8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 637 277 360 29 174 93 41 34 34 18 22 10 15 18 7 18 14 29 21 16 27 13 3 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 430 181 249 9 62 42 39 37 31 20 26 10 9 5 9 16 14 13 21 14 25 16 11 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 5 0 1 4 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 239 104 135 5 4 4 2 3 1 2 1 3 5 7 6 21 15 24 24 33 32 39 6 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 006 465 541 31 145 87 63 76 37 43 30 44 30 33 43 58 42 64 47 52 42 23 15 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 412 237 175 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 14 20 36 52 70 67 68 50 13 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 179 130 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 19 30 44 29 20 14 11 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 196 114 82 0 0 0 1 0 1 2 1 6 8 9 11 11 14 23 31 28 26 16 8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 335 3 332 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16 29 32 19 51 61 44 43 16 7 0 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 109 0 109 0 0 0 0 0 0 1 5 5 4 3 9 17 16 17 6 17 7 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 87 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 10 7 15 18 7 4 8 3 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 213 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 23 37 42 37 22 32 8 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 146 116 30 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5 3 10 18 30 24 25 18 8 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 056 610 446 0 4 0 5 6 4 14 26 25 30 44 70 113 158 161 134 126 90 39 6 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 56 30 26 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 4 6 3 10 12 4 8 0 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 189 138 51 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 9 16 34 43 35 24 10 10 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 418 0 418 0 0 0 0 0 0 3 11 39 99 119 80 33 15 9 7 1 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 145 538 607 2 12 26 20 31 27 36 32 67 64 72 99 90 128 138 118 85 63 24 10 1
Anémie (D50-D64) 320 106 214 2 3 1 1 7 3 3 5 6 7 17 14 13 30 29 32 48 48 39 11 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 167 83 84 2 11 14 6 3 3 3 8 5 12 3 6 7 10 19 13 24 12 6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 820 464 356 0 3 16 15 15 15 18 18 18 33 29 43 64 92 104 115 86 77 44 14 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 455 480 975 20 238 124 61 29 14 22 36 37 62 66 71 79 103 91 87 90 85 91 45 4
Demence (F00-F03) 113 32 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8 11 15 30 25 16 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 806 561 245 0 0 0 11 35 38 35 71 88 104 99 116 83 72 23 18 10 2 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 194 133 61 0 1 0 1 20 34 42 35 21 7 8 5 7 1 3 7 1 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 460 264 196 0 0 0 3 6 20 42 60 57 63 45 49 42 33 24 11 3 0 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 235 92 143 0 1 0 3 6 7 13 8 15 20 15 32 46 22 19 15 3 8 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 044 501 543 2 13 31 98 89 54 55 70 78 72 64 55 71 57 51 43 45 47 41 7 1
Alzheimerova nemoc (G30) 118 44 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 20 29 33 17 1 1
Roztroušená skleróza (G35) 200 61 139 0 0 0 0 3 8 15 22 31 28 27 16 18 17 9 4 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 564 349 215 3 26 38 23 28 18 31 33 42 56 45 42 45 48 34 24 11 10 5 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 325 148 177 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 11 22 36 50 42 55 51 35 8 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 237 686 551 3 11 22 52 43 38 39 48 72 89 82 91 111 119 132 114 92 44 29 5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 80 29 51 1 1 1 0 1 0 0 2 4 1 4 2 7 4 10 10 8 15 8 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 884 416 468 21 93 74 29 18 21 16 25 48 64 55 61 76 71 86 54 36 25 10 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 768 241 527 0 0 1 1 10 2 7 9 10 23 22 34 58 68 97 113 100 124 64 20 5
Angina pectoris (I20) 244 144 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 14 19 23 49 47 40 26 11 1 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 645 428 217 0 0 0 0 0 0 1 1 8 16 34 39 51 88 90 104 81 66 45 17 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 707 488 219 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 15 35 60 106 136 145 87 74 27 10 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 322 148 174 0 0 0 0 2 1 6 5 8 20 8 13 14 29 44 42 47 43 34 5 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 764 888 876 1 2 2 7 7 10 15 19 29 35 39 74 118 185 311 281 246 224 121 32 6
