8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 465 215 250 24 85 47 37 29 20 14 12 15 11 8 16 16 13 22 24 18 27 24 2 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 805 342 463 22 98 92 60 62 50 66 39 25 31 21 28 19 31 32 30 37 31 20 10 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 47 31 16 0 4 0 0 0 2 7 2 4 5 6 2 4 4 2 0 3 0 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 842 424 418 8 14 9 4 4 2 11 10 13 20 19 21 40 78 108 115 108 112 90 49 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 220 1 114 1 106 49 177 165 66 130 123 103 104 113 105 72 90 95 165 173 158 112 117 74 21 8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 874 528 346 0 0 0 0 0 0 1 1 8 15 25 52 68 123 174 163 111 67 52 13 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 543 337 206 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 5 12 52 98 130 107 62 45 19 2 2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 515 302 213 0 0 0 1 0 1 1 4 7 12 18 21 29 53 69 76 80 61 61 16 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 869 8 861 0 0 0 0 0 0 3 11 37 61 94 80 87 106 144 122 66 31 22 4 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 195 0 195 0 0 0 0 0 0 3 9 15 9 14 20 17 20 23 28 22 7 7 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 120 0 120 0 0 0 0 3 0 1 2 3 4 6 9 14 26 19 14 14 3 1 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 523 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 22 37 99 134 119 46 32 10 7 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 586 434 152 0 0 0 2 1 0 3 1 3 6 11 23 47 69 137 113 77 62 25 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 457 1 393 1 064 1 16 21 18 24 21 36 32 65 114 106 151 222 345 452 359 215 163 78 17 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 126 5 121 0 0 0 0 0 6 16 19 22 16 9 9 7 3 8 5 3 1 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 197 131 66 0 0 1 0 0 0 1 4 3 7 8 16 18 34 45 33 18 6 2 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 902 0 902 0 0 0 0 0 3 7 20 109 241 271 160 37 19 21 7 5 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 854 1 093 1 761 50 54 60 84 93 83 125 131 203 267 203 207 208 279 301 235 125 91 39 15 1
Anémie (D50-D64) 800 304 496 2 10 6 6 9 8 8 10 14 40 35 27 29 60 83 109 100 103 95 41 5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 258 146 112 5 24 27 16 4 4 4 7 12 4 5 12 10 16 21 17 25 23 18 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 503 816 687 1 14 34 55 53 23 26 31 39 50 66 94 127 181 182 179 124 133 61 27 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3 050 1 059 1 991 56 331 255 153 116 44 55 73 123 128 122 143 142 220 230 195 163 198 197 92 14
Demence (F00-F03) 349 129 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 9 26 39 53 85 90 35 6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 869 603 266 0 1 1 9 58 65 54 71 115 120 104 90 72 52 37 12 6 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 606 378 228 0 1 0 7 58 114 111 109 78 39 19 17 18 11 6 7 5 5 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 659 355 304 0 0 1 1 14 59 83 89 82 82 44 54 50 47 27 12 7 3 4 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 397 152 245 2 6 1 5 17 19 16 22 28 43 51 43 43 36 29 13 8 8 3 3 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 361 1 142 1 219 10 92 198 290 237 143 127 143 157 165 136 122 107 95 69 77 66 50 50 25 2
Alzheimerova nemoc (G30) 236 80 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 21 37 44 62 43 19 4
Roztroušená skleróza (G35) 221 65 156 0 0 0 0 4 7 20 17 21 29 21 35 20 24 15 4 2 1 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 928 549 379 2 54 93 53 60 45 46 46 62 80 65 56 53 51 45 39 33 27 15 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 668 314 354 0 0 0 2 1 1 5 1 16 13 21 26 46 66 118 128 74 84 46 17 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 508 1 839 1 669 6 73 105 116 114 96 107 153 246 333 286 286 308 320 342 243 173 117 69 13 2
Katarakta (H25-H26, H28) 693 269 424 0 2 0 1 0 1 5 0 4 3 5 8 20 36 91 137 156 136 69 19 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 474 681 793 8 91 123 47 24 20 31 36 34 65 35 80 84 141 213 206 120 74 39 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 533 754 779 22 182 168 50 44 28 27 53 101 118 87 81 98 116 138 88 53 46 21 12 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 439 538 901 0 0 3 2 15 11 7 12 32 57 67 79 92 146 228 200 158 156 131 40 3
Angina pectoris (I20) 419 255 164 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 20 28 34 69 84 60 62 30 16 6 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 288 894 394 0 1 0 0 0 1 1 9 16 42 80 95 128 203 199 150 123 114 90 31 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 637 1 142 495 0 0 0 0 0 0 1 2 7 33 48 99 151 246 344 290 182 123 73 37 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 740 366 374 0 0 0 1 4 8 12 19 16 33 39 36 40 86 105 112 75 89 49 13 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 620 1 922 1 698 1 6 3 10 19 23 22 34 63 88 119 144 238 420 634 648 454 375 237 73 9
