8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 339 159 180 29 119 43 25 16 8 5 2 7 4 3 6 5 14 13 10 11 5 8 6 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 692 292 400 49 170 84 50 40 33 27 22 13 17 16 8 8 24 37 28 23 26 12 4 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 38 30 8 0 0 0 0 0 0 3 5 3 6 4 4 3 2 3 1 0 2 1 1 0
Septikémie (A40–A41) 282 143 139 4 5 1 2 0 2 2 5 8 6 7 4 16 23 43 35 47 34 25 11 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 842 919 923 37 195 197 147 125 151 109 83 98 88 63 80 54 81 87 90 57 45 34 19 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 525 310 215 0 0 0 0 0 0 0 3 2 11 15 35 41 75 100 103 72 37 22 9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 435 270 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 29 83 123 83 52 27 8 4 1
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 293 162 131 0 1 1 0 0 0 3 7 10 8 11 13 15 30 35 43 49 40 16 10 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 528 5 523 0 0 0 0 0 0 3 7 11 28 48 48 51 88 85 88 33 24 10 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 86 0 86 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 3 8 8 14 13 12 7 2 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 70 0 70 0 0 0 1 0 1 0 1 4 3 1 10 4 7 19 10 4 2 3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 223 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 19 26 67 57 24 17 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 378 268 110 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 10 25 47 77 71 71 47 17 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 417 784 633 3 11 7 12 11 9 9 16 26 47 58 108 120 199 291 221 136 86 37 8 2
Carcinoma in situ (D00–D09) 80 7 73 0 0 0 0 0 4 7 11 10 8 10 2 3 7 10 3 5 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 87 55 32 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 7 4 15 18 19 13 6 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 559 0 559 0 0 0 0 1 1 3 22 51 160 157 89 18 24 17 6 8 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 918 875 1 043 11 32 38 32 36 41 54 57 79 132 114 150 144 223 281 225 151 70 42 6 0
Anémie (D50–D64) 529 204 325 6 10 5 2 12 9 4 7 12 16 25 23 33 33 64 71 73 52 47 21 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 155 74 81 1 17 19 12 5 5 1 6 1 7 3 7 6 6 18 12 15 8 3 2 1
Diabetes mellitus (E10–E14) 853 435 418 0 3 14 23 26 16 16 18 17 27 51 57 65 99 123 119 78 56 35 8 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 670 580 1 090 37 223 149 133 69 29 33 38 47 77 70 83 81 103 110 100 85 80 70 38 15
Demence (F00–F03) 148 68 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 19 15 23 31 30 15 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 795 570 225 0 1 0 20 65 54 55 80 85 85 80 88 67 48 36 24 6 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 512 374 138 0 1 0 6 51 95 120 88 75 35 13 11 2 3 9 3 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 497 278 219 0 0 2 1 11 29 61 64 76 55 48 41 39 41 10 13 3 2 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 291 115 176 3 4 1 2 5 12 10 14 17 39 43 34 47 21 13 15 5 3 1 2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 468 718 750 1 29 100 178 169 107 101 84 97 93 75 94 61 55 52 51 40 37 31 12 1
Alzheimerova nemoc (G30) 122 49 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 14 27 25 22 15 0
Roztroušená skleróza (G35) 114 36 78 0 0 0 0 0 4 10 9 15 15 13 12 8 10 10 5 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 726 425 301 3 25 42 50 36 34 41 53 56 50 52 54 36 41 54 36 30 23 6 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 589 252 337 0 0 0 0 0 0 4 3 6 15 24 26 50 67 98 117 81 34 45 17 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2 475 1 207 1 268 4 23 44 80 72 65 66 106 160 240 196 272 226 213 258 213 138 62 33 4 0
Katarakta (H25–H26, H28) 224 104 120 0 2 2 0 1 2 1 0 3 5 6 13 12 28 52 31 29 23 12 1 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 857 377 480 5 38 66 17 19 20 9 25 34 36 32 38 46 86 131 111 80 39 22 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 847 398 449 13 76 67 39 25 20 24 27 50 65 46 56 51 65 77 64 42 25 14 1 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 987 391 596 0 1 0 6 12 2 3 10 16 41 58 69 60 109 134 162 128 92 68 15 1