Selhání srdce (I50) 1 281 650 631 0 0 0 0 0 1 1 0 8 9 12 28 28 85 136 171 212 276 216 89 9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 899 891 1 008 0 0 0 0 3 0 3 4 5 26 33 63 83 165 253 288 318 316 232 91 16
Ateroskleróza (I70) 677 430 247 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 14 45 99 136 116 87 83 61 17 8
Varixy dolních končetin (I83) 823 276 547 0 0 0 0 4 8 23 38 79 93 98 93 99 105 77 45 30 14 15 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 100 643 457 0 3 12 30 49 27 17 31 35 49 46 53 75 100 112 159 111 114 62 13 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 858 472 386 53 309 164 63 57 22 20 18 19 15 20 4 9 14 10 19 13 17 7 5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 160 630 530 25 76 49 20 15 20 21 15 23 44 25 33 50 85 84 93 126 166 122 57 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 760 336 424 65 128 30 11 8 6 7 5 6 8 5 8 19 33 40 47 75 109 100 44 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 190 665 525 0 557 444 52 36 25 13 12 17 10 7 3 5 4 5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 549 350 199 0 8 24 24 24 29 45 50 55 46 41 45 45 48 24 24 8 7 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 581 328 253 0 3 2 2 0 0 0 3 2 3 9 17 33 68 95 121 83 67 58 14 1
Astma (J45-J46) 228 76 152 0 8 19 19 2 10 9 9 7 12 8 18 17 17 22 19 12 12 7 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 323 202 121 1 3 2 2 2 8 8 7 10 6 13 20 26 47 39 34 35 33 20 6 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 159 92 67 0 4 18 18 17 25 10 9 9 7 8 4 4 9 5 6 3 3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 133 75 58 2 7 7 2 4 8 9 6 10 6 6 10 14 12 9 4 3 10 2 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 184 114 70 2 2 10 2 7 5 7 8 12 6 7 8 16 15 20 18 10 18 6 3 2
Peptický vřed (K25-K28) 240 136 104 0 0 0 1 2 3 5 2 3 11 13 17 25 21 27 21 22 31 26 10 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 926 341 585 2 23 65 67 61 47 32 22 55 28 31 33 44 54 60 66 80 84 54 16 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 692 333 359 0 6 66 124 110 72 54 42 50 35 21 26 22 24 17 9 8 4 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 114 981 133 5 32 35 5 10 23 37 45 67 61 74 94 129 147 121 103 81 26 16 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 742 373 369 0 5 22 5 1 9 20 35 65 86 62 70 59 80 79 63 48 20 7 6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 163 80 83 0 0 2 18 19 10 21 13 18 14 13 8 4 4 6 4 4 2 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 151 48 103 0 4 6 3 13 7 10 5 8 4 8 2 5 12 12 11 14 15 10 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 218 111 107 2 8 5 0 2 5 4 4 2 12 9 9 13 20 28 20 21 27 19 8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 259 88 171 0 0 0 0 0 0 0 1 8 11 9 19 29 41 35 29 24 31 15 6 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 471 280 191 0 8 4 8 7 15 12 35 34 48 32 46 47 38 47 28 29 19 8 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 338 179 159 5 21 36 18 12 6 2 1 3 8 6 17 17 24 34 34 24 46 19 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 132 81 51 0 0 0 0 0 0 2 1 11 7 17 24 20 27 15 6 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 165 91 74 0 3 3 5 7 2 5 7 8 11 10 14 16 26 20 16 4 7 0 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 199 424 775 0 0 1 3 12 16 30 48 92 89 73 96 129 150 136 129 70 72 42 7 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 119 52 67 0 0 1 1 1 0 3 1 5 3 2 6 7 13 10 15 15 11 12 10 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 400 237 163 0 1 0 3 4 3 14 21 32 32 47 33 30 45 36 30 25 21 16 5 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 307 135 172 2 14 25 14 10 8 11 8 9 16 9 9 14 24 24 22 32 35 16 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 365 239 126 2 16 13 10 24 31 23 22 25 17 18 24 27 27 20 16 18 15 11 5 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 388 172 216 4 7 6 3 18 27 24 21 25 19 24 35 37 31 28 27 26 15 7 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 372 150 222 1 17 12 13 23 10 10 9 14 20 13 24 25 23 32 28 27 32 28 11 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 656 299 357 0 0 0 0 0 0 1 6 9 18 29 38 65 111 123 109 78 42 19 7 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 052 421 631 0 0 0 0 0 3 0 3 11 30 58 85 133 177 185 196 106 44 17 3 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 111 615 496 0 0 1 5 55 65 76 70 97 124 118 146 127 101 78 37 11 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 936 329 607 0 15 15 19 40 35 31 26 42 51 61 82 87 83 97 72 70 52 43 14 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 36 9 27 1 1 0 0 0 1 4 1 0 3 2 4 3 3 5 2 4 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 187 71 116 0 2 5 19 15 1 0 4 5 7 8 11 26 21 26 15 14 3 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 812 409 403 0 0 0 2 2 11 13 31 60 86 73 100 111 97 100 60 41 19 6 0 0
