8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 540 103 237 224 132 182 149 125 102 123 103 106 102 186 223 291 303 237 334 193 78 7
II. Novotvary 9 178 48 55 35 74 89 98 149 193 285 422 467 616 767 1 221 1 553 1 277 855 614 289 70 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 772 10 27 19 17 18 11 7 13 9 25 14 35 35 55 85 97 90 101 75 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 724 84 245 177 107 114 113 108 99 107 157 115 156 238 270 357 344 293 321 221 86 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 001 11 36 80 85 214 133 137 109 150 160 142 136 107 105 100 84 66 74 48 23 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 595 33 64 108 110 111 104 96 109 191 248 218 243 262 325 420 292 254 237 122 45 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 918 14 54 51 21 19 13 15 18 9 23 37 44 55 91 134 102 77 86 49 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 038 17 121 100 36 26 16 22 29 37 53 60 66 78 80 104 84 50 34 22 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 861 1 18 52 63 102 78 102 142 239 410 525 756 1 165 1 812 2 523 2 678 2 319 2 077 1 268 472 59
X. Nemoci dýchací soustavy 8 182 343 1 311 695 187 189 159 173 159 215 204 192 250 381 528 695 661 623 583 446 157 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 841 108 194 233 254 302 316 386 447 657 687 700 822 858 1 120 1 367 1 139 894 763 414 157 23
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 305 23 66 55 28 57 65 64 73 69 67 60 70 92 92 116 97 73 77 43 17 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 382 8 54 77 158 299 206 230 326 474 650 663 860 1 065 1 075 1 088 856 642 390 218 40 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 340 78 161 168 89 249 347 444 536 593 720 692 727 783 920 1 165 937 717 542 317 139 16
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 341 0 0 0 2 322 1 289 2 751 2 957 1 561 435 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 323 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 704 132 119 187 52 37 18 11 21 19 14 21 20 12 16 5 13 6 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 022 159 246 190 279 355 186 168 165 201 260 255 258 312 489 532 585 483 445 307 133 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 534 157 533 485 601 716 686 682 600 736 769 661 662 710 762 742 711 716 706 600 257 42
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 19 423 5 645 71 81 114 196 614 1 453 2 165 1 807 1 011 496 559 735 985 1 180 1 075 679 396 135 22 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 132 024 8 297 3 612 3 017 2 409 3 597 4 601 7 123 8 263 7 482 6 418 5 446 6 384 7 841 10 169 12 457 11 335 9 074 7 781 4 767 1 733 218
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 40 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 4 1 4 4 5 6 5 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 15 25 19 27 25 14 6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 11 15 22 18 10 8 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 5 14 8 8 15 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 128 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 4 4 7 10 12 16 19 30 11 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 16 26 33 53 63 138 95 38 3
X. Nemoci dýchací soustavy 434 0 1 1 0 0 0 0 4 4 2 9 18 44 62 58 67 57 53 42 11 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 7 10 4 12 8 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 5 4 4 4 2 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 468 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 10 13 29 31 68 59 77 87 56 18 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 9 9 15 12 6 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 7 6 12 23 19 30 9 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 344 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 4 2 4 6 24 34 57 85 81 34 7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 798 0 0 0 0 0 2 8 5 11 18 16 26 80 100 189 250 258 388 286 146 15
