8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 418 133 302 191 148 161 134 124 101 107 108 105 124 168 215 247 300 245 252 178 66 9
II. Novotvary 8 933 39 59 48 49 70 106 123 178 297 493 561 554 808 1 227 1 389 1 150 920 544 248 64 6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 769 22 36 18 15 15 8 5 8 17 22 31 32 39 48 85 73 96 86 69 42 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 591 62 324 177 111 99 105 105 88 122 111 122 171 217 275 328 313 277 289 213 72 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 827 8 26 69 79 169 128 118 128 144 148 138 109 132 116 69 78 74 43 35 16 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 412 33 73 90 106 104 87 87 123 177 209 194 212 308 329 381 294 273 189 102 39 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 037 16 55 58 40 8 11 15 14 19 17 30 37 83 95 120 135 122 118 39 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 304 34 186 139 37 27 20 33 36 58 51 59 68 84 107 111 90 70 57 30 6 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 109 3 27 61 66 94 58 85 149 306 394 516 712 1 342 2 047 2 631 2 501 2 230 2 135 1 276 426 50
X. Nemoci dýchací soustavy 7 675 338 1 349 755 242 207 161 117 191 206 147 170 217 368 481 606 502 507 546 400 141 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 519 105 184 231 257 365 310 321 412 582 564 593 656 811 1 022 1 171 1 017 762 627 384 132 13
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 308 18 73 40 43 59 57 53 84 69 56 77 75 95 91 88 110 74 83 44 17 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 884 2 65 69 176 319 260 248 344 516 584 676 719 941 964 1 005 794 603 408 150 38 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 694 82 196 176 102 274 421 516 608 712 703 757 796 883 950 1 127 849 587 498 324 119 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 860 0 0 0 2 324 1 367 2 554 2 816 1 432 342 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 607 1 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 647 126 138 160 36 38 23 17 19 19 13 9 12 13 6 9 7 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 449 116 248 154 252 283 204 180 172 191 223 215 248 334 410 529 486 450 414 266 72 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 579 139 568 499 585 773 827 643 658 817 719 657 624 786 703 714 679 591 777 552 235 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 18 465 4 910 70 100 76 199 718 1 473 2 278 1 883 853 485 539 764 956 1 179 912 556 358 117 36 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128 087 7 793 3 979 3 035 2 422 3 588 5 005 6 817 8 407 7 674 5 757 5 418 5 905 8 176 10 042 11 789 10 290 8 439 7 424 4 427 1 526 174
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 69 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 5 8 3 3 12 7 8 4 6 4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 260 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 13 51 30 45 39 38 25 9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 128 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 4 5 22 20 25 29 11 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 61 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 0 11 9 6 13 11 2
VI. Nemoci nervové soustavy 131 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 11 7 14 13 26 21 18 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 700 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 9 27 45 62 93 114 155 130 51 8
X. Nemoci dýchací soustavy 394 0 0 4 0 0 0 0 2 3 4 7 11 35 51 63 63 58 51 34 8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 4 11 11 9 10 11 12 3 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 6 1 3 3 7 16 9 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 564 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 13 14 36 47 64 72 106 119 55 22 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 6 6 9 16 13 15 4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 84 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 5 6 6 12 21 19 7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 352 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 4 5 9 20 23 31 45 98 71 35 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 679 0 0 0 0 0 3 8 9 9 10 24 39 67 96 152 209 258 380 279 122 14