Dorzalgie (M54) 1 920 655 1 265 0 0 1 13 23 13 24 30 54 73 90 123 162 163 206 283 288 227 113 33 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 775 414 361 0 8 15 10 16 25 14 20 50 60 81 120 109 91 64 43 29 10 7 2 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 536 187 349 0 3 8 17 29 4 10 14 21 28 31 42 36 54 57 41 56 50 26 9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 674 218 456 32 47 25 15 34 39 35 20 18 25 29 41 43 55 53 50 40 43 18 11 1
Selhání ledvin (N17-N19) 248 129 119 0 0 0 0 0 1 0 2 9 8 9 8 18 24 42 29 37 28 23 8 2
Urolitiáza (N20-N23) 657 420 237 0 0 1 2 6 22 21 25 58 61 44 56 58 100 81 55 32 19 15 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 294 326 968 6 19 17 18 35 26 15 23 39 64 65 66 76 108 137 132 138 138 110 55 7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 411 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 23 50 74 103 86 38 21 9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 679 679 0 1 37 57 46 59 48 28 24 31 36 33 44 42 60 45 43 22 16 6 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 94 10 84 0 0 0 2 2 9 8 8 11 20 7 6 5 5 5 4 0 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 224 0 224 0 1 1 2 13 21 25 17 38 38 16 28 7 4 2 4 3 3 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 747 0 747 0 0 0 2 17 18 32 40 77 132 158 150 35 21 26 22 10 5 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 371 36 2 335 0 1 0 9 41 127 207 229 267 250 214 197 169 192 203 137 78 36 11 3 0
Lékařský potrat (O04) 389 0 389 0 0 0 1 19 58 67 81 82 70 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 796 0 796 0 0 0 0 3 69 216 242 187 73 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 913 0 913 0 0 0 0 30 142 295 265 147 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 127 0 127 0 0 0 0 2 13 33 47 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 215 0 3 215 0 0 0 1 35 313 1 048 1 190 540 84 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 134 0 1 134 0 0 0 0 11 108 338 417 216 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 22 0 22 0 0 0 0 0 4 7 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 299 162 137 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 173 101 72 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 391 211 180 32 71 158 31 22 8 11 6 12 8 12 6 4 4 5 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 574 272 302 0 0 4 2 15 7 6 11 18 28 28 38 45 74 87 65 58 54 24 9 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 660 221 439 1 27 63 106 81 57 47 44 40 34 26 17 15 14 22 18 16 16 9 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 26 15 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 3 5 2 4 2 1 1 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 039 994 1 045 32 136 56 104 114 49 45 43 54 59 56 84 111 142 160 178 208 219 135 47 7
Nitrolební poranění (S06) 1 609 1 083 526 6 60 78 66 112 160 101 77 92 84 92 106 112 111 97 64 62 66 50 12 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 751 481 270 48 156 82 59 54 39 44 27 22 30 21 30 21 20 27 19 14 22 12 4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 502 212 290 0 16 67 74 9 9 15 9 19 18 29 29 40 40 51 33 27 7 7 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 710 230 480 1 5 2 1 2 3 3 2 5 6 6 15 25 36 52 81 83 148 150 72 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 567 302 265 0 11 18 24 15 30 34 25 40 42 43 54 50 73 37 23 20 22 6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 230 2 028 1 202 1 40 89 103 185 238 185 192 273 260 211 217 221 226 183 178 128 148 94 48 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 108 69 39 2 36 1 5 2 3 5 0 11 3 8 11 7 3 2 1 1 2 4 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 291 148 143 3 34 12 19 25 20 19 16 20 19 15 12 13 19 16 13 6 3 5 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 238 120 118 0 2 4 0 3 8 3 3 6 4 11 15 20 37 26 40 27 22 7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 87 62 25 0 1 2 1 8 7 8 14 8 7 7 9 5 6 1 1 1 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 248 151 97 8 28 14 10 7 11 16 7 17 16 10 19 20 17 14 14 15 2 3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 257 144 113 8 27 11 5 8 0 2 4 6 11 10 24 34 16 43 26 11 8 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 117 1 116 1 0 0 0 3 3 7 11 37 41 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 059 2 544 2 515 5 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 308 144 164 0 2 2 2 1 4 8 1 14 13 19 29 33 39 58 38 23 11 5 6 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 014 1 711 5 303 24 50 53 31 72 268 724 1 540 1 513 639 253 219 247 302 352 281 225 145 61 12 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 88 287 37 756 50 531 6 040 2 913 2 521 1 857 2 299 3 011 4 851 6 076 5 947 4 646 3 928 4 590 5 185 6 348 6 950 6 356 5 467 4 928 3 118 1 094 162