Selhání srdce (I50) 2 922 1 514 1 408 0 0 1 0 2 1 1 3 10 15 37 64 120 243 342 410 435 540 460 208 30
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 324 1 695 1 629 5 1 3 1 3 7 6 14 38 62 68 128 196 309 488 478 437 482 423 157 18
Ateroskleróza (I70) 1 723 1 088 635 0 0 0 0 0 0 2 1 4 15 29 79 130 245 338 279 193 180 145 70 13
Varixy dolních končetin (I83) 1 768 602 1 166 0 0 0 1 7 23 59 102 214 255 218 196 194 198 153 75 38 17 11 6 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 256 1 280 976 1 25 100 110 68 46 37 49 64 92 91 100 133 210 310 284 234 164 100 32 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 552 830 722 106 527 241 79 97 54 43 54 50 44 27 15 27 33 35 27 24 38 20 10 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 076 1 124 952 42 170 88 22 22 15 17 40 45 61 56 62 89 151 207 222 207 225 211 101 23
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 219 652 567 184 248 56 10 7 6 10 15 15 21 19 19 33 49 86 82 88 113 103 48 7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 714 1 469 1 245 3 1 184 1 024 136 76 60 44 52 43 40 18 11 14 4 3 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 574 967 607 1 25 58 33 88 82 110 139 188 165 132 118 117 127 97 53 25 7 6 2 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 117 615 502 1 12 5 1 4 0 1 3 4 8 10 36 61 155 248 206 145 123 74 17 3
Astma (J45-J46) 564 261 303 36 82 107 64 22 12 14 13 21 18 15 14 21 22 20 26 22 20 11 3 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1 042 614 428 10 34 21 5 14 18 18 19 23 30 22 39 64 119 184 158 98 85 66 12 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 460 180 280 3 6 36 27 113 61 45 27 30 29 24 18 13 7 12 4 2 2 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 414 247 167 3 51 78 33 17 24 24 18 21 20 28 19 16 12 18 13 11 4 1 3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 374 224 150 4 9 14 14 11 13 13 9 19 21 20 21 26 30 44 30 26 30 17 1 2
Peptický vřed (K25-K28) 385 206 179 0 0 0 0 1 5 11 5 20 22 13 13 27 40 53 50 40 38 36 11 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 543 615 928 2 25 51 81 92 97 84 94 85 72 72 73 69 90 154 103 99 102 68 28 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 471 738 733 0 12 138 225 212 156 117 121 123 79 71 53 38 46 31 24 12 6 5 1 1
Tříselná kýla (K40) 1 996 1 747 249 13 91 97 19 18 41 51 76 143 130 151 162 189 170 221 182 132 72 30 6 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 960 988 972 2 67 168 21 8 25 40 75 149 186 137 164 149 217 226 174 80 44 20 6 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 439 217 222 0 1 6 23 45 36 41 45 44 45 31 24 19 17 22 24 9 2 3 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 470 189 281 6 22 22 22 33 49 45 36 33 28 16 23 15 20 24 29 12 15 14 4 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 483 248 235 3 20 10 3 3 7 8 7 25 16 24 28 15 53 71 58 35 46 32 13 6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 556 238 318 0 0 0 0 0 1 4 6 14 33 43 41 59 64 93 75 51 41 24 7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 839 1 034 805 7 10 8 10 30 41 67 112 152 208 173 210 179 209 177 125 55 36 21 5 4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 759 395 364 3 33 40 17 17 12 20 12 25 31 23 38 52 86 89 85 62 52 38 23 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 156 108 48 0 0 0 0 0 0 4 4 8 12 15 23 22 30 22 13 2 0 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 277 152 125 2 3 3 5 6 6 3 13 13 16 30 23 31 30 40 25 13 8 5 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 924 1 063 1 861 0 0 0 12 26 57 102 131 212 278 204 244 236 332 365 277 186 144 85 27 6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 476 234 242 0 0 0 2 3 4 7 11 20 20 19 27 42 48 66 69 47 51 22 15 3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 714 427 287 0 0 2 6 7 13 22 26 64 62 55 70 55 81 74 65 43 29 25 14 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 531 261 270 4 8 16 17 15 17 17 20 19 17 17 36 21 34 56 61 49 52 40 12 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 028 652 376 7 48 48 43 87 85 51 52 59 73 53 59 63 72 82 47 39 33 22 2 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 537 245 292 10 17 10 11 24 26 31 26 32 28 31 28 48 42 59 49 23 26 12 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 614 257 357 8 38 39 37 35 19 23 23 36 40 26 14 30 34 44 47 46 33 27 14 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 521 670 851 0 0 1 0 2 2 8 8 12 40 69 107 169 230 326 251 183 86 23 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 564 663 901 0 1 0 0 0 1 1 4 19 28 68 99 157 245 322 351 163 85 17 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 901 1 691 1 210 0 1 0 15 146 177 195 197 314 461 359 342 257 213 141 64 14 5 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2 160 790 1 370 0 47 58 77 119 92 89 90 129 167 151 191 202 231 184 121 82 72 39 17 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 90 35 55 1 7 1 2 2 2 8 3 3 3 8 7 1 10 14 5 8 1 4 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 609 266 343 0 9 9 48 23 7 4 13 16 22 38 40 56 77 93 69 53 21 10 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 718 754 964 0 1 0 0 7 12 30 59 131 184 161 191 199 193 207 157 108 61 17 0 0