Angina pectoris (I20) 372 255 117 0 0 0 0 0 0 1 0 9 11 22 31 39 61 64 54 35 30 11 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 994 669 325 0 0 0 0 0 0 1 3 15 37 89 84 98 147 164 126 100 68 46 13 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1 016 648 368 0 0 0 0 0 1 2 2 14 25 30 64 89 135 190 187 127 69 57 18 6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 367 198 169 0 0 0 0 1 4 2 2 17 24 23 16 30 36 54 62 39 40 16 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2 187 1 128 1 059 0 3 4 6 10 11 13 17 34 48 62 82 119 237 389 417 338 229 127 37 4
Selhání srdce (I50) 1 643 899 744 0 0 0 0 0 0 4 5 4 11 22 42 59 127 230 286 271 258 201 107 16
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2 568 1 272 1 296 1 3 0 1 1 1 11 12 21 39 59 103 142 249 383 441 368 320 247 142 24
Ateroskleróza (I70) 990 628 362 0 0 0 0 0 1 0 2 3 10 27 49 100 165 241 168 92 58 45 25 4
Varixy dolních končetin (I83) 884 287 597 0 0 0 0 1 8 30 48 108 139 119 102 80 88 82 42 13 17 4 3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 382 776 606 1 3 24 45 36 23 28 36 47 61 65 75 72 140 202 187 151 114 49 21 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 497 850 647 122 734 225 80 66 21 24 20 18 20 14 17 20 14 21 24 19 25 12 1 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 367 764 603 49 115 68 25 30 12 15 23 25 35 26 39 48 96 142 157 130 130 144 51 7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 129 631 498 268 343 84 13 11 6 6 4 8 12 8 6 26 27 50 51 58 65 48 30 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 269 704 565 0 589 462 76 26 30 15 22 15 13 3 3 6 3 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 983 578 405 2 37 60 40 60 47 63 63 68 107 72 94 75 74 65 31 17 5 3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 979 501 478 1 9 5 0 0 1 0 2 1 6 13 32 53 132 226 183 164 83 53 14 1
Astma (J45–J46) 281 110 171 1 24 55 41 13 3 4 2 8 13 17 18 10 13 16 18 12 9 3 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 825 449 376 1 5 4 1 9 14 8 13 23 19 33 36 66 105 130 127 98 67 41 17 8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 247 128 119 1 19 41 23 25 26 20 16 14 20 9 6 8 6 9 3 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 277 160 117 2 36 17 8 16 17 24 17 19 18 18 21 14 17 17 7 2 5 2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 185 109 76 0 2 2 6 6 9 4 10 9 14 4 9 7 20 20 20 14 13 13 3 0
Peptický vřed (K25–K28) 298 173 125 0 0 0 1 1 4 3 8 11 14 17 27 25 33 35 30 31 30 21 5 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 237 507 730 10 22 33 31 50 77 66 44 45 70 42 68 49 95 119 126 119 86 58 21 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 639 344 295 0 10 47 84 88 75 59 40 33 48 36 30 19 21 22 18 5 3 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 062 932 130 18 37 40 12 6 21 31 27 56 64 70 106 104 122 132 104 73 22 16 1 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 121 574 547 1 22 54 15 9 19 18 54 83 113 108 100 117 121 115 98 43 21 6 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 269 129 140 0 0 8 15 29 23 29 20 25 26 18 20 7 20 5 8 9 4 3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 243 102 141 6 20 12 9 17 15 11 10 13 19 9 4 8 14 20 18 19 10 6 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 224 106 118 1 7 7 4 1 6 2 8 11 8 4 13 11 12 29 32 32 17 11 5 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 241 101 140 0 0 0 0 0 0 2 0 4 18 10 24 26 27 39 42 19 13 14 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 659 375 284 2 5 11 7 19 26 32 32 54 78 67 49 61 64 54 44 21 14 13 6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 456 234 222 3 33 41 22 15 8 8 3 9 13 10 17 24 41 60 52 35 33 19 8 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 174 116 58 0 0 0 0 0 0 0 1 9 17 11 36 28 41 18 9 4 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 197 90 107 0 0 4 6 9 3 3 9 13 10 15 21 16 16 23 27 15 4 0 3 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 741 611 1 130 0 0 2 3 24 