8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 630 116 221 154 110 142 84 71 63 94 56 76 76 134 169 171 199 203 259 171 57 4
II. Novotvary 6 890 10 66 52 48 55 69 81 116 195 282 338 410 655 934 1 121 970 686 524 213 59 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 661 5 16 31 12 11 12 8 3 13 18 19 28 19 65 83 64 82 94 53 22 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 876 48 247 167 80 78 60 64 60 81 102 98 103 204 243 303 226 224 265 148 67 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 829 7 17 35 67 153 147 138 147 182 154 151 141 119 107 66 59 53 51 28 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 016 36 73 71 90 128 100 93 123 152 178 181 208 249 253 325 259 207 180 86 21 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 161 9 25 25 16 15 15 22 23 34 42 44 60 97 120 164 176 103 97 62 11 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 048 18 96 68 21 14 20 24 39 35 43 55 59 74 111 114 93 87 45 30 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 440 15 17 64 69 93 64 78 115 196 278 388 517 936 1 567 2 131 1 942 1 752 1 774 1 050 359 35
X. Nemoci dýchací soustavy 6 230 384 1 203 645 160 186 146 131 129 178 117 148 174 214 316 410 386 404 419 324 138 18
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 429 129 162 250 257 265 327 329 373 540 519 480 504 721 997 1 008 828 700 582 333 113 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 166 29 59 41 49 66 67 53 45 68 55 48 48 78 71 101 71 70 80 59 8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 538 2 33 38 113 223 161 181 240 417 487 522 647 849 789 972 766 544 368 147 35 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 556 92 145 103 85 229 266 349 358 495 497 436 469 503 777 811 692 484 431 222 101 11
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 288 0 0 0 3 232 963 2 317 2 331 1 189 235 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 012 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 662 163 135 155 55 32 20 9 16 14 9 4 10 11 7 8 6 6 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 824 127 157 116 171 248 128 99 80 126 113 77 106 119 160 227 165 204 198 133 62 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 843 86 429 412 428 560 655 485 478 586 559 447 512 574 605 644 524 542 607 488 195 27
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 140 4 504 114 113 101 163 452 1 167 1 689 1 696 710 332 350 575 763 810 691 488 277 114 25 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 102 239 6 792 3 215 2 540 1 935 2 893 3 756 5 699 6 428 6 291 4 454 3 861 4 422 6 131 8 054 9 469 8 117 6 839 6 253 3 662 1 281 147
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 38 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 8 3 4 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 194 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 13 33 27 24 30 39 16 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 132 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 8 12 23 10 21 16 20 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 123 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 7 12 11 5 12 15 24 18 12 1
VI. Nemoci nervové soustavy 183 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 11 14 10 19 31 21 42 17 3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 3 1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 781 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 14 17 39 82 62 100 189 175 87 8
X. Nemoci dýchací soustavy 138 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3 2 3 9 14 21 11 25 15 18 9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 120 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 13 17 8 9 12 25 20 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 1 2 3 6 8 7 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 403 0 0 0 0 0 0 1 4 9 6 15 30 34 24 40 55 51 61 50 22 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 8 9 19 11 4 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 61 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 4 5 3 8 12 17 7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 486 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 9 17 18 26 38 36 60 118 95 50 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 794 0 3 2 0 0 0 6 12 19 31 56 99 148 198 278 271 373 581 471 223 23
