8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 305 103 238 148 151 144 112 108 81 119 95 110 113 128 225 274 301 279 278 212 76 10
II. Novotvary 8 792 41 78 71 50 58 77 140 163 285 420 479 636 749 1 029 1 479 1 347 844 498 286 56 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 695 8 21 19 12 11 6 9 9 11 28 17 30 28 47 78 83 90 90 74 23 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 842 92 327 164 124 110 84 104 108 107 152 154 154 194 282 319 423 319 303 204 97 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 048 13 32 81 112 213 139 140 128 139 152 146 129 93 110 86 94 67 62 82 28 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 187 5 62 100 114 106 87 92 115 184 203 235 242 283 289 321 296 196 151 83 21 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 968 14 66 62 30 15 9 12 14 19 25 34 41 56 105 139 135 76 58 50 8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 778 25 113 82 24 26 18 22 23 35 34 53 43 47 66 54 59 32 17 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 858 2 18 60 89 95 58 89 155 242 473 568 793 1 087 1 722 2 674 2 715 2 208 1 980 1 340 424 66
X. Nemoci dýchací soustavy 8 278 391 1 238 614 180 164 156 133 167 181 209 209 250 364 521 749 747 657 609 483 211 45
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 625 78 226 275 293 359 291 341 428 571 752 700 802 814 1 084 1 269 1 109 856 690 464 197 26
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 346 28 78 52 31 72 64 69 67 65 76 66 67 88 90 101 118 77 63 53 18 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 028 8 42 75 162 310 207 231 242 415 644 628 885 976 984 1 049 998 619 335 164 49 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 204 96 199 157 102 249 329 465 515 578 711 676 705 682 870 1 082 1 030 664 548 388 131 27
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 103 0 0 0 0 249 1 285 2 722 2 908 1 503 409 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 671 1 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 665 133 109 189 52 17 9 11 18 7 28 12 13 9 19 14 15 5 3 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 958 105 273 161 253 314 155 174 162 180 225 231 285 337 496 554 620 494 461 340 127 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 853 149 535 518 708 743 637 632 601 651 815 675 667 619 829 766 824 704 766 655 301 58
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 822 5 417 76 90 103 200 696 1 559 2 167 1 835 1 107 479 612 714 1 010 1 306 1 268 662 367 136 18 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 131 026 8 379 3 731 2 918 2 590 3 455 4 419 7 053 8 071 7 127 6 558 5 498 6 468 7 268 9 778 12 314 12 182 8 849 7 279 5 021 1 785 283
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 7 6 11 8 5 7 5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 12 21 14 24 18 20 2 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 17 18 26 12 16 8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 5 6 7 16 21 15 1
VI. Nemoci nervové soustavy 145 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 6 8 10 8 18 21 20 21 20 4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 511 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 3 10 38 52 72 78 112 85 39 9
X. Nemoci dýchací soustavy 424 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 6 19 23 62 91 73 48 39 41 12 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 8 8 11 9 6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 2 5 3 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 405 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 15 13 27 58 63 80 65 56 14 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 16 11 13 10 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 8 11 16 16 25 24 18 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 428 0 0 0 0 0 2 2 2 4 2 4 7 13 22 37 46 64 77 95 44 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 898 0 0 0 0 1 2 5 7 11 10 22 34 59 105 175 281 309 384 332 135 26
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 453 0 1 1 0 2 6 8 12 21 30 55 99 148 305 502 640 708 805 744 314 52
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 822 0 0 27 80 118 121 148 161 203 192 133 196 140 89 70 64 30 33 11 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 8 7 12 15 8 0 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 880 0 0 27 80 118 121 149 161 203 193 133 198 143 89 78 71 42 48 19 6 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 143 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 10 11 24 28 12 23 22 1 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 175 0 4 3 2 1 7 5 7 11 14 14 23 22 19 13 17 5 8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 10 10 13 12 18 10 6 5 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 73 0 12 34 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 185 0 0 1 0 2 0 2 4 12 11 10 30 21 33 27 22 4 4 1 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 6 2 3 2 4 1 1 0 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88 0 0 0 0 0 1 1 4 10 4 3 2 3 12 25 9 10 3 1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 838 0 19 48 25 15 9 10 17 36 38 40 73 70 91 109 99 44 47 34 6 8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 361 103 238 148 151 145 112 109 81 119 96 110 114 129 232 282 312 287 283 219 81 10