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 267 0 1 1 0 0 5 13 13 28 45 52 78 205 273 452 566 637 892 671 299 36
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 781 0 1 16 66 126 137 129 133 218 165 186 155 123 105 84 60 38 25 6 4 4
VI. Nemoci nervové soustavy 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 5 13 8 7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 825 0 1 16 66 126 137 129 133 218 165 186 155 124 107 92 65 51 33 13 4 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0
II. Novotvary 215 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 3 9 10 16 42 41 29 25 20 12 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17 0 0 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1
VI. Nemoci nervové soustavy 194 0 4 4 2 5 6 7 7 16 18 19 12 22 21 19 14 10 5 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 105 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 9 8 13 13 20 13 7 8 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 102 0 12 35 36 10 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 257 0 0 1 4 6 8 6 10 16 21 18 18 37 36 34 28 10 3 0 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 66 0 2 0 0 2 5 8 6 5 5 11 5 4 4 1 3 2 1 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 95 0 0 0 0 0 2 1 6 6 4 4 6 12 27 8 9 2 4 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 090 0 23 47 53 27 21 24 32 46 55 59 60 96 125 121 117 70 50 39 21 4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 586 103 237 224 132 183 150 126 102 126 104 106 103 190 226 295 307 244 340 199 82 7
péče celkem II. Novotvary 9 534 48 55 35 75 89 98 150 195 286 425 471 628 783 1 252 1 620 1 337 911 664 323 88 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 784 10 27 20 17 18 11 7 13 9 25 14 36 35 56 85 97 93 105 77 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 836 84 245 181 115 115 113 108 99 107 158 116 157 242 273 369 359 315 341 232 94 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 858 11 37 96 151 340 270 266 242 368 326 331 291 231 214 189 159 112 107 69 40 8
VI. Nemoci nervové soustavy 3 961 33 68 112 112 116 111 103 117 211 270 241 259 292 358 459 327 296 280 143 49 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 922 14 54 52 22 19 13 15 18 9 23 37 44 55 91 134 102 78 86 50 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 040 17 121 100 36 26 16 22 29 37 53 60 66 78 80 105 84 50 34 23 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 443 1 18 52 63 102 78 103 143 241 414 528 774 1 189 1 851 2 569 2 751 2 395 2 222 1 371 513 65
X. Nemoci dýchací soustavy 8 718 343 1 324 731 223 199 159 173 163 219 206 201 268 426 593 755 728 680 637 488 170 32
XI. Nemoci trávicí soustavy 11 895 108 194 233 254 302 316 386 448 657 688 700 822 864 1 121 1 374 1 150 898 775 422 160 23
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 335 23 66 55 28 57 65 64 73 69 69 62 70 93 95 121 101 77 82 46 18 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10 107 8 54 78 162 305 214 238 338 494 680 691 891 1 131 1 142 1 190 943 729 480 274 59 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 406 78 161 168 89 249 347 444 536 593 721 694 727 784 925 1 169 946 726 557 329 145 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 9 341 0 0 0 2 322 1 289 2 751 2 957 1 561 435 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 323 1 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 712 132 123 188 53 39 18 11 21 19 14 21 20 12 16 5 13 6 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6 145 159 247 190 279 355 186 169 165 202 262 256 259 316 497 539 597 508 465 337 142 15
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 944 157 535 485 601 718 692 691 606 742 777 676 669 718 772 767 748 775 792 683 291 49
