8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 399 123 310 182 129 159 137 95 73 102 97 79 107 159 218 280 257 295 270 224 88 15
II. Novotvary 8 954 31 51 58 53 71 95 136 165 287 431 524 574 771 1 220 1 479 1 198 842 643 254 59 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 777 5 41 30 20 18 2 5 8 14 37 27 33 41 48 80 82 85 99 74 28 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 900 87 354 180 100 119 103 98 121 122 128 147 157 246 276 357 359 305 309 248 72 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 891 18 36 78 86 209 115 117 101 166 147 113 116 103 96 98 82 69 72 42 26 1
VI. Nemoci nervové soustavy 3 219 20 51 92 104 126 71 71 94 172 181 193 236 222 302 398 277 233 239 105 29 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 956 12 59 58 31 9 12 15 7 22 14 28 54 66 94 119 97 104 101 43 11 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 192 32 161 157 42 28 17 22 38 50 60 49 75 67 100 108 83 52 32 17 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 910 4 23 48 79 81 77 108 133 295 432 540 783 1 231 1 830 2 711 2 419 2 237 2 150 1 255 424 50
X. Nemoci dýchací soustavy 8 637 361 1 225 752 191 185 166 146 163 211 199 232 254 383 601 756 701 650 720 511 199 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 478 94 186 255 219 319 300 310 425 579 659 585 637 805 1 091 1 203 926 781 642 326 122 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 267 23 71 49 28 70 74 54 44 69 67 59 79 88 82 111 97 62 77 39 23 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 744 7 52 94 154 276 224 227 283 468 586 641 799 902 960 1 061 819 588 398 161 42 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 687 80 193 169 122 270 421 457 550 657 766 744 767 765 894 1 144 935 679 582 320 144 28
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 976 0 0 0 2 284 1 272 2 631 2 854 1 507 397 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 685 123 138 172 47 40 19 17 22 13 23 10 19 10 11 10 10 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 494 118 236 178 263 302 176 160 145 204 224 212 274 319 440 532 458 420 453 287 84 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 422 140 499 499 573 694 747 680 610 753 787 609 697 678 737 761 691 636 771 569 262 29
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 900 5 444 65 99 127 191 641 1 424 2 117 1 809 854 507 530 828 1 045 1 148 912 631 375 117 34 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 748 7 982 3 751 3 150 2 370 3 451 4 669 6 773 7 953 7 500 6 089 5 328 6 191 7 684 10 045 12 356 10 403 8 669 7 934 4 592 1 649 209
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 57 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 4 1 4 10 8 11 5 3 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8 21 38 37 37 36 28 6 1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 9 17 22 27 13 7 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 4 2 6 8 19 15 7 1
VI. Nemoci nervové soustavy 114 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 1 1 5 9 9 18 16 22 17 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 569 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 9 15 26 58 71 70 135 130 39 6
X. Nemoci dýchací soustavy 424 0 1 3 1 0 0 1 0 0 8 9 15 35 46 66 56 64 63 39 16 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 61 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 6 3 6 7 14 11 7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 3 5 4 15 7 4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 497 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 10 16 29 28 71 74 90 87 62 19 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 8 13 13 22 7 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 4 3 9 6 18 27 23 16 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 364 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 3 6 4 12 28 36 54 84 84 43 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 834 0 0 0 0 2 4 4 3 9 18 27 33 66 128 176 239 281 402 292 136 14
