7 105,6 132,8 159,6 168,9 200,7
X. Nemoci dýchací soustavy 11,9 55,2 45,9 20,3 4,9 6,3 3,8 3,2 3,4 3,3 2,9 3,7 4,9 6,7 10,6 15,3 19,4 29,2 41,3 51,9 93,6 96,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,9 22,3 8,2 8,5 8,8 10,3 9,6 8,3 10,3 12 13,6 14,9 17 20,6 26,8 30,6 34,9 38,6 47,7 52 66,1 52
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 5,1 2,1 1,6 1,6 2,2 1,9 1,8 1,3 1,4 1,2 1,5 1,6 1,9 2,3 2,9 2,9 3,1 6 6,8 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,4 0,4 1,4 1,7 3,8 8,1 4,9 4,7 6,5 8,7 11,7 15 18,4 21,3 21,2 24,6 32,8 32,2 26,6 19,9 13,8 11,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 19,7 5,7 3,6 4,6 7,6 7,5 9,3 9 9,8 11,8 13,6 15,3 14,6 20,9 23 30,1 30,9 33 39,2 44,1 52
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0,1 8,4 33,2 65,8 64,6 27,5 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 134,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 21,9 5,6 4,7 1,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 20,2 8,4 4,3 7,7 9,4 3,5 2,6 2,4 2,1 2,1 2,4 3 3,3 4,9 6,8 9,2 13,9 19 24,5 28,5 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,9 14,6 16,9 12,2 17,6 23,3 18,9 14,1 13,3 13,3 16,1 14,3 14,1 15,5 16,9 21,3 26,1 33,2 52 65,4 88,6 89,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,8 894,6 5,9 3,8 5 7 14,7 30,6 46,5 36,6 16,8 11,1 12,5 17,4 21,3 28 30,7 29,9 23,8 16,8 11,5 7,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 193,8 1 235,1 140,6 83,2 75,6 108 116,6 157,4 177,4 138,2 112,3 115,6 139 169,4 218,7 284,7 361,3 416,4 495,1 559,1 642 661,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,8 1,2 2,1 3,3 3,1 1,4 3,7
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,6 1,1 1,5 2,7 3,2 3,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,8 1,4 1,8 4,1 3,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 1,2 1,8 3 4,7 2,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,7 1,7 3 5,1 12,2 20,6 36,7 26
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,4 2,6 5 8,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 1,3 2,4 4,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 1 0,5 7,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,5 0,8 0,9 1,1 1,8 3,1 3,4 5,6 7,3 3,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 2,4 3,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,9 1,9 2,8 6,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,9 3,6 9,1 16,8 16,1 22,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 1,4 1,9 3,5 4,4 7,2 12 22 42,8 70,3 97,8 70,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0,6 2,4 1,8 2,7 2,9 2,7 2,9 2,3 2,8 2,4 2,2 2 1,2 0,9 1,1 1,4 0,7 0,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1 1,5 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,1 0 0 0,6 2,4 1,8 2,7 2,9 2,8 2,9 2,3 2,8 2,4 2,2 2,1 1,4 1,4 1,5 2,4 2,2 2,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0 0
II. Novotvary 0,8 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,7 1,2 2,9 2,7 3,2 3,7 4,3 4,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 1,3 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 1,7 2,2 2,5 2,9 2,2 2,8 3,7 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,2 2 2,6 4,5 5 5,6 6,9 11,5 26
