8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 547 269 278 26 160 65 36 31 23 19 10 9 9 10 12 17 19 23 17 26 11 19 5 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 445 169 276 12 58 49 46 34 27 18 16 15 14 12 10 10 18 18 19 18 22 24 5 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 12 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 0 2 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 229 97 132 2 7 2 5 5 3 5 2 3 2 6 8 15 9 19 37 27 26 28 15 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 054 511 543 26 127 93 55 93 46 43 46 41 47 41 37 47 44 62 69 48 44 31 12 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 346 204 142 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 13 16 35 44 61 65 46 33 21 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 179 127 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 35 36 37 25 15 6 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 175 105 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 8 8 17 19 27 24 37 17 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 333 5 328 0 0 0 0 0 0 2 3 12 18 27 30 36 27 58 44 33 32 8 2 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 101 0 101 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 8 6 17 17 11 12 5 5 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 59 0 59 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 4 7 5 11 10 7 7 1 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 22 45 48 39 26 21 3 1 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 167 130 37 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 11 24 30 36 21 16 16 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 072 613 459 2 5 8 3 3 6 11 17 24 37 36 72 112 156 169 170 109 79 43 10 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 46 8 38 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 2 0 5 8 5 5 4 2 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 194 133 61 0 0 0 0 2 1 2 0 1 7 5 12 22 21 34 37 31 12 6 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 422 0 422 0 0 0 0 0 2 6 14 29 99 139 60 25 14 20 8 5 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 302 614 688 6 17 18 15 33 36 43 46 50 76 79 97 117 149 147 137 129 62 34 9 2
Anémie (D50–D64) 334 134 200 0 3 1 6 7 0 5 1 2 9 16 13 19 15 33 51 49 49 32 22 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 149 77 72 1 9 15 6 6 2 3 10 3 3 6 6 8 9 8 16 10 16 10 2 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 733 379 354 0 10 11 20 12 14 16 11 13 21 38 39 34 78 95 97 87 78 42 16 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 431 468 963 25 153 116 74 38 22 31 33 41 56 64 67 76 90 101 106 88 93 94 52 11
Demence (F00–F03) 144 52 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 18 30 29 34 17 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 847 606 241 0 0 0 13 41 30 44 56 68 111 117 104 99 61 63 29 4 3 2 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 206 138 68 0 0 0 3 16 34 47 31 25 16 8 6 8 3 3 2 1 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 466 255 211 0 0 1 2 7 37 55 54 65 47 53 38 32 35 19 10 5 5 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 205 85 120 0 0 0 1 8 8 2 5 15 17 20 29 37 22 13 15 7 3 2 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 060 476 584 1 12 40 112 79 72 62 54 72 75 57 73 64 57 42 54 50 48 26 10 0
Alzheimerova nemoc (G30) 129 40 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8 15 32 41 22 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 132 36 96 0 0 0 0 3 6 11 5 17 18 18 15 13 12 6 7 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 538 323 215 7 34 29 28 27 23 15 29 37 49 42 32 51 44 31 24 14 10 9 2 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 396 169 227 0 0 0 0 1 1 0 3 5 5 8 11 28 37 55 70 63 54 39 16 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 343 791 552 6 18 20 40 51 37 44 35 81 96 116 130 119 150 152 108 89 31 15 4 1
Katarakta (H25–H26, H28) 107 27 80 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 4 1 7 8 11 20 15 19 11 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 464 237 227 2 30 34 10 8 10 12 8 15 17 17 23 51 38 41 68 42 22 14 2 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 874 395 479 12 70 66 21 17 17 20 27 50 69 60 65 73 93 74 69 42 19 10 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 570 186 384 0 0 1 2 6 2 5 1 9 15 23 24 32 46 60 88 89 83 61 20 3
