8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 268 125 143 23 60 36 26 14 11 9 12 2 7 5 7 5 8 10 11 9 3 8 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 763 310 453 34 131 77 70 66 63 35 22 28 16 21 14 23 26 21 37 22 30 12 14 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 36 24 12 0 2 1 0 1 0 5 0 5 2 2 2 6 6 2 1 0 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 250 134 116 2 6 4 1 1 4 6 6 2 9 4 14 15 21 35 31 27 28 24 8 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 605 794 811 38 127 153 91 128 130 112 86 94 66 50 61 54 63 104 70 58 54 50 13 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 577 340 237 0 0 0 0 1 1 2 3 6 9 17 27 45 81 133 113 64 44 25 4 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 391 251 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 36 66 118 80 35 22 9 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 307 168 139 0 0 0 0 0 1 3 5 7 10 18 12 17 30 60 44 30 32 23 14 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 584 5 579 0 0 0 0 1 0 4 6 12 39 44 43 63 103 107 78 47 25 8 3 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 3 4 10 9 8 13 12 17 10 9 4 3 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 73 0 73 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 6 9 10 12 12 7 6 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 42 60 45 24 16 7 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 412 304 108 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 10 32 54 87 89 73 32 21 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 382 766 616 0 11 10 6 7 9 8 8 21 52 66 78 122 222 306 200 126 75 37 17 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 90 4 86 0 0 0 0 0 7 8 17 13 11 5 6 1 7 3 6 3 2 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 101 61 40 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 1 3 11 18 21 17 13 6 1 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 536 0 536 0 0 0 0 1 2 7 10 67 139 170 72 20 21 12 6 5 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 865 862 1 003 22 36 40 53 51 33 58 66 80 132 98 148 143 224 285 192 108 60 28 7 1
Anémie (D50-D64) 494 189 305 5 4 7 6 6 3 3 11 12 23 24 13 28 45 61 56 66 65 36 19 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 169 89 80 4 16 18 10 6 7 3 4 1 2 2 3 5 19 19 14 12 14 7 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 902 495 407 0 13 23 25 23 20 15 25 28 40 42 52 71 91 125 96 95 65 36 16 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 950 681 1 268 26 238 229 145 89 37 38 52 53 84 65 102 83 120 156 127 88 93 70 43 12
Demence (F00-F03) 145 60 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 14 18 31 26 34 15 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 864 587 277 0 1 0 31 85 63 55 97 81 108 91 85 58 49 37 13 8 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 546 381 165 1 1 0 6 65 110 112 97 75 33 18 11 5 5 2 0 3 2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 503 294 209 0 0 0 0 15 48 56 75 65 71 40 52 31 25 14 5 4 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 262 99 163 0 1 0 6 6 6 15 23 25 29 29 36 35 14 18 7 8 3 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 513 836 677 3 29 115 242 167 121 98 95 107 94 67 89 52 51 53 34 25 34 22 14 1
Alzheimerova nemoc (G30) 139 46 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 13 21 19 38 33 6 0
Roztroušená skleróza (G35) 109 40 69 0 0 0 0 2 6 7 7 10 10 15 14 11 10 9 4 4 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 684 412 272 5 29 50 32 27 25 41 45 48 44 47 40 52 39 48 44 33 17 12 6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 634 283 351 0 0 1 1 0 3 1 3 4 20 24 33 41 85 123 95 84 57 47 7 5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 559 1 219 1 340 3 18 52 67 75 73 78 90 157 256 221 268 251 239 283 191 142 71 16 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 248 110 138 0 2 1 0 2 1 0 4 4 8 8 9 22 26 39 40 36 26 19 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 866 393 473 4 43 60 29 22 15 11 12 23 30 38 55 60 82 122 112 91 37 16 4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 812 378 434 13 68 99 41 21 23 30 27 43 61 47 57 41 64 65 43 37 21 9 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 186 454 732 0 0 3 9 18 1 2 10 21 56 57 74 97 125 182 161 128 124 83 31 4
