8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 409 79 158 83 44 63 32 27 44 36 42 48 46 43 96 114 109 121 120 76 18 10
II. Novotvary 3 861 8 8 27 27 32 28 43 54 116 191 245 270 280 537 657 568 428 205 113 24 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 391 1 15 19 8 5 3 6 3 8 8 20 11 13 18 40 49 65 52 32 15 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 215 25 114 79 41 33 27 27 24 33 39 57 55 47 104 115 92 114 87 74 22 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 442 1 13 19 32 120 118 126 131 129 136 126 130 88 84 65 29 42 30 17 4 2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 449 11 31 25 56 52 26 28 43 68 86 124 120 94 137 173 147 96 71 42 15 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 858 4 33 24 12 21 12 9 21 28 36 47 47 62 101 134 114 82 50 16 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 696 14 29 42 20 12 10 13 20 21 31 39 55 50 67 77 78 62 39 13 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 420 3 9 18 21 22 32 58 55 116 210 296 429 683 1 071 1 406 1 270 1 194 817 509 162 39
X. Nemoci dýchací soustavy 3 898 238 549 280 94 82 71 69 97 84 105 102 106 168 280 418 304 303 284 185 59 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 750 32 71 105 121 119 126 158 218 208 332 277 326 322 446 552 487 388 244 165 49 4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 640 14 22 34 26 41 21 25 24 35 25 27 37 33 67 72 43 37 36 18 3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 830 2 19 23 40 72 67 62 91 132 200 223 291 288 334 307 317 210 107 30 15 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 054 35 67 75 47 130 135 208 210 290 428 461 432 317 456 556 441 335 227 153 45 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 195 0 0 0 0 244 774 1 166 1 113 637 244 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 300 41 75 62 22 7 7 13 5 9 7 12 8 4 12 10 2 4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 635 72 126 133 183 173 74 60 63 78 99 96 107 121 171 269 236 223 176 127 41 7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 450 35 162 193 214 245 202 202 189 229 255 280 251 212 321 362 260 243 242 235 92 26
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 634 2 571 68 96 69 134 344 580 764 693 508 286 350 421 553 742 725 400 215 88 25 2
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 58 368 3 426 1 569 1 337 1 077 1 607 2 109 2 880 3 169 2 950 2 982 2 783 3 071 3 246 4 855 6 070 5 271 4 347 3 002 1 893 598 126
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 59 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 2 7 5 4 14 7 10 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 10 15 30 30 65 52 43 41 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 9 14 22 21 23 13 20 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 8 4 7 12 11 13 5 1
VI. Nemoci nervové soustavy 184 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 8 5 18 18 32 30 32 22 9 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 720 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 13 47 70 90 109 122 161 82 14
X. Nemoci dýchací soustavy 234 0 3 6 0 0 1 0 0 2 1 5 2 14 30 35 27 33 39 24 9 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 7 9 8 13 8 15 8 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 3 7 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 243 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 6 10 12 15 48 36 53 27 18 6 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 136 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 8 27 15 24 26 18 9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 2 5 12 12 10 13 5 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 390 0 0 0 0 0 2 1 1 4 5 5 9 15 27 38 32 46 76 84 36 9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 7 5 3 6 3 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 689 0 4 6 0 0 6 5 5 13 29 28 62 92 216 316 361 428 437 441 204 36