Angina pectoris (I20) 194 131 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 14 19 21 33 31 24 22 17 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 592 369 223 0 0 0 0 0 0 0 1 8 18 20 41 53 78 92 77 79 62 46 17 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 694 465 229 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 15 31 46 108 106 150 113 77 29 10 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 325 165 160 0 0 0 0 1 5 2 3 9 7 20 25 22 35 38 51 37 35 30 5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 912 989 923 2 1 7 8 7 9 10 21 22 28 57 95 110 169 305 359 299 234 128 39 2
Selhání srdce (I50) 1 190 616 574 0 0 0 0 1 0 0 1 2 7 18 24 39 66 114 185 174 224 218 99 18
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 748 854 894 0 0 2 1 0 4 5 6 12 16 32 56 82 139 218 273 277 302 240 72 11
Ateroskleróza (I70) 549 364 185 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 15 29 73 112 96 80 59 47 18 5
Varixy dolních končetin (I83) 913 324 589 0 0 0 0 1 12 34 34 96 111 107 101 138 102 78 47 27 16 7 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 978 547 431 1 1 11 34 28 14 19 25 26 30 45 51 53 85 114 136 113 108 53 30 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 760 427 333 73 346 117 40 40 12 7 6 17 12 4 5 6 13 9 14 10 12 10 7 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 055 593 462 27 103 31 10 6 11 5 16 9 21 20 26 42 79 89 102 108 136 121 76 17
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 916 436 480 119 139 31 5 4 3 4 4 7 8 8 14 14 25 50 64 103 113 121 62 18
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 039 569 470 0 515 330 49 34 20 21 13 18 11 7 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 604 367 237 3 10 14 15 28 30 50 48 55 64 55 45 42 53 51 24 13 2 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 539 300 239 0 2 3 1 0 0 0 1 3 5 11 13 27 46 78 133 85 69 39 18 5
Astma (J45–J46) 239 85 154 0 12 29 13 5 9 5 5 7 8 11 15 21 16 28 16 16 14 7 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 327 187 140 0 2 2 1 4 4 10 6 7 12 11 12 20 35 41 43 39 40 26 10 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 162 83 79 0 6 15 9 15 14 7 6 15 9 7 6 10 11 12 6 7 5 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 124 72 52 0 10 6 1 8 9 6 10 7 10 9 9 9 5 6 7 4 5 1 2 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 150 83 67 0 1 1 3 8 1 4 4 4 10 10 10 16 13 12 15 10 16 9 3 0
Peptický vřed (K25–K28) 220 126 94 0 0 0 0 2 1 5 2 7 8 12 15 17 25 27 23 24 26 17 8 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 858 356 502 5 21 47 74 82 32 21 22 31 26 41 24 34 47 68 59 65 92 47 16 4
Nemoci appendixu (K35–K38) 663 341 322 0 6 59 102 73 77 59 45 35 42 23 25 23 27 27 16 14 5 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 975 857 118 2 46 18 10 11 22 21 22 41 92 60 84 92 113 115 95 79 38 12 2 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 713 364 349 0 6 9 5 2 10 23 29 79 70 69 78 65 85 60 70 36 11 6 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 167 88 79 0 1 4 13 21 10 19 13 10 19 4 9 8 11 8 2 5 9 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 139 47 92 2 8 7 7 9 7 2 2 6 6 8 6 7 9 10 6 16 10 9 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 200 91 109 0 5 3 0 3 2 1 3 1 11 12 13 14 8 18 26 25 23 20 9 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 251 106 145 0 0 0 0 0 0 0 5 11 11 9 20 22 27 30 42 27 26 16 4 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 438 259 179 1 7 3 4 8 11 12 27 31 51 39 31 38 38 34 32 33 21 11 4 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 269 118 151 1 17 23 16 11 5 2 0 7 9 5 9 10 17 21 30 27 27 20 10 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 125 92 33 0 0 0 0 0 1 5 4 11 13 13 16 18 20 17 3 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 170 94 76 0 1 4 5 3 4 6 5 7 17 11 17 17 18 23 15 10 3 3 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 247 447 800 0 1 1 2 9 25 25 48 79 98 89 120 109 132 148 145 97 68 39 10 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 169 78 91 0 0 1 0 0 0 2 4 6 4 10 12 11 19 27 14 21 22 9 6 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 424 242 182 0 0 1 0 3 10 15 14 41 35 40 44 32 37 53 33 23 22 14 7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 265 113 152 0 8 12 18 6 8 10 14 7 11 13 12 12 21 29 15 38 18 8 4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 378 257 121 2 20 11 14 30 39 26 17 23 13 19 14 19 33 35 25 18 8 8 2 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 376 188 188 7 8 5 3 12 14 12 20 15 29 35 41 41 25 35 34 18 10 10 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 323 138 185 4 19 14 21 18 11 11 9 16 12 23 13 17 18 25 22 16 22 15 12 5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 567 265 302 0 1 0 0 0 0 2 3 4 15 17 29 54 90 97 113 71 50 15 4 2