Angina pectoris (I20) 451 285 166 0 0 0 0 0 0 2 1 3 14 22 44 42 69 97 70 42 31 8 6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 996 670 326 0 0 0 0 0 3 0 4 15 34 56 97 115 137 179 121 94 75 38 24 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 107 667 440 0 0 0 0 0 1 1 2 6 17 35 67 116 164 217 168 131 90 51 37 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 389 184 205 0 0 0 0 1 2 5 9 10 25 23 27 31 42 51 55 54 34 16 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 304 1 162 1 142 0 1 1 5 10 12 13 15 31 38 65 92 120 276 457 384 341 244 149 43 7
Selhání srdce (I50) 1 747 922 825 0 0 0 0 0 1 1 1 5 13 21 36 82 152 276 281 266 274 228 90 20
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 590 1 288 1 302 0 0 0 0 2 8 2 8 18 41 72 90 132 271 387 408 384 374 249 127 17
Ateroskleróza (I70) 1 175 771 404 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 16 71 135 219 247 192 127 84 43 21 7
Varixy dolních končetin (I83) 899 294 605 0 0 0 0 2 3 30 43 106 134 120 99 95 96 92 31 24 13 10 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 473 815 658 0 5 19 39 47 24 36 45 56 63 62 79 82 161 211 181 136 121 69 32 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 532 830 702 128 655 277 99 64 40 27 28 30 16 15 20 17 26 23 20 15 15 14 2 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 263 729 534 39 123 64 27 22 12 19 21 33 34 29 41 83 105 144 138 90 105 77 48 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 010 567 443 201 311 98 30 5 6 5 7 12 15 8 15 20 43 42 38 51 40 37 21 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 347 724 623 0 626 492 71 33 29 19 17 18 18 5 4 5 8 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 916 542 374 0 33 42 39 43 51 72 66 103 97 55 62 81 60 54 41 8 6 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 926 468 458 0 5 6 4 1 2 3 2 2 6 17 32 77 146 186 155 127 80 48 24 3
Astma (J45-J46) 333 148 185 4 35 71 35 17 6 6 7 14 17 12 16 17 11 21 18 15 5 3 2 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 761 423 338 1 5 2 2 5 15 14 9 17 26 35 45 55 96 132 115 86 55 35 9 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 263 130 133 0 17 32 34 31 25 28 15 17 18 11 10 5 7 5 6 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 300 168 132 3 42 24 15 13 12 17 23 17 22 20 14 19 13 22 9 7 4 3 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 178 109 69 0 3 6 7 14 4 2 6 8 12 8 6 14 15 20 18 14 11 7 3 0
Peptický vřed (K25-K28) 366 220 146 0 0 0 1 0 8 13 13 18 17 11 29 39 42 52 40 39 24 11 8 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 434 590 844 0 27 28 41 64 75 72 67 66 73 69 68 79 103 141 125 111 119 77 22 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 740 347 393 0 1 82 91 117 67 74 47 41 53 30 30 21 24 29 17 9 6 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 108 967 141 12 35 44 11 13 21 25 42 65 98 65 85 93 132 143 104 66 36 16 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 138 571 567 1 26 55 10 5 10 39 48 72 114 115 85 111 129 143 90 51 16 14 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 264 116 148 0 1 3 18 35 35 32 15 23 30 13 9 11 15 9 5 5 4 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 278 99 179 4 20 23 12 15 23 10 13 23 10 7 9 14 13 20 13 24 18 5 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 234 108 126 2 6 8 4 1 2 3 3 9 8 6 11 15 23 31 33 31 18 10 7 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 281 97 184 0 0 0 0 0 0 1 5 4 13 13 11 22 39 63 40 31 31 5 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 722 405 317 2 5 9 9 21 25 23 38 65 77 70 69 63 54 74 46 31 14 17 9 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 457 243 214 0 33 31 16 12 9 10 6 6 9 8 22 21 40 58 57 46 45 23 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 