8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 706 2 484 5 756 3 488 2 039 2 474 2 008 1 705 1 472 1 674 1 566 1 374 1 707 2 247 3 203 4 021 3 970 3 728 3 816 2 778 1 069 127
II. Novotvary 147 879 405 950 889 898 1 128 1 228 1 851 2 647 4 862 7 126 8 465 9 969 12 737 19 851 24 443 21 132 13 729 9 577 4 609 1 267 116
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 489 205 440 431 264 254 161 186 213 290 402 521 494 698 974 1 579 1 800 1 745 1 908 1 351 523 50
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 59 637 1 378 5 833 3 446 1 784 1 616 1 220 1 253 1 375 1 745 2 128 2 074 2 603 3 223 4 408 5 388 5 117 4 558 4 817 3 785 1 640 246
V. Poruchy duševní a poruchy chování 34 145 107 622 1 098 1 604 3 075 2 330 2 426 2 580 2 988 2 875 2 371 2 283 2 138 1 671 1 471 1 188 1 014 1 085 803 358 58
VI. Nemoci nervové soustavy 57 276 527 1 404 1 741 1 733 1 809 1 501 1 775 2 138 3 247 3 742 3 705 4 202 4 629 5 437 5 687 5 039 3 670 3 047 1 709 478 56
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 027 187 734 836 360 288 246 317 360 498 595 707 1 015 1 518 2 083 3 008 2 973 2 376 1 821 885 201 19
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 126 359 1 423 1 562 560 384 369 404 526 817 905 938 1 114 1 220 1 495 1 626 1 377 974 693 294 80 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 272 028 134 281 744 980 1 321 1 151 1 686 2 465 4 588 6 504 8 470 12 316 18 823 29 923 41 753 40 872 35 067 33 185 22 416 8 269 1 080
X. Nemoci dýchací soustavy 135 287 6 333 21 698 13 291 3 242 3 307 2 548 2 433 2 718 3 452 3 287 3 034 3 843 5 496 8 536 10 808 10 792 9 506 9 865 7 255 3 355 488
XI. Nemoci trávicí soustavy 190 967 1 725 3 718 5 362 5 042 6 238 6 250 6 904 7 880 10 806 11 618 10 680 12 322 14 159 17 993 19 724 16 911 12 733 11 038 7 007 2 540 317
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 519 476 1 075 913 827 1 355 1 354 1 240 1 134 1 387 1 345 1 230 1 463 1 728 2 005 2 230 1 811 1 369 1 350 846 340 41
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 146 197 55 667 1 048 2 094 4 055 3 229 3 716 4 824 7 961 10 192 10 645 13 080 15 101 16 298 17 656 14 972 10 189 6 624 2 980 757 54
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 171 880 1 467 2 354 2 353 1 863 4 232 5 890 7 574 8 815 11 423 12 905 12 693 13 257 12 178 15 356 17 918 14 920 10 432 8 543 5 372 2 069 266
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 158 786 0 0 0 51 5 132 21 530 45 081 50 490 28 477 7 555 444 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 709 17 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 181 2 236 2 290 2 965 811 519 284 242 271 225 275 181 175 187 188 170 87 48 10 7 2 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 74 009 2 878 4 243 3 196 4 393 5 214 2 195 2 040 2 135 2 728 2 811 2 638 3 007 3 665 5 024 6 446 6 082 5 285 5 136 3 489 1 261 143
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 174 477 2 188 7 405 7 157 7 774 8 787 9 325 8 748 8 412 10 095 10 498 8 927 9 366 9 839 11 064 11 752 10 675 9 363 10 241 8 481 3 850 530
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 285 916 95 113 2 369 2 635 2 177 3 105 7 673 16 315 24 771 23 853 13 004 7 533 8 440 11 170 14 945 18 244 15 308 9 718 6 089 2 667 712 75
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 068 242 135 966 63 262 53 155 38 496 54 293 70 492 105 896 125 226 121 116 99 333 86 630 100 682 120 757 160 454 193 924 175 026 135 504 118 845 76 734 28 771 3 680
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 139 0 2 0 0 3 12 20 20 30 35 64 60 75 68 97 124 155 173 130 60 11
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 146 0 0 0 0 0 2 1 5 10 27 60 120 253 461 637 665 644 689 439 121 12
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 267 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 5 6 13 8 21 27 42 62 55 20 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 384 0 0 0 0 0 0 2 6 6 18 16 55 96 132 263 311 358 450 422 213 36
