8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 301 222 464 344 241 293 197 176 161 187 212 182 214 259 407 472 609 538 500 445 146 32
II. Novotvary 16 239 41 72 65 71 96 130 172 250 428 746 928 1 090 1 209 2 078 2 546 2 577 1 797 1 092 648 177 26
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 613 17 34 31 31 22 12 15 14 34 50 43 74 80 139 146 210 206 203 176 65 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 073 124 496 314 209 146 73 81 114 122 186 187 206 249 319 416 445 416 415 372 154 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 445 6 35 73 139 349 206 235 233 312 315 229 243 214 171 164 110 130 126 114 34 7
VI. Nemoci nervové soustavy 6 016 30 136 178 183 203 122 158 222 333 415 413 442 470 559 547 535 477 314 210 64 5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 187 18 65 103 39 58 27 19 29 40 56 81 77 117 215 297 325 293 164 128 33 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 252 29 117 179 88 39 31 40 62 108 143 125 147 165 221 239 213 145 104 48 8 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 25 591 7 12 36 67 121 102 150 214 362 564 694 1 119 1 473 2 464 3 367 4 164 3 702 3 244 2 569 969 191
X. Nemoci dýchací soustavy 13 639 612 2 012 1 282 332 342 251 243 280 340 340 297 358 490 819 1 012 1 183 1 045 1 007 852 453 89
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 144 116 330 507 562 625 687 816 973 1 220 1 459 1 255 1 476 1 469 1 941 2 184 2 321 1 632 1 261 928 333 49
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 359 62 110 75 103 172 145 151 144 177 206 169 178 196 306 286 257 231 188 139 55 9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 504 5 53 72 262 432 255 364 385 684 1 014 1 118 1 396 1 553 1 736 1 923 1 822 1 295 716 332 77 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 289 118 207 257 184 349 523 708 736 982 1 323 1 287 1 346 1 208 1 685 1 943 1 920 1 373 1 004 726 343 67
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 473 0 0 0 12 330 1 862 5 125 6 013 3 208 857 56 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 199 166 289 380 102 48 28 24 24 27 24 22 15 15 14 11 5 3 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 619 179 351 211 318 341 122 155 195 222 287 267 253 303 444 543 660 611 571 414 154 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 190 179 697 798 779 870 927 909 883 1 112 1 258 1 058 1 173 1 163 1 328 1 371 1 416 1 252 1 173 1 143 591 110
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 924 12 606 287 294 271 275 506 1 202 1 897 1 955 1 348 885 1 110 1 315 2 032 2 514 2 512 1 579 805 409 109 13
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 221 424 14 904 5 767 5 199 3 993 5 111 6 206 10 743 12 829 11 853 10 803 9 296 10 923 11 949 16 878 19 981 21 284 16 725 12 889 9 653 3 765 673
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 73 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 3 7 11 3 17 14 9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 173 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 10 23 16 28 31 24 25 11 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 5 4 11 10 14 21 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 5 16 16 36 38 56 38 7
VI. Nemoci nervové soustavy 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 4 21 21 28 31 23 12 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 099 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 11 25 37 74 109 170 214 270 147 34
X. Nemoci dýchací soustavy 234 0 11 10 4 0 0 1 0 1 2 2 0 12 12 17 29 28 35 46 18 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 113 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 5 2 8 8 8 9 16 22 19 8 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 5 5 11 11 10 0 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 13 9 13 4 23 22 31 21 17 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 6 15 22 21 37 18 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 10 8 15 19 15 5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 454 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 4 5 7 23 16 49 52 85 117 74 10
