8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 271 301 31 170 60 43 24 17 10 17 14 14 11 10 23 13 20 21 24 27 17 5 1 572
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 278 395 29 149 76 57 38 41 22 31 14 19 18 13 15 21 23 27 26 25 21 7 1 673
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 47 13 0 1 1 0 0 2 3 2 5 6 10 4 5 5 5 3 2 4 2 0 0 60
Septikémie (A40-A41) 370 392 18 27 19 3 9 9 8 12 17 17 15 18 42 60 99 80 81 115 76 33 4 762
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 139 1 139 54 242 161 78 162 165 120 104 128 91 74 88 106 147 160 115 111 93 56 22 1 2 278
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 518 322 0 0 0 0 0 0 2 4 8 12 13 36 70 135 158 151 114 84 44 8 1 840
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 388 176 0 0 0 2 0 1 1 0 2 4 15 21 60 98 127 107 71 37 14 4 0 564
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 244 228 0 0 0 0 0 0 2 3 11 11 11 18 25 52 53 76 63 72 58 16 1 472
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7 899 0 0 0 0 0 0 5 14 43 55 87 83 95 138 153 117 50 42 19 4 1 906
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 155 0 0 0 0 0 1 1 4 16 9 13 13 16 14 29 15 12 8 4 0 0 155
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 6 8 14 16 18 5 10 5 2 0 0 96
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 20 57 90 137 97 49 30 11 0 0 501
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 416 135 0 0 0 0 3 0 1 1 5 4 8 20 44 78 126 94 73 65 22 7 0 551
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 384 1 059 2 27 20 13 17 22 34 37 73 80 101 153 255 375 437 307 205 181 80 21 3 2 443
Carcinoma in situ (D00-D09) 7 77 0 0 0 0 0 5 9 4 11 11 12 3 6 4 6 2 6 4 0 1 0 84
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 134 91 0 0 0 0 1 2 4 2 2 6 4 16 22 45 54 28 19 16 4 0 0 225
Leiomyom dělohy (D25) 0 993 0 0 0 0 0 3 7 25 116 257 280 160 56 44 27 16 2 0 0 0 0 993
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 019 1 736 17 53 63 56 75 86 116 160 219 207 198 205 214 277 311 209 131 102 42 13 1 2 755
Anémie (D50-D64) 246 419 6 6 9 4 8 4 4 7 22 18 28 33 29 53 66 88 83 87 77 31 2 665
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 150 155 6 20 45 19 4 5 8 11 7 9 9 6 20 19 22 27 22 32 12 2 0 305
Diabetes mellitus (E10-E14) 881 742 0 11 30 56 57 37 29 34 49 51 85 99 123 208 210 198 122 133 73 15 3 1 623
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 032 1 915 58 396 266 157 91 58 41 97 134 125 132 120 127 185 218 179 160 180 145 69 9 2 947
Demence (F00-F03) 88 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 9 15 32 30 63 50 18 4 231
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 603 304 0 0 0 25 93 54 68 76 111 99 85 88 101 54 29 11 8 4 1 0 0 907
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 375 178 0 2 0 7 52 105 131 101 60 31 15 13 8 9 5 8 1 3 2 0 0 553
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 367 326 0 0 0 4 29 45 71 96 97 79 59 39 57 47 41 17 5 7 0 0 0 693
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 148 273 2 4 1 2 20 15 19 26 41 46 57 50 43 35 30 13 7 6 4 0 0 421
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 155 1 127 7 113 214 237 220 162 123 146 162 164 150 100 96 83 78 63 48 57 41 16 2 2 282
Alzheimerova nemoc (G30) 75 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 9 30 44 56 40 13 0 203
Roztroušená skleróza (G35) 63 147 0 0 0 0 3 8 14 16 33 19 25 19 29 18 17 5 4 0 0 0 0 210
Epilepsie (G40, G41) 526 363 6 65 74 62 50 52 39 50 61 55 53 59 65 53 50 33 26 26 9 1 0 889
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 352 539 0 0 0 0 0 1 5 4 17 17 27 36 69 111 117 140 117 120 86 23 1 891
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 866 1 694 26 66 110 113 124 104 98 185 275 259 270 316 317 343 322 252 187 123 55 14 1 3 560
Katarakta (H25-H26, H28) 400 710 0 2 0 1 1 1 0 3 4 8 10 15 29 62 159 223 224 242 99 26 1 1 110
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 715 801 8 75 89 45 29 24 35 36 36 48 71 81 114 163 236 189 118 82 29 8 0 1 516
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 788 804 25 164 189 59 42 32 39 78 98 101 93 94 109 128 132 86 58 40 23 2 0 1 592
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 694 1 199 0 2 1 9 22 6 13 23 31 63 109 94 171 216 260 228 230 230 135 49 1 1 893
Angina pectoris (I20) 434 236 0 0 0 1 0 0 0 3 4 14 19 40 65 108 135 114 82 55 24 6 0 670