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 688 0 0 0 0 0 0 3 7 15 17 26 45 69 106 119 173 200 353 347 182 26
VI. Nemoci nervové soustavy 2 981 0 0 0 0 2 8 19 22 49 59 62 112 168 243 325 459 451 494 387 115 6
VII. Nemoci oka a očních adnex 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 2 4 4 4 1 1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 69 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 4 12 10 18 10 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16 947 0 0 0 0 0 2 6 9 21 57 110 220 403 883 1 518 1 852 2 389 3 712 3 678 1 820 267
X. Nemoci dýchací soustavy 6 684 4 223 219 61 2 6 8 16 22 58 117 140 358 603 875 898 880 990 815 341 48
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 103 0 0 0 0 0 1 4 5 14 28 47 76 102 202 214 235 259 349 379 174 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 867 0 4 3 4 0 2 2 5 12 12 17 23 58 77 105 113 104 142 123 55 6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 160 0 0 0 0 2 12 18 30 70 105 182 315 507 705 1 089 1 248 1 283 1 347 895 324 28
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 943 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 11 27 45 92 155 232 311 438 427 173 23
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 741 0 1 0 2 1 2 0 4 4 11 8 30 60 79 129 166 262 414 358 186 24
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 030 0 0 0 0 9 15 24 28 67 64 112 179 258 425 695 945 1 274 1 910 1 965 936 124
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 537 0 0 0 0 4 9 9 10 21 30 62 76 160 280 382 475 508 711 514 257 29
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63 718 4 234 225 68 23 71 118 169 343 532 899 1 487 2 629 4 370 6 633 7 938 9 134 12 256 10 948 4 982 655
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37 441 0 13 409 1 302 1 772 2 796 3 198 3 489 4 034 3 503 3 106 2 983 2 624 2 198 1 697 1 166 986 1 041 770 308 46
VI. Nemoci nervové soustavy 1 852 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 10 16 39 73 146 262 298 511 322 141 18
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 8 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 229 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 11 17 22 15 33 42 25 34 18 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 39 559 0 13 409 1 303 1 773 2 796 3 200 3 493 4 042 3 521 3 128 3 018 2 688 2 289 1 879 1 473 1 312 1 590 1 119 449 64
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 213 0 2 5 0 2 5 3 7 9 12 8 18 22 22 27 22 18 20 7 4 0
II. Novotvary 4 022 0 4 16 5 12 6 12 16 34 61 110 119 247 517 702 612 580 510 327 120 12
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 44 0 5 8 4 0 0 0 1 1 2 4 0 1 2 6 5 0 4 1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 644 0 7 82 301 57 3 8 16 17 17 13 15 13 11 17 16 13 13 23 2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 368 0 6 5 4 3 13 14 11 33 23 21 37 34 21 23 17 19 27 24 21 12
VI. Nemoci nervové soustavy 5 092 1 138 129 121 103 156 149 157 250 329 374 482 481 558 542 466 286 205 110 48 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 301 0 12 112 17 0 0 0 3 4 17 23 35 34 24 8 6 4 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 754 0 0 0 0 1 10 9 35 56 89 136 218 299 467 579 578 495 359 266 125 32
X. Nemoci dýchací soustavy 4 337 4 703 1 377 738 129 11 8 12 12 18 34 67 104 178 258 223 188 152 80 36 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 421 0 5 14 2 18 25 46 62 93 136 110 138 155 198 195 129 48 30 10 7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 178 0 23 20 10 10 4 8 6 4 8 11 21 17 10 14 3 1 2 4 2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 789 1 20 58 124 143 124 177 238 382 501 665 909 1 240 1 515 1 810 1 683 1 134 740 275 43 7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 258 0 0 0 0 11 17 18 18 28 51 21 15 8 13 10 12 8 10 13 5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 491 23 152 113 35 23 23 26 29 34 13 7 7 1 3 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 542 0 55 27 8 2 1 4 2 8 7 14 17 28 45 61 80 69 58 40 13 3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 050 0 18 26 45 98 157 150 147 218 215 174 173 193 255 260 257 232 209 156 63 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7 692 1 2 4 5 14 59 115 315 405 246 219 314 579 918 1 426 1 392 923 527 185 40 3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 44 206 30 1 154 2 000 1 420 626 614 747 1 075 1 588 1 745 1 945 2 585 3 456 4 757 5 941 5 501 4 018 2 868 1 522 529 85