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 111 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 11 12 13 14 26 11 12 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 168 0 13 10 5 1 3 2 4 10 22 25 53 102 163 209 350 453 587 695 386 75
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 856 0 1 46 116 147 200 294 295 399 395 334 362 299 243 166 138 150 136 99 29 7
VI. Nemoci nervové soustavy 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 3 11 9 16 17 18 15 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4 5 6 1 5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 202 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 4 11 17 17 17 45 25 28 26 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 206 0 1 46 116 147 200 294 297 401 403 345 382 322 274 197 206 199 184 146 36 10
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 43 0 0 0 0 1 3 1 0 4 1 2 5 5 11 4 3 2 0 1 0 0
II. Novotvary 394 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 18 27 25 54 77 64 56 46 15 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 119 0 0 25 73 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 377 0 35 25 42 23 8 10 15 17 11 19 26 23 40 25 28 22 7 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 231 0 0 0 0 2 0 1 1 3 6 11 16 26 30 36 35 31 12 13 5 3
X. Nemoci dýchací soustavy 609 1 70 182 156 25 0 0 2 3 3 1 13 10 18 35 37 21 21 6 5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 503 0 2 4 3 7 2 2 2 9 8 21 26 51 61 92 106 73 24 10 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 22 1 9 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28 0 13 7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 73 0 2 2 1 1 2 1 3 2 6 3 7 6 5 5 13 7 2 3 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 293 0 1 0 0 0 6 15 51 63 52 20 52 84 147 214 274 210 82 19 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 733 2 138 262 283 78 21 31 75 104 90 85 163 232 339 468 577 434 208 105 33 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 417 222 464 344 241 294 200 178 161 191 215 184 221 268 421 483 623 543 517 460 155 32
péče celkem II. Novotvary 16 806 41 72 65 71 96 130 172 250 431 749 934 1 111 1 246 2 126 2 616 2 682 1 892 1 172 719 203 28
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 629 17 35 32 31 22 12 15 14 34 50 43 74 80 140 146 211 209 205 182 66 11
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 273 124 496 339 282 164 73 81 114 122 187 187 211 252 325 420 457 426 429 394 160 30
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 538 6 38 121 259 496 406 529 528 712 711 564 607 519 419 346 264 317 302 270 103 21
VI. Nemoci nervové soustavy 6 650 30 171 203 225 226 130 168 237 351 426 438 477 501 614 602 600 544 370 249 81 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 194 18 67 106 40 58 27 19 29 40 56 81 77 117 215 297 325 293 165 128 33 3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 255 29 118 179 88 39 31 40 62 108 143 125 148 165 221 239 214 145 104 48 8 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 948 7 12 36 67 123 102 151 215 367 570 711 1 149 1 526 2 532 3 481 4 313 3 909 3 471 2 857 1 121 228
X. Nemoci dýchací soustavy 14 483 613 2 093 1 474 492 367 251 244 282 344 345 300 371 512 849 1 064 1 249 1 094 1 063 904 476 96
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 265 116 330 507 563 625 687 816 975 1 221 1 463 1 260 1 478 1 477 1 950 2 192 2 332 1 648 1 284 949 342 50
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 428 62 112 77 103 173 145 151 144 177 206 170 181 200 314 291 263 242 199 151 55 12
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 370 5 55 76 265 439 257 366 388 695 1 033 1 145 1 446 1 630 1 827 2 036 1 996 1 415 799 389 96 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 425 118 207 257 184 349 523 708 736 982 1 323 1 288 1 346 1 212 1 692 1 949 1 935 1 396 1 026 763 361 70
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 473 0 0 0 12 330 1 862 5 125 6 013 3 208 857 56 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 221 167 298 389 104 48 28 25 24 27 24 22 15 15 14 11 5 3 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 730 179 364 218 319 341 122 155 196 223 287 270 255 304 447 549 670 620 586 433 169 23
