8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 181 184 26 87 62 24 16 14 16 13 5 9 4 5 5 17 20 14 14 7 3 4 0 365
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 264 333 36 133 54 51 42 40 26 21 16 18 11 11 14 23 19 19 14 30 15 4 0 597
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 25 9 0 1 0 1 0 3 4 3 0 3 3 4 5 2 1 2 1 0 0 1 0 34
Septikémie (A40-A41) 99 107 1 9 4 3 1 1 3 3 5 3 7 5 14 17 27 38 19 18 17 10 1 206
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 818 895 51 154 175 89 134 143 94 104 103 75 61 56 62 91 78 73 60 50 41 17 2 1 713
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 302 217 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 18 26 47 94 117 83 50 42 24 5 0 519
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 256 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 18 50 76 87 68 42 22 9 1 0 386
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 150 119 0 0 0 1 3 1 2 3 8 7 12 11 21 28 34 36 40 34 23 4 1 269
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3 541 0 0 0 0 0 0 2 6 22 31 50 49 75 74 90 75 43 17 7 3 0 544
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 113 0 0 0 0 0 1 1 2 8 12 6 9 4 19 16 16 10 5 4 0 0 113
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 69 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 9 7 6 20 7 4 3 0 0 0 69
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 24 53 61 40 34 16 7 2 0 244
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 301 126 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 1 12 28 69 95 81 61 41 25 6 0 427
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 875 728 2 11 11 6 9 10 23 13 48 40 72 81 190 274 320 210 135 85 41 21 1 1 603
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 115 0 0 0 0 1 4 9 16 17 14 12 11 6 6 10 8 2 0 0 0 0 116
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 125 82 0 0 0 0 1 1 1 0 4 4 3 17 21 38 50 31 16 16 3 1 0 207
Leiomyom dělohy (D25) 0 576 0 0 0 0 0 0 4 15 55 144 173 92 37 27 15 10 4 0 0 0 0 576
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 056 1 205 12 41 53 54 59 70 57 71 133 163 139 155 210 254 322 216 124 82 34 10 2 2 261
Anémie (D50-D64) 189 311 4 5 3 6 3 6 4 10 13 25 17 19 26 56 58 52 64 69 45 13 2 500
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 106 102 4 16 28 12 10 4 7 3 5 5 4 9 9 20 18 17 15 13 8 1 0 208
Diabetes mellitus (E10-E14) 561 481 0 7 17 30 18 18 23 23 38 34 41 60 94 126 144 126 98 76 52 16 1 1 042
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 595 1 163 22 201 152 114 82 36 41 46 57 68 93 91 119 118 155 117 76 73 62 28 7 1 758
Demence (F00-F03) 36 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 16 24 28 25 10 3 119
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 673 279 0 0 0 24 103 80 76 85 95 110 100 88 74 53 36 20 7 1 0 0 0 952
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 452 162 0 1 1 10 71 137 149 123 63 23 19 8 5 2 1 0 0 0 1 0 0 614
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 265 232 0 1 0 6 19 36 64 69 69 44 36 44 45 31 20 5 5 2 1 0 0 497
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 99 178 2 7 0 0 9 4 11 16 29 37 35 46 34 23 11 6 3 3 1 0 0 277
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 810 696 5 24 133 196 174 111 95 113 115 91 75 79 67 61 49 27 32 24 23 11 1 1 506
Alzheimerova nemoc (G30) 44 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 15 17 26 36 16 11 1 132
Roztroušená skleróza (G35) 41 85 0 0 0 1 2 7 6 10 11 7 20 13 20 9 11 4 4 1 0 0 0 126
Epilepsie (G40, G41) 407 277 7 31 45 40 37 40 36 37 43 51 53 51 55 39 43 25 26 18 6 1 0 684
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 308 359 0 0 0 1 1 1 0 7 8 16 26 36 55 75 119 95 99 69 44 13 2 667
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 246 1 337 2 22 59 89 71 71 84 113 195 216 207 232 298 247 260 186 124 70 29 7 1 2 583
Katarakta (H25-H26, H28) 174 296 0 1 1 1 0 3 1 1 5 8 9 13 29 40 78 74 79 86 32 8 1 470
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 452 549 2 44 53 28 22 23 20 31 29 35 42 56 72 127 144 102 84 57 20 10 0 1 001
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 471 481 15 121 103 45 27 21 26 31 48 48 62 59 70 80 76 45 36 28 7 4 0 952