Dorzalgie (M54) 3 277 1 225 2 052 0 2 5 25 54 32 54 98 176 230 222 242 274 315 399 378 331 256 140 41 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 911 1 009 902 0 28 65 23 39 46 59 83 120 202 198 252 225 209 179 110 43 20 10 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1 571 599 971 1 3 16 33 50 43 41 51 85 103 140 122 141 156 148 139 127 84 64 21 3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 218 370 848 64 106 46 19 81 60 50 55 56 70 49 56 64 81 98 100 59 55 29 16 4
Selhání ledvin (N17-N19) 604 306 298 0 1 0 4 2 5 10 2 10 18 9 26 28 51 83 83 86 87 67 25 7
Urolitiáza (N20-N23) 1 629 1 108 521 0 0 3 6 20 50 76 102 145 192 149 146 153 159 170 110 76 47 19 5 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 353 685 1 668 6 13 24 28 78 54 50 52 76 135 130 158 143 177 237 256 191 239 205 84 17
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 710 710 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 8 32 58 117 177 160 111 29 12 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 412 1 412 0 12 136 185 125 93 72 54 41 60 87 63 67 65 96 96 89 30 25 15 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 396 24 372 0 1 0 6 19 31 19 32 53 63 50 30 32 22 23 13 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 475 0 475 0 1 0 1 37 63 60 69 78 60 38 33 9 7 6 4 5 2 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 468 0 2 468 0 0 0 13 36 55 75 99 229 410 480 510 173 123 114 77 37 20 13 4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 368 3 5 363 2 1 3 12 75 223 410 510 624 620 511 448 383 493 494 332 148 63 12 2 2
Lékařský potrat (O04) 1 007 0 1 007 0 0 0 1 37 132 198 189 205 227 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 978 0 1 978 0 0 0 2 43 210 432 546 519 204 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 766 0 2 766 0 0 0 0 109 445 793 825 487 103 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 678 0 678 0 0 0 0 22 107 206 217 108 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 709 0 7 709 0 0 0 2 117 869 2 199 2 800 1 456 263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 042 0 3 042 0 0 0 0 35 280 800 1 133 647 140 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 112 0 112 0 0 0 0 7 26 29 29 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 880 453 427 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 723 943 780 1 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 158 699 459 132 290 393 100 59 29 21 13 12 28 20 15 14 12 6 11 3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 486 251 235 0 1 5 12 19 4 5 6 21 27 34 42 47 57 86 59 31 15 13 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 660 586 1 074 1 44 200 306 228 125 104 98 90 90 45 39 37 54 48 50 40 30 24 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 391 201 190 0 2 10 5 3 5 7 10 22 29 28 33 41 41 61 54 23 8 8 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4 192 1 983 2 209 103 437 227 293 305 79 116 111 149 161 131 148 160 221 289 357 307 293 217 78 10
Nitrolební poranění (S06) 2 463 1 601 862 19 168 172 193 178 187 141 135 144 140 118 119 95 117 122 115 75 109 70 39 7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 282 864 418 45 190 111 97 78 95 79 63 67 82 48 57 52 35 33 27 32 40 26 20 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 099 498 601 0 47 212 178 28 19 31 23 39 40 36 50 67 70 90 79 39 26 21 3 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 401 478 923 3 12 8 8 6 8 4 8 9 15 13 17 40 73 105 158 174 268 316 136 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 184 609 575 2 23 31 69 35 48 58 64 100 103 98 109 83 117 90 65 41 23 16 8 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5 711 3 494 2 217 2 110 282 260 344 370 348 368 462 508 365 317 298 344 324 261 239 234 181 86 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 255 152 103 13 99 10 3 9 16 17 10 9 15 10 7 7 7 11 3 2 1 3 2 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 474 216 258 6 102 33 25 44 27 16 24 31 30 26 11 19 22 11 19 13 8 3 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 544 263 281 1 4 10 2 8 6 8 6 17 24 25 20 48 62 94 90 54 47 16 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 274 158 116 0 1 1 6 12 12 22 30 25 44 21 30 22 14 19 9 4 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 415 249 166 10 87 43 24 25 19 15 16 13 26 14 20 15 20 18 14 15 12 8 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 087 567 520 14 41 19 18 28 27 33 33 58 44 55 74 83 86 124 111 89 82 52 15 1