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 969 471 0 0 0 0 0 1 4 13 21 58 97 99 134 203 231 167 136 131 97 42 6 1 440
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 099 597 0 0 0 0 0 0 0 1 9 27 51 92 174 249 320 256 220 169 87 39 2 1 696
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 339 441 0 0 0 0 2 5 8 15 25 41 26 31 41 91 129 107 82 99 59 18 1 780
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 932 1 699 3 3 9 13 16 25 22 39 70 91 88 120 239 442 635 578 485 459 218 69 7 3 631
Selhání srdce (I50) 1 486 1 468 0 0 1 0 0 3 0 4 10 11 39 47 103 207 330 412 481 597 481 204 24 2 954
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 888 1 914 0 2 2 1 6 3 6 17 40 55 94 133 227 346 571 518 527 613 456 163 22 3 802
Ateroskleróza (I70) 1 066 593 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 21 56 143 264 324 245 177 182 154 67 10 1 659
Varixy dolních končetin (I83) 575 1 191 0 0 0 0 5 26 45 142 202 226 191 204 196 192 159 74 26 44 28 6 0 1 766
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 370 1 130 1 40 115 179 130 52 45 51 83 79 101 97 160 219 275 263 231 213 126 36 4 2 500
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 947 760 109 648 262 89 106 70 57 58 65 33 23 25 24 29 23 20 17 25 16 8 0 1 707
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 170 1 038 51 229 122 53 50 21 40 62 65 68 47 48 109 147 188 189 173 254 183 89 20 2 208
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 590 602 131 290 76 25 17 18 12 11 22 16 17 22 23 51 71 78 78 98 89 41 6 1 192
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 929 1 648 0 1 625 1 349 141 99 92 69 68 64 23 21 8 10 5 2 0 0 1 0 0 0 3 577
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 002 622 3 27 61 42 127 127 115 146 196 155 113 106 125 103 96 44 23 14 1 0 0 1 624
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 728 530 28 60 13 3 1 3 1 5 3 13 19 35 86 171 230 187 162 135 81 19 3 1 258
Astma (J45-J46) 306 341 13 89 112 65 26 21 18 23 22 29 24 15 29 29 43 31 21 19 14 4 0 647
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 522 395 7 28 9 8 17 22 15 23 18 23 26 37 48 115 138 128 93 95 42 20 5 917
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 148 240 3 10 27 35 82 59 36 19 30 15 10 9 15 10 10 5 6 6 1 0 0 388
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 238 189 3 63 83 23 15 18 16 18 24 28 20 21 30 24 19 7 7 4 2 2 0 427
Nemoci jícnu (K20-K23) 158 118 6 6 11 12 9 13 9 8 20 11 14 17 16 30 30 14 16 18 11 5 0 276
Peptický vřed (K25-K28) 220 177 0 0 0 0 0 4 7 15 21 15 13 24 33 29 58 42 39 59 30 8 0 397
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 685 1 166 9 35 73 121 149 154 89 92 97 87 80 77 105 111 128 117 118 118 62 29 0 1 851
Nemoci appendixu (K35-K38) 743 736 0 16 121 215 223 190 127 97 124 74 55 39 43 59 38 20 22 8 6 2 0 1 479
Tříselná kýla (K40) 1 828 307 11 151 91 11 15 40 57 92 144 139 122 160 177 230 258 193 115 88 33 8 0 2 135
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 958 937 2 83 146 16 14 20 36 109 173 163 149 144 174 202 197 141 59 39 20 8 0 1 895
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 196 216 0 0 2 23 38 37 47 52 40 33 25 15 20 19 24 14 10 9 3 0 1 412
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 245 440 4 43 35 55 53 78 49 47 29 38 28 33 27 21 32 20 35 31 17 8 2 685
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 220 254 4 18 8 2 3 8 4 12 22 21 33 24 30 41 54 42 44 47 43 13 1 474
Divertikulární nemoc střeva (K57) 228 353 0 0 1 0 0 1 5 8 15 30 35 37 51 84 97 67 61 43 34 11 1 581
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 931 731 1 7 3 8 24 48 74 103 170 169 157 165 186 160 156 98 62 34 24 13 0 1 662
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 460 360 1 20 34 28 18 20 12 11 20 27 20 46 69 113 121 97 61 51 40 10 1 820
Alkoholické onemocnění jater (K70) 117 54 0 0 0 0 0 0 3 1 16 11 20 32 24 33 18 4 7 1 1 0 0 171
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 158 132 1 5 5 4 6 8 10 7 14 17 27 26 29 37 33 30 14 12 5 0 0 290
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 033 1 874 0 0 1 6 26 52 99 164 246 266 229 223 270 358 352 221 150 134 79 29 2 2 907
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 201 289 0 0 1 3 6 4 8 13 13 28 15 21 23 58 62 67 56 57 32 18 5 490