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 555 0 1 4 1 5 9 11 13 21 44 64 96 177 290 480 590 695 956 751 313 34
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 787 0 3 18 76 129 152 140 154 217 168 153 163 121 103 60 47 36 31 10 6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 9 6 16 5 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 832 0 3 18 76 129 152 140 154 218 168 153 163 121 104 65 56 42 47 15 8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
II. Novotvary 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 11 20 43 41 34 35 35 20 5 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 26 0 0 4 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 151 0 2 5 4 1 6 8 7 6 11 27 14 21 16 8 8 4 2 0 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 107 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 9 6 11 14 16 22 9 3 3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 119 0 17 54 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 215 0 0 1 2 2 4 5 11 18 16 16 18 36 32 22 17 7 5 2 0 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 62 0 0 0 1 1 6 4 5 4 4 5 7 6 6 6 2 3 0 1 1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 106 0 0 0 0 0 0 1 17 6 7 5 8 15 10 17 11 4 3 1 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 077 0 21 67 64 16 17 18 41 37 44 63 67 108 124 111 92 78 57 34 13 5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 462 123 310 182 129 159 138 96 75 102 97 84 109 164 219 285 269 304 281 229 91 16
péče celkem II. Novotvary 9 424 31 51 58 53 71 95 136 165 287 436 528 589 799 1 284 1 558 1 269 914 714 302 70 14
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 783 5 42 31 21 18 2 5 8 14 37 27 33 42 48 80 82 87 99 74 28 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 032 87 354 184 117 121 103 98 122 122 128 148 159 247 282 366 376 327 336 262 79 14
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 749 18 39 96 162 338 267 258 257 384 315 266 279 225 203 160 135 113 123 69 40 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 529 20 53 97 108 127 78 81 104 183 195 221 251 248 328 420 312 259 279 127 35 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 957 12 59 59 31 9 12 15 7 22 14 28 54 66 94 119 97 104 101 43 11 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 198 32 161 157 42 28 17 22 38 50 60 49 75 67 100 108 84 53 33 20 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 586 4 23 48 79 81 78 108 133 300 439 548 801 1 252 1 867 2 783 2 506 2 329 2 294 1 388 466 59
X. Nemoci dýchací soustavy 9 180 361 1 243 809 229 191 166 147 163 211 207 241 269 418 649 822 757 714 784 552 215 32
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 547 94 187 256 219 321 301 311 425 579 660 587 638 807 1 099 1 207 932 788 656 337 129 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 317 23 71 49 28 70 74 54 44 70 67 62 80 92 83 115 102 66 92 46 28 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 456 7 52 95 156 278 229 233 295 488 606 667 833 967 1 020 1 154 910 685 490 225 61 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 761 80 193 169 122 270 421 457 550 657 767 744 770 765 894 1 148 943 692 596 342 151 30
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 976 0 0 0 2 284 1 272 2 631 2 854 1 507 397 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 260 1 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 690 123 138 173 49 42 19 17 22 13 23 10 19 10 11 10 10 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 617 118 236 178 263 302 176 160 147 204 225 213 277 324 444 541 466 440 480 312 100 11
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 848 140 499 499 574 698 754 684 615 759 793 617 710 688 755 795 729 693 855 654 306 31
