8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 120 2 149 4 593 3 331 2 106 2 608 2 112 1 942 1 802 1 716 1 663 1 499 1 805 2 207 3 099 3 958 4 271 3 804 3 608 2 649 1 038 160
II. Novotvary 148 776 562 1 021 978 1 010 1 198 1 320 1 916 2 648 4 497 7 553 8 621 9 922 11 995 18 908 24 902 22 006 14 421 9 134 4 767 1 257 140
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 459 185 440 434 232 239 142 167 215 276 385 423 511 605 1 000 1 637 1 760 1 727 1 891 1 495 612 83
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55 497 1 142 3 948 2 878 1 910 1 722 1 170 1 371 1 417 1 625 2 136 2 076 2 553 3 125 4 115 5 136 4 977 4 394 4 381 3 563 1 574 284
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 569 104 570 1 093 1 750 3 016 2 206 2 304 2 574 3 016 2 933 2 442 2 445 2 096 1 735 1 573 1 214 1 045 1 078 936 392 47
VI. Nemoci nervové soustavy 58 512 508 1 436 1 728 1 705 1 826 1 471 1 833 2 216 3 169 4 061 3 850 4 302 4 651 5 561 6 055 5 052 3 893 2 936 1 675 511 73
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 320 176 765 848 399 304 257 291 316 463 653 687 965 1 282 2 004 2 857 2 860 2 368 1 712 903 187 23
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 537 328 1 300 1 358 511 352 346 374 541 782 989 927 1 065 1 198 1 452 1 631 1 390 916 646 356 71 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 266 649 142 221 616 853 1 219 1 068 1 597 2 428 4 306 6 663 8 534 12 341 17 892 28 697 40 684 40 934 35 534 31 323 22 137 8 319 1 141
X. Nemoci dýchací soustavy 127 292 6 461 20 584 11 889 2 961 2 954 2 413 2 453 2 727 3 337 3 351 3 094 3 679 5 073 7 944 10 594 10 514 8 958 8 289 6 595 2 900 522
XI. Nemoci trávicí soustavy 191 423 1 560 3 260 5 167 5 010 6 226 5 908 7 107 7 692 10 589 12 089 11 342 12 645 13 868 17 316 20 004 17 468 13 458 10 769 6 941 2 604 400
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24 621 504 1 040 824 787 1 296 1 231 1 144 1 109 1 280 1 317 1 204 1 412 1 566 1 891 2 187 1 855 1 425 1 240 898 360 51
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 147 314 57 701 1 154 2 199 4 063 2 964 3 699 4 485 7 517 10 622 10 763 13 671 15 041 16 454 17 959 15 195 10 594 6 351 2 975 781 69
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 577 1 457 2 239 2 364 1 823 4 068 5 379 7 398 8 490 10 833 13 126 12 563 13 068 11 619 14 703 17 848 15 150 10 948 8 368 5 577 2 189 367
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 0 0 0 51 5 011 21 420 45 501 50 708 28 311 7 798 463 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 16 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 218 2 194 2 295 3 011 851 552 278 213 245 252 246 200 192 161 192 125 92 50 27 6 1 35
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 75 849 2 793 4 161 3 195 4 811 5 378 2 112 2 110 2 134 2 544 2 946 2 701 3 031 3 684 5 086 6 399 6 595 5 606 5 174 3 702 1 477 210
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 172 930 2 152 7 385 7 353 7 914 8 488 8 599 8 326 8 124 9 710 10 600 9 064 9 166 9 219 11 010 11 693 11 046 9 757 10 044 8 638 3 952 690
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 288 916 98 794 2 352 2 547 2 303 3 195 7 583 16 827 24 176 22 718 13 638 7 763 8 577 10 425 14 624 17 811 15 866 10 494 5 852 2 626 660 85
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 052 547 137 949 58 311 50 768 39 186 53 715 67 979 106 573 124 047 116 943 102 769 88 216 101 368 115 707 155 791 193 054 178 245 139 393 112 823 76 440 28 885 4 385
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 264 0 1 0 0 3 18 28 25 25 56 45 57 52 76 123 132 141 205 186 84 7
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 197 0 0 0 0 0 1 1 1 9 19 71 110 174 486 643 722 665 673 456 149 17
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 298 0 1 1 0 0 1 3 0 1 1 2 6 8 11 21 35 40 67 60 35 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 530 0 0 0 0 0 0 0 4 10 17 21 54 103 181 274 305 361 494 462 217 27