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 420 289 0 4 4 2 8 10 19 34 64 49 55 56 76 81 87 53 38 45 16 7 1 709
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 303 308 1 22 36 17 11 21 11 18 23 24 24 36 41 44 62 54 50 55 42 16 3 611
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 752 409 6 53 52 31 83 98 89 62 82 60 58 60 64 84 67 76 48 49 25 11 3 1 161
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 238 278 10 24 9 17 21 33 22 19 32 26 29 29 36 38 60 31 29 28 15 8 0 516
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 290 375 5 49 37 41 33 22 24 24 43 41 30 27 38 43 57 50 35 36 22 8 0 665
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 682 980 0 0 0 0 3 3 8 5 24 43 55 93 183 293 347 290 183 101 28 3 0 1 662
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 723 1 061 0 0 0 0 0 0 0 3 12 26 46 95 196 291 414 376 210 81 29 5 0 1 784
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 662 1 125 0 0 1 21 157 197 211 228 339 376 311 249 260 216 140 61 16 4 0 0 0 2 787
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 779 1 375 0 49 53 60 123 94 87 73 138 152 164 195 205 203 207 119 85 74 58 15 0 2 154
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 30 70 0 0 1 1 0 5 11 4 1 5 7 4 16 9 16 8 3 6 3 0 0 100
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 226 374 0 3 13 37 30 10 6 13 30 36 32 46 66 74 81 48 40 17 15 3 0 600
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 676 741 0 0 0 0 1 8 17 52 132 122 123 163 201 155 176 106 87 55 14 5 0 1 417
Dorzalgie (M54) 1 302 2 185 0 2 10 30 59 32 51 122 228 207 200 286 333 362 423 342 333 291 144 29 3 3 487
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 951 912 0 21 20 22 53 43 50 85 150 167 191 221 250 239 171 86 54 31 6 3 0 1 863
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 505 907 0 4 12 33 53 30 41 48 90 103 88 105 129 146 150 116 110 84 63 6 1 1 412
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 330 964 67 105 42 30 97 97 71 53 74 59 56 40 61 83 106 74 64 63 41 9 2 1 294
Selhání ledvin (N17-N19) 270 283 1 3 3 5 3 3 4 5 7 16 13 17 33 57 71 75 77 82 53 23 2 553
Urolitiáza (N20-N23) 1 111 562 0 0 3 10 28 50 88 95 155 162 147 144 180 198 183 114 64 36 12 4 0 1 673
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 640 1 753 2 36 32 28 96 89 61 59 85 133 127 118 162 217 248 204 202 227 186 77 4 2 393
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 809 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 31 72 123 233 168 100 56 9 1 0 809
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 445 0 5 144 190 141 108 85 62 56 68 66 56 68 64 105 92 64 34 27 8 1 1 1 445
Nemoci prsu (N60-N64) 41 354 0 0 0 4 28 37 22 45 66 47 29 31 26 23 21 11 4 1 0 0 0 395
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 507 0 0 1 0 49 62 75 78 68 75 37 23 14 8 7 4 6 0 0 0 0 507
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 2 628 0 0 0 15 35 80 78 122 249 400 512 486 200 143 138 80 51 27 12 0 0 2 628
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 8 5 085 0 2 2 13 67 221 399 564 617 559 415 379 418 451 495 288 141 45 17 0 0 5 093
Lékařský potrat (O04) 0 1 264 0 0 0 1 80 168 218 253 275 254 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 2 071 0 0 0 0 47 199 478 610 534 180 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 071
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 3 133 0 0 0 0 127 469 922 985 523 102 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 133
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 529 0 0 0 0 17 76 163 169 95 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 7 442 0 0 0 0 139 801 2 210 2 759 1 346 183 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 442
Ostatní porody (O81-O84) 0 2 995 0 0 0 1 33 234 826 1 112 687 99 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 995
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 18 0 0 0 0 2 1 1 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 83 0 0 0 0 2 15 21 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 397 365 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 777 631 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 408
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 672 447 129 292 352 98 49 31 21 25 27 20 20 20 11 8 7 5 2 2 0 0 0 1 119