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 482 835 0 0 1 8 12 1 11 13 34 33 71 87 108 194 191 152 146 129 85 37 4 1 317
Angina pectoris (I20) 306 181 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6 28 39 62 76 87 75 47 39 17 1 0 487
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 621 295 0 0 0 0 1 0 0 3 16 39 51 80 110 157 142 110 84 68 33 18 4 916
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 554 347 0 0 0 0 0 0 1 3 4 16 36 52 64 122 164 120 108 108 71 29 3 901
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 159 185 0 0 0 0 0 2 4 5 7 18 17 18 33 40 36 51 38 44 24 7 0 344
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 175 1 077 1 2 1 5 9 12 14 28 26 60 55 83 150 286 430 372 319 239 112 46 2 2 252
Selhání srdce (I50) 920 866 0 0 0 0 0 2 1 2 7 13 23 45 81 161 238 275 290 293 249 93 13 1 786
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 484 1 395 2 2 1 1 4 5 4 10 23 45 59 127 205 326 448 421 367 415 269 131 14 2 879
Ateroskleróza (I70) 733 433 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 29 62 127 218 212 192 127 95 57 28 5 1 166
Varixy dolních končetin (I83) 319 547 0 0 0 0 4 7 33 67 109 90 103 89 104 105 77 41 16 12 6 3 0 866
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 858 692 0 8 31 57 60 31 38 30 47 57 79 71 112 196 186 185 125 133 76 24 4 1 550
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 881 734 178 727 272 108 82 36 34 22 35 20 12 13 11 15 13 15 8 11 2 0 1 1 615
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 762 587 35 150 96 51 29 18 24 28 39 30 33 49 82 88 118 110 114 114 81 54 6 1 349
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 550 497 175 361 100 31 20 5 9 7 8 11 13 16 31 22 35 45 45 52 48 12 1 1 047
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 003 834 0 874 722 95 50 28 11 10 15 11 9 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 837
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 576 435 0 26 36 38 70 72 58 79 111 117 79 64 81 77 54 27 13 4 5 0 0 1 011
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 491 470 2 11 7 6 2 0 0 2 4 6 17 28 79 163 176 165 123 91 64 13 2 961
Astma (J45-J46) 173 229 0 46 76 46 31 11 10 14 15 23 14 18 22 21 23 16 9 5 2 0 0 402
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 395 349 1 8 0 2 9 19 14 17 16 12 37 36 50 113 142 92 69 62 29 14 2 744
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 130 127 0 17 40 25 24 31 28 22 24 10 6 9 6 6 3 2 3 1 0 0 0 257
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 156 117 5 37 23 16 8 13 17 15 22 18 16 14 15 18 13 15 5 0 3 0 0 273
Nemoci jícnu (K20-K23) 109 81 1 2 8 9 15 8 5 5 7 8 9 8 13 16 25 20 9 12 9 1 0 190
Peptický vřed (K25-K28) 215 170 0 0 0 3 2 11 10 11 19 19 20 22 35 31 46 32 51 35 26 12 0 385
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 566 844 10 30 44 55 84 112 71 68 90 67 56 70 77 97 112 116 93 82 49 27 0 1 410
Nemoci appendixu (K35-K38) 346 399 0 4 58 120 122 96 76 46 51 40 29 15 29 17 18 16 4 4 0 0 0 745
Tříselná kýla (K40) 1 042 126 16 81 50 5 10 24 21 43 80 92 67 92 97 131 136 112 65 35 11 0 0 1 168
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 553 530 1 49 49 15 7 13 35 42 100 100 81 85 102 138 132 75 33 16 8 1 1 1 083
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 142 165 0 1 5 22 32 31 26 30 33 26 17 15 12 20 15 9 6 2 4 1 0 307
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 112 156 9 21 16 14 18 22 15 14 18 10 7 3 16 11 17 19 16 13 7 2 0 268
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 123 136 2 14 10 1 3 4 9 4 7 21 6 8 23 26 36 19 22 19 17 8 0 259
Divertikulární nemoc střeva (K57) 123 182 0 0 0 0 0 0 4 5 9 14 14 19 29 30 53 40 24 38 18 7 1 305
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 402 329 2 9 7 9 16 22 34 46 58 99 79 67 63 69 56 29 24 25 12 5 0 731
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 248 236 1 38 29 19 17 12 20 7 8 12 11 19 35 53 58 42 29 39 26 7 2 484
Alkoholické onemocnění jater (K70) 94 40 0 0 0 0 0 2 0 4 2 14 10 14 24 33 21 6 3 1 0 0 0 134
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 95 110 0 0 4 4 5 5 6 4 15 14 11 23 27 31 29 14 6 4 3 0 0 205
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 627 1 228 0 0 0 4 19 35 60 102 136 146 138 152 207 241 224 163 103 65 43 16 1 1 855
