8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 879 116 165 115 75 72 49 48 55 56 60 63 63 55 127 141 190 164 121 86 49 9
II. Novotvary 5 388 20 52 53 37 52 33 69 82 149 260 346 325 396 623 907 907 554 291 161 61 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 633 9 23 22 7 13 2 4 10 6 20 21 26 27 52 59 84 79 72 62 31 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 330 46 259 125 57 53 49 57 52 55 87 108 102 89 169 206 238 186 154 159 70 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 504 3 15 52 144 148 86 85 107 99 111 116 83 86 67 69 63 61 50 41 17 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 557 21 69 88 71 92 75 71 105 142 186 190 174 184 218 249 220 183 106 81 32 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 571 4 31 27 12 8 16 16 11 16 25 25 28 23 51 96 79 53 25 20 4 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 600 15 35 36 12 12 18 17 19 27 30 28 51 44 52 75 46 33 33 12 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 995 12 15 47 55 74 46 65 129 203 381 414 543 772 1 242 1 904 1 989 1 467 1 207 975 402 53
X. Nemoci dýchací soustavy 5 107 297 667 362 116 134 94 90 106 85 130 142 135 213 360 472 466 378 346 321 156 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 365 60 165 172 200 274 255 310 384 487 598 531 547 542 794 955 789 514 398 245 134 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 952 17 37 44 23 36 51 48 51 49 53 37 59 51 78 84 87 56 34 31 19 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 424 1 40 60 119 160 126 134 229 318 541 521 581 588 711 742 686 425 255 147 34 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 971 88 157 139 86 189 300 447 530 540 708 654 548 450 553 802 694 441 322 225 86 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 602 0 0 0 3 241 958 1 944 1 972 1 100 361 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 469 96 91 130 51 25 11 6 9 9 6 7 3 11 5 2 5 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 112 134 179 139 223 264 70 73 86 110 144 98 116 113 232 269 258 221 158 147 67 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 092 112 376 389 400 440 436 430 443 456 627 484 531 439 563 665 603 477 469 459 263 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 839 4 662 123 130 97 165 419 889 1 175 1 089 738 374 370 437 635 828 803 450 261 146 43 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89 684 6 007 2 499 2 130 1 788 2 452 3 094 4 803 5 555 4 996 5 066 4 182 4 285 4 520 6 532 8 525 8 207 5 743 4 303 3 318 1 473 206
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 24 0 0 0 0 0 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 10 17 17 12 6 3 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 6 2 4 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 3 0 1 1
VI. Nemoci nervové soustavy 49 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 2 7 3 7 7 9 4 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 205 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 19 23 33 29 29 32 28 3
X. Nemoci dýchací soustavy 439 0 59 51 22 1 0 0 4 0 5 8 12 15 48 57 62 54 26 12 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 5 2 6 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 15 19 26 31 22 11 3 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 3 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 3 5 4 2 2 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 82 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 2 1 5 10 6 14 12 15 8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 4 0 4 6 8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 158 0 59 51 22 1 3 8 8 5 11 25 30 48 108 154 173 173 117 95 60 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 082 0 0 11 29 38 81 107 121 120 134 88 98 86 52 42 27 23 11 11 3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 3 8 2 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 105 0 0 11 29 38 81 107 122 121 134 88 98 89 52 44 30 31 13 14 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
II. Novotvary 148 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 14 24 21 36 25 12 2 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 136 1 10 13 2 7 2 1 2 8 7 10 16 5 14 14 8 8 6 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 4 8 13 22 12 19 4 7 3 1
X. Nemoci dýchací soustavy 58 0 10 23 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 133 0 1 3 4 2 1 0 3 3 1 14 8 9 19 15 18 19 11 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 55 0 0 0 0 0 1 5 2 2 2 5 2 2 7 3 5 7 9 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 141 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 5 15 16 33 34 16 12 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 848 1 30 54 29 15 7 8 9 14 14 42 38 45 85 113 104 110 73 42 10 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 907 116 165 115 75 72 51 51 58 57 62 65 65 57 129 143 191 167 123 87 49 9