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 319 304 0 0 6 12 25 4 6 18 28 43 49 50 68 76 75 70 37 34 16 4 2 623
Břišní a pánevní bolest (R10) 534 1 182 4 42 143 203 238 201 131 118 119 94 57 48 52 48 53 51 38 37 29 10 0 1 716
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 210 216 0 3 1 0 2 3 6 13 21 39 40 37 43 46 41 49 28 26 17 10 1 426
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 962 2 183 128 444 203 264 308 106 104 125 162 166 147 145 189 229 303 321 268 281 200 46 6 4 145
Nitrolební poranění (S06) 1 732 962 17 155 166 209 250 258 169 154 183 159 113 110 109 126 111 92 80 94 99 38 2 2 694
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 925 474 54 195 99 88 123 107 106 83 87 56 46 46 62 59 34 35 30 36 32 20 1 1 399
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 497 552 0 37 206 171 33 21 26 23 57 52 35 38 74 76 66 56 25 31 17 5 0 1 049
Zlomenina kosti stehenní (S72) 511 978 4 9 10 10 6 9 10 7 4 18 12 30 45 75 110 128 215 321 318 136 12 1 489
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 569 554 0 16 26 62 39 43 63 75 106 82 75 77 105 100 108 60 40 29 10 7 0 1 123
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 547 2 136 2 100 256 282 348 388 362 358 497 419 355 332 347 333 303 266 210 249 185 79 12 5 683
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 171 98 12 83 15 10 8 12 8 19 18 13 14 13 14 4 7 5 3 7 4 0 0 269
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 278 350 13 154 34 47 62 34 26 37 34 37 39 18 22 21 17 13 6 11 3 0 0 628
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 219 282 0 6 1 2 5 7 6 10 27 14 21 14 42 63 82 77 70 35 14 5 0 501
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 216 134 0 2 6 4 19 31 22 31 57 42 29 24 32 25 14 6 2 3 1 0 0 350
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 222 196 14 88 37 20 24 19 12 13 29 23 14 17 20 19 25 13 6 13 8 4 0 418
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 423 483 14 24 7 9 10 20 16 33 54 52 35 78 73 108 105 86 60 77 36 9 0 906
Řízení antikoncepce (Z30) 1 173 1 0 0 0 0 8 13 17 63 52 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 6 170 6 059 12 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 229
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 336 332 0 1 5 0 2 2 3 10 14 21 28 32 72 122 135 105 64 34 12 6 0 668
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 2 103 6 375 40 40 58 64 132 380 954 1 805 1 847 768 369 269 336 353 346 282 184 156 70 23 2 8 478
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 81 355 110 949 15 614 7 305 6 353 4 349 5 733 7 287 10 638 13 726 13 762 10 107 8 609 8 890 10 940 13 581 15 540 12 520 9 871 9 360 5 841 2 059 219 192 304
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0,5 2,1 2,7 0,8 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,2 1,1 1,9 0,4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,6 2 2,3 1 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,4 1,5 1,9 0,5
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,6 0,6 1,2 0,4 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,2 1,5 2,3 4,2 5,2 7,2 7,6 0,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 1,7 3,7 3,8 2,1 1,3 2,8 2,2 1,5 1,1 1 0,9 0,9 1,1 1,3 1,7 2 2,2 3,2 3,4 3,8 4,8 1,9 1,7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,5 2 2,8 3,3 3,1 3 1,7 1,9 0,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,1 1,6 2 2 1,4 1 0,9 0 0,4
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1,4 1,8 2,6 4 3,5 1,9 0,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1 1,1 1,2 1,6 1,9 2,2 1,4 1,5 1,3 0,9 1,9 0,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1 1,7 1,8 1,4 1,1 0,8 0 0 0,4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 1,8 2,1 2,4 1,5 1,5 0 0,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2,1 1,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 2 3,1 4,3 5,4 5,7 5,9 6,7 5,5 4,6 5,7 1,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0,2 0 0,1
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,3 0 0 0,2
Leiomyom dělohy (D25) 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 2,4 3,3 2,1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0,8
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,6 2,6 1,2 0,8 0,8 0,9 1,3 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3 2,6 2,6 3,1 3,9 3,9 3,8 3,8 2,9 2,8 1,9 2,1
