8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 961 127 219 149 73 88 88 70 44 64 54 67 75 69 123 153 147 111 113 87 36 4
II. Novotvary 5 775 5 32 34 39 42 50 86 89 194 263 371 375 483 765 1 057 781 482 366 201 59 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 539 4 20 20 13 5 4 0 9 10 13 19 22 27 45 54 57 55 72 57 30 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 465 47 212 114 44 34 42 45 64 79 99 72 99 137 181 262 244 226 201 163 90 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 562 2 10 55 112 162 120 114 112 131 116 97 91 72 66 73 45 46 62 53 22 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 513 24 43 74 75 78 75 115 105 152 180 188 184 188 225 247 210 131 133 56 25 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 721 10 28 30 20 10 11 17 11 18 17 24 36 51 84 120 87 65 52 23 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 680 13 42 49 16 17 18 13 28 33 26 39 50 43 75 73 53 43 26 17 6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 214 4 28 51 67 54 73 93 154 222 337 396 511 841 1 406 2 053 1 812 1 388 1 318 920 439 47
X. Nemoci dýchací soustavy 5 506 311 808 483 116 131 87 77 109 142 150 131 162 252 350 543 454 348 409 286 133 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 696 79 174 170 208 301 325 325 346 522 565 548 565 646 832 961 753 496 432 308 125 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 108 24 53 42 33 41 59 51 64 50 68 56 55 61 91 112 77 57 61 35 16 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 461 2 30 48 86 170 155 184 235 366 487 514 564 669 768 771 580 406 261 136 28 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 196 68 142 163 83 217 359 418 468 595 652 601 573 524 740 880 649 422 328 219 86 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 567 0 0 0 6 228 997 1 859 1 966 1 172 313 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 448 87 97 112 41 25 11 4 7 8 8 15 3 3 6 7 5 8 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 072 155 175 137 195 209 97 77 76 119 120 110 118 141 209 272 250 216 184 147 60 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 950 113 398 353 371 455 473 465 474 557 581 458 485 460 626 646 463 392 483 444 222 31
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 922 4 425 102 132 79 134 321 710 1 046 1 060 607 358 371 490 652 866 639 431 273 173 45 8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 90 717 5 861 2 613 2 216 1 677 2 401 3 365 4 723 5 407 5 494 4 656 4 090 4 339 5 157 7 244 9 150 7 306 5 323 4 774 3 325 1 428 168
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 1 3 1 5 4 4 5 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 15 15 18 5 3 0 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 3 6 3 0 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1
VI. Nemoci nervové soustavy 32 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 3 2 4 3 6 5 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 12 30 27 20 51 49 11 3
X. Nemoci dýchací soustavy 377 1 55 68 19 0 0 1 0 1 4 5 9 19 44 63 30 26 17 9 6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 12 28 25 30 18 5 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 3 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 3 0 4 7 6 16 18 6 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 3 4 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 006 1 55 68 19 1 0 4 0 8 10 19 31 44 97 156 126 105 125 95 35 7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 068 0 0 6 25 40 119 103 116 152 104 98 64 73 57 47 26 14 14 4 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 4 4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 089 0 0 6 25 40 119 103 116 152 104 98 65 74 61 50 28 16 18 8 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 60 0 0 2 2 1 1 1 2 1 2 7 4 3 7 6 8 6 4 3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 1 0 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 469 0 15 9 5 5 9 10 10 33 40 39 53 55 61 50 28 25 17 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 18 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113 0 0 0 0 0 1 0 5 4 7 8 13 12 17 18 7 15 5 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 8 20 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 91 0 0 0 0 0 0 3 3 3 12 13 9 14 15 10 5 2 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 18 0 0 2 0 1 3 1 0 2 3 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 441 0 1 4 10 13 10 22 13 20 16 29 38 52 65 61 39 25 20 3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 2 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 62 3 29 19 4 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 299 0 4 1 9 11 31 22 20 41 20 20 17 18 28 21 8 7 13 5 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 201 1 0 1 0 3 4 8 20 19 16 8 13 12 25 29 21 12 7 2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 858 4 64 72 43 37 62 71 76 129 121 128 153 170 221 198 121 95 70 20 3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 999 127 220 150 73 88 88 73 44 68 57 68 78 71 128 157 153 116 113 87 36 4
