8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 427 272 609 399 258 290 240 232 170 193 182 186 194 339 413 554 486 410 502 365 122 11
II. Novotvary 17 184 29 78 89 92 118 162 214 305 522 732 1 049 1 106 1 639 2 296 2 849 2 429 1 540 1 144 596 184 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 687 13 43 58 27 46 15 20 26 31 41 49 57 60 122 222 213 217 214 137 71 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 833 111 550 376 218 184 108 101 109 187 166 188 196 342 449 521 466 457 525 377 179 23
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 526 3 53 86 122 300 265 248 270 317 306 266 221 272 195 148 125 109 101 78 37 4
VI. Nemoci nervové soustavy 6 028 43 136 217 199 203 143 160 248 335 324 404 412 580 541 589 473 434 322 195 64 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 111 16 89 80 47 48 38 33 40 49 76 66 102 210 239 383 448 447 425 210 58 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 307 40 138 243 71 51 52 64 71 92 102 118 131 208 222 234 198 134 98 33 7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 782 6 22 34 71 118 126 189 230 455 591 815 1 027 1 886 2 842 3 762 3 997 3 723 3 947 2 685 1 134 122
X. Nemoci dýchací soustavy 14 679 671 2 659 1 706 466 478 364 318 358 376 320 362 372 595 821 1 026 964 820 935 724 303 41
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 120 130 342 629 611 767 929 906 1 038 1 350 1 329 1 262 1 417 1 838 2 174 2 256 2 004 1 544 1 395 862 300 37
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 859 53 161 119 100 178 215 185 178 270 186 196 195 271 314 313 309 184 217 149 61 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 197 1 56 131 280 421 316 376 446 839 1 006 1 084 1 468 1 813 1 703 2 040 1 702 1 250 796 386 80 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 083 138 225 221 162 515 644 781 933 1 147 1 263 1 459 1 396 1 417 1 797 1 989 1 724 1 265 1 072 643 260 32
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 519 0 0 0 2 435 1 905 5 136 6 237 3 116 638 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 287 203 273 372 83 52 46 43 46 27 32 15 13 22 27 13 10 8 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 574 173 360 241 301 311 181 164 206 236 263 242 274 362 413 568 592 568 568 392 142 17
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20 668 189 759 710 768 1 042 1 210 1 065 1 075 1 320 1 219 1 163 1 149 1 229 1 302 1 431 1 167 1 016 1 296 1 008 503 47
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33 216 11 755 315 321 257 310 575 1 276 2 177 2 106 1 257 728 1 025 1 560 2 127 2 500 2 193 1 394 884 361 90 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 230 978 14 737 6 868 6 032 4 135 5 867 7 534 11 511 14 163 12 968 10 033 9 701 10 756 14 643 17 997 21 398 19 500 15 520 14 443 9 201 3 595 376
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 6 12 17 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 9 17 19 28 49 36 9 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 12 15 19 19 14 5 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 11 10 11 15 29 41 44 25 2
VI. Nemoci nervové soustavy 167 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 4 12 13 12 27 23 25 31 11 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 10 20 64 80 131 178 302 318 191 25
X. Nemoci dýchací soustavy 211 0 21 17 4 0 0 0 0 0 5 2 4 12 12 19 20 21 35 24 15 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 7 12 9 17 27 27 8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 47 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 3 4 5 3 12 5 5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 200 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 7 3 8 20 18 33 31 47 27 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 7 11 8 19 27 9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 7 12 12 11 9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 450 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 5 7 13 22 25 39 58 95 114 66 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 75 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 7 2 15 9 16 14 5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 291 0 22 18 4 0 3 1 0 9 18 19 58 110 171 224 335 446 697 735 390 31