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 553 0 0 6 27 27 32 64 63 59 52 54 53 35 38 19 9 7 4 3 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 4 5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 570 0 0 6 27 27 32 64 63 59 53 54 53 35 40 20 11 9 8 8 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 132 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 23 34 36 14 4 2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51 0 1 0 0 2 1 1 0 5 3 2 7 10 7 6 5 1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 5 0 4 7 4 1 1 2 3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 48 0 20 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 34 0 0 1 0 0 2 0 1 4 4 4 4 7 6 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 74 0 0 0 1 1 2 1 2 0 7 5 7 9 13 14 7 2 1 2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 170 0 3 6 2 9 4 4 2 8 18 17 15 26 17 13 12 13 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56 0 0 0 0 1 3 4 9 8 7 4 1 4 2 4 5 2 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 630 0 24 29 14 13 13 11 15 33 44 44 46 68 72 78 72 33 9 8 4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 469 79 158 84 44 63 33 30 45 36 43 48 47 45 103 119 113 135 127 86 21 10
péče celkem II. Novotvary 4 293 8 8 27 27 32 28 43 55 118 196 249 285 306 590 721 669 494 252 156 29 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 402 1 15 19 8 5 3 6 3 8 8 20 11 13 18 41 50 68 52 34 19 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 350 25 114 80 43 33 27 27 24 33 41 57 59 50 113 129 114 135 110 87 42 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 062 1 13 25 59 147 151 190 194 188 189 180 183 126 130 88 45 61 45 34 10 3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 700 11 32 25 56 54 27 29 44 73 94 129 135 109 164 198 186 129 107 69 24 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 863 4 33 27 12 21 12 9 21 28 36 47 47 62 101 136 114 82 50 16 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 696 14 29 42 20 12 10 13 20 21 31 39 55 50 67 77 78 62 39 13 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 184 3 9 18 21 22 32 58 56 119 215 307 443 696 1 122 1 483 1 364 1 304 940 672 247 53
X. Nemoci dýchací soustavy 4 180 238 572 303 103 82 72 69 97 86 106 107 108 182 310 453 332 336 323 209 69 23
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 862 32 71 106 121 119 128 158 219 213 337 282 331 333 459 561 496 401 252 180 57 6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 669 14 23 34 26 41 21 25 24 35 25 27 38 34 71 75 47 40 43 22 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 147 2 19 23 41 73 69 63 94 134 214 234 308 309 362 369 360 265 135 50 21 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 360 35 70 81 49 139 140 212 212 298 447 478 451 346 481 596 468 372 254 171 54 6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 195 0 0 0 0 244 774 1 166 1 113 637 244 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 301 41 75 62 22 7 7 13 5 9 7 12 8 4 12 10 3 4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 708 72 126 133 183 173 74 61 63 79 99 99 110 122 173 274 249 235 186 141 46 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 850 35 162 193 214 245 205 204 190 238 260 287 261 227 348 400 292 289 318 319 128 35
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 725 2 571 68 96 69 135 347 584 773 702 516 290 352 427 559 753 735 405 223 91 27 2
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 62 257 3 426 1 597 1 378 1 118 1 647 2 160 2 960 3 252 3 055 3 108 2 909 3 232 3 441 5 183 6 484 5 715 4 817 3 456 2 350 807 162
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 28,7 14,3 5,2 3 4,7 2,1 1,4 2,3 1,7 1,6 2,3 2,2 2,3 4,6 5,5 7,3 11,8 19,6 22,5 16,2 52,4
