8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 51 208 2 261 4 620 2 904 2 115 2 386 1 696 1 626 1 489 1 584 1 751 1 513 1 809 2 048 3 057 4 029 4 611 3 899 3 636 2 909 1 065 200
II. Novotvary 145 121 563 998 1 004 844 1 057 1 156 1 771 2 559 4 288 7 220 8 734 9 827 11 289 18 109 23 612 22 438 14 844 8 656 4 701 1 305 146
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 281 157 381 405 251 239 133 182 193 281 416 441 482 620 1 025 1 451 1 921 1 796 1 765 1 478 577 87
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52 884 1 189 4 406 2 510 1 734 1 475 992 1 164 1 255 1 472 1 879 2 084 2 496 2 670 3 780 4 748 5 078 4 375 4 113 3 556 1 613 295
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33 769 89 532 1 034 1 712 3 230 2 213 2 289 2 385 2 682 2 898 2 398 2 339 1 968 1 689 1 489 1 284 1 126 1 069 917 370 56
VI. Nemoci nervové soustavy 58 711 527 1 454 1 751 1 774 1 815 1 378 1 769 2 209 3 135 4 125 4 164 4 533 4 560 5 432 5 771 5 419 3 814 2 752 1 750 516 63
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 012 185 772 847 369 306 270 255 285 436 610 716 938 1 286 1 983 2 785 3 005 2 335 1 488 908 216 17
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 821 334 1 294 1 281 501 337 283 358 463 741 952 864 1 024 1 095 1 358 1 500 1 398 956 656 340 74 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 260 857 122 226 640 925 1 187 979 1 528 2 290 4 087 6 675 8 428 12 212 16 556 27 129 39 005 42 914 35 827 29 873 21 051 7 931 1 272
X. Nemoci dýchací soustavy 128 299 7 238 20 142 10 190 2 628 2 812 2 166 2 350 2 476 2 960 3 212 2 919 3 537 4 599 7 834 10 742 11 582 9 918 9 001 7 703 3 572 718
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 481 1 515 3 195 4 956 4 964 5 998 5 335 6 554 7 703 9 967 12 468 11 324 12 519 12 888 16 877 19 143 18 116 13 248 9 907 6 771 2 640 393
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 228 550 1 075 804 762 1 260 1 100 1 235 1 070 1 244 1 333 1 173 1 382 1 476 1 911 2 077 1 908 1 435 1 136 872 349 76
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 145 670 60 649 979 2 093 3 914 2 786 3 551 4 294 6 861 10 605 10 905 13 628 14 473 16 015 17 474 16 337 11 008 6 144 3 054 744 96
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 166 934 1 515 2 193 2 256 1 916 4 039 4 949 7 531 8 433 9 943 13 263 12 823 12 647 10 908 14 046 17 173 15 981 11 099 7 888 5 729 2 215 387
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 344 0 0 0 50 4 928 20 737 46 260 50 673 27 978 8 113 565 23 1 0 0 0 0 0 0 0 16
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15 278 15 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 406 2 156 2 490 3 071 893 508 229 217 224 214 273 222 197 180 172 128 106 52 30 6 3 35
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74 207 2 795 4 095 2 949 4 615 5 098 1 898 1 884 2 032 2 359 2 920 2 684 3 009 3 424 4 935 6 422 6 935 5 753 5 010 3 738 1 433 219
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 173 108 2 130 7 039 7 533 8 536 8 339 7 801 8 146 7 882 9 194 11 022 8 810 9 469 9 089 10 965 11 823 11 766 10 112 9 668 8 940 4 079 765
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 292 047 101 723 2 090 2 449 2 416 3 228 7 710 17 014 23 940 21 859 14 286 7 685 8 650 10 183 14 639 17 384 16 746 10 696 5 786 2 803 679 81
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 029 668 140 387 57 651 47 563 39 098 52 156 63 811 105 684 121 855 111 285 104 021 88 452 100 721 109 313 150 956 186 757 187 545 142 294 108 578 77 226 29 381 4 934
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 199 0 0 0 0 6 11 28 27 32 32 33 63 71 80 107 142 145 164 172 77 9
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 950 0 0 0 0 0 0 1 2 9 21 24 114 212 421 549 768 670 558 445 141 15
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 15 20 26 47 79 52 36 3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 540 0 0 0 0 0 0 0 7 5 9 21 46 78 159 257 345 406 446 468 252 41