31 54 80 112 167 175 145 152 179 218 190 99 63 35 11 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 276 125 151 0 0 1 0 2 3 2 3 9 12 15 15 21 24 42 49 31 27 14 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 448 271 177 0 0 3 6 5 7 10 15 31 49 36 40 40 56 53 50 18 13 9 7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 325 162 163 1 4 5 5 11 4 13 9 9 15 19 13 17 31 34 34 35 37 17 8 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 677 441 236 5 42 25 36 61 51 62 39 33 35 31 35 49 34 47 37 19 22 11 2 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 443 213 230 13 19 17 21 27 22 28 24 20 21 13 29 25 34 53 27 21 19 8 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 511 229 282 5 36 39 32 34 12 10 19 17 29 22 27 31 32 42 41 31 20 21 11 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 654 269 385 0 0 0 0 0 0 1 2 8 20 29 49 75 94 141 99 91 29 14 2 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 086 460 626 0 0 0 0 0 4 2 5 9 24 45 91 133 176 240 196 105 38 15 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 370 762 608 0 0 1 15 91 88 83 87 131 171 177 157 124 109 76 42 11 5 2 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 483 526 957 0 17 28 69 102 48 51 55 76 91 117 128 164 149 172 107 60 23 18 7 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 42 17 25 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 1 4 4 5 9 6 1 2 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 294 113 181 0 1 10 28 23 1 5 6 3 13 12 17 30 33 36 35 25 13 3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 282 588 694 0 1 0 0 4 4 13 20 84 130 144 157 129 139 163 143 81 40 24 5 1
Dorzalgie (M54) 2 738 933 1 805 0 2 2 54 93 13 35 46 115 144 167 230 206 261 349 370 281 229 98 37 6
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 377 715 662 0 18 23 26 34 27 44 36 77 171 158 169 170 145 134 93 36 10 6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 792 296 496 0 2 12 48 47 8 10 18 40 57 44 62 59 71 91 73 77 44 23 5 1
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 604 133 471 24 69 28 24 69 33 20 25 41 36 22 23 23 36 45 29 29 18 9 0 1
Selhání ledvin (N17–N19) 372 177 195 1 1 0 1 2 4 4 4 3 15 14 20 32 33 58 48 48 40 34 10 0
Urolitiáza (N20–N23) 1 382 925 457 0 0 4 7 31 48 73 98 116 152 126 118 133 145 149 101 47 26 7 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 577 490 1 087 5 18 21 25 77 34 30 33 44 84 95 96 74 135 191 169 162 123 105 48 8
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 1 197 1 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 21 67 114 233 308 251 131 48 10 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 965 965 0 2 72 105 71 71 51 51 34 37 68 61 46 49 57 80 56 30 15 7 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 152 26 126 0 0 0 2 10 10 7 9 12 32 20 20 9 10 6 3 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 305 0 305 1 0 0 1 30 46 47 39 31 37 21 19 10 4 7 3 3 4 0 2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1 562 0 1 562 0 0 0 18 41 53 84 89 141 281 343 235 98 50 52 35 21 16 3 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 466 0 3 466 0 0 0 11 64 153 290 312 319 380 353 253 263 317 343 251 108 38 8 2 1
Lékařský potrat (O04) 1 159 0 1 159 0 0 0 2 74 212 225 237 198 195 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1 238 0 1 238 0 0 0 1 59 194 303 298 255 111 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 781 0 2 781 0 0 0 1 198 557 862 695 378 84 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 383 0 382 0 0 0 1 44 73 105 107 38 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 881 0 3 881 0 0 0 0 180 727 1 219 1 095 558 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1 068 0 1 068 0 0 0 0 45 144 295 323 206 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 6 0 6 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 142 0 142 0 0 0 1 8 32 42 37 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 323 156 167 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 370 198 172 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 608 358 250 53 121 225 77 43 13 12 11 5 9 5 8 9 5 3 5 3 0 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 675 353 322 0 2 6 15 27 8 7 8 26 36 49 53 57 69 102 80 57 47 18 8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 791 649 1 142 4 47 194 271 243 118 88 100 93 90 64 48 53 69 78 87 50 41 30 20 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 404 190 214 0 1 4 2 3 3 4 11 17 29 27 36 38 54 70 61 24 15 4 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3 703 1 705 1 998 115 341 215 311 349 67 56 70 84 135 125 129 130 217 335 295 275 220 158 60 16