II. Novotvary 13 2,9 0,7 1,7 1,9 2,4 1,8 2,3 2,8 5,4 7,5 11,6 13,2 15,1 25,7 31,6 38,1 41,8 33,5 33,4 21,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 0,4 1,4 1,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,9 0,5 0,7 0,9 1,9 3,3 6,3 8,5 9,5 13,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,1 9,1 10,3 4,9 2,8 2,4 1,8 1,4 1,2 1,5 1,5 2,7 2,7 2,5 5 5,5 6,2 11,1 14,2 21,9 19,8 31,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 0,4 1,2 1,2 2,2 8,9 7,7 6,7 6,8 6 5,3 6 6,3 4,8 4 3,1 1,9 4,1 4,9 5 3,6 10,5
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 4 2,8 1,6 3,9 3,8 1,7 1,5 2,2 3,2 3,4 5,9 5,8 5,1 6,6 8,3 9,9 9,4 11,6 12,4 13,5 20,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,9 1,5 3 1,5 0,8 1,6 0,8 0,5 1,1 1,3 1,4 2,2 2,3 3,4 4,8 6,4 7,6 8 8,2 4,7 4,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 5,1 2,6 2,6 1,4 0,9 0,7 0,7 1 1 1,2 1,8 2,7 2,7 3,2 3,7 5,2 6,1 6,4 3,8 3,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,4 1,1 0,8 1,1 1,5 1,6 2,1 3,1 2,9 5,4 8,2 14 20,9 36,9 51,3 67,6 85,2 116,6 133,6 150,6 145,6 204,2
X. Nemoci dýchací soustavy 13,2 86,5 49,5 17,4 6,5 6,1 4,6 3,7 5 3,9 4,1 4,8 5,2 9,1 13,4 20,1 20,4 29,6 46,4 54,7 53 104,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 11,6 6,4 6,5 8,4 8,8 8,2 8,4 11,3 9,7 13 13,1 15,9 17,4 21,4 26,5 32,7 37,9 39,9 48,8 44 20,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 5,1 2 2,1 1,8 3 1,4 1,3 1,2 1,6 1 1,3 1,8 1,8 3,2 3,5 2,9 3,6 5,9 5,3 2,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,6 0,7 1,7 1,4 2,8 5,3 4,4 3,3 4,7 6,2 7,8 10,5 14,2 15,6 16 14,8 21,3 20,5 17,5 8,9 13,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,1 12,7 6 4,7 3,3 9,6 8,8 11 10,9 13,6 16,7 21,8 21 17,1 21,9 26,7 29,6 32,7 37,1 45,3 40,4 31,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,2 0 0 0 0 18,1 50,6 61,7 57,8 29,8 9,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 87,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 14,9 6,8 3,8 1,5 0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,1 0,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,9 26,2 11,4 8,3 12,7 12,8 4,8 3,2 3,3 3,6 3,9 4,5 5,2 6,5 8,2 12,9 15,8 21,8 28,8 37,6 36,8 36,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15 12,7 14,6 12 14,8 18,1 13,2 10,7 9,8 10,7 10 13,2 12,2 11,5 15,4 17,4 17,4 23,7 39,6 69,5 82,7 136,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,5 933,9 6,1 6 4,8 9,9 22,5 30,7 39,7 32,4 19,8 13,5 17,1 22,8 26,5 35,7 48,6 39 35,2 26 22,5 10,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197,1 1 244,5 141,6 83 74,6 118,9 137,8 152,4 164,7 138 116,5 131,6 149,6 175,5 232,7 291,7 353,6 424,3 490,9 560,2 537,3 659,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 1,4 1,1 3 2,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,5 0,8 1,4 1,4 4,4 5,1 7 12,1 4,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,6 3,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,7 1,5 2 3,8 3,8 18 5,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,5 1,2 1,8 3,8 4,5 5,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,3 0,9 0,9 2,1 2,9 5,2 6,5 8,1 5,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 2,3 3,4 6 10,6 20 47,6 73,7 73,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 0,3 0,4 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,8 1,4 1,7 1,8 3,2 6,4 7,1 8,1 15,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,5 1,3 1,3 4,4 7,2 10,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 1,1 1,2 0,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 2,3 2,4 5,2 4,4 5,3 5,4 10,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 1,3 1 2,3 4,3 5,3 8,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,8 1,2 1,6 3,8 4,5 15,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,3 1,8 2,1 4,5 12,4 24,9 32,3 47,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 1 0,9 