8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 191 330 723 470 318 408 208 200 143 186 180 161 163 278 374 421 471 405 369 252 120 11
II. Novotvary 18 103 50 92 106 70 139 154 215 349 471 826 1 105 1 366 1 712 2 496 2 902 2 626 1 663 1 110 482 156 13
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 782 23 54 57 39 39 15 24 25 37 51 60 58 90 139 194 226 249 207 142 46 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 153 202 691 477 266 305 226 220 209 243 285 301 354 517 570 625 685 605 654 498 199 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 820 7 74 143 190 425 349 333 291 402 378 394 362 381 248 201 203 132 140 126 39 2
VI. Nemoci nervové soustavy 7 089 56 180 211 217 246 212 233 249 395 460 482 546 630 629 644 629 446 367 192 60 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 878 22 106 108 41 57 35 43 49 66 87 136 168 246 366 403 416 287 173 56 11 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 994 31 119 114 30 56 58 50 65 94 120 125 137 185 210 215 160 115 73 34 2 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 272 9 37 87 130 134 158 179 256 505 700 1 091 1 682 2 707 3 888 5 004 5 516 4 478 4 096 2 569 944 102
X. Nemoci dýchací soustavy 16 910 869 3 005 1 719 403 525 328 309 332 399 366 422 461 693 1 053 1 200 1 313 1 184 1 111 816 357 45
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 907 213 466 582 668 862 813 822 978 1 319 1 384 1 364 1 654 1 996 2 273 2 282 2 074 1 647 1 379 784 320 27
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 973 59 160 148 115 185 175 119 111 136 139 159 188 190 245 231 204 136 129 99 40 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17 839 5 67 124 241 425 318 355 518 880 1 099 1 355 1 614 1 901 2 112 2 170 1 994 1 283 876 406 90 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 363 142 262 377 237 561 714 805 925 1 150 1 295 1 604 1 578 1 512 1 804 1 964 1 810 1 108 886 448 166 15
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 463 0 0 0 7 808 3 033 5 439 4 982 2 489 657 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 029 2 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 123 186 223 329 90 58 23 25 17 22 30 25 20 17 31 17 4 5 0 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9 844 285 467 318 508 751 304 313 261 320 349 380 455 646 829 905 917 685 676 332 131 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18 856 233 856 832 872 1 019 1 082 1 003 920 1 092 1 096 1 044 1 107 1 107 1 225 1 178 1 145 930 1 020 743 316 36
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 525 10 244 391 404 369 483 1 194 2 406 3 379 2 747 1 279 834 962 1 260 1 590 1 776 1 654 1 167 891 370 122 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 249 114 14 995 7 973 6 606 4 811 7 486 9 399 13 093 14 059 12 953 10 781 11 089 12 876 16 068 20 082 22 332 22 047 16 525 14 157 8 349 3 120 313
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 192 0 0 0 0 1 1 8 3 5 8 6 6 11 10 24 26 20 30 23 9 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 17 47 58 64 90 89 67 42 14 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 7 12 16 3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 285 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 11 18 30 35 39 66 53 21 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 267 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 11 15 25 33 31 59 58 22 3
VI. Nemoci nervové soustavy 406 0 0 0 0 0 3 2 1 8 6 5 17 24 25 60 67 67 54 46 20 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 101 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 23 76 116 174 274 295 469 445 194 21
X. Nemoci dýchací soustavy 1 109 0 1 0 0 0 2 2 1 8 11 26 39 60 114 178 171 159 169 121 40 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 340 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 14 13 36 30 40 32 38 69 39 20 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 113 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 10 12 12 18 13 15 8 11 2 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 879 0 0 0 0 0 0 1 0 6 13 14 32 39 53 77 111 135 194 140 59 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 209 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 13 15 32 32 60 38 9 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 9 7 8 16 32 25 33 18 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 018 0 0 0 0 0 0 6 3 3 10 16 31 47 53 83 110 137 230 190 94 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 445 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 9 39 32 43 57 62 77 75 37 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 078 0 1 0 0 1 7 20 14 37 72 116 210 426 559 846 1 071 1 160 1 593 1 330 565 50