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 142 167 0 2 2 0 1 4 4 8 12 17 18 20 21 45 36 52 27 24 6 10 0 309
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 240 158 0 0 1 3 2 8 13 17 23 32 44 36 43 59 36 25 30 14 10 2 0 398
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 210 208 1 0 10 16 9 13 12 13 17 15 31 19 29 34 46 21 39 44 33 13 3 418
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 401 236 5 39 36 29 48 47 40 31 39 32 19 29 37 50 49 33 33 23 16 2 0 637
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 238 313 16 23 19 19 36 32 29 20 37 27 37 49 40 42 42 30 23 12 11 7 0 551
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 261 342 6 33 33 60 37 19 25 27 32 23 36 26 36 35 42 45 30 33 16 8 1 603
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 427 612 0 0 0 0 1 1 2 8 5 27 42 54 86 182 229 190 124 69 13 6 0 1 039
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 566 940 0 0 0 1 1 1 2 5 11 34 55 114 158 271 356 263 152 62 13 7 0 1 506
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 823 601 0 0 1 7 86 111 82 117 148 187 157 132 134 118 84 43 13 3 1 0 0 1 424
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 508 1 028 0 26 18 82 114 62 52 51 86 101 127 113 175 175 142 105 50 35 15 7 0 1 536
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 13 39 0 2 1 2 2 0 3 3 5 4 3 4 3 7 2 5 3 3 0 0 0 52
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 132 198 1 5 7 19 23 3 4 5 11 21 15 20 32 29 45 33 27 21 9 0 0 330
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 715 909 0 0 0 0 1 16 22 51 107 184 179 199 230 181 174 142 64 54 17 3 0 1 624
Dorzalgie (M54) 1 022 1 931 0 2 7 63 104 37 30 86 125 190 198 195 261 298 353 343 287 214 121 38 1 2 953
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 804 708 0 34 30 22 32 43 23 47 102 157 146 161 203 187 159 96 43 20 5 2 0 1 512
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 357 650 0 1 13 59 48 24 18 27 36 69 62 70 96 105 116 92 64 69 30 8 0 1 007
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 143 566 45 69 35 21 73 55 49 34 39 39 23 20 30 33 47 31 26 29 9 2 0 709
Selhání ledvin (N17-N19) 176 157 0 2 0 0 1 3 5 9 5 11 10 12 26 33 44 57 34 50 23 8 0 333
Urolitiáza (N20-N23) 902 456 0 0 1 6 25 54 70 99 118 145 111 110 143 178 147 85 35 19 10 2 0 1 358
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 438 1 246 8 26 37 29 82 59 43 38 53 79 104 90 121 153 183 168 125 130 97 53 6 1 684
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 949 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 19 44 113 200 259 181 84 35 5 2 0 949
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 991 0 5 82 108 66 80 70 45 45 58 51 53 38 50 69 78 39 33 16 4 1 0 991
Nemoci prsu (N60-N64) 27 201 0 1 1 1 23 29 20 25 34 27 17 12 13 14 6 0 3 1 0 1 0 228
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 344 0 0 2 2 17 56 43 54 55 36 31 22 9 5 7 2 1 1 1 0 0 344
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 1 692 0 0 0 13 44 70 78 104 198 249 351 273 113 77 48 37 23 10 1 3 0 1 692
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 11 3 903 0 3 1 9 66 178 323 363 476 388 310 277 317 384 389 269 94 48 17 2 0 3 914
Lékařský potrat (O04) 0 1 407 0 0 0 3 92 261 282 313 295 154 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 407
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 1 360 0 0 0 0 70 172 345 351 304 110 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 3 134 0 0 0 1 205 630 922 801 502 71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 134
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 438 0 0 0 0 44 97 130 107 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 3 583 0 0 0 0 173 736 1 053 1 049 490 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 583
Ostatní porody (O81-O84) 0 968 0 0 0 0 40 139 316 281 157 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 76 0 0 0 0 4 15 21 23 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 140 166 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 221 197 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 395 275 59 141 250 64 45 18 12 11 11 17 13 4 6 5 8 3 1 1 1 0 0 670
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 404 390 0 0 7 14 33 12 14 18 20 44 41 56 76 101 110 80 71 52 35 9 1 794