péče celkem II. Novotvary 5 897 5 32 36 41 43 51 87 91 195 265 379 379 489 787 1 078 807 493 373 204 61 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 540 4 20 20 13 5 4 0 9 10 13 19 22 28 45 54 57 55 72 57 30 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 500 47 213 114 52 35 42 46 64 81 99 72 100 137 181 265 249 229 207 166 90 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 641 2 10 61 137 202 239 217 228 283 223 196 155 146 124 120 73 61 76 58 27 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 034 24 58 83 80 84 84 125 115 186 220 231 239 247 291 304 243 164 159 66 26 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 739 10 29 42 22 10 11 17 11 18 17 24 36 52 85 120 87 66 52 23 6 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 681 13 42 49 16 17 18 13 28 33 26 39 50 43 75 73 54 43 26 17 6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 546 4 28 51 67 54 74 93 159 226 345 407 529 860 1 435 2 101 1 846 1 423 1 374 970 450 50
X. Nemoci dýchací soustavy 5 918 312 871 571 138 131 87 78 109 143 154 136 172 272 394 607 485 374 426 295 139 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 798 79 174 170 208 301 325 328 349 525 577 561 574 660 847 973 758 499 437 311 127 15
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 131 24 53 44 33 42 62 52 64 52 71 57 57 61 93 113 78 58 62 36 17 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 036 2 31 52 96 183 165 206 248 386 503 544 609 727 845 860 644 461 299 144 30 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 223 68 142 163 83 218 361 420 470 597 655 603 576 524 742 881 650 424 330 221 86 9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 567 0 0 0 6 228 997 1 859 1 966 1 172 313 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 361 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 510 90 126 131 45 26 12 5 8 10 8 16 3 3 6 7 5 8 0 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 092 155 179 138 195 209 97 77 76 119 121 110 119 142 210 273 254 217 188 148 60 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 319 113 402 354 380 466 504 487 494 600 601 481 506 481 654 671 478 405 512 467 231 32
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 138 4 426 102 133 79 137 325 718 1 066 1 079 623 366 384 502 681 897 660 443 281 178 49 9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 94 670 5 866 2 732 2 362 1 764 2 479 3 546 4 901 5 599 5 783 4 891 4 335 4 588 5 445 7 623 9 554 7 581 5 539 4 987 3 448 1 471 176
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 27,9 11,8 5,9 3,5 4,3 3,4 2,4 1,5 1,7 1,5 2,4 2,8 2,6 3,9 5 7,5 9,1 12,7 16,7 18,9 21,9
II. Novotvary 13,2 1,1 1,7 1,4 1,9 2,1 1,9 3 3 5,2 7,2 13,1 13,8 18,2 24,5 34,4 39,7 39,7 41,1 38,5 30,9 5,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0,9 1,1 0,8 0,6 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,9 4,5 8,1 10,9 15,7 16,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 10,3 11,4 4,5 2,1 1,7 1,6 1,6 2,1 2,1 2,7 2,5 3,6 5,2 5,8 8,5 12,4 18,6 22,6 31,2 47,2 54,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0,4 0,5 2,2 5,4 8 4,7 4 3,8 3,5 3,2 3,4 3,4 2,7 2,1 2,4 2,3 3,8 7 10,2 11,5 5,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 5,3 2,3 2,9 3,6 3,8 2,9 4 3,5 4,1 4,9 6,6 6,8 7,1 7,2 8 10,7 10,8 14,9 10,7 13,1 27,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,2 1,5 1,2 1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 1,3 1,9 2,7 3,9 4,4 5,3 5,8 4,4 3,1 5,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 2,9 2,3 1,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7 1,4 1,8 1,6 2,4 2,4 2,7 3,5 2,9 3,3 3,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,8 0,9 1,5 2 3,2 2,7 2,8 3,3 5,2 6 9,2 13,9 18,8 31,7 45,1 66,8 92 114,2 147,9 176,3 230,2 256,8
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 68,4 43,5 19,2 5,6 6,5 3,4 2,7 3,7 3,8 4,1 4,6 6 9,5 11,2 17,7 23,1 28,6 45,9 54,8 69,7 131,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,8 17,4 9,4 6,8 10 14,8 12,6 11,4 11,6 14,1 15,5 19,3 20,8 24,3 26,7 31,3 38,2 40,8 48,5 59 65,5 82
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 5,3 2,9 1,7 1,6 2 2,3 1,8 2,1 1,3 1,9 2 2 2,3 2,9 3,6 3,9 4,7 6,8 6,7 8,4 10,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,7 0,4 1,6 1,9 4,1 8,4 6 6,4 7,9 9,9 13,4 18,1 20,8 25,2 24,6 25,1 29,5 33,4 29,3 26,1 14,7 5,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,7 15 7,6 6,5 4 10,7 14 14,6 15,7 16,1 17,9 21,2 21,1 19,7 23,7 28,6 33 34,7 36,8 42 45,1 49,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,3 11,2 38,8 65 65,8 31,6 8,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 79,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,1 5,2 4,5 2 1,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0 5,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 34,1 9,4 5,4 9,4 10,3 3,8 2,7 2,5 3,2 3,3 3,9 4,3 5,3 6,7 8,9 12,7 17,8 20,6 28,2 31,5 27,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,4 24,9 21,4 14 17,9 22,4 18,4 16,3 15,9 15 15,9 16,1 17,9 17,3 20,1 21 23,5 32,3 54,2 85,1 116,4 169,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,4 973,2 5,5 5,2 3,8 6,6 12,5 24,8 35 28,6 16,6 12,6 13,7 18,4 20,9 28,2 32,5 35,5 30,6 33,1 23,6 43,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 206,6 1 289,0 140,6 88,1 80,8 118,2 131 165,1 181,1 148,2 127,7 144 159,9 194,1 232,3 297,8 371,1 438 535,6 637,1 748,8 918