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 840 5 444 65 99 127 193 645 1 429 2 137 1 824 879 539 571 909 1 183 1 341 1 162 916 780 410 171 16
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 136 212 7 982 3 776 3 239 2 511 3 601 4 847 6 942 8 161 7 776 6 345 5 608 6 517 8 090 10 563 13 012 11 141 9 484 8 994 5 392 1 983 248
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 18,9 11,8 5,2 4,4 5,5 3,7 2,3 1,7 2 1,9 1,9 2,6 3,7 4,8 6,7 8,8 15,2 18,2 28,2 33,2 48,9
II. Novotvary 14,1 4,8 1,9 1,7 1,8 2,5 2,5 3,3 3,9 5,5 8,5 12,6 13,9 18 26,9 35,2 41,1 43,4 43,4 31,9 22,2 39,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0,8 1,6 0,9 0,7 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,6 0,8 1 1,1 1,9 2,8 4,4 6,7 9,3 10,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,1 13,4 13,5 5,1 3,4 4,1 2,8 2,4 2,8 2,3 2,5 3,5 3,8 5,8 6,1 8,5 12,3 15,7 20,8 31,2 27,1 39,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 2,8 1,4 2,2 2,9 7,3 3,1 2,9 2,4 3,2 2,9 2,7 2,8 2,4 2,1 2,3 2,8 3,6 4,9 5,3 9,8 3,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 3,1 1,9 2,6 3,5 4,4 1,9 1,7 2,2 3,3 3,6 4,6 5,7 5,2 6,7 9,5 9,5 12 16,1 13,2 10,9 9,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,8 2,2 1,7 1,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 1,3 1,5 2,1 2,8 3,3 5,4 6,8 5,4 4,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 4,9 6,1 4,5 1,4 1 0,5 0,5 0,9 1 1,2 1,2 1,8 1,6 2,2 2,6 2,8 2,7 2,2 2,1 0,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,5 0,6 0,9 1,4 2,7 2,8 2,1 2,6 3,1 5,6 8,5 13 19 28,8 40,4 64,5 82,9 115,4 145,1 157,7 159,8 162,9
X. Nemoci dýchací soustavy 13,6 55,5 46,6 21,4 6,5 6,4 4,4 3,6 3,8 4 3,9 5,6 6,2 9 13,3 18 24 33,5 48,6 64,2 75 101
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,4 14,4 7,1 7,3 7,4 11,1 8 7,6 9,9 11,1 13 14,1 15,4 18,8 24,1 28,6 31,7 40,3 43,3 41 46 45,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 3,5 2,7 1,4 0,9 2,4 2 1,3 1 1,3 1,3 1,4 1,9 2,1 1,8 2,6 3,3 3,2 5,2 4,9 8,7 3,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 1,1 2 2,7 5,2 9,6 6 5,5 6,6 9 11,6 15,4 19,4 21,1 21,2 25,3 28,1 30,3 26,9 20,2 15,8 6,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,8 12,3 7,3 4,8 4,1 9,4 11,3 11,1 12,9 12,6 15,1 17,9 18,6 17,9 19,7 27,2 32 35 39,3 40,2 54,3 91,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,1 0 0 0 0,1 9,9 34 64,1 66,8 28,9 7,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 193,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 18,9 5,2 4,9 1,6 1,4 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,6 18,1 9 5,1 8,9 10,5 4,7 3,9 3,4 3,9 4,4 5,1 6,6 7,5 9,7 12,7 15,7 21,7 30,6 36,1 31,7 29,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,5 21,5 19 14,2 19,4 24,2 20 16,6 14,3 14,4 15,6 14,6 16,9 15,9 16,3 18,1 23,7 32,8 52 71,5 98,7 94,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29,7 836,6 2,5 2,8 4,3 6,7 17,1 34,7 49,5 34,6 16,9 12,2 12,9 19,4 23,1 27,3 31,3 32,6 25,3 14,7 12,8 6,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 202 1 226,7 142,6 89,7 80,3 120,3 124,9 165,1 186,1 143,6 120,4 128,1 150,1 179,9 221,6 294,2 356,6 447,2 535,3 577,1 621,3 680,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 1,1 3,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,3 1,9 2,4 3,5 2,3 3,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,8 1,6 2,6 6,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 1,3 1,9 2,6 3,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,5 2,1 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,4 2,4 3,6 9,1 16,3 14,7 19,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,8 1 1,6 1,9 3,3 4,3 4,9 6 3,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 2,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 1 0,9 1,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,6 1,7 2,5 4,6 5,9 7,8 7,2 6,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,7 0,9 2,8 2,6 6,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 