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 700 0 0 85 287 239 437 544 528 608 462 512 419 384 335 245 196 153 126 101 36 3
VI. Nemoci nervové soustavy 107 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 33 16 21 15 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 811 0 0 85 288 239 437 544 528 608 462 512 420 385 342 253 229 170 148 116 42 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 5 1 3 2 1 0 0
II. Novotvary 549 0 0 0 2 0 0 2 4 4 15 13 23 42 66 94 82 68 67 46 20 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 216 0 1 23 82 15 3 10 10 16 13 13 3 5 6 4 2 6 3 0 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 4 2 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 512 1 5 4 16 14 29 19 16 20 32 31 40 44 50 60 59 40 25 4 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 175 0 0 0 0 0 0 0 3 10 17 37 29 31 28 13 7 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 968 0 0 0 0 2 1 3 0 9 12 27 56 91 131 181 185 127 83 47 13 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 186 0 361 520 263 30 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 7 5 5 3 1 2 1 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 648 0 1 5 17 4 1 10 23 51 78 75 110 145 220 285 274 162 147 38 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72 0 0 0 0 1 9 9 12 6 11 10 7 3 2 0 1 0 0 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 131 0 6 0 3 4 25 21 22 23 12 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 182 0 6 0 0 2 4 3 5 5 10 2 15 23 20 28 11 19 14 10 4 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 614 0 0 1 2 4 8 8 6 20 15 24 29 29 39 47 90 88 114 69 21 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 822 0 0 0 3 3 36 51 87 91 57 67 77 122 220 275 315 224 128 56 10 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 158 1 383 556 390 79 117 136 190 255 275 318 399 543 796 1 000 1 032 743 589 276 77 3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 404 330 723 470 318 409 209 208 147 191 188 167 170 289 391 450 498 428 401 276 129 12
péče celkem II. Novotvary 19 150 50 92 106 72 139 154 217 353 475 847 1 122 1 406 1 801 2 620 3 060 2 798 1 820 1 244 570 190 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 832 23 54 57 39 39 16 24 25 37 51 60 59 90 140 199 227 258 220 158 49 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 654 202 692 500 348 320 229 230 220 259 298 320 362 533 594 659 722 650 723 551 221 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 802 7 74 228 478 664 786 877 821 1 010 842 908 785 777 599 474 432 316 329 287 100 8
VI. Nemoci nervové soustavy 8 114 57 185 215 234 260 244 254 266 423 498 518 604 698 711 772 788 569 467 257 88 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 057 22 106 108 41 57 35 43 52 76 104 173 197 277 396 416 423 287 174 56 12 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 007 31 119 115 30 56 58 50 65 94 120 125 137 185 210 218 163 117 75 34 4 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 37 342 9 37 87 130 136 159 182 257 519 713 1 125 1 761 2 874 4 135 5 359 5 975 4 901 4 648 3 061 1 151 123
X. Nemoci dýchací soustavy 19 205 869 3 367 2 239 666 555 330 311 334 407 378 449 501 753 1 167 1 381 1 486 1 344 1 281 937 397 53
XI. Nemoci trávicí soustavy 24 256 213 466 582 668 862 813 822 979 1 319 1 390 1 378 1 668 2 034 2 304 2 322 2 107 1 687 1 448 824 341 29
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 119 59 163 150 116 185 175 120 111 137 145 170 203 207 260 250 219 152 137 111 42 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20 368 5 68 129 258 429 319 366 541 937 1 190 1 444 1 756 2 086 2 385 2 532 2 379 1 580 1 218 584 151 11
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 644 142 262 377 237 562 724 814 937 1 156 1 306 1 616 1 587 1 519 1 819 1 979 1 843 1 140 946 487 175 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 463 0 0 0 7 808 3 033 5 439 4 982 2 489 657 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 029 2 029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 256 186 229 329 93 62 48 46 39 45 42 37 22 17 33 17 4 5 1 0 1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 179 285 473 318 508 753 308 316 266 325 361 383 471 678 856 941 944 736 715 375 153 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 488 233 856 833 874 1 023 1 090 1 017 929 1 115 1 121 1 084 1 167 1 183 1 317 1 308 1 345 1 155 1 364 1 002 431 41
