8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 021 365 583 375 292 371 187 152 137 150 174 146 201 245 346 495 533 499 399 257 94 20
II. Novotvary 17 295 45 76 115 64 103 129 201 271 479 796 1 013 1 218 1 484 2 153 2 849 2 699 1 896 1 032 518 138 16
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 838 16 40 44 36 37 19 29 17 25 45 65 65 88 130 192 272 253 241 159 61 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 603 221 707 325 235 238 192 241 188 223 226 297 388 380 501 597 703 660 587 470 201 23
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 600 9 54 106 204 439 279 277 320 335 369 357 390 305 266 224 167 164 152 122 54 7
VI. Nemoci nervové soustavy 6 992 71 172 202 181 228 198 241 281 349 491 522 593 575 661 632 554 442 354 179 61 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 848 23 86 56 45 29 29 29 26 56 81 122 190 283 339 432 444 347 147 63 18 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 573 29 87 106 39 30 27 36 31 57 95 86 121 123 148 169 151 122 70 37 8 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 33 269 34 36 90 125 117 111 158 269 405 787 1 051 1 691 2 280 3 782 4 887 5 191 5 057 3 730 2 453 879 136
X. Nemoci dýchací soustavy 16 020 993 2 552 1 192 308 377 263 265 277 322 380 363 442 539 918 1 282 1 434 1 415 1 162 1 014 439 83
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 389 191 413 588 665 807 631 822 883 1 069 1 374 1 338 1 700 1 736 2 041 2 199 2 014 1 693 1 155 761 273 36
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 798 69 134 97 86 147 143 171 107 151 162 132 161 175 185 242 205 173 111 102 41 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18 180 9 77 131 202 395 276 318 424 678 1 179 1 318 1 806 1 981 2 054 2 241 2 081 1 644 818 433 105 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 031 146 210 272 247 482 492 760 813 921 1 267 1 362 1 454 1 277 1 495 1 915 1 736 1 434 869 609 221 49
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 268 0 0 0 13 685 2 698 5 514 5 096 2 451 757 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 451 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 143 224 198 344 86 53 24 18 23 21 36 29 24 23 17 8 9 4 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 735 284 419 227 473 686 192 181 213 206 293 258 350 411 539 745 719 631 480 290 113 25
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19 283 232 761 847 1 026 878 807 874 861 1 007 1 225 1 029 1 139 1 145 1 294 1 368 1 309 1 235 998 859 331 58
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32 974 9 998 332 427 416 417 1 045 2 332 3 034 2 496 1 554 902 1 000 1 125 1 589 1 801 1 676 1 450 867 395 105 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 240 311 15 410 6 937 5 544 4 743 6 519 7 742 12 619 13 271 11 401 11 291 10 440 12 936 14 175 18 458 22 278 21 897 19 119 13 173 8 722 3 142 494
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 203 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7 2 8 9 12 21 23 29 40 29 14 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 524 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9 38 56 78 105 98 68 48 17 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4 6 5 13 17 7 6 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 391 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 7 7 7 23 41 51 54 74 81 32 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 350 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 3 13 24 19 36 53 70 66 41 2
VI. Nemoci nervové soustavy 458 0 0 0 0 0 3 1 5 4 5 10 25 38 38 56 72 75 61 53 11 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 4 2 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 27 56 98 177 261 347 360 369 177 35
X. Nemoci dýchací soustavy 1 105 0 0 0 0 0 1 0 1 2 12 16 33 56 72 141 178 193 178 155 58 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 382 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 13 12 16 41 37 52 54 52 63 27 3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 138 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 9 14 24 24 16 19 15 5 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 883 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 21 26 56 75 119 170 179 156 54 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 358 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 8 25 34 51 82 72 53 22 7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 257 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 2 17 21 37 44 49 48 25 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 218 0 0 0 0 0 2 2 5 1 14 12 25 40 68 98 158 180 233 257 99 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 773 0 0 0 0 1 2 2 3 3 4 10 22 46 65 92 85 118 126 130 50 14
