8.1.1 Případy hospitalizace podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 769 2 576 5 683 3 453 2 126 2 641 2 114 1 829 1 657 1 831 1 564 1 490 1 636 2 440 3 194 3 934 3 772 3 424 3 743 2 602 954 106
II. Novotvary 152 662 387 1 116 1 022 867 1 142 1 400 1 996 2 937 4 986 7 223 9 082 9 977 14 004 20 901 25 169 20 672 13 758 10 040 4 634 1 259 90
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 320 208 424 475 282 282 135 175 217 287 405 449 518 698 1 103 1 622 1 634 1 710 1 896 1 214 540 46
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57 085 1 157 4 547 2 956 1 766 1 689 1 229 1 281 1 357 1 858 1 958 2 207 2 516 3 510 4 470 5 440 4 866 4 230 4 768 3 567 1 497 216
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35 098 116 682 1 249 1 654 3 068 2 509 2 436 2 713 3 104 2 880 2 583 2 376 2 319 1 748 1 372 1 148 941 1 017 844 311 28
VI. Nemoci nervové soustavy 58 505 533 1 501 1 813 1 804 1 822 1 582 1 861 2 339 3 428 3 739 3 794 4 098 5 084 5 395 5 795 4 845 3 740 3 090 1 692 506 44
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 770 195 753 783 373 299 271 336 394 502 636 768 998 1 621 2 282 3 221 3 174 2 617 2 266 1 016 247 18
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 310 410 1 551 1 590 528 409 387 459 648 814 851 958 1 042 1 324 1 538 1 581 1 288 918 641 312 54 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 277 598 105 296 738 1 066 1 361 1 223 1 699 2 578 4 661 6 191 8 567 11 991 20 233 31 461 41 833 40 418 35 439 35 466 22 944 8 457 871
X. Nemoci dýchací soustavy 135 220 6 998 25 188 14 568 3 666 3 826 2 950 2 666 2 995 3 652 3 057 3 043 3 604 5 521 8 102 10 008 9 317 8 318 8 579 6 233 2 596 333
XI. Nemoci trávicí soustavy 192 813 1 750 3 806 5 400 5 453 6 599 6 779 7 036 8 305 11 131 11 081 10 771 11 876 14 895 18 359 19 736 16 293 12 707 11 312 6 773 2 509 242
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 665 508 1 239 949 868 1 405 1 491 1 298 1 153 1 545 1 245 1 389 1 502 1 814 2 104 2 180 1 851 1 426 1 383 909 371 35
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 148 465 39 698 993 2 262 4 125 3 453 3 778 5 069 8 405 9 903 10 817 12 709 16 103 16 656 17 921 14 411 10 187 7 012 3 178 696 50
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 174 154 1 549 2 636 2 449 1 901 4 642 6 511 8 158 9 619 12 165 12 608 13 370 13 020 12 797 15 712 17 479 14 402 9 894 8 256 4 860 1 939 187
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 200 0 0 0 48 5 620 21 686 45 366 51 243 28 107 6 695 420 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 139 18 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11 580 2 320 2 425 2 944 862 586 329 281 279 246 231 198 185 185 192 147 93 46 22 7 2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76 993 2 862 4 230 3 131 4 579 5 392 2 470 2 263 2 286 2 830 2 871 2 836 3 224 4 277 5 395 6 567 6 153 5 376 5 395 3 510 1 216 130
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 174 238 2 155 7 846 7 140 7 770 9 433 10 005 9 014 8 745 10 661 10 015 9 121 8 989 10 185 10 801 11 194 9 776 8 719 10 393 8 275 3 546 455
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 284 783 93 011 2 289 2 473 2 030 3 122 7 956 17 149 26 124 24 494 12 075 7 141 8 247 11 589 15 562 17 935 14 784 9 370 6 184 2 515 691 42
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 090 369 135 018 66 910 54 126 39 905 57 463 74 480 109 081 130 658 124 707 95 228 89 004 98 522 128 599 164 976 193 135 168 897 132 820 121 464 75 085 27 391 2 900
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 190 0 0 0 0 3 11 30 17 38 40 51 52 64 78 128 115 146 203 151 59 4
nemocných (LDN) II. Novotvary 4 542 0 0 0 0 0 1 3 1 8 37 86 120 300 528 683 711 720 734 441 157 12
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 264 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 4 6 7 18 17 25 41 56 54 29 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 367 0 0 0 0 0 0 1 2 8 12 36 40 82 139 267 275 360 479 435 211 20