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 807 0 0 0 0 0 3 4 9 14 21 26 33 70 96 132 177 253 333 392 209 35
VI. Nemoci nervové soustavy 3 050 0 0 0 0 3 9 10 22 39 70 75 119 161 222 350 421 508 494 406 128 13
VII. Nemoci oka a očních adnex 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 2 9 5 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 58 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 5 2 5 10 8 12 7 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15 725 0 0 0 0 0 0 1 5 16 36 95 162 339 760 1 339 1 967 2 500 3 115 3 322 1 732 336
X. Nemoci dýchací soustavy 7 080 0 242 242 57 2 12 11 14 29 55 90 154 283 608 974 1 035 947 981 898 372 74
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 088 0 0 0 0 0 0 4 3 14 29 47 59 103 178 219 264 283 346 357 155 27
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 823 0 5 2 0 0 3 0 5 7 10 15 30 53 59 109 116 109 140 97 45 18
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 250 0 0 0 0 0 3 7 28 45 124 147 298 429 683 1 028 1 350 1 463 1 304 952 338 51
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 100 0 0 0 0 0 1 0 4 6 6 7 16 35 92 186 236 359 446 471 202 33
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 087 0 0 0 2 0 4 1 5 9 16 21 37 45 94 156 264 310 436 405 237 45
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 651 0 0 0 0 0 21 23 28 53 98 92 185 262 461 720 1 041 1 346 1 957 2 149 1 016 199
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 299 0 0 0 0 3 7 10 12 25 27 58 100 167 299 450 571 658 819 734 301 58
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65 035 0 248 244 60 14 74 101 171 304 557 755 1 421 2 325 4 231 6 605 8 735 10 014 11 639 11 332 5 248 957
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 600 0 14 396 1 317 1 731 2 422 3 098 3 321 3 706 3 565 2 858 2 867 2 417 2 072 1 557 1 291 1 011 886 694 316 61
VI. Nemoci nervové soustavy 1 629 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 14 31 75 134 234 299 401 316 92 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 2 1 4 5 7 3 5 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 208 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 11 17 17 18 45 27 28 27 2 1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 2 0 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 500 0 14 396 1 318 1 731 2 422 3 100 3 326 3 712 3 582 2 876 2 898 2 469 2 167 1 715 1 579 1 346 1 320 1 044 410 75
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 183 0 0 2 0 2 3 8 8 10 8 8 15 15 21 23 19 15 11 10 4 1
II. Novotvary 3 779 0 1 2 3 1 4 3 9 28 48 57 117 214 406 642 705 557 497 353 112 20
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 30 0 2 5 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 1 2 2 3 4 3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 576 0 3 87 297 80 1 0 1 1 2 0 4 4 12 10 14 17 14 17 10 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 264 0 4 11 8 3 7 9 7 12 13 18 18 21 13 25 15 10 24 23 19 4
VI. Nemoci nervové soustavy 3 929 3 127 109 121 93 103 109 132 176 262 249 319 358 439 429 356 247 158 77 51 11
VII. Nemoci oka a očních adnex 191 0 23 147 18 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 462 0 0 0 0 3 7 8 19 38 69 120 177 281 398 547 599 505 301 236 121 33
X. Nemoci dýchací soustavy 3 787 4 702 1 229 623 112 2 3 8 11 14 23 41 70 116 185 224 150 149 85 29 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 0 0 2 1 0 4 7 10 12 16 16 16 15 26 19 14 12 11 9 5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 65 0 7 13 16 3 1 0 0 0 0 0 2 3 2 2 5 0 1 8 1 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 867 0 11 42 84 65 39 70 117 197 374 527 809 1 053 1 252 1 532 1 569 1 162 643 266 45 10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 313 0 3 6 4 12 6 6 3 14 33 29 22 33 26 28 24 25 18 14 6 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 117 1 40 44 16 4 2 1 2 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 665 0 63 21 12 2 2 3 4 8 6 16 26 26 60 74 106 77 68 56 27 8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 809 0 3 5 7 17 27 48 50 53 72 80 116 110 145 182 229 229 230 156 49 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 819 0 1 3 1 12 41 99 227 296 269 177 308 510 904 1 452 1 543 1 212 566 173 23 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 058 8 992 1 731 1 212 409 250 374 598 859 1 188 1 320 1 995 2 717 3 821 5 152 5 426 4 222 2 695 1 486 502 101
