8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 468 89 162 91 67 68 48 49 47 56 42 44 40 76 97 95 93 109 99 76 20 0
II. Novotvary 4 341 4 36 26 11 28 42 38 77 151 199 276 295 361 604 715 604 452 269 121 31 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 408 9 20 9 7 7 1 2 4 9 16 21 19 15 30 52 54 51 51 20 10 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 469 34 126 116 55 53 41 44 33 43 47 80 57 76 101 116 120 113 114 73 25 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 478 6 14 21 49 118 117 131 129 116 165 140 98 107 87 50 45 30 24 21 8 2
VI. Nemoci nervové soustavy 1 504 10 22 41 52 65 38 48 63 76 101 129 116 131 162 153 106 88 60 32 9 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 959 4 19 31 10 21 14 21 20 23 38 45 64 85 112 147 129 100 54 19 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 955 17 65 71 21 23 16 26 36 41 44 53 54 62 95 91 107 63 47 20 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 269 2 13 29 32 19 34 55 73 148 193 313 397 687 1 038 1 330 1 217 1 067 898 514 191 19
X. Nemoci dýchací soustavy 4 196 158 734 445 149 108 88 80 109 116 104 92 127 214 302 405 274 267 228 136 51 9
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 503 41 113 168 171 200 194 209 209 311 312 328 348 461 530 542 468 362 320 163 52 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 741 20 38 35 20 43 37 38 31 37 23 52 45 53 55 64 55 36 36 19 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 436 1 14 27 68 91 90 107 132 170 244 261 294 401 413 406 329 197 140 45 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 823 48 101 87 65 143 231 267 310 392 474 450 458 423 555 523 466 368 257 150 55 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 595 0 0 0 5 270 884 1 300 1 135 772 218 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 314 47 67 89 21 12 14 9 3 3 7 9 11 4 7 9 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 990 107 189 155 191 215 104 101 79 99 104 116 109 161 206 245 208 218 191 139 49 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 751 48 199 178 250 243 240 228 260 281 281 251 236 290 301 301 247 250 288 273 96 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 909 2 504 96 72 57 111 372 706 891 954 469 289 375 398 724 678 611 325 173 79 24 1
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63 449 3 488 2 028 1 691 1 301 1 838 2 605 3 459 3 641 3 798 3 081 2 960 3 143 4 005 5 420 5 922 5 134 4 096 3 250 1 900 636 53
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 5 2 2 3 5 15 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 255 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 12 12 30 51 34 42 33 22 9 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 5 5 9 24 17 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 4 7 5 12 13 9 1
VI. Nemoci nervové soustavy 132 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 3 9 18 14 13 21 21 17 7 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 7 27 42 78 75 113 148 161 79 14
X. Nemoci dýchací soustavy 129 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 16 25 24 13 11 11 9 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 2 11 4 8 21 9 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 212 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 8 19 27 35 36 25 38 8 5 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 8 12 17 11 18 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 3 6 11 10 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 228 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 12 13 16 22 33 48 48 23 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 5 6 5 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 139 0 4 3 1 1 2 5 5 10 15 30 53 104 169 261 243 303 390 356 163 21
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 780 0 0 8 36 29 89 89 85 71 78 68 51 67 36 35 14 8 5 6 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 5 3 8 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 807 0 0 8 36 29 89 89 85 71 78 68 52 67 36 42 19 11 13 9 5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Novotvary 43 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 6 8 8 5 4 0 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48 0 1 2 0 5 1 2 3 5 3 2 7 8 2 3 3 0 1 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 3 4 3 0 3 6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 31 0 11 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 52 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 2 7 8 10 3 4 5 3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34 0 0 0 0 3 1 1 5 5 1 2 3 2 2 5 1 2 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47 0 2 0 0 0 1 1 6 2 4 4 2 1 13 4 3 4 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 313 0 26 17 9 9 5 5 17 14 13 14 24 29 37 28 24 17 14 9 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 511 89 162 91 67 69 48 49 48 57 43 45 42 77 102 97 95 112 105 91 22 0
