8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 101 129 177 134 79 75 84 79 80 74 71 81 99 70 119 162 180 138 131 93 39 7
II. Novotvary 5 494 25 46 54 47 30 61 67 102 169 285 347 390 393 663 997 824 468 309 162 51 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 612 8 28 14 11 6 1 8 3 13 11 14 25 20 37 88 89 58 65 62 40 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 415 41 194 107 76 47 38 42 59 69 93 101 88 136 162 278 230 212 202 144 83 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 455 1 7 69 140 142 104 87 84 117 125 114 64 67 56 53 54 49 56 43 20 3
VI. Nemoci nervové soustavy 2 315 30 71 66 70 82 70 95 103 139 158 168 162 167 169 250 181 139 105 61 28 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 586 0 23 29 12 13 19 12 8 20 20 23 16 40 74 86 80 56 32 16 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 608 15 35 47 11 17 15 13 22 25 38 40 38 46 54 55 56 48 16 12 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 926 10 21 38 51 62 37 76 113 214 357 434 559 760 1 291 1 958 1 854 1 420 1 222 989 399 61
X. Nemoci dýchací soustavy 5 038 332 803 435 107 113 103 98 92 113 127 118 154 203 324 460 424 360 302 230 112 28
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 464 67 124 159 196 265 276 340 356 530 602 558 588 600 782 975 713 515 408 285 110 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 982 20 41 36 24 49 47 50 43 48 42 48 62 65 77 100 71 50 48 37 23 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 141 3 19 45 76 164 119 131 204 327 510 470 568 580 714 804 588 395 244 139 41 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 009 71 141 144 77 182 321 411 481 633 746 552 557 472 644 850 613 455 333 215 101 10
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 924 0 0 0 0 265 1 021 1 996 2 025 1 219 374 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 437 89 72 106 50 28 8 11 6 5 13 14 3 5 9 13 1 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 095 157 189 137 209 223 74 77 82 75 139 95 115 138 209 260 276 208 191 157 74 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 575 98 381 352 334 408 421 428 408 528 522 483 450 425 592 628 520 421 500 426 225 25
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 314 4 686 113 114 84 144 371 894 1 170 1 143 666 331 300 398 618 786 629 439 246 135 42 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88 834 6 125 2 485 2 086 1 654 2 315 3 190 4 915 5 441 5 461 4 899 4 013 4 239 4 585 6 594 8 803 7 383 5 435 4 411 3 206 1 399 195
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 31 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 4 3 2 2 5 2 0 2 0 1 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 10 10 17 7 16 5 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 3 7 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 38 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 2 2 8 8 7 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 182 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 6 13 24 19 27 27 31 18 5
X. Nemoci dýchací soustavy 435 1 54 64 20 4 0 0 1 1 6 8 11 23 37 74 56 34 23 11 5 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 4 8 8 9 33 34 26 24 7 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 5 4 2 5 1 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 71 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 1 8 8 16 14 11 4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 3 1 5 5 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 114 1 58 64 21 5 1 3 8 6 16 30 35 57 80 170 158 137 121 87 44 12