Řízení antikoncepce (Z30) 140 1 139 0 0 0 0 1 3 4 20 48 51 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 807 5 974 5 833 11 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 563 302 261 0 3 2 1 3 4 4 6 14 17 33 34 57 80 111 104 56 20 14 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 108 2 614 6 494 50 67 85 85 131 351 912 1 511 1 606 828 401 360 404 523 582 489 320 245 123 30 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 188 212 80 488 107 721 15 632 6 191 6 173 4 313 5 207 6 683 10 260 12 658 12 696 11 154 8 886 9 491 9 926 13 007 15 570 13 586 9 822 8 483 5 933 2 205 336
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,3 0,3 0,4 1,6 1,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 1 1,5 0,4 1,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,7 1,5 1,6 1,1 0,9 1,1 0,7 0,8 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 1 1,2 1,3 1,9 1,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 1,9 2,9 4,2 5,8 9,5 9,8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,7 1,6 3,3 2,8 2 1 2,3 1,8 1,3 1,1 1 0,9 0,8 1,1 1,2 1,9 2 2,6 3 4,4 4,8 4,1 11,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,4 2,1 2,7 3 2,5 3,3 2,5 1,4
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7 1,2 0,4 2,8
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 2,1 2,3 3,9 3,1 7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 1 1,1 1,2 1,7 2 1,8 1,2 1,4 0,8 1,4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,4 0,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0 1,4
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 1,6 1,9 1,2 1,2 0,6 1,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,6 1,8 2,1 2,3 1,6 1,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,8 2,1 1,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,9 4 5,3 5,9 5,8 6,1 5 3,3 1,4
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 2 3 1,9 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,1 1,7 2,6 3,3 0,9 0,7 1,3 1,6 1,2 1,6 1,4 1,7 2,2 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 3,8 3,3 3,4 2,5 2,9 1,4
Anémie (D50-D64) 0,6 0,5 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 1 1,8 2,7 3,9 6,1 7,9 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,2 0,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 1,2 1 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1,7 2,1 2,2 2,9 3,3 5 3,9 5,2 4,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,3 1,6 2,9 3,8 5,3 3 2,3 2 0,6 0,7 0,8 1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,5 2,7 3,2 4,4 7,5 12,7 17,8 19,6
Demence (F00-F03) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 3,2 5,8 6,8 8,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0,9 0,4 0 0 0 0,1 1 1 0,7 0,8 1 1 1,2 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1 1,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,2 0,9 1 1 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 1,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,7 1,8 0,7 1,5 2,3 4,3 4,1 2,1 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,1 0,8 1,3 1,8 1,9 3,2 4,8 2,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,2 2,3 2,8 3,7 5,6
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,8 0,6 0,1 0,9 1,1 0,8 1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 1 1 0,6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,4 2,1 2 3,2 3 3,3 4,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,6 2,8 2,5 0,4 1,2 1,2 1,7 2 1,4 1,3 1,7 2,1 2,8 3,2 3,4 4,1 3,7 4 4 4,6 4,4 4,4 2,5 2,8
Katarakta (H25-H26, H28) 0,5 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 2,2 4,2 5,1 4,4 3,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1 1,2 0,5 1,4 1,5 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 1 1,1 1,6 2,5 3,4 3,2 2,8 2,5 0,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,1 1,1 1,2 1,5 2,9 2 0,7 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9 1 1 1 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 1,7 1,3 2,3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,8 1,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,7 2,7 3,3 4,2 5,9 8,4 7,7 4,2