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 792 10 244 391 404 372 486 1 230 2 457 3 467 2 839 1 339 909 1 048 1 421 1 842 2 094 2 026 1 453 1 096 501 169 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 271 161 14 996 8 357 7 247 5 489 7 805 9 960 13 793 14 791 13 853 11 590 12 035 13 905 17 422 21 779 24 431 24 379 18 598 16 487 10 071 3 804 369
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 28,2 14,8 7,4 5,8 7 2,6 2,4 1,7 1,9 1,9 1,9 2 3,3 4,4 5,7 8,2 11,5 14,6 18,5 25,7 21
II. Novotvary 14,8 4,3 1,9 1,7 1,3 2,4 2 2,6 4,2 4,7 8,9 13 16,8 20,6 29,4 39,4 45,7 47,2 43,9 35,5 33,5 24,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,6 2,6 3,9 7,1 8,2 10,4 9,9 13,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,7 17,2 14,2 7,5 4,8 5,2 2,9 2,6 2,5 2,4 3,1 3,5 4,3 6,2 6,7 8,5 11,9 17,2 25,9 36,6 42,7 40,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0,6 1,5 2,3 3,4 7,3 4,4 4 3,5 4 4,1 4,6 4,4 4,6 2,9 2,7 3,5 3,7 5,5 9,3 8,4 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 4,8 3,7 3,3 3,9 4,2 2,7 2,8 3 4 5 5,7 6,7 7,6 7,4 8,7 10,9 12,7 14,5 14,1 12,9 9,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,4 1,9 2,2 1,7 0,7 1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,6 2,1 3 4,3 5,5 7,2 8,1 6,8 4,1 2,4 3,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,6 2,4 1,8 0,5 1 0,7 0,6 0,8 0,9 1,3 1,5 1,7 2,2 2,5 2,9 2,8 3,3 2,9 2,5 0,4 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,1 0,8 0,8 1,4 2,4 2,3 2 2,1 3,1 5,1 7,5 12,8 20,7 32,6 45,8 67,9 96 127,1 162 189 202,5 195
X. Nemoci dýchací soustavy 13,9 74,2 61,6 27 7,3 9 4,2 3,7 4 4 3,9 5 5,7 8,3 12,4 16,3 22,8 33,6 43,9 60 76,6 86
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,6 18,2 9,5 9,2 12,1 14,8 10,3 9,9 11,8 13,3 14,9 16 20,3 24 26,8 31 36,1 46,7 54,5 57,7 68,7 51,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 5 3,3 2,3 2,1 3,2 2,2 1,4 1,3 1,4 1,5 1,9 2,3 2,3 2,9 3,1 3,5 3,9 5,1 7,3 8,6 9,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,6 0,4 1,4 2 4,4 7,3 4 4,3 6,2 8,9 11,8 15,9 19,8 22,9 24,9 29,5 34,7 36,4 34,6 29,9 19,3 11,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,9 12,1 5,4 5,9 4,3 9,6 9 9,7 11,2 11,6 13,9 18,9 19,4 18,2 21,3 26,7 31,5 31,4 35 33 35,6 28,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,3 0 0 0 0,1 13,9 38,4 65,3 60,1 25 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 173,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 15,9 4,6 5,2 1,6 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,1 24,3 9,6 5 9,2 12,9 3,9 3,8 3,1 3,2 3,8 4,5 5,6 7,8 9,8 12,3 16 19,4 26,7 24,4 28,1 22,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,5 19,9 17,5 13,1 15,8 17,5 13,7 12 11,1 11 11,8 12,3 13,6 13,3 14,4 16 19,9 26,4 40,3 54,7 67,8 68,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,5 874,2 8 6,4 6,7 8,3 15,1 28,9 40,8 27,6 13,8 9,8 11,8 15,2 18,7 24,1 28,8 33,1 35,2 27,2 26,2 5,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 204,2 1 279,7 163,3 104 87,3 128,7 119,1 157,1 169,6 130,3 116,1 130,3 158,1 193,2 236,6 303,2 383,6 468,9 560 614,3 669,4 598,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,2 1,7 1,9 1,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0,7 0,9 1,6 2,5 2,7 3,1 3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 1,2 0,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 2,6 3,9 4,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 2,3 4,3 4,7 5,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,2 1,9 2,1 3,4 4,3 1,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,9 1,4 2,4 4,8 8,4 18,6 32,7 41,6 40,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,3 2,4 3 4,5 6,7 8,9 8,6 13,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 2,7 2,9 4,3 3,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 3,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1 1,9 3,8 7,7 10,3 12,7 9,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,9 2,4 2,8 1,9 1,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 1 2,4 3,9 