8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 273 117 233 129 80 104 61 47 52 57 91 62 97 97 121 189 205 179 138 145 59 10
II. Novotvary 7 182 30 34 38 33 33 57 76 112 208 327 414 435 513 927 1 173 1 182 771 462 272 80 5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 571 5 6 14 11 7 3 5 7 12 9 10 13 21 51 59 93 60 75 74 32 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 339 39 193 122 86 62 41 39 48 54 69 72 100 128 176 225 225 180 192 190 82 16
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 988 3 38 46 60 172 118 126 123 157 190 137 136 127 98 102 100 76 79 68 30 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 138 17 88 117 107 136 80 115 125 149 222 203 227 231 273 296 312 158 152 98 30 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 731 7 35 33 14 14 11 11 10 17 21 31 36 43 78 104 125 66 40 28 5 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 639 19 51 34 18 15 11 12 25 23 35 34 42 55 61 63 65 39 18 16 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11 219 2 12 33 55 74 31 60 90 180 290 332 553 683 1 089 1 697 1 880 1 465 1 257 975 402 59
X. Nemoci dýchací soustavy 5 574 331 984 477 85 119 87 73 80 97 108 104 115 172 339 445 521 435 413 393 164 32
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 751 82 117 213 178 237 282 289 341 453 611 564 556 576 854 876 905 612 516 365 97 27
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 968 23 61 43 36 60 47 53 38 45 52 34 41 72 71 79 84 39 48 28 11 3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 693 2 34 43 84 220 156 152 195 320 481 539 614 622 738 800 741 455 320 134 37 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 440 83 102 88 85 224 259 374 395 476 642 630 597 526 721 938 834 562 421 344 125 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 731 0 0 0 1 255 1 034 2 379 2 363 1 305 359 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 673 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 654 131 162 118 70 37 13 13 4 10 20 18 17 14 7 7 8 3 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 106 129 176 115 195 215 57 70 74 99 96 85 123 118 184 275 331 263 236 193 63 9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 467 122 340 343 394 426 359 387 356 416 524 448 462 481 538 588 596 487 463 500 204 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 777 5 094 102 78 79 163 344 800 1 093 938 658 390 459 554 875 944 1 002 651 353 164 30 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 95 914 6 909 2 768 2 084 1 671 2 573 3 051 5 081 5 531 5 016 4 805 4 142 4 623 5 033 7 201 8 860 9 209 6 501 5 185 3 987 1 454 230
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 0 0 3 5 4 1 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 12 17 17 36 24 32 25 8 2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 12 13 26 19 15 6 5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 107 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 6 3 10 10 16 22 20 8 3
VI. Nemoci nervové soustavy 160 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 4 5 10 25 17 28 32 22 8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 14 37 66 99 100 184 148 84 21
X. Nemoci dýchací soustavy 123 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 3 19 18 21 20 17 12 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 14 2 3 14 8 7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 7 5 8 6 6 4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 524 0 0 0 0 0 1 0 1 7 5 13 36 41 45 62 100 66 65 62 18 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7 7 10 21 16 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 8 10 11 5 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 655 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 8 13 25 35 59 100 138 159 90 17
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 9 5 14 7 22 19 6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 991 0 2 2 0 1 6 1 3 11 16 27 86 113 179 282 388 421 595 535 267 56
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 150 0 1 4 45 59 93 119 105 127 122 105 95 85 70 37 26 20 20 10 6 1
