8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 503 230 273 21 104 54 29 31 25 23 16 11 12 17 11 11 12 26 23 26 21 22 7 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 532 205 326 14 62 59 58 45 46 28 25 16 14 9 15 15 14 20 13 32 23 18 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 13 11 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 206 113 93 4 5 1 1 2 0 2 2 2 3 4 10 17 17 24 24 33 31 15 9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 048 538 510 10 67 53 40 80 69 46 52 57 42 38 59 53 58 74 72 68 61 37 12 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 325 208 117 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 13 19 29 42 57 56 43 37 15 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 181 130 51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 14 29 38 43 25 15 7 2 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 197 107 90 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 6 6 13 11 27 29 36 29 23 9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 314 4 310 0 0 0 0 1 0 1 3 10 23 16 22 22 55 49 55 32 15 7 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 8 11 12 12 5 7 4 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 38 0 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 8 6 4 6 4 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 27 46 51 44 32 15 4 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 175 143 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 11 25 30 27 29 30 14 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 922 516 406 0 6 9 6 5 12 12 9 20 34 33 59 56 120 166 148 112 72 37 4 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 71 9 62 0 0 0 0 0 2 10 3 11 2 7 7 2 8 5 7 5 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 137 82 55 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 7 11 9 29 30 22 13 4 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 318 0 318 0 0 0 0 1 1 1 8 31 92 103 40 14 14 6 6 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 883 406 477 7 19 19 12 21 28 26 31 45 65 56 58 79 84 106 95 61 42 22 5 2
Anémie (D50-D64) 248 85 163 3 2 3 4 1 2 3 1 4 5 12 6 10 15 20 35 35 37 36 14 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 106 56 50 2 8 13 7 2 0 3 3 3 4 2 5 7 8 7 8 4 12 5 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 704 353 351 0 4 19 16 11 19 9 8 11 35 28 37 43 81 93 87 67 76 37 18 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 389 473 915 18 131 106 61 37 35 48 40 45 74 59 51 83 84 83 99 97 97 89 47 5
Demence (F00-F03) 87 42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 10 8 22 18 12 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 393 282 111 0 0 0 7 20 21 24 28 44 45 51 56 50 23 16 4 3 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 115 71 44 0 0 0 2 18 21 20 15 16 6 0 4 4 5 1 0 2 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 297 160 137 0 0 0 2 5 17 34 21 37 35 38 31 34 15 9 7 5 4 3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 186 66 120 0 0 0 3 3 9 6 8 10 17 18 20 25 24 15 8 10 8 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 788 403 385 3 10 42 102 84 61 50 49 53 54 45 44 37 31 26 33 22 20 13 7 2
Alzheimerova nemoc (G30) 243 68 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 31 43 78 53 20 2
Roztroušená skleróza (G35) 149 53 96 0 0 0 0 1 8 1 14 12 17 15 20 18 20 13 6 2 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 372 234 138 2 9 22 20 23 25 17 19 28 32 34 22 15 20 19 18 19 13 11 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 288 116 172 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3 5 10 17 25 46 51 54 36 25 7 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 251 732 519 2 18 42 52 45 38 53 61 56 83 78 103 103 136 141 111 75 31 19 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 217 88 129 0 2 0 1 1 0 0 3 1 3 4 3 12 13 30 42 40 33 23 5 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 824 366 458 2 27 39 13 8 16 8 7 21 17 32 38 58 75 111 107 120 81 40 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 915 421 494 4 54 74 26 17 21 12 25 37 58 50 50 83 79 104 74 63 50 29 5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 689 226 463 0 0 0 2 6 1 2 5 14 20 22 30 39 56 98 101 87 91 80 30 5
Angina pectoris (I20) 312 188 124 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 12 19 22 36 52 56 57 32 14 3 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 591 403 188 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16 22 37 67 60 94 89 68 70 43 13 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 512 340 172 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 32 46 64 106 89 72 46 26 10 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 339 142 197 0 0 0 0 1 3 3 6 4 15 29 20 23 26 31 48 46 40 31 12 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 324 720 604 0 0 1 4 12 13 12 12 20 32 46 49 78 150 183 216 190 163 108 31 4
