8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 438 212 226 24 100 58 23 23 19 13 8 12 8 7 7 7 18 22 34 23 15 12 5 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 814 340 474 17 118 90 76 54 43 35 34 31 22 19 15 19 33 47 48 42 37 28 6 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 55 41 14 0 0 0 0 0 2 5 4 6 3 2 9 11 4 2 3 2 1 1 0 0
Septikémie (A40–A41) 921 460 461 7 15 2 4 2 9 6 10 10 24 14 26 38 70 118 147 117 143 110 40 9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2 300 1 159 1 141 46 173 147 90 136 108 104 97 100 98 98 102 107 154 170 169 131 143 82 37 8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 747 453 294 0 0 0 0 0 0 1 1 5 18 20 45 45 101 162 142 82 80 38 6 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 569 364 205 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 13 23 36 92 142 123 74 40 13 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 508 273 235 0 0 0 0 4 1 3 3 4 12 16 20 25 51 74 78 76 62 53 25 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 867 6 861 0 0 0 0 0 1 0 14 27 68 95 87 76 129 134 125 61 24 22 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 186 0 186 0 0 0 0 0 2 2 8 8 9 10 20 15 14 32 31 16 9 6 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 114 0 114 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 3 12 16 24 19 12 10 7 1 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 495 495 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 34 50 83 153 103 32 16 13 5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 624 468 156 0 0 1 0 2 1 1 0 4 3 16 24 43 78 139 133 97 50 22 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 416 1 413 1 003 1 16 11 13 17 17 25 34 65 95 114 176 168 347 444 384 253 141 75 18 2
Carcinoma in situ (D00–D09) 130 10 120 0 0 0 0 0 3 21 16 20 11 8 7 8 8 13 4 7 1 3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 149 91 58 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 16 13 14 36 31 12 8 5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 903 0 903 0 0 0 0 0 5 8 34 70 250 265 179 41 22 19 5 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2 823 1 116 1 707 41 50 50 66 87 95 104 133 197 232 208 213 202 278 325 281 136 84 32 7 2
Anémie (D50–D64) 795 341 453 4 2 5 4 13 6 6 11 23 41 36 18 32 59 86 99 102 109 94 37 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 267 132 135 5 17 30 14 8 3 4 3 10 12 12 7 11 16 18 27 16 21 31 2 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 380 775 605 0 12 32 54 49 25 34 26 52 61 72 81 87 137 184 190 112 90 64 15 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2 815 1 024 1 791 57 341 229 129 93 30 41 58 92 130 121 105 111 190 200 225 184 169 195 95 20
Demence (F00–F03) 306 113 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 13 20 30 56 73 65 35 3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 854 564 290 0 0 1 17 77 52 66 77 121 127 82 80 72 46 22 10 3 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 563 375 188 0 1 0 7 65 112 105 88 83 35 13 14 12 10 2 6 3 2 5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 666 358 308 0 0 0 1 18 54 88 74 82 87 51 57 47 48 32 14 7 4 1 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 366 138 228 1 2 0 3 11 13 13 19 35 43 42 42 42 32 29 26 8 2 1 1 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 2 195 1 058 1 137 11 67 173 258 240 135 125 113 127 197 153 125 67 85 76 63 71 50 39 17 3
Alzheimerova nemoc (G30) 224 94 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 35 47 56 43 19 1
Roztroušená skleróza (G35) 199 56 143 0 0 0 0 6 8 11 13 22 28 19 24 23 18 16 7 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 946 535 411 16 63 88 56 55 34 48 53 58 69 65 52 56 45 55 48 32 24 25 3 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 563 258 305 0 0 0 1 0 2 2 6 8 19 14 31 30 64 87 93 73 84 39 10 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 3 480 1 878 1 602 14 62 92 121 110 77 120 129 248 321 306 289 310 337 341 276 155 108 46 17 1