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 272 0 3 59 138 159 265 318 347 446 378 409 363 341 257 206 128 122 170 116 44 3
VI. Nemoci nervové soustavy 157 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 3 13 8 12 10 17 28 22 27 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 4 4 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 234 0 0 0 0 0 1 1 2 0 8 4 14 18 25 33 37 32 44 15 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 689 0 3 59 138 159 266 319 350 453 388 418 390 368 296 252 188 188 240 158 53 3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 42 0 0 0 0 1 1 2 6 3 3 4 3 6 1 2 3 3 2 1 1 0
II. Novotvary 466 0 0 2 1 0 0 2 1 9 3 16 16 36 42 72 68 71 69 46 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 115 0 1 23 67 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 8 5 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 369 0 43 32 31 12 5 9 14 9 18 17 22 33 28 36 24 13 13 8 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 322 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 13 15 15 37 57 40 31 38 34 29 4
X. Nemoci dýchací soustavy 592 0 64 205 140 28 0 0 1 1 2 6 8 15 22 29 29 14 19 9 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 303 0 3 3 5 4 4 7 2 5 12 17 13 28 38 41 41 36 27 15 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 26 0 9 8 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 36 0 10 6 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 4 2 4 0 1 2 0 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 64 0 2 1 1 2 1 7 3 3 1 8 4 5 6 1 5 8 3 1 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 213 0 0 0 1 3 5 19 44 62 32 37 38 86 141 237 241 163 75 25 4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 601 0 137 287 252 78 18 46 73 98 78 118 122 227 321 480 455 341 259 150 55 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 514 272 609 399 258 291 241 234 176 196 185 190 197 347 415 556 492 419 516 383 127 11
péče celkem II. Novotvary 17 839 29 78 91 93 118 162 216 306 531 735 1 069 1 127 1 686 2 347 2 938 2 516 1 640 1 262 678 205 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 698 13 43 59 28 46 15 20 26 31 41 50 57 60 123 222 215 218 214 140 72 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 045 111 551 399 285 206 108 101 109 187 166 188 199 343 457 533 481 477 544 392 184 24
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 027 3 59 147 261 460 530 566 617 764 685 677 594 625 462 366 268 261 320 243 109 10
VI. Nemoci nervové soustavy 6 721 43 179 249 230 215 148 170 263 351 349 426 451 633 594 647 541 498 382 261 85 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3 117 16 90 81 47 48 38 33 40 49 76 66 102 210 239 383 448 447 427 212 58 7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 313 40 139 244 72 51 52 64 71 92 102 118 131 208 222 235 198 135 98 34 7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29 446 6 22 34 71 119 127 189 230 459 597 829 1 052 1 922 2 945 3 901 4 173 3 936 4 291 3 037 1 355 151
X. Nemoci dýchací soustavy 15 483 671 2 744 1 928 610 506 364 318 359 377 327 370 384 622 855 1 074 1 013 856 989 757 318 41
XI. Nemoci trávicí soustavy 23 255 130 342 630 611 768 929 906 1 039 1 351 1 330 1 263 1 423 1 849 2 181 2 268 2 013 1 561 1 424 892 308 37
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 909 53 162 121 100 178 215 185 178 270 187 198 196 275 318 317 314 187 230 154 66 5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 934 1 59 134 285 425 321 384 450 847 1 026 1 106 1 502 1 862 1 774 2 134 1 798 1 351 898 463 109 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19 177 138 225 221 162 515 644 781 933 1 147 1 264 1 459 1 396 1 421 1 803 1 997 1 735 1 273 1 092 670 269 32
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 519 0 0 0 2 435 1 905 5 136 6 237 3 116 638 49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 313 203 282 380 85 55 47 43 47 27 33 15 13 22 27 14 10 8 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 670 173 370 247 302 311 181 164 206 239 264 242 275 368 418 572 603 580 581 405 151 18