péče celkem II. Novotvary 5 615 20 52 53 37 52 34 69 82 149 262 349 332 407 647 948 945 602 322 176 65 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 634 9 23 22 7 13 2 4 10 6 20 21 26 27 52 59 84 79 72 62 32 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 368 46 259 127 67 55 49 57 52 55 87 108 102 89 172 210 242 192 156 163 71 9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 605 3 15 63 173 186 167 192 228 219 245 205 181 172 120 115 91 90 65 52 21 2
VI. Nemoci nervové soustavy 2 764 22 79 101 73 99 77 76 107 151 194 203 192 199 235 272 238 208 118 88 32 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 577 4 31 33 12 8 16 16 11 16 25 25 28 23 51 96 79 53 25 20 4 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 602 15 35 36 12 12 19 17 19 27 30 28 51 44 52 75 47 33 33 12 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 303 12 15 47 55 74 46 65 130 206 382 423 549 783 1 274 1 949 2 034 1 515 1 240 1 014 433 57
X. Nemoci dýchací soustavy 5 604 297 736 436 151 138 94 90 110 85 135 150 147 229 409 529 530 432 374 336 159 37
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 391 60 165 172 200 274 255 310 384 487 598 531 548 542 796 957 795 519 401 251 135 11
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 960 17 37 44 23 36 51 48 51 49 53 37 59 55 78 85 88 56 35 31 19 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 696 1 41 63 123 162 127 134 232 321 542 537 592 603 745 776 730 475 288 159 37 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 990 88 157 139 86 189 301 447 530 540 708 654 548 450 553 808 696 445 325 228 86 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 602 0 0 0 3 241 958 1 944 1 972 1 100 361 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 294 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 477 96 92 136 51 26 11 6 9 9 6 7 3 11 5 2 5 1 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 168 134 187 140 223 264 71 73 87 111 144 100 118 114 232 272 264 226 161 159 76 12
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 229 112 376 389 400 440 437 436 446 459 630 494 535 442 575 678 614 498 490 477 271 30
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 009 4 662 123 130 97 165 419 891 1 176 1 089 741 377 375 455 652 862 841 466 277 154 51 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 92 795 6 008 2 588 2 246 1 868 2 506 3 185 4 926 5 694 5 136 5 225 4 337 4 451 4 702 6 777 8 836 8 514 6 057 4 506 3 469 1 546 218
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,3 24,1 8,9 4,5 3,4 3,5 2,1 1,7 1,9 1,7 1,5 2,1 2,2 2,2 4,4 4,5 8,2 11,9 14 16,1 24 27,1
II. Novotvary 12,2 4,2 2,8 2,1 1,7 2,6 1,4 2,4 2,8 4,4 6,7 11,4 11,5 16 21,4 29 39 40,3 33,7 30,1 29,9 30,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 1,2 0,9 0,3 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,8 1,9 3,6 5,8 8,3 11,6 15,2 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 9,5 14 4,9 2,6 2,6 2,1 2 1,8 1,6 2,2 3,6 3,6 3,6 5,8 6,6 10,2 13,5 17,8 29,7 34,3 27,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0,6 0,8 2 6,6 7,3 3,7 3 3,7 2,9 2,8 3,8 2,9 3,5 2,3 2,2 2,7 4,4 5,8 7,7 8,3 3
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 4,4 3,7 3,5 3,2 4,5 3,3 2,5 3,6 4,2 4,8 6,3 6,2 7,4 7,5 8 9,5 13,3 12,3 15,1 15,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0,8 1,7 1,1 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 1 0,9 1,8 3,1 3,4 3,9 2,9 3,7 2 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,1 1,9 1,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,8 1,8 1,8 2,4 2 2,4 3,8 2,2 2,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,2 2,5 0,8 1,8 2,5 3,6 2 2,3 4,4 6 9,8 13,7 19,3 31,2 42,7 60,9 85,6 106,8 139,8 182,3 196,8 159,6
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 61,7 36 14,2 5,3 6,6 4,1 3,2 3,6 2,5 3,3 4,7 4,8 8,6 12,4 15,1 20 27,5 40,1 60 76,4 111,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 12,5 8,9 6,8 9,1 13,5 11,1 11 13,2 14,4 15,3 17,6 19,4 21,9 27,3 30,5 33,9 37,4 46,1 45,8 65,6 33,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 3,5 2 1,7 1 1,8 2,2 1,7 1,8 1,5 1,4 1,2 2,1 2,1 2,7 2,7 3,7 4,1 3,9 5,8 9,3 21,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,6 0,2 2,2 2,4 5,4 7,9 5,5 4,8 7,9 9,4 13,9 17,2 20,6 23,8 24,5 23,7 29,5 30,9 29,5 27,5 16,6 18,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 18,3 8,5 5,5 3,9 9,3 13 15,9 18,2 16 18,1 21,6 19,4 18,2 19 25,7 29,9 32,1 37,3 42,1 42,1 36,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,1 11,9 41,6 69 67,8 32,6 9,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,9 4,9 5,1 2,3 1,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,1 27,8 9,7 5,5 10,1 13 3 2,6 3 3,3 3,7 3,2 4,1 4,6 8 8,6 11,1 16,1 18,3 27,5 32,8 33,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,6 23,3 20,3 15,3 18,2 21,7 19 15,3 15,2 13,5 16,1 16 18,8 17,8 19,4 21,3 25,9 34,7 54,3 85,8 128,7 90,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,4 967,8 6,6 5,1 4,4 8,1 18,2 31,6 40,4 32,3 18,9 12,4 13,1 17,7 