Břišní a pánevní bolest (R10) 621 1 219 1 51 176 277 291 132 105 92 109 97 71 51 56 78 78 67 44 37 22 5 0 1 840
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 117 134 0 1 1 0 1 5 7 6 19 25 26 28 36 26 36 20 7 7 0 0 0 251
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 876 2 057 113 345 203 292 366 78 76 93 146 130 148 142 202 265 307 281 244 257 160 74 11 3 933
Nitrolební poranění (S06) 1 244 603 5 75 99 124 163 189 152 122 127 91 91 89 84 107 83 60 60 46 56 20 4 1 847
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 873 471 59 234 101 138 107 88 78 57 68 51 55 39 43 48 46 33 23 31 26 17 2 1 344
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 369 454 0 32 125 141 22 21 15 22 24 35 38 25 64 74 58 52 27 29 14 5 0 823
Zlomenina kosti stehenní (S72) 279 608 0 5 5 5 5 5 3 8 6 17 7 19 33 51 86 93 100 159 179 88 13 887
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 386 378 0 4 15 25 30 34 31 46 69 59 59 60 78 70 67 49 30 20 12 6 0 764
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 642 1 782 7 60 168 212 288 324 298 273 359 345 280 230 278 259 256 224 168 168 147 72 8 4 424
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 162 70 9 82 19 10 5 5 19 16 11 10 12 4 6 6 6 4 3 3 2 0 0 232
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 287 295 11 95 22 34 73 37 25 30 39 44 32 27 23 28 19 12 12 12 5 1 1 582
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 223 249 1 7 4 5 10 15 12 11 13 11 17 23 42 68 87 51 53 18 18 6 0 472
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 77 54 0 1 5 1 5 8 10 22 14 20 14 5 9 7 5 1 1 1 2 0 0 131
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 133 114 8 63 20 19 13 8 7 3 14 8 9 9 14 13 13 12 5 4 4 1 0 247
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 300 210 18 51 28 28 16 5 8 7 11 16 16 25 46 53 68 48 31 23 7 4 1 510
Řízení antikoncepce (Z30) 1 228 0 0 0 0 3 11 12 20 67 91 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 3 717 3 459 7 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 176
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 188 258 1 3 1 0 0 1 4 7 10 17 22 20 60 95 102 58 27 10 6 2 0 446
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 012 5 557 30 173 199 126 187 433 938 1 242 1 236 569 300 296 367 395 371 315 182 127 63 17 3 7 569
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 56 321 76 474 8 941 5 208 4 451 3 649 4 928 6 050 7 523 8 117 8 479 6 995 6 264 6 396 8 263 10 349 11 319 9 004 6 575 5 471 3 333 1 333 147 132 795
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0,4 3,2 2,5 1,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 1,4 0 0,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,8 4,4 3,8 1,2 1,3 1,1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 2 1,9 1,4 0 0,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 1,1 0,9 1,2 2,1 3,6 3,5 0,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 2,1 6,3 4,4 3,8 2,2 3,4 2,8 1,7 1,8 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,4 2,1 2,8 3,3 5,1 6,1 7 2,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 2,1 2,4 2,3 2,8 3 1,8 0 0,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,9 1,3 1,6 1,9 1,9 1,4 1,1 0,4 0 0,5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1 1,8 2,2 2,9 1,4 3,5 0,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1 1,4 1,2 1,6 2,1 2 1,1 0,9 1,1 0 0,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0 0 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,1 1,1 1,6 1 0,9 0,7 0 0,3
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,5 1,2 1,7 2,3 2,8 2,7 3,1 2,1 0 0,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2,1 1,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,7 0,6 1,3 1,6 3,5 4,6 5,8 6 6,2 5,6 5,1 7,5 3,5 1,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,7 1 0,4 0,4 0 0,3
Leiomyom dělohy (D25) 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,2 3,1 1,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0,7
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,6 2,9 1,5 1,2 1,1 1,4 1,5 1,4 1 1,2 1,9 2,5 2,5 3,1 3,9 4,3 5,9 6,1 5,7 5,4 4,2 3,6 7 2,7
Anémie (D50-D64) 0,5 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 1,5 2,9 4,5 5,6 4,6 7 0,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1 0,4 0 0,3
