8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 710 139 341 199 125 146 91 68 71 70 89 67 79 132 149 175 195 166 202 153 48 5
II. Novotvary 7 286 20 40 42 42 47 77 75 129 196 306 392 420 628 1 023 1 209 1 040 699 551 269 79 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 591 10 21 21 7 11 3 7 3 5 19 13 25 49 48 54 66 52 84 58 35 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 335 28 132 87 52 59 41 52 45 62 62 98 113 132 219 247 210 219 231 177 57 12
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 968 6 41 50 74 114 124 105 140 185 185 171 159 160 101 79 73 53 76 53 17 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 057 16 93 105 132 121 84 94 106 154 209 213 193 224 312 306 235 154 164 104 36 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 692 4 32 21 20 8 15 11 18 22 19 25 25 50 83 101 86 77 48 21 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 815 24 63 61 14 13 25 24 28 32 35 49 62 72 67 61 67 51 40 22 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 143 5 9 31 44 77 49 82 105 211 261 379 533 1 002 1 431 2 043 1 761 1 604 1 807 1 237 432 40
X. Nemoci dýchací soustavy 6 377 329 1 301 731 154 168 104 100 111 126 126 115 154 258 418 450 427 411 413 324 137 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 018 70 170 210 202 264 292 324 344 463 544 502 588 703 918 998 785 576 564 346 148 7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 074 16 55 30 42 53 78 51 38 53 41 53 56 90 85 98 67 55 54 41 17 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 398 1 40 55 116 198 185 166 230 343 389 457 541 704 691 746 632 425 302 148 27 2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 367 66 125 89 89 232 330 400 434 537 598 553 532 601 797 808 771 460 489 315 127 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 645 0 0 0 1 269 1 109 2 268 2 370 1 288 318 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 691 207 131 112 64 49 23 6 10 13 6 10 17 17 13 4 5 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 074 148 168 128 223 246 81 73 71 96 92 93 119 136 195 266 215 215 253 184 66 6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 511 116 364 361 345 510 479 374 366 490 500 445 424 532 539 562 506 459 547 413 146 33
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 14 990 4 675 111 68 70 145 428 851 1 250 1 250 652 375 418 714 901 1 043 834 550 399 201 50 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 99 644 6 782 3 237 2 401 1 816 2 730 3 618 5 131 5 869 5 596 4 451 4 031 4 459 6 204 7 990 9 250 7 975 6 229 6 225 4 066 1 432 152
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 3 3 3 5 3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 218 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 9 12 36 32 38 44 24 7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 12 7 11 12 9 6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 5 7 8 13 24 31 10 0
VI. Nemoci nervové soustavy 148 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 3 8 9 7 12 18 20 37 18 7 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 858 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 5 26 46 63 82 131 194 181 109 12
X. Nemoci dýchací soustavy 78 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 12 12 14 8 17 2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 76 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 6 3 9 6 8 18 11 6 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 5 7 2 9 4 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 549 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 16 24 48 64 64 85 74 88 57 14 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 1 9 14 14 8 7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 1 7 9 13 35 31 22 2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 590 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 8 7 16 26 43 52 91 153 132 51 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 5 4 7 3 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 998 0 4 0 0 0 1 1 8 16 20 44 69 131 196 281 337 437 649 534 247 23