VI. Nemoci nervové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 9 10 9 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 201 0 1 4 45 59 93 119 105 127 122 105 96 87 73 43 34 29 30 19 9 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 28 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 3 3 3 2 4 3 2 0 0
II. Novotvary 294 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 13 34 49 49 43 41 40 7 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 57 0 0 3 0 0 1 1 3 4 1 3 6 7 5 5 2 0 4 8 3 1
VI. Nemoci nervové soustavy 398 0 9 2 5 3 8 5 9 15 27 23 32 32 57 46 45 35 30 11 2 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 92 0 7 74 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 321 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 11 24 41 47 56 44 43 29 18 0
X. Nemoci dýchací soustavy 115 0 3 14 2 1 0 1 0 0 1 3 3 4 12 13 17 20 9 9 3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 805 0 3 3 6 7 2 0 6 10 21 37 65 79 102 115 110 112 80 39 7 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74 0 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 3 8 8 13 9 9 7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 197 0 0 0 0 2 4 6 6 5 5 7 11 8 14 15 24 27 28 28 7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 443 0 0 1 0 0 0 3 4 3 9 12 21 28 57 98 90 72 38 5 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 861 0 28 105 31 18 16 17 29 41 73 94 160 206 328 404 405 373 289 182 56 6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 327 117 233 129 80 104 61 48 53 58 92 62 105 103 129 192 207 186 146 151 60 11
péče celkem II. Novotvary 7 661 30 34 38 33 33 57 76 112 209 333 420 450 538 978 1 239 1 267 838 535 337 95 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 583 5 6 14 11 7 3 5 7 12 9 10 13 21 52 60 93 61 79 77 34 4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 471 39 193 124 90 66 41 39 48 54 69 72 103 136 187 238 238 208 211 206 88 21
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 302 3 39 53 105 231 212 246 231 289 314 245 244 225 176 154 138 112 125 106 47 7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 747 17 97 119 112 140 88 121 134 165 252 229 264 270 343 373 382 230 224 140 43 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 824 7 42 107 25 14 11 11 10 17 21 31 36 43 78 104 125 66 40 28 6 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 641 19 51 34 18 15 11 12 25 23 35 34 42 55 61 63 65 39 20 16 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12 306 2 12 33 55 74 32 60 90 181 295 338 572 721 1 167 1 810 2 035 1 609 1 484 1 152 504 80
X. Nemoci dýchací soustavy 5 812 331 989 493 87 120 88 74 81 97 110 107 119 179 354 477 556 476 442 419 179 34
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 820 82 117 213 178 237 282 289 341 453 611 564 557 581 864 892 909 615 530 373 104 28
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 015 23 61 44 36 60 50 53 38 45 52 34 42 74 73 86 89 47 54 35 15 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 022 2 37 46 90 227 159 152 202 337 507 589 715 742 885 977 951 633 465 235 62 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 516 83 102 88 85 224 259 374 395 477 642 630 599 526 721 946 841 573 445 360 132 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 731 0 0 0 1 255 1 034 2 379 2 363 1 305 359 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 673 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 662 131 164 119 72 38 13 13 4 10 20 18 17 16 7 7 8 3 2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 228 129 180 119 196 215 57 70 74 100 97 85 124 124 188 286 347 284 255 213 75 10
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 319 122 340 343 394 428 364 393 363 422 531 461 481 502 577 638 679 614 629 687 301 50
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 307 5 094 102 79 79 163 344 803 1 097 941 667 404 482 583 941 1 047 1 106 730 413 188 38 6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 102 967 6 909 2 799 2 195 1 747 2 651 3 166 5 218 5 668 5 195 5 016 4 368 4 965 5 439 7 781 9 589 10 036 7 324 6 099 4 723 1 786 293