Selhání srdce (I50) 1 170 628 542 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 14 17 38 62 135 175 177 229 216 84 13
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 281 643 638 0 0 0 0 3 4 7 6 10 17 35 26 72 106 161 201 173 219 172 63 6
Ateroskleróza (I70) 525 360 165 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 23 45 79 102 104 62 57 25 9 5
Varixy dolních končetin (I83) 797 258 539 0 0 0 0 3 12 25 47 85 103 88 97 97 84 49 45 30 20 11 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 019 584 435 0 7 34 36 36 16 22 31 30 53 38 50 61 89 123 118 121 71 60 21 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 039 551 488 63 423 197 78 65 29 15 24 21 9 6 8 8 19 7 24 16 13 7 6 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 883 489 394 10 64 33 14 9 4 11 17 15 17 14 16 33 59 78 92 95 111 114 66 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 693 332 361 107 161 39 18 4 3 6 8 8 7 3 14 11 15 25 40 49 71 64 39 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 968 515 453 1 478 347 37 19 24 19 12 13 5 5 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 544 349 195 1 3 12 11 35 28 35 38 54 53 49 45 48 44 45 20 14 6 2 0 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 447 266 181 0 4 0 0 1 3 1 2 0 2 2 13 22 49 66 88 68 64 47 13 2
Astma (J45-J46) 212 79 133 0 7 34 51 9 6 4 7 4 11 6 9 7 6 11 10 11 13 4 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 346 208 138 1 1 2 1 3 5 5 6 7 15 14 14 19 28 42 60 45 50 17 9 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 100 41 59 0 10 5 4 17 13 9 9 8 3 6 3 3 2 4 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 97 53 44 2 15 3 2 5 2 3 5 7 5 4 7 2 6 9 9 2 4 2 2 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 123 75 48 1 0 1 3 3 0 3 4 7 1 4 5 9 12 16 16 15 7 11 4 1
Peptický vřed (K25-K28) 128 69 59 0 0 0 0 1 2 2 1 3 6 5 13 8 11 16 21 13 13 9 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 815 321 494 2 16 40 50 71 54 48 42 31 42 34 43 31 40 58 50 56 52 34 18 3
Nemoci appendixu (K35-K38) 589 291 298 0 8 69 87 91 76 45 43 32 28 20 16 22 14 11 14 8 1 3 0 1
Tříselná kýla (K40) 937 830 107 5 39 35 6 16 24 29 32 49 62 41 86 95 105 114 80 64 43 9 2 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 696 375 321 0 24 44 18 3 12 20 30 53 66 57 55 70 74 58 57 36 9 8 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 132 75 57 0 0 1 6 19 15 13 7 16 14 5 9 2 5 6 4 3 6 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 222 88 134 2 8 13 17 26 16 12 17 11 14 8 8 12 14 10 14 6 6 5 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 186 101 85 0 7 9 2 0 1 5 2 7 9 7 10 23 19 16 17 15 18 16 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 160 74 86 0 0 0 0 0 0 3 1 4 9 10 9 15 19 17 28 18 18 7 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 466 293 173 0 5 5 2 8 21 13 34 38 45 38 40 47 47 41 26 24 18 10 3 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 362 182 180 0 26 45 46 24 7 11 3 4 4 6 6 12 24 20 24 31 33 21 13 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 77 61 16 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 12 10 17 12 13 3 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 100 48 52 0 2 1 2 1 2 5 4 5 4 10 8 11 7 13 8 9 3 4 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 209 438 771 0 0 0 2 9 22 46 68 86 89 85 100 113 127 149 115 83 63 37 11 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 184 99 85 0 0 0 1 1 1 3 2 6 10 9 9 15 20 19 23 23 26 9 6 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 229 136 93 0 0 0 1 5 3 6 13 15 17 19 18 26 16 30 22 17 9 10 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 181 97 84 3 11 8 7 7 2 4 4 4 7 11 8 11 15 15 13 11 13 16 7 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 482 308 174 3 17 24 12 39 54 41 31 23 13 22 28 21 38 32 21 21 19 14 7 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 347 170 177 7 8 8 9 16 14 23 14 19 22 20 28 26 19 30 24 25 20 9 6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 315 139 176 2 16 14 15 12 16 11 13 15 20 14 12 21 21 26 28 12 15 21 10 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 468 211 257 0 0 0 0 1 1 3 2 7 9 19 38 51 72 98 93 39 25 8 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 650 279 371 0 0 0 0 1 0 1 5 2 18 28 57 74 100 137 113 73 28 12 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 831 497 334 0 0 2 5 36 77 80 50 71 110 86 106 81 73 37 13 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 234 492 742 0 9 19 39 91 64 49 54 61 70 97 123 132 141 121 77 36 24 19 7 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 31 9 22 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 3 1 2 5 4 5 2 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 192 87 105 0 2 4 24 16 1 3 3 2 6 11 19 21 23 22 17 8 5 3 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 396 202 194 0 0 0 0 1 3 9 18 38 36 36 47 54 54 34 36 15 11 4 0 0