Katarakta (H25–H26, H28) 618 213 405 0 2 2 0 1 1 1 0 2 8 9 5 6 26 72 130 125 125 89 13 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1 460 711 749 7 75 123 47 31 22 23 28 30 52 49 84 101 143 214 185 144 59 36 7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 527 712 815 33 191 188 52 38 25 37 42 90 98 75 90 100 105 124 105 69 38 19 8 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 238 465 773 0 0 1 6 19 7 5 13 25 30 48 68 64 131 160 203 157 136 122 40 3
Angina pectoris (I20) 362 246 116 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 18 29 27 47 65 72 36 41 14 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 285 851 434 0 0 0 0 0 0 1 4 25 50 78 98 115 156 177 190 149 128 78 33 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1 529 1 068 461 0 0 0 0 0 1 0 0 10 37 54 71 126 220 304 303 180 130 57 33 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 778 378 400 0 1 0 1 1 11 9 7 20 40 54 44 41 80 106 125 98 80 35 20 5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 3 605 1 957 1 648 0 1 8 14 15 23 30 21 58 95 105 142 233 375 608 684 477 382 235 92 7
Selhání srdce (I50) 2 848 1 465 1 383 0 1 0 0 2 2 2 6 10 18 28 57 105 194 340 443 415 513 478 202 32
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 3 166 1 597 1 569 1 3 1 0 0 1 7 14 32 59 89 98 164 238 448 506 483 441 388 168 25
Ateroskleróza (I70) 1 607 1 064 543 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 36 58 115 233 343 275 204 143 125 51 8
Varixy dolních končetin (I83) 1 599 551 1 048 0 0 0 0 3 15 54 97 185 269 182 192 174 143 133 76 30 20 18 6 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 2 226 1 292 934 0 18 104 121 84 43 50 37 62 83 80 87 121 185 271 305 231 182 114 43 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 490 821 669 95 527 209 74 100 48 40 51 50 30 23 20 21 19 29 38 31 44 29 12 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 2 158 1 139 1 019 46 196 76 35 31 14 19 37 46 58 56 55 88 161 203 256 201 227 221 110 22
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 437 719 718 212 259 62 6 14 7 8 11 14 17 10 22 28 65 95 117 115 137 136 86 16
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 403 1 271 1 132 1 1 090 852 103 66 60 56 48 57 32 8 11 9 6 1 2 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 480 899 581 1 24 57 28 70 84 124 153 163 167 114 132 99 100 83 51 18 6 4 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 152 627 525 3 12 11 4 2 1 0 0 3 2 19 26 53 150 236 240 166 119 70 32 3
Astma (J45–J46) 473 200 273 3 35 79 54 19 9 15 13 10 11 17 19 25 25 20 38 20 34 17 8 2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 1 128 639 489 11 23 15 9 16 22 22 14 22 37 33 23 66 134 154 181 126 101 81 34 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 439 169 270 3 4 26 27 121 51 48 25 24 38 15 11 12 11 6 12 1 4 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 417 241 176 4 58 55 29 17 25 19 25 27 23 21 26 19 24 17 13 7 2 5 1 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 353 215 138 10 3 12 15 11 11 14 12 12 16 23 19 22 31 45 33 21 19 18 6 0
Peptický vřed (K25–K28) 394 236 158 0 0 0 0 3 4 9 12 13 14 23 31 31 38 44 53 35 36 31 13 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 408 538 869 3 21 73 76 116 81 64 83 78 67 69 76 65 87 90 103 95 69 61 25 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 477 787 690 0 10 138 204 178 157 131 101 108 127 79 60 46 43 39 24 18 10 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 968 1 726 242 16 90 90 14 18 42 51 70 99 138 130 169 155 232 223 203 133 56 29 8 2
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 858 951 907 1 52 145 18 9 21 50 90 174 200 143 155 133 179 197 148 89 34 12 7 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 424 204 220 0 1 4 22 53 24 52 42 40 44 32 27 18 15 15 17 6 3 5 3 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 382 141 241 3 10 21 21 28 39 19 22 22 24 15 17 15 27 32 19 20 11 10 6 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 490 265 225 2 22 9 2 6 1 8 10 12 25 18 36 23 46 70 64 37 53 32 11 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 548 221 327 0 0 0 0 0 0 3 7 19 28 46 48 49 79 80 78 41 32 30 6 2