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 560 0 0 0 0 0 0 1 11 9 24 25 52 75 101 108 151 184 297 340 162 20
VI. Nemoci nervové soustavy 2 877 0 0 0 1 1 12 13 17 37 51 65 132 194 244 314 416 428 475 354 114 9
VII. Nemoci oka a očních adnex 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 3 2 2 3 6 3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 60 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 6 14 13 10 5 4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17 582 0 0 0 0 0 0 1 13 26 37 99 211 490 967 1 563 1 860 2 464 3 911 3 866 1 848 226
X. Nemoci dýchací soustavy 6 000 0 221 209 59 5 7 10 15 28 54 91 141 360 592 822 805 782 880 621 267 31
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 179 0 0 0 0 0 2 3 7 16 27 54 85 151 177 199 212 264 436 378 154 14
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 815 0 8 5 5 0 0 2 3 15 12 20 34 63 58 93 107 108 144 94 40 4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 012 0 0 0 0 0 7 11 25 80 115 161 302 500 682 978 1 209 1 283 1 402 925 311 21
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 662 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 11 21 39 94 137 177 257 390 358 150 18
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 098 0 0 0 0 2 1 4 1 9 11 20 29 60 95 153 180 301 494 467 235 36
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8 664 0 0 0 0 2 17 23 37 48 64 110 157 295 409 653 810 1 237 1 977 1 888 854 83
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 487 0 0 1 0 0 7 12 18 17 22 48 81 178 239 350 482 513 708 546 240 25
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63 394 0 232 218 66 13 68 116 170 340 514 882 1 464 2 865 4 425 6 476 7 552 9 103 12 600 10 929 4 838 523
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 39 163 0 19 399 1 370 1 786 3 011 3 586 3 736 4 269 3 439 3 444 2 951 2 845 2 199 1 676 1 272 973 1 088 775 300 25
VI. Nemoci nervové soustavy 1 929 0 0 0 1 0 0 1 3 10 9 14 27 41 72 148 239 338 471 405 131 19
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 5 6 0 1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 251 0 0 0 0 0 1 1 2 1 10 4 15 20 25 35 39 32 48 16 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 41 392 0 19 399 1 373 1 788 3 013 3 589 3 741 4 281 3 458 3 464 2 994 2 910 2 301 1 863 1 559 1 351 1 613 1 196 435 45
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 225 0 1 0 1 3 3 7 13 15 10 13 21 24 19 24 23 14 18 11 5 0
II. Novotvary 4 443 0 3 7 7 9 12 21 18 52 67 124 174 329 559 753 668 562 580 347 133 18
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 0 1 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 6 0 4 6 5 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 763 0 8 103 312 66 5 16 15 33 16 21 8 14 20 27 25 26 21 21 5 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 468 0 5 5 3 8 11 24 28 37 36 30 33 46 32 35 27 21 30 33 23 1
VI. Nemoci nervové soustavy 4 992 2 118 135 134 110 168 133 163 278 338 342 469 539 492 550 409 258 201 97 53 3
VII. Nemoci oka a očních adnex 371 0 16 138 17 1 0 0 3 12 19 39 32 35 32 16 9 0 1 1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 257 0 0 0 0 3 9 15 23 77 92 154 210 349 555 700 622 446 459 333 187 23
X. Nemoci dýchací soustavy 4 190 1 745 1 282 758 123 15 6 17 11 28 39 54 131 142 207 184 163 162 84 34 4
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 467 0 4 10 8 10 26 49 67 109 117 110 151 185 178 200 113 59 49 12 9 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 175 0 22 22 13 8 5 5 3 6 10 11 14 14 9 7 6 8 5 4 2 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 183 0 18 53 95 114 129 174 239 348 506 610 838 1 249 1 474 1 744 1 525 1 073 672 265 48 9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 282 0 0 3 0 9 23 21 32 23 37 27 15 12 16 13 5 11 20 12 3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 490 16 149 106 37 22 31 31 28 31 16 13 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 169 4 31 18 4 3 12 22 29 36 68 59 81 115 131 149 125 112 88 58 20 4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 206 0 19 45 37 109 159 135 184 222 192 188 189 243 242 220 255 257 248 188 68 6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8 296 0 11 4 8 23 74 160 321 399 278 255 302 610 1 062 1 434 1 460 1 062 577 213 42 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46 022 23 1 152 1 935 1 437 621 684 819 1 187 1 689 1 830 2 035 2 595 3 897 4 968 6 089 5 458 4 076 3 137 1 684 634 72