Anémie (D50-D64) 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,6 2,4 3,2 5,3 6,8 3,8 0,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,2 0,8 0,4 0 0,2
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,4 1,1 0 0,2 0,4 0,9 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1 1,3 1,5 2,4 2,6 3,7 3,5 4,9 5 3,3 5,7 1,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1,6 2,9 3,9 6,2 3,4 2,6 1,6 0,8 0,5 1 1,1 1,2 1,5 1,5 1,5 2,1 2,7 3,3 4,6 6,6 9,9 15 17,1 2,3
Demence (F00-F03) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,9 2,3 3,4 3,9 7,6 0,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 0,5 0 0 0 0,4 1,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,6 0,3 0 0 0 0,1 0,9 1,4 1,6 1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,9 1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0 0 0 0,5
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0,3
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,7 0,5 1,8 2,7 3,9 3,8 2,2 1,5 1,5 1,3 1,5 1,7 1,3 1,2 0,9 1 1,2 1,4 2,1 2,8 3,5 3,8 1,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,3 2,1 2,7 2,8 0 0,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,5 0,4 1 0,9 1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 1 0,6 0,2 0 0,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 1,4 2,6 3,4 4,4 5,9 5 1,9 0,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 2,6 1,8 1 1,4 1,9 2,1 1,4 1,2 1,9 2,2 2,4 3,1 4,1 3,8 3,9 4 4,7 5,4 4,5 3,8 3 1,9 2,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 2 4,2 6,4 8,9 6,8 5,7 1,9 0,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1,2 0,5 1,2 1,1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,8 1 1,4 1,9 2,9 3,5 3,4 3 2 1,7 0 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 1,2 1,7 2,6 2,4 1 0,7 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 0,4 0 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 1,8 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 1,3 1,2 2,1 2,5 3,2 4,3 6,6 8,5 9,2 10,7 1,9 1,4
Angina pectoris (I20) 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 2,1 2,4 2 1,6 1,3 0 0,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,3 1,6 2,3 2,9 3,1 3,9 4,8 6,6 9,1 11,4 1,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,2 2,1 2,8 4 4,8 6,3 6,2 5,9 8,5 3,8 1,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 1 1,6 2 2,4 3,6 4 3,9 1,9 0,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 2,6 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,5 2,9 5 7,9 10,8 13,9 16,9 14,9 15 13,3 2,8
Selhání srdce (I50) 2,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,3 2,4 4,1 7,7 13,8 22 32,9 44,4 45,7 2,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,9 2,9 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 1,7 2,8 3,9 7,1 9,7 15,1 22,6 31,1 35,5 41,9 2,9
Ateroskleróza (I70) 1,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,7 3 4 4,6 5,1 6,7 10,5 14,6 19 1,3
Varixy dolních končetin (I83) 0,9 1,8 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,5 1,6 2,1 2,2 2,6 2,4 2,2 2 1,4 0,7 1,6 1,9 1,3 0 1,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2,1 1,7 0,1 0,6 1,5 3 2,2 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,3 1,9 2,5 3,4 4,9 6,6 7,8 8,6 7,8 7,6 1,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 1,1 7,4 10,1 3,3 1,5 1,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 1,1 1,7 0 1,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 1,6 3,5 3,6 1,6 0,9 0,9 0,3 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 1,3 1,7 2,3 3,5 5 9,3 12,5 19,4 38,1 1,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 0,9 8,9 4,5 1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 1,5 2,2 3,6 6,1 8,9 11,4 0,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 2,5 0 25,3 17,2 2,3 1,7 1,2 0,8 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,6 0,9 0,2 0,4 0,8 0,7 2,2 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,5 1,2 1,2 0,8 0,7 0,5 0,1 0 0 1,2
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,1 0,8 1,9 0,9 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1 1,9 2,8 3,5 4,7 5 5,5 4,1 5,7 1
Astma (J45-J46) 0,5 0,5 0,9 1,4 1,4 1,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 1 0,9 0 0,5