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,1 1 1,2 5,1 7,7 3 1,5 1,3 1 0,5 0,6 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,3 0,8 0,8 0,8 1,9 1,7 1,2 3,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0,6 0,8 1,6 2,8 1,4 1,5 1,4 0,9 0,5 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,8 0,7 1,7 2 4,3 3,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,4 0,5 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,7 0,9 1,7 2,2 5 2,3 6,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,6 1,8 5,4 6,4 2,8 2,4 2,9 1,1 1,1 0,8 0,9 0,6 0,9 1,1 1,5 1 1,7 1,7 2,7 2,9 2,9 5,8 3,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,3 1,9 2,5 3,5 3,4 1,7 1,9 3,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 1,2 1,1 1 1 1,4 1,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 1,1 1,4 1,8 2 3,1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,8 0,8 0,5 1,3 1,7 1,6 2,2 1,1 0,9 0 3,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,9 0,5 0,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,9 1,1 1,4 1,1 2,2 1 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,2 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,9 1,3 1,2 1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,8 2,1 1,5 0 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,7 0,5 0,6 1,1 1,8 2,9 3,9 4,4 4,9 6,5 6,2 5 2,3 3,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,6 0 0,8 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,3 1,2 0,7 1,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,1 3,1 2 0,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 1,9 2 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2 0,8 0,9 0,8 1,4 1,4 1,9 2,5 2,3 3,1 3,8 4,3 4,4 4,3 3,1 3,9 3,3
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,7 0,4 0,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,7 0,8 1,2 2,5 3,3 5 4,3 3,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 1,2 0,8 0,8 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,4 1,6 1,2 0 0,1 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 1,1 1,6 2,3 2,8 4,2 4,4 5,3 5,6 5,4 3,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,5 1,7 3,3 3,5 10,6 4,1 2,3 1,1 0,4 0,6 0,9 0,8 1,3 1,7 1,8 2 2,5 2,5 3,2 4,6 5,8 11,6 17,4 13,2
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 2,1 3,2 6,2 9,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,4 2 0,8 0 0 0 0,4 1,3 1,1 0,9 1,8 1,9 2,2 2,6 2,9 2,1 1,8 0,6 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0,8 1 1,1 0,9 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,8 0,9 0,7 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,5 1,2 1,4 1,2 1,2 1,1 0,8 0,7 0,4 0,2 0 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,2 0,5 0,5 0,6 0,2 0,6 0,1 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,8 1,8 0,4 0,6 1 3,7 3,4 1,5 1,4 1,8 1,6 1,5 1,7 1,4 1,8 1,4 1,4 1,6 2,3 3,2 5,2 2,7 3,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1,5 2,3 2,2 0,4 3,3
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 1,2 0,7 0,5 1,2 1,2 0,9 1,1 0,5 0,8 0,8 0,9 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,7 0,6 0,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,4 1,5 2,8 3,5 4,5 3,1 6,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,1 2,4 1,8 0,5 0,5 0,7 2 1,6 1,1 1 1,2 1,5 1,9 2,1 2,3 2,8 2,9 3,6 4,2 4,7 3 3,7 1,9 3,3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 1 1 0,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 1,5 1,6 3,7 4,1 2,4 1,1 0,7 0,6 0,4 0,6 1 1,4 1,4 1,5 1,9 1,7 2,3 2 1,9 1,7 1,3 0,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,3 0,8 1,8 0 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 1,5 1,7 2,6 4,1 5,1 8,5 8,2 7,7 16,5
Angina pectoris (I20) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,3 1,7 2,1 1,8 1,4 0,4 6,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1 1,3 2,2 2,5 3,8 4,2 4,5 5,7 6,6 13,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,5 2,6 3,7 5,3 4,5 5,1 3,4 3,9 6,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 1,5 2,4 3 4,3 1,9 3,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 3,1 2,9 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,9 3 4,6 8,5 10,3 12,7 15,4 15,4 12,4 19,8
