8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 476 137 329 200 128 136 88 70 65 64 59 78 77 115 132 152 158 148 169 126 38 7
II. Novotvary 10 687 20 60 45 53 66 92 108 227 359 445 570 716 984 1 560 1 874 1 478 978 696 293 61 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 068 2 14 21 36 23 10 9 17 18 29 30 39 58 84 104 123 141 174 95 40 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 171 137 413 249 109 92 73 70 73 110 141 131 246 249 312 394 368 273 372 258 92 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 974 1 14 19 39 110 119 160 195 195 209 179 169 151 108 83 72 53 53 34 11 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 513 29 69 104 100 92 76 106 111 201 203 222 268 352 410 382 265 225 178 93 24 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 995 12 52 44 13 12 10 19 15 23 32 41 47 66 121 136 110 104 95 28 14 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 961 26 75 81 41 35 32 37 34 42 47 55 65 77 73 72 68 47 36 17 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 521 11 9 19 40 82 68 109 147 281 364 503 670 1 175 1 782 2 446 2 413 2 262 2 242 1 341 511 46
X. Nemoci dýchací soustavy 8 301 402 1 439 840 217 247 205 175 169 228 217 200 249 355 415 659 617 533 575 395 152 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 581 98 228 296 345 401 370 371 466 620 670 698 753 952 1 138 1 135 1 012 762 703 404 147 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 753 31 68 53 67 124 92 89 79 96 89 77 111 139 139 128 114 102 85 57 13 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 248 2 50 59 136 254 206 211 315 532 679 709 857 1 259 1 278 1 274 1 024 706 467 191 38 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 108 99 159 153 115 288 312 436 531 647 655 764 774 794 927 1 025 878 627 502 310 106 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 231 0 0 0 5 333 1 301 2 690 2 958 1 570 353 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 666 133 129 191 47 35 16 24 13 16 15 14 4 8 11 6 2 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 337 187 260 247 406 420 161 132 146 172 165 163 223 267 360 431 425 388 380 295 98 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 027 173 560 427 489 599 614 598 585 675 724 591 576 656 653 684 581 507 592 499 215 29
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 632 5 366 108 130 141 243 530 1 208 2 062 1 875 805 391 349 444 529 550 397 258 175 52 19 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 127 465 8 081 4 036 3 178 2 527 3 592 4 375 6 622 8 208 7 724 5 901 5 434 6 196 8 101 10 032 11 535 10 105 8 115 7 494 4 489 1 580 140
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 125 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 4 1 7 8 14 13 24 33 10 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 447 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10 16 35 55 68 75 62 70 39 13 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 4 5 4 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 211 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 2 9 13 20 30 35 47 32 13 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 4 4 5 7 12 12 15 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 232 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 6 12 12 17 28 32 39 45 27 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 8 30 78 130 154 214 289 292 152 7
X. Nemoci dýchací soustavy 555 0 0 0 0 0 1 0 3 5 2 6 13 39 47 71 63 88 108 66 41 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 253 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 13 26 28 18 21 30 56 29 18 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 8 3 10 13 12 10 10 6 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 533 0 0 0 0 0 2 1 2 9 15 12 27 35 38 57 63 87 96 68 21 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 2 9 19 11 36 43 32 18 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 6 15 17 27 37 32 19 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 883 0 0 0 0 1 3 1 5 8 7 18 16 40 37 75 89 128 182 191 71 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 317 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 10 29 35 44 57 49 45 29 7 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 444 0 0 0 0 1 8 6 15 44 46 86 125 279 380 575 647 847 1 080 876 397 32