péče celkem II. Novotvary 9 060 41 78 71 50 58 77 141 163 285 422 481 646 765 1 052 1 524 1 389 880 539 328 59 11
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 704 8 21 21 12 11 6 9 9 11 28 17 30 29 48 78 83 90 92 76 24 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 963 92 327 166 129 112 84 104 108 107 152 154 155 197 289 336 442 346 316 221 105 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 949 13 32 108 192 331 261 288 289 342 345 279 326 235 201 161 164 104 111 115 49 3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 563 5 66 103 116 107 95 97 122 198 223 255 274 318 316 360 341 233 195 111 25 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 980 14 69 67 32 15 9 12 14 19 25 34 41 56 105 139 135 76 60 50 8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 781 25 113 82 24 26 18 22 23 35 34 53 43 47 66 54 59 33 18 6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 470 2 18 60 89 95 58 89 156 246 477 582 807 1 107 1 773 2 738 2 805 2 296 2 098 1 430 466 78
X. Nemoci dýchací soustavy 8 775 391 1 251 649 195 172 156 133 168 181 213 215 269 387 583 840 821 705 649 526 223 48
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 679 78 226 275 293 359 291 341 428 571 752 700 805 816 1 086 1 273 1 117 865 701 473 203 26
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 372 28 78 52 31 72 64 69 67 66 77 66 68 92 91 103 123 80 68 55 19 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 618 8 42 76 162 312 207 233 247 428 659 643 930 1 010 1 044 1 134 1 083 703 404 221 63 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 274 96 199 157 102 249 329 465 515 578 711 678 705 682 874 1 087 1 036 680 559 401 142 29
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 104 0 0 0 0 249 1 285 2 723 2 908 1 503 409 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 671 1 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 669 133 109 190 53 18 9 11 19 7 28 12 13 9 19 14 15 5 3 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 087 105 273 161 253 314 155 174 162 180 226 232 287 339 504 567 638 510 486 364 146 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13 309 149 535 518 708 744 640 635 604 655 821 685 676 635 853 807 871 769 843 751 345 65
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21 808 5 417 76 90 103 201 699 1 565 2 178 1 856 1 121 504 648 776 1 127 1 506 1 558 981 754 469 153 26
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 138 197 8 379 3 751 2 994 2 695 3 590 4 555 7 220 8 261 7 387 6 819 5 726 6 838 7 629 10 263 13 003 12 992 9 643 8 179 5 818 2 111 344
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,2 15,2 9 4,2 4,8 5 3,4 2,7 2 2,5 1,8 2,5 2,7 3,2 5 6,4 9 13,3 19,2 24,6 26,4 20
II. Novotvary 13,8 6 3 2 1,6 2 2,3 3,4 3,9 5,9 7,8 11 15,1 19 22,8 34,7 40,2 40,2 34,4 33,2 19,5 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,7 1 1,8 2,5 4,3 6,2 8,6 8 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 13,6 12,4 4,7 4 3,8 2,5 2,6 2,6 2,2 2,8 3,5 3,7 4,9 6,3 7,5 12,6 15,2 20,9 23,7 33,7 42,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 1,9 1,2 2,3 3,6 7,4 4,2 3,4 3,1 2,9 2,8 3,4 3,1 2,4 2,4 2 2,8 3,2 4,3 9,5 9,7 4
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0,7 2,4 2,8 3,6 3,7 2,6 2,3 2,8 3,8 3,8 5,4 5,8 7,2 6,4 7,5 8,8 9,3 10,4 9,6 7,3 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 2,1 2,5 1,8 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,4 2,3 3,3 4 3,6 4 5,8 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 3,7 4,3 2,3 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 1 1,2 1,5 1,3 1,8 1,5 1,2 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,4 0,3 0,7 1,7 2,8 3,3 1,7 2,2 3,7 5 8,8 13,1 18,9 27,5 38,2 62,8 81 105,3 136,7 155,8 147,4 132,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13 57,7 47 17,5 5,7 5,7 4,7 3,3 4 3,8 3,9 4,8 5,9 9,2 11,6 17,6 22,3 31,3 42 56,1 73,4 90,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,2 11,5 8,6 7,8 9,3 12,5 8,8 8,4 10,3 11,9 13,9 16,1 19,1 20,6 24,1 29,8 33,1 40,8 47,6 53,9 68,5 52,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 4,1 3 1,5 1 2,5 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 2,2 2 2,4 3,5 3,7 4,3 6,2 6,3 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,1 1,2 1,6 2,1 5,2 10,8 6,2 5,7 5,8 8,6 11,9 14,5 21 24,7 21,8 24,6 29,8 29,5 23,1 19,1 17 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 14,2 7,6 4,5 3,3 8,7 9,9 11,4 12,4 12 13,2 15,6 16,8 17,3 19,3 25,4 30,7 31,7 37,8 45,1 45,5 54,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,2 0 0 0 0 8,7 38,8 66,9 70,2 31,3 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,6 246,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,6 4,1 5,4 1,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,3 15,5 10,4 4,6 8,1 10,9 4,7 4,3 3,9 3,7 4,2 5,3 6,8 8,5 11 13 18,5 23,6 31,8 39,5 44,2 