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,1 20,8 10,6 4,3 3 4,2 2,1 1,4 1,5 1,4 1,9 1,6 2,7 3 3,1 4,9 6,6 9,4 10,7 17,5 20,7 20,1
II. Novotvary 13 5,3 1,5 1,3 1,2 1,3 2 2,2 3,2 5,2 7 11 12,2 16 24,1 30,7 38,3 40,6 35,7 32,8 28,1 10
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0,9 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 1,3 1,5 3 3,2 5,8 8,9 11,2 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,2 6,9 8,8 4,1 3,2 2,5 1,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,9 2,8 4 4,6 5,9 7,3 9,5 14,8 22,9 28,8 32,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0,5 1,7 1,5 2,2 6,9 4,1 3,7 3,5 3,9 4,1 3,6 3,8 4 2,5 2,7 3,2 4 6,1 8,2 10,5 4
VI. Nemoci nervové soustavy 5,7 3 4 3,9 4 5,5 2,8 3,3 3,6 3,7 4,7 5,4 6,4 7,2 7,1 7,7 10,1 8,3 11,7 11,8 10,5 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 1,2 1,6 1,1 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 1 1,3 2 2,7 4 3,5 3,1 3,4 1,8 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 3,4 2,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,7 1,6 1,6 2,1 2,1 1,4 1,9 1,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,4 0,4 0,5 1,1 2 3 1,1 1,7 2,6 4,5 6,2 8,8 15,6 21,2 28,3 44,4 60,8 77,1 97,1 117,6 141,3 118,5
X. Nemoci dýchací soustavy 10,1 58,8 44,7 15,9 3,2 4,8 3 2,1 2,3 2,4 2,3 2,8 3,2 5,4 8,8 11,6 16,9 22,9 31,9 47,4 57,6 64,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,9 14,6 5,3 7,1 6,6 9,5 9,8 8,4 9,8 11,3 13,1 15 15,7 17,9 22,2 22,9 29,3 32,2 39,8 44 34,1 54,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 4,1 2,8 1,4 1,3 2,4 1,6 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 2,2 1,8 2,1 2,7 2,1 3,7 3,4 3,9 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,2 0,4 1,5 1,4 3,1 8,8 5,4 4,4 5,6 8 10,3 14,3 17,3 19,3 19,2 20,9 24 23,9 24,7 16,2 13 12
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,3 14,7 4,6 2,9 3,2 9 9 10,9 11,3 11,9 13,7 16,7 16,8 16,4 18,8 24,6 27 29,6 32,5 41,5 43,9 28,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 10,2 36 69,2 67,7 32,6 7,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 119,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 23,3 7,4 3,9 2,6 1,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 22,9 8 3,8 7,2 8,6 2 2 2,1 2,5 2,1 2,3 3,5 3,7 4,8 7,2 10,7 13,8 18,2 23,3 22,1 18,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,4 21,7 15,4 11,4 14,6 17,1 12,5 11,3 10,2 10,4 11,2 11,9 13 15 14 15,4 19,3 25,6 35,7 60,3 71,7 66,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 26,8 905 4,6 2,6 2,9 6,5 12 23,3 31,3 23,4 14,1 10,3 12,9 17,2 22,8 24,7 32,4 34,3 27,3 19,8 10,5 12
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 174,1 1 227,4 125,8 69,4 62 103,2 106,3 147,8 158,5 125,2 102,7 109,9 130,2 156,6 187,3 231,9 298 342,1 400,3 480,9 511,1 461,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,4 0,5 0,4 2
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,4 1,2 1,3 2,5 3 2,8 4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,4 1,5 1,8 2,1 10
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,8 1,7 2,4 2,8 6
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,6 1,5 2,5 2,7 2,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,7 3,2 5,3 14,2 17,9 29,5 42,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,1 1,5 2,1 4,2 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 1,1 1 2,5 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,4 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1 1,3 1,2 1,6 3,2 3,5 5 7,5 6,3 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,5 1,6 1,9 2,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,3 1,8 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1,9 5,3 10,7 19,2 31,6 34,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,5 0,4 1,7 2,3 2,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,4 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0,7 2,4 3,5 4,7 7,4 12,6 22,2 45,9 64,5 93,8 112,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0,1 