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 049 0 0 8 28 49 101 108 96 127 122 115 76 64 49 42 22 16 16 5 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 4 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 072 0 0 8 28 49 101 108 96 127 122 115 76 64 50 45 27 22 20 8 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 182 0 1 3 2 1 0 2 2 2 8 5 7 5 35 21 28 23 15 20 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21 0 0 7 8 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 487 0 14 14 6 6 6 8 18 32 43 34 57 52 53 51 46 27 13 6 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 2 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 123 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 6 11 16 17 21 19 10 6 5 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 40 0 8 17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 113 0 0 0 1 0 0 3 5 12 10 11 17 17 11 10 8 6 1 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 459 0 4 5 2 14 9 15 13 18 19 31 53 49 63 76 45 19 19 5 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 1 6 1 1 1 1 0 2 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 71 4 25 30 7 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27 0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 8 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 294 0 8 5 10 14 16 26 18 35 23 24 30 18 24 14 9 7 7 6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 224 0 1 0 0 0 4 5 16 24 18 10 17 12 27 27 26 24 10 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 101 4 71 98 43 44 38 66 76 136 129 122 199 170 232 225 188 117 79 50 13 1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 134 129 177 135 79 75 84 81 81 77 75 85 102 72 121 167 182 138 133 93 40 8
péče celkem II. Novotvary 5 755 25 47 57 49 31 61 69 104 171 293 353 399 408 708 1 028 869 498 340 187 54 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 616 8 28 15 11 6 1 8 3 13 11 14 25 20 37 88 91 58 65 62 41 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 460 41 194 114 84 49 38 43 60 71 93 101 88 136 162 279 234 219 205 151 85 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 520 1 7 77 168 192 205 195 180 246 247 230 141 131 106 95 79 66 75 50 25 4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 862 30 85 80 76 88 76 103 123 171 201 205 221 221 224 306 240 180 129 72 30 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 604 0 25 43 13 14 19 12 8 20 20 23 16 40 74 86 80 56 32 16 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 608 15 35 47 11 17 15 13 22 25 38 40 38 46 54 55 56 48 16 12 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 232 10 21 38 51 62 37 77 116 216 365 443 576 782 1 322 2 003 1 892 1 457 1 255 1 025 418 66
X. Nemoci dýchací soustavy 5 513 333 865 516 132 119 103 98 93 114 133 126 165 226 361 536 484 395 325 242 117 30
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 587 67 125 159 197 265 276 343 361 542 612 569 606 617 793 987 721 523 410 287 112 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 001 20 46 36 24 50 48 52 44 48 42 49 63 65 77 102 72 51 49 39 23 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 763 3 23 50 79 179 128 147 218 346 530 505 629 637 786 913 667 440 287 151 45 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 038 71 141 144 77 183 323 414 481 635 747 553 563 473 645 853 614 455 336 216 102 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 924 0 0 0 0 265 1 021 1 996 2 025 1 219 374 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 509 93 97 136 57 29 8 11 6 8 14 14 3 6 9 13 1 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 148 157 195 138 210 223 75 77 82 76 139 97 116 141 215 265 279 213 195 162 82 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 940 98 389 357 344 422 437 454 428 565 548 509 480 443 617 650 537 444 521 443 229 25
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 564 4 686 114 114 84 144 375 899 1 186 1 167 684 342 317 412 645 817 658 466 257 143 47 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93 121 6 130 2 614 2 256 1 746 2 413 3 330 5 092 5 621 5 730 5 166 4 280 4 549 4 876 6 956 9 243 7 756 5 711 4 631 3 351 1 461 209