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 844 0 0 0 0 1 1 7 1 12 8 33 49 75 84 141 172 280 368 385 187 40
VI. Nemoci nervové soustavy 3 085 0 0 0 0 2 5 9 22 44 61 84 133 144 219 354 435 468 540 383 169 13
VII. Nemoci oka a očních adnex 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 11 1 3 5 6 1 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 3 9 8 12 13 11 3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 209 0 0 0 0 0 4 3 9 27 33 105 194 389 838 1 399 1 850 2 396 3 370 3 476 1 833 283
X. Nemoci dýchací soustavy 6 540 1 244 237 51 7 3 6 20 48 58 100 152 329 650 909 915 833 875 730 318 54
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 223 0 1 0 0 0 0 3 9 13 32 54 76 130 174 202 263 308 382 378 176 22
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 857 0 6 3 1 0 3 0 1 7 9 24 27 59 75 116 96 107 113 142 59 9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 480 0 0 0 4 10 11 29 41 78 133 194 348 466 660 1 161 1 360 1 337 1 365 922 325 36
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 960 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 18 21 41 73 149 239 324 434 424 190 40
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 4 1 2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 882 0 1 1 2 0 3 5 4 5 14 25 22 51 95 153 207 282 387 405 187 33
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 559 0 0 0 0 5 15 20 34 54 85 116 157 256 482 701 983 1 376 2 051 2 042 1 024 158
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 045 0 0 0 0 1 3 24 16 31 39 44 95 198 281 466 573 594 727 591 316 46
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65 089 1 255 243 58 29 68 139 188 368 574 938 1 504 2 479 4 389 6 833 8 297 9 531 12 070 11 061 5 273 791
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 36 420 0 15 412 1 396 1 813 2 639 3 182 3 339 3 748 3 583 3 054 2 860 2 600 1 976 1 552 1 227 967 923 750 325 59
VI. Nemoci nervové soustavy 1 736 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 7 14 21 65 134 287 309 437 326 108 10
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 5 2 6 0 1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 209 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 13 13 16 31 40 25 36 17 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38 401 0 15 412 1 397 1 813 2 639 3 185 3 344 3 755 3 595 3 068 2 888 2 638 2 059 1 723 1 560 1 304 1 404 1 095 438 69
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 224 0 1 2 1 1 5 5 5 7 13 14 19 19 30 21 33 18 19 10 1 0
II. Novotvary 4 206 0 1 7 13 6 3 24 22 41 60 99 155 251 427 683 732 619 537 382 135 9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37 0 3 5 2 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 4 3 3 6 2 1 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 626 0 4 99 283 75 1 2 5 6 6 3 6 7 11 24 16 23 25 26 3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 332 0 6 5 1 5 13 15 10 20 22 16 31 23 21 17 22 21 25 29 21 9
VI. Nemoci nervové soustavy 5 348 1 117 128 109 102 120 142 193 284 398 387 505 497 585 578 511 305 201 134 45 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 180 0 16 133 22 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 878 0 0 1 1 6 13 23 35 64 83 150 198 333 434 640 633 476 354 265 126 43
X. Nemoci dýchací soustavy 3 951 3 694 1 263 674 130 4 4 11 11 16 33 44 83 139 219 217 158 122 89 30 7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 542 0 1 2 4 11 29 51 53 111 132 115 177 176 209 202 153 68 33 12 3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 127 0 11 16 15 9 5 5 4 8 6 8 4 1 4 7 2 6 10 2 3 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 585 0 19 58 102 130 150 167 232 351 612 676 1 028 1 351 1 629 2 000 1 768 1 247 718 294 45 8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180 0 0 0 0 4 10 8 7 15 22 14 13 8 14 10 6 15 14 10 8 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 411 15 185 122 40 16 5 4 6 4 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 733 1 66 15 7 3 3 3 5 7 15 14 29 32 61 95 103 99 81 53 38 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 946 0 37 18 47 84 128 154 159 184 224 195 175 172 239 254 224 220 221 154 49 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 196 0 3 0 7 12 40 141 278 359 292 221 358 602 969 1 442 1 529 1 113 600 184 42 4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 45 511 20 1 167 1 878 1 329 595 529 748 1 025 1 474 1 908 1 954 2 746 3 558 4 773 6 197 5 952 4 393 2 967 1 646 550 102