1,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1,1 1,9 3,9 9,1 14 20,2 9,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,6 1 1,8 3 5,5 7,9 1,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,6 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 2,6 5,1 6,6 11,5 18,6 32,9 63 97,9 121,2 95,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 0 0 1,3 5,2 4,1 5,5 6,5 6,4 6,1 5 6 5,1 4,6 3,9 3,3 3,4 4,3 5 7,4 7,7 5,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,8 1,1 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,8 0 0 1,3 5,2 4,1 5,5 6,5 6,4 6,1 5 6 5,2 4,6 4 3,4 4 4,8 5,9 8,5 9 5,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 1,4 1,9 2,7 3,4 4,3 1,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,4 1,5 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1 0,3 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,1 1,5 2,5 3,2 3,6 3,3 3,5 2,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 7,4 8,2 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 1,4 1,7 2,6 3,9 4,8 4,6 5,8 2,8 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 1,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 1,6 2,5 4,5 5,1 4,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,5 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1 0,9 0,6 0,8 0,9 1,5 2,6 3,7 5,5 6,4 5,1 4,1 2,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 0,1 7,8 8,7 7,1 1,4 1,5 1,6 2,3 2,6 3 3,7 4,9 6,5 9,4 13,6 18 21,1 23,3 20,3 16,5 5,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 28,2 14,8 7,4 5,8 7 2,6 2,5 1,8 1,9 2 2 2,1 3,5 4,6 6,1 8,7 12,1 15,9 20,3 27,7 22,9
péče celkem II. Novotvary 15,7 4,3 1,9 1,7 1,3 2,4 2 2,6 4,3 4,8 9,1 13,2 17,3 21,7 30,9 41,5 48,7 51,6 49,2 41,9 40,8 26,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 2 1,1 0,9 0,7 0,7 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,6 2,7 3,9 7,3 8,7 11,6 10,5 13,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 17,2 14,2 7,9 6,3 5,5 2,9 2,8 2,7 2,6 3,2 3,8 4,4 6,4 7 8,9 12,6 18,4 28,6 40,5 47,4 40,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,9 0,6 1,5 3,6 8,7 11,4 10 10,5 9,9 10,2 9,1 10,7 9,6 9,3 7,1 6,4 7,5 9 13 21,1 21,5 15,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,7 4,9 3,8 3,4 4,2 4,5 3,1 3 3,2 4,3 5,4 6,1 7,4 8,4 8,4 10,5 13,7 16,1 18,5 18,9 18,9 11,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 1,9 2,2 1,7 0,7 1 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 2 2,4 3,3 4,7 5,6 7,4 8,1 6,9 4,1 2,6 3,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,6 2,4 1,8 0,5 1 0,7 0,6 0,8 0,9 1,3 1,5 1,7 2,2 2,5 3 2,8 3,3 3 2,5 0,9 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 30,6 0,8 0,8 1,4 2,4 2,3 2 2,2 3,1 5,2 7,7 13,2 21,6 34,6 48,7 72,8 104 139,1 183,8 225,2 246,9 235,2
X. Nemoci dýchací soustavy 15,7 74,2 69 35,2 12,1 9,5 4,2 3,7 4 4,1 4,1 5,3 6,2 9,1 13,7 18,8 25,9 38,1 50,7 68,9 85,2 101,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,9 18,2 9,5 9,2 12,1 14,8 10,3 9,9 11,8 13,3 15 16,2 20,5 24,5 27,1 31,5 36,7 47,9 57,3 60,6 73,2 55,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 5 3,3 2,4 2,1 3,2 2,2 1,4 1,3 1,4 1,6 2 2,5 2,5 3,1 3,4 3,8 4,3 5,4 8,2 9 13,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,7 0,4 1,4 2 4,7 7,4 4 4,4 6,5 9,4 12,8 17 21,6 25,1 28,1 34,4 41,4 44,8 48,2 43 32,4 21
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 12,1 5,4 5,9 4,3 9,7 9,2 9,8 11,3 11,6 14,1 19 19,5 18,3 21,4 26,9 32,1 32,4 37,4 35,8 37,5 30,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,3 0 0 0 0,1 13,9 38,4 65,3 60,1 25 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 173,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 15,9 4,7 5,2 1,7 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,3 24,3 9,7 5 9,2 12,9 3,9 3,8 3,2 3,3 3,9 4,5 5,8 8,2 10,1 12,8 16,4 20,9 28,3 27,6 32,8 26,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,8 19,9 17,5 13,1 15,9 17,6 13,8 12,2 11,2 11,2 12,1 12,7 14,3 14,2 15,5 17,8 23,4 32,8 54 73,7 92,5 78,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,3 874,2 8 6,4 6,8 8,4 15,6 29,5 41,8 28,6 14,4 10,7 12,9 17,1 21,7 28,4 35,3 41,2 43,4 36,9 36,3 7,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 222,3 1 279,7 171,2 114 99,7 134,2 126,2 165,5 178,4 139,3 124,8 141,5 170,8 209,5 256,6 331,7 424,2 527,8 652,1 741 816,1 705,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)