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 171 0 1 7 33 76 120 123 101 128 145 105 78 73 47 41 37 21 16 15 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 4 9 17 17 4 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 233 0 1 7 33 76 120 124 101 128 145 106 79 74 48 46 41 30 33 32 8 1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 33 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 4 3 1 3 4 1 2 4 1 0
II. Novotvary 374 0 1 0 0 0 2 1 0 1 6 6 10 26 46 63 52 58 49 34 17 2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 85 0 1 0 0 2 0 3 6 8 9 11 3 7 5 5 4 3 5 9 4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 444 0 0 4 8 8 16 13 6 35 21 35 43 48 50 59 49 20 18 8 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 96 0 6 75 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 379 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 15 12 41 43 67 37 36 52 30 24 4
X. Nemoci dýchací soustavy 200 0 9 11 5 2 0 2 0 4 4 7 7 19 25 34 22 25 10 7 7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 70 0 0 0 0 0 1 1 5 5 10 2 8 8 7 12 6 4 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 935 0 1 5 8 6 15 20 15 22 26 38 73 113 128 139 135 93 67 29 1 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 44 0 13 22 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 132 0 3 1 0 0 0 2 5 2 7 9 11 11 13 14 17 19 12 3 3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 478 0 3 18 5 22 34 24 32 25 30 28 28 34 37 22 30 32 35 27 10 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 479 0 0 1 0 0 3 7 13 9 13 17 15 33 62 87 98 57 48 13 3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 786 0 39 142 43 44 73 80 87 123 134 170 216 346 419 509 455 353 305 166 73 9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 769 139 341 199 125 146 91 69 72 75 91 69 83 136 151 184 202 170 207 162 52 5
péče celkem II. Novotvary 7 878 20 41 42 42 47 79 76 129 198 313 402 440 663 1 081 1 308 1 124 795 644 327 103 4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 604 10 21 21 7 11 3 7 3 5 19 13 26 50 49 55 68 54 86 60 36 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 425 28 133 90 55 59 41 52 45 63 62 102 113 136 227 261 218 233 245 186 63 13
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 328 6 43 57 107 192 244 231 247 322 340 287 242 242 158 132 122 90 121 108 35 2
VI. Nemoci nervové soustavy 3 711 16 93 109 140 129 100 108 114 194 231 252 245 282 370 382 306 203 236 147 50 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 789 4 38 96 32 8 15 11 18 22 19 25 25 51 83 102 86 77 48 23 5 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 816 24 63 61 14 13 25 24 28 32 35 49 62 72 67 61 67 51 41 22 5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 380 5 9 31 44 77 50 86 110 217 268 398 550 1 069 1 520 2 173 1 880 1 771 2 053 1 448 565 56
X. Nemoci dýchací soustavy 6 655 329 1 314 742 159 170 104 102 111 130 131 122 162 280 447 496 461 450 431 348 146 20
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 164 70 170 210 202 264 293 325 350 470 555 505 598 717 928 1 019 797 588 583 357 154 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 121 16 56 32 42 53 78 52 38 54 41 55 57 93 91 103 74 58 64 45 18 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 882 1 41 60 124 204 200 186 246 367 426 511 638 865 883 949 852 592 457 234 42 4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 443 66 125 89 89 234 331 400 435 537 598 553 533 602 809 810 780 474 506 324 134 14
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 645 0 0 0 1 269 1 109 2 268 2 370 1 288 318 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 735 207 144 134 66 51 23 8 11 13 7 10 17 18 13 4 5 3 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 338 148 171 129 223 246 81 75 76 98 99 103 138 150 209 287 241 247 300 218 91 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 579 116 367 379 350 532 514 398 399 518 532 481 459 582 602 627 588 582 735 572 207 39
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15 497 4 675 111 69 70 145 431 858 1 263 1 260 665 393 434 747 965 1 133 937 611 454 217 54 5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 107 661 6 782 3 281 2 550 1 892 2 850 3 812 5 336 6 065 5 863 4 750 4 351 4 823 6 755 8 653 10 086 8 808 7 049 7 212 4 798 1 760 185