154 109 45 0 0 0 0 0 0 2 6 7 12 13 22 27 29 25 6 4 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 188 91 97 0 0 1 6 9 1 2 5 10 23 13 17 20 24 23 17 8 5 1 3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 818 633 1 185 0 0 0 6 10 41 58 76 127 161 158 142 171 211 260 168 108 62 43 13 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 287 138 149 0 0 1 0 0 7 4 3 8 13 12 17 24 42 31 41 32 25 21 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 425 252 173 0 1 2 2 4 8 10 19 30 47 41 31 36 42 53 37 30 16 11 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 339 179 160 1 4 3 5 7 15 14 12 14 13 16 20 17 38 31 32 39 21 24 13 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 700 459 241 6 50 28 34 80 45 37 31 32 49 34 39 34 39 53 36 24 26 13 10 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 487 233 254 12 21 18 16 29 32 21 20 27 29 18 38 40 34 44 30 27 18 11 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 493 186 307 5 35 23 34 28 17 26 16 24 24 26 23 21 31 39 41 28 19 24 8 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 684 299 385 0 0 0 0 1 1 3 0 11 22 29 38 61 118 141 124 86 34 13 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 119 435 684 0 0 0 1 1 3 0 2 12 25 48 78 158 191 254 179 116 40 10 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 466 808 658 0 1 0 16 99 97 114 81 123 185 163 154 152 126 98 39 14 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 524 519 1 005 0 23 30 66 97 64 50 51 89 103 105 158 163 166 159 97 58 25 14 4 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 43 17 26 1 1 1 1 3 0 1 0 2 4 2 3 1 5 9 5 1 2 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 298 122 176 1 8 7 24 10 2 2 8 8 12 16 17 27 37 41 31 26 15 6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 519 714 805 0 0 0 0 5 6 18 42 106 158 160 192 165 191 167 141 89 56 18 5 0
Dorzalgie (M54) 2 760 948 1 812 0 2 5 51 91 21 31 54 134 170 168 207 237 264 355 337 267 215 109 38 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 465 761 704 1 20 40 25 51 29 38 42 95 127 153 198 191 163 143 92 42 10 4 0 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 847 296 551 0 4 7 55 69 14 16 21 30 43 61 61 68 64 90 78 78 52 24 10 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 624 123 501 28 62 37 18 65 39 32 26 31 31 27 34 24 43 39 30 27 23 6 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 328 181 147 0 1 0 2 2 3 2 6 1 10 10 20 18 47 53 49 39 35 19 9 2
Urolitiáza (N20-N23) 1 407 915 492 0 1 0 6 28 48 78 90 144 130 112 128 134 159 159 101 57 24 8 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 537 429 1 108 6 19 23 21 66 38 28 43 44 78 83 99 88 147 177 173 136 122 92 47 7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 079 1 079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 25 52 108 211 315 212 87 43 12 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 031 1 031 0 2 68 108 69 76 50 53 41 50 47 50 56 56 88 107 57 30 13 9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 171 21 150 0 0 0 5 10 15 13 8 24 29 20 14 12 11 4 3 0 1 1 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 290 0 290 0 2 3 4 15 38 33 36 45 44 23 25 9 4 4 1 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 576 0 1 576 0 0 0 17 37 74 73 84 147 256 331 270 96 65 57 35 17 14 2 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 513 5 3 508 0 3 5 11 60 159 272 303 375 391 303 284 254 328 366 215 137 41 6 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 220 0 1 220 0 0 0 6 78 221 242 264 214 185 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 331 0 1 331 0 0 0 1 56 181 316 341 274 146 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 894 0 2 894 0 0 0 2 214 614 853 731 382 94 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 394 0 394 0 0 0 0 45 85 120 96 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 678 0 3 678 0 0 0 2 185 714 1 103 1 065 500 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 089 0 1 089 0 0 0 0 36 162 309 322 212 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 