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21 184 189 761 711 769 1 044 1 213 1 072 1 078 1 325 1 223 1 176 1 160 1 247 1 330 1 458 1 211 1 082 1 394 1 123 571 47
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34 504 11 755 315 321 258 313 581 1 295 2 221 2 169 1 289 765 1 066 1 648 2 275 2 739 2 449 1 566 975 400 99 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 242 559 14 737 7 030 6 396 4 529 6 104 7 821 11 877 14 586 13 528 10 517 10 256 11 326 15 348 18 785 22 354 20 478 16 495 15 639 10 244 4 093 416
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 21,6 12 6,5 5,2 5,7 3,4 2,9 1,9 1,9 2,1 2,4 2,7 4,4 5,3 7,7 9,1 11,7 18,2 23 21,6 15,3
II. Novotvary 14,7 2,3 1,5 1,5 1,8 2,3 2,3 2,7 3,4 5,1 8,3 13,7 15,3 21,2 29,3 39,5 45,4 43,9 41,5 37,6 32,6 15,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1 0,8 1 0,5 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 1,6 3,1 4 6,2 7,8 8,6 12,6 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 8,8 10,8 6,2 4,4 3,6 1,5 1,3 1,2 1,8 1,9 2,5 2,7 4,4 5,7 7,2 8,7 13 19,1 23,8 31,7 32
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0,2 1 1,4 2,4 5,9 3,8 3,1 3 3,1 3,5 3,5 3,1 3,5 2,5 2,1 2,3 3,1 3,7 4,9 6,6 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 3,4 2,7 3,6 4 4 2 2 2,8 3,2 3,7 5,3 5,7 7,5 6,9 8,2 8,8 12,4 11,7 12,3 11,3 8,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 1,3 1,7 1,3 0,9 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 2,7 3,1 5,3 8,4 12,7 15,4 13,2 10,3 9,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,2 2,7 4 1,4 1 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8 2,7 2,8 3,2 3,7 3,8 3,6 2,1 1,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,7 0,5 0,4 0,6 1,4 2,3 1,8 2,4 2,6 4,4 6,7 10,6 14,2 24,4 36,3 52,2 74,8 106 143,3 169,2 201 169,9
X. Nemoci dýchací soustavy 12,5 53,2 52,2 28 9,4 9,4 5,2 4 4 3,6 3,6 4,7 5,1 7,7 10,5 14,2 18 23,4 33,9 45,6 53,7 57,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,7 10,3 6,7 10,3 12,3 15 13,2 11,4 11,7 13,1 15 16,5 19,6 23,8 27,8 31,3 37,5 44 50,6 54,3 53,2 51,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 4,2 3,2 2 2 3,5 3,1 2,3 2 2,6 2,1 2,6 2,7 3,5 4 4,3 5,8 5,2 7,9 9,4 10,8 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,8 0,1 1,1 2,1 5,6 8,2 4,5 4,7 5 8,1 11,4 14,1 20,3 23,5 21,7 28,3 31,8 35,6 28,9 24,3 14,2 4,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,3 10,9 4,4 3,6 3,3 10,1 9,2 9,9 10,5 11,1 14,3 19 19,3 18,3 22,9 27,6 32,3 36 38,9 40,5 46,1 44,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0 8,5 27,1 64,9 70,3 30,2 7,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 16,1 5,4 6,1 1,7 1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 13,7 7,1 4 6 6,1 2,6 2,1 2,3 2,3 3 3,2 3,8 4,7 5,3 7,9 11,1 16,2 20,6 24,7 25,2 23,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 15 14,9 11,6 15,4 20,4 17,2 13,5 12,1 12,8 13,8 15,2 15,9 15,9 16,6 19,9 21,8 28,9 47,1 63,5 89,1 65,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,4 932 6,2 5,3 5,2 6,1 8,2 16,1 24,5 20,4 14,2 9,5 14,2 20,2 27,2 34,7 41 39,7 32,1 22,8 15,9 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197,3 1 168,5 135 99 83 114,8 107,1 145,4 159,6 125,5 113,2 126,5 148,6 189,4 229,8 297 364,8 442 524,4 579,8 637,1 523,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 0,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,8 2,3 1,6 1,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,5 2,8 4,4 2,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 2 1,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,1 2,5 5,1 11 20 33,8 34,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,3 1,5 2,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1 1,7 1,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,9 1,1 3 4,8 2,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 1,7 1,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 1,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,7 3,4 7,2 