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 54 186 2 576 5 684 3 453 2 127 2 647 2 128 1 866 1 687 1 884 1 614 1 554 1 709 2 529 3 291 4 086 3 910 3 585 3 964 2 764 1 018 110
péče celkem II. Novotvary 161 651 387 1 119 1 029 874 1 151 1 413 2 020 2 956 5 046 7 327 9 294 10 271 14 633 21 988 26 605 22 052 15 041 11 354 5 422 1 549 120
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 619 208 426 478 285 282 136 176 221 287 407 453 524 705 1 123 1 645 1 660 1 755 1 958 1 273 571 46
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 219 1 157 4 555 3 059 2 078 1 755 1 235 1 298 1 374 1 899 1 986 2 264 2 564 3 606 4 631 5 734 5 167 4 616 5 268 4 023 1 713 237
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76 289 116 706 1 653 3 027 4 862 5 531 6 047 6 488 7 419 6 379 6 082 5 412 5 285 4 080 3 191 2 598 2 119 2 432 1 992 796 74
VI. Nemoci nervové soustavy 68 303 535 1 619 1 948 1 940 1 933 1 762 2 008 2 522 3 753 4 137 4 215 4 726 5 858 6 203 6 807 5 909 4 764 4 237 2 548 804 75
VII. Nemoci oka a očních adnex 23 167 195 769 921 390 300 271 336 397 514 656 807 1 030 1 658 2 318 3 240 3 185 2 619 2 270 1 023 250 18
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 17 381 410 1 553 1 594 529 409 388 459 648 814 853 958 1 042 1 328 1 539 1 589 1 304 931 651 317 58 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 299 464 105 296 738 1 066 1 364 1 232 1 715 2 614 4 764 6 320 8 820 12 413 21 074 32 985 44 099 42 906 38 354 39 842 27 143 10 493 1 121
X. Nemoci dýchací soustavy 145 411 6 999 26 154 16 059 4 483 3 954 2 972 2 682 3 027 3 691 3 139 3 173 3 799 6 012 8 836 11 037 10 306 9 264 9 621 6 938 2 897 368
XI. Nemoci trávicí soustavy 196 461 1 750 3 810 5 410 5 462 6 609 6 807 7 088 8 379 11 256 11 225 10 935 12 112 15 231 18 714 20 135 16 618 13 030 11 797 7 163 2 673 257
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27 655 508 1 269 976 886 1 413 1 496 1 305 1 159 1 566 1 267 1 420 1 550 1 891 2 171 2 280 1 964 1 542 1 532 1 007 413 40
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 167 911 39 716 1 046 2 357 4 239 3 590 3 964 5 335 8 834 10 534 11 592 13 864 17 872 18 837 20 678 17 184 12 575 9 134 4 384 1 057 80
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 176 099 1 549 2 636 2 452 1 901 4 651 6 536 8 180 9 654 12 189 12 648 13 408 13 056 12 849 15 822 17 629 14 584 10 162 8 666 5 230 2 092 205
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 200 0 0 0 48 5 620 21 686 45 366 51 243 28 107 6 695 420 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 18 139 18 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12 079 2 336 2 575 3 050 899 608 361 312 307 277 247 212 190 188 194 151 94 46 23 7 2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 80 260 2 866 4 261 3 149 4 583 5 397 2 483 2 289 2 316 2 875 2 950 2 915 3 334 4 452 5 621 6 869 6 458 5 789 5 977 4 035 1 471 170
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186 112 2 155 7 865 7 185 7 808 9 545 10 181 9 172 8 966 10 932 10 271 9 419 9 335 10 723 11 452 12 068 10 841 10 213 12 618 10 351 4 468 544
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 296 569 93 011 2 300 2 478 2 038 3 146 8 037 17 322 26 463 24 910 12 375 7 444 8 630 12 377 16 864 19 719 16 726 10 945 7 469 3 274 973 68
XXII. Kódy pro speciální účely 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 241 177 135 041 68 313 56 678 42 781 59 885 78 245 113 605 135 756 131 017 101 030 95 385 105 575 138 271 176 670 207 563 183 466 147 350 138 814 88 894 33 298 3 540