Nitrolební poranění (S06) 1 517 974 543 8 71 75 109 120 109 94 82 94 99 75 83 65 75 84 71 64 63 46 25 5
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 992 613 379 50 163 83 101 73 55 55 36 32 37 38 35 22 33 39 37 32 38 22 7 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 870 353 517 1 23 142 147 20 14 25 13 31 44 22 41 54 61 82 58 48 27 14 2 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 810 277 533 2 5 6 5 2 5 8 5 5 9 8 13 32 46 61 95 114 138 145 92 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 799 416 383 0 6 17 34 30 25 38 46 58 68 67 63 72 76 84 44 29 16 15 10 1
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 4 240 2 489 1 751 2 38 154 224 247 245 248 228 279 366 257 285 252 262 294 249 213 181 141 57 18
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 152 98 54 5 58 10 4 7 3 8 6 7 11 6 5 7 3 2 6 2 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 429 209 220 3 59 15 43 68 35 26 24 20 30 19 22 10 10 13 12 7 4 7 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 351 173 178 0 3 3 3 3 4 3 14 9 13 14 25 26 42 56 47 45 31 7 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 98 58 40 0 2 1 4 6 5 4 5 10 9 13 8 7 11 8 2 1 0 1 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 313 194 119 8 59 35 16 18 15 12 15 16 22 13 16 15 14 14 13 2 4 6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 465 252 213 20 34 26 30 32 11 10 6 16 21 16 32 29 43 41 40 25 19 12 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 109 2 107 0 0 0 0 1 3 4 13 35 32 13 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 524 3 789 3 735 7 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 470 219 251 0 3 2 4 1 3 3 7 11 18 20 35 46 88 106 72 35 13 1 1 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9 845 2 360 7 485 19 64 98 83 231 698 1 292 1 609 1 433 886 429 381 387 459 584 541 325 192 98 34 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 126 553 53 415 73 137 9 260 4 466 3 827 3 401 4 449 5 399 7 406 7 662 7 402 7 377 6 120 6 616 6 662 8 767 11 162 9 839 7 082 4 939 3 201 1 289 227
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,4 0,4 0,4 3,5 3,6 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 1 2 0
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0,7 1 5,9 5,1 1,8 1,2 1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,7 1,4 1,3 2
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0
Septikémie (A40–A41) 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,8 1,8 2,2 3 3,7 3,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2,2 2,3 2,2 4,5 5,9 4,2 3,4 3,2 3,5 2,1 1,5 1,6 1,2 1,1 1,5 1,1 1,5 1,5 2,1 2,2 3 4 6,4 3,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,6 0,9 1,4 1,7 2,4 2,8 2,4 2,6 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,5 2,1 2 2 1,8 1 1,3 2
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,9 2,6 1,9 3,4 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 1,1 1,6 1,5 2,1 1,3 1,6 1,2 1,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,2 1,4 0,9 1,1 0,2 0,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,3 1,7 2,8 3,1 2 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,7 1,9 1,5 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1 2 2,5 3,6 5 5,3 5,3 5,7 4,4 2,7 3,9
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 2,2 2,7 1,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,3 2,1 2,5 1,3 1 0,8 0,7 0,9 0,9 1 1,1 1,3 1,8 2 2,7 3 4,1 4,9 5,3 5,9 4,6 5 2 0
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,8 0,7 0,3 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,6 1,1 1,7 2,8 3,4 5,6 7 7,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,7 2
