8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 033 143 257 145 68 98 95 60 57 60 64 68 64 74 132 154 137 116 129 80 27 5
II. Novotvary 5 974 4 45 54 40 61 49 89 106 156 295 352 334 527 896 1 037 786 494 372 219 56 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 610 11 13 20 6 5 11 4 13 14 27 29 29 32 58 73 68 59 58 45 33 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 465 38 137 92 42 47 52 53 51 87 87 108 89 174 203 287 249 178 220 183 74 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 811 4 16 55 138 168 128 140 147 169 110 117 113 86 95 69 56 51 59 60 29 1
VI. Nemoci nervové soustavy 2 835 27 67 83 71 82 90 114 132 174 254 179 195 231 217 302 229 165 114 81 20 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 750 6 31 22 7 5 8 22 13 20 20 25 29 64 83 136 94 87 50 24 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 723 16 40 45 15 18 19 24 39 40 48 59 38 54 67 70 55 37 23 11 4 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 100 2 21 56 75 71 64 105 126 247 310 423 567 893 1 644 2 217 1 792 1 438 1 500 1 072 439 38
X. Nemoci dýchací soustavy 5 878 318 1 082 537 180 165 138 122 104 156 149 148 160 247 384 498 424 320 358 269 107 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 037 78 184 237 217 321 370 377 399 531 554 517 546 680 907 962 751 521 459 292 122 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 132 23 57 31 26 46 62 59 54 67 58 51 70 68 105 99 78 55 61 41 21 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 615 2 31 41 74 181 155 175 214 413 497 524 558 703 783 788 551 411 313 160 39 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 152 75 181 121 82 218 401 495 570 746 725 771 651 569 795 942 670 507 319 209 93 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 903 0 0 0 4 275 1 046 1 889 2 110 1 213 343 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 449 72 90 122 42 22 12 14 12 13 10 5 6 5 6 6 7 4 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 252 130 209 154 228 209 76 82 81 98 102 114 112 161 270 270 248 226 236 150 89 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 945 103 377 338 333 500 533 475 467 587 563 526 499 468 545 593 455 405 508 432 210 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12 850 4 093 112 130 98 129 365 796 1 188 1 101 628 308 350 518 797 750 632 394 266 145 48 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 000 5 631 2 950 2 283 1 746 2 621 3 674 5 095 5 883 5 892 4 844 4 347 4 410 5 554 7 987 9 253 7 282 5 468 5 046 3 473 1 415 146
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 17 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 70 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 5 21 14 11 5 2 2 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 4 2 1 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 36 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 4 9 8 3 4 1 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 10 25 23 27 22 47 30 4
X. Nemoci dýchací soustavy 419 0 57 46 19 2 0 0 1 3 2 9 12 25 39 79 55 21 22 20 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 3 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 14 18 19 18 14 13 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 7 2 4 9 15 12 6 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 5 2 7 7 10 6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 023 0 57 46 19 4 2 4 3 8 10 19 23 50 103 158 132 101 101 117 61 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 196 0 0 5 36 57 130 145 143 151 104 93 92 74 53 34 26 18 19 10 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 2 3 4 2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 215 0 0 5 36 57 130 145 143 151 105 94 92 75 56 36 28 21 23 12 5 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0
II. Novotvary 57 0 0 1 2 0 0 3 1 3 0 5 1 9 6 6 5 5 6 3 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 462 0 19 11 12 6 8 14 13 27 33 30 58 56 45 48 33 26 19 2 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 23 0 4 14 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 141 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 8 13 10 30 28 14 11 7 5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 27 0 7 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 91 0 0 0 1 0 2 5 5 6 7 10 6 12 14 9 7 3 4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 0 6 3 2 3 1 0 0 0 2 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 440 0 2 4 5 8 11 7 14 19 29 33 40 52 73 57 39 26 18 2 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 0 0 2 0 0 1 1 2 0 5 5 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 51 4 16 21 5 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 308 0 3 6 13 13 28 18 27 35 32 18 24 26 17 17 8 8 5 7 3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 215 0 4 1 0 2 3 7 20 24 19 11 16 12 21 24 24 15 9 3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 898 5 65 79 49 33 54 59 84 124 132 124 165 185 210 198 136 95 70 24 7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 061 143 257 145 69 98 96 62 58 63 64 69 67 77 136 158 141 116 129 81 27 5