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 26,9 9,7 5,2 3,7 3,7 3,5 2,8 2,7 2,1 1,9 2,8 3,6 2,7 3,9 5,1 8,5 10,7 15 17,6 19,4 26,5
II. Novotvary 12,5 5,2 2,5 2,1 2,2 1,5 2,5 2,4 3,5 4,8 7,5 11,9 14 15,4 22 31,6 39,1 36,2 35,3 30,7 25,3 15,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,7 1,5 0,5 0,5 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 0,9 0,8 1,2 2,8 4,2 4,5 7,4 11,8 19,9 41,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,5 8,6 10,6 4,2 3,6 2,3 1,6 1,5 2 1,9 2,4 3,5 3,2 5,3 5,4 8,8 10,9 16,4 23,1 27,3 41,3 49,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0,2 0,4 2,7 6,6 7 4,3 3,1 2,9 3,3 3,3 3,9 2,3 2,6 1,9 1,7 2,6 3,8 6,4 8,2 9,9 11,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 6,3 3,9 2,6 3,3 4 2,9 3,3 3,5 3,9 4,2 5,8 5,8 6,5 5,6 7,9 8,6 10,8 12 11,6 13,9 3,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0 1,3 1,1 0,6 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0,8 0,6 1,6 2,5 2,7 3,8 4,3 3,7 3 3 3,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,1 1,9 1,8 0,5 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 2,7 3,7 1,8 2,3 2,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,1 2,1 1,1 1,5 2,4 3,1 1,5 2,7 3,8 6 9,4 14,9 20,1 29,8 42,8 62,1 88 109,9 139,5 187,6 198,3 231,1
X. Nemoci dýchací soustavy 11,4 69,3 43,9 17 5,1 5,6 4,2 3,4 3,1 3,2 3,3 4,1 5,5 8 10,8 14,6 20,1 27,9 34,5 43,6 55,7 106,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,2 14 6,8 6,2 9,3 13,1 11,3 11,9 12,1 15 15,8 19,2 21,1 23,5 25,9 30,9 33,8 39,9 46,6 54,1 54,7 56,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 4,2 2,2 1,4 1,1 2,4 1,9 1,8 1,5 1,4 1,1 1,7 2,2 2,5 2,6 3,2 3,4 3,9 5,5 7 11,4 3,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14 0,6 1 1,8 3,6 8,1 4,9 4,6 6,9 9,2 13,4 16,2 20,4 22,7 23,7 25,5 27,9 30,6 27,9 26,4 20,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,2 14,8 7,7 5,6 3,6 9 13,2 14,4 16,4 17,9 19,6 19 20 18,5 21,4 27 29,1 35,2 38 40,8 50,2 37,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 13,1 42 70,1 68,9 34,4 9,8 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 18,6 3,9 4,1 2,4 1,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 32,8 10,3 5,3 9,9 11 3 2,7 2,8 2,1 3,7 3,3 4,1 5,4 6,9 8,2 13,1 16,1 21,8 29,8 36,8 37,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,5 20,4 20,8 13,7 15,8 20,1 17,3 15 13,9 14,9 13,7 16,6 16,2 16,6 19,6 19,9 24,7 32,6 57,1 80,8 111,8 94,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 977,7 6,2 4,4 4 7,1 15,2 31,4 39,8 32,3 17,5 11,4 10,8 15,6 20,5 24,9 29,9 34 28,1 25,6 20,9 18,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201,8 1 277,9 135,8 81,3 78,2 114,3 131,1 172,6 185,2 154,3 128,8 138 152,3 179,6 218,8 279,2 350,5 420,6 503,7 608,1 695,3 738,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0 0,5 3,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,8 0,5 1,8 0,9 0,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,3 1,3 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 0,9 2,1 3,1 5,9 8,9 18,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,2 3 2,5 0,9 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,9 1,2 2,3 2,7 2,6 2,6 2,1 2,5 7,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 1 1,6 2 2,7 1,3 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 7,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,3 0,4 1,2 1,6 2,1 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,9 2,5 7,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,5 0,2 3,2 2,5 1 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,4 1 1,3 2,2 2,7 5,4 7,5 10,6 13,8 16,5 21,9 45,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0,3 1,3 2,4 4,1 3,8 3,3 3,6 3,2 4 2,7 2,5 1,6 1,3 1 1,2 1,8 0,9 2 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,4 