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 1,1 1 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,9 1 1,4 1,8 2,1 2,8 3 3,7 4,2 2,7 3,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2 1,4 2,6 4,5 6,7 3,2 3,1 1,8 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 1,9 2,4 3,3 5,3 8,3 12,7 29,6
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 2 3,6 5 7,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 1,4 0,5 0 0 0 0,5 1,7 1,2 1,1 1,5 1,4 1,2 1,4 1,6 1,4 0,9 0,6 0,6 0,2 0 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,6 0,9 0,3 0 0 0 0,1 1,3 2,2 2,3 1,6 1,2 0,5 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0,3 0,7 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 1 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,7 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,8 1,8 1,8 0,1 0,9 2,1 4,2 4,4 2,5 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,7 1,3 1 0,9 1,2 1,6 2,4 3,7 4 2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1,1 1,6 2,6 5 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1 0,7 0,4 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 1 0,9 0,7 0,9 1 0,8 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 0,7 1,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,1 1,2 1,7 2,8 3,2 2,2 5,4 5,7 3,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 3 3 3,1 0,5 0,7 0,9 1,9 1,9 1,5 1,3 2 2,6 3,3 3,4 4,9 4,8 3,9 4,5 5,1 5,4 4,1 3,9 1,3 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 0,7 1,1 1,5 1,4 0,3 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1 0,9 1,2 0,6 1,1 1,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 1 1,6 2,3 2,6 3,1 2,6 2,6 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 1 1,1 1,6 2,3 1,4 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 0,3 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,2 1 1,4 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,3 1,3 2 2,3 3,9 5 6,1 8,1 5 2
Angina pectoris (I20) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 1,4 2 1,3 1,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,5 1,5 2,1 2,7 2,8 3 3,9 4,5 5,5 4,4 5,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,2 1,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1,2 1,9 2,5 3,3 4,4 5 4,6 6,8 6 11,8
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,9 1,5 1,5 2,6 1,9 0,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,7 2,8 2,6 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 2,5 4,3 6,7 9,9 13,2 15,1 15,1 12,4 7,9
Selhání srdce (I50) 2 2,2 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,3 4 6,8 10,6 17 23,9 35,8 31,6
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 3,1 3,1 3,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,9 3 4,5 6,6 10,5 14,4 21,1 29,4 47,6 47,3
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,9 2,1 3 4,2 4 3,6 3,8 5,4 8,4 7,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,7 1,9 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1 0,5 1,1 0,5 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 1,9 1,5 0,1 0,1 0,5 1,1 0,9 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 1,5 2,5 3,5 4,4 5,9 7,5 5,8 7 3,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,8 2,1 1,6 14,7 22,1 4,8 1,9 1,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 1,6 1,4 0,3 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,7 1,9 1,5 5,9 3,5 1,5 0,6 0,8 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,7 2,5 3,7 5,1 8,6 17,1 17,1 13,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,4 1,5 1,2 32,3 10,3 1,8 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 1,2 2,3 4,3 5,7 10,1 9,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 1,7 1,4 0 17,8 9,9 1,8 0,7 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,2 1,4 1 0,2 1,1 1,3 0,9 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 1,5 1,2 1,7 1,6 1,3 1,1 0,7 0,7 0,3 0,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1,2 1,2 1,2 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,4 3,9 4,4 6,4 5,5 6,3 4,7 2