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 53 608 2 149 4 595 3 333 2 107 2 612 2 135 1 975 1 832 1 748 1 732 1 558 1 881 2 278 3 205 4 102 4 436 3 963 3 832 2 845 1 123 167
péče celkem II. Novotvary 157 180 562 1 022 985 1 023 1 204 1 324 1 941 2 671 4 547 7 632 8 791 10 187 12 420 19 821 26 228 23 460 15 705 10 345 5 605 1 541 166
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 794 185 444 440 234 239 143 170 215 278 386 430 517 614 1 011 1 662 1 798 1 770 1 964 1 557 648 89
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58 653 1 142 3 952 2 977 2 193 1 797 1 171 1 373 1 426 1 641 2 159 2 100 2 613 3 235 4 307 5 434 5 298 4 778 4 900 4 051 1 794 312
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 165 104 591 1 510 3 147 4 835 4 859 5 508 5 924 6 796 6 546 5 545 5 385 4 794 3 816 3 283 2 635 2 313 2 394 2 100 925 155
VI. Nemoci nervové soustavy 68 681 509 1 553 1 856 1 814 1 930 1 596 1 985 2 434 3 501 4 530 4 328 4 954 5 313 6 430 7 121 6 285 4 975 4 114 2 518 833 102
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 531 176 781 981 421 305 257 291 316 465 654 689 966 1 284 2 005 2 868 2 861 2 373 1 717 909 188 24
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16 617 328 1 304 1 363 512 352 346 374 541 784 991 928 1 068 1 198 1 455 1 640 1 399 928 660 368 74 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 286 760 142 221 617 854 1 225 1 085 1 623 2 472 4 397 6 779 8 789 12 734 18 616 29 970 42 729 43 422 38 408 35 053 25 878 10 279 1 467
X. Nemoci dýchací soustavy 137 784 6 465 21 522 13 389 3 686 3 091 2 420 2 463 2 758 3 396 3 425 3 227 3 875 5 485 8 734 11 722 11 646 9 949 9 286 7 414 3 248 583
XI. Nemoci trávicí soustavy 195 189 1 560 3 262 5 169 5 014 6 237 5 937 7 161 7 754 10 713 12 253 11 511 12 898 14 174 17 699 20 408 17 884 13 834 11 184 7 332 2 783 422
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 605 504 1 057 843 803 1 305 1 239 1 149 1 114 1 295 1 332 1 236 1 443 1 626 1 970 2 310 1 953 1 538 1 363 1 042 422 61
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 168 588 57 720 1 212 2 305 4 203 3 125 3 896 4 759 7 949 11 369 11 640 15 060 16 871 18 759 21 151 18 363 13 203 8 470 4 208 1 155 113
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 718 1 457 2 239 2 364 1 823 4 072 5 389 7 406 8 498 10 849 13 153 12 595 13 102 11 668 14 790 18 007 15 395 11 287 8 817 6 011 2 387 409
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 284 0 0 0 51 5 011 21 420 45 501 50 708 28 311 7 798 463 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 16 682 16 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 648 2 209 2 480 3 133 891 568 283 219 252 256 254 203 195 166 193 127 93 54 28 8 1 35
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 78 465 2 794 4 228 3 211 4 820 5 381 2 118 2 118 2 143 2 556 2 975 2 740 3 082 3 767 5 242 6 647 6 905 5 988 5 642 4 160 1 702 246
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 185 435 2 152 7 422 7 371 7 961 8 577 8 742 8 500 8 317 9 948 10 909 9 375 9 498 9 647 11 731 12 648 12 253 11 353 12 316 10 834 5 025 856
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 301 159 98 794 2 355 2 547 2 311 3 208 7 626 16 992 24 470 23 108 13 969 8 028 9 030 11 226 15 874 19 719 17 968 12 201 7 179 3 401 1 018 135
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 201 548 137 970 59 748 53 301 41 970 56 152 71 215 110 645 128 604 122 540 108 846 94 176 108 506 124 382 167 012 207 807 194 054 154 621 129 264 90 242 35 146 5 347