0 0 0,3 1,3 2,4 4,1 3,8 3,3 3,6 3,2 4 2,7 2,5 1,7 1,4 1,3 1,7 2,3 1,5 2,5 3,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,2 0,7 1,3 1,8 1,7 3,8 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 2 2 1,8 1,6 2,2 2,1 1,5 1,1 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 0,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,4 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0,2 0,2 0,1 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1 1,9 1,9 2,1 2,4 2,1 1,5 2,2 0,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,8 1,4 1,2 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 4 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0,4 0,2 0,5 0,7 0,7 0,9 0,6 1 0,6 0,8 1,1 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5 0,9 0,9 1,2 1,9 1,1 0,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,8 0,8 3,9 3,8 2 2,2 1,6 2,3 2,6 3,8 3,4 4,2 7,2 6,7 7,7 7,1 8,9 9,1 9 9,5 6,5 3,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 26,9 9,7 5,3 3,7 3,7 3,5 2,8 2,8 2,2 2 2,9 3,7 2,8 4 5,3 8,6 10,7 15,2 17,6 19,9 30,3
péče celkem II. Novotvary 13,1 5,2 2,6 2,2 2,3 1,5 2,5 2,4 3,5 4,8 7,7 12,1 14,3 16 23,5 32,6 41,3 38,5 38,8 35,5 26,8 15,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,7 1,5 0,6 0,5 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 0,9 0,8 1,2 2,8 4,3 4,5 7,4 11,8 20,4 41,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 8,6 10,6 4,4 4 2,4 1,6 1,5 2 2 2,4 3,5 3,2 5,3 5,4 8,8 11,1 16,9 23,4 28,6 42,2 49,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,7 0,2 0,4 3 7,9 9,5 8,4 6,8 6,1 6,9 6,5 7,9 5,1 5,1 3,5 3 3,8 5,1 8,6 9,5 12,4 15,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 6,3 4,6 3,1 3,6 4,3 3,1 3,6 4,2 4,8 5,3 7 7,9 8,7 7,4 9,7 11,4 13,9 14,7 13,7 14,9 3,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0 1,4 1,7 0,6 0,7 0,8 0,4 0,3 0,6 0,5 0,8 0,6 1,6 2,5 2,7 3,8 4,3 3,7 3 3 3,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,1 1,9 1,8 0,5 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,4 1,8 1,8 1,7 2,7 3,7 1,8 2,3 2,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,8 2,1 1,1 1,5 2,4 3,1 1,5 2,7 3,9 6,1 9,6 15,2 20,7 30,6 43,9 63,5 89,8 112,8 143,3 194,4 207,8 250
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 69,5 47,3 20,1 6,2 5,9 4,2 3,4 3,2 3,2 3,5 4,3 5,9 8,9 12 17 23 30,6 37,1 45,9 58,2 113,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,5 14 6,8 6,2 9,3 13,1 11,3 12 12,3 15,3 16,1 19,6 21,8 24,2 26,3 31,3 34,2 40,5 46,8 54,4 55,7 56,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 4,2 2,5 1,4 1,1 2,5 2 1,8 1,5 1,4 1,1 1,7 2,3 2,5 2,6 3,2 3,4 3,9 5,6 7,4 11,4 3,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,4 0,6 1,3 1,9 3,7 8,8 5,3 5,2 7,4 9,8 13,9 17,4 22,6 25 26,1 29 31,7 34,1 32,8 28,6 22,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,3 14,8 7,7 5,6 3,6 9 13,3 14,5 16,4 17,9 19,6 19 20,2 18,5 21,4 27 29,1 35,2 38,4 41 50,7 45,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 13,1 42 70,1 68,9 34,4 9,8 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 71,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 19,4 5,3 5,3 2,7 1,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 32,8 10,7 5,4 9,9 11 3,1 2,7 2,8 2,1 3,7 3,3 4,2 5,5 7,1 8,4 13,2 16,5 22,3 30,7 40,8 41,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,3 20,4 21,3 13,9 16,3 20,8 18 15,9 14,6 16 14,4 17,5 17,3 17,4 20,5 20,6 25,5 34,4 59,5 84 113,8 94,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,8 977,7 6,2 4,4 4 7,1 15,4 31,6 40,4 33 18 11,8 11,4 16,1 21,4 25,9 31,2 36,1 29,3 27,1 23,4 26,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,6 1 278,9 142,9 87,9 82,6 119,1 136,8 178,8 191,3 161,9 135,8 147,2 163,5 191 230,8 293,1 368,2 442 528,8 635,6 726,1 791,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)