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 645 0 0 4 0 1 5 15 18 29 33 68 115 222 350 452 594 733 962 717 295 32
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 998 0 0 9 96 128 143 170 166 231 186 191 174 160 99 66 74 41 36 26 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 5 3 12 12 10 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 048 0 0 9 96 128 143 170 166 233 186 191 174 162 102 71 77 53 48 36 3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 247 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 1 9 16 36 49 41 28 30 21 7 1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 157 0 5 2 1 2 12 5 1 6 16 27 14 16 14 8 13 7 5 2 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 96 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 5 6 25 12 14 5 11 6 4 1
X. Nemoci dýchací soustavy 110 0 20 46 38 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 170 0 0 1 1 2 4 4 7 8 13 15 19 26 26 16 15 4 3 5 1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 2 2 1 3 2 0 2 1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59 0 0 1 0 4 7 3 6 6 7 5 5 2 4 5 1 3 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 127 0 0 0 0 0 1 4 10 8 11 2 4 14 17 19 14 20 3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 038 0 34 53 56 12 28 16 27 34 55 57 59 85 125 114 102 73 53 39 14 2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 490 133 302 191 148 161 135 127 102 109 110 110 133 172 218 259 307 254 256 184 70 9
péče celkem II. Novotvary 9 440 39 59 48 49 71 107 123 179 301 497 562 570 837 1 314 1 468 1 236 987 612 294 80 7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 781 22 36 18 15 15 8 5 8 17 22 31 32 39 48 86 74 100 89 71 43 2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 731 62 324 178 120 99 105 105 88 123 112 124 174 222 279 333 336 297 314 242 83 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 889 8 26 78 175 297 271 288 295 376 334 330 284 294 218 135 163 125 85 75 30 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 750 33 78 92 107 106 99 92 124 187 228 224 234 337 353 408 323 318 227 132 46 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 037 16 55 58 40 8 11 15 14 19 17 30 37 83 95 120 135 122 118 39 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 307 34 186 139 37 27 20 33 36 58 51 59 68 85 107 111 90 71 58 30 6 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 905 3 27 61 66 94 58 85 152 310 396 520 726 1 375 2 117 2 705 2 608 2 349 2 301 1 412 481 59
X. Nemoci dýchací soustavy 8 179 338 1 369 805 280 209 162 117 193 209 151 177 228 403 532 670 566 565 597 435 149 24
XI. Nemoci trávicí soustavy 10 609 105 184 231 257 365 310 321 412 583 566 598 661 816 1 033 1 183 1 028 773 638 396 135 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 364 18 75 40 44 60 57 54 84 69 56 77 77 101 92 92 113 81 99 54 19 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 618 2 65 70 177 321 264 253 353 529 603 704 752 1 003 1 037 1 085 881 713 530 210 61 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 774 82 196 176 102 274 421 516 608 714 703 759 797 886 956 1 133 858 604 511 341 123 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 8 860 0 0 0 2 324 1 367 2 554 2 816 1 432 342 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 607 1 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 663 126 145 162 42 38 23 17 19 19 13 10 12 13 6 9 7 2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5 553 116 248 154 252 284 207 180 174 191 226 219 252 337 418 537 492 464 436 285 79 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 990 139 568 500 585 777 834 648 664 824 730 666 634 797 727 742 711 639 875 623 270 37