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 5 23,8 12,5 6,1 4,6 5,6 3,3 2,6 2,2 2 1,9 2,1 2,5 3,5 4,4 5,9 8,1 11,2 15,8 20,1 21,8 20,9
II. Novotvary 14,5 3,6 2,5 1,8 1,9 2,4 2,2 2,8 3,8 5,4 8,9 13,1 15,2 20,2 28,7 37,9 44,2 45 42,4 35,7 28,8 17,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,5 2,4 3,5 5,6 8 9,4 12,4 9,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,4 10,7 10 5,2 3,8 3,6 1,9 1,8 1,8 2 2,4 3,2 3,8 5,1 6,1 8,2 10,4 13,8 20,1 27,5 34,2 42,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,3 1,1 1,5 2,2 3,6 6,5 4 3,5 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,3 2,4 2,1 2,5 3,1 4,3 6,5 7,1 5,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,6 4,9 3,3 3,2 3,9 3,9 2,5 2,7 3,1 3,7 4,6 5,5 6,3 7,3 7,4 8,7 10,4 12,2 13 13 11,6 8,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 1,8 1,7 1,4 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,5 2,3 3,1 4,9 6,8 8,6 9,6 7,8 5,7 3,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,8 3,4 2,8 1,1 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3 2,7 2,4 1,2 1,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,4 1 0,7 1,3 2,3 2,9 1,9 2,4 3,4 5 7,6 12,3 18,3 29,1 43,2 63 86,5 115,8 149,7 176,9 193,5 172,1
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 64,6 55,6 25,9 7,9 8,1 4,6 3,8 3,9 3,9 3,8 4,4 5,5 7,9 11,1 15,1 19,9 27,2 36,2 48,1 59,4 65,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,3 16,1 8,4 9,6 11,7 14 10,7 10 10,9 12 13,6 15,5 18,1 21,4 25,2 29,7 34,9 41,5 47,7 52,2 57,4 47,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,5 4,7 2,7 1,7 1,9 3 2,4 1,9 1,5 1,7 1,5 2 2,3 2,6 2,9 3,3 4 4,7 5,8 7 8,5 6,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,1 0,4 1,5 1,8 4,9 8,7 5,4 5,4 6,6 9,1 12,2 15,5 19,4 23,2 22,9 27 30,8 33,3 29,6 24,5 15,9 9,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,5 14,3 5,8 4,3 4,1 9,8 10,3 11,6 12,6 13,1 15,5 19,2 19,9 18,4 21,6 26,3 30,8 32,3 34,8 37,5 44,4 36,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 11,9 34,2 64,7 67,2 30,4 8,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 167,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 21,4 5,3 5,2 1,9 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,3 26,4 9,3 5,6 9,9 11,4 3,9 3,2 3 3,1 3,5 4,1 4,9 6,2 7,4 9,9 13,2 17,6 22,8 27,1 27,8 25,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,6 19,9 17,3 12,7 16,7 20 15,8 12,9 11,5 11,5 12,3 13,1 13,7 14,7 14,8 16,9 20,9 28,5 43,9 63,8 81,1 89,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27,1 858,2 5 4,4 4,4 6,6 12,5 24,5 34,2 26,5 14,8 10,3 12,6 16,7 21,4 27 31,6 30,6 26,1 19,4 15,8 8,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 198,6 1 245,7 147,6 96,1 85,9 121,9 117,4 155,6 171,3 134,7 117,1 127,9 150,3 185,2 226,6 290,8 361,4 434 512,7 578,8 626,7 573
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1,2 1,3 0,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,5 2,4 3,1 3,4 3,6 2,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2 3,4 4,8 4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,3 2,6 3,7 4
VI. Nemoci nervové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,4 2 2,7 2,6 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 2,4 4 8,1 16,5 29,8 42,3 44,7
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 2,6 3,7 4,8 6,1 6,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8 2,9 3,5 2,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,9 1,5 2,6 4,2 5,9 7,1 7,1 4,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 2,8 3,4 3,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1 2,1 3,6 5,4 7,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1 1,7 4 8,3 14,6 19,5 16,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 1 1,7 3 4,2 5,5 4,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 0 0,5 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,3 2,2 4,1 6,1 9,8 16,2 29,7 53,2 84,3 110,7 