136 0 136 0 0 0 0 13 29 41 29 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 313 173 140 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 391 222 169 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 641 359 282 53 138 237 63 32 24 12 19 13 13 9 5 6 7 4 1 1 2 1 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 698 385 313 1 1 8 18 23 9 11 7 32 47 42 51 62 80 117 56 44 54 23 10 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 906 639 1 267 2 37 180 260 261 157 132 111 103 96 79 71 60 79 87 61 51 40 25 13 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 384 180 204 0 2 5 2 0 6 10 5 19 34 40 42 34 37 56 45 26 14 6 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 857 1 817 2 040 102 325 232 305 328 79 83 88 105 159 126 159 162 234 325 303 261 219 170 76 16
Nitrolební poranění (S06) 1 654 1 070 584 7 73 89 102 147 164 103 95 97 108 65 90 67 87 88 79 56 68 36 29 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 106 742 364 54 171 105 102 77 71 51 58 48 39 51 50 29 35 37 28 34 24 25 17 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 803 375 428 0 30 132 121 22 19 22 18 24 34 33 30 52 57 67 51 44 32 11 2 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 821 257 564 0 5 6 6 2 5 4 7 1 8 7 16 32 36 82 67 117 146 164 97 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 745 374 371 0 7 15 32 24 28 33 34 54 78 44 75 68 76 66 49 28 20 11 2 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 172 2 556 1 616 1 58 148 209 231 277 257 242 300 344 291 261 222 266 281 212 182 168 145 66 11
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 199 130 69 6 73 17 9 7 7 10 7 8 11 11 4 6 6 4 5 3 1 3 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 497 234 263 2 62 16 41 72 36 36 25 34 34 24 20 26 17 14 15 8 9 2 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 364 164 200 1 5 3 6 8 4 6 7 16 21 30 21 29 30 62 52 34 15 9 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 111 60 51 0 0 2 7 10 7 10 5 15 16 7 7 8 5 6 4 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 248 134 114 7 45 16 13 22 7 14 14 11 13 15 8 13 18 10 10 4 7 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 549 303 246 29 50 29 34 37 14 2 11 7 21 16 31 28 42 61 49 40 28 13 5 2
Řízení antikoncepce (Z30) 145 1 144 1 0 0 0 6 3 11 26 40 41 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 338 3 747 3 591 7 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 528 246 282 0 1 3 2 2 5 4 11 19 26 30 47 45 84 112 77 42 13 5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 624 2 444 7 180 31 99 100 132 211 590 1 186 1 464 1 469 835 430 365 379 475 623 556 379 187 83 28 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 129 144 54 668 74 475 8 982 4 359 4 081 3 487 4 595 5 740 7 443 7 781 7 831 7 471 6 093 6 721 7 143 9 437 11 802 9 265 6 996 5 140 3 200 1 363 214
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 0,3 0,3 2,8 1,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 1 0,7 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 0,8 1,1 4,1 4 1,6 1,7 1,7 1,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 1 0,9 2 1,5 4,8 2,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0
Septikémie (A40-A41) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,8 2,9 2,7 4,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 1,9 2 4,6 3,8 3,2 2,2 3,3 2,8 2,1 1,6 1,5 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,8 1,8 2,4 3,6 6,1 4,4 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,4 2,3 2,9 2,6 2,9 3 1,4 4,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 2 2,1 1,4 1,4 1,1 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 1 1,1 1,2 2,1 2,8 4,8 2,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,8 1,3 1,8 1,8 2 1,9 1,6 1 1 2,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1 1,2 1 1,1 0,9 0,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 1,5 2,3 3 2,1 2,6 0,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,7 1,9 1,5 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1,2 1,4 2,5 3,9 5,2 5,2 5,2 4,9 4,5 5,8 2,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 2 3 1,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,3 2,1 2,4 2,7 1,1 0,8 1,3 1,3 0,7 1,1 1,2 1,2 1,9 1,8 2,7 2,9 4 4,9 5 4,5 3,9 3,4 2,4 2,3