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 20 271 4 910 70 100 76 199 722 1 485 2 297 1 900 874 511 582 845 1 069 1 350 1 135 834 741 396 158 17
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 135 818 7 793 4 013 3 101 2 574 3 729 5 181 7 018 8 618 7 970 6 031 5 734 6 253 8 645 10 619 12 426 11 063 9 298 8 487 5 219 1 838 208
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,4 20,8 11,2 5,6 5,1 5,5 3,4 3 2,3 2 2,2 2,5 3,1 3,8 4,8 6,1 10,8 12,8 17 23,1 26,2 29,8
II. Novotvary 14 6,1 2,2 1,4 1,7 2,4 2,7 3 4 5,5 10,2 13,5 13,7 18,2 27,2 34,2 41,2 48,2 36,6 32,2 25,4 19,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 3,4 1,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 2,1 2,6 5 5,8 9 16,7 6,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 9,7 12 5,2 3,8 3,4 2,7 2,5 2 2,3 2,3 2,9 4,2 4,9 6,1 8,1 11,2 14,5 19,5 27,7 28,6 33,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,9 1,2 1 2 2,7 5,7 3,3 2,9 2,9 2,7 3,1 3,3 2,7 3 2,6 1,7 2,8 3,9 2,9 4,5 6,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 5,2 2,7 2,6 3,7 3,5 2,2 2,1 2,8 3,3 4,3 4,7 5,3 6,9 7,3 9,4 10,5 14,3 12,7 13,3 15,5 6,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,5 2 1,7 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,9 2,1 3 4,8 6,4 7,9 5,1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 5,3 6,9 4,1 1,3 0,9 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7 3,8 3,9 2,4 3,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,9 0,5 1 1,8 2,3 3,2 1,5 2,1 3,4 5,7 8,2 12,4 17,6 30,2 45,4 64,7 89,7 116,9 143,8 165,8 169,2 165,6
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 52,8 50,1 22,2 8,4 7 4,1 2,8 4,3 3,8 3 4,1 5,4 8,3 10,7 14,9 18 26,6 36,8 52 56 79,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,5 16,4 6,8 6,8 8,9 12,4 7,9 7,8 9,3 10,8 11,7 14,2 16,2 18,2 22,6 28,8 36,5 39,9 42,2 49,9 52,4 43
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 2,8 2,7 1,2 1,5 2 1,5 1,3 1,9 1,3 1,2 1,8 1,9 2,1 2 2,2 3,9 3,9 5,6 5,7 6,8 6,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0,3 2,4 2 6,1 10,8 6,7 6 7,8 9,6 12,1 16,2 17,8 21,1 21,4 24,7 28,5 31,6 27,5 19,5 15,1 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,8 12,8 7,3 5,2 3,5 9,3 10,8 12,5 13,8 13,3 14,6 18,2 19,7 19,8 21,1 27,7 30,4 30,8 33,5 42,1 47,3 46,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0,1 11 35 61,9 63,7 26,7 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,7 5,1 4,7 1,2 1,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,6 18,1 9,2 4,5 8,7 9,6 5,2 4,4 3,9 3,6 4,6 5,2 6,1 7,5 9,1 13 17,4 23,6 27,9 34,6 28,6 6,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,8 21,7 21,1 14,6 20,2 26,3 21,2 15,6 14,9 15,2 14,9 15,8 15,5 17,7 15,6 17,6 24,3 31 52,3 71,7 93,4 109,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 766,8 2,6 2,9 2,6 6,8 18,4 35,7 51,5 35,1 17,7 11,6 13,3 17,2 21,2 29 32,7 29,1 24,1 15,2 14,3 9,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 201,1 1 217,1 147,7 89,1 83,6 122 128,1 165,3 190,2 143 119,3 130,1 146,2 183,7 222,5 289,9 368,9 442,3 499,9 575,3 606,3 576,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 1,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,1 0,7 1,6 2 2,6 3,2 3,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 1 1,7 3,8 4,4 3,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,4 1,7 4,4 6,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 1,4 1,4 2,3 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 1,5 3,3 6 10,4 16,9 20,3 26,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 1,5 2,3 3 3,4 4,4 3,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,6 1,2 3,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 1,1 1,2 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 1 1,6 2,6 5,6 8 7,1 8,7 6,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 1,9 1,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,4 2,5 2,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 2,4 6,6 9,2 13,9 13,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1 1,5 2,1 3,7 7,5 13,5 25,6 36,3 48,5 46,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,3 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,4 0,5 0,7 1,6 2,8 5 7,8 11,1 21,3 38,4 64,8 93,2 117,2 106