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,4 1,2 0 0,2 0,4 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,2 1,7 2,1 2,6 3,6 4,5 5 6,5 5,7 3,5 1,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1,5 2,8 2,7 5,7 3,3 2,9 2,1 0,7 0,8 0,8 0,8 1 1,7 1,8 2,2 2 2,8 3,3 3,5 4,8 7,7 10 24,4 2,1
Demence (F00-F03) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1 1,8 3,1 3,6 10,5 0,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,6 0,7 0 0 0 0,6 2,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,7 1,8 1,7 1,4 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0 0 0 1,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,1 0,4 0 0 0 0,3 1,8 2,7 2,7 2,1 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,7
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,6 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,2 1,2 1 0,7 0,7 0,9 0,8 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,6
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,3
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 1,7 0,6 0,7 2,9 4,9 4,4 2,2 1,7 2 1,6 1,4 1,4 1,6 1,2 1 0,9 0,8 1,5 1,6 2,9 3,9 3,5 1,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 2,4 2 3,9 3,5 0,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,2
Epilepsie (G40, G41) 1 0,7 0,9 0,9 1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 1 1 1 0,7 0,8 0,7 1,2 1,2 0,7 0,4 0 0,8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1 1,3 2,2 2,7 4,6 4,5 5,5 4,6 7 0,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 3,2 0,2 0,6 1,3 2,2 1,8 1,4 1,5 2 2,7 3,3 3,8 4,6 5,5 4,1 4,8 5,3 5,7 4,6 3,6 2,5 3,5 3,1
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,4 2,1 3,6 5,6 4 2,9 3,5 0,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1,3 0,2 1,3 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 1,1 1,3 2,1 2,6 2,9 3,9 3,7 2,5 3,6 0 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 1,2 1,8 3,4 2,2 1,1 0,7 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,7 1,8 0,9 1,4 0 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 2 0 0 0 0,2 0,3 0 0,2 0,2 0,5 0,5 1,3 1,7 2 3,3 3,5 4,3 6,7 8,4 10,6 13,2 13,9 1,6
Angina pectoris (I20) 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 2,1 2,2 2,6 2,1 0,4 0 0,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,6 2 2,6 2,6 3,1 3,9 4,5 4,1 6,4 13,9 1,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1 1,2 2 3 3,4 5 7,1 8,9 10,3 10,5 1,1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,5 1,7 2,9 3 2,5 0 0,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,9 2,6 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,9 1 1,6 2,8 4,8 7,9 10,6 14,7 15,7 14 16,4 7 2,7
Selhání srdce (I50) 2,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,5 2,7 4,4 7,8 13,3 19,2 31,1 33,2 45,3 2,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,6 3,4 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 2,5 3,8 5,5 8,2 12 16,9 27,2 33,6 46,7 48,8 3,5
Ateroskleróza (I70) 1,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,2 2,3 3,7 3,9 5,5 5,8 6,2 7,1 10 17,4 1,4
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 1,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,2 1,5 1,4 1,9 1,8 1,9 1,8 1,4 1,2 0,7 0,8 0,7 1,1 0 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,1 1,7 0 0,2 0,7 1,4 1,5 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 1,4 1,4 2,1 3,3 3,4 5,3 5,8 8,7 9,5 8,6 13,9 1,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,2 1,8 21,9 20,7 5,9 2,7 2,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,2 0 3,5 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 1,4 4,3 4,3 2,1 1,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 1 1,5 1,5 2,2 3,1 5,2 7,5 10,1 19,3 20,9 1,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,3 1,2 21,5 10,3 2,2 0,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 1,3 2,1 3,4 6 4,3 3,5 1,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 2 0 24,9 15,6 2,4 1,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,4 1 0 0,7 0,8 1 1,8 1,4 1,1 1,4 1,6 1,8 1,4 1,3 1,5 1,3 1 0,8 0,6 0,3 0,6 0 0 1,2
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,2 1,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,5 2,7 3,2 4,7 5,7 6 8 4,6 7 1,2