Astma (J45–J46) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,7 1,2 1 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 1 1,1 0,9 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,7 1,4 1,9 2,3 3 3,8 4,4 4,9 5,7 15,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,6 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,4 0,3 0,2 1,1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9 1,5 1 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 2 2,5 1,7 3,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,5 1,2 1,8 1,2 0,7 0,7 0,7 1,3 1,8 1,3 0,8 0,7 1 0,7 1,2 1 1,7 2,1 3 4,6 5,7 6,9 7 11,8
Nemoci appendixu (K35–K38) 0,8 0,8 0,7 0 0,3 1 2 2,3 1,7 1,1 0,7 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,3 2,3 0,3 2,2 1,1 0,9 0,3 0,2 0,5 0,6 0,5 0,9 0,9 1,2 1,9 2,2 2,2 2,3 2,5 2,8 1,5 1,9 0,3 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,4 1,4 1,3 0,1 0,7 1,2 0,4 0,2 0,4 0,3 1 1,3 1,6 1,9 1,8 2,5 2,2 2 2,3 1,7 1,4 0,7 1 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,2 0,4 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,7 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,2 1,1 1,3 1,7 5,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 1 0,7 0,9 1,7 0,7 2
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,8 0,9 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,1 1,2 0,9 1,3 1,2 0,9 1 0,8 0,9 1,5 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,4 1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,4 2,2 2,3 2,7 3,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,3 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,3 0 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0,1 0,6 0,7 1 1,5 1,8 2,3 3 2,6 3,2 3,3 3,8 4,5 3,9 4,2 4,2 3,7 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 1,2 1,8 1,7 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,5 0,7 0,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 1 0,9 1,2 0,7 0,9 1,1 2,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 1,4 2,4 2 2,7 7,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,8 1,1 0,6 0,6 1,3 0,5 0,8 1,6 1,2 1,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 1 0,6 0,8 0,9 0,7 1,5 1,3 0,7 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,5 0,5 0,6 1,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,8 1,3 1 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,6 0,6 0,7 0,6 1,1 0,8 0,7 0,9 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,6 0,7 1 1,2 1,3 2,5 3,7 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 0,8 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 1,7 2,4 2,4 3,6 1,9 1,7 0,7 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,3 1,1 1,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,7 2,8 3,2 4,2 4,7 4,1 2,5 1,8 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 1,9 1,5 0 0 0 0,4 2,4 2 1,6 1,6 2,1 2,4 3,1 2,9 2,6 2 1,3 1 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,8 1,3 2,3 0 0,5 0,6 1,6 2,7 1,1 1 1 1,2 1,3 2 2,3 3,5 2,7 3 2,5 2,3 1,5 2,1 2,3 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,3 0,4 0 0 0,2 0,7 0,6 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 0,8 1 0,9 0,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,6 1,4 1,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,4 1,8 2,5 2,9 2,7 2,5 2,8 3,4 3,2 2,6 2,9 1,7 2
Dorzalgie (M54) 3,3 2,3 4,4 0 0,1 0 1,3 2,4 0,3 0,7 0,9 1,9 2 2,9 4,2 4,3 4,7 6 8,8 11 15,1 11,7 12,4 11,8
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,7 1,8 1,6 0 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,8 0,7 1,2 2,4 2,7 3,1 3,6 2,6 2,3 2,2 1,4 0,7 0,7 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 1 0,7 1,2 0 0,1 0,3 1,1 1,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 3 2,9 2,7 1,7 2
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,7 0,3 1,1 2,9 2,1 0,6 0,6 1,8 0,8 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 0 2
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,7 0,6 1 1,1 1,9 2,6 4 3,4 0
Urolitiáza (N20–N23) 1,7 2,3 1,1 0 0 0,1 0,2 0,8 1,1 1,4 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 2,8 2,6 2,6 2,4 1,8 1,7 0,8 0,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,9 1,2 2,6 0,6 0,5 0,4 0,6 2 0,8 0,6 0,6 0,7 1,2 1,6 1,7 1,6 2,5 3,3 4 6,3 8,1 12,5 16,1 15,8