péče celkem II. Novotvary 6 101 4 45 55 42 61 49 94 107 159 297 359 337 541 923 1 057 802 504 380 224 59 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 610 11 13 20 6 5 11 4 13 14 27 29 29 32 58 73 68 59 58 45 33 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 486 38 137 94 46 47 52 53 51 87 87 108 89 174 204 288 252 181 222 188 74 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 023 4 16 60 174 225 258 285 290 321 216 211 205 162 148 104 86 71 79 72 34 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 352 27 86 94 83 89 99 128 145 201 288 210 255 290 269 361 272 197 141 86 23 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 773 6 35 36 7 6 8 22 13 20 20 25 31 66 83 136 94 87 50 24 4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 723 16 40 45 15 18 19 24 39 40 48 59 38 54 67 70 55 37 23 11 4 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 440 2 21 56 75 71 64 106 128 255 316 433 582 908 1 684 2 270 1 829 1 476 1 529 1 124 469 42
X. Nemoci dýchací soustavy 6 324 318 1 146 596 203 167 138 122 105 159 151 157 172 272 423 579 479 342 380 289 114 12
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 136 78 184 237 218 321 372 382 404 537 562 527 552 694 921 974 758 525 463 292 123 12
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 166 23 63 34 28 49 63 59 54 67 60 55 70 68 106 100 82 55 63 44 23 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 159 2 33 45 79 189 166 182 228 432 527 559 600 757 870 863 609 455 345 175 41 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 184 75 181 123 82 218 402 496 572 746 730 776 652 572 796 944 670 511 323 210 93 12
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 6 903 0 0 0 4 275 1 046 1 889 2 110 1 213 343 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 500 76 106 143 47 22 12 16 12 14 10 5 8 5 6 6 7 4 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 330 131 213 155 228 210 76 82 81 98 103 116 113 167 279 273 253 235 252 162 95 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 299 103 380 344 346 513 561 494 495 624 595 544 524 495 565 615 465 420 520 449 219 28
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13 080 4 093 116 131 98 131 368 803 1 208 1 125 647 319 366 530 818 774 656 410 282 150 53 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 99 136 5 636 3 072 2 413 1 850 2 715 3 860 5 303 6 113 6 175 5 091 4 584 4 690 5 864 8 356 9 645 7 578 5 685 5 240 3 626 1 488 152
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 31,9 13,3 6 3,3 4,8 3,5 2,1 1,8 1,6 1,9 2,4 2,4 2,7 4,1 5,2 7,3 10 14,3 15,4 15,1 28,1
II. Novotvary 13,6 0,9 2,3 2,2 2 3 1,8 3,1 3,4 4,1 8,6 12,4 12,8 18,9 28 35,3 42,1 42,6 41,2 42,2 31,4 11,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 2,5 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1,8 2,5 3,6 5,1 6,4 8,7 18,5 11,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 8,5 7,1 3,8 2,1 2,3 1,9 1,8 1,7 2,3 2,5 3,8 3,4 6,2 6,3 9,8 13,3 15,3 24,3 35,2 41,5 78,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 0,9 0,8 2,3 6,7 8,2 4,8 4,9 4,8 4,4 3,2 4,1 4,3 3,1 3 2,3 3 4,4 6,5 11,6 16,3 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 6 3,5 3,4 3,5 4 3,3 4 4,3 4,5 7,4 6,3 7,4 8,3 6,8 10,3 12,3 14,2 12,6 15,6 11,2 44,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,3 1,6 0,9 0,3 0,2 0,3 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 2,3 2,6 4,6 5 7,5 5,5 4,6 2,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,6 2,1 1,9 0,7 0,9 0,7 0,8 1,3 1 1,4 2,1 1,5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,2 2,5 2,1 2,2 5,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,9 0,4 1,1 2,3 3,7 3,4 2,4 3,6 4,1 6,4 9 14,9 21,6 32,1 51,3 75,4 96 123,9 165,9 206,4 246,1 213,5
X. Nemoci dýchací soustavy 13,4 71 56,1 22,2 8,8 8 5,1 4,2 3,4 4,1 4,3 5,2 6,1 8,9 12 16,9 22,7 27,6 39,6 51,8 60 67,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,6 17,4 9,5 9,8 10,6 15,6 13,7 13,1 12,9 13,8 16,1 18,2 20,8 24,4 28,3 32,7 40,2 44,9 50,8 56,2 68,4 67,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 5,1 3 1,3 1,3 2,2 2,3 2 1,7 1,7 1,7 1,8 2,7 2,4 3,3 3,4 4,2 4,7 6,7 7,9 11,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,1 0,4 1,6 1,7 3,6 8,8 5,8 6,1 6,9 10,7 14,4 18,5 21,3 25,2 24,4 26,8 29,5 35,4 34,6 30,8 21,9 11,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,9 16,7 9,4 5 4 10,6 14,9 17,2 18,5 19,4 21 27,2 24,9 20,4 24,8 32,1 35,9 43,7 35,3 40,2 52,1 67,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,2 13,3 38,8 65,6 68,4 31,6 10 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 108,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 16,1 4,7 5 2,1 1,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,4 29 10,8 6,4 11,1 10,1 2,8 2,8 2,6 2,6 3 4 4,3 5,8 8,4 9,2 13,3 19,5 26,1 28,9 49,9 39,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,4 23 19,5 14 16,3 24,3 19,8 16,5 15,1 15,3 16,3 18,6 19,1 16,8 17 20,2 24,4 34,9 56,2 83,2 117,7 