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 060 2 484 5 760 3 493 2 039 2 479 2 025 1 728 1 499 1 713 1 613 1 446 1 785 2 344 3 293 4 145 4 116 3 901 4 011 2 915 1 133 138
péče celkem II. Novotvary 156 048 405 954 905 903 1 140 1 236 1 864 2 668 4 906 7 214 8 635 10 209 13 237 20 829 25 782 22 409 14 953 10 776 5 375 1 508 140
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 800 205 446 441 269 254 161 187 215 291 406 530 500 712 984 1 606 1 832 1 787 1 974 1 407 543 50
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62 665 1 378 5 840 3 528 2 085 1 673 1 223 1 263 1 397 1 768 2 163 2 103 2 673 3 332 4 551 5 668 5 444 4 929 5 280 4 230 1 855 282
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73 642 107 641 1 512 2 910 4 850 5 139 5 641 6 087 7 070 6 418 5 524 5 348 4 865 3 996 3 310 2 544 2 219 2 506 1 944 869 142
VI. Nemoci nervové soustavy 67 201 528 1 542 1 870 1 854 1 914 1 665 1 944 2 320 3 550 4 138 4 151 4 812 5 317 6 311 6 700 6 226 4 705 4 257 2 528 782 87
VII. Nemoci oka a očních adnex 21 352 187 746 948 377 288 246 317 363 503 613 730 1 051 1 553 2 109 3 018 2 981 2 384 1 826 890 202 20
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 205 359 1 428 1 567 561 384 369 404 526 817 906 939 1 114 1 222 1 499 1 631 1 389 984 712 304 84 6
IX. Nemoci oběhové soustavy 292 748 134 281 744 980 1 322 1 163 1 701 2 509 4 665 6 650 8 716 12 755 19 526 31 275 43 852 43 304 37 953 37 257 26 368 10 214 1 379
X. Nemoci dýchací soustavy 146 312 6 341 22 624 14 887 4 041 3 438 2 565 2 449 2 746 3 486 3 363 3 186 4 050 5 959 9 317 11 941 11 914 10 574 11 007 8 151 3 732 541
XI. Nemoci trávicí soustavy 194 493 1 725 3 723 5 376 5 044 6 256 6 276 6 954 7 948 10 914 11 782 10 837 12 536 14 416 18 393 20 133 17 275 13 040 11 417 7 396 2 721 331
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 564 476 1 102 936 841 1 365 1 360 1 250 1 145 1 403 1 365 1 258 1 507 1 803 2 092 2 349 1 927 1 474 1 494 973 397 47
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166 375 56 687 1 106 2 218 4 200 3 365 3 911 5 092 8 415 10 808 11 503 14 321 16 870 18 533 20 588 17 945 12 631 8 745 4 168 1 124 89
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 081 1 467 2 354 2 353 1 863 4 243 5 907 7 593 8 834 11 452 12 962 12 725 13 299 12 231 15 461 18 083 15 164 10 751 8 991 5 812 2 247 289
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 158 786 0 0 0 51 5 132 21 530 45 081 50 490 28 477 7 555 444 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 17 709 17 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 680 2 259 2 442 3 078 846 542 307 268 300 259 289 188 184 189 191 175 88 48 10 7 2 8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76 293 2 878 4 299 3 223 4 403 5 218 2 198 2 044 2 141 2 740 2 829 2 660 3 054 3 753 5 148 6 636 6 328 5 616 5 608 3 887 1 460 170
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186 559 2 188 7 423 7 183 7 819 8 894 9 497 8 922 8 587 10 380 10 777 9 213 9 718 10 291 11 744 12 707 11 877 10 869 12 361 10 602 4 849 658
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 297 151 95 114 2 371 2 639 2 183 3 123 7 741 16 440 25 096 24 280 13 280 7 814 8 830 11 909 16 144 20 053 17 175 11 150 7 327 3 366 1 009 107
XXII. Kódy pro speciální účely 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 215 725 136 000 64 663 55 789 41 287 56 715 73 973 109 961 129 963 127 089 105 131 92 602 107 772 129 530 171 870 208 377 189 938 149 968 135 559 90 323 34 731 4 484
