8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 754 118 251 144 121 146 78 79 65 74 96 89 109 128 154 227 235 202 192 176 54 16
II. Novotvary 10 672 29 45 97 52 53 77 100 137 255 437 629 668 975 1 364 1 922 1 612 1 194 627 310 80 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 071 4 21 23 18 20 9 16 19 28 18 22 34 58 69 103 126 144 145 135 50 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 100 100 384 204 126 116 64 69 50 94 152 139 217 236 293 402 339 355 343 255 133 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 091 4 8 14 49 170 142 142 176 192 209 197 192 121 120 79 87 64 58 47 15 5
VI. Nemoci nervové soustavy 3 939 28 71 85 102 103 62 100 147 193 308 260 333 336 441 439 357 266 176 107 23 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 015 9 47 50 26 9 9 15 21 25 40 31 54 75 118 146 144 105 49 33 8 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 182 16 60 61 47 21 27 27 41 46 81 70 69 93 105 104 130 83 57 38 4 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 122 10 4 29 45 67 59 81 138 276 423 488 781 968 1 552 2 214 2 610 2 342 1 965 1 407 562 101
X. Nemoci dýchací soustavy 8 510 561 1 329 583 183 200 134 156 147 220 201 218 240 316 460 644 746 695 638 524 252 63
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 382 80 197 271 301 357 263 365 374 573 773 717 749 861 1 089 1 263 1 040 844 616 416 208 25
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 832 25 61 44 57 110 72 116 65 109 93 89 126 112 192 156 137 106 74 68 17 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 998 3 43 50 109 236 164 234 266 458 755 796 1 067 1 186 1 298 1 413 1 210 896 491 256 57 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 859 132 127 151 125 222 264 403 440 510 788 698 748 727 852 991 935 737 520 335 126 28
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 351 0 0 0 0 295 1 238 2 885 2 924 1 582 397 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 039 1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 607 128 120 181 37 29 6 6 10 8 8 12 17 9 11 11 7 1 4 1 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 177 162 205 195 316 343 106 106 120 115 173 139 163 190 252 312 332 321 294 225 98 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 912 163 472 422 524 558 480 543 490 636 740 587 612 596 704 741 669 613 572 485 248 57
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 648 5 963 114 168 160 212 495 1 256 1 722 1 564 942 384 370 416 529 470 412 295 109 56 10 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 127 261 8 574 3 559 2 772 2 398 3 267 3 749 6 699 7 352 6 958 6 634 5 594 6 550 7 403 9 603 11 637 11 128 9 263 6 930 4 874 1 946 371
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 66 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 3 2 6 6 8 8 7 9 5 3
nemocných (LDN) II. Novotvary 288 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 13 20 35 53 56 39 32 29 7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 4 4 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 176 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 10 11 23 30 26 33 24 6 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 7 4 6 14 13 11 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 161 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 6 3 9 15 20 23 24 18 19 7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 15 23 51 95 117 136 199 172 108 25
X. Nemoci dýchací soustavy 508 0 2 0 0 0 0 1 2 4 4 2 13 25 47 66 73 67 87 76 33 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 156 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 3 11 11 18 15 24 28 20 12 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 91 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 7 6 12 13 16 8 16 5 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 384 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 6 10 23 30 38 55 67 75 48 16 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 143 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 13 15 23 28 33 17 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 7 12 11 19 13 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 627 0 0 0 0 0 7 2 1 9 11 5 17 25 46 39 66 90 117 130 48 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 270 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 12 10 31 35 46 44 41 26 11 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 988 0 2 0 0 0 7 5 20 27 56 45 98 170 306 429 536 593 709 630 290 65