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 19,2 10,4 5,6 4,3 5,7 3,7 2,8 2,5 2 1,9 2,1 2,6 3,4 4,3 5,7 8,3 11,5 15,6 19,4 21,6 22,3
II. Novotvary 14,1 5 2,3 1,7 2,1 2,6 2,3 2,8 3,6 5,2 8,4 12,2 14,4 18,7 26,4 36 42,8 43,5 39,6 34,8 26,2 19,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,7 1 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,4 2,4 3,4 5,2 8,2 10,9 12,7 11,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 10,2 9 4,9 3,9 3,8 2 2 1,9 1,9 2,4 2,9 3,7 4,9 5,7 7,4 9,7 13,2 19 26 32,8 39,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 0,9 1,3 1,8 3,6 6,6 3,9 3,3 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 3,3 2,4 2,3 2,4 3,1 4,7 6,8 8,2 6,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 4,5 3,3 2,9 3,5 4 2,6 2,7 3 3,7 4,5 5,5 6,2 7,2 7,8 8,7 9,8 11,7 12,7 12,2 10,6 10,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,6 1,7 1,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4,1 5,6 7,1 7,4 6,6 3,9 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,9 2,9 2,3 1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,6 1,5 0,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,2 1,3 0,5 1 1,7 2,7 1,9 2,3 3,3 5 7,4 12,1 17,9 27,9 40 58,8 79,7 107,1 135,8 161,8 173,1 158,9
X. Nemoci dýchací soustavy 12 57,9 46,7 20,1 6 6,4 4,2 3,6 3,7 3,8 3,7 4,4 5,3 7,9 11,1 15,3 20,5 27 35,9 48,2 60,4 72,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,1 14 7,4 8,7 10,2 13,6 10,3 10,3 10,5 12,2 13,5 16,1 18,3 21,6 24,2 28,9 34 40,6 46,7 50,7 54,2 55,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 4,5 2,4 1,4 1,6 2,8 2,2 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 2 2,4 2,6 3,2 3,6 4,3 5,4 6,6 7,5 7,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0,5 1,6 1,9 4,5 8,9 5,2 5,4 6,1 8,7 11,8 15,3 19,8 23,4 23 25,9 29,6 31,9 27,5 21,7 16,3 9,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,1 13 5,1 4 3,7 8,9 9,4 10,8 11,6 12,5 14,6 17,8 18,9 18,1 20,5 25,8 29,5 33 36,3 40,8 45,6 51,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 10,9 37,4 66,2 69,1 32,7 8,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 149,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,6 5,2 5,1 1,7 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 4,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 25 9,4 5,4 9,8 11,7 3,7 3,1 2,9 2,9 3,3 3,8 4,4 5,7 7,1 9,2 12,8 16,9 22,4 27,1 30,7 29,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,4 19,3 16,8 12,4 16,1 18,5 15 12,1 11,1 11,2 11,8 12,9 13,3 14,4 15,4 16,9 21,5 29,4 43,6 63,1 82,2 96,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,3 884,8 5,3 4,3 4,7 7 13,3 24,5 33 26,2 15,2 11 12,4 16,2 20,4 25,7 30,9 31,6 25,4 19,2 13,7 11,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 194,3 1 235,4 132,3 85,7 79,9 117,2 118,8 154,9 169,2 134,9 114,5 125,2 146,9 180,1 217,4 279 346,9 420,1 489,2 558,6 601,1 610,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,4 1,7 1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 1,4 2 2,9 3,3 3,1 2,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 2,1 3,4 4,5 3,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,6 2,8 3,9 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 2,3 2,8 3,5 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,2 2 3,6 7,2 14,6 25,4 38,1 39,4
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0,6 0,4 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,3 1,8 2,5 3,8 5,3 6,6 7,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,7 2,8 3,7 3,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,2 1,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,7 2,6 4 5,9 6,7 6,8 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,9 3,1 4 5,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 3 3,9 4,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,9 4,1 8,9 14,9 21,3 22