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 918 0 2 32 129 120 149 190 238 254 240 237 223 280 200 162 119 105 122 81 34 1
VI. Nemoci nervové soustavy 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 14 18 28 65 39 8 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 104 0 2 32 129 120 149 190 238 254 240 237 223 285 206 176 138 133 187 120 43 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 25 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 3 1 1 5 3 0 3 0 0 0
II. Novotvary 183 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 7 8 26 21 29 19 34 21 11 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 81 0 0 5 10 3 0 2 1 3 0 1 4 6 5 12 14 2 9 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2 0 2 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 168 0 2 6 11 1 12 5 5 12 7 13 15 19 6 20 8 10 5 7 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 341 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 9 15 32 47 50 29 53 51 39 5
X. Nemoci dýchací soustavy 166 0 29 59 33 5 0 0 2 0 1 1 1 3 5 4 10 5 6 1 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 2 2 1 1 1 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 595 0 0 0 2 1 1 1 5 9 10 30 28 63 95 111 98 86 39 13 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 2 5 2 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20 0 6 4 4 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 39 0 2 4 0 0 0 1 1 1 3 4 0 4 3 3 3 5 1 2 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 107 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 6 7 7 12 18 6 14 5 14 2 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 698 0 0 0 0 2 2 4 19 16 9 12 34 47 94 111 147 127 52 19 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 497 0 41 80 61 16 18 19 39 51 45 78 109 178 286 357 374 304 219 139 74 9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 626 137 330 200 128 136 88 71 69 70 62 84 81 123 141 171 174 172 205 136 41 7
péče celkem II. Novotvary 11 317 20 60 45 53 67 93 108 227 360 450 581 739 1 027 1 641 1 963 1 582 1 059 800 353 85 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 101 2 14 21 36 23 10 10 17 18 29 30 40 59 86 106 125 145 184 100 45 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 463 137 413 254 119 95 73 72 74 116 142 137 252 264 330 426 412 310 428 294 105 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 976 1 16 51 168 230 268 350 433 451 451 418 393 436 315 250 200 172 187 132 52 2
VI. Nemoci nervové soustavy 4 097 29 71 110 111 93 88 112 119 216 213 241 295 388 439 444 323 302 293 166 40 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 999 12 52 45 13 12 10 19 15 23 34 41 47 66 121 136 110 104 95 28 15 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 966 26 75 81 41 35 32 37 34 42 48 55 65 77 73 73 69 47 38 17 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18 226 11 9 19 40 82 68 110 147 285 369 514 687 1 220 1 892 2 623 2 617 2 505 2 584 1 684 702 58
X. Nemoci dýchací soustavy 9 022 402 1 468 899 250 252 206 175 174 233 220 207 263 397 467 734 690 626 689 462 194 14
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 856 98 228 296 345 401 370 371 466 623 675 706 766 981 1 169 1 155 1 035 793 760 434 171 13
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 840 31 69 53 67 124 92 89 79 98 89 80 112 148 142 138 128 116 96 68 19 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 378 2 50 59 138 255 209 213 322 550 704 751 912 1 357 1 411 1 442 1 186 879 602 272 63 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 309 99 159 153 115 289 314 437 532 648 658 768 779 796 937 1 044 889 665 550 344 125 8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 231 0 0 0 5 333 1 301 2 690 2 958 1 570 353 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 215 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 686 133 135 195 51 35 16 26 13 18 16 14 4 8 11 7 2 1 0 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 538 187 262 251 406 420 161 133 147 173 170 168 223 273 369 449 445 420 418 329 119 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 017 173 560 428 490 602 619 601 592 686 733 615 599 703 702 777 676 649 779 704 288 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16 647 5 366 108 130 141 245 532 1 213 2 082 1 893 816 407 393 520 658 705 601 434 272 100 29 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138 510 8 081 4 079 3 290 2 717 3 729 4 550 6 837 8 500 8 073 6 232 5 835 6 653 8 843 10 904 12 643 11 264 9 399 8 980 5 624 2 094 183