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 1,5 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,2 2,4 4,2 5,3 6 5,1 3,2 1,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1,2 2,4 0 0,2 2,2 2,2 1,7 1,8 1,2 1 0,6 0,6 0,9 1,1 0,8 1 1 1,4 1,3 1,2 1 0,8 0,7 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,4 0 0,7 0,1 0 0 0 0,8 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,7 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,9 0 3,8 0 0 0 0,4 1,1 1,2 1,6 1,7 2,3 3,9 5,9 4,3 2,1 0,9 0,9 0,8 0,8 1,1 0,4 0,7 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 4,2 0 8,4 0 0 0 0,3 1,7 3,5 5,6 5,8 5,2 5,3 6,1 4,6 5,5 5,8 5,9 6 4,2 2,5 1 0,7 2
Lékařský potrat (O04) 1,4 0 2,8 0 0 0 0 1,9 4,9 4,3 4,4 3,2 2,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,5 0 3 0 0 0 0 1,5 4,4 5,8 5,5 4,1 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 3,4 0 6,7 0 0 0 0 5,1 12,8 16,5 12,9 6,1 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 1,1 1,7 2 2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,7 0 9,4 0 0 0 0 4,7 16,7 23,4 20,4 9 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,3 0 2,6 0 0 0 0 1,2 3,3 5,7 6 3,3 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,2 0,7 0,8 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 0,4 0,4 38,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,5 0,5 0,4 44,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,7 0,9 0,6 6,4 3,6 4,8 1,8 1,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0,9 0,8 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1 1,2 1,3 1,8 1,9 2,2 3,1 2,1 2,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,2 1,6 2,8 0,5 1,4 4,1 6,3 6,3 2,7 1,7 1,9 1,5 1,2 1,1 0,9 1,1 1,3 1,4 2,1 2 2,7 3,6 6,7 5,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0,5 0,5 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,5 0,9 1 0,5 0,3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 4,5 4,2 4,8 13,9 10,3 4,6 7,3 9,1 1,5 1,1 1,3 1,4 1,9 2,2 2,3 2,7 3,9 5,8 7 10,7 14,5 18,8 20,1 31,6
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,4 1,3 1 2,1 1,6 2,5 3,1 2,5 1,8 1,5 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 2,5 4,2 5,5 8,4 9,9
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,2 1,5 0,9 6 4,9 1,8 2,4 1,9 1,3 1,1 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 2,5 2,6 2,3 7,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,1 0,9 1,2 0,1 0,7 3 3,4 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 0,6 0,4 0,7 1,1 1,1 1,4 1,4 1,9 1,8 1,7 0,7 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 0,7 1,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8 1,1 2,3 4,4 9,1 17,3 30,8 27,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1 0,9 0 0,2 0,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 1,2 1,1 1,5 1,4 1,5 1 1,1 1,1 1,8 3,4 2
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,2 6,1 4,2 0,2 1,1 3,3 5,2 6,4 5,6 4,8 4,2 4,5 5,1 4,5 5,2 5,3 4,8 5,1 5,9 8,3 11,9 16,8 19,1 35,5
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,2 0,1 0,6 1,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,5 0,4 1,8 0,3 1 1,8 0,8 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 0,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,8 1 1,1 1,8 2 0,8 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,4 0,5 0,3 1 1,8 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0,6 0,5 2,4 1 0,6 0,7 0,8 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,7 1 1 1,3 1,4 0,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 9,3 9 907,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,5 0,6 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 1 1,6 1,8 1,7 1,4 0,9 0,1 0,3 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 12 5,8 18,1 2,3 1,9 2,1 1,9 6 16 24,8 29,9 23,2 12,3 7,4 6,9 8,1 8,3 10,1 12,9 12,7 12,7 11,7 11,4 3,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 154,2 131,2 176,8 1 116,3 134,6 81,7 79,4 115,6 123,7 142,1 142,4 119,9 102,1 106 120,2 140,1 159,2 193,5 233,9 276,3 325,8 381,2 431,8 447,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)