Selhání srdce (I50) 2,2 2,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 2,1 3,7 6,3 10,9 19 27,5 34,5 29,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,2 3,1 3,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 1,6 2,1 4,1 6,9 10,6 16,4 21,7 29,6 35,2 52,8
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,2 2,4 3,7 4,3 4,5 5,7 7,8 6,6 26,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 1 1,8 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1 1,7 2 2,5 2,4 2,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1 1,9 0,8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,9 2,2 1,5 0 0,1 0,4 1,1 1,9 0,8 0,4 0,8 0,7 1,1 1,2 1,3 1,9 2,5 3,1 5,8 5,7 7,8 7,9 5 6,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 1,6 1,3 9,3 13,7 5,4 2,4 2,2 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 1,2 0,9 1,9 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 2,2 1,8 4,4 3,4 1,6 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,9 0,6 0,8 1,3 2,1 2,3 3,4 6,5 11,4 15,6 22,1 36,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 1,2 1,4 11,4 5,7 1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,7 3,9 7,5 12,7 17 19,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,3 1,8 0 24,8 14,5 2 1,4 0,7 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,9 1,2 0,7 0 0,4 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 1,3 1,2 1 1,1 1,1 1,2 1,2 0,7 0,9 0,4 0,5 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 1,1 0,8 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 2,6 4,4 4,3 4,6 7,4 5,4 3,3
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 0,5 0 0,4 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,6 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 1,2 1,1 1,2 1,8 2,3 2,5 2,3 3,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,2 0 0,2 0,6 0,7 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7 0,3 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 1,2 0,8 1,2 6,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 1,1 2,1 3,3 3,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1,2 2 0,4 1 2,1 2,5 2,3 1,3 0,8 0,6 1,2 0,6 0,8 0,8 1,1 1,3 1,6 2,4 4,1 5,8 6,9 6,2 6,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,2 1,2 0 0,3 2,2 4,7 4,2 2,1 1,4 1,1 1,1 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 3,4 0,4 0,9 1,4 1,1 0,2 0,4 0,7 1 1,1 1,4 1,3 1,9 2,4 3,3 3,6 3,3 3,8 4,2 1,8 2 1,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 1,3 1,2 0 0,2 0,7 0,2 0 0,3 0,5 0,9 1,4 1,9 1,6 1,8 1,5 2 2,2 2,3 2,5 1,4 0,9 2,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,7 0,7 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1 1,3 0,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 1,1 1,9 2,4 3,1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1 1 1,1 1,2 2,1 1,9 2,3 3,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,8 1 0,6 0 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,9 0,7 1 0,8 1,2 1,2 0,9 1,3 1 1,5 1,3 1 1,9 3,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 1,2 0,7 0,5 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,2 3,2 2,4 1,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,2 0,5 0 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,6 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,8 1,2 1,9 1,9 1,9 2,4 3,3 3,7 3,7 4,7 3,6 5 5,4 2,7 13,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 0,8 1,5 3,9 9,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,7 0,7 1,2 0,8 0,8 1,1 1 1,1 1,3 1,4 2 1,9 6,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,6 2,4 2 1,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,6 0,8 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 1 1,4 1,9 3,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 1 1,3 1 0,9 1,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,5 0,7 0,2 0,8 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,9 1 1,4 2,2 3,6 4,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,8 1 1,7 2,7 3,4 4 4 2,9 2,4 2,7 3,3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,8 1,5 2,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,6 1,5 2,2 3,4 4,4 5 7,2 5,5 3 2,2 1,2 3,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 2,1 1,7 0 0 0 0,2 2,1 1,9 2 1,8 2 2,7 3,1 3,7 3,3 2,5 2,1 1,4 0,6 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,1 2 0 0,7 0,5 0,7 1,5 1 0,8 0,7 0,9 1,1 1,6 2,1 2,2 2 2,6 2,6 3,6 3,6 5,5 5,4 3,3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,3 0,2 0,4 0 0,1 0,2 0,7 0,6 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,2 0,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 1,4 1,3 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 1,3 1,9 1,9 2,5 2,8 2,4 2,7 2,2 2,1 1,3 0,8 0 0