Anémie (D50-D64) 0,6 0,5 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,8 1 1,5 2,7 4,3 4,4 6,4 2,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 1,2 1 0 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 1 1,4 1,6 2,1 2,5 3,9 4,3 4,4 5,4 2,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,4 1,7 3,1 3,2 7,2 4,8 3,5 2,3 0,8 0,7 1 0,8 1,2 1,2 1,9 1,7 2,1 2,7 3,3 3,6 6,1 8,5 14,6 28,1
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,3 1,7 4,1 5,1 4,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,1 1,4 0,7 0 0 0 0,7 2,2 1,4 1 1,8 1,3 1,5 1,6 1,6 1,2 0,9 0,6 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0,9 0,4 0,1 0 0 0,1 1,7 2,4 2,1 1,8 1,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0,4 1 1,1 1,4 1 1 0,7 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 2,1 1,6 0,4 0,9 2,4 5,9 4,4 2,6 1,9 1,7 1,7 1,3 1,2 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 1 2,2 2,7 4,8 2,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 2,5 4 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,7 0,6 0,9 1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 0,7 0,8 1,1 1,4 1,1 1,5 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0,7 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,5 2,1 2,5 3,5 3,7 5,7 2,4 11,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 3 3,2 0,4 0,5 1,1 1,6 2 1,6 1,5 1,6 2,4 3,6 4 4,9 5,1 4,2 4,8 5 5,9 4,7 1,9 2,7 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,5 1,7 2,3 0,3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1 1,1 0,5 1,3 1,3 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1 1,2 1,4 2,1 2,9 3,8 2,4 1,9 1,4 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 0,9 1 1,6 2,1 2,1 1 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 1,1 0,8 1,1 1,1 1,1 1,5 1,4 1,1 0,7 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 1,1 1,8 0 0 0,1 0,2 0,5 0 0 0,2 0,3 0,8 1 1,4 2 2,2 3,1 4,2 5,3 8,2 10,1 10,5 9,4
Angina pectoris (I20) 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 0,9 1,2 1,7 1,8 1,7 2 1 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1 1,8 2,3 2,4 3,1 3,2 3,9 4,9 4,6 8,1 9,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,3 1,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,2 2,4 2,9 3,7 4,4 5,4 5,9 6,2 12,6 9,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 2,2 2,2 1,9 1,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,8 2,8 2,8 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 1,2 1,7 2,4 4,9 7,8 10 14,1 16 18,2 14,6 16,4
Selhání srdce (I50) 2,1 2,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,7 2,7 4,7 7,3 11 18 27,8 30,5 46,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,1 3,2 3,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,6 1,3 1,7 2,7 4,8 6,6 10,6 15,9 24,6 30,3 43,1 39,8
Ateroskleróza (I70) 1,4 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,3 2,7 3,9 4,2 5 5,3 5,5 5,2 7,1 16,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0,7 1,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,8 1,6 1,9 2,2 1,8 1,9 1,7 1,6 0,8 1 0,9 1,2 0,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,8 2 1,6 0 0,2 0,4 0,9 1,2 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,5 1,7 2,8 3,6 4,7 5,6 8 8,4 10,9 11,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 2 1,7 15,5 19,8 5,8 2,4 1,7 0,9 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,6 1 1,7 0,7 2,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,5 1,8 1,3 4,7 3,7 1,3 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,7 1,9 2,5 3,6 3,7 6,9 9,4 16,3 21,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 1,4 1,1 24,4 9,4 2,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,8 0,7 1 2,1 2,6 4,5 7,1 11,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 1,8 1,5 0 18,9 10,3 1,7 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 1,3 0,9 0 1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,2 1,6 1,4 1 1,1 1,6 1,1 0,9 1,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,6 1,6 2,6 3,2 4 5,3 5,3 5,8 8,1 7