Astma (J45-J46) 0,4 0,6 0 1,3 1,6 1,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0 0 0,5
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 0,8 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,7 0,9 1,9 2,6 2,6 3,2 4,1 3,6 5 7 0,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0 0,5 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,3 0,6 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0 0,4 0 0 0,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4 0,8 1,1 0,4 0 0,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,9 2,3 2,3 3,2 4,3 0 0,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 2 1,2 0,9 0,9 1,4 2,1 2,2 1,3 1,2 1,3 1 1 1,4 1,4 1,6 2 3,3 4,3 5,4 6,1 9,6 0 1,7
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,8 1 0 0,1 1,3 3 3,1 1,9 1,4 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0,9
Tříselná kýla (K40) 2,6 0,3 2 2,3 1,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,8 1,1 1,4 1,2 1,8 1,8 2,2 2,5 3,2 3 2,3 1,4 0 0 1,4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,3 0,1 1,4 1,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,7 1,4 1,5 1,5 1,7 1,9 2,3 2,4 2,1 1,5 1 1 0,4 3,5 1,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,4 0 0 0,1 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,5 0,4 0 0,4
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,4 1,1 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0 0,3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5 1 1,2 2,1 2,9 0 0,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,1 2,5 2,2 2,5 3,5 0,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1 0,8 1,1 1,6 1,5 1,8 0 0,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,1 1,1 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 2,6 3,2 2,5 7 0,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0 0 0,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,5 2,9 0 0 0 0,1 0,5 0,7 1,1 1,8 1,9 2,2 2,5 3 3,8 4 4,1 4,6 4,7 4,3 5,4 5,7 3,5 2,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,3 0,4 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 1,5 1,2 1,6 0,7 3,6 0 0,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 0,7 0,8 1 0,7 0,7 1,4 0,9 1,2 0,7 0 0,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,5 0,1 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 1,8 2,9 4,1 4,6 10,5 0,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 0,6 0,6 1,1 0,8 0,7 1,2 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,5 1,5 2 0,7 0 0,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0,8 2 0,7 0,4 0,5 0,9 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,7 1 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 0,8 1,4 2,5 0 0,7
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 1,5 0,9 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 1,3 1,4 2,2 2 2,9 3,5 0,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,1 1,6 3,1 4,2 5,4 5,7 4,5 1,6 2,1 0 1,3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 2,3 2,9 4,5 6,5 7,5 7 4,1 1,6 2,5 0 1,8
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 1,4 0 0 0 0,2 2,2 2,2 1,5 2 2,1 2,9 2,9 2,6 2,5 2 1,5 1,2 0,6 0,2 0,1 0 0 1,7
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,2 2,5 0 0,7 0,4 2,1 2,9 1,2 1 0,9 1,2 1,5 2,3 2,2 3,2 2,9 2,6 3 2,3 2,3 1,9 2,5 0 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,8 0,9 1,2 1,4 1,1 0 0 0,4
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,8 2,2 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,9 1,5 2,8 3,3 3,9 4,3 3 3,2 4 2,9 3,5 2,1 1,1 0 2
Dorzalgie (M54) 2,5 4,6 0 0,1 0,2 1,6 2,6 0,7 0,6 1,5 1,8 2,9 3,6 3,9 4,8 5 6,5 9,8 13,2 14 15,1 13,6 3,5 3,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 1,7 0 1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,4 0,8 1,4 2,4 2,7 3,2 3,8 3,1 2,9 2,7 2 1,3 0,6 0,7 0 1,8
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 1,6 0 0 0,3 1,5 1,2 0,5 0,3 0,5 0,5 1,1 1,1 1,4 1,8 1,8 2,1 2,6 2,9 4,5 3,7 2,9 0 1,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,4 1,4 5,5 2 0,8 0,5 1,9 1,1 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,9 1,1 0,7 0 0,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,4 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8 1,6 1,6 3,3 2,9 2,9 0 0,4