11,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,8 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,4 2,2 3,1 6,3 12,7 25,3 46,3 69,1 43,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0 0,1 1 2,8 3,1 3,8 4 3,9 4,3 4,3 5,3 5 4,4 3,3 2,9 2,4 3,5 6,2 7,3 7,8 4,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,8 1,7 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,6 0,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 0 0,1 1 2,8 3,1 3,8 4 3,9 4,4 4,4 5,5 5,4 4,8 3,8 3,5 3,5 5,4 8,7 10 9,4 4,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1,3 2 2,5 2,9 2,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,4 1,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,8 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 0,9 1,4 2,1 5,1 5,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,5 0 1,3 3,4 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1 0,9 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 1,1 1,8 3,3 4,5 4,6 2,7 1,6 0,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,1 0 2,7 4,7 5,1 1,5 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 1,5 1,7 2,9 4,1 6,7 8,5 9,7 9,4 9,5 9,7 8,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,6 21,6 12 6,5 5,2 5,7 3,4 3 2 1,9 2,1 2,5 2,7 4,5 5,3 7,7 9,2 11,9 18,7 24,1 22,5 15,3
péče celkem II. Novotvary 15,2 2,3 1,5 1,5 1,9 2,3 2,3 2,7 3,4 5,1 8,3 13,9 15,6 21,8 30 40,8 47,1 46,7 45,8 42,7 36,3 16,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,5 1 0,8 1 0,6 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 1,6 3,1 4 6,2 7,8 8,8 12,8 7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,2 8,8 10,8 6,5 5,7 4 1,5 1,3 1,2 1,8 1,9 2,5 2,7 4,4 5,8 7,4 9 13,6 19,8 24,7 32,6 33,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 0,2 1,2 2,4 5,2 9 7,5 7,2 7 7,4 7,7 8,8 8,2 8,1 5,9 5,1 5 7,4 11,6 15,3 19,3 13,9
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 3,4 3,5 4,1 4,6 4,2 2,1 2,1 3 3,4 3,9 5,6 6,2 8,2 7,6 9 10,1 14,2 13,9 16,4 15,1 8,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,7 1,3 1,8 1,3 0,9 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 2,7 3,1 5,3 8,4 12,7 15,5 13,4 10,3 9,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 3,2 2,7 4 1,4 1 0,7 0,8 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8 2,7 2,8 3,3 3,7 3,8 3,6 2,1 1,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,2 0,5 0,4 0,6 1,4 2,3 1,8 2,4 2,6 4,4 6,7 10,8 14,5 24,9 37,6 54,2 78,1 112,1 155,8 191,4 240,1 210,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13,2 53,2 53,9 31,6 12,2 9,9 5,2 4 4 3,6 3,7 4,8 5,3 8 10,9 14,9 19 24,4 35,9 47,7 56,4 57,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,9 10,3 6,7 10,3 12,3 15 13,2 11,4 11,7 13,1 15 16,5 19,7 23,9 27,9 31,5 37,7 44,5 51,7 56,2 54,6 51,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,3 4,2 3,2 2 2 3,5 3,1 2,3 2 2,6 2,1 2,6 2,7 3,6 4,1 4,4 5,9 5,3 8,4 9,7 11,7 7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,5 0,1 1,2 2,2 5,7 8,3 4,6 4,9 5,1 8,2 11,6 14,4 20,8 24,1 22,7 29,6 33,6 38,5 32,6 29,2 19,3 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,4 10,9 4,4 3,6 3,3 10,1 9,2 9,9 10,5 11,1 14,3 19 19,3 18,4 23 27,7 32,5 36,3 39,6 42,2 47,7 44,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0 8,5 27,1 64,9 70,3 30,2 7,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 70,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 16,1 5,5 6,2 1,7 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,7 13,7 7,3 4,1 6,1 6,1 2,6 2,1 2,3 2,3 3 3,2 3,8 4,8 5,3 7,9 11,3 16,5 21,1 25,5 26,8 25,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,1 15 15 11,7 15,4 20,4 17,2 13,5 12,1 12,8 13,8 15,3 16 16,1 17 20,2 22,7 30,8 50,6 70,8 101,2 65,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,5 932 6,2 5,3 5,2 6,1 8,3 16,4 25 21 14,5 10 14,7 21,3 29,1 38 45,8 44,6 35,4 25,2 17,5 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 207,2 1 168,5 138,1 104,9 90,9 119,4 111,1 150 164,3 130,9 118,7 133,8 156,5 198,5 239,9 310,3 383,1 469,7 567,8 645,6 725,3 579,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)