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,4 0,5 1,1 1,5 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7 2,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,9 1 0,8 0,1 0,2 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,7 2,3 3 3,6 3,6 4,3 3,1 4,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,3 0 0,5 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,4 0,3 0,4 1,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 0,9 1 1,6 1,6 1,3 2,7 2,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,7 1,4 2 0 0,8 0,6 1 1,7 1,6 1,4 1,2 1 1 1,2 1,3 1,6 1,8 2,4 3,3 4,6 7,8 9,4 7,5 16,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,9 0,9 0,9 0 0 1,7 2,2 3,1 1,4 1,4 0,9 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,3 2,4 0,3 1,5 1,1 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1 1,4 1,2 1,6 1,9 2,3 2,4 2,7 2,7 2,4 1,9 0,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,4 1,4 0,1 0,8 1,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,9 1,1 1,6 2,1 1,6 2,3 2,3 2,4 2,3 2,1 1,1 1,7 1 2,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,4 0 0 0,1 0,4 0,9 0,8 0,6 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 1 1,2 0,6 0,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1,3 1,2 1,2 2,4 7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 1,1 1 1,3 2 0,6 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,7 1 1,1 1,3 1,3 1,3 1 1,3 1,2 1,3 0,9 2,1 3,1 2,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 1 1,5 1,9 3 2,8 1,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,2 1,6 2,9 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,1 1,4 2 2,3 2,8 2,6 3,5 3,7 4,4 4,4 4,5 4,1 5,2 4,4 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 1,1 1,3 1,6 2,6 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,2 1,1 1,3 1,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 0,8 1,6 1,4 2,9 4,4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 1,1 0,6 0,7 1,5 0,6 0,8 2,1 1 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1 1,7 1,6 3,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0,6 0,6 1,5 0,6 0,4 0,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,5 0,7 0,6 1,1 0,5 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,2 1,2 2,9 2,7 2,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,8 0,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 2,1 2,4 3,2 3,6 2,2 1,6 0,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,4 0,9 1,4 3,2 3,4 4,3 4,7 4,8 2,6 1,2 0,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 2 1,6 0 0 0 0,4 2,6 2,1 2,2 1,5 1,9 2,6 2,9 2,8 3,1 2,2 1,7 1 0,6 0,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 1,3 2,4 0 0,7 0,6 1,6 2,5 1,4 0,9 0,9 1,4 1,4 1,9 2,9 3,3 2,9 2,7 2,5 2,4 1,6 1,7 1,4 4,7
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8 1,1 1 0,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,8 1,8 1,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,6 2,2 2,9 3,5 3,4 3,4 2,8 3,7 3,7 3,7 2,2 1,7 0
Dorzalgie (M54) 3,4 2,3 4,4 0 0,1 0,1 1,2 2,4 0,5 0,6 1 2,1 2,4 3 3,8 4,8 4,7 6,1 8,8 11 14,1 13,3 12,9 9,4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,8 1,9 1,7 0,1 0,6 0,8 0,6 1,3 0,6 0,7 0,8 1,5 1,8 2,7 3,7 3,9 2,9 2,4 2,4 1,7 0,7 0,5 0 2,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 0,7 1,3 0 0,1 0,1 1,3 1,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 1,1 1,1 1,4 1,1 1,5 2 3,2 3,4 2,9 3,4 4,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,8 0,3 1,2 3,4 1,9 0,8 0,4 1,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 0,8 1,1 1,5 0,7 0,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 0,9 1,3 1,6 2,3 2,3 3,1 4,7