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 604 932 672 6 4 2 10 15 33 64 117 168 190 176 154 146 136 141 118 55 36 21 11 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 744 374 370 3 29 43 20 25 9 13 13 16 28 24 30 42 73 102 124 60 52 27 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 163 123 40 0 0 0 0 0 0 2 4 11 15 18 26 14 27 26 13 6 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 287 144 143 0 3 4 11 4 6 3 9 15 14 14 32 24 35 42 33 15 11 9 2 1
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 893 1 073 1 820 0 0 6 8 34 46 98 157 185 287 253 257 222 311 360 256 175 113 84 37 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 509 226 283 0 0 0 0 4 5 6 17 16 29 26 28 41 51 68 67 51 45 35 19 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 739 424 315 0 1 3 4 4 17 18 31 62 71 67 69 56 79 74 55 55 39 25 8 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 503 250 253 4 8 22 13 10 11 15 23 22 25 19 28 18 35 51 61 55 32 37 14 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 993 640 353 5 68 39 30 75 67 58 54 64 63 44 60 50 75 71 44 52 33 27 13 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 539 247 292 5 18 11 8 18 29 30 31 28 33 30 34 39 48 48 48 26 31 18 4 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 601 262 339 4 41 37 47 29 22 25 22 26 44 24 25 22 50 39 42 34 34 24 6 4
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 414 616 798 0 0 0 0 0 1 2 9 12 46 41 100 121 222 320 266 162 92 19 1 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 633 675 958 0 0 0 0 1 0 5 4 12 38 68 105 139 269 336 352 213 70 17 4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 803 1 576 1 227 0 0 0 21 111 179 181 192 276 419 358 335 256 233 143 69 26 2 0 2 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 2 166 768 1 398 1 40 40 67 125 98 98 93 137 179 134 194 211 213 188 157 75 58 32 20 6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 77 24 53 1 4 2 1 2 1 2 3 3 2 4 1 6 9 16 14 5 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 566 235 331 1 3 13 28 28 0 4 7 13 35 24 50 54 65 96 60 45 26 12 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 550 741 809 0 0 0 0 0 11 27 50 104 166 148 169 161 194 174 155 104 62 21 4 0
Dorzalgie (M54) 2 905 1 066 1 839 0 3 9 32 64 21 53 89 146 206 180 223 234 256 332 367 269 230 135 49 7
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 736 916 820 1 17 14 30 49 21 45 54 153 191 195 208 238 199 153 98 39 22 9 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 1 431 521 910 0 6 19 45 54 27 43 54 81 119 97 111 132 124 154 141 95 72 46 10 1
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 175 388 787 59 108 41 18 76 51 55 47 50 56 53 56 54 81 108 94 69 59 32 6 2
Selhání ledvin (N17–N19) 606 308 298 0 3 4 6 5 4 4 6 2 23 19 27 28 53 84 102 72 75 62 25 2
Urolitiáza (N20–N23) 1 612 1 096 516 0 0 4 8 24 41 83 105 127 185 155 156 136 169 170 118 60 45 20 6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2 328 685 1 643 6 19 30 42 72 62 51 42 77 143 117 139 110 177 241 254 226 232 198 77 13
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 701 701 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 25 49 129 178 179 92 30 6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 329 1 329 0 11 110 185 127 98 49 63 47 54 69 49 67 71 104 82 71 34 18 18 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 343 32 311 0 0 0 2 34 23 23 28 50 61 49 25 20 10 8 7 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 462 0 462 0 1 0 1 30 63 55 57 81 69 39 29 16 7 2 4 5 1 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 2 493 0 2 493 0 0 1 12 47 68 69 111 217 401 513 478 179 124 122 82 35 19 9 3 3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 5 041 3 5 038 0 2 1 18 70 170 372 477 586 588 505 440 340 459 459 342 139 58 12 1 2