1,8 2,9 6 6,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 2,8 5,7 10,6 16,2 6,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,5 2,8 4,2 8,2 14,5 27,1 36,7 51,2 45,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,1 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1,5 2,3 4,1 6,4 11,4 20,2 35,9 64,5 94,4 117,9 110,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,8 0 0,1 0,5 2,6 4,5 4,1 3,4 3,6 4,2 3,3 3,7 4 2,8 2,3 1,4 1,6 1,9 2,1 1,3 2,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,1 0,6 0,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,9 0 0,1 0,5 2,6 4,5 4,1 3,4 3,6 4,2 3,3 3,7 4 2,8 2,3 1,5 1,9 2,2 3,2 1,9 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1 1,2 1,8 2,4 2,5 1,9 3,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 0,6 0,4 1,1 9,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,6 1,5 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,7 0 0,8 1,9 2,2 0,6 0,5 0,4 1 0,7 0,9 1,5 1,6 2,5 2,7 2,6 3,2 4 3,8 4,3 4,9 16,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,4 18,9 11,8 5,2 4,4 5,5 3,7 2,3 1,8 2 1,9 2 2,6 3,8 4,8 6,8 9,2 15,7 19 28,8 34,3 52,1
péče celkem II. Novotvary 14,8 4,8 1,9 1,7 1,8 2,5 2,5 3,3 3,9 5,5 8,6 12,7 14,3 18,7 28,3 37,1 43,5 47,1 48,2 38 26,4 45,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0,8 1,6 0,9 0,7 0,6 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,6 0,8 1 1,1 1,9 2,8 4,5 6,7 9,3 10,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,3 13,4 13,5 5,2 4 4,2 2,8 2,4 2,9 2,3 2,5 3,6 3,9 5,8 6,2 8,7 12,9 16,9 22,7 32,9 29,8 45,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,9 2,8 1,5 2,7 5,5 11,8 7,1 6,3 6 7,4 6,2 6,4 6,8 5,3 4,5 3,8 4,6 5,8 8,3 8,7 15,1 6,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 3,1 2 2,8 3,7 4,4 2,1 2 2,4 3,5 3,9 5,3 6,1 5,8 7,2 10 10,7 13,4 18,8 16 13,2 9,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,8 2,2 1,7 1,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 1,3 1,5 2,1 2,8 3,3 5,4 6,8 5,4 4,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 4,9 6,1 4,5 1,4 1 0,5 0,5 0,9 1 1,2 1,2 1,8 1,6 2,2 2,6 2,9 2,7 2,2 2,5 0,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,6 0,6 0,9 1,4 2,7 2,8 2,1 2,6 3,1 5,7 8,7 13,2 19,4 29,3 41,2 66,3 85,9 120,1 154,8 174,4 175,6 192,2
X. Nemoci dýchací soustavy 14,4 55,5 47,3 23 7,8 6,7 4,4 3,6 3,8 4 4,1 5,8 6,5 9,8 14,3 19,6 25,9 36,8 52,9 69,4 81 104,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,6 14,4 7,1 7,3 7,4 11,2 8,1 7,6 9,9 11,1 13 14,1 15,5 18,9 24,2 28,7 31,9 40,6 44,3 42,4 48,6 45,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 3,5 2,7 1,4 0,9 2,4 2 1,3 1 1,3 1,3 1,5 1,9 2,2 1,8 2,7 3,5 3,4 6,2 5,8 10,6 3,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,8 1,1 2 2,7 5,3 9,7 6,1 5,7 6,9 9,3 12 16 20,2 22,6 22,5 27,5 31,2 35,3 33,1 28,3 23 16,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 12,3 7,3 4,8 4,1 9,4 11,3 11,1 12,9 12,6 15,2 17,9 18,7 17,9 19,7 27,3 32,3 35,7 40,2 43 56,9 97,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,1 0 0 0 0,1 9,9 34 64,1 66,8 28,9 7,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2 193,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 18,9 5,2 4,9 1,7 1,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,8 18,1 9 5,1 8,9 10,5 4,7 3,9 3,4 3,9 4,4 5,1 6,7 7,6 9,8 12,9 16 22,7 32,4 39,2 37,7 35,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,2 21,5 19 14,2 19,5 24,3 20,2 16,7 14,4 14,5 15,7 14,8 17,2 16,1 16,7 18,9 25 35,7 57,7 82,2 115,3 101
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,7 836,6 2,5 2,8 4,3 6,7 17,3 34,8 50 34,9 17,4 13 13,8 21,3 26,1 31,9 39,8 47,3 52,6 51,5 64,4 52,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 213,7 1 226,7 143,6 92,2 85,1 125,5 129,6 169,3 191 148,9 125,4 134,8 158 189,4 233 309,8 381,9 489,2 606,8 677,6 747,2 807,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)