8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 364 174 190 21 104 37 14 15 12 12 9 6 5 5 7 5 10 19 19 14 22 20 7 1
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 357 159 198 12 91 31 15 13 8 14 24 15 12 6 9 5 9 18 21 12 16 12 13 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 75 57 18 0 1 0 0 3 1 7 10 10 4 8 7 8 5 4 2 1 3 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 702 321 381 5 16 7 4 9 3 4 10 13 26 20 23 32 58 74 90 79 85 94 41 9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 21 19 2 0 0 0 1 0 1 3 4 2 0 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 810 1 006 804 30 98 66 55 96 104 133 97 140 121 74 98 80 105 122 127 68 74 82 36 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 729 410 319 0 0 0 0 0 0 1 3 7 13 26 30 42 91 105 150 127 55 50 29 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 620 343 277 0 0 1 0 0 1 1 3 4 6 7 22 23 74 161 148 95 45 24 4 1
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 581 332 249 0 0 0 0 0 1 3 5 7 4 11 19 23 31 65 106 83 88 89 44 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 946 8 938 0 0 0 0 0 0 6 13 39 62 86 83 77 126 136 169 71 44 27 5 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 181 0 181 0 0 0 0 0 1 1 8 10 17 6 14 22 26 20 27 8 11 8 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 120 0 120 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 12 9 9 21 16 19 16 3 4 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 521 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 21 42 101 118 115 54 40 17 8 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 687 495 192 0 1 0 1 0 1 0 1 4 5 13 27 38 76 123 168 115 62 38 12 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 301 1 264 1 037 1 25 16 10 11 13 29 33 85 93 83 126 151 279 379 435 251 153 98 26 4
Carcinoma in situ (D00–D09) 177 12 165 0 0 0 0 0 3 9 30 21 24 18 14 3 9 17 15 6 6 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 175 90 85 0 0 0 0 0 0 1 4 4 6 4 9 12 26 38 37 16 11 5 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 794 0 794 0 0 0 0 0 3 21 45 76 177 231 126 41 27 23 15 7 0 1 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2 517 838 1 678 84 37 37 60 66 65 118 151 222 221 201 181 161 201 223 248 110 79 39 12 1
Anémie (D50–D64) 618 237 381 5 8 7 2 7 6 9 10 19 26 23 21 11 38 56 88 83 66 89 35 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 175 76 99 3 20 28 10 6 3 3 4 4 7 3 4 5 13 15 15 8 10 8 5 1
Diabetes mellitus (E10–E14) 861 467 394 0 8 21 37 55 22 16 32 25 30 42 61 59 71 95 89 84 45 50 17 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2 896 952 1 944 78 316 108 73 55 27 49 75 88 101 101 113 105 169 215 239 201 247 299 200 37
Demence (F00–F03) 230 85 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 18 27 36 36 64 26 9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 770 450 320 0 0 0 14 60 29 46 74 87 111 82 84 68 54 28 21 7 2 3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 604 374 230 0 2 0 7 61 79 85 99 92 63 27 21 15 15 13 8 8 6 2 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 897 481 416 0 0 0 1 20 64 118 124 150 99 73 74 61 50 26 23 8 5 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 495 182 313 0 0 2 2 18 25 29 35 52 59 35 63 44 38 34 29 10 10 8 2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 2 240 1 032 1 208 5 83 161 187 193 144 156 142 145 148 92 102 84 80 90 110 72 98 85 43 20
Alzheimerova nemoc (G30) 379 122 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 29 41 57 95 104 38 5
Roztroušená skleróza (G35) 203 61 142 0 0 0 1 2 7 14 17 23 20 25 26 17 19 18 9 4 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 767 428 339 11 57 72 33 39 23 31 38 52 49 47 37 40 40 55 45 29 32 21 14 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 298 127 171 0 0 0 0 0 2 0 3 5 6 7 11 11 34 39 61 44 30 34 10 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2 722 1 580 1 142 6 76 94 83 57 50 108 149 196 236 193 224 191 248 225 245 143 113 62 21 2
Katarakta (H25–H26, H28) 286 111 175 1 3 0 0 1 1 3 0 3 1 7 4 11 20 21 64 52 52 26 16 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1 216 559 657 11 69 73 28 18 21 25 23 32 43 44 54 66 110 142 167 129 89 59 12 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 229 613 615 20 186 152 29 25 18 32 48 76 83 56 67 69 80 98 77 49 36 21 5 2
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 920 369 551 0 0 1 4 15 3 8 3 10 22 31 50 47 84 126 146 97 98 107 57 11
Angina pectoris (I20) 260 168 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 16 23 35 56 46 36 26 10 1 1
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 934 641 293 0 0 0 0 0 0 1 3 11 31 39 65 94 120 159 144 93 71 72 28 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1 721 1 125 596 0 1 0 0 0 0 1 2 15 22 41 77 102 200 275 336 237 193 128 75 16
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 636 306 330 0 0 0 0 0 7 5 16 25 25 31 30 32 73 76 93 95 61 46 17 4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2 822 1 569 1 253 0 3 0 3 12 18 24 28 53 70 64 96 149 269 428 496 368 342 268 113 18
Selhání srdce (I50) 1 751 935 816 0 0 0 0 1 1 1 4 5 19 23 24 62 105 176 267 244 276 318 184 41
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2 477 1 200 1 277 2 2 3 1 1 4 11 11 24 43 59 83 97 206 275 417 353 352 315 181 37