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 377 0 1 38 90 92 127 155 219 206 204 210 185 172 151 131 128 84 79 55 37 13
VI. Nemoci nervové soustavy 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 9 32 29 52 28 5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 540 0 1 38 90 92 127 155 219 206 205 211 185 173 154 141 160 113 131 83 42 14
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 15 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0
II. Novotvary 156 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 9 21 21 25 28 21 10 7 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 152 0 5 8 9 6 2 8 9 5 6 8 19 10 14 9 13 12 6 1 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 137 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 8 7 22 19 13 16 22 11 4
X. Nemoci dýchací soustavy 165 0 37 62 23 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 6 8 5 13 2 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 626 0 0 2 1 1 1 3 1 3 8 22 33 60 73 152 146 72 34 13 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 3 5 4 6 6 3 8 2 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 755 0 0 0 0 0 3 3 13 25 17 15 35 48 75 153 170 137 48 12 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 097 0 49 83 41 16 7 18 33 35 35 55 104 142 196 371 392 272 151 67 24 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 836 118 251 144 121 147 78 82 67 75 100 93 112 131 160 234 246 212 200 187 59 19
péče celkem II. Novotvary 11 116 29 45 97 52 54 78 100 139 256 441 634 683 1 004 1 420 1 996 1 693 1 261 680 349 94 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 087 4 21 23 18 20 9 16 19 28 18 22 35 58 70 103 127 147 149 139 52 9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 291 100 384 209 132 119 64 69 52 96 154 141 220 246 304 425 369 381 376 280 139 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 544 4 9 53 139 262 269 297 397 398 414 411 380 295 278 214 221 162 152 115 55 19
VI. Nemoci nervové soustavy 4 413 28 76 93 111 109 64 108 163 203 319 275 355 356 473 477 425 331 252 155 37 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 017 9 47 51 26 9 9 15 21 25 40 31 54 75 118 146 144 105 49 33 9 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 185 16 60 62 47 21 27 27 41 46 81 71 69 93 105 104 130 84 57 38 4 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 207 10 4 29 45 67 59 82 139 276 428 494 805 999 1 610 2 331 2 746 2 491 2 180 1 601 681 130
X. Nemoci dýchací soustavy 9 183 561 1 368 645 206 203 134 157 151 224 205 220 254 342 508 716 827 767 738 602 286 69
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 541 80 197 271 301 357 263 365 374 574 777 723 752 872 1 101 1 281 1 055 868 646 436 220 28
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 923 25 61 44 57 110 72 116 67 109 95 90 127 119 198 168 150 122 82 84 22 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 009 3 43 52 110 237 165 237 268 463 775 824 1 110 1 269 1 401 1 603 1 411 1 035 600 317 74 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 003 132 127 151 125 222 264 403 441 510 789 699 749 728 858 1 004 950 760 548 368 143 32
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 351 0 0 0 0 295 1 238 2 885 2 924 1 582 397 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 039 1 039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 612 128 121 183 38 30 6 6 10 8 8 12 17 9 11 11 7 1 4 1 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 272 162 211 196 317 343 106 106 121 116 174 140 165 192 255 321 346 332 313 238 107 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 584 163 472 422 524 558 487 546 495 645 752 593 632 626 754 786 741 706 697 617 297 71