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 592 2 261 4 620 2 906 2 115 2 394 1 710 1 662 1 524 1 626 1 791 1 554 1 888 2 134 3 158 4 160 4 772 4 059 3 811 3 091 1 146 210
péče celkem II. Novotvary 152 850 563 999 1 006 847 1 058 1 160 1 775 2 570 4 325 7 289 8 815 10 058 11 715 18 936 24 803 23 911 16 071 9 711 5 499 1 558 181
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 604 157 383 410 252 239 133 182 193 283 419 442 487 631 1 041 1 473 1 949 1 846 1 848 1 533 613 90
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 000 1 189 4 409 2 597 2 031 1 555 993 1 164 1 263 1 478 1 890 2 105 2 546 2 752 3 951 5 015 5 437 4 798 4 573 4 041 1 875 338
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71 440 89 550 1 441 3 037 4 964 4 645 5 400 5 722 6 414 6 497 5 300 5 257 4 476 3 870 3 203 2 767 2 400 2 312 2 026 914 156
VI. Nemoci nervové soustavy 67 319 530 1 581 1 860 1 895 1 911 1 490 1 888 2 364 3 354 4 463 4 499 4 985 5 110 6 168 6 684 6 430 4 868 3 805 2 549 787 98
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 233 185 795 994 388 306 270 255 286 436 610 717 939 1 287 1 984 2 789 3 006 2 338 1 497 913 221 17
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 887 334 1 297 1 284 501 337 284 359 463 741 953 866 1 026 1 100 1 360 1 505 1 410 964 668 347 76 12
IX. Nemoci oběhové soustavy 280 078 122 226 640 925 1 190 986 1 537 2 316 4 141 6 781 8 643 12 555 17 178 28 288 40 895 45 485 38 839 33 292 24 614 9 784 1 641
X. Nemoci dýchací soustavy 139 167 7 242 21 086 11 661 3 308 2 926 2 180 2 364 2 498 3 000 3 281 3 032 3 732 4 952 8 558 11 901 12 841 11 015 10 131 8 686 3 973 800
XI. Nemoci trávicí soustavy 188 766 1 515 3 195 4 958 4 965 5 998 5 339 6 565 7 716 9 993 12 513 11 387 12 594 13 006 17 081 19 381 18 396 13 543 10 264 7 137 2 800 420
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 116 550 1 087 819 778 1 263 1 104 1 235 1 075 1 251 1 343 1 188 1 414 1 532 1 972 2 188 2 029 1 544 1 277 977 395 95
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 995 60 660 1 021 2 177 3 979 2 828 3 628 4 440 7 105 11 110 11 584 14 746 15 972 17 967 20 052 19 301 13 660 8 119 4 299 1 129 158
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 347 1 515 2 196 2 262 1 920 4 051 4 956 7 537 8 440 9 963 13 302 12 859 12 685 10 976 14 164 17 387 16 241 11 483 8 352 6 214 2 423 421
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 345 0 0 0 50 4 928 20 737 46 261 50 673 27 978 8 113 565 23 1 0 0 0 0 0 0 0 16
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15 278 15 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 528 2 157 2 530 3 115 909 512 231 218 226 216 274 222 199 184 173 128 108 52 30 6 3 35
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76 959 2 795 4 158 2 970 4 629 5 100 1 904 1 888 2 041 2 376 2 942 2 721 3 072 3 495 5 089 6 652 7 305 6 140 5 514 4 199 1 697 272
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 184 580 2 130 7 042 7 538 8 543 8 356 7 849 8 217 7 960 9 300 11 192 8 983 9 770 9 463 11 572 12 726 13 036 11 689 11 857 11 247 5 144 966
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 304 175 101 723 2 091 2 452 2 418 3 243 7 758 17 124 24 180 22 180 14 585 7 921 9 059 10 860 15 843 19 286 18 861 12 566 7 171 3 710 1 003 141
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 169 261 140 395 58 905 49 934 41 688 54 310 66 557 109 259 125 950 116 160 109 348 93 403 107 035 116 824 161 175 200 229 203 285 157 876 124 232 91 088 35 541 6 067