Dorzalgie (M54) 1 956 796 1 160 0 2 2 18 26 16 31 57 83 132 123 180 188 202 219 218 216 154 76 11 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 684 393 291 1 10 22 10 13 18 18 23 59 69 74 93 79 75 54 37 18 8 1 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 553 201 352 0 1 1 15 9 14 14 19 28 36 45 75 54 45 53 54 42 30 14 3 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 662 274 388 14 46 18 8 39 26 29 19 26 34 37 41 42 59 63 56 36 26 34 9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 218 128 90 0 0 0 1 0 1 3 3 3 4 4 10 13 18 31 35 31 24 26 11 0
Urolitiáza (N20-N23) 437 276 161 0 0 0 4 10 13 21 25 30 42 43 41 42 52 43 28 28 7 7 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 021 367 654 6 10 20 11 29 21 9 21 38 31 31 47 49 66 98 124 126 125 111 43 5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 446 446 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 22 38 100 111 81 64 20 5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 556 556 0 0 37 42 34 33 39 24 22 23 27 19 27 41 53 45 39 22 23 5 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 91 11 80 0 0 1 0 7 7 6 9 18 14 5 7 6 6 3 2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 149 0 149 0 0 1 1 14 13 25 11 25 18 13 6 8 6 2 3 1 1 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 650 0 650 0 0 0 8 12 17 17 30 58 111 129 138 49 14 23 14 14 9 4 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 796 2 1 794 1 0 0 8 38 51 125 130 164 160 145 155 176 182 202 161 62 27 8 1 0
Lékařský potrat (O04) 240 0 240 0 0 0 0 19 32 34 49 36 67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 644 0 644 0 0 0 0 12 67 156 214 125 61 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 860 0 860 0 0 0 0 20 146 289 270 119 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 236 0 236 0 0 0 0 3 38 77 74 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 765 0 2 765 0 0 0 0 48 306 949 959 424 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 080 0 1 080 0 0 0 0 11 132 347 376 173 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 25 0 25 0 0 0 0 0 5 6 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 203 96 107 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 244 142 102 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 459 259 200 23 98 173 53 28 11 7 13 5 8 5 8 5 12 4 2 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 389 200 189 0 0 4 5 18 2 2 7 11 25 24 39 38 55 36 48 35 25 12 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 549 173 376 1 14 61 99 96 46 42 24 28 27 14 13 10 14 18 8 13 10 10 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 33 14 19 0 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 4 4 4 6 4 0 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 611 803 808 50 143 83 140 146 40 35 29 51 47 49 65 84 86 114 106 84 135 87 27 10
Nitrolební poranění (S06) 1 098 675 423 9 56 68 85 108 109 69 54 43 55 50 46 49 57 46 55 38 52 32 15 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 712 444 268 38 112 51 48 56 56 39 31 35 31 29 27 27 23 15 22 13 28 21 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 401 163 238 0 15 64 68 14 6 12 15 15 19 13 17 19 38 29 22 13 14 5 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 547 165 382 0 5 7 2 4 2 0 3 1 6 2 14 9 25 38 72 63 111 120 52 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 364 197 167 1 9 15 29 14 16 17 28 29 12 32 31 31 27 25 23 9 4 8 4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 228 2 007 1 221 1 48 85 129 206 266 219 218 217 261 213 246 189 163 165 135 144 156 123 37 7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 81 51 30 0 23 4 1 3 2 1 2 6 12 8 4 3 0 3 3 3 1 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 254 143 111 0 36 14 11 31 10 8 16 19 21 10 14 14 13 9 12 6 8 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 268 129 139 0 2 0 3 4 3 4 9 6 14 9 12 22 25 43 41 37 23 7 2 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 53 30 23 0 0 1 3 5 6 3 8 6 0 4 3 4 2 3 1 2 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 227 121 106 5 52 15 20 11 13 5 3 11 10 10 5 15 18 11 7 6 5 5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 249 115 134 13 24 7 13 10 4 7 8 4 5 9 15 14 19 22 23 23 13 14 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 61 0 61 0 0 0 0 0 1 1 12 11 27 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 769 2 437 2 332 4 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 334 159 175 0 2 0 1 0 2 5 6 10 13 19 18 31 59 67 46 32 16 5 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 752 1 595 5 157 9 26 40 25 46 267 845 1 425 1 309 635 243 212 250 325 319 322 240 142 59 12 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 78 337 33 998 44 337 5 690 2 671 2 405 1 930 2 334 2 962 4 612 5 428 4 818 4 099 3 386 3 926 4 364 5 238 5 977 5 775 4 714 4 077 2 780 1 002 149