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 22,5 13 6 4,3 5,4 3,3 2,5 2 1,9 1,8 2 2,5 3,4 4,4 5,9 8,1 11,8 16,3 20,9 23,1 24,5
II. Novotvary 14 3,7 2,1 1,5 1,9 2,4 2 2,7 3,6 5,4 8,3 12,2 14,7 19,1 27,4 35,8 43,3 43,4 40,9 34,6 27,4 22,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 1 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 1 1,3 2,3 3,7 5,5 8,1 10,2 11,3 9,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,7 12,5 13,2 5,9 3,8 3,5 2 1,8 1,9 1,9 2,5 3 3,8 4,8 6,1 7,9 10,5 14,4 20,6 28,4 35,5 47,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 1 1,4 1,9 3,4 6,7 3,8 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4 3,2 2,3 2,2 2,4 3,2 4,6 6 7,7 11,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 4,8 3,2 3 3,6 3,9 2,5 2,6 2,9 3,6 4,4 5,3 6,2 6,9 7,5 8,3 10,3 11,6 13 12,8 10,3 10,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1,7 1,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,3 2,9 4,4 6,1 7,5 7,8 6,6 4,3 3,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,3 3,2 2,7 1,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 3 2,2 1,7 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,8 1,2 0,6 1,3 2,1 2,9 1,9 2,4 3,3 5,1 7,6 12,2 18,2 28,2 41,3 61,2 83,7 111 141,7 168,4 178,9 208,7
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 57,4 49 22,8 6,8 7,2 4,2 3,5 3,7 3,8 3,8 4,4 5,7 8,2 11,8 15,9 22,1 30,1 42,1 54,5 72,6 94,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,1 15,6 8,4 9,2 10,6 13,5 10,3 10 10,6 12 13,5 15,4 18,2 21,2 24,8 28,9 34,6 40,3 47,1 52,6 54,9 61,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,4 4,3 2,4 1,6 1,7 2,9 2,2 1,8 1,5 1,5 1,6 1,8 2,2 2,6 2,8 3,3 3,7 4,3 5,8 6,4 7,4 7,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,9 0,5 1,5 1,8 4,4 8,8 5,3 5,4 6,5 8,8 11,9 15,3 19,3 22,7 22,5 25,9 30,7 32,2 28,3 22,4 16,4 10,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,3 13,3 5,3 4 3,9 9,2 9,7 10,9 11,9 12,7 15 18,3 19,6 18,3 21,2 26,3 30,5 33 36,5 40,4 44,8 51,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 11,1 35,5 65 68 31,6 8,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 160,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 20,3 5,2 5,1 1,7 1,1 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 1,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 26,1 9,6 5,5 9,2 11,3 3,6 2,9 2,9 3 3,3 3,8 4,4 5,5 6,9 9,5 12,5 16,7 21,9 26,2 27,3 27,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,6 19,8 16,7 12,3 16,4 19,1 15,4 12,6 11,3 11,2 12,2 12,9 13,8 14,8 15,3 17,2 21,9 29,6 43,7 63,7 83,3 102,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,1 861,9 5,3 4,5 4,6 6,7 12,6 23,5 33,4 26,5 15,1 10,9 12,5 16,8 20,6 26,8 31,3 30,7 26 20 15,4 14,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 196,2 1 232,1 142,7 91,1 81 117,9 116,1 152,7 168,7 134,5 115,6 124,8 148,9 181,2 221,6 284,4 358,3 428,8 507,5 576,5 622,4 711
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,3 2,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2 2,9 3,3 2,6 2,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,9 3,2 4,6 7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,5 2,6 3,9 5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,4 2,1 2,9 2,5 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2,2 3,8 7,6 15,9 27,6 39,4 51,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,3 1,8 2,8 4,2 6,1 7,4 9,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,5 2,8 3,8 2,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1 1,6 2,6 4,1 5,8 6,7 7 5,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,9 3,2 3,7 4,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,8 2,7 4 4,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,9 4 8,2 14,8 20,2 24