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 131 0 0 10 41 53 100 134 98 131 110 99 87 95 53 35 29 23 18 14 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 17 8 13 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 194 0 0 10 41 53 100 134 98 131 110 99 87 99 54 42 37 40 26 27 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 34 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 3 6 2 4 1 1 3 1 2 0
II. Novotvary 423 0 1 0 0 2 1 2 1 5 6 12 24 38 74 65 50 59 45 29 7 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 50 0 0 4 19 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 5 3 6 1 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 248 0 1 1 1 3 9 19 22 26 24 16 22 29 20 23 17 7 1 6 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 597 0 10 23 21 22 17 10 11 26 39 24 54 57 49 74 57 32 39 21 10 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 27 0 4 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 576 0 0 0 0 0 1 1 1 9 7 12 20 41 70 100 94 80 73 48 16 3
X. Nemoci dýchací soustavy 779 0 23 53 28 8 11 4 13 4 19 21 31 72 57 96 92 89 85 47 23 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 5 1 3 7 2 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 879 0 6 11 21 20 10 16 19 37 66 93 146 224 243 284 245 216 140 66 15 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 5 4 5 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 43 3 18 10 4 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 318 2 3 3 2 0 2 2 5 10 17 15 19 32 36 50 29 31 36 17 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 367 0 3 2 0 10 17 9 16 18 23 19 14 19 32 23 39 36 27 39 19 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 588 0 0 0 0 0 2 8 15 23 17 15 22 44 57 101 91 89 65 31 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 001 5 70 129 101 71 74 71 108 162 223 233 356 564 651 832 721 655 528 318 114 15
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 703 116 221 154 110 142 85 72 65 98 60 80 82 146 174 178 203 212 265 176 60 4
péče celkem II. Novotvary 7 507 10 67 52 48 57 70 83 117 201 288 355 435 706 1 041 1 213 1 044 775 608 258 71 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 676 5 16 31 12 11 12 8 7 13 18 19 28 19 65 84 66 83 99 54 23 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 058 48 247 171 99 79 60 64 61 82 106 103 108 213 256 328 241 250 284 174 75 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 331 7 18 46 109 209 256 292 268 339 290 268 257 255 191 129 117 98 94 66 20 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 854 36 83 94 111 150 117 103 136 179 220 213 273 321 313 424 354 277 269 137 38 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 188 9 29 45 19 15 15 22 23 34 42 44 60 97 120 164 176 103 97 62 11 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 062 18 96 68 21 14 21 24 39 35 44 55 59 75 112 115 93 91 48 31 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 798 15 17 64 69 93 65 79 116 206 286 406 551 994 1 676 2 313 2 099 1 932 2 036 1 273 462 46
X. Nemoci dýchací soustavy 7 147 384 1 229 700 188 194 157 135 142 183 139 171 208 295 387 527 489 518 519 389 170 23
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 579 129 162 250 257 265 327 330 373 540 521 484 510 734 1 019 1 021 838 715 614 355 123 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 216 29 60 43 51 66 67 53 45 69 59 49 50 78 72 104 74 78 88 66 15 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 822 2 39 49 134 243 171 198 263 463 559 630 823 1 108 1 056 1 297 1 066 811 569 263 72 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 642 92 145 103 85 229 267 349 358 495 498 437 469 505 783 817 700 498 454 238 107 13
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 288 0 0 0 3 232 963 2 317 2 331 1 189 235 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 012 1 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 706 166 153 165 59 37 21 9 16 15 9 4 10 12 7 8 7 6 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 203 129 160 119 173 248 130 102 85 136 131 92 126 153 200 282 197 243 246 167 75 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 696 86 432 414 428 570 672 495 497 607 586 475 543 611 663 705 599 638 752 622 264 37