Lékařský potrat (O04) 965 0 964 0 0 0 2 34 124 146 184 203 245 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1 967 0 1 967 0 0 0 2 44 201 410 561 503 227 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 612 0 2 612 0 0 0 0 92 408 746 737 505 115 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 678 0 678 0 0 0 0 34 106 209 202 104 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 992 0 7 992 0 0 0 2 144 864 2 383 2 929 1 424 240 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 3 150 0 3 150 0 0 0 0 30 284 832 1 077 735 181 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 20 0 20 0 0 0 0 1 1 4 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 111 0 111 0 0 0 0 1 12 45 25 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 751 398 353 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1 030 577 453 1 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 1 146 702 444 118 303 381 102 63 19 22 18 26 26 17 11 9 7 6 11 3 2 0 0 2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 488 263 225 0 0 4 5 23 5 6 5 10 32 29 34 56 60 68 62 48 19 18 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 501 518 982 3 45 167 263 224 110 104 91 82 71 65 41 32 30 39 48 35 23 22 5 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 396 206 190 0 0 10 5 3 9 3 17 26 31 24 30 38 50 49 46 26 21 5 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 4 066 1 892 2 174 116 381 209 237 280 78 75 94 141 145 128 144 156 234 342 383 306 297 215 91 14
Nitrolební poranění (S06) 2 375 1 465 910 21 121 144 193 197 170 135 97 136 140 98 106 115 121 108 120 100 103 108 36 6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 309 857 452 55 193 110 104 80 82 81 78 62 73 57 35 28 45 55 35 32 44 38 17 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 176 569 607 0 46 219 188 34 17 29 26 45 57 59 55 64 80 75 71 46 30 26 9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 491 482 1 009 2 10 8 16 6 6 4 5 7 5 17 19 43 79 129 178 165 297 302 164 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 205 614 591 0 14 34 67 52 51 41 98 94 99 84 106 83 112 96 73 37 35 23 6 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5 428 3 288 2 140 4 97 260 294 346 293 347 322 395 508 337 312 272 296 305 289 238 196 215 80 22
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 185 121 64 13 69 14 10 2 5 7 4 9 7 4 7 10 11 5 4 3 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 517 230 287 9 122 26 53 61 31 22 29 28 28 20 16 15 12 14 11 8 4 5 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 582 277 305 2 9 7 2 4 5 8 7 25 24 18 31 35 69 108 98 68 30 27 5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 250 140 110 0 0 1 6 11 20 29 19 23 33 22 26 21 15 11 2 6 3 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 381 198 183 8 70 33 35 16 9 16 20 11 31 14 24 26 14 9 18 8 10 8 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 922 489 433 18 36 8 11 28 17 25 15 45 54 69 73 63 82 88 90 77 60 49 13 1
Řízení antikoncepce (Z30) 139 1 138 0 0 0 0 3 3 11 16 42 45 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 13 052 6 710 6 342 13 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 522 270 252 0 3 2 1 4 5 7 7 8 27 24 28 51 83 110 88 45 16 11 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 8 354 2 506 5 848 38 87 78 93 143 315 768 1 222 1 367 787 348 369 383 495 604 546 332 208 125 43 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 183 117 78 330 104 783 16 046 5 862 5 615 4 220 5 211 6 094 10 047 12 038 11 951 11 049 8 674 9 205 9 031 12 288 14 882 14 260 9 960 8 069 5 921 2 330 364
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,3 0,3 0,3 1,6 1,6 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,7 1,1 1,9 1,1 1,1 0,9 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,4 1,8 1,1 0
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,7 0,7 0,7 0,5 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 1,4 2,2 3 5,5 6,9 7,4 10,4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,7 1,7 1,7 3 2,7 1,7 1,3 2,3 1,7 1,3 1,1 0,9 0,8 1 1,2 1,4 1,8 2 2,5 3,3 5,5 5,1 6,8 9,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 1,2 1,9 2,1 2,1 3,1 2,4 1,1 1,2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 1,7 1,8 1,9 1,5 0,8 0,6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,9 2,4 3,3 4,6 1,2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 1 1 1 1,5 1,6 1,9 1,6 0,9 1,4 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 1 1,8 1,5 0,8 0,6 0,8 0,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,9 1,7 2 2,5 1,9 1,4 1,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2,1 1,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 2,1 2,3 4,1 5,3 5,7 6,4 5,4 4,7 3,3 2,3