1,7 2,4 3,2 3,5 3 3,2 2,6 2,8 2,7 2,6 1,8 1 0,8 1,1 1,5 1,2 2,1 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,2 0 0 0,1 1,7 2,4 3,2 3,5 3 3,2 2,6 2,8 2,7 2,7 1,9 1,1 1,1 1,5 2,3 2,3 3,2 2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,9 1,3 1,6 2,3 3,2 4,8 2,5 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,3 1 1,1 2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1 1,5 1,2 1,5 1,8 2,3 1,3 0,7 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 2,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 1,2 1,8 2,3 3,3 3,5 6,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,1 0,7 1,1 1,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,5 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,4 1 1,8 2,5 2,7 3 3,6 5,9 6,2 4,7 2,5 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 1,1 2,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 1,4 2,2 3,4 2,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,5 2,6 2,9 3,8 2,9 0,6 0,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,2 0 1,3 3,5 1,2 0,7 0,6 0,5 0,8 1 1,6 2,5 4,5 6,4 8,5 10,6 13,1 19,6 22,3 22 19,7 12
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,2 20,8 10,6 4,3 3 4,2 2,1 1,4 1,5 1,4 2 1,6 3 3,2 3,4 5 6,7 9,8 11,3 18,2 21,1 22,1
péče celkem II. Novotvary 13,9 5,3 1,5 1,3 1,2 1,3 2 2,2 3,2 5,2 7,1 11,1 12,7 16,7 25,4 32,4 41 44,1 41,3 40,6 33,4 18,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 0,9 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 1,4 1,6 3 3,2 6,1 9,3 12 8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,5 6,9 8,8 4,1 3,3 2,6 1,4 1,1 1,4 1,3 1,5 1,9 2,9 4,2 4,9 6,2 7,7 10,9 16,3 24,8 30,9 42,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 0,5 1,8 1,8 3,9 9,3 7,4 7,2 6,6 7,2 6,7 6,5 6,9 7 4,6 4 4,5 5,9 9,7 12,8 16,5 14,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 3 4,4 4 4,2 5,6 3,1 3,5 3,8 4,1 5,4 6,1 7,4 8,4 8,9 9,8 12,4 12,1 17,3 16,9 15,1 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,2 1,9 3,6 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 1 1,3 2 2,7 4 3,5 3,1 3,4 2,1 4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 3,4 2,3 1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,7 0,6 0,7 0,9 1,2 1,7 1,6 1,6 2,1 2,1 1,5 1,9 1,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,3 0,4 0,5 1,1 2 3 1,1 1,7 2,6 4,5 6,3 9 16,1 22,4 30,4 47,4 65,9 84,7 114,6 138,9 177,2 160,6
X. Nemoci dýchací soustavy 10,6 58,8 44,9 16,4 3,2 4,8 3,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,8 3,4 5,6 9,2 12,5 18 25 34,1 50,5 62,9 68,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 16 14,6 5,3 7,1 6,6 9,5 9,8 8,4 9,8 11,3 13,1 15 15,7 18,1 22,5 23,3 29,4 32,4 40,9 45 36,6 56,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 4,1 2,8 1,5 1,3 2,4 1,7 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 1,2 2,3 1,9 2,3 2,9 2,5 4,2 4,2 5,3 8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,6 0,4 1,7 1,5 3,3 9,1 5,5 4,4 5,8 8,4 10,8 15,6 20,1 23,1 23 25,6 30,8 33,3 35,9 28,3 21,8 18,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,5 14,7 4,6 2,9 3,2 9 9 10,9 11,3 11,9 13,7 16,7 16,9 16,4 18,8 24,8 27,2 30,2 34,4 43,4 46,4 28,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14 0 0 0 0 10,2 36 69,2 67,7 32,6 7,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,2 119,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 23,3 7,5 4 2,7 1,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,9 22,9 8,2 4 7,3 8,6 2 2 2,1 2,5 2,1 2,3 3,5 3,9 4,9 7,5 11,2 14,9 19,7 25,7 26,4 20,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,9 21,7 15,4 11,4 14,6 17,2 12,7 11,4 10,4 10,5 11,4 12,2 13,5 15,6 15 16,7 22 32,3 48,6 82,9 105,8 100,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,8 905 4,6 2,6 2,9 6,5 12 23,4 31,4 23,5 14,3 10,7 13,6 18,1 24,5 27,4 35,8 38,4 31,9 22,7 13,4 12
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 186,9 1 227,4 127,2 73,1 64,8 106,3 110,3 151,8 162,5 129,6 107,2 115,9 139,8 169,2 202,4 251 324,8 385,4 470,9 569,7 627,8 588,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)