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,9 21,6 12,5 6 4,5 4,7 2,2 1,7 1,5 1,2 1,2 1,9 1,9 2,7 3 3,8 5,5 7,6 11,3 15,5 13,7 22,3
II. Novotvary 16,8 3,2 2,3 1,3 1,9 2,3 2,3 2,6 5,1 6,5 9,3 13,7 17,9 22,8 35,1 46,9 51,4 50,5 46,7 36,1 22 6,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,7 0,3 0,5 0,6 1,3 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,7 1 1,3 1,9 2,6 4,3 7,3 11,7 11,7 14,4 3,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,6 21,6 15,7 7,4 3,8 3,2 1,8 1,7 1,6 2 2,9 3,2 6,1 5,8 7 9,9 12,8 14,1 25 31,8 33,1 28,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0,2 0,5 0,6 1,4 3,8 3 3,8 4,4 3,6 4,4 4,3 4,2 3,5 2,4 2,1 2,5 2,7 3,6 4,2 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 4,6 2,6 3,1 3,5 3,2 1,9 2,5 2,5 3,7 4,2 5,3 6,7 8,1 9,2 9,6 9,2 11,6 12 11,5 8,6 9,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,9 2 1,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 1 1,2 1,5 2,7 3,4 3,8 5,4 6,4 3,5 5 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,1 2,9 2,4 1,4 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,4 2,4 2,4 2,1 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 1,7 0,3 0,6 1,4 2,8 1,7 2,6 3,3 5,1 7,6 12,1 16,7 27,2 40,1 61,2 83,9 116,8 150,6 165,4 184 146,5
X. Nemoci dýchací soustavy 13 63,4 54,9 25,1 7,6 8,5 5,1 4,2 3,8 4,2 4,5 4,8 6,2 8,2 9,3 16,5 21,5 27,5 38,6 48,7 54,7 38,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 15,5 8,7 8,8 12,1 13,8 9,3 8,8 10,5 11,3 13,9 16,8 18,8 22 25,6 28,4 35,2 39,3 47,2 49,8 52,9 38,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 4,9 2,6 1,6 2,4 4,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9 2,8 3,2 3,1 3,2 4 5,3 5,7 7 4,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,1 0,3 1,9 1,8 4,8 8,7 5,2 5 7,1 9,7 14,1 17,1 21,4 29,1 28,7 31,9 35,6 36,4 31,4 23,6 13,7 3,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 15,6 6,1 4,6 4 9,9 7,8 10,4 12 11,8 13,6 18,4 19,3 18,4 20,8 25,7 30,5 32,4 33,7 38,2 38,2 19,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0,2 11,4 32,7 64,1 66,6 28,6 7,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 191,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 21 4,9 5,7 1,7 1,2 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,4 29,5 9,9 7,4 14,3 14,4 4 3,1 3,3 3,1 3,4 3,9 5,6 6,2 8,1 10,8 14,8 20 25,5 36,4 35,3 35
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,3 27,3 21,4 12,7 17,2 20,6 15,4 14,2 13,2 12,3 15,1 14,2 14,4 15,2 14,7 17,1 20,2 26,2 39,8 61,5 77,4 92,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 24,6 846,1 4,1 3,9 5 8,3 13,3 28,8 46,4 34,2 16,8 9,4 8,7 10,3 11,9 13,8 13,8 13,3 11,8 6,4 6,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 200,4 1 274,2 153,9 94,9 89 123,4 109,9 157,7 184,9 140,9 122,8 130,8 154,5 187,5 225,6 288,8 351,5 418,9 503,3 553,7 569 445,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,5 1,2 2,2 1,2 1,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,7 2,6 3,2 4,7 4,8 4,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 1 1,8 3,2 3,9 4,7 3,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1,9 1,8 3,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 2 3 3,3 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1,8 3,3 5,4 11 19,4 36 54,7 22,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,9 1,1 1,8 2,2 4,5 7,3 8,1 14,8 6,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,5 0,7 1,5 3,8 3,6 6,5 3,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 1,2 2,2 3,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 0,9 1,4 2,2 4,5 6,4 8,4 7,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,4 1,9 2,9 3,9 6,5 6,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,4 2,5 3,9 6,8 12,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 0,8 1,9 3,1 6,6 12,2 23,6 25,6 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,8 1,1 2 2,5 3 3,6 2,5 