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 21 316 5 645 71 81 114 196 618 1 462 2 176 1 824 1 033 516 591 827 1 112 1 377 1 334 939 788 424 169 19
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 139 206 8 297 3 637 3 081 2 528 3 750 4 764 7 289 8 441 7 774 6 683 5 743 6 677 8 266 10 674 13 122 12 083 9 832 8 756 5 490 2 057 262
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 15,5 9,1 6,3 4,4 6,4 4,2 3 2,4 2,4 2 2,5 2,4 4,5 4,9 6,8 9,8 11,8 22,8 23,3 28,3 16,7
II. Novotvary 14,4 7,2 2,1 1 2,4 3,1 2,8 3,6 4,6 5,7 8 11,1 14,7 18,7 27 36,3 41,2 42,6 41,9 34,9 25,4 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 1,5 1 0,5 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 0,9 1,2 2 3,1 4,5 6,9 9,1 10,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,8 12,6 9,4 5 3,5 4 3,2 2,6 2,4 2,1 3 2,7 3,7 5,8 6 8,3 11,1 14,6 21,9 26,7 31,1 28,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 1,7 1,4 2,3 2,8 7,5 3,8 3,3 2,6 3 3 3,4 3,3 2,6 2,3 2,3 2,7 3,3 5 5,8 8,3 2,4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 5 2,4 3 3,6 3,9 3 2,3 2,6 3,8 4,7 5,2 5,8 6,4 7,2 9,8 9,4 12,7 16,2 14,7 16,3 7,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 2,1 2,1 1,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,9 1,1 1,3 2 3,1 3,3 3,8 5,9 5,9 1,8 2,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,6 4,6 2,8 1,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,6 1,9 1,8 2,4 2,7 2,5 2,3 2,7 1,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,4 0,2 0,7 1,5 2,1 3,6 2,2 2,5 3,4 4,8 7,8 12,4 18,1 28,4 40 59 86,5 115,7 141,6 153,1 171 140,5
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 51,6 50,1 19,6 6,2 6,6 4,5 4,2 3,8 4,3 3,9 4,5 6 9,3 11,7 16,3 21,3 31,1 39,7 53,9 56,9 73,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 16,2 7,4 6,6 8,4 10,6 9 9,4 10,7 13,1 13,1 16,6 19,7 20,9 24,7 32 36,8 44,6 52 50 56,9 54,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3,5 2,5 1,5 0,9 2 1,8 1,6 1,7 1,4 1,3 1,4 1,7 2,2 2 2,7 3,1 3,6 5,2 5,2 6,2 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,7 1,2 2,1 2,2 5,2 10,5 5,9 5,6 7,8 9,4 12,4 15,7 20,6 26 23,7 25,4 27,6 32 26,6 26,3 14,5 7,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,2 11,7 6,2 4,7 2,9 8,7 9,9 10,8 12,8 11,8 13,7 16,4 17,4 19,1 20,3 27,2 30,3 35,8 37 38,3 50,3 38,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 11,3 36,6 67,1 70,6 31,1 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,9 4,6 5,3 1,7 1,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,4 23,9 9,4 5,4 9,2 12,4 5,3 4,1 3,9 4 4,9 6 6,2 7,6 10,8 12,4 18,9 24,1 30,3 37,1 48,2 33,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,6 23,6 20,4 13,7 19,9 25 19,5 16,6 14,3 14,7 14,6 15,7 15,8 17,3 16,8 17,4 23 35,7 48,1 72,4 93,1 100
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,4 849,1 2,7 2,3 3,8 6,9 17,5 35,4 51,7 36 19,2 11,7 13,4 17,9 21,7 27,6 34,7 33,9 27 16,3 8 9,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 206,8 1 248,0 138,1 85 79,6 125,8 130,8 173,6 197,1 149 122,1 128,9 152,6 191,1 224,5 291,3 366,1 452,6 530,5 575,6 627,7 519
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 1,3 1,7 1,7 2,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,2 1,2 2,9 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 1,8 4 4,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 2 1,3 1,4 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,1 9,4 11,5 13,8 7,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 1,1 1,4 1,4 2,2 2,8 3,6 5,1 4 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,8 1 1,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1,6 1,9 3,8 5,9 6,8 6,5 7,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1 1,4 2,2 4,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 1,1 1,3 3,6 3,3 