1,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,1 0 0,4 0,4 0 0 0,4 0,3 0,3 0,6 1,1 1,3 3 5 10,4 15,2 24,2 41,8 71,5 130,5 183,3 188,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0,4 1,9 2 2,1 3,4 3,3 2,8 2 2,6 2,6 1,9 1,8 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 0,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,7 1,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,9 0 0 0,4 1,9 2 2,1 3,4 3,3 2,8 2,1 2,6 2,6 1,9 1,9 1 0,7 0,9 1,3 2,4 0,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1,6 2,4 1,4 0,7 0,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 2,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 1,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0,3 0,4 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,4 0,7 0,8 0,7 1,4 0,8 0,6 0,8 1,3 0,2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,1 0 2,2 1,8 1 1 0,8 0,6 0,8 1,5 1,7 2,1 2,2 3,7 3,5 3,7 4,8 3,2 1,5 2,4 3,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 28,7 14,3 5,2 3 4,7 2,2 1,6 2,3 1,7 1,7 2,3 2,3 2,4 4,9 5,7 7,6 13,2 20,8 25,5 18,9 52,4
péče celkem II. Novotvary 14,5 2,9 0,7 1,7 1,9 2,4 1,8 2,3 2,9 5,5 7,7 11,8 13,9 16,5 28,3 34,7 44,9 48,2 41,2 46,2 26,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0,4 1,4 1,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,9 0,5 0,7 0,9 2 3,4 6,6 8,5 10,1 17,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,6 9,1 10,3 5 3 2,4 1,8 1,4 1,2 1,5 1,6 2,7 2,9 2,7 5,4 6,2 7,6 13,2 18 25,7 37,7 36,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 0,4 1,2 1,6 4,1 10,9 9,9 10,1 10,1 8,8 7,4 8,5 8,9 6,8 6,2 4,2 3 6 7,4 10,1 9 15,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 4 2,9 1,6 3,9 4 1,8 1,5 2,3 3,4 3,7 6,1 6,6 5,9 7,9 9,5 12,5 12,6 17,5 20,4 21,6 26,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,9 1,5 3 1,7 0,8 1,6 0,8 0,5 1,1 1,3 1,4 2,2 2,3 3,4 4,8 6,5 7,6 8 8,2 4,7 4,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 5,1 2,6 2,6 1,4 0,9 0,7 0,7 1 1 1,2 1,8 2,7 2,7 3,2 3,7 5,2 6,1 6,4 3,8 3,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 1,1 0,8 1,1 1,5 1,6 2,1 3,1 2,9 5,6 8,4 14,5 21,6 37,6 53,8 71,3 91,5 127,3 153,7 198,9 221,9 277,5
X. Nemoci dýchací soustavy 14,1 86,5 51,6 18,8 7,1 6,1 4,7 3,7 5 4 4,1 5,1 5,3 9,8 14,9 21,8 22,3 32,8 52,8 61,9 62 120,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,4 11,6 6,4 6,6 8,4 8,8 8,4 8,4 11,4 10 13,2 13,3 16,1 18 22 27 33,3 39,1 41,2 53,3 51,2 31,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 5,1 2,1 2,1 1,8 3 1,4 1,3 1,2 1,6 1 1,3 1,9 1,8 3,4 3,6 3,2 3,9 7 6,5 3,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,6 0,7 1,7 1,4 2,8 5,4 4,5 3,3 4,9 6,3 8,4 11,1 15 16,7 17,4 17,7 24,1 25,9 22,1 14,8 18,9 10,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,1 12,7 6,3 5 3,4 10,3 9,1 11,2 11 13,9 17,5 22,6 22 18,7 23,1 28,6 31,4 36,3 41,5 50,6 48,5 31,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,2 0 0 0 0 18,1 50,6 61,7 57,8 29,8 9,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 87,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 14,9 6,8 3,8 1,5 0,5 0,5 0,7 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,2 0,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,1 26,2 11,4 8,3 12,7 12,8 4,8 3,2 3,3 3,7 3,9 4,7 5,4 6,6 8,3 13,2 16,7 22,9 30,4 41,7 41,3 52,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,4 12,7 14,6 12 14,8 18,1 13,4 10,8 9,9 11,1 10,2 13,6 12,7 12,3 16,7 19,2 19,6 28,2 52 94,4 115 183,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,8 933,9 6,1 6 4,8 10 22,7 30,9 40,2 32,8 20,2 13,7 17,1 23,1 26,8 36,2 49,3 39,5 36,5 26,9 24,3 10,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,3 1 244,5 144,1 85,6 77,4 121,9 141,1 156,6 169 143 121,4 137,5 157,5 186 248,4 311,6 383,4 470,2 565,2 695,5 725,1 848,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)