157,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,3 913,4 5,8 5,4 4,8 6,3 13,6 27,7 38,5 28,7 18,2 10,9 13,4 18,6 24,9 25,5 33,8 33,9 29,4 27,9 26,9 11,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216,5 1 256,6 152,9 94,4 85,3 127,2 136,4 177 190,6 153,3 140,5 153,4 168,4 199,4 249,2 314,9 390 471 558,2 668,8 793,2 820,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,4 1,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,8 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,2 2,3 2,4 9,1 16,8 22,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 3 1,9 0,9 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,2 2,7 2,9 1,8 2,4 3,9 3,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,6 1,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 1 1,6 1,5 2,5 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,8 1,7 2,3 3,4 5,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,8 1,9 3,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0,4 2,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,3 0 3 1,9 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 1,8 3,2 5,4 7,1 8,7 11,2 22,5 34,2 28,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 0 0 0,2 1,8 2,8 4,8 5 4,6 3,9 3 3,3 3,5 2,7 1,7 1,2 1,4 1,6 2,1 1,9 2,8 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,8 0 0 0,2 1,8 2,8 4,8 5 4,6 3,9 3 3,3 3,5 2,7 1,7 1,2 1,5 1,8 2,5 2,3 2,8 5,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 1 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 1 1,1 2,2 2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,1 0,4 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,9 1 0,7 0,9 0,8 1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2 1,5 1,9 2,3 1,9 2,1 2,2 2 0,4 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,9 0,8 0,9 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0,2 0,2 0,6 0,6 1 0,6 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 1,3 1,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 1,3 1,3 1 0,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,3 1,1 3,4 3,3 2,4 1,6 2 2 2,7 3,2 3,8 4,4 6,3 6,6 6,6 6,7 7,3 8,2 7,7 4,6 3,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,7 31,9 13,3 6 3,4 4,8 3,6 2,2 1,9 1,6 1,9 2,4 2,6 2,8 4,2 5,4 7,6 10 14,3 15,6 15,1 28,1
péče celkem II. Novotvary 13,9 0,9 2,3 2,3 2,1 3 1,8 3,3 3,5 4,1 8,6 12,7 12,9 19,4 28,8 36 43 43,4 42 43,1 33,1 11,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 2,5 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1,8 2,5 3,6 5,1 6,4 8,7 18,5 11,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,7 8,5 7,1 3,9 2,2 2,3 1,9 1,8 1,7 2,3 2,5 3,8 3,4 6,2 6,4 9,8 13,5 15,6 24,6 36,2 41,5 78,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 0,9 0,8 2,5 8,5 10,9 9,6 9,9 9,4 8,4 6,3 7,4 7,8 5,8 4,6 3,5 4,6 6,1 8,7 13,9 19,1 11,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 6 4,5 3,9 4,1 4,3 3,7 4,4 4,7 5,2 8,4 7,4 9,7 10,4 8,4 12,3 14,6 17 15,6 16,6 12,9 44,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,3 1,8 1,5 0,3 0,3 0,3 0,8 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 2,4 2,6 4,6 5 7,5 5,5 4,6 2,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,6 2,1 1,9 0,7 0,9 0,7 0,8 1,3 1 1,4 2,1 1,5 1,9 2,1 2,4 2,9 3,2 2,5 2,1 2,2 5,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 30,6 0,4 1,1 2,3 3,7 3,4 2,4 3,7 4,1 6,6 9,2 15,3 22,2 32,6 52,5 77,2 98 127,1 169,2 216,4 262,9 236
X. Nemoci dýchací soustavy 14,4 71 59,4 24,6 9,9 8,1 5,1 4,2 3,4 4,1 4,4 5,5 6,6 9,8 13,2 19,7 25,7 29,5 42 55,7 63,9 67,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,8 17,4 9,5 9,8 10,6 15,6 13,8 13,3 13,1 14 16,3 18,6 21,1 24,9 28,7 33,1 40,6 45,2 51,2 56,2 68,9 67,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,7 5,1 3,3 1,4 1,4 2,4 2,3 2 1,7 1,7 1,7 1,9 2,7 2,4 3,3 3,4 4,4 4,7 7 8,5 12,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,3 0,4 1,7 1,9 3,9 9,2 6,2 6,3 7,4 11,2 15,3 19,7 22,9 27,2 27,1 29,4 32,6 39,2 38,2 33,7 23 11,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,9 16,7 9,4 5,1 4 10,6 14,9 17,2 18,5 19,4 21,2 27,4 24,9 20,5 24,8 32,1 35,9 44 35,7 40,4 52,1 67,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,2 13,3 38,8 65,6 68,4 31,6 10 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 108,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 17 5,5 5,9 2,3 1,1 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,6 29,2 11 6,4 11,1 10,2 2,8 2,8 2,6 2,6 3 4,1 4,3 6 8,7 9,3 13,6 20,2 27,9 31,2 53,3 44,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,2 23 19,7 14,2 16,9 24,9 20,8 17,2 16 16,2 17,3 19,2 20 17,8 17,6 20,9 24,9 36,2 57,5 86,5 122,8 157,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,8 913,4 6 5,4 4,8 6,4 13,7 27,9 39,1 29,3 18,8 11,3 14 19 25,5 26,3 35,1 35,3 31,2 28,9 29,7 11,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 225,9 1 257,8 159,2 99,8 90,3 131,8 143,3 184,2 198 160,7 147,7 161,8 179,1 210,5 260,7 328,2 405,9 489,7 579,7 698,2 834,1 853,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)