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 945 361 584 0 0 0 0 0 1 5 3 7 21 29 71 124 148 161 181 136 30 23 5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 070 590 480 0 0 1 6 55 44 62 70 83 112 144 138 139 110 55 39 10 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 956 347 609 1 10 12 21 39 39 33 25 35 51 64 93 88 97 89 81 68 57 40 12 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 48 13 35 0 6 0 1 0 3 2 1 2 2 5 3 3 3 7 8 1 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 198 88 110 0 2 2 11 14 1 2 1 8 15 14 12 17 24 23 25 15 10 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 755 362 393 0 0 0 0 3 4 8 24 47 74 73 106 104 106 83 56 35 24 8 0 0
Dorzalgie (M54) 1 960 666 1 294 0 1 1 16 30 7 18 33 41 70 91 98 163 176 220 271 313 224 144 38 5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 742 398 344 1 19 17 14 18 9 18 24 39 52 89 111 103 97 68 31 20 5 6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 534 189 345 0 2 6 9 31 6 12 17 19 35 42 49 44 47 49 49 46 37 24 10 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 595 199 396 21 38 18 9 31 35 20 21 23 31 20 23 34 38 44 53 48 45 33 9 1
Selhání ledvin (N17–N19) 189 97 92 0 0 0 1 1 0 3 0 4 6 6 12 8 15 27 28 25 27 17 7 2
Urolitiáza (N20–N23) 730 470 260 0 0 0 8 8 21 29 29 44 69 55 59 73 92 95 67 38 27 10 5 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 200 311 889 3 16 12 11 24 23 8 11 20 62 67 60 70 91 133 160 127 127 115 49 11
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 421 421 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 17 33 74 93 102 58 25 11 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 611 611 0 3 34 53 49 58 30 30 26 22 49 25 35 29 45 47 41 20 12 3 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 57 11 46 0 0 0 0 7 3 6 7 5 9 5 7 1 3 2 0 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 214 0 214 0 0 0 2 8 23 34 24 33 38 15 15 7 4 5 1 2 0 2 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 632 0 632 0 0 0 5 20 17 32 41 60 114 138 114 34 13 19 9 8 4 2 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 2 093 33 2 060 0 0 0 11 52 85 195 221 173 241 188 184 167 158 174 131 79 32 2 0 0
Lékařský potrat (O04) 335 0 335 0 0 0 0 17 40 68 70 64 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 721 0 721 0 0 0 0 12 64 175 226 152 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1 126 0 1 125 0 0 0 1 25 163 318 375 201 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 214 0 214 0 0 0 0 6 20 69 74 36 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 502 0 3 502 0 0 0 0 46 349 1 152 1 246 575 131 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 859 0 859 0 0 0 0 5 86 249 315 159 43 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 8 0 8 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 62 0 62 0 0 0 0 2 10 17 18 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 265 148 117 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 74 38 36 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 426 243 183 41 91 166 28 20 21 6 9 5 4 9 4 6 5 2 4 4 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 405 200 205 0 2 4 5 12 8 5 4 8 10 23 33 39 45 46 58 41 27 32 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 622 198 424 0 17 47 94 56 52 35 35 33 31 23 16 22 30 31 29 22 18 19 10 2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 95 49 46 0 0 2 0 2 0 2 1 3 3 4 6 7 14 19 7 12 8 2 2 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2 013 975 1 038 23 120 55 127 139 35 32 31 44 64 68 85 86 122 153 196 193 216 146 65 13
Nitrolební poranění (S06) 1 356 899 457 2 60 66 67 92 97 79 63 71 79 58 92 76 94 64 81 77 58 55 21 4
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 674 431 243 48 154 80 61 32 41 31 20 27 23 9 27 13 22 18 21 14 14 12 5 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 518 242 276 0 16 91 83 18 12 14 12 19 27 27 21 29 42 31 32 20 15 4 4 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 620 206 414 0 4 2 3 3 1 2 2 4 8 7 11 25 33 49 68 78 89 136 81 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 587 307 280 0 6 13 22 23 20 27 40 30 50 47 50 59 67 44 38 15 23 8 5 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 3 378 2 046 1 332 3 47 95 145 185 214 212 210 236 298 220 211 207 218 221 181 153 152 111 54 5