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,8 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,3 1,7 2,4 2,7 3,5 2,9 4,4 9,5 0,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 1,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,4 0,3 0,2 1 1,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0 0,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,8 1,1 0 0,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8 1,1 2,2 2 1,7 0 0,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,1 1,8 0,6 0,5 0,9 2 2,6 2,1 1,1 1 0,8 0,8 0,9 1 1,3 1,3 1,6 2,2 3,4 4,3 4,2 6,3 0 1,4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 0 0,2 1,5 3,5 3,9 2,6 1,6 1 1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0 1,1
Tříselná kýla (K40) 2,8 0,5 0,7 2,4 1,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,1 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 2,3 1,7 0 1,6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 1,4 0,1 1,3 1,9 0,3 0,2 0,3 0,4 1,1 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 1,7 1,4 1,4 1,7 0 1,4
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0 0 0 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0 1,9 0,3
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 0,7 0,3 0,7 0,4 0,9 0,9 1,1 0,6 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 1 1,1 1,2 1,7 3,8 0,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 1,7 2,9 2,8 1,9 0,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 1 1,2 1,3 1,8 1,6 2,3 2,4 1,9 0,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 1,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 1,8 1,9 1,8 1,8 1,3 1,6 2,8 0 1,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,7 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,6 0,8 1,3 1,5 1,8 1,8 1,9 2,7 2,2 1,9 0,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,1
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0 0 0,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,6 2,8 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,2 1,7 2 2,5 2,7 2,9 3,3 4,1 4,4 4,1 4,3 4,9 5,4 6,3 3,8 2,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 1,3 1,6 2,1 2,2 3,9 9,5 0,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0,4 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 0,9 1,1 1 1,1 1,7 1,1 1,5 1,9 0,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,5 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,4 2 2,9 3,5 5,7 0,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,2 0,6 0,4 0,8 0,7 0,5 1,4 1,3 1,1 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1 0,8 1,4 1,4 1,8 1,7 2,4 5,7 0,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,4 0,7 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,8 1 1 1,7 0 0,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1 1,3 1,5 1,7 0 0,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 1,5 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,2 3,3 4,3 5,4 5,3 3,7 1,9 0,7 0 1,3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,4 3,3 5,1 7 6 3 2 1,1 0 1,4
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,6 1,7 0 0 0 0,3 2,7 2,7 2,6 2,4 2,7 3,5 3,6 3,2 3,2 2,5 1,7 1,1 0,5 0,1 0 0 0 2,1
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,2 2,1 0 0,8 0,7 1 2,1 1,3 1,1 0,8 1,1 1,4 1,9 2,5 2,5 2,3 2,6 2,2 2,4 2,7 4 3,3 0 1,6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0,1
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,3 0,6 0 0 0,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 1 0,9 1,1 0,6 1 0,7 0 0,5
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,1 1,4 2,1 2,4 1,8 2,2 2 2,5 2 1 1,1 0 1,1
Dorzalgie (M54) 2 3,3 0 0 0,1 0,5 1 0,4 0,6 1,3 1,8 1,9 2,3 3,7 4 4,1 5,2 6,4 9,6 10,7 9,8 6,3 5,7 2,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 1,4 0 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 0,6 0,9 1,2 1,6 2,2 2,9 3 2,7 2,1 1,6 1,6 1,1 0,4 0,7 0 1,4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 1,4 0 0,1 0,2 0,5 0,9 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 3,2 3,1 4,3 1,3 1,9 1,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,5 1,5 4,6 1,6 0,5 0,5 1,7 1,3 0,9 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 1,3 1,4 1,8 2,3 2,8 2 3,8 1