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 2 2,8 2,1 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,1 1,7 2,5 2,7 0,8 0,6 0,9 1,5 1,5 1,3 1,5 1,7 1,8 2,2 2,5 2,7 3,2 3,9 4,2 3,5 3,2 2 1,3 2,3
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 1 1,5 2,6 4,2 5,9 6,8 9,2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1,9 0,4 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 1,2 0,9 0 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,9 1,2 1,6 2,2 2,8 2,9 3,4 4 2,8 3,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,1 1,5 2,6 3,7 5,4 2,7 1,8 1,6 0,5 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,2 1,5 2,2 2,4 3,4 4,7 6,4 12,2 17,5 23
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 1,4 2,8 4,1 6,4 3,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0,2 1,3 0,8 0,8 0,9 1,1 1 0,9 0,9 1 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1,1 1,7 1,3 1 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,3 0,8 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 1,2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,6 1,6 1,7 0,7 1,1 2 3,7 4,1 2,1 1,6 1,2 1,1 1,6 1,6 1,5 0,9 1 0,9 0,9 1,8 1,9 2,4 3,1 3,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,2 2,1 2,7 3,5 1,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,8 0,6 1 1 1 0,8 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,6 0,6 1,2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,7 1 1,4 1,9 3,2 2,4 1,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,6 2,8 2,4 0,9 1 1,1 1,7 1,9 1,2 1,5 1,4 2,2 2,6 3,2 3,4 4,2 3,9 4 4,1 4 4,1 2,9 3,1 1,2
Katarakta (H25–H26, H28) 0,5 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 1,9 3,2 4,8 5,6 2,4 1,2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,1 1,1 1,1 0,5 1,2 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1 1,4 1,7 2,5 2,8 3,7 2,3 2,3 1,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,1 1,1 1,2 2,2 3 2,2 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,3 1,2 1,5 1,6 1,8 1,5 1,2 1,5 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 1,5 1,9 3 4 5,2 7,6 7,4 3,5
Angina pectoris (I20) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 0,9 1,6 0,9 0,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,8 1,1 1,6 1,8 2,1 2,8 3,8 4,9 4,9 6,1 3,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,1 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,7 2,6 3,6 4,5 4,6 5 3,6 6,1 3,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 1,3 1,9 2,5 3,1 2,2 3,7 5,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,7 2,9 2,4 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,8 1,1 1,7 3,1 4,4 7,2 10,2 12,2 14,6 14,7 16,9 8,1
Selhání srdce (I50) 2,1 2,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 2,3 4 6,6 10,6 19,6 29,9 37,1 36,8
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,4 2,4 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,1 2,2 2,8 5,3 7,6 12,3 16,8 24,3 30,9 28,8
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,6 2,7 4,1 4,1 5,2 5,5 7,8 9,4 9,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,8 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,1 1,6 2,1 1,9 2,2 2,3 1,7 1,6 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 2,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 1,9 1,4 0 0,3 1,2 1,7 1,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,6 2,2 3,2 4,6 5,9 6,9 7,1 7,9 5,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,1 1,2 1 6,2 8,4 2,4 1 1,7 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,8 1,7 1,8 2,2 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,6 1,7 1,5 3 3,1 0,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,2 1,9 2,4 3,8 5,1 8,7 13,8 20,2 25,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,1 1,1 1,1 13,9 4,1 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,1 1,8 2,9 5,2 8,5 15,8 18,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 1,9 1,7 0,1 17,3 10 1,5 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,1 1,4 0,9 0,1 0,4 0,7 0,4 1,2 1,3 1,5 1,7 1,4 1,3 1,2 1,5 1,3 1,2 1 0,8 0,5 0,2 0,3 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 0,9 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,8 2,8 3,6 4,2 4,5 4,4 5,9 3,5