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 0,9 1,1 4 5,1 2 1,2 1,3 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 1,5 1,7 3,1 3 2,9
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1 0,8 1,3 2,6 3 2,2 2,4 1,9 1,5 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 1,9 1,9 2,6 2,2 2,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 1 1,9 2,5 2,1 3,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 2,1 2 1,9 3,3 2 1,7 3,4 2,3 1,4 1,5 1,5 1 1,1 1,7 1,6 1,7 2,3 2,9 4 4,9 5,3 5,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 1,2 1,7 2,3 2,5 3 2,1 1,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,2 1,7 1,5 1,2 1 0,9 2,9
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 1,2 2,1 2,3 3,3 3,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,6 0,7 1,6 1,5 2,2 1,9 1,2 1 1,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,3 1,6 1,8 1,9 1,2 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,1 1,7 2,4 2 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,8 2 1,6 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 1 1,7 1,7 3,5 5,1 6 6,5 5,8 5,3 1,7 5,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,9 1,2 1,3 1 0,6 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 2,2 3,1 1,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,7 1,6 1,9 1,3 0,9 0,7 0,5 0,9 0,9 0,8 0,9 1,2 1,6 1,7 1,7 2,4 2,4 3,3 3,8 3,5 3,4 3,1 2,2 5,8
Anémie (D50-D64) 0,5 0,3 0,6 0,6 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 1,4 2 3 5,1 6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1 0,7 1,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,4 1,4 1,4 0 0,2 0,7 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,8 0,8 1,1 1,3 2,4 2,9 3,5 3,9 6,1 5,3 7,8 14,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,7 1,9 3,6 3,4 6,4 3,9 2,5 1,6 1,2 1,4 1,2 1,2 1,8 1,8 1,5 2,5 2,4 2,5 4 5,6 7,8 12,7 20,3 14,5
Demence (F00-F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 1,8 2,6 5,2 2,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 1,1 0,4 0 0 0 0,3 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 1,5 1,6 1,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 0,6 1 0,8 1,1 0,9 1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 0,3 0,6 0,6 0,1 0,4 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,6 1,5 0,6 0,5 1,5 4,2 3,5 2 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 1,3 1,3 1,6 1,9 3 5,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,3 2,5 6,3 7,6 8,6 5,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,8 0,8 1 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 1,1 1 1,6 1,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1,4 2,1 3,1 2,9 3,6 3 2,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,5 2,9 2 0,4 0,9 1,5 2,1 1,9 1,3 1,6 1,8 1,4 2 2,3 3 3,1 4 4,3 4,5 4,4 2,5 2,7 1,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,3 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 1,7 2,3 2,7 3,3 2,2 2,9
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,6 1,4 1,8 0,4 1,3 1,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 1,1 1,8 2,2 3,4 4,3 7 6,5 5,7 1,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,8 1,7 1,9 0,8 2,6 2,7 1,1 0,7 0,7 0,4 0,7 1 1,4 1,5 1,5 2,5 2,3 3,2 3 3,7 4 4,1 2,2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0,9 1,8 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 3 4,1 5,1 7,3 11,4 12,9 14,5
Angina pectoris (I20) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 1 1,6 2,3 3,3 2,6 2 1,3 2,9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,2 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,1 2 1,7 2,9 3,6 4 5,7 6,1 5,6 8,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 1,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1,4 1,9 3,3 3,6 4,2 3,7 3,7 4,3 5,8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,9 0,6 0,7 0,8 1 1,9 2,7 3,2 4,4 5,2 2,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,6 2,8 2,4 0 0 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1,4 1,4 2,4 4,4 5,6 8,7 11,1 13,2 15,4 13,4 11,6