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,6 1,1 2,8 5,8 9,8 12,3 16,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,9 2,2 4,4 8,1 12,9 26,5 34,5 52,9 35,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,7 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,9 5 6 10,6 18,3 31,8 60,8 81 108,3 85,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 0 0 0,5 2,2 4,4 3,9 3,1 3,2 4,3 3,1 4,4 3,7 3 2,3 2 1,9 1,9 1,7 0,7 1,4 9,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,9 0 0 0,5 2,2 4,4 3,9 3,1 3,2 4,3 3,1 4,4 3,7 3 2,4 2,2 2,1 2,5 2,2 1,6 1,4 9,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1 1,3 1,4 1,7 2,4 4,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 1 1,1 7,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,5 1 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,8 0,9 0,5 0,2 0 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,7 0 0,9 1,3 1,8 0,9 0,6 0,6 0,8 0,9 1 1,4 1,4 2,3 2,8 2,8 3,8 3,5 3,4 4,7 7,6 9,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,6 15,5 9,1 6,3 4,4 6,4 4,3 3,1 2,4 2,5 2 2,5 2,5 4,6 5 6,9 9,9 12,2 23,2 24 29,7 16,7
péče celkem II. Novotvary 14,9 7,2 2,1 1 2,5 3,1 2,8 3,7 4,7 5,7 8,1 11,2 15 19,1 27,6 37,9 43,2 45,4 45,3 39 31,9 2,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,9 0,9 1,2 2 3,1 4,6 7,2 9,3 10,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 12,6 9,4 5,1 3,8 4 3,2 2,6 2,4 2,1 3 2,7 3,8 5,9 6 8,6 11,6 15,7 23,2 28 34 31
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 1,7 1,4 2,7 5 11,9 7,7 6,5 5,8 7,3 6,2 7,8 7 5,6 4,7 4,4 5,1 5,6 7,3 8,3 14,5 19
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 5 2,6 3,2 3,7 4,1 3,2 2,5 2,8 4,2 5,1 5,7 6,2 7,1 7,9 10,7 10,6 14,8 19,1 17,3 17,7 9,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 2,1 2,1 1,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,9 1,1 1,3 2 3,1 3,3 3,9 5,9 6 1,8 2,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,6 4,6 2,8 1,2 0,9 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,6 1,9 1,8 2,5 2,7 2,5 2,3 2,8 1,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,3 0,2 0,7 1,5 2,1 3,6 2,2 2,5 3,4 4,8 7,9 12,5 18,5 29 40,9 60,1 88,9 119,5 151,5 165,5 185,8 154,8
X. Nemoci dýchací soustavy 13,7 51,6 50,6 20,6 7,4 7 4,5 4,2 3,9 4,4 3,9 4,8 6,4 10,4 13,1 17,7 23,5 33,9 43,4 58,9 61,6 76,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,6 16,2 7,4 6,6 8,4 10,6 9 9,4 10,7 13,1 13,1 16,6 19,7 21,1 24,8 32,1 37,1 44,8 52,8 51 58 54,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 3,5 2,5 1,5 0,9 2 1,8 1,6 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 2,3 2,1 2,8 3,3 3,8 5,6 5,6 6,5 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,8 1,2 2,1 2,2 5,4 10,7 6,1 5,8 8,1 9,8 12,9 16,4 21,3 27,6 25,2 27,8 30,5 36,4 32,7 33,1 21,4 14,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,3 11,7 6,2 4,7 2,9 8,7 9,9 10,8 12,8 11,8 13,7 16,4 17,4 19,1 20,4 27,3 30,6 36,2 38 39,7 52,5 42,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,6 0 0 0 0,1 11,3 36,6 67,1 70,6 31,1 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,9 4,7 5,3 1,8 1,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,4 0,3 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,6 23,9 9,4 5,4 9,2 12,4 5,3 4,1 3,9 4 5 6,1 6,2 7,7 11 12,6 19,3 25,3 31,7 40,7 51,4 35,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,3 23,6 20,5 13,7 19,9 25,1 19,7 16,8 14,5 14,8 14,8 16 16 17,5 17 17,9 24,2 38,7 54 82,5 105,4 116,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,4 849,1 2,7 2,3 3,8 6,9 17,6 35,6 51,9 36,3 19,7 12,2 14,1 20,2 24,6 32,2 43,1 46,8 53,7 51,2 61,2 45,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218,1 1 248,0 139,1 86,8 83,5 131,2 135,4 177,7 201,4 154,8 127,1 136 159,6 201,4 235,7 306,8 390,3 490,4 596,9 662,9 745 623,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)