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 725 179 699 800 780 871 931 910 888 1 116 1 270 1 066 1 185 1 177 1 357 1 393 1 478 1 312 1 261 1 264 667 121
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 35 334 12 606 288 294 271 276 513 1 217 1 949 2 019 1 403 907 1 163 1 403 2 191 2 740 2 800 1 803 913 439 124 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232 531 14 906 5 919 5 517 4 397 5 337 6 430 11 070 13 205 12 368 11 318 9 751 11 521 12 605 17 654 20 855 22 417 17 811 13 868 10 599 4 220 763
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 16,7 9,1 5,3 4,4 6 3,3 2,3 1,9 2 2,1 2,3 2,8 3,7 5,2 6,4 9,9 13,3 18,9 26,2 23,3 26,5
II. Novotvary 13,8 3,1 1,4 1 1,3 2 2,2 2,2 2,9 4,5 7,3 11,7 14,2 17,4 26,8 34,6 41,8 44,4 41,3 38,2 28,2 21,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,8 2 3,4 5,1 7,7 10,4 10,4 9,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,3 9,3 9,7 4,9 3,8 3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 2,4 2,7 3,6 4,1 5,7 7,2 10,3 15,7 21,9 24,6 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0,5 0,7 1,1 2,5 7,1 3,5 3,1 2,7 3,3 3,1 2,9 3,2 3,1 2,2 2,2 1,8 3,2 4,8 6,7 5,4 5,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 2,3 2,7 2,8 3,3 4,1 2,1 2,1 2,6 3,5 4,1 5,2 5,8 6,7 7,2 7,4 8,7 11,8 11,9 12,4 10,2 4,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,4 1,3 1,6 0,7 1,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1 1,7 2,8 4 5,3 7,2 6,2 7,6 5,3 2,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 2,2 2,3 2,8 1,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,4 1,6 1,9 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6 3,9 2,8 1,3 0,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,7 0,5 0,2 0,6 1,2 2,5 1,7 2 2,5 3,8 5,6 8,8 14,6 21,1 31,7 45,8 67,6 91,4 122,6 151,5 154,5 158,4
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 45,9 39,4 19,9 6 7 4,2 3,2 3,3 3,6 3,3 3,7 4,7 7 10,5 13,8 19,2 25,8 38,1 50,3 72,2 73,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 8,7 6,5 7,9 10,2 12,7 11,5 10,7 11,4 12,8 14,4 15,8 19,3 21,1 25 29,7 37,7 40,3 47,7 54,7 53,1 40,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,8 4,7 2,2 1,2 1,9 3,5 2,4 2 1,7 1,9 2 2,1 2,3 2,8 3,9 3,9 4,2 5,7 7,1 8,2 8,8 7,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,1 0,4 1 1,1 4,8 8,8 4,3 4,8 4,5 7,2 10 14,1 18,2 22,3 22,4 26,1 29,6 32 27,1 19,6 12,3 8,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,5 8,9 4 4 3,3 7,1 8,8 9,2 8,6 10,3 13 16,2 17,6 17,3 21,7 26,4 31,2 33,9 37,9 42,8 54,7 55,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0,2 6,7 31,3 66,9 70,6 33,8 8,4 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,3 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 12,5 5,7 5,9 1,9 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 13,4 6,9 3,3 5,8 6,9 2,1 2 2,3 2,3 2,8 3,4 3,3 4,4 5,7 7,4 10,7 15,1 21,6 24,4 24,6 14,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,1 13,4 13,6 12,4 14,2 17,7 15,6 11,9 10,4 11,7 12,4 13,3 15,3 16,7 17,1 18,6 23 30,9 44,3 67,4 94,2 91,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,7 946 5,6 4,6 4,9 5,6 8,5 15,7 22,3 20,6 13,3 11,2 14,5 18,9 26,2 34,2 40,8 39 30,4 24,1 17,4 10,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,6 1 118,5 112,8 80,6 72,6 104 104,3 140,3 150,7 124,8 106,3 117,3 142,8 171,6 217,3 271,6 345,5 413,1 487,2 569,4 600,4 558
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,8 1,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 0,9 1,5 1,8 0,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,2 1 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,4 3,3 6,1 5,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,2 1,4 1,9 1,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1 1,8 4,2 8,1 15,9 23,4 28,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,3 2,7 2,9 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 1,3 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 1,2 1,2 2,7 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 2,2 2,9 1,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,1 2,4 4,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,8 1,3 3,2 6,9 11,8 