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 99 61 38 3 32 6 0 5 1 4 2 4 5 7 5 3 5 7 3 2 1 4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 243 118 125 3 31 11 16 28 14 9 12 12 14 13 8 13 12 8 9 13 10 5 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 261 122 139 0 0 1 4 3 4 5 7 6 7 10 22 18 29 41 38 34 17 13 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 59 32 27 0 1 2 4 0 2 7 6 6 5 6 6 3 4 4 1 1 0 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 222 102 120 3 31 13 11 16 6 6 5 9 19 12 13 10 17 15 8 9 11 6 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 267 122 145 7 31 11 17 14 3 6 7 3 6 10 15 17 24 31 30 18 13 4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 98 2 96 0 0 0 0 0 4 5 8 27 35 10 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 570 2 804 2 766 5 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 332 175 157 0 1 0 2 5 4 5 8 7 11 28 15 34 56 50 48 31 14 10 2 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 7 135 1 803 5 332 20 42 48 41 68 236 838 1 491 1 366 746 274 225 251 314 396 338 254 130 45 11 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 87 072 37 267 49 804 6 468 2 850 2 225 1 890 2 255 2 765 4 894 5 921 5 300 4 823 4 063 4 398 4 885 5 954 6 720 6 809 5 634 4 594 3 183 1 238 203
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,9 0,9 0,9 4,4 7 2,1 1,3 1,2 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 1,2 0,8 2,3 1,8 0
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0,6 0,9 2 2,6 1,6 1,7 1,3 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 2,9 1,8 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 1,2 1,3 1,8 3,4 5,3 6,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,8 1,8 1,8 4,4 5,6 3,1 2 3,6 1,5 1,1 1,2 0,9 1 1 0,9 1,3 1,1 1,7 2,3 2,3 3,1 3,7 4,3 4,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,1 1,6 2,2 2,2 2,3 2,5 1,1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1 1,2 1,2 1 0,7 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 2,6 2 2,5 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1 0,7 1,5 1,5 1,6 2,2 1 0,7 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 0,4 0,4 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 1,2 1 1,1 1,9 1,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2,1 1,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,8 3 3,9 4,5 5,6 5,2 5,5 5,2 3,5 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,9 1,2 1,5 0,8 0,7 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 2 3,5 1,5 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,2 2,1 2,3 1 0,7 0,6 0,5 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5 2 2,4 3,2 3,7 3,9 4,6 6,2 4,3 4,1 3,2 4,1
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0 0,1 0 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,9 1,7 2,4 3,4 3,8 7,8 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,2 0,7 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,3 1,3 1,2 0 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 1 1 0,9 1,9 2,5 3,2 4,2 5,5 5 5,7 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,5 1,6 3,2 4,2 6,7 3,8 2,7 1,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,6 1,7 2,1 2,2 2,7 3,5 4,2 6,5 11,3 18,4 22,3
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,6 1,4 2 4,1 6 6,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,5 2,1 0,8 0 0 0 0,5 1,6 1 1,2 1,5 1,6 2,3 2,9 2,6 2,7 1,5 1,7 1 0,2 0,2 0,2 0,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0,1 0,6 1,1 1,2 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,8 0,9 0,7 0 0 0 0,1 0,3 1,2 1,5 1,4 1,5 1 1,3 1 0,9 0,9 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,8 1,7 2 0,2 0,5 1,3 4 3 2,4 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4 1,8 1,7 1,4 1,1 1,8 2,4 3,4 3,1 3,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5 2,9 2,6 1,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1,1 0,7 1,2 1,5 1 1 1 0,8 0,4 0,8 0,9 1 1,1 0,8 1,4 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 0,7 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,9 1,5 2,3 3 3,8 4,7 5,7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,3 2,8 1,9 1 0,8 0,7 1,4 2 1,2 1,2 0,9 1,9 2 2,9 3,3 3,2 3,7 4 3,6 4,3 2,2 1,8 1,4 2
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1,3 1,3 1,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,8 0,8 0,8 0,3 1,3 1,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1,4 0,9 1,1 2,3 2 1,5 1,7 0,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,5 1,4 1,6 2 3,1 2,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 1,4 1,5 1,6 2 2,3 2 2,3 2 1,3 1,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 0,7 1,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1,1 1,6 2,9 4,3 5,8 7,3 7,1 6,1
Angina pectoris (I20) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,9 1 1,2 1,5 2 0,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 1,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1 1,4 1,9 2,5 2,6 3,8 4,3 5,5 6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,2 2,7 2,8 5 5,4 5,4 3,5 3,5 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 0,9 1 1,7 1,8 2,4 3,6 1,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 3,3 3,5 3,1 0,3 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 1,4 2,4 3 4,2 8,1 11,9 14,3 16,4 15,4 13,8 4,1