Urolitiáza (N20-N23) 2,2 1,1 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1,3 1,7 1,7 2,2 2 2,2 2,6 3 2,7 2,4 1,6 1,2 1,2 0,7 0 1,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,1 3 1 0,7 0,8 0,7 2,1 1,2 0,8 0,7 0,7 1,2 1,9 1,8 2,2 2,6 3,3 4,8 5,8 8,5 12,1 18,9 20,9 2
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 2,1 3,4 4,7 5,1 3,9 2,3 0,6 0,7 0 1,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,4 0 0,6 2,3 2,3 1,7 2 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,1 1,5 1 0,5 0,4 0 1,2
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0,5 0 0 0 0 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0,3
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0,8 0 0 0 0,1 0,4 1,1 0,8 0,9 0,8 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,4
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 4,1 0 0 0 0,3 1,1 1,4 1,4 1,8 2,8 3,8 6,4 5,4 2,1 1,3 0,9 1,1 1,1 0,7 0,1 1,1 0 2,1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 9,4 0 0,1 0 0,2 1,7 3,5 5,9 6,3 6,7 5,9 5,6 5,5 5,9 6,4 7,1 7,6 4,3 3,1 2,1 0,7 0 4,7
Lékařský potrat (O04) 0 3,4 0 0 0 0,1 2,3 5,1 5,2 5,5 4,2 2,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 3,3 0 0 0 0 1,8 3,4 6,3 6,1 4,3 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 7,5 0 0 0 0 5,2 12,4 16,9 14 7,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 1,1 0 0 0 0 1,1 1,9 2,4 1,9 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 8,6 0 0 0 0 4,4 14,4 19,3 18,3 6,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3
Ostatní porody (O81-O84) 0 2,3 0 0 0 0 1 2,7 5,8 4,9 2,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 0,4 37,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 0,7 7,3 4 5,4 1,6 1,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0,9 0 0 0,2 0,4 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1,1 1,4 1,7 2 2,3 3,3 3,4 4,4 3,2 3,5 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 2,9 0,1 1,5 3,8 7 7,4 2,6 1,9 1,6 1,5 1,5 1,3 1 1 1,3 1,4 1,9 2 2,4 2,7 1,8 0 2,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,6 0,3 0,5 0 0 0 0,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 4,9 13,9 9,8 4,4 7,4 9,3 1,5 1,4 1,6 2,1 2 2,7 2,8 3,7 4,4 5,6 8 11,2 16,8 20 26,4 38,3 4,8
Nitrolební poranění (S06) 3 1,4 0,6 2,1 2,1 3,1 4,2 3,7 2,8 2,1 1,8 1,4 1,7 1,8 1,6 1,8 1,5 1,7 2,8 3 7 7,1 13,9 2,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 2,1 1,1 7,3 6,7 2,2 3,5 2,7 1,7 1,4 1 1 0,8 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 2 3,2 6,1 7 1,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 1,1 0 0,9 2,7 3,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 1,2 1,2 1,1 1,5 1,2 1,9 1,7 1,8 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 0,7 1,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,6 0,9 1,6 2,6 4,6 10,4 22,3 31,4 45,3 1,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0 0,1 0,3 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,5 2,1 0 0,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,5 4,3 0,9 1,7 3,6 5,4 7,3 6,4 5,5 4,8 5,1 5,3 5,1 4,6 5,1 4,3 4,7 6,4 7,7 11 18,4 25,7 27,9 5,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,4 0,2 1,1 2,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0,3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,7 1,4 2,7 0,5 0,9 1,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6 0,8 0,6 0,4 3,5 0,7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,6 1,5 2,4 1,2 2,2 2,1 0 0,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 1 1,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0 0,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,5 2,2 1,5 0,6 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 0,9 1,2 1,4 1,4 1,5 0,9 1,4 3,5 0,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 1,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 8,3 883,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,1 1,6 1,9 1,6 1,2 0,7 0,7 0,7 0 0,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4,9 13,3 3,7 4,9 4,3 3,2 4,8 8,5 17,2 21,7 17,4 8,7 5,4 5,9 6,8 6,6 6,8 9 8,4 8,3 7,9 6,1 10,5 9,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 137,9 183,7 1 100,3 148,5 96 92,1 125,5 118,6 138,1 141,7 119,5 106,9 113,8 126,6 152,8 173,5 206,9 256 302,7 358,3 416,2 475,4 512,2 161

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)