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 673 5 963 114 168 160 212 498 1 260 1 735 1 592 963 403 417 474 635 658 628 476 198 94 22 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 135 886 8 574 3 611 2 893 2 529 3 375 3 890 6 877 7 624 7 226 6 930 5 905 6 937 7 888 10 259 12 578 12 216 10 241 7 921 5 654 2 302 456
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,3 17,7 9,8 4,2 3,9 5,2 2,4 1,9 1,6 1,5 1,8 2,1 2,6 3,3 3,5 5,4 7,1 9,2 13,4 20,1 17,2 29,4
II. Novotvary 16,9 4,4 1,8 2,8 1,7 1,9 2,3 2,4 3,3 5,3 8 14,7 16,1 25,1 31,3 45,8 49 54,2 43,7 35,4 25,5 16,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 1,5 1,6 2,5 3,8 6,5 10,1 15,4 15,9 16,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,5 15 15 6 4,1 4,1 1,9 1,7 1,2 2 2,8 3,3 5,2 6,1 6,7 9,6 10,3 16,1 23,9 29,1 42,4 53,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0,6 0,3 0,4 1,6 6,1 4,3 3,4 4,3 4 3,8 4,6 4,6 3,1 2,8 1,9 2,6 2,9 4 5,4 4,8 9,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 4,2 2,8 2,5 3,3 3,7 1,9 2,4 3,6 4 5,6 6,1 8 8,7 10,1 10,5 10,9 12,1 12,3 12,2 7,3 3,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,4 1,8 1,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,3 1,9 2,7 3,5 4,4 4,8 3,4 3,8 2,6 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 2,4 2,3 1,8 1,5 0,7 0,8 0,7 1 1 1,5 1,6 1,7 2,4 2,4 2,5 4 3,8 4 4,3 1,3 3,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,5 1,5 0,2 0,8 1,5 2,4 1,8 2 3,4 5,7 7,7 11,4 18,8 24,9 35,7 52,8 79,4 106,4 136,8 160,7 179,2 185,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13,4 84,3 51,9 17 6 7,1 4,1 3,8 3,6 4,6 3,7 5,1 5,8 8,1 10,6 15,3 22,7 31,6 44,4 59,8 80,3 115,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18 12 7,7 7,9 9,8 12,7 8 8,9 9,1 11,9 14,2 16,8 18,1 22,2 25 30,1 31,6 38,3 42,9 47,5 66,3 45,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 3,8 2,4 1,3 1,9 3,9 2,2 2,8 1,6 2,3 1,7 2,1 3 2,9 4,4 3,7 4,2 4,8 5,2 7,8 5,4 5,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,4 0,5 1,7 1,5 3,6 8,4 5 5,7 6,5 9,5 13,8 18,6 25,7 30,5 29,8 33,7 36,8 40,7 34,2 29,2 18,2 18,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 19,8 5 4,4 4,1 7,9 8 9,8 10,7 10,6 14,4 16,3 18 18,7 19,6 23,6 28,4 33,5 36,2 38,3 40,2 51,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 10,5 37,7 70,1 71,3 32,9 7,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 156,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,2 4,7 5,3 1,2 1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,1 0,3 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,6 24,3 8 5,7 10,3 12,2 3,2 2,6 2,9 2,4 3,2 3,3 3,9 4,9 5,8 7,4 10,1 14,6 20,5 25,7 31,2 18,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,2 24,5 18,4 12,3 17,1 19,9 14,6 13,2 12 13,2 13,5 13,7 14,8 15,4 16,2 17,7 20,3 27,8 39,8 55,4 79,1 104,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,7 896,3 4,4 4,9 5,2 7,6 15,1 30,5 42 32,6 17,2 9 8,9 10,7 12,2 11,2 12,5 13,4 7,6 6,4 3,2 1,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201 1 288,7 138,9 81 78,1 116,4 114,1 162,7 179,4 144,9 121,5 130,9 157,9 190,7 220,6 277,3 338,4 420,7 482,6 556,5 620,3 680,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1,6 5,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,8 1,3 1,7 1,8 2,2 3,3 2,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,9 1,2 2,3 2,7 1,9 3,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,9 1,3 1 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 2,2 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,2 2,3 3,6 6,2 13,9 19,6 34,4 45,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,6 1,1 1,6 2,2 3 6,1 8,7 10,5 11