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 25,4 14,9 6,8 5 5,7 2,7 1,9 1,9 1,5 2,1 1,9 2,4 3,6 3,7 4,7 7,7 9,8 14,7 20,3 19,7 17,7
II. Novotvary 13,2 3,7 1,8 1,4 1,7 1,8 2,3 2,1 3,5 4,2 7,3 11 12,6 17 25,6 32,8 40,8 41,4 40,1 35,6 32,5 7,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,8 0,9 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,7 1,3 1,2 1,5 2,6 3,1 6,1 7,7 14,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,2 5,1 5,8 3 2,1 2,3 1,2 1,5 1,2 1,3 1,5 2,7 3,4 3,6 5,5 6,7 8,2 13 16,8 23,4 23,4 42,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 1,1 1,8 1,7 3 4,4 3,7 3 3,8 4 4,4 4,8 4,8 4,3 2,5 2,1 2,9 3,1 5,5 7 7 7,1
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 2,9 4,1 3,6 5,3 4,7 2,5 2,7 2,9 3,3 5 6 5,8 6,1 7,8 8,3 9,2 9,1 11,9 13,8 14,8 7,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0,7 1,4 0,7 0,8 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,4 2,1 2,7 3,4 4,6 3,5 2,8 2,1 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,4 2,8 2,1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 1,4 1,9 1,9 1,7 1,7 2,6 3 2,9 2,9 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,8 0,9 0,4 1,1 1,8 3 1,5 2,3 2,9 4,5 6,2 10,6 15,9 27,1 35,8 55,4 69,1 94,9 131,5 163,8 177,7 141,8
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 60,2 57 24,8 6,2 6,5 3,1 2,8 3 2,7 3 3,2 4,6 7 10,5 12,2 16,8 24,3 30,1 42,9 56,4 70,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,3 12,8 7,5 7,1 8,1 10,3 8,7 9,2 9,4 10 12,9 14,1 17,6 19 23 27,1 30,8 34,1 41,1 45,8 60,9 24,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 2,9 2,4 1 1,7 2,1 2,3 1,4 1 1,1 1 1,5 1,7 2,4 2,1 2,7 2,6 3,3 3,9 5,4 7 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,6 0,2 1,8 1,9 4,7 7,7 5,5 4,7 6,3 7,4 9,3 12,8 16,2 19 17,3 20,2 24,8 25,1 22 19,6 11,1 7,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,2 12,1 5,5 3 3,6 9 9,8 11,3 11,8 11,6 14,2 15,5 15,9 16,3 19,9 21,9 30,3 27,2 35,6 41,7 52,2 49,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0 10,5 33 64,2 64,4 27,8 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 165,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 37,9 5,7 3,8 2,6 1,9 0,7 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,6 27,1 7,4 4,3 9 9,6 2,4 2,1 1,9 2,1 2,2 2,6 3,6 3,7 4,9 7,2 8,4 12,7 18,4 24,4 27,1 21,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,4 21,2 16 12,3 13,9 19,8 14,2 10,6 10 10,6 11,9 12,5 12,7 14,4 13,5 15,3 19,9 27,2 39,8 54,7 60,1 117
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,2 855,8 4,9 2,3 2,8 5,6 12,7 24,1 34 26,9 15,5 10,5 12,5 19,3 22,5 28,3 32,7 32,5 29 26,6 20,6 17,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 180,6 1 241,4 141,9 81,6 73 106,2 107,6 145,3 159,6 120,6 105,8 113,1 133,4 167,8 199,8 251,1 313 368,5 453,2 538,3 589,1 539
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 1,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 1 1,3 2,2 3,2 3,2 2,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,9 1,2 2,5 3,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,7 4,1 4,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2 2,7 2,4 2,9 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,7 1,2 1,7 3,2 7,7 14,1 24 44,8 42,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,6 2,3 0,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 1,3 1,5 2,5 7,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 0,5 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,7 1,3 1,6 1,7 3,3 4,4 6,4 7,5 5,8 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,8 1 1,1 2,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,8 2,5 4,1 9 7,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 2 5,4 11,1 17,5 21 14,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,2 2,1 3,5 4,9 7,6 13,2 25,9 47,2 70,7 101,6 81,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0,2 1,3 3 3,6 3,5 2,7 2,8 3,4 2,9 2,3 2 1,2 1,1 1,5 1,2 1,2 2 1,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,3 1,6 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2,2 