Dorzalgie (M54) 3,3 2,3 4,2 0 0 0 0,5 0,9 0,4 0,6 0,8 1,1 1,6 2,3 3,1 4,2 4 5,6 10,4 14,8 15,6 14,4 12,8 3,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 1,4 1,2 0 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,4 0,5 1,1 1,3 2,1 3 2,8 2,2 1,7 1,6 1,5 0,7 0,9 0,8 3,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,7 1,2 0 0,1 0,3 0,6 1,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 0,9 1,3 1,6 1,5 2,9 3,4 3,3 3,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,2 0,8 1,5 5,6 2,1 0,8 0,6 1,3 1,1 0,9 0,5 0,4 0,5 0,8 1 1,1 1,4 1,4 1,8 2,1 3 2,3 4,3 3,3
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1,1 1,1 1,9 1,9 2,9 3,1 6,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,6 1,2 1,3 1,1 1,4 1,5 2,5 2,2 2 1,6 1,3 1,9 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,2 1,1 3,2 1,1 0,8 0,6 0,7 1,3 0,7 0,4 0,6 0,8 1,4 1,7 1,7 1,9 2,7 3,7 4,8 7,1 9,5 14 21,3 23,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,3 1,8 2,8 3,2 2 1,4 1,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 2,4 0 0,2 1,6 1,9 1,7 2,2 1,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,2 1,6 1,1 1,1 0,8 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,8 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,8 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0 2,5 0 0 0 0,1 0,6 0,5 0,8 1 1,6 2,8 4,1 3,8 0,9 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,1 0,1 7,8 0 0 0 0,3 1,6 3,6 5,4 5,8 5,6 5,4 5,5 5 4,3 4,7 5,5 5 4 2,5 1,4 1,2 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0,7 1,7 1,7 2,1 1,7 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,1 2 5,6 6,2 3,9 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 3,1 0 0 0 0 1,1 4 7,7 6,7 3,1 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,2 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 0 10,8 0 0 0 0 1,3 8,9 27,3 30,3 11,4 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0,4 3,1 8,8 10,6 4,6 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,6 0,5 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,3 0,4 0,2 30,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,7 0,7 0,6 5,6 3,2 5,2 1,2 0,8 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 1 1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1,2 1,8 2,4 2,4 3 3,7 3,1 3,5 3,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,8 1,5 0,2 1,2 2,1 4 3,1 1,6 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 1,1 2,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,5 3,5 3,5 5,6 6 1,8 3,9 4,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4 2,1 2,8 3,5 4,4 6,5 10,7 15,1 17,2 18,2 23,1
Nitrolební poranění (S06) 2,8 3,8 1,8 1,1 2,7 2,5 2,5 4,2 4,6 2,6 2 1,9 1,8 2,4 2,7 2,9 2,7 2,6 2,3 3,2 4,5 6,4 4,6 3,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 1,7 0,9 8,4 6,9 2,7 2,2 2 1,1 1,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 1,5 1,5 1,5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,7 1 0 0,7 2,2 2,8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 1 1 1,4 1,2 1,4 0,5 0,9 1,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,6 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 3 4,3 10,2 19,1 27,9 39,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 0,9 0 0,5 0,6 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 1,3 1,8 1 0,8 1 1,5 0,8 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,5 7,1 4 0,2 1,8 2,9 3,9 7 6,8 4,8 4,9 5,8 5,6 5,5 5,5 5,7 5,6 5 6,5 6,6 10,2 12 18,6 33
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,2 0,1 0,4 1,6 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,4 0,7 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 0,7 1,5 1,4 1,5 0,9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,5 0,3 1,4 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,1 0,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0,5 0,4 1,4 1,2 0,4 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 0,4 1,2 1 0,6 0,6 0,4 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,4 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,9 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 8,9 8,4 888,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 2,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 12 6 17,8 4,2 2,2 1,7 1,2 2,7 7,6 18,9 39,2 31,9 13,8 6,5 5,5 6,3 7,4 9,6 10,3 11,6 10 7,8 4,6 9,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 151 131,9 169,2 1 060,6 129,5 82,4 70,1 87,2 85,7 126,4 154,5 125,4 100 101,6 116,2 132,8 156,2 189,6 233,3 281,4 339 397,5 423,7 534,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)