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 055 0 0 0 0 2 9 8 25 31 75 116 200 369 613 923 1 261 1 529 1 603 1 532 641 118
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 226 0 2 109 276 255 362 465 481 506 484 391 371 343 291 251 167 183 132 117 35 5
VI. Nemoci nervové soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5 9 10 9 3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 271 0 2 109 276 255 362 465 481 506 486 391 371 343 296 256 176 193 141 120 37 5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 496 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 11 19 36 51 83 85 90 54 43 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 93 0 0 12 60 10 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 0 1 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 551 0 5 11 11 13 15 29 21 19 41 44 35 51 63 68 59 35 22 8 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 761 0 0 0 0 1 2 1 8 6 21 30 41 75 103 122 154 117 45 25 10 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 114 2 348 517 213 22 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3 1 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 447 0 0 5 13 5 4 6 15 24 70 91 124 133 164 204 222 205 116 43 3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 4 2 1 4 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 586 0 0 1 0 3 8 9 11 5 22 27 34 31 45 77 90 91 67 56 8 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 741 0 0 1 0 5 16 26 61 62 59 38 91 128 215 273 316 276 133 38 2 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 861 2 358 560 305 59 47 72 120 119 220 243 350 460 648 836 934 821 447 218 39 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 231 365 583 375 292 372 188 153 138 154 181 148 210 255 360 518 556 529 439 286 108 21
péče celkem II. Novotvary 18 315 45 76 115 65 103 129 203 273 482 802 1 029 1 246 1 558 2 260 3 010 2 889 2 084 1 154 609 167 16
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 904 16 40 44 36 37 19 29 17 25 47 65 66 92 134 198 277 266 258 166 67 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 087 221 707 337 295 248 192 241 192 224 228 304 395 389 527 640 755 715 661 552 234 30
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 184 9 56 216 480 694 642 742 803 847 860 756 764 662 581 494 370 400 357 306 130 15
VI. Nemoci nervové soustavy 8 046 71 177 213 192 241 216 271 307 372 539 576 653 664 767 761 694 562 446 243 75 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 855 23 88 56 45 29 29 29 26 56 81 122 190 284 339 432 444 348 148 63 20 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 593 29 89 108 39 30 27 36 31 57 95 86 121 123 148 172 155 124 74 39 9 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 35 958 34 36 90 125 118 113 159 277 411 812 1 098 1 759 2 411 3 983 5 186 5 606 5 521 4 135 2 847 1 066 171
X. Nemoci dýchací soustavy 18 239 995 2 900 1 709 521 399 264 265 278 324 393 380 475 596 991 1 423 1 615 1 611 1 341 1 170 497 92
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 774 191 413 588 665 807 631 822 884 1 072 1 382 1 352 1 712 1 752 2 082 2 236 2 067 1 747 1 208 824 300 39
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 949 69 134 103 91 147 143 171 108 153 164 135 163 185 199 266 229 189 130 117 46 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 510 9 77 136 215 400 280 325 440 703 1 254 1 420 1 951 2 140 2 274 2 520 2 422 2 019 1 113 632 162 18
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 395 146 210 272 247 482 492 760 814 923 1 268 1 362 1 454 1 285 1 520 1 950 1 787 1 517 942 663 245 56
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 268 0 0 0 13 685 2 698 5 514 5 096 2 451 757 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 451 2 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 152 224 198 348 87 53 25 18 23 21 36 29 26 23 17 8 10 4 1 1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 012 284 420 227 474 686 192 181 215 208 295 260 358 413 557 770 758 676 533 339 138 28