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0 0 0,3 3,3 4,4 3,7 4,1 3,8 4,3 3,9 4,6 4,3 3,6 2,2 1,6 2,7 2,1 2,4 3,4 0,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,8 1,3 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,2 0 0 0,3 3,3 4,4 3,7 4,1 3,8 4,3 3,9 4,6 4,3 3,6 2,3 1,7 2,8 2,8 3,2 4,7 1,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,5 1,5 2 2,7 2,8 3,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,5 0,3 0,7 0,8 1,6 3,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,7 1,4 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,2 0,2 0,6 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 1 0,2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1,6 0 1,3 1,6 1,9 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6 1,1 1,4 1,5 1,9 2,8 2,8 3,7 3,8 3,6 5,1 5,6 6,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,5 20,8 11,2 5,6 5,1 5,5 3,5 3,1 2,3 2 2,3 2,6 3,3 3,9 4,8 6,4 11 13,3 17,2 23,9 27,8 29,8
péče celkem II. Novotvary 14,8 6,1 2,2 1,4 1,7 2,4 2,7 3 4 5,6 10,3 13,5 14,1 18,8 29,1 36,1 44,3 51,7 41,2 38,2 31,8 23,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 3,4 1,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 2,1 2,7 5,2 6 9,2 17,1 6,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,9 9,7 12 5,2 4,1 3,4 2,7 2,5 2 2,3 2,3 3 4,3 5 6,2 8,2 12 15,6 21,1 31,4 33 36,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,1 1,2 1 2,3 6 10,1 6,9 7 6,7 7 6,9 7,9 7 6,6 4,8 3,3 5,8 6,6 5,7 9,7 11,9 6,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5,9 5,2 2,9 2,7 3,7 3,6 2,5 2,2 2,8 3,5 4,7 5,4 5,8 7,6 7,8 10 11,6 16,7 15,3 17,2 18,3 6,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,5 2 1,7 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,9 2,1 3 4,8 6,4 7,9 5,1 2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 5,3 6,9 4,1 1,3 0,9 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7 3,9 3,9 2,4 3,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,1 0,5 1 1,8 2,3 3,2 1,5 2,1 3,4 5,8 8,2 12,5 18 30,9 46,9 66,5 93,5 123,1 154,9 183,5 191,1 195,4
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 52,8 50,8 23,6 9,7 7,1 4,1 2,8 4,4 3,9 3,1 4,2 5,6 9,1 11,8 16,5 20,3 29,6 40,2 56,5 59,2 79,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,7 16,4 6,8 6,8 8,9 12,4 7,9 7,8 9,3 10,9 11,7 14,4 16,4 18,3 22,9 29,1 36,9 40,5 43 51,5 53,6 46,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 2,8 2,8 1,2 1,5 2 1,5 1,3 1,9 1,3 1,2 1,8 1,9 2,3 2 2,3 4,1 4,2 6,7 7 7,5 6,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,1 0,3 2,4 2,1 6,1 10,9 6,8 6,1 8 9,9 12,5 16,9 18,6 22,5 23 26,7 31,6 37,4 35,7 27,3 24,2 16,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 12,8 7,3 5,2 3,5 9,3 10,8 12,5 13,8 13,3 14,6 18,2 19,7 19,9 21,2 27,9 30,8 31,7 34,4 44,3 48,9 46,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0,1 11 35 61,9 63,7 26,7 7,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 19,7 5,4 4,8 1,4 1,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 18,1 9,2 4,5 8,7 9,7 5,3 4,4 3,9 3,6 4,7 5,3 6,2 7,6 9,3 13,2 17,6 24,3 29,4 37 31,4 6,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,4 21,7 21,1 14,7 20,2 26,4 21,4 15,7 15 15,3 15,1 16 15,7 17,9 16,1 18,2 25,5 33,5 58,9 81 107,3 122,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 31,8 766,8 2,6 2,9 2,6 6,8 18,5 36 52 35,4 18,1 12,3 14,4 19 23,7 33,2 40,7 43,7 49,9 51,5 62,8 56,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 213,2 1 217,1 148,9 91 88,9 126,8 132,6 170,1 195 148,5 125 137,7 154,9 194,2 235,3 305,6 396,6 487,4 571,5 678,2 730,2 688,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)