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,4 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2,2 3 3,6 5 3,8 0,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0,8 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,1 1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,2 2,3 2,1 1,8 1,3 0,8 0,9 0 1,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 2,6 0,1 0,6 0,4 0,5 1,7 1,2 0,7 0,6 0,7 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,1 3,8 5,8 8,4 12,7 16,8 7,6 1,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,4 2,9 3,1 2,9 2,1 0,6 0,2 0 0,6
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,2 0 0,3 2,2 2,4 2,3 1,9 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 0,8 1,2 1,1 1,2 1 1 0,5 0,2 1,9 1,1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0,3
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0,8 0 0 0 0 0,8 0,8 0,9 0,8 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,4
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 4 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1 1,3 2 3,8 5,9 6,3 2,4 1,6 1,7 1,5 1,5 1 0,8 0 0 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 7,7 0 0 0 0,2 1,2 3 4,9 5,8 5 5,2 4,8 4,9 5,1 5,1 6,1 5,4 4 1,7 1,2 0 0 3,9
Lékařský potrat (O04) 0 1,9 0 0 0 0 1,4 2,3 2,7 2,6 2,2 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 3,1 0 0 0 0 0,8 2,7 5,8 6,3 4,3 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 4,7 0 0 0 0 2,2 6,3 11,3 10,2 4,2 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 0,8 0 0 0 0 0,3 1 2 1,7 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 11,2 0 0 0 0 2,4 10,8 27 28,5 10,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7
Ostatní porody (O81-O84) 0 4,5 0 0 0 0 0,6 3,2 10,1 11,5 5,5 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 51,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 1 95,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 0,7 8,8 4,6 4,5 1,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,5 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,3 1,1 1,3 1,1 0,9 3,8 0,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 1,8 0,3 0,7 1,8 3,3 4,1 2,7 1,6 1,2 1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 1 1,1 1,4 2 2,2 0 1,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 1 1,2 2,2 1,9 0,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 3,3 8,7 6,9 2,6 4,4 5,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,9 2,3 2,6 3,8 6 7,7 10,3 13,7 10 11,4 3,2
Nitrolební poranění (S06) 2,7 1,5 1,2 2,4 2,1 3,4 4,3 3,5 2,1 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,7 2,3 3,5 6,8 8,3 3,8 2,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,4 0,7 3,7 3 1,3 1,5 2,1 1,4 1,3 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,4 0,7 0,9 1,3 2,2 4,4 1,9 1,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,8 0 0,6 2,6 2,8 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 0,9 0,8 1 0,7 1,1 1,2 1,1 0 0,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 0,8 1,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,5 0,9 1,4 2,4 6,2 11,8 21,7 29,6 22,9 1,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,8 0 0,2 0,3 1 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 0,7 1,5 0 0,9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,5 3,2 0,1 1,6 3,3 4,6 6 5,2 4,4 3,7 4 3,9 4,1 4,3 4,2 3,8 3,8 5 6 9,2 12,6 17,2 22,9 4,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 0,1 0,8 1,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0 0 0,2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,4 0,5 0,9 2,4 0,4 0,8 1,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0 0 0,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,3 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 1 1,4 2 1,3 1 1,1 0 0,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,3
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 1 1,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,9 0 0,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,7 1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 1 0,9 1,2 1,3 1,6 1,7 2,8 2,5 2 0 0,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,5 9,1 832,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,4 1,7 2 1,8 1,3 0,8 1,3 0 0,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 3,3 9,6 2,7 0,6 0,7 1,1 2,3 5,1 11,7 18,7 14,8 7,2 4,3 3,5 4,1 4 4,3 5,3 5,3 5,7 4,8 5 3,8 6,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 125,9 167,3 1 063,1 113,9 81,1 71,7 99,2 98,4 130 141,9 110,5 94,9 100 114,8 132,8 154,3 192,5 234,3 283,3 344,5 399 448,5 417,1 146,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)