103,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0,7 2,9 3,8 4,7 5,1 4,9 4,6 4,2 4,9 4,5 4,1 3 2,5 2,7 3,2 4,6 6 6,9 4,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 2 3,1 3 3,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3,9 0 0 0,7 3 3,8 4,7 5,1 4,9 4,6 4,3 5 4,6 4,2 3,2 2,8 3,3 4,4 6,8 9,2 10 8,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,8 2,4 2,7 3 3,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,2 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 0,5 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 1,2 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,9 2,6 4,3 4,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 1,6 2,3 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 2 2,6 3,3 3,5 2,8 2 1,1 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 1 1,4 1,6 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 1,5 2,2 3,1 3,5 2,4 1,6 1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,4 0,2 2,5 3,4 3,1 1,3 1,1 1,2 1,6 1,8 2,2 2,9 4 5,6 6,8 9,2 11,7 13,3 13,2 13 14,5 14,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,1 23,8 12,5 6,1 4,6 5,6 3,4 2,7 2,2 2 2 2,2 2,6 3,6 4,5 6,2 8,4 11,7 16,7 21,3 23,3 21,7
péče celkem II. Novotvary 15,4 3,6 2,5 1,8 1,9 2,4 2,2 2,9 3,9 5,5 9 13,4 15,7 21,1 30,2 40,1 47,2 49,1 47,9 41,8 35,4 23,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 1,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,5 2,5 3,6 5,7 8,3 9,8 13,1 9,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,7 10,7 10 5,4 4,5 3,7 1,9 1,9 1,8 2,1 2,4 3,3 3,9 5,2 6,4 8,6 11,1 15,1 22,2 31 39,2 46,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7,2 1,1 1,6 2,9 6,5 10,3 8,7 8,6 8,5 8 7,8 8,7 8,3 7,6 5,6 4,8 5,6 6,9 10,3 15,4 18,2 14,6
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 4,9 3,6 3,5 4,2 4,1 2,8 2,9 3,3 4,1 5,1 6,1 7,2 8,4 8,5 10,3 12,6 15,6 17,9 19,6 18,4 14,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 1,8 1,7 1,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,4 3,2 4,9 6,8 8,6 9,6 7,9 5,7 3,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 3,8 3,4 2,8 1,1 0,9 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,8 3 2,7 2,4 1,3 1,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,5 1 0,7 1,3 2,3 2,9 1,9 2,4 3,4 5,1 7,8 12,7 18,9 30,3 45,3 66,4 91,8 125,3 168,2 209,2 240,1 221,5
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 64,6 57,7 28,5 9,7 8,4 4,7 3,8 4 4 3,9 4,6 5,8 8,7 12,1 16,6 22,1 30,3 40,6 53,5 66,3 72,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,7 16,1 8,4 9,6 11,8 14 10,7 10,1 11 12,2 13,8 15,7 18,5 21,9 25,7 30,3 35,6 42,6 49,8 55,2 61,2 50,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 4,7 2,8 1,7 1,9 3 2,4 1,9 1,5 1,7 1,6 2 2,4 2,7 3 3,4 4,2 5 6,5 7,8 9,4 7,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0,4 1,6 1,9 5,1 9 5,7 5,7 7 9,5 12,9 16,7 21,2 25,7 25,9 31,1 36,8 41,1 38,6 33,8 24,2 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,7 14,3 5,8 4,4 4,1 9,9 10,3 11,7 12,7 13,2 15,5 19,3 19,9 18,5 21,7 26,5 31,2 33,2 36,6 40,3 47,9 40,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0,1 11,9 34,2 64,7 67,2 30,4 8,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,7 167,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 21,6 5,7 5,4 1,9 1,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,6 26,4 9,4 5,6 9,9 11,4 3,9 3,3 3 3,1 3,6 4,2 5,1 6,4 7,7 10,3 13,8 18,9 25,2 31,1 33,7 33,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 19,9 17,4 12,8 16,8 20,2 16 13,1 11,8 11,8 12,6 13,5 14,2 15,4 15,7 18,2 23,2 33,4 53,3 79,8 102,2 107,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,2 858,2 5,1 4,4 4,4 6,7 12,7 24,7 34,7 26,9 15,2 10,7 13,2 17,8 23,2 29,7 35,8 35,8 31,5 25,2 22,3 13,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 212,9 1 245,9 150,7 100,7 92,1 127 123,3 162,1 177,9 141,5 124,2 137,1 161,1 199,1 242,6 312,6 392,6 481,5 585,9 685,3 761,8 699,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)