6,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,8 1 2,1 3,1 6,5 8,5 14,4 22,5 43,7 72,5 108 143 101,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,6 0 0,1 1 4,5 4,1 3,7 4,5 5,4 4,6 5 5,7 5,6 6,5 4,5 4,1 4,1 5,4 8,2 10 12,2 3,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,4 4,4 4,8 2,9 3,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,9 0 0,1 1 4,5 4,1 3,7 4,5 5,4 4,6 5 5,7 5,6 6,6 4,6 4,4 4,8 6,9 12,6 14,8 15,5 6,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,5 1 1 2,3 2,6 4 6,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,6 0,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,1 0,2 0,4 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,9 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,7 1,5 3,6 6,3 14 15,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,3 0 1,1 1,8 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 3,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,7 1,5 2,1 2,8 3,4 4,4 2,6 1,6 1,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,7 0,3 1,7 0,7 3,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8 1,1 2,1 2,8 5,1 6,6 3,5 2,3 1,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,9 0 1,6 2,4 2,1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 1,9 2,7 4,1 6,4 8,9 13 15,7 14,7 17,1 26,6 28,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,1 21,6 12,6 6 4,5 4,7 2,2 1,7 1,6 1,3 1,3 2 2 2,8 3,2 4,3 6,1 8,9 13,8 16,8 14,8 22,3
péče celkem II. Novotvary 17,8 3,2 2,3 1,3 1,9 2,3 2,3 2,6 5,1 6,6 9,4 14 18,4 23,8 36,9 49,1 55 54,7 53,7 43,5 30,6 12,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,7 0,3 0,5 0,6 1,3 0,8 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,7 1 1,4 1,9 2,7 4,3 7,5 12,4 12,3 16,2 3,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 21,6 15,7 7,6 4,2 3,3 1,8 1,7 1,7 2,1 3 3,3 6,3 6,1 7,4 10,7 14,3 16 28,7 36,3 37,8 31,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,8 0,2 0,6 1,5 5,9 7,9 6,7 8,3 9,8 8,2 9,4 10,1 9,8 10,1 7,1 6,3 7 8,9 12,6 16,3 18,7 6,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 4,6 2,7 3,3 3,9 3,2 2,2 2,7 2,7 3,9 4,4 5,8 7,4 9 9,9 11,1 11,2 15,6 19,7 20,5 14,4 12,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,9 2 1,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 1 1,2 1,5 2,7 3,4 3,8 5,4 6,4 3,5 5,4 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,1 2,9 2,4 1,4 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 1 1,3 1,6 1,8 1,6 1,8 2,4 2,4 2,6 2,1 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,7 1,7 0,3 0,6 1,4 2,8 1,7 2,6 3,3 5,2 7,7 12,4 17,1 28,2 42,5 65,7 91 129,3 173,5 207,7 252,8 184,7
X. Nemoci dýchací soustavy 14,2 63,4 56 26,8 8,8 8,7 5,2 4,2 3,9 4,3 4,6 5 6,6 9,2 10,5 18,4 24 32,3 46,3 57 69,9 44,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 15,5 8,7 8,8 12,1 13,8 9,3 8,8 10,5 11,4 14,1 17 19,1 22,7 26,3 28,9 36 40,9 51 53,5 61,6 41,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 4,9 2,6 1,6 2,4 4,3 2,3 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9 2,8 3,4 3,2 3,5 4,5 6 6,4 8,4 6,8 6,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,9 0,3 1,9 1,8 4,9 8,8 5,3 5,1 7,3 10 14,7 18,1 22,7 31,4 31,7 36,1 41,3 45,4 40,4 33,5 22,7 3,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,2 15,6 6,1 4,6 4 9,9 7,9 10,4 12 11,8 13,7 18,5 19,4 18,4 21,1 26,1 30,9 34,3 36,9 42,4 45 25,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0,2 11,4 32,7 64,1 66,6 28,6 7,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,9 191,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 21 5,1 5,8 1,8 1,2 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 29,5 10 7,5 14,3 14,4 4 3,2 3,3 3,2 3,5 4 5,6 6,3 8,3 11,2 15,5 21,7 28,1 40,6 42,9 47,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,9 27,3 21,4 12,8 17,2 20,7 15,5 14,3 13,3 12,5 15,3 14,8 14,9 16,3 15,8 19,5 23,5 33,5 52,3 86,8 103,7 130,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,2 846,1 4,1 3,9 5 8,4 13,4 28,9 46,9 34,5 17 9,8 9,8 12 14,8 17,6 20,9 22,4 18,3 12,3 10,4 6,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 217,7 1 274,2 155,5 98,2 95,6 128,1 114,3 162,8 191,5 147,3 129,7 140,5 165,9 204,7 245,2 316,5 391,8 485,2 603 693,6 754,1 582,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)