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 0 0,9 1,8 0,9 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 1,2 1,7 2 4 4,4 6,4 5,8 5,5 9,2 3,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0,1 0,4 1,5 0,7 0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 3,3 4,9 6,8 7,6 9,7 12,4 14,3 12,9 9,3 5,5 3,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,7 0,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,4 0,9 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,9 1 0,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0,1 0 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 1 0,8 1,1 1,6 2,3 3,4 4,9 7,3 11,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2 0,2 1 1,1 1,2 2,5 4 4,4 4,2 3,4 3,2 3,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,3 0,4 3,9 4,5 4,3 2,2 2,4 1,8 2,3 3,5 4,1 7,3 11,3 15,3 17,3 26 33,3 40,1 41,2 41,3 48,6 52
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 23,6 9,7 4,1 4,2 4,2 2,6 2,1 2,1 1,8 1,7 1,8 2,7 3,8 4,6 7,8 7,2 10,7 18,9 23,9 27,5 26
péče celkem II. Novotvary 13,7 1,5 0,9 1,2 1,7 2,3 1,7 3,2 3,1 5 6,9 12,6 13,8 16,6 25,8 36,2 42 46,4 41,7 38,9 34,4 33,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0,9 1,1 1,1 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1,3 1,4 2,2 3,3 6,5 8,9 9,4 8,7 33,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,2 9,5 17 7,5 4,1 3,4 2 1,5 2 1,8 2,4 3 4,4 4,9 6,2 9,7 11,8 14,1 21 33,6 38,1 37,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 0,7 1,1 1,4 4,5 6,5 8,1 7,5 7,9 7,8 6,3 7,4 7,5 8,2 5,9 4,8 4,2 6,5 7,3 6,8 11,5 22,3
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 6 5,7 3,4 4,4 5,4 3,6 3 3,6 4,7 5,9 6,3 8,3 9,5 9,6 11,9 15,8 16,7 21,8 24,9 21,1 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0,4 1,5 1,3 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2 0,8 1,4 2,2 3,6 4,4 7,1 7,8 7,7 6,8 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3,7 3,1 2,3 1,2 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,5 1,5 2,2 2 3 3,8 4,2 5,6 5 3,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,7 0,4 1,3 2,4 2,8 3,4 2,6 1,8 2,9 4,7 6,8 10,3 17,7 27,7 42,5 64,6 97,1 115,6 150,6 187,2 217,1 252,8
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 55,2 47 22,1 5,7 6,6 4,1 3,3 3,7 3,4 3,3 4,3 6,2 8,6 13 19,7 24,4 37 49,7 62,3 111,5 100,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 22,3 8,2 8,5 8,8 10,3 9,6 8,3 10,4 12 13,7 15 17,1 20,7 27,3 30,9 35,3 39,4 49,2 54,5 72,1 52
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 5,1 2,2 1,7 1,6 2,3 1,9 1,8 1,3 1,4 1,3 1,5 1,7 2,2 2,5 3,1 3,1 3,4 6,5 8 5,5 7,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,1 0,4 1,6 2 5,2 8,8 5,2 5,2 7,3 10 13,2 18,9 23,8 28,8 29,7 35,4 47,1 49,7 42,9 34,8 26,6 18,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,4 19,7 5,7 3,6 4,6 7,6 7,5 9,3 9 9,8 11,8 13,6 15,3 14,7 21 23,2 30,5 31,5 34,6 42,3 48,2 52
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0,1 8,4 33,2 65,8 64,6 27,5 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 134,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 22,3 6,5 5,2 1,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 20,2 9,3 4,3 7,7 9,5 3,5 2,6 2,4 2,2 2,2 2,4 3,2 3,6 5,2 7,2 10 15,6 22,9 28,3 36,3 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,6 14,6 16,9 12,3 17,7 23,8 19,4 14,5 13,6 14 16,9 15 14,9 17 18,3 23,4 29,6 39,1 64,6 87,1 112 122,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,8 894,6 5,9 3,8 5 7,1 14,9 30,6 46,9 37,1 17 11,4 13,5 18,5 22,5 30,6 34,9 34,4 28,2 20,5 15,1 11,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 212,2 1 235,4 144,7 88,3 82,3 112,1 121,8 162,2 182,9 145,2 119,3 127 154,5 190,4 242,5 319,3 408 480,1 581,5 672,9 790,7 784,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)