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,1 22 20,3 14,7 22,6 25,9 19,2 15,5 14,5 13,5 15,1 15,5 15,9 15,7 18,4 18 24,6 33,6 52,9 76,1 104,7 116,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31 799,3 2,9 2,6 3,3 7 21 38,3 52,3 38,2 20,5 11 14,6 18,1 22,4 30,7 37,9 31,6 25,3 15,8 6,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 205 1 236,4 141,7 82,9 82,6 120,3 133,3 173,2 194,9 148,2 121,6 126,6 153,8 184 217 289,3 363,6 422 502,5 583,6 620,7 567,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 1,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 1,1 1,2 2,3 0,7 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 1,2 0,8 1,9 2,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,1 2,4 5,2 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 1 1,4 2,3 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,8 1,2 2,1 3,7 7,7 9,9 13,6 18
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,4 2,1 2,2 2,3 2,7 4,8 4,2 6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 2,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 1,4 1,9 3,8 4,5 6,5 4,9 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 0,8 1,5 3,5 4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,7 2,8 6,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 3,1 5,3 11 15,3 14
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,5 2,3 4,1 8,4 14,7 26,5 38,6 46,9 52,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1,3 2,4 3,7 6,8 11,8 19,1 33,8 55,6 86,5 109,2 104,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 0 0 0,8 2,6 4,1 3,6 3,6 3,9 4,2 3,6 3,1 4,7 3,5 2 1,6 1,9 1,4 2,3 1,3 2,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,6 1 0,9 0 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,9 0 0 0,8 2,6 4,1 3,6 3,7 3,9 4,2 3,6 3,1 4,7 3,6 2 1,8 2,1 2 3,3 2,2 2,1 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,8 0,6 1,6 2,6 0,3 8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,6 1 6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,5 1 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0,3 0,1 0 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,3 0 0,7 1,4 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 0,9 1,7 1,8 2 2,6 3 2,1 3,2 4 2,1 16
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 15,2 9 4,2 4,8 5 3,4 2,7 2 2,5 1,8 2,5 2,7 3,3 5,1 6,6 9,3 13,7 19,5 25,5 28,2 20
péče celkem II. Novotvary 14,2 6 3 2 1,6 2 2,3 3,5 3,9 5,9 7,8 11,1 15,4 19,4 23,3 35,8 41,5 42 37,2 38,1 20,5 22
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,7 1,1 1,8 2,5 4,3 6,4 8,8 8,3 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,2 13,6 12,4 4,7 4,1 3,9 2,5 2,6 2,6 2,2 2,8 3,5 3,7 5 6,4 7,9 13,2 16,5 21,8 25,7 36,5 42,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 1,9 1,2 3,1 6,1 11,5 7,9 7,1 7 7,1 6,4 6,4 7,8 5,9 4,5 3,8 4,9 5 7,7 13,4 17 6
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 0,7 2,5 2,9 3,7 3,7 2,9 2,4 2,9 4,1 4,1 5,9 6,5 8,1 7 8,5 10,2 11,1 13,5 12,9 8,7 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 2,1 2,6 1,9 1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1 1,4 2,3 3,3 4 3,6 4,1 5,8 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 3,7 4,3 2,3 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 1 1,2 1,5 1,3 1,8 1,6 1,2 0,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,3 0,3 0,7 1,7 2,8 3,3 1,7 2,2 3,8 5,1 8,8 13,4 19,2 28 39,4 64,3 83,7 109,5 144,8 166,2 162 156,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13,7 57,7 47,5 18,4 6,2 6 4,7 3,3 4,1 3,8 3,9 5 6,4 9,8 12,9 19,7 24,5 33,6 44,8 61,1 77,5 96,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 11,5 8,6 7,8 9,3 12,5 8,8 8,4 10,3 11,9 13,9 16,1 19,1 20,7 24,1 29,9 33,3 41,2 48,4 55 70,6 52,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 4,1 3 1,5 1 2,5 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 2,3 2 2,4 3,7 3,8 4,7 6,4 6,6 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15 1,2 1,6 2,2 5,2 10,9 6,2 5,7 6 8,9 12,2 14,8 22,1 25,6 23,2 26,6 32,3 33,5 27,9 25,7 21,9 18
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 14,2 7,6 4,5 3,3 8,7 9,9 11,4 12,4 12 13,2 15,6 16,8 17,3 19,4 25,5 30,9 32,4 38,6 46,6 49,4 58,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,2 0 0 0 0 8,7 38,8 66,9 70,2 31,3 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,6 246,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,6 4,1 5,4 1,7 0,6 0,3 0,3 0,5 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,5 15,5 10,4 4,6 8,1 10,9 4,7 4,3 3,9 3,7 4,2 5,3 6,8 8,6 11,2 13,3 19 24,3 33,6 42,3 50,8 22
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,8 22 20,3 14,7 22,6 25,9 19,3 15,6 14,6 13,6 15,2 15,8 16,1 16,1 18,9 19 26 36,7 58,2 87,3 120 130,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,1 799,3 2,9 2,6 3,3 7 21,1 38,4 52,6 38,6 20,8 11,6 15,4 19,6 25 35,4 46,5 46,8 52,1 54,5 53,2 52,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 216,2 1 236,4 142,5 85,1 86 125 137,4 177,3 199,5 153,6 126,4 131,9 162,6 193,1 227,8 305,5 387,8 459,8 564,7 676,3 734 689,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)