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 1,1 1,9 2,3 3,8 5,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 1,8 1,6 3,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,6 0,7 0,9 1,7 3 5,2 5,5 5,1 3,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 1,9 3,8 5,4 7,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,3 1,5 2,9 1,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 1,1 0,9 2 4,1 8,1 14,8 15,3 25,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 1,4 2 2,9 3 3,5 3,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,3 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,6 1 1,1 2,4 4,4 7 10,2 16,3 26,9 49,4 71,9 92,4 119,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0 0 1,1 2,9 3,3 3,9 3,8 5,3 4,3 3,7 4,9 4,5 4,4 3,5 3,1 3,9 3,8 5,5 6,3 11,8 23,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 1,3 3,6 3,2 1,6 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 0 0 1,1 2,9 3,3 3,9 3,8 5,3 4,3 3,8 4,9 4,5 4,5 3,5 3,4 4,9 5,1 9,1 9,5 13,4 25,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,5 0,8 1,3 1,5 1,1 2,2 3,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,1 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 1,1 2,5 3,5 7,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 1,4 1,8 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,9 0,2 0,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,5 1,7 3,6 4,4 3,3 2,4 1,5 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,2 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,4 0,8 1,2 1,7 3,6 5,2 6,2 3,3 1,4 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,3 0 1,9 2,4 1,3 0,6 0,2 0,4 0,8 0,7 0,6 1,3 2,5 3,7 4,5 8,8 11,9 12,4 10,5 7,7 7,7 11
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 17,7 9,8 4,2 3,9 5,2 2,4 2 1,6 1,6 1,8 2,2 2,7 3,4 3,7 5,6 7,5 9,6 13,9 21,4 18,8 34,9
péče celkem II. Novotvary 17,6 4,4 1,8 2,8 1,7 1,9 2,4 2,4 3,4 5,3 8,1 14,8 16,5 25,9 32,6 47,6 51,5 57,3 47,4 39,8 30 20,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,5 0,8 1,5 1,6 2,5 3,9 6,7 10,4 15,9 16,6 16,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,8 15 15 6,1 4,3 4,2 1,9 1,7 1,3 2 2,8 3,3 5,3 6,3 7 10,1 11,2 17,3 26,2 32 44,3 56,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,2 0,6 0,4 1,5 4,5 9,3 8,2 7,2 9,7 8,3 7,6 9,6 9,2 7,6 6,4 5,1 6,7 7,4 10,6 13,1 17,5 34,9
VI. Nemoci nervové soustavy 7 4,2 3 2,7 3,6 3,9 1,9 2,6 4 4,2 5,8 6,4 8,6 9,2 10,9 11,4 12,9 15 17,5 17,7 11,8 5,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,4 1,8 1,5 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,3 1,9 2,7 3,5 4,4 4,8 3,4 3,8 2,9 1,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 2,4 2,3 1,8 1,5 0,7 0,8 0,7 1 1 1,5 1,7 1,7 2,4 2,4 2,5 4 3,8 4 4,3 1,3 3,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,2 1,5 0,2 0,8 1,5 2,4 1,8 2 3,4 5,7 7,8 11,6 19,4 25,7 37 55,5 83,5 113,1 151,8 182,8 217,1 238,5
X. Nemoci dýchací soustavy 14,5 84,3 53,4 18,8 6,7 7,2 4,1 3,8 3,7 4,7 3,8 5,1 6,1 8,8 11,7 17,1 25,2 34,8 51,4 68,7 91,2 126,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 12 7,7 7,9 9,8 12,7 8 8,9 9,1 11,9 14,2 16,9 18,1 22,5 25,3 30,5 32,1 39,4 45 49,8 70,1 51,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 3,8 2,4 1,3 1,9 3,9 2,2 2,8 1,6 2,3 1,7 2,1 3,1 3,1 4,5 4 4,6 5,5 5,7 9,6 7 9,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19 0,5 1,7 1,5 3,6 8,4 5 5,8 6,5 9,6 14,2 19,3 26,8 32,7 32,2 38,2 42,9 47 41,8 36,2 23,6 22
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 19,8 5 4,4 4,1 7,9 8 9,8 10,8 10,6 14,4 16,4 18,1 18,7 19,7 23,9 28,9 34,5 38,2 42 45,6 58,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0 10,5 37,7 70,1 71,3 32,9 7,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 156,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,2 4,7 5,3 1,2 1,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0,3 0,1 0,3 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,7 24,3 8,2 5,7 10,3 12,2 3,2 2,6 3 2,4 3,2 3,3 4 4,9 5,9 7,6 10,5 15,1 21,8 27,2 34,1 20,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,3 24,5 18,4 12,3 17,1 19,9 14,8 13,3 12,1 13,4 13,8 13,9 15,2 16,1 17,3 18,7 22,5 32,1 48,5 70,4 94,7 130,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,3 896,3 4,4 4,9 5,2 7,6 15,2 30,6 42,3 33,1 17,6 9,4 10,1 12,2 14,6 15,7 19,1 21,6 13,8 10,7 7 5,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 214,6 1 288,7 140,9 84,5 82,4 120,3 118,4 167,1 186 150,4 126,9 138,2 167,2 203,2 235,7 299,7 371,5 465,1 551,6 645,6 733,8 836,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)