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 1,8 3,2 4,3 6,6 6,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,2 0 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1,3 2,2 3,9 6,1 9,9 16,1 28,7 52,3 80,8 109,7 110,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,4 0 0 0,7 2,8 4 4,6 4,6 4,6 4,3 4 4,3 4,1 4 2,8 2,2 2,4 2,9 4 5,5 6,8 8,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,9 2,4 2,2 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,6 0 0 0,7 2,8 4 4,6 4,6 4,6 4,3 4 4,4 4,2 4,1 2,9 2,5 3 3,9 6,1 8 9,1 9,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,4 1,9 2,3 2,8 2,8 1,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 1 0,9 0,9 1 0,9 0,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,2 1,4 1,5 1,9 2,6 6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 1,6 2,1 1,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 1 1,5 2,1 2,3 2,9 3,4 3,8 3,1 2,1 0,9 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 1 1,1 1 1,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,9 1,4 2,1 3 3,4 2,6 1,3 0,9 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,3 0,2 2,6 3,2 2,7 1,3 0,9 1,1 1,4 1,7 2,1 2,8 4 5,5 6,7 9 11,6 13,2 12,9 12 11,4 14,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 19,2 10,4 5,6 4,3 5,7 3,7 2,9 2,5 2 1,9 2,2 2,7 3,5 4,5 5,9 8,6 11,9 16,6 20,8 23,4 23,3
péče celkem II. Novotvary 14,9 5 2,3 1,7 2,1 2,6 2,3 2,8 3,6 5,2 8,5 12,5 14,8 19,3 27,7 37,9 45,7 47,3 44,9 41 32,1 23,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,7 1 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1,4 2,4 3,5 5,3 8,5 11,4 13,5 12,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,6 10,2 9 5 4,5 3,9 2 2 1,9 1,9 2,4 3 3,8 5 6 7,9 10,3 14,4 21,2 29,6 37,3 43,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,9 0,9 1,3 2,5 6,4 10,5 8,5 8 8,1 7,8 7,3 7,9 7,8 7,5 5,3 4,7 5,1 7 10,4 15,3 19,3 21,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 4,6 3,5 3,1 3,7 4,2 2,8 2,9 3,3 4 5 6,1 7,2 8,3 9 10,3 12,2 15 17,8 18,4 17,3 14,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,6 1,8 1,7 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 4,1 5,6 7,2 7,4 6,6 3,9 3,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 2,9 3 2,3 1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2 2,4 2,7 2,8 2,9 2,7 1,5 0,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,1 1,3 0,5 1 1,7 2,7 1,9 2,4 3,4 5,1 7,6 12,5 18,5 29 41,8 61,7 84,5 115,7 152 189,1 213,9 204,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13 57,9 48,8 22,6 7,5 6,7 4,2 3,6 3,8 3,9 3,8 4,6 5,6 8,5 12,2 16,9 22,7 30 40,3 54,2 67,6 81,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,5 14 7,4 8,7 10,2 13,6 10,4 10,4 10,6 12,4 13,7 16,3 18,7 22,1 24,7 29,5 34,8 41,7 48,5 53,6 57,9 58,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 4,5 2,4 1,4 1,6 2,8 2,2 1,7 1,5 1,5 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,3 3,8 4,6 5,9 7,6 8,8 8,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0,5 1,6 2 4,7 9,2 5,5 5,7 6,5 9,2 12,7 16,5 21,8 26,3 26,2 30,6 35,7 39,8 36,7 30,8 24 15,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,3 13 5,1 4 3,7 8,9 9,4 10,8 11,6 12,5 14,7 17,9 19 18,2 20,6 26 30 34 38,2 43,9 49,7 57
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 10,9 37,4 66,2 69,1 32,7 8,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,6 149,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 19,8 5,6 5,3 1,8 1,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 4,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,4 25 9,6 5,4 9,8 11,7 3,7 3,1 2,9 2,9 3,3 3,9 4,5 5,9 7,3 9,6 13,4 18 24,5 30,4 35,4 34,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,6 19,3 16,8 12,4 16,2 18,7 15,3 12,4 11,3 11,5 12,2 13,3 13,8 15 16,4 18,3 23,8 34,2 53,4 79,2 104,6 119,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,5 884,8 5,3 4,3 4,7 7 13,3 24,7 33,4 26,7 15,6 11,4 13,1 17,5 22,2 28,5 35 36,8 31,1 24,9 21,2 18,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 208,4 1 235,6 135,5 90 85,6 122,5 124,5 160,9 175,4 141,4 121,3 133,6 157,3 193,6 233,1 300,3 377,7 466 560,5 659,5 731,4 744,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)