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 740 4 504 114 113 101 163 454 1 175 1 704 1 719 727 347 372 620 822 912 783 579 344 146 34 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 112 228 6 797 3 288 2 681 2 077 3 017 3 930 5 910 6 646 6 603 4 818 4 249 4 964 6 942 8 957 10 621 9 146 7 907 7 388 4 478 1 623 186
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 22,2 10,1 5,6 4,6 5,8 2,6 2,1 1,8 2,1 1,4 2,3 2,4 3,9 4,7 5,3 8,8 13 20,6 26,2 27,5 15,8
II. Novotvary 13,3 1,9 3 1,9 2 2,2 2,1 2,4 3,2 4,4 7,2 10,2 13 19 25,8 34,9 43,1 43,9 41,6 32,6 28,5 23,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1 0,7 1,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,9 0,6 1,8 2,6 2,8 5,2 7,5 8,1 10,6 11,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 9,2 11,2 6,1 3,4 3,2 1,9 1,9 1,7 1,8 2,6 3 3,3 5,9 6,7 9,4 10 14,3 21 22,6 32,4 31,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 1,3 0,8 1,3 2,8 6,2 4,6 4 4,1 4,1 3,9 4,6 4,5 3,4 3 2,1 2,6 3,4 4 4,3 2,9 4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 6,9 3,3 2,6 3,8 5,2 3,1 2,7 3,4 3,4 4,5 5,5 6,6 7,2 7 10,1 11,5 13,2 14,3 13,2 10,1 11,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 1,7 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 2,8 3,3 5,1 7,8 6,6 7,7 9,5 5,3 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,4 4,4 2,5 0,9 0,6 0,6 0,7 1,1 0,8 1,1 1,7 1,9 2,1 3,1 3,5 4,1 5,6 3,6 4,6 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 2,9 0,8 2,3 2,9 3,8 2 2,3 3,2 4,4 7,1 11,8 16,4 27,1 43,3 66,3 86,3 112 140,8 160,7 173,3 138,3
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 73,4 54,8 23,5 6,8 7,5 4,5 3,8 3,6 4 3 4,5 5,5 6,2 8,7 12,7 17,2 25,8 33,2 49,6 66,6 71,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 24,6 7,4 9,1 10,9 10,7 10,1 9,6 10,4 12,2 13,2 14,5 16 20,9 27,6 31,3 36,8 44,8 46,2 51 54,6 47,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 5,5 2,7 1,5 2,1 2,7 2,1 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 2,3 2 3,1 3,2 4,5 6,3 9 3,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,6 0,4 1,5 1,4 4,8 9 5 5,3 6,7 9,4 12,4 15,8 20,5 24,6 21,8 30,2 34 34,8 29,2 22,5 16,9 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 17,6 6,6 3,8 3,6 9,3 8,2 10,2 10 11,1 12,7 13,2 14,9 14,6 21,5 25,2 30,8 30,9 34,2 34 48,8 43,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,1 0 0 0 0,1 9,4 29,8 67,5 65 26,8 6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 193,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 31,1 6,1 5,6 2,3 1,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,5 24,3 7,1 4,2 7,2 10 4 2,9 2,2 2,8 2,9 2,3 3,4 3,4 4,4 7,1 7,3 13 15,7 20,4 29,9 31,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,1 16,4 19,5 15 18,1 22,7 20,3 14,1 13,3 13,2 14,3 13,5 16,2 16,6 16,7 20 23,3 34,7 48,2 74,7 94,2 106,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,3 860,4 5,2 4,1 4,3 6,6 14 34 47,1 38,2 18,1 10,1 11,1 16,7 21,1 25,2 30,7 31,2 22 17,4 12,1 23,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 198,1 1 297,4 146,4 92,5 81,8 117,2 116,4 165,9 179,3 141,7 113,6 117 140,1 177,6 222,6 294,4 360,8 437,2 496,2 560,4 618,5 581
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,6 0,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,9 0,8 1,1 1,9 3,1 2,4 2,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 1,3 1,3 3,1 3,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 1 1,9 2,8 5,8 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 1,4 1,3 3,3 2,6 1,4 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 2,5 2,8 6,4 15 26,8 42 31,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,5 1,6 1,2 2,8 4,3 7,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,4 0,8 2 3,1 3,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,1 2,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 1 1 0,7 1,2 2,4 3,3 4,8 7,7 10,6 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,5 1,7 1,9 7,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 1 2,6 3,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1,6 3,8 9,4 14,5 24,1 31,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,4 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 3,1 4,3 5,5 8,6 12 23,8 46,1 72,1 107,7 90,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0,4 1,7 2,1 3,1 3,9 2,7 2,9 2,8 3 2,8 2,8 1,5 1,1 1,3 1,5 1,4 2,1 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,1 0,6 2 1,9 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,3 0 0 0,4 1,7 2,1 3,1 3,9 2,7 2,9 2,8 3 2,8 2,9 1,5 1,3 1,6 2,6 2,1 4,1 2,4 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 1 0