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,8 19,9 10,4 4,9 4,1 5,2 3,1 2,4 2 1,9 1,9 2,1 2,6 3,3 4,3 5,9 8,4 11,2 16 20,7 21,5 23,4
II. Novotvary 13,7 5 2,2 1,7 1,6 2,3 2,1 2,6 3,5 5,2 7,8 12 14,1 18,1 25,7 34,3 40,7 42,5 38 33,5 26,4 17,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,1 3,5 5,1 7,7 10,5 11,7 10,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5 10,5 9,9 4,3 3,4 3,2 1,8 1,7 1,7 1,8 2 2,9 3,6 4,3 5,4 6,9 9,2 12,5 18 25,4 32,6 34,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 0,8 1,2 1,8 3,3 7 4,1 3,4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4 3,2 2,4 2,2 2,3 3,2 4,7 6,5 7,5 6,6
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 4,6 3,3 3 3,5 3,9 2,6 2,6 3 3,8 4,5 5,7 6,5 7,3 7,7 8,4 9,8 10,9 12,1 12,5 10,4 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,6 1,7 1,4 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1 1,3 2,1 2,8 4 5,5 6,7 6,5 6,5 4,4 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 2,9 2,9 2,2 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 1 1,2 1,5 1,8 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 2,4 1,5 1,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,6 1,1 0,5 1,1 1,8 2,6 1,8 2,2 3,2 4,9 7,2 11,6 17,5 26,5 38,5 56,7 77,9 102,6 131,1 150,1 160,5 148,9
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 63,8 45,3 17,3 5,1 6,1 4 3,4 3,4 3,6 3,5 4 5,1 7,4 11,1 15,6 21 28,4 39,5 54,9 72,3 84
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,6 13,4 7,2 8,4 9,7 13 9,9 9,6 10,6 12 13,5 15,6 18 20,6 23,9 27,8 32,9 37,9 43,5 48,3 53,4 46
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 4,9 2,4 1,4 1,5 2,7 2 1,8 1,5 1,5 1,4 1,6 2 2,4 2,7 3 3,5 4,1 5 6,2 7,1 8,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,8 0,5 1,5 1,7 4,1 8,5 5,2 5,2 5,9 8,2 11,5 15 19,6 23,2 22,7 25,4 29,7 31,5 27 21,8 15,1 11,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,8 13,4 4,9 3,8 3,7 8,8 9,2 11,1 11,6 11,9 14,4 17,7 18,1 17,5 19,9 25 29 31,8 34,6 40,8 44,8 45,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,1 10,7 38,5 67,9 69,7 33,6 8,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 134,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19 5,6 5,2 1,7 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 4,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 24,7 9,2 5 9 11,1 3,5 2,8 2,8 2,8 3,2 3,7 4,3 5,5 7 9,3 12,6 16,5 22 26,7 29 25,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,3 18,8 15,8 12,8 16,7 18,1 14,5 12 10,8 11 11,9 12,1 13,6 14,6 15,6 17,2 21,4 29 42,4 63,7 82,5 89,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,6 897,2 4,7 4,2 4,7 7 14,3 25 32,9 26,3 15,5 10,6 12,4 16,3 20,8 25,3 30,4 30,6 25,4 20 13,7 9,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 191,7 1 238,2 129,7 80,7 76,4 113,3 118,3 155,1 167,6 133,7 112,6 121,7 144,5 175,1 214,1 271,6 340,4 407,5 476,4 550,6 594,4 577,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,6 1,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,8 1,4 1,9 2,4 3,2 2,9 1,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2 3,3 5,1 4,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,5 2,8 4,2 4,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,5 2,2 2,9 2,6 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,9 3,6 7,2 13,7 23,7 35 39,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,7 0 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,4 1,9 2,7 4,3 6,4 7,5 8,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,5 2,5 3,1 3,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 2,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,5 2,5 4,2 5,7 6,8 6,8 6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1 2 3,4 4,1 3,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,9 2,9 4,8 5,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1,9 3,9 8,6 15,3 20,6 23,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1,9 3,6 5,2 6,1 6,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,1 0 0,6 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1 2 3,7 6 9,6 15,9 28,7 51,1 80,8 106,2 112