Angina pectoris (I20) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,8 1 1 1,7 1,1 1 1,2 1,4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 1,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,1 1,7 2,3 2,4 2,4 3,3 4,3 5,8 6 7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,2 2 2,8 4,1 4,7 4,9 4,6 4,7 7,1 1,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1 1,2 1,8 2 3,4 3,1 2,5 4,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,9 2,5 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,3 1,7 3,1 4,8 7,5 10,6 12,2 14,1 15,2 14,1 12,6
Selhání srdce (I50) 2,2 2,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,6 2,8 4 6,7 11,7 20,3 29,5 40,2 42,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,5 2,6 2,4 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,5 2,6 3,6 5,8 7,8 11,7 18,2 27,2 30,3 25,2
Ateroskleróza (I70) 1,3 1,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,7 2,8 4 4,6 5,2 6,8 9,3 13,5 18,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0,9 1,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 1,8 2,1 2,4 2,3 2,6 2,3 1,8 1,2 1 0,6 0,7 1,2 1,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,7 1,9 1,4 0,1 0,4 1,2 1,6 1,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,2 1,7 2,4 3,7 4,6 6,3 6,2 6,4 6,2 8,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,2 1,3 1,1 7,1 8,4 2,9 1,2 1,7 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1,4 1,3 1,9 1,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 1,7 1,4 2,8 2,7 1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1,7 2,4 3,6 5,5 8,5 13,6 19,5 32,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 1 0,8 12,3 4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 1 1,3 2,4 4,3 6,6 9,3 9,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,2 1,8 0,2 18,9 12,1 2 1,3 0,9 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,5 0,9 0,1 0,4 0,7 0,5 1,5 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,1 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 1,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0,9 0,7 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,8 2,9 3,4 3,9 4,6 4,8 3,3 4,2
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,4 2,4 1,3 1,3 1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,8 0,7 0,6 1,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,8 0,9 0,6 0,7 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,4 2,2 2,6 2,6 3,2 4,2 2,3 4,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 2 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,2 0,2 0,8 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,1 1,1 0,2 2,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 2,3 2,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0,9 1,4 0,1 0,4 0,6 1,2 1,6 1,4 1 1 0,7 0,6 0,8 0,9 0,9 1 1,8 1,7 2,7 3,8 4,4 5,4 2,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 1,6 3,4 3,7 2,3 1,5 1,3 1 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 1,4
Tříselná kýla (K40) 1,5 2,7 0,4 0,9 1,4 1,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 1,2 1,1 1,7 1,9 2,5 2 2,6 3 3,5 2,7 1,9 1,2 2,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 1,5 1,4 0,1 1,1 2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,8 1,3 1,5 1,5 2 2 2,5 2,7 2,8 2,1 1,7 1,3 1,2 2,8
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6 0,9 0,8 2,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,6 0,8 0,9 0,9 1,7 2,1 2,5 8,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,8 0,7 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 1,6 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 1,2 1,3 1,7 1,9 2,5 2,4 2,4 2,1 2 1,5 1,4 1,3 1 5,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1 1,1 1,4 1,7 2 2,4 4,4 1,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0,2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,2 1,6 2,8 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,3 1,4 1,8 2,3 2,3 2,9 3,1 3,8 4,3 4,5 5 5,4 5,5 5,2 8,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 1,4 2,9 4,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 1,2 1,1 1,6 2,7 1,4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 1 1,3 2 2,6 2,3 4,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 1,5 1,2 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1 0,8 1 1,2 1,4 0,4 4,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 1 0,8 0,8 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 1,2 1,2 1,7 2,7 1,4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 1 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2,2 2,6 3,9 4,1 4,9 3,2 1,5 0,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 1,2 2,1 2,8 3,8 5,7 4,4 3,2 1,1 0,6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,2 2,6 1,8 0 0 0 0,2 2,5 2,6 2,4 2,1 2,7 3,8 4 4,1 3,4 2,4 1,7 1 0,4 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,2 2 0 0,7 0,7 1,2 2,1 1,3 1,1 1 1,1 1,4 1,7 2,3 2,7 2,7 2,2 2 2,2 2,7 2,5 3,3 2,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,7 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1,4 0,8 0,6 