21,8 26,5 34,5 32,8 30,2 27,3 21 15,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 203,4 1 247,0 134,9 83,8 81,4 120,7 134,5 170,5 190,9 148 129,8 138,3 152 182,8 224,7 272,7 353 418,2 498,6 620,5 721 620,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 0,7 0,6 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,7 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0 0,5 3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,7 0,7 1,4 2,1 3,4 6 13,7 9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 3,2 2 1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,7 1,8 2,7 3,9 3 2,2 1,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 1,1 0,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,1 2,3 2,5 2,1 1,5 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,3 1 1,4 2,8 3,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,5 1,1 3,9 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,6 0 3,2 2 1 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,8 1,1 1,9 3,7 4,9 7,4 12,6 13,6 17,8 29,4 21,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,5 0 0 0,4 1,3 1,9 3,5 3,8 4,2 3,6 3,4 2,9 3,5 3,5 1,8 1,3 1,2 1,7 1,3 2,1 1,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,6 0,2 0,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,5 0 0 0,4 1,3 1,9 3,5 3,8 4,2 3,6 3,4 2,9 3,5 3,6 1,8 1,4 1,3 2,3 1,5 2,6 1,5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 2,6 2,9 2,2 1 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0,2 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,5 0,4 0,3 0,6 0,7 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,7 0,5 1,4 0,5 1,3 1,5 3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,5 0,9 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5 0,8 1,4 1,3 0,2 0 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1,9 2,4 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 1 0,6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 1,1 1,5 1,2 1,4 0,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,9 0,2 1,6 2,1 1,3 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 1,4 1,3 1,8 2,9 3,6 4,5 8 8,5 7,9 4,9 15,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,3 24,1 8,9 4,5 3,4 3,5 2,2 1,8 2 1,7 1,6 2,1 2,3 2,3 4,4 4,6 8,2 12,2 14,3 16,3 24 27,1
péče celkem II. Novotvary 12,7 4,2 2,8 2,1 1,7 2,6 1,5 2,4 2,8 4,4 6,7 11,5 11,8 16,5 22,3 30,3 40,6 43,8 37,3 32,9 31,8 36,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 1,2 0,9 0,3 0,6 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,8 1,9 3,6 5,8 8,3 11,6 15,7 12
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,4 9,5 14 5 3 2,7 2,1 2 1,8 1,6 2,2 3,6 3,6 3,6 5,9 6,7 10,4 14 18,1 30,5 34,8 27,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 0,6 0,8 2,5 7,9 9,2 7,3 6,8 7,8 6,5 6,3 6,8 6,4 7 4,1 3,7 3,9 6,6 7,5 9,7 10,3 6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 4,6 4,3 4 3,3 4,9 3,3 2,7 3,7 4,5 5 6,7 6,8 8 8,1 8,7 10,2 15,1 13,7 16,5 15,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0,8 1,7 1,3 0,5 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 1 0,9 1,8 3,1 3,4 3,9 2,9 3,7 2 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,1 1,9 1,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,8 1,8 1,8 2,4 2 2,4 3,8 2,2 2,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,9 2,5 0,8 1,8 2,5 3,6 2 2,3 4,5 6,1 9,8 14 19,5 31,7 43,8 62,3 87,5 110,3 143,7 189,6 211,9 171,7
X. Nemoci dýchací soustavy 12,7 61,7 39,7 17,1 6,9 6,8 4,1 3,2 3,8 2,5 3,5 5 5,2 9,3 14,1 16,9 22,8 31,5 43,3 62,8 77,8 111,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 19 12,5 8,9 6,8 9,1 13,5 11,1 11 13,2 14,4 15,3 17,6 19,4 21,9 27,4 30,6 34,2 37,8 46,5 46,9 66,1 33,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 3,5 2 1,7 1 1,8 2,2 1,7 1,8 1,5 1,4 1,2 2,1 2,2 2,7 2,7 3,8 4,1 4,1 5,8 9,3 24,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,2 0,2 2,2 2,5 5,6 8 5,5 4,8 8 9,5 13,9 17,8 21 24,4 25,6 24,8 31,4 34,6 33,4 29,7 18,1 24,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 18,3 8,5 5,5 3,9 9,3 13,1 15,9 18,2 16 18,1 21,6 19,4 18,2 19 25,8 29,9 32,4 37,7 42,6 42,1 36,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,1 11,9 41,6 69 67,8 32,6 9,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,9 5 5,3 2,3 1,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 27,8 10,1 5,5 10,1 13 3,1 2,6 3 3,3 3,7 3,3 4,2 4,6 8 8,7 11,4 16,5 18,7 29,7 37,2 36,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,9 23,3 20,3 15,3 18,2 21,7 19 15,5 15,3 13,6 16,1 16,3 19 17,9 19,8 21,7 26,4 36,3 56,8 89,2 132,6 90,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,8 967,8 6,6 5,1 4,4 8,1 18,2 31,6 40,4 32,3 19 12,5 13,3 18,4 22,4 27,6 36,2 33,9 32,1 28,8 25 18,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,5 1 247,2 139,7 88,3 85 123,4 138,4 174,9 195,7 152,2 133,9 143,4 157,9 190,2 233,1 282,6 366,2 441 522,1 648,8 756,7 656,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)