péče celkem II. Novotvary 4 639 4 36 27 11 28 42 39 77 153 203 281 309 377 640 774 646 499 306 143 42 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 414 9 20 9 8 7 1 2 4 9 17 21 19 15 32 53 55 51 51 20 10 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 550 34 126 116 58 53 41 44 33 43 47 82 58 78 104 121 126 122 138 92 32 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 321 6 14 29 85 147 206 220 214 188 243 209 150 177 129 89 66 43 41 40 22 3
VI. Nemoci nervové soustavy 1 711 10 23 43 52 70 39 53 67 81 106 132 127 148 182 177 127 112 90 52 16 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 961 4 19 31 10 21 14 21 20 23 38 45 64 85 112 147 130 101 54 19 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 956 17 65 71 21 23 16 26 36 41 44 53 54 62 95 91 108 63 47 20 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 057 2 13 29 32 19 34 55 73 148 197 325 407 720 1 083 1 412 1 295 1 180 1 049 681 270 33
X. Nemoci dýchací soustavy 4 356 158 749 461 153 109 88 80 109 116 104 92 133 220 318 430 299 280 239 148 60 10
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 574 41 113 168 171 200 194 209 209 312 312 333 348 464 532 554 472 371 342 172 56 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 755 20 38 36 22 43 37 38 31 38 23 52 46 55 55 65 55 38 37 21 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 700 1 14 27 68 91 93 108 136 174 249 266 309 428 450 444 369 227 181 53 10 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 901 48 101 87 65 143 231 267 310 392 474 450 463 426 555 531 478 385 268 168 59 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 4 595 0 0 0 5 270 884 1 300 1 135 772 218 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 329 47 79 89 21 12 14 9 3 3 7 9 12 4 7 11 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 039 107 189 155 191 215 104 101 79 99 105 117 111 164 210 250 211 224 202 149 52 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 013 48 199 178 250 246 241 230 267 288 284 255 242 304 316 322 270 285 337 321 119 11
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 9 986 2 504 98 72 57 111 374 707 897 956 473 294 378 401 739 685 617 334 179 84 25 1
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 708 3 488 2 058 1 719 1 347 1 877 2 701 3 558 3 748 3 893 3 187 3 072 3 272 4 205 5 662 6 253 5 420 4 427 3 667 2 274 806 74
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 32,1 13,4 5,7 4,9 4,9 2,6 2,4 2,3 2,2 1,8 2,1 2 3,7 4,4 4,9 7 12,3 16,8 24,9 19,9 0
II. Novotvary 14,5 1,4 3 1,6 0,8 2 2,3 1,9 3,8 6 8,5 13,4 15,1 17,5 27,4 37,2 45,8 50,9 45,6 39,6 30,9 11,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 3,2 1,6 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1 0,7 1,4 2,7 4,1 5,7 8,6 6,5 10 11,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,9 12,3 10,4 7,2 4,1 3,8 2,2 2,2 1,6 1,7 2 3,9 2,9 3,7 4,6 6 9,1 12,7 19,3 23,9 24,9 22,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 2,2 1,2 1,3 3,6 8,4 6,3 6,5 6,4 4,6 7 6,8 5 5,2 3,9 2,6 3,4 3,4 4,1 6,9 8 22,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5 3,6 1,8 2,6 3,8 4,6 2,1 2,4 3,1 3 4,3 6,2 5,9 6,3 7,3 8 8 9,9 10,2 10,5 9 22,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 1,4 1,6 1,9 0,7 1,5 0,8 1 1 0,9 1,6 2,2 3,3 4,1 5,1 7,6 9,8 11,3 9,2 6,2 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,2 6,1 5,4 4,4 1,5 1,6 0,9 1,3 1,8 1,6 1,9 2,6 2,8 3 4,3 4,7 8,1 7,1 8 6,5 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,6 0,7 1,1 1,8 2,4 1,4 1,8 2,7 3,6 5,9 8,2 15,2 20,3 33,3 47 69,2 92,2 120,1 152,2 168,1 190,4 211,1
X. Nemoci dýchací soustavy 14 57 60,5 27,8 11 7,7 4,8 4 5,4 4,6 4,4 4,5 6,5 10,4 13,7 21,1 20,8 30,1 38,6 44,5 50,8 100
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,4 14,8 9,3 10,5 12,6 14,3 10,5 10,4 10,4 12,4 13,3 15,9 17,8 22,3 24 28,2 35,4 40,7 54,2 53,3 51,8 11,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 7,2 3,1 2,2 1,5 3,1 2 1,9 1,5 1,5 1 2,5 2,3 2,6 2,5 3,3 4,2 4,1 6,1 6,2 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,5 0,4 1,2 1,7 5 6,5 4,9 5,3 6,6 6,8 10,4 12,6 15,1 19,4 18,7 21,1 24,9 22,2 23,7 14,7 5 11,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,4 17,3 8,3 5,4 4,8 10,2 12,5 13,3 15,5 15,6 20,2 21,8 23,5 20,5 25,1 27,2 35,3 41,4 43,6 49,1 54,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0,4 19,3 47,9 64,9 56,6 30,7 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 122,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 16,9 5,5 5,6 1,5 0,9 0,8 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,5 0,1 0 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 38,6 15,6 9,7 14,1 15,4 5,6 5 3,9 3,9 4,4 5,6 5,6 7,8 9,3 12,7 15,8 24,5 32,4 45,5 48,9 44,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,8 17,3 16,4 11,1 18,4 17,4 13 11,4 13 11,2 12 12,2 12,1 14 13,6 15,7 18,7 28,1 48,8 89,3 95,7 111,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 902,7 7,9 4,5 4,2 7,9 20,2 35,3 44,4 37,9 20 14 19,2 19,3 32,8 35,3 46,3 36,6 29,3 25,8 23,9 11,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 