Selhání srdce (I50) 2 2,2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 1,1 1,6 3 6,1 8,3 15,7 26,2 35,1 36,5
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 3 3 3 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 1,4 2,2 3,4 5,8 9,1 13,3 21,1 28,8 25,5 22,3
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,8 3 3,2 3,8 4,1 5,6 6,4 10,1
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 1,1 2 0 0 0 0 0 0,4 0,9 0,9 2,2 2,3 2,7 2,5 3,7 2,5 2,1 1,6 1,3 1,1 0,8 0,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 1,9 1,4 0,2 0 0,4 1,2 1,1 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 1,1 1,3 1,4 2,1 3 4,5 5,4 7,6 6,4 10,6 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,3 1,5 1,1 12,3 15,2 3,9 1,4 1,5 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,8 1,2 2,5 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 2,1 1,6 4,5 4,5 1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 2 2,4 3,4 5,2 9,5 14,5 26,9 34,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,6 1,5 1,6 20 6,1 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 1,3 2,1 4,9 7,9 14,5 22 36,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 2 1,6 0 22,7 10,9 1,8 1,3 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 0,2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 1,1 0,8 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 1,1 2,1 4,4 4,1 4,8 4,7 6,4 10,1
Astma (J45–J46) 0,4 0,3 0,5 0 0,5 1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 1 0,8 0,7 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,6 0,7 0,5 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,1 1,4 1,9 2,8 3,1 3,5 4,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,3 0,2 0 0,4 0,2 0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,8 2 2,8 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,5 1,2 1,7 0,8 0,9 1,6 2,7 3,1 1 0,6 0,6 0,7 0,5 1 0,6 0,9 1,2 1,8 2 3,1 6,4 5,6 5,7 8,1
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,2 1,1 0 0,3 1,9 3,7 2,8 2,5 1,6 1,2 0,8 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,7 0,3 0,5 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3 0,4 0,3 2 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,9 1,9 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,8 2,7 1,4 0,7 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,2 1,3 1,2 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 0,8 1,8 1,4 1,7 2 1,8 2,1 1,6 2,3 1,7 0,8 0,7 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,5 0,8 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,8 0,7 1,1 0,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,4 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,9 1,2 1,6 2,4 3,2 6,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,8 1,4 1,3 1,8 1,9 1,4 2
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,8 0,9 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 1 1 0,8 1 0,9 0,9 1,1 1,6 1,5 1,3 1,4 4,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,4 0,5 0,2 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,3 1,9 2,4 3,5 4,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,1 1,6 2,7 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,7 1,3 1,8 2 2,2 3 2,9 3,3 3,9 4,8 4,7 4,8 4,7 3,5 4,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5 1 1,5 1,1 2,1 2
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,7 1 1,1 0,9 0,9 1,4 1,1 1,1 1,5 1,7 2,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,5 0,4 0,5 0 0,4 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,5 1,8 1,3 1 1,4 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,6 0,9 0,4 0,3 0,9 0,4 0,5 1,1 1,3 0,7 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,9 0,8 0,9 0,6 1 0,7 4,1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,6 0,7 0,6 1,2 0,4 0,2 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,9 1 1,1 0,6 0,9 1,1 0,9 0,7 1,2 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,8 1,5 1,8 4,3 10,1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,5 2,2 2,6 3,8 3,4 3,5 1,8 1,4 4,1
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,6 1,3 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,8 3,3 3,7 4,3 6 6,5 2,1 2,8 1,8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 2,1 1,6 0 0 0 0,2 2,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,3 3,6 3,5 3,8 2,7 1,5 1,3 0,5 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,6 1,2 2 0,2 0,4 0,4 0,8 1,5 1,3 0,9 0,7 0,8 1 1,6 2,3 2,4 2,4 2,4 2,7 3,3 4 4,8 4,3 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,3 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,3 1,3 1,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 1,1 1,5 1,8 2,7 2,8 2,6 2,2 1,9 1,7 1,7 1 0 0