Astma (J45–J46) 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 0,9 0,8 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,5 1,3 1,1 1,5 2,3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,8 1 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,6 1,8 2,7 3,2 3,9 5,1 6,2 4,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 2,1 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,9 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,3 0,2 0,7 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 1,1 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,4 1,9 2,4 4,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 0,8 1,3 0,2 0,3 0,9 1,1 2 1,2 0,8 0,9 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9 1 1,1 1,5 2,4 2,6 3,8 4,6 6,9
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,2 1 0 0,2 1,6 2,9 3 2,4 1,6 1,1 1 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,5 2,6 0,4 1 1,4 1,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4 2 2,1 2,7 2,6 3 3,4 2,1 1,8 1,5 2,3
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,4 1,4 1,3 0,1 0,8 1,7 0,3 0,2 0,3 0,6 1 1,5 1,6 1,5 1,8 1,8 2,1 2,3 2,2 2,3 1,3 0,8 1,3 1,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,9 0,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,6 1,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 1,1 1,2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8 1 0,9 2 2 2 3,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,2 1 1,2 1,9 1,1 2,3
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1,2 1,4 1 0,4 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 1,5 1,5 1,9 1,8 2 1,6 1,7 1,8 1,4 1,4 1,3 2 1,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,9 1,5 2 1,7 1,7 2,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,4 1,2
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,1 1,6 2,7 0 0 0,1 0,1 0,6 0,7 1,2 1,7 1,6 2,3 2,7 3 3 3,6 4,3 3,8 4,5 4,3 5,3 6,8 4,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1 1,3 1,7 2,2 3,5 1,2
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,5 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 1,4 1,5 1,6 1,5 1,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 1,2 2,3 2,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,7 1 0,5 0,3 1,1 0,5 0,4 1,3 1 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 1,3 1,3 1,7 2,4 1,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,2 1,1 0,7 2,3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,9 1,3 1,5 1,1 4,6
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1,2 1,6 2,6 3,8 4 4,1 3,5 1,2 0,2 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,2 1 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 1,2 1,9 3,1 4 5,3 5,4 2,7 1,1 0,7 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 2,4 1,8 0 0 0 0,3 1,9 2,8 2,3 2,1 2,4 3,3 3,8 3,9 3,5 2,7 1,7 1 0,7 0,1 0 0,4 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,6 1,2 2,1 0,1 0,6 0,5 1 2,1 1,5 1,2 1 1,2 1,4 1,4 2,3 2,8 2,5 2,2 2,3 1,9 2,2 2 3,7 6,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,4 0,5 0,1 0 0,2 0,4 0,5 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 0,9 1,1 1 0,8 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,2 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3 1,6 2 2,2 2,3 2,1 2,3 2,7 2,4 1,3 0,7 0
Dorzalgie (M54) 2,2 1,6 2,7 0 0 0,1 0,5 1,1 0,3 0,7 1 1,3 1,6 1,9 2,6 3,2 3 3,9 5,5 6,9 8,8 8,4 9 8,1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,3 1,4 1,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,8 0,3 0,6 0,6 1,4 1,5 2,1 2,4 3,2 2,3 1,8 1,5 1 0,8 0,6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 1,1 0,8 1,3 0 0,1 0,2 0,6 0,9 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,8 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 1,8 1,2