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 2,2 1,2 0 0 0 0,1 0,7 1 1,5 1,6 2,2 1,8 2 2,4 2,7 2,8 2,7 2,6 2,4 1,6 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,9 1,1 2,7 0,7 0,6 0,5 0,5 1,7 0,8 0,5 0,8 0,7 1,1 1,5 1,8 1,8 2,6 3 4,5 5,6 8 11,2 15,9 16,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2,2 3,7 5,4 5,5 3,6 2,8 1,5 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 2,5 0 0,2 2,1 2,3 1,7 2 1,1 1 0,8 0,8 0,7 0,9 1 1,1 1,6 1,8 1,5 1,2 0,9 1,1 0,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 3,8 0 0 0 0,4 1 1,6 1,4 1,5 2,3 3,6 5,9 5 1,9 1,1 1 0,9 0,7 0,9 0,2 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0 8,5 0 0,1 0,1 0,3 1,6 3,4 5,1 5,5 5,8 5,5 5,4 5,2 5,2 5,8 6,2 5,6 5,7 2,7 0,7 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,5 0 2,9 0 0 0 0,1 2 4,8 4,6 4,8 3,3 2,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 3,2 0 0 0 0 1,5 3,9 6 6,2 4,2 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,5 0 7 0 0 0 0 5,6 13,3 16,1 13,4 5,9 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 1 0 0 0 0 1,2 1,8 2,3 1,8 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,5 0 8,9 0 0 0 0 4,8 15,4 20,8 19,5 7,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,3 0 2,6 0 0 0 0 0,9 3,5 5,8 5,9 3,3 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,6 0,8 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 0,4 0,3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0,4 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 6,4 4,2 5 1,5 0,8 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 2,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0,9 0,8 0,1 0 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7 0,8 0,9 1,3 1,4 2 1,5 1,8 3,6 2,8 3,4 4,7
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,3 1,6 3,1 0,2 1,1 3,8 6,3 6,8 3,4 2,5 2 1,6 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 2,1 2,6 3 4,4 2,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 1 1,2 1,1 0,9 0,7 0,3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,7 4,5 4,9 12,4 9,8 4,9 7,4 8,6 1,7 1,6 1,6 1,6 2,2 2,3 2,9 3,3 4,1 5,5 7,9 10,8 14,4 20,7 25,8 37,5
Nitrolební poranění (S06) 2 2,6 1,4 0,8 2,2 1,9 2,5 3,8 3,5 1,9 1,7 1,5 1,5 1,2 1,7 1,4 1,5 1,5 2,1 2,3 4,5 4,4 9,8 9,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 1,8 0,9 6,6 5,2 2,2 2,5 2 1,5 1 1,1 0,7 0,5 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 1,4 1,6 3 5,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0,9 1 0 0,9 2,8 2,9 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1 1 1,1 1,3 1,8 2,1 1,3 0,7 4,7
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 0,6 1,4 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 1,4 1,7 4,8 9,6 20 32,9 30,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,9 0 0,2 0,3 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,1 0,8 1,4 1,4 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 0,7 2,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,1 6,3 3,9 0,1 1,7 3,1 5,1 6 6 4,9 4,4 4,6 4,8 5,2 4,8 4,5 4,7 4,8 5,5 7,5 11 17,7 22,4 25,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 0,7 2,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,6 0,6 0,2 1,9 0,3 1 1,9 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6 0,2 1 2,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 1,1 1,4 1,4 1 1,1 1,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 0,3 0,8 1,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,7 0,6 3,5 1,5 0,6 0,8 1 0,3 0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1 1,3 1,7 1,8 1,6 1,7 4,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 9,2 8,7 890,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,7 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1,5 1,9 2 1,7 0,9 0,6 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,7 6 17,3 3,8 3 2,1 3,2 5,5 12,7 22,4 26,8 22,7 11,7 7,7 6,7 7,7 8,4 10,6 14,5 15,7 12,3 10,1 9,5 4,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 157,1 134,1 179,7 1 089,9 131,5 85,4 84,4 120,2 123,9 140,6 142,5 121,1 104,9 109,2 124,1 145 166,5 201,4 241,8 289,2 338 389,9 462,5 501,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)