0,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 1,1 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,5 1,8 2,3 2,6 2,2 2,4 2,6 2,9 2,3 1,1 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 1,9 3 0 0 0,1 0,4 0,9 0,5 0,7 1,1 1,5 1,9 2,5 2,9 3,6 3,6 4,7 6,2 8,9 9,6 9 7,9 4,2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,5 1,3 0 0,4 0,8 0,3 0,7 0,7 0,7 0,9 1 1,7 2,2 3 3 2,4 2,1 1,8 1,2 0,8 0,6 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0,9 1,4 0,1 0 0,2 0,5 0,9 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 1,6 1,5 1,9 1,8 1,8 2,3 3,4 3,2 4,1 4,1 4,2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,9 0,6 1,3 4,3 1,7 0,5 0,3 1,4 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,6 1,6 2,1 1,9 3,1 5,6
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1 1,4 2,3 3,3 4,3 4,8 9,8
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 1,7 0,8 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,1 1,2 1,6 1,7 1,7 2 1,8 2 1,8 2 1,8 1,2 1 1,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,8 1 2,5 0,4 0,2 0,3 0,4 1,4 0,8 0,6 0,6 0,6 1,1 1,4 1,9 1,9 2 2,8 4,2 5,1 9 13,2 16,2 23,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,3 2,1 2,6 3 1,1 0,8 0,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,1 0 0,8 2,2 2,2 1,9 1,6 1,1 0,7 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 0,8 0,9 1 0,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0,6 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,6 0,9 0,7 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 3,7 0 0 0 0,2 0,6 0,8 0,9 1,1 1,9 3,4 5,3 6,1 2,3 1,4 1,3 1,3 1 0,8 0,8 0,8 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 7,9 0,1 0 0 0,2 1,3 3,3 5,1 5,6 5,3 5,1 5,7 5,4 5 5,7 5,8 5,4 4 2,4 0,8 0,4 2,8
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 1,5 0 0 0 0 0,6 1,9 2,5 2,1 1,7 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 2,9 0 0 0 0 0,7 3,1 5,4 6 4,4 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 4,1 0 0 0 0 1,9 6,5 9,8 9 4,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 1 0 0 0 0 0,4 1,6 2,6 2,4 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,8 0 11,4 0 0 0 0 2 12,7 27,3 30,5 12,4 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,3 0 4,5 0 0 0 0 0,6 4,1 9,9 12,4 5,5 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 0,7 0,6 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,3 1,4 1,2 115,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 1,1 0,7 8,8 4,6 4,6 1,5 1 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,4 0,3 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1 0,8 0,6 0,8 0,4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,2 0,9 1,6 0,1 0,7 2,4 4,6 4 1,8 1,3 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,1 1,5 1,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,6 0,3 0,5 0,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,1 3 3,3 6,9 7 2,7 4,4 5,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 3,4 5,8 8,2 11 13,9 15,1 14
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,4 1,3 1,3 2,7 2 2,9 3,1 2,7 1,8 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,9 2 4,1 4,5 7,5 9,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 1,3 0,6 3 3 1,3 1,5 1,4 1,4 1 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,9 1,5 1,7 3,9 7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,8 0,9 0 0,7 2,5 2,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 1,1 1,3 1 1 1,3 0,6 1,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 2,6 4,7 10,1 20,3 26,3 28,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,9 0,1 0,4 0,4 1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 0,9 1 1,5 1,4
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4,3 5,3 3,3 0,1 1,8 3,3 3,9 6 5,4 4,3 4 3,9 4,2 4 3,8 3,9 4 3,8 4,3 6,4 8,8 11,6 16,6 11,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,2 0,2 0,9 1,6 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,4 1,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,3 0,4 0,4 1,6 0,4 0,4 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 1,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 1,1 1,5 1,4 1,8 1 0,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,2 0,7 1,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 1,1 1 1,5 1,8 2,4 3,1 3,3 2,9 1,4
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 9,1 8,6 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,7 1,5 0,8 0,9 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6,8 4 9,6 3,3 1,1 1 1,3 2,3 5,1 11,3 16,5 13,7 6,9 4,4 4,3 5,3 6 6,9 8 8,6 9,2 7,9 5,8 7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 141,2 122,3 159,6 1 047,3 98,6 73 64,7 90,4 97,9 127,4 138,1 108 92,4 98,5 113,5 130,6 149,5 184,2 221,7 263,1 319,6 381,1 426 471,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)