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 087 232 761 848 1 026 881 817 885 877 1 013 1 261 1 068 1 198 1 216 1 407 1 543 1 557 1 506 1 298 1 172 438 83
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 488 9 998 332 428 416 423 1 063 2 360 3 098 2 561 1 617 950 1 113 1 299 1 869 2 166 2 077 1 844 1 126 563 157 28
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 261 498 15 412 7 297 6 213 5 324 6 835 8 160 13 164 13 897 12 057 12 072 11 190 13 857 15 347 20 015 24 293 24 268 21 662 15 364 10 592 3 859 620
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 30,5 12,4 5,9 5 6,8 2,9 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 2,3 3,2 4,2 6,3 8,8 11,6 16,1 17,4 18,4 23,1
II. Novotvary 14,3 3,8 1,6 1,8 1,1 1,9 2 2,5 3,4 5,5 8 12 14,2 19,4 26,3 36,1 44,3 44,2 41,7 35,1 27,1 18,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 1,6 2,4 4,5 5,9 9,7 10,8 12 4,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,3 18,5 15 5,1 4 4,3 2,9 3 2,3 2,6 2,3 3,5 4,5 5 6,1 7,6 11,6 15,4 23,7 31,8 39,4 26,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0,8 1,1 1,7 3,5 8 4,3 3,4 4 3,8 3,7 4,2 4,5 4 3,2 2,8 2,7 3,8 6,1 8,3 10,6 8,1
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 5,9 3,6 3,2 3,1 4,2 3 3 3,5 4 4,9 6,2 6,9 7,5 8,1 8 9,1 10,3 14,3 12,1 12 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 1,9 1,8 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 1,4 2,2 3,7 4,1 5,5 7,3 8,1 5,9 4,3 3,5 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,4 1,8 1,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 2,8 2,8 2,5 1,6 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,6 2,8 0,8 1,4 2,1 2,1 1,7 1,9 3,4 4,6 7,9 12,4 19,7 29,8 46,2 61,8 85,3 117,8 150,7 166,1 172,5 156,9
X. Nemoci dýchací soustavy 13,3 82,9 54,1 18,7 5,2 6,9 4 3,3 3,5 3,7 3,8 4,3 5,2 7 11,2 16,2 23,6 33 46,9 68,7 86,1 95,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,5 15,9 8,8 9,2 11,3 14,7 9,7 10,1 11 12,2 13,8 15,8 19,8 22,7 24,9 27,8 33,1 39,4 46,6 51,5 53,6 41,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 5,8 2,8 1,5 1,5 2,7 2,2 2,1 1,3 1,7 1,6 1,6 1,9 2,3 2,3 3,1 3,4 4 4,5 6,9 8 4,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,1 0,8 1,6 2,1 3,4 7,2 4,2 3,9 5,3 7,8 11,8 15,6 21 25,9 25,1 28,4 34,2 38,3 33 29,3 20,6 11,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,9 12,2 4,5 4,3 4,2 8,8 7,6 9,3 10,1 10,5 12,7 16,1 16,9 16,7 18,3 24,2 28,5 33,4 35,1 41,2 43,4 56,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,3 0 0 0 0,2 12,5 41,4 67,7 63,6 28 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 204,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 18,7 4,2 5,4 1,5 1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,4 23,7 8,9 3,6 8 12,5 2,9 2,2 2,7 2,4 2,9 3,1 4,1 5,4 6,6 9,4 11,8 14,7 19,4 19,6 22,2 28,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16 19,4 16,1 13,3 17,5 16 12,4 10,7 10,7 11,5 12,3 12,2 13,3 15 15,8 17,3 21,5 28,8 40,3 58,2 65 66,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,3 834,9 7 6,7 7,1 7,6 16 28,7 37,9 28,5 15,6 10,7 11,7 14,7 19,4 22,8 27,5 33,8 35 26,8 20,6 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 199 1 286,8 147,1 87 80,7 119,1 118,9 155 165,6 130,4 113 123,4 150,7 185,3 225,4 282 359,8 445,3 532 590,7 616,6 569,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,6 2 2,7 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1 1,7 2,3 2,7 3,3 3,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 1,2 1,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 3 5,5 6,3 8,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,6 1,2 2,8 4,5 8 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1,7 2,5 3,6 2,2 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,2 2,2 4,3 8,1 14,5 25 34,7 40,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,8 2,9 4,5 7,2 10,5 11,4 10,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,5 0,9 1,3 2,1 4,3 5,3 3,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1 1 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 2 4 7,2 10,6 10,6 