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,9 0,4 0,3 0 1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,7 0,6 0 5,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 5,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,2 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,4 1,6 5,7 9,4 5,8 16,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0,2 3 2,7 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,4 2,1 1,5 2,1 1,9 1,7 3,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,4 0,9 1,3 2,5 2 1 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,5 1,8 3,4 3,1 5,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,6 2,1 5,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,3 0,2 3 2,7 0,9 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,7 1,1 1,7 3,1 5,1 6,4 8,6 14 18,2 18,4 38,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0,2 1,2 2 4,6 3,6 3,9 4,1 2,9 3,5 2,4 2,7 1,8 1,5 1,3 1,2 1,6 0,8 2,6 5,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,5 0 0 0,2 1,2 2 4,6 3,6 3,9 4,1 2,9 3,5 2,4 2,8 2 1,6 1,4 1,3 2 1,5 2,6 5,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0,1 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0,8 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,9 1,1 1,4 2 2,1 2 1,6 1,4 2,1 1,9 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 1,2 0,6 0,2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,4 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,4 1 1,4 2 2,1 2 2 2,1 2,2 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,7 1,6 0,8 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0,2 0 0,4 0,5 1,2 0,8 0,7 1,1 0,5 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,4 0,6 1,5 1 1,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1 0,8 0,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,2 0,9 3,4 2,9 2,1 1,8 2,4 2,5 2,5 3,5 3,3 4,5 5,6 6,4 7,1 6,4 6,1 7,8 7,9 3,8 1,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 27,9 11,8 6 3,5 4,3 3,4 2,6 1,5 1,8 1,6 2,4 2,9 2,7 4,1 5,1 7,8 9,5 12,7 16,7 18,9 21,9
péče celkem II. Novotvary 13,4 1,1 1,7 1,4 2 2,1 2 3 3 5,3 7,3 13,3 14 18,4 25,2 35,1 41 40,6 41,8 39,1 32 5,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0,9 1,1 0,8 0,6 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 1,4 1,8 2,9 4,5 8,1 10,9 15,7 16,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,7 10,3 11,5 4,5 2,5 1,7 1,6 1,6 2,1 2,2 2,7 2,5 3,7 5,2 5,8 8,6 12,6 18,8 23,2 31,8 47,2 60,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,4 0,5 2,4 6,6 9,9 9,3 7,6 7,6 7,6 6,1 6,9 5,7 5,5 4 3,9 3,7 5 8,5 11,1 14,2 16,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 5,3 3,1 3,3 3,9 4,1 3,3 4,4 3,9 5 6 8,1 8,8 9,3 9,3 9,9 12,3 13,5 17,8 12,6 13,6 27,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 2,2 1,6 1,7 1,1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 1,3 2 2,7 3,9 4,4 5,4 5,8 4,4 3,1 5,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,9 2,3 1,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,9 0,9 0,7 1,4 1,8 1,6 2,4 2,4 2,7 3,5 2,9 3,3 3,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,6 0,9 1,5 2 3,2 2,7 2,9 3,3 5,3 6,1 9,5 14,3 19,5 32,4 46 68,4 93,8 117,1 154,2 185,9 236 273,2
X. Nemoci dýchací soustavy 13,5 68,6 46,9 22,7 6,7 6,5 3,4 2,7 3,7 3,9 4,2 4,8 6,3 10,2 12,6 19,8 24,6 30,8 47,8 56,5 72,9 131,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 20 17,4 9,4 6,8 10 14,8 12,6 11,5 11,7 14,2 15,8 19,8 21,1 24,8 27,2 31,7 38,5 41,1 49 59,6 66,6 82
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 5,3 2,9 1,7 1,6 2,1 2,4 1,8 2,1 1,4 1,9 2 2,1 2,3 3 3,7 4 4,8 7 6,9 8,9 10,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0,4 1,7 2,1 4,6 9 6,4 7,2 8,3 10,4 13,8 19,2 22,4 27,4 27,1 28 32,7 37,9 33,5 27,6 15,7 5,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,7 15 7,6 6,5 4 10,7 14,1 14,7 15,7 16,1 18 21,2 21,2 19,7 23,8 28,7 33 34,9 37 42,3 45,1 49,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,3 11,2 38,8 65 65,8 31,6 8,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 79,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 19,8 6,8 5,2 2,2 1,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0 5,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 34,1 9,6 5,5 9,4 10,3 3,8 2,7 2,5 3,2 3,3 3,9 4,4 5,3 6,7 8,9 12,9 17,9 21,1 28,4 31,5 27,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,2 24,9 21,6 14,1 18,3 22,9 19,6 17 16,5 16,2 16,5 16,9 18,6 18,1 21 21,8 24,3 33,3 57,4 89,5 121,1 174,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,9 973,4 5,5 5,3 3,8 6,7 12,6 25,1 35,7 29,1 17,1 12,9 14,1 18,9 21,8 29,2 33,5 36,5 31,5 34,1 25,7 49,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 215,6 1 290,1 147 93,9 85 122,1 138 171,3 187,5 156 134,1 152,6 169 204,9 244,4 311 385 455,8 559,5 660,7 771,4 961,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)