Selhání srdce (I50) 2,3 2,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,5 1,2 1,8 4,1 7,1 10,3 18,5 30,8 36,3 37,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 1 0,8 2,2 3,1 4,9 8,1 10,1 17,7 24,5 27,2 17,4
Ateroskleróza (I70) 1 1,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 2,3 3,1 4,2 3,6 4,6 3,6 3,9 14,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 1 2,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,4 2,2 2,5 2,6 2,9 2,9 2,4 1,5 1,8 1,7 1,6 1,6 0,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 2,3 1,7 0 0,3 1,3 1,5 1,5 0,5 0,7 0,9 0,8 1,3 1,1 1,5 1,9 2,6 3,8 4,8 7 5,7 8,6 9,1 5,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2 2,2 1,9 11,9 20,8 7,3 3,2 2,7 1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 1 0,9 1 1 2,6 2,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,7 1,9 1,5 1,9 3,1 1,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1 1,7 2,4 3,7 5,5 9 16,3 28,5 31,9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,4 1,3 1,4 20,2 7,9 1,4 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,8 1,6 2,9 5,7 9,1 16,8 2,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 2 1,8 0,2 23,5 12,8 1,5 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 1,4 0,8 0,2 0,1 0,4 0,5 1,5 0,9 1,1 1,1 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,4 0,8 0,8 0,5 0,3 0 2,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1,1 0,7 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,7 1,4 2 3,6 4 5,2 6,7 5,6 5,8
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 0,5 0 0,3 1,3 2,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1 0,6 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,7 0,8 0,5 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 2,4 2,6 4 2,4 3,9 5,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0,2 0 0,5 0,2 0,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,9 2,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 0,6 1,6 1,7 2,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1 1,3 1,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,6 1,3 1,9 0,4 0,8 1,5 2,1 3 1,8 1,4 1,2 0,8 1 1 1,3 0,9 1,2 1,8 2 3,3 4,2 4,8 7,8 8,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,2 1,2 0 0,4 2,5 3,6 3,8 2,5 1,4 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,6 0,5 0,1 0,4 0 2,9
Tříselná kýla (K40) 1,8 3,3 0,4 0,9 1,9 1,3 0,2 0,7 0,8 0,9 1 1,3 1,5 1,2 2,5 2,9 3,1 3,5 3,2 3,7 3,5 1,3 0,9 2,9
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,5 1,3 0 1,2 1,6 0,7 0,1 0,4 0,6 0,9 1,4 1,6 1,7 1,6 2,1 2,2 1,8 2,3 2,1 0,7 1,1 0,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0,8 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 1,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,3 0 0,3 0,3 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,6 0,5 0,7 0,9 1,5 2,3 1,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 1,1 1 1,5 1 0,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1,2 0,7 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 1 1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4 1,5 1,4 1,3 2,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,7 0,7 0 1,3 1,7 1,9 1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 1 1,8 2,7 3 5,6 5,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,4 1,7 3 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,4 2 2,2 2,2 2,5 2,9 3,4 3,7 4,6 4,6 4,8 5,1 5,3 4,7 11,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 1,3 2,1 1,3 2,6 2,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,5 0,9 0,9 1 0,7 1,4 0,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 1 2,3 3 11,6
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 1,2 0,7 0,6 0,8 0,9 0,5 1,6 1,8 1,2 0,9 0,6 0,3 0,7 0,8 0,6 1,1 1 0,8 1,2 1,5 2 3 5,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0,7 0,7 1,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,9 1 1,5 1,6 1,3 2,6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,5 0,7 0,4 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 1,1 0,7 1,2 3 4,3 2,9
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,1 1,5 2,1 3 3,8 2,3 2 1,1 0,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,3 1,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,7 2,2 2,9 4,2 4,6 4,2 2,3 1,7 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,6 2 1,3 0 0 0,1 0,2 1,5 2,6 2,4 1,5 1,8 2,7 2,6 3,1 2,5 2,1 1,1 0,5 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,4 1,9 2,9 0 0,4 0,7 1,6 3,8 2,1 1,5 1,6 1,6 1,7 2,9 3,6 4 4,1 3,7 3,1 2,1 1,9 2,7 3 2,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 1 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 0,9 1,1 1,4 1,6 1,6 1 1,5 0,9 0,9 0,6 0 0