9,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,9 2,9 3,6 4,3 8,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,6 1 2 3,3 4,9 3,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,2 2,6 4,2 9,4 17,4 19,4 27,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,2 1,4 2,7 5,1 8,8 9,8 16,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,4 2,3 4,8 7,5 11,7 20,7 35,6 64,7 103,8 125,8 136,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 0 0 1,7 4,7 4,7 5,6 5,7 6 5,8 4,8 4,6 4,3 4,5 3,6 3,2 2,7 4,3 5,3 7,9 6,9 5,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,4 0 0 1,7 4,7 4,7 5,6 5,7 6 5,8 4,9 4,6 4,3 4,5 3,6 3,2 2,9 4,5 5,7 8,1 7,3 5,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,1 1,4 2,1 2,2 2,9 2,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 1 0,8 0,9 0,5 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1,3 1,5 2,5 2,7 1,8 1,7 2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0,2 7,4 8,1 3,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 1,4 1,7 2 2,6 3,6 4,8 4,7 2,9 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 1 1,5 2,1 2,7 3,8 1,6 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,6 0,4 1,1 1,7 2,6 3,5 5,2 6,4 5,4 2,6 0,4 1,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,7 0,2 7,6 8,8 5,2 1,1 0,7 0,9 1,5 1,4 2,2 2,9 4,1 6 7,9 10,6 15,3 19,1 18,1 14,8 7,7 3,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 30,5 12,4 5,9 5 6,8 2,9 1,9 1,7 1,8 1,8 1,7 2,4 3,3 4,4 6,6 9,1 12,3 17,7 19,4 21,2 24,2
péče celkem II. Novotvary 15,2 3,8 1,6 1,8 1,1 1,9 2 2,5 3,4 5,5 8 12,2 14,5 20,4 27,6 38,1 47,5 48,5 46,6 41,2 32,8 18,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 1,3 0,8 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 1,6 2,5 4,6 6,2 10,4 11,2 13,1 5,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,7 18,5 15 5,3 5 4,5 2,9 3 2,4 2,6 2,3 3,6 4,6 5,1 6,4 8,1 12,4 16,7 26,7 37,4 45,9 34,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,4 0,8 1,2 3,4 8,2 12,7 9,9 9,1 10 9,7 8,6 8,9 8,9 8,7 7,1 6,3 6,1 9,3 14,4 20,7 25,5 17,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,7 5,9 3,8 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,8 4,3 5,4 6,8 7,6 8,7 9,4 9,6 11,4 13,1 18 16,5 14,7 6,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 1,9 1,9 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 1,4 2,2 3,7 4,1 5,5 7,3 8,1 6 4,3 3,9 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,4 1,9 1,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 2,9 3 2,6 1,8 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,8 2,8 0,8 1,4 2,1 2,2 1,7 2 3,5 4,7 8,1 13 20,5 31,5 48,6 65,6 92,1 128,6 167 192,8 209,2 197,2
X. Nemoci dýchací soustavy 15,1 83,1 61,5 26,8 8,9 7,3 4,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,5 5,5 7,8 12,1 18 26,5 37,5 54,2 79,2 97,5 106,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,9 15,9 8,8 9,2 11,3 14,7 9,7 10,1 11 12,3 13,8 16 20 22,9 25,4 28,3 34 40,7 48,8 55,8 58,9 45
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 5,8 2,8 1,6 1,5 2,7 2,2 2,1 1,3 1,8 1,6 1,6 1,9 2,4 2,4 3,4 3,8 4,4 5,3 7,9 9 8,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 0,8 1,6 2,1 3,7 7,3 4,3 4 5,5 8 12,6 16,8 22,7 28 27,8 31,9 39,8 47 45 42,8 31,8 20,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 12,2 4,5 4,3 4,2 8,8 7,6 9,3 10,2 10,6 12,7 16,1 16,9 16,8 18,6 24,7 29,4 35,3 38 44,9 48,1 64,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,3 0 0 0 0,2 12,5 41,4 67,7 63,6 28 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 204,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,7 4,2 5,5 1,5 1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,6 23,7 8,9 3,6 8,1 12,5 2,9 2,2 2,7 2,4 3 3,1 4,2 5,4 6,8 9,7 12,5 15,7 21,5 23 27,1 32,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,5 19,4 16,1 13,3 17,5 16,1 12,5 10,9 10,9 11,6 12,6 12,6 14 15,9 17,2 19,5 25,6 35,1 52,4 79,4 85,9 95,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,4 834,9 7 6,7 7,1 7,7 16,3 29 38,7 29,3 16,2 11,2 13 17 22,8 27,4 34,1 42,9 45,5 38,1 30,8 32,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216,6 1 287,0 154,8 97,5 90,6 124,9 125,3 161,7 173,4 137,9 120,8 132,3 161,5 200,6 244,4 307,5 398,8 504,5 620,5 717,3 757,3 715,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)