Dorzalgie (M54) 3,4 2,3 4,4 0 0 0 0,6 1,1 0,2 0,5 0,9 0,9 1,4 2,3 2,5 4,4 4,4 5,9 9 15 15,7 17,3 13,5 10,1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,3 1,4 1,2 0,2 0,8 0,6 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 2,2 2,8 2,8 2,4 1,8 1 1 0,3 0,7 0,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,9 0,7 1,2 0 0,1 0,2 0,3 1,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 2,2 2,6 2,9 3,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 0,7 1,3 3,5 1,7 0,6 0,3 1,2 1,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1,8 2,3 3,1 4 3,2 2
Selhání ledvin (N17–N19) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,9 2 2,5 4,1
Urolitiáza (N20–N23) 1,3 1,6 0,9 0 0 0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 1 1,4 1,4 1,5 2 2,3 2,5 2,2 1,8 1,9 1,2 1,8 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2,1 1,1 3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,9 0,8 0,2 0,3 0,5 1,3 1,7 1,5 1,9 2,3 3,5 5,3 6,1 8,9 13,8 17,4 22,3
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,8 2,5 3,4 2,8 1,7 1,3 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2,1 0 0,5 1,5 1,8 1,8 2,2 1 0,8 0,7 0,5 1 0,6 0,9 0,8 1,1 1,3 1,4 1 0,8 0,4 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,4 0 0,7 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,9 0,6 0,8 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,1 0 2,1 0 0 0 0,2 0,8 0,6 0,8 1,1 1,4 2,3 3,5 2,9 0,9 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,6 0,1 6,9 0 0 0 0,4 2 2,8 5,2 5,8 4 4,9 4,7 4,6 4,5 3,9 4,6 4,4 3,8 2,2 0,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0,7 1,3 1,8 1,8 1,5 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,2 0 2,4 0 0 0 0 0,5 2,1 4,6 5,9 3,5 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 1 5,3 8,4 9,8 4,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,2 0,7 1,8 1,9 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6 0 11,8 0 0 0 0 1,8 11,4 30,6 32,7 13,3 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,5 0 2,9 0 0 0 0 0,2 2,8 6,6 8,3 3,7 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,5 0,4 44,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,1 0,1 0,1 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,7 0,9 0,6 6,9 4 5,5 1 0,8 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,7 0,7 0,7 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,1 1,1 1,2 1,9 2 1,9 3,8 1,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,7 1,4 0 0,7 1,6 3,4 2,1 1,7 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,3 2,3 3,5 4,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,6 0,6 0,2 0,7 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,5 3,4 3,5 3,9 5,3 1,8 4,6 5,3 1,1 0,8 0,8 1 1,3 1,7 2,1 2,3 3 4,1 6,5 9,3 15,1 17,5 23 26,4
Nitrolební poranění (S06) 2,3 3,1 1,5 0,3 2,6 2,2 2,4 3,5 3,2 2,1 1,7 1,6 1,6 1,5 2,3 2,1 2,3 1,7 2,7 3,7 4,1 6,6 7,4 8,1
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,2 1,5 0,8 8,1 6,8 2,6 2,2 1,2 1,3 0,8 0,5 0,6 0,5 0,2 0,7 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,8 4,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,8 0,9 0 0,7 3 3 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8 1 0,8 1,1 1 1 0,5 1,4 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,4 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 1,3 2,3 3,7 6,2 16,3 28,7 28,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 0,9 0 0,3 0,4 0,8 0,9 0,7 0,7 1 0,7 1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,2 1,3 0,7 1,6 1 1,8 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,8 7,2 4,5 0,5 2,1 3,1 5,2 7,1 7 5,6 5,5 5,4 6,1 5,5 5,3 5,6 5,4 5,9 6 7,3 10,6 13,3 19,1 10,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,2 0,1 0,5 1,4 0,2 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,4 0,4 0,4 0,5 1,4 0,4 0,6 1,1 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,7 1,1 1,3 1,6 1,2 1,6 0,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,4 0,4 0,4 0,5 1,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 0,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0,4 0,5 1,2 1,4 0,4 0,6 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 0,9 0,9 0,5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,6 9,8 9,3 937,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,4 0,9 1,4 1,3 1,6 1,5 1 1,2 0,7 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 12,2 6,3 17,9 3,4 1,9 1,6 1,5 2,6 7,7 22,2 39,1 31,5 15,2 6,9 5,7 6,8 7,8 10,5 11,2 12,2 9,1 5,4 3,9 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 149,3 130,5 167,5 1 088,2 125,6 73,5 68 86,4 90,4 129,9 155,4 122,2 98,1 101,8 111 131,9 147,6 179 226,2 270,3 321,3 381,9 438,5 411,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)