II. Novotvary 0,8 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 2 2 2,2 3,8 3,6 4,4 3,4 7,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,9 0,5 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,4 0,1 0,9 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0,5 0,8 0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,6 1 0,7 1,7 1,7 1,4 2,3 2,5 2 3,1 3,2 4,8 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 1,9 3,1 4,2 5,1 5,8 7,3 7,7 11,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 0 1 1,9 1,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 0,6 1 2,1 1,6 3 4,1 5,7 6,7 7,2 11,1 11,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,6 0,3 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,6 0 0,3 0,4 0,9 0,8 0,3 0,5 0,5 0,8 1,7 2,8 4,6 6,5 6,7 8,8 10,9 13,8 11,1 10,1 7,2 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,8 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,6 0,8 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1 1,6 1,3 2 2,9 2,6 2,9 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0,1 0,1 0 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 1,7 2,3 2,1 6 9,2 7,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1,3 1,6 3,1 4 5,7 5,2 4,7 3,4 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 11,6 1 3,2 4,7 4,3 2,9 2,3 2,1 3 3,6 5,7 7,1 11,3 16,3 18 25,9 32 41,9 41,9 48,7 55 59,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 22,2 10,1 5,6 4,6 5,8 2,6 2,1 1,8 2,2 1,5 2,4 2,6 4,2 4,8 5,5 9 13,6 21 26,9 29 15,8
péče celkem II. Novotvary 14,5 1,9 3,1 1,9 2 2,3 2,2 2,4 3,3 4,5 7,3 10,8 13,8 20,5 28,8 37,7 46,4 49,5 48,2 39,5 34,3 31,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1 0,7 1,1 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,6 1,8 2,6 2,9 5,3 7,9 8,3 11,1 11,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,9 9,2 11,2 6,2 4,2 3,2 1,9 1,9 1,7 1,8 2,7 3,1 3,4 6,2 7,1 10,2 10,7 16 22,5 26,6 36,2 35,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,5 1,3 0,8 1,7 4,6 8,5 7,9 8,5 7,5 7,6 7,4 8,1 8,1 7,4 5,3 4 5,2 6,3 7,5 10,1 9,7 7,9
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 6,9 3,8 3,4 4,7 6,1 3,6 3 3,8 4 5,6 6,5 8,6 9,3 8,7 13,2 15,7 17,7 21,3 21 18,3 23,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,3 1,7 1,3 1,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 2,8 3,3 5,1 7,8 6,6 7,7 9,5 5,3 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3,4 4,4 2,5 0,9 0,6 0,7 0,7 1,1 0,8 1,1 1,7 1,9 2,2 3,1 3,6 4,1 5,8 3,8 4,7 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,7 2,9 0,8 2,3 2,9 3,8 2 2,3 3,2 4,6 7,3 12,3 17,5 28,8 46,3 71,9 93,3 123,5 161,6 194,8 223,1 181,8
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 73,4 56 25,5 7,9 7,9 4,9 3,9 4 4,1 3,5 5,2 6,6 8,5 10,7 16,4 21,7 33,1 41,2 59,5 82,1 90,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 24,6 7,4 9,1 10,9 10,7 10,1 9,6 10,4 12,2 13,3 14,7 16,2 21,3 28,2 31,7 37,2 45,7 48,7 54,3 59,4 47,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 5,5 2,7 1,6 2,2 2,7 2,1 1,5 1,3 1,6 1,5 1,5 1,6 2,3 2 3,2 3,3 5 7 10,1 7,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0,4 1,8 1,8 5,7 9,8 5,3 5,8 7,3 10,4 14,3 19,1 26,1 32,1 29,2 40,3 47,4 51,8 45,2 40,2 34,8 23,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,8 17,6 6,6 3,8 3,6 9,3 8,3 10,2 10 11,1 12,7 13,2 14,9 14,6 21,6 25,4 31,1 31,8 36 36,4 51,7 51,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,1 0 0 0 0,1 9,4 29,8 67,5 65 26,8 6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 193,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 31,7 7 6 2,5 1,5 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,2 24,6 7,3 4,3 7,3 10 4 3 2,4 3,1 3,3 2,8 4 4,4 5,5 8,8 8,8 15,5 19,5 25,6 36,2 35,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,7 16,4 19,7 15,1 18,1 23,1 20,8 14,4 13,9 13,7 14,9 14,4 17,2 17,7 18,3 21,9 26,6 40,8 59,7 95,2 127,5 146,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,5 860,4 5,2 4,1 4,3 6,6 14,1 34,2 47,5 38,7 18,5 10,5 11,8 18 22,7 28,4 34,8 37 27,3 22,3 16,4 27,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217,5 1 298,4 149,7 97,7 87,8 122,2 121,7 172,1 185,4 148,7 122,9 128,7 157,3 201,1 247,6 330,2 406,5 505,5 586,3 685,2 783,7 735,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)