0 0 0,2 1,3 3 3,6 3,5 2,7 2,8 3,4 3 2,4 2 1,2 1,2 1,6 1,8 2,4 4,2 3,3 3,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,7 2 3,4 3,6 4,5 7 7,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 1,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,8 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,8 0,5 1 1,3 1,3 1,3 1,6 1,9 1,2 1,3 1,1 1,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,1 1,1 1,8 1,5 2,1 3,8 4 9,9 14,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 0,9 1,5 0,7 0,9 2,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,7 0 0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 1,1 2,2 3,1 3,2 3,8 5,3 5,5 4,9 3,8 0,4 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,6 0,7 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 0,9 0,4 1,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0,1 0,6 0,2 0,9 1 0,7 0,9 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 1,2 1,9 2,5 3,6 4,1 7,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,9 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,9 1,6 2,4 3,8 3,4 3,5 1,7 1,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,9 0 1,7 4,8 1,7 1,7 2,2 2,3 2,4 2,7 3,2 4,8 6,5 9,4 10,5 13,8 17,9 20,9 22,2 22 30 31,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 25,4 14,9 6,8 5 5,7 2,7 2 2 1,6 2,2 1,9 2,5 3,7 3,8 5 7,9 10,1 15,1 21,4 21,4 17,7
péče celkem II. Novotvary 14,3 3,7 1,8 1,4 1,7 1,8 2,3 2,2 3,5 4,3 7,4 11,3 13,2 17,9 27 35,5 44,1 47 46,9 43,3 42,4 14,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,1 1,8 0,9 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,8 1,4 1,2 1,5 2,7 3,2 6,3 7,9 14,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,4 5,1 5,8 3,1 2,2 2,3 1,2 1,5 1,2 1,4 1,5 2,9 3,4 3,7 5,7 7,1 8,6 13,8 17,8 24,6 25,9 46,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6 1,1 1,9 1,9 4,3 7,5 7,3 6,5 6,7 6,9 8,1 8,1 7,2 6,5 4 3,6 4,8 5,3 8,8 14,3 14,4 7,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,7 2,9 4,1 3,7 5,6 5 3 3,1 3,1 4,2 5,5 7,1 7,3 7,6 9,3 10,4 12 12 17,2 19,5 20,6 14,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 1,7 3,3 1,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,4 4,6 3,5 3 2,1 3,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 4,4 2,8 2,1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 1,4 1,9 1,9 1,7 1,7 2,6 3 3 2,9 2,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,1 0,9 0,4 1,1 1,8 3 1,5 2,4 3 4,7 6,4 11,2 16,5 28,9 38 59 73,8 104,8 149,5 191,7 232,4 198,6
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 60,2 57,6 25,2 6,4 6,6 3,1 2,9 3 2,8 3,1 3,4 4,8 7,6 11,2 13,5 18,1 26,6 31,4 46,1 60,1 70,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,6 12,8 7,5 7,1 8,1 10,3 8,7 9,2 9,5 10,1 13,2 14,2 17,9 19,4 23,2 27,7 31,3 34,8 42,4 47,3 63,3 31,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2 2,9 2,5 1,1 1,7 2,1 2,3 1,5 1 1,2 1 1,5 1,7 2,5 2,3 2,8 2,9 3,4 4,7 6 7,4 3,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,3 0,2 1,8 2 5 7,9 5,9 5,3 6,7 7,9 10,1 14,3 19,1 23,4 22,1 25,8 33,4 35 33,3 31 17,3 14,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,3 12,1 5,5 3 3,6 9,1 9,8 11,3 11,8 11,6 14,2 15,5 15,9 16,3 20,2 22 30,6 28 36,8 42,9 55,1 49,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 13,9 0 0 0 0 10,5 33 64,2 64,4 27,8 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 165,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 37,9 6,3 4,6 2,7 2 0,7 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,1 27,1 7,5 4,4 9 9,6 2,4 2,1 2,1 2,1 2,4 2,9 4,1 4,1 5,2 7,8 9,5 14,6 21,8 28,9 37,4 28,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,4 21,2 16,1 12,9 14,1 20,7 15,3 11,3 10,9 11,2 12,7 13,5 13,7 15,7 15,1 17 23,1 34,4 53,5 75,7 85,2 138,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,1 855,8 4,9 2,3 2,8 5,6 12,8 24,3 34,3 27,2 15,8 11 13 20,2 24,1 30,8 36,8 36,1 33 28,7 22,2 17,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 195,1 1 241,4 143,8 86,7 76 110,8 113,4 151,1 164,9 126,4 113 122,1 144,3 182,7 216,4 273,7 345,7 417 525 635,2 724 656

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)