8,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 1 0,6 1,9 1,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,7 0 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,5 2,1 2,8 5,7 11,2 22,2 41 61,6 62,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0 0 0,7 2,1 3 3,4 3,8 3,5 4,2 3,9 4,2 4,7 4,3 3,1 2,3 2,2 3,7 5,1 5,8 4,6 5,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 0,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,6 1,1 1,5 0,3 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,6 0 0 0,7 2,1 3 3,4 3,8 3,5 4,2 4 4,4 5 4,6 3,5 2,7 3,3 4,9 7 8,6 5,7 8,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,7 1,2 1,6 2,1 2,7 2,4 0,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,4 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,7 0,4 0,8 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,5 0,8 0,8 2,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0,1 1,4 2,8 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,5 0,8 0,4 0,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 1,3 1,7 1,8 0,9 0,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,7 0,5 0,3 0,7 1,2 1,9 2,9 4,4 5,2 3,1 1,1 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,2 0,2 2,7 4,1 5,1 1,6 0,4 0,4 0,9 1,1 0,9 1,1 2,1 3,3 4,4 6,4 9,4 10,7 7,9 6,2 5,3 4,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,4 16,7 9,1 5,3 4,4 6 3,4 2,3 1,9 2 2,1 2,3 2,9 3,8 5,4 6,6 10,1 13,4 19,5 27,1 24,7 26,5
péče celkem II. Novotvary 14,2 3,1 1,4 1 1,3 2 2,2 2,2 2,9 4,5 7,4 11,8 14,5 17,9 27,4 35,6 43,5 46,7 44,3 42,4 32,4 23,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,8 2 3,4 5,2 7,7 10,7 10,5 9,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,5 9,3 9,7 5,3 5,1 3,3 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 2,4 2,8 3,6 4,2 5,7 7,4 10,5 16,2 23,2 25,5 24,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,4 0,5 0,7 1,9 4,7 10,1 6,8 6,9 6,2 7,5 7 7,1 7,9 7,5 5,4 4,7 4,3 7,8 11,4 15,9 16,4 17,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 2,3 3,3 3,1 4,1 4,6 2,2 2,2 2,8 3,7 4,2 5,5 6,2 7,2 7,9 8,2 9,7 13,4 14 14,7 12,9 5,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,4 1,3 1,6 0,7 1,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1 1,7 2,8 4 5,3 7,2 6,2 7,6 5,3 2,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 2,2 2,3 2,8 1,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,4 1,6 1,9 2,4 2,8 3,2 3,5 3,6 3,9 2,8 1,3 0,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,8 0,5 0,2 0,6 1,2 2,5 1,7 2 2,5 3,9 5,6 9 15 21,9 32,6 47,3 70 96,5 131,2 168,5 178,8 189,1
X. Nemoci dýchací soustavy 12,3 46 40,9 22,9 8,9 7,5 4,2 3,2 3,3 3,6 3,4 3,8 4,8 7,4 10,9 14,5 20,3 27 40,2 53,3 75,9 79,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,9 8,7 6,5 7,9 10,2 12,7 11,5 10,7 11,5 12,9 14,4 15,9 19,3 21,2 25,1 29,8 37,9 40,7 48,5 56 54,5 41,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,9 4,7 2,2 1,2 1,9 3,5 2,4 2 1,7 1,9 2 2,1 2,4 2,9 4 4 4,3 6 7,5 8,9 8,8 10
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0,4 1,1 1,2 4,8 8,9 4,3 4,8 4,6 7,3 10,2 14,4 18,9 23,4 23,5 27,7 32,4 34,9 30,2 22,9 15,3 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,6 8,9 4 4 3,3 7,1 8,8 9,2 8,6 10,3 13 16,2 17,6 17,4 21,8 26,5 31,4 34,5 38,8 45 57,6 58
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,8 0 0 0 0,2 6,7 31,3 66,9 70,6 33,8 8,4 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,3 27,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 12,5 5,8 6 1,9 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,7 13,4 7,1 3,4 5,8 6,9 2,1 2 2,3 2,3 2,8 3,4 3,3 4,4 5,8 7,5 10,9 15,3 22,1 25,5 26,9 19,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,6 13,4 13,7 12,4 14,2 17,7 15,7 11,9 10,4 11,8 12,5 13,4 15,5 16,9 17,5 18,9 24 32,4 47,7 74,6 106,4 100,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,9 946 5,6 4,6 4,9 5,6 8,6 15,9 22,9 21,3 13,8 11,4 15,2 20,1 28,2 37,2 45,4 44,5 34,5 25,9 19,8 12,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197 1 118,6 115,8 85,5 80 108,6 108,1 144,6 155,1 130,2 111,4 123 150,6 181 227,3 283,5 363,9 439,9 524,2 625,2 672,9 632,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)