Dorzalgie (M54) 3,8 3,1 4,5 0 0,1 0,1 0,7 1,1 0,5 0,9 1,7 2,1 3,2 3,7 5,3 5,7 5,9 6,7 8,8 12,6 12,4 10,8 4,7 5,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 1,6 1,1 0,2 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 1,5 1,7 2,2 2,7 2,4 2,2 1,7 1,5 1 0,6 0,1 0,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,8 1,4 0 0 0 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 2,2 1,6 1,3 1,6 2,2 2,4 2,4 2 1,3 2,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,3 1,1 1,5 2,6 2,3 0,7 0,3 1,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,7 1,9 2,3 2,1 2,1 4,8 3,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 1 1,4 1,8 1,9 3,7 4,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 0,9 1,1 0,6 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 1 1,3 1,2 1,3 1,5 1,3 1,1 1,6 0,6 1 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 1,5 2,6 1,1 0,5 0,7 0,5 1,2 0,7 0,3 0,6 1 0,7 0,9 1,4 1,5 1,9 3 5 7,3 10,1 15,8 18,6 14,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,2 2,9 3,4 3,3 3,7 1,6 0,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,2 0 0 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 1,2 1,5 1,4 1,6 1,3 1,9 0,7 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,6 0,4 0,8 0,3 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0 2,5 0 0 0 0,3 0,5 0,6 0,5 0,9 1,5 2,7 3,8 4,1 1,5 0,4 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 1,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,5 0 7 0,2 0 0 0,3 1,6 1,7 3,8 3,9 4,2 3,9 4,3 4,6 5,3 5,3 6,2 6,5 3,6 2,2 1,1 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,8 1,1 1 1,5 0,9 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 0,5 2,2 4,7 6,4 3,2 1,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,7 0 3,4 0 0 0 0 0,8 4,9 8,7 8 3,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,1 1,3 2,3 2,2 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,4 0 10,8 0 0 0 0 2 10,2 28,5 28,5 11 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,1 0 4,2 0 0 0 0 0,5 4,4 10,4 11,2 4,5 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 0,4 0,4 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,6 0,4 46,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 1 0,8 4,3 4,8 6,4 2,2 1,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0,8 0,7 0 0 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,2 1,6 1,1 1,9 2 2 1,7 1,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,7 1,5 0,2 0,7 2,3 4,1 4 1,5 1,3 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,8 0,8 1,4 0,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,2 3,2 3,2 9,4 7 3,1 5,8 6,1 1,3 1,1 0,9 1,3 1,1 1,5 1,9 2,5 2,5 3,5 4,3 4,9 10,9 12,4 11,7 29
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,7 1,6 1,7 2,7 2,5 3,5 4,5 3,6 2,1 1,6 1,1 1,3 1,5 1,4 1,5 1,7 1,4 2,2 2,2 4,2 4,6 6,5 5,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 1,8 1 7,2 5,5 1,9 2 2,4 1,9 1,2 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,9 0,8 2,3 3 3,9 2,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,6 0,9 0 0,7 2,4 2,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 1,1 0,9 0,9 0,8 1,1 0,7 1,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,5 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,7 1,2 2,9 3,7 9 17,1 22,4 31,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,7 0,8 0,7 0,2 0,4 0,6 1,2 0,6 0,5 0,5 0,8 0,7 0,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,5 0,3 1,1 1,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,3 7,9 4,8 0,2 2,4 3,1 5,3 8,7 8,9 6,6 6,5 5,6 6,3 6,3 7,2 5,7 4,8 5,1 5,5 8,4 12,6 17,5 16 20,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,2 0,1 0 1,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,6 0,4 0 1,8 0,5 0,5 1,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,5 0,5 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 1,3 1,7 2,2 1,9 1 0,9 5,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,5 0,4 0,9 2,6 0,6 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0,5 0,5 2,5 1,2 0,3 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 1 2 0,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,4 9,6 9,1 900,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,6 0,7 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 1,7 2,1 1,9 1,9 1,3 0,7 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 13,3 6,3 20,1 1,7 1,3 1,5 1 1,9 8,9 25,4 42,4 33,9 15,3 7,2 6,2 7,6 9,5 9,8 13 14 11,5 8,4 5,2 2,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 153,8 134,5 172,9 1 074,6 131,1 88,7 79,6 98,1 99 138,7 161,4 124,6 99,1 100,5 115,6 132,4 152,7 183,3 233,3 274,2 329,2 396,4 432,5 431,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)