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,9 0,6 1,2 3,9 1,7 0,5 0,3 1,3 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 1,3 1,4 1,8 2,3 2 1,1 2,3
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,9 3,9 4,6 2,3
Urolitiáza (N20–N23) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1 1,2 1,1 1,5 1,6 1,8 1,8 2 2 1,8 1,5 1,7 1,3 1,1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,7 1 2,4 0,4 0,3 0,4 0,6 1,2 1 0,6 0,5 0,7 1,1 1,2 1,6 1,5 2,1 2,9 3,8 5,8 8,9 12,4 14,1 15
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,5 2,1 2,7 2,3 1,1 0,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2 0 0,7 1,7 2,2 1,8 1,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1 1,1 0,9 0,7 1,1 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0,5 1 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,9 0 3,7 0 0 0 0,2 0,8 1 0,9 1,2 1,9 3,2 5,4 5,6 2,4 1,4 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 3,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,7 0 7,4 0 0 0 0,3 1,2 2,6 4,6 5,3 5,2 4,7 5,3 5,1 4,6 5,4 5,5 5,1 3,5 2,2 0,8 0,2 2,3
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0,6 1,9 1,8 2 1,8 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,5 0 2,9 0 0 0 0 0,7 3,1 5,1 6,2 4,5 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 1,6 6,3 9,3 8,1 4,5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,5 0 1 0 0 0 0 0,6 1,6 2,6 2,2 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 11,7 0 0 0 0 2,4 13,3 29,7 32,4 12,6 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2,3 0 4,6 0 0 0 0 0,5 4,4 10,4 11,9 6,5 1,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0,5 49,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,8 0,9 0,7 67,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,9 1,1 0,7 7,7 4,8 4,5 1,4 1,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 2,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 0,8 0,9 1,2 0,7 1,1 0,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,8 1,4 0,2 0,7 2 3,7 3,8 1,7 1,3 1 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 1,4 0,9 1,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,3 0,6 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3 2,8 3,2 7,6 6,1 2,4 3,4 4,8 1,2 0,9 1 1,3 1,2 1,4 1,7 2,1 2,7 4,1 5,7 7,8 11,3 13,4 16,7 16,1
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,2 1,3 1,4 1,9 1,7 2,7 3,4 2,6 1,7 1,1 1,2 1,1 1 1,2 1,6 1,4 1,3 1,8 2,5 3,9 6,8 6,6 6,9
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 1,3 0,7 3,6 3,1 1,3 1,5 1,4 1,3 1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8 1,7 2,4 3,1 5,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,9 0,9 0 0,7 2,6 2,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,6 1,7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,6 0,9 1,5 2,7 4,2 11,3 18,9 30,1 33,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,9 0 0,2 0,4 1 0,9 0,8 0,5 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 0,9 1,3 1,4 1,1 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 4 4,9 3,1 0,3 1,5 3 4,2 5,9 4,5 4,3 3,6 3,5 4 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 4,3 6,1 7,5 13,4 14,7 25,3
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,1 0,2 0,1 0,9 1,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,4 0,3 0,4 0,6 1,9 0,3 0,8 1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,3 1,5 1,7 1,1 1,7 0,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,3 0,3 0,5 1,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0 1,2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,7 0,6 1,2 0,6 0,1 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,9 0,8 1 1 1,3 2 2,3 3,1 2,4 1,2
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,7 10,1 9,3 854,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1 1,3 1,3 1,1 0,6 0,7 0,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 6,2 3,8 8,6 2,5 1,4 0,9 1,3 2,4 4,9 9,6 13,5 12,1 6,3 3,7 4,3 5,2 5,8 7,2 8,2 8,5 7,9 7,8 7,9 3,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 136,1 117,9 153,8 1 050,5 93,1 65,8 59,8 88,6 93,9 125,2 133,1 106 87,8 91,7 107,5 121,8 143,5 176,7 213,4 253,9 308 370,2 428,2 418,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)