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1 1,6 3 3,9 5,6 5,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 0 0,5 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,3 2,2 3,9 6 9,7 16,3 28,9 52,3 82,3 107,8 126,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,6 0 0 0,7 2,7 3,8 4,6 4,6 4,7 4,5 4,1 4,5 4,4 3,9 3 2,5 2,4 3,1 4,4 5,8 6,7 8,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 2,2 2,4 3,1 3,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,8 0 0 0,7 2,7 3,9 4,6 4,6 4,7 4,5 4,1 4,5 4,5 4 3,2 2,8 3 4,2 6,8 8,4 9,7 12,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 1 1,3 1,8 2,2 2,5 2,6 2,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,1 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 1 0,9 0,9 0,8 1 1,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 1,5 2 2,7 6,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 1,6 2,4 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1 1,3 1,9 2,1 2,7 3,4 3,6 3,2 2,1 0,9 1,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 2,1 2,8 2,9 2,3 1,4 0,9 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,2 0,3 2,6 3,4 3 1,4 1 1,1 1,4 1,8 2 2,8 3,8 5,2 6,6 8,7 11,3 12,7 12,2 11,4 11,4 16,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 22,5 13 6 4,3 5,4 3,3 2,5 2 1,9 1,9 2,1 2,6 3,5 4,5 6,1 8,4 12,3 17,1 21,9 24,5 26,7
péče celkem II. Novotvary 14,8 3,7 2,2 1,6 1,9 2,5 2 2,7 3,6 5,4 8,4 12,4 15,1 19,9 28,8 37,8 45,9 47,3 46 40,4 32,6 27
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 1 0,8 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 1,1 1,4 2,4 3,8 5,7 8,4 10,6 11,7 9,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,9 12,5 13,2 6 4,4 3,6 2 1,8 1,9 2 2,5 3 4 5 6,3 8,3 11,1 15,6 22,5 31,8 40,1 54,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1 1,4 2,6 6,1 10,5 8,5 8,1 8,2 7,8 7,5 8 7,9 7,3 5,5 4,9 5,2 7 10,7 14,6 18,8 27,4
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 4,8 3,5 3,2 3,9 4,2 2,7 2,8 3,1 3,9 4,8 6 7,1 8 8,7 9,8 12,7 14,9 18,2 19 16,9 16,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1,7 1,7 1,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 2,9 4,4 6,1 7,5 7,8 6,7 4,4 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,3 3,2 2,7 1,2 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,1 3 2,3 1,8 1,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,8 1,2 0,6 1,3 2,1 2,9 1,9 2,5 3,4 5,2 7,7 12,6 18,9 29,3 43,2 64,3 88,7 120,1 159,1 198,1 221 266,4
X. Nemoci dýchací soustavy 13,9 57,5 51 25,5 8,5 7,5 4,2 3,5 3,7 3,9 3,9 4,6 6 8,9 12,9 17,5 24,4 33,5 47 61,2 80,7 104,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,4 15,6 8,4 9,2 10,6 13,6 10,3 10 10,7 12,1 13,7 15,6 18,5 21,6 25,4 29,5 35,4 41,3 48,8 55,6 58,9 63,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 4,3 2,5 1,6 1,8 3 2,2 1,8 1,5 1,6 1,6 1,8 2,2 2,7 2,9 3,4 3,9 4,7 6,4 7,3 8,6 9,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,8 0,5 1,5 1,9 4,7 9,1 5,5 5,6 6,9 9,3 12,6 16,6 21,2 25,3 25,6 30,2 36,7 40 37,3 31,3 24,3 17,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 13,3 5,3 4 3,9 9,2 9,7 11 11,9 12,7 15,1 18,3 19,7 18,3 21,4 26,5 31 34 38,4 43,7 48,6 55,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 11,1 35,5 65 68 31,6 8,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 160,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 20,5 5,5 5,3 1,8 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0 1,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,2 26,1 9,7 5,5 9,3 11,3 3,6 2,9 2,9 3 3,3 3,8 4,5 5,6 7,1 9,7 13 17,8 23,9 29,2 31,6 32,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 19,8 16,7 12,3 16,5 19,3 15,6 12,9 11,6 11,5 12,5 13,3 14,4 15,4 16,2 18,6 24,3 34,4 52,8 79,7 104,9 127,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,2 861,9 5,3 4,5 4,6 6,8 12,7 23,7 33,8 27 15,5 11,3 13,1 17,9 22,3 29,4 35,2 35,3 31,3 25,3 21,8 20,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 210,2 1 232,4 145,9 95,6 86,9 123,2 121,8 158,6 175 141,1 122,3 133,4 159,3 194,3 237,3 305,6 388,8 474,5 578,8 678,7 751,4 866,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)