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0 0 0,7 2,6 3,8 4,5 4,5 4,6 4,5 3,9 3,9 4,1 3,9 2,9 2,3 2,3 2,9 3,9 4,9 6,4 7,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,8 2,3 1,9 1,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,5 0 0 0,7 2,6 3,8 4,5 4,6 4,6 4,5 3,9 4 4,2 4 3,1 2,5 2,9 3,9 5,8 7,4 8,3 8,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3 1,6 2,2 2,5 2,3 2,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,4 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 1 1,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 1,3 1,7 2,4 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 1,6 2,1 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1,2 1,7 1,8 2,2 2,8 3,3 2,8 1,9 0,9 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1 1,1 1 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,8 1,3 2,1 2,8 3,5 2,5 1,2 0,5 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,5 0,1 2,2 2,9 2,4 0,9 0,5 0,5 0,8 1 1,3 1,8 2,9 4,4 5,4 7,5 9,8 12,1 11,8 10,6 10,2 11,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 19,9 10,4 4,9 4,1 5,2 3,2 2,4 2,1 2 1,9 2,1 2,7 3,4 4,5 6 8,7 11,6 16,7 22 23,2 24,6
péče celkem II. Novotvary 14,4 5 2,2 1,7 1,7 2,3 2,2 2,6 3,5 5,2 7,9 12,1 14,4 18,8 26,9 36,1 43,4 46 42,6 39,2 31,5 21,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,1 3,5 5,3 8,1 10,9 12,4 10,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 10,5 9,9 4,4 4 3,4 1,8 1,7 1,7 1,8 2 2,9 3,7 4,4 5,6 7,3 9,9 13,7 20,1 28,8 37,9 39,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,7 0,8 1,2 2,4 5,9 10,8 8,6 7,9 7,9 7,7 7 7,3 7,5 7,2 5,5 4,7 5 6,9 10,1 14,4 18,5 18,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 4,7 3,6 3,2 3,7 4,2 2,8 2,8 3,3 4 4,8 6,2 7,2 8,2 8,7 9,7 11,7 13,9 16,7 18,2 15,9 11,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,6 1,8 1,7 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1 1,3 2,1 2,8 4,1 5,5 6,7 6,6 6,5 4,5 2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 2,9 2,9 2,2 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,9 1 1,2 1,5 1,8 1,9 2,2 2,6 2,8 2,9 2,5 1,5 1,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,4 1,1 0,5 1,1 1,8 2,6 1,8 2,3 3,2 5 7,3 11,9 18 27,5 40,1 59,5 82,6 111,2 146,1 175,5 197,9 192,1
X. Nemoci dýchací soustavy 13,1 63,9 47,4 19,8 6,5 6,4 4 3,5 3,4 3,6 3,6 4,2 5,4 7,9 12,1 17,3 23,3 31,5 44,5 61,9 80,4 93,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,8 13,4 7,2 8,4 9,7 13 9,9 9,6 10,6 12 13,5 15,7 18,1 20,8 24,2 28,2 33,4 38,8 45 50,9 56,6 49,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 4,9 2,4 1,4 1,5 2,7 2 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6 2 2,5 2,8 3,2 3,7 4,4 5,6 7 8 11,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,5 0,5 1,5 1,7 4,3 8,6 5,2 5,3 6,1 8,5 12 15,9 21,2 25,6 25,5 29,2 35 39,1 35,6 30,7 22,8 18,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16 13,4 4,9 3,8 3,8 8,8 9,2 11,1 11,6 12 14,4 17,7 18,2 17,6 20,1 25,3 29,5 32,9 36,6 44,3 49 49,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15 0 0 0 0,1 10,7 38,5 67,9 69,7 33,6 8,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,4 134,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19 5,7 5,3 1,8 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 4,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,3 24,7 9,4 5 9 11,1 3,5 2,8 2,8 2,9 3,2 3,7 4,4 5,6 7,2 9,7 13,3 17,6 24,2 29,9 34,3 31,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,4 18,8 15,8 12,8 16,7 18,2 14,6 12,1 10,9 11,2 12,1 12,4 14 15,2 16,4 18,5 23,7 33,5 52 80,2 104,1 113,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,7 897,2 4,7 4,2 4,7 7 14,4 25,1 33,3 26,6 15,8 10,9 13 17,4 22,5 28 34,2 36 31,5 26,5 20,3 16,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 204,8 1 238,3 132,5 84,8 81,4 118 123,4 160,4 173,3 139,5 118,3 128,6 153,6 187,1 228,6 291,1 369 452,1 545,1 649,5 719,1 710,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)