211,6 1 257,4 167,2 105,6 95,9 131,4 141,2 172,7 181,5 151 131,3 143,4 161 193,9 245,5 308 388,9 461 550,8 621,5 634,1 588,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,8 4,9 2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,6 1,4 2,7 2,6 4,7 5,6 7,2 9 11,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 1 4,1 5,6 7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,6 2 4,3 9 11,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,8 0,7 1 2,4 3,6 5,6 7 22,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 1,3 1,9 4,1 5,7 12,7 25,1 52,7 78,8 155,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,7 1,3 1,8 1,5 1,9 3,6 9 11,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,9 3,6 2,9 4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,7 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 1,2 1,8 2,7 2,8 6,4 2,6 5 11,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,4 0,9 1,9 1,9 5,9 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,7 1,9 3,3 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 1,7 3,7 8,1 15,7 22,9 11,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1 1,6 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,5 2,7 5 7,7 13,6 18,4 34,1 66,1 116,5 162,5 233,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,6 0 0 0,5 2,7 2,1 4,8 4,4 4,2 2,8 3,3 3,3 2,6 3,2 1,6 1,8 1,1 0,9 0,8 2 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,4 0,3 1,4 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,7 0 0 0,5 2,7 2,1 4,8 4,4 4,2 2,8 3,3 3,3 2,7 3,2 1,6 2,2 1,4 1,2 2,2 2,9 5 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
II. Novotvary 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0 2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0,5 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,9 0,8 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 0,5 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,6 0,2 0,2 0,5 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 0 2,1 1,1 0,7 0,6 0,3 0,2 0,8 0,6 0,6 0,7 1,2 1,4 1,7 1,5 1,8 1,9 2,4 2,9 2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 32,1 13,4 5,7 4,9 4,9 2,6 2,4 2,4 2,3 1,8 2,2 2,2 3,7 4,6 5 7,2 12,6 17,8 29,8 21,9 0
péče celkem II. Novotvary 15,5 1,4 3 1,7 0,8 2 2,3 1,9 3,8 6,1 8,7 13,6 15,8 18,3 29 40,2 48,9 56,2 51,9 46,8 41,9 22,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 3,2 1,6 0,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1 0,7 1,4 2,8 4,2 5,7 8,6 6,5 10 11,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 12,3 10,4 7,2 4,3 3,8 2,2 2,2 1,6 1,7 2 4 3 3,8 4,7 6,3 9,5 13,7 23,4 30,1 31,9 22,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,7 2,2 1,2 1,8 6,3 10,5 11,2 11 10,7 7,5 10,4 10,1 7,7 8,6 5,8 4,6 5 4,8 6,9 13,1 21,9 33,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 3,6 1,9 2,7 3,8 5 2,1 2,6 3,3 3,2 4,5 6,4 6,5 7,2 8,2 9,2 9,6 12,6 15,3 17 16 44,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 1,4 1,6 1,9 0,7 1,5 0,8 1 1 0,9 1,6 2,2 3,3 4,1 5,1 7,6 9,8 11,4 9,2 6,2 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,2 6,1 5,4 4,4 1,5 1,6 0,9 1,3 1,8 1,6 1,9 2,6 2,8 3 4,3 4,7 8,2 7,1 8 6,5 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 30,2 0,7 1,1 1,8 2,4 1,4 1,8 2,7 3,6 5,9 8,4 15,7 20,8 34,9 49,1 73,4 98,1 132,8 177,8 222,8 269,2 366,7
X. Nemoci dýchací soustavy 14,5 57 61,7 28,8 11,3 7,8 4,8 4 5,4 4,6 4,4 4,5 6,8 10,7 14,4 22,4 22,6 31,5 40,5 48,4 59,8 111,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 14,8 9,3 10,5 12,6 14,3 10,5 10,4 10,4 12,4 13,3 16,1 17,8 22,5 24,1 28,8 35,8 41,8 58 56,3 55,8 11,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 7,2 3,1 2,2 1,6 3,1 2 1,9 1,5 1,5 1 2,5 2,4 2,7 2,5 3,4 4,2 4,3 6,3 6,9 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,3 0,4 1,2 1,7 5 6,5 5 5,4 6,8 6,9 10,6 12,9 15,8 20,7 20,4 23,1 28 25,5 30,7 17,3 10 22,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,7 17,3 8,3 5,4 4,8 10,2 12,5 13,3 15,5 15,6 20,2 21,8 23,7 20,6 25,1 27,6 36,2 43,3 45,4 55 58,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0,4 19,3 47,9 64,9 56,6 30,7 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 122,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 16,9 6,5 5,6 1,5 0,9 0,8 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,6 0,1 0 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,1 38,6 15,6 9,7 14,1 15,4 5,6 5 3,9 3,9 4,5 5,7 5,7 7,9 9,5 13 16 25,2 34,2 48,7 51,8 44,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 17,3 16,4 11,1 18,4 17,6 13,1 11,5 13,3 11,4 12,1 12,4 12,4 14,7 14,3 16,7 20,5 32,1 57,1 105 118,6 122,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,3 902,7 8,1 4,5 4,2 7,9 20,3 35,3 44,7 38 20,2 14,2 19,4 19,4 33,5 35,6 46,7 37,6 30,3 27,5 24,9 11,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 222,4 1 257,4 169,7 107,3 99,3 134,2 146,4 177,7 186,8 154,7 135,8 148,8 167,6 203,6 256,5 325,2 410,5 498,3 621,5 743,9 803,6 822,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)