Ateroskleróza (I70) 1 166 721 445 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 13 42 62 152 220 256 160 117 75 41 9
Varixy dolních končetin (I83) 1 000 387 613 0 0 0 0 2 16 42 59 114 121 128 108 78 102 112 63 32 11 11 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 657 1 018 639 1 11 22 28 47 27 33 32 59 61 63 71 90 137 215 256 183 146 130 40 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 805 447 358 65 261 103 34 34 30 26 30 31 25 16 12 10 12 24 23 12 21 20 12 4
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 774 954 820 31 103 42 11 11 12 16 31 39 58 22 48 57 111 146 207 172 192 251 174 40
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 621 337 284 132 155 46 6 1 4 1 4 1 1 4 4 4 9 24 31 31 47 64 40 12
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 495 854 641 0 694 539 70 44 37 35 25 16 17 5 2 2 3 2 3 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 308 819 489 2 23 44 23 52 68 110 113 165 150 111 102 82 84 84 63 18 8 5 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 808 400 408 0 8 13 1 1 1 0 2 1 1 8 20 35 88 173 173 116 85 53 25 4
Astma (J45–J46) 260 110 150 2 20 49 32 11 2 10 4 6 7 5 7 7 19 15 12 15 18 10 8 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 851 446 405 3 29 8 6 12 12 20 12 18 22 24 41 39 71 106 129 102 78 73 43 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 477 213 264 2 9 29 35 84 64 52 37 31 33 12 21 14 7 14 15 8 5 5 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 385 223 162 7 29 37 11 9 12 26 25 20 25 30 22 29 27 25 22 15 4 4 6 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 237 144 93 9 6 13 15 5 1 4 10 16 7 12 12 7 17 29 28 14 19 8 5 0
Peptický vřed (K25–K28) 290 173 117 0 0 0 0 2 0 7 11 10 16 15 14 28 22 38 27 27 26 33 12 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 559 234 325 4 26 20 17 11 11 16 24 30 30 18 29 29 36 36 57 40 55 49 15 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 197 605 592 0 17 70 145 128 126 119 105 95 84 60 50 44 53 39 32 18 8 3 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 440 1 272 168 14 77 60 11 14 17 36 50 56 98 82 87 94 150 177 196 119 69 25 8 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 286 704 582 2 25 107 13 8 14 23 45 93 126 93 99 86 119 153 156 74 23 20 6 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 323 167 156 0 0 9 14 44 22 39 49 43 26 9 16 10 5 11 12 7 3 2 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 132 46 86 2 5 1 3 5 10 7 6 8 8 4 5 7 11 15 7 7 8 6 5 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 580 268 312 4 32 6 4 1 4 8 11 14 23 28 28 32 39 85 70 55 49 51 29 7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 349 129 220 0 0 0 0 0 0 0 3 8 17 14 27 36 40 44 55 34 36 22 10 3
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 867 516 351 7 5 5 8 9 12 28 72 78 106 94 86 69 83 72 62 35 16 15 4 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 456 220 236 1 24 12 9 2 1 6 3 4 12 16 25 28 52 69 75 49 35 22 10 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 173 108 65 0 0 0 0 0 0 1 7 12 12 20 24 21 31 20 19 4 1 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 231 111 120 1 3 2 1 7 1 4 10 10 15 10 23 19 25 37 34 14 8 4 3 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 689 666 1 023 0 0 3 6 9 28 49 73 133 143 133 165 145 176 171 196 103 72 57 25 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 434 224 210 0 2 1 1 1 3 5 8 14 21 20 26 29 53 44 73 35 36 40 20 2
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 536 306 230 0 2 0 3 3 7 12 23 42 53 54 42 35 56 54 56 37 32 15 7 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 506 272 234 1 10 21 10 7 9 12 13 14 21 17 20 27 38 44 58 54 48 49 29 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 552 359 193 12 27 34 20 38 27 48 39 45 32 29 33 19 34 37 27 16 13 12 8 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 384 157 227 7 14 5 6 9 11 22 25 30 22 17 22 24 32 30 38 19 19 22 6 4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 377 156 221 4 12 14 19 14 15 15 16 16 24 17 21 28 21 33 29 24 17 18 18 2
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 412 578 834 0 0 0 0 0 6 4 7 14 18 40 70 106 201 310 317 174 101 40 3 1
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 398 581 817 0 0 0 0 0 4 2 8 11 17 37 63 114 190 275 335 209 84 37 10 2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 747 1 515 1 231 0 1 1 18 89 113 185 207 281 394 318 380 221 227 166 106 25 12 1 0 2
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 907 669 1 238 0 15 19 44 106 66 89 110 109 141 140 172 158 208 202 165 79 47 27 8 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 67 25 42 2 3 2 2 1 2 4 2 0 5 3 4 6 3 8 11 3 2 3 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 426 154 272 1 3 9 15 11 6 4 7 23 28 28 21 29 43 60 74 34 17 12 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 855 398 457 0 0 0 1 5 4 10 28 56 102 78 84 69 73 97 120 67 43 14 4 0
Dorzalgie (M54) 1 187 419 768 0 0 2 11 21 4 24 26 39 65 58 60 78 103 138 173 128 117 92 41 7
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 316 670 646 1 13 23 9 32 24 38 49 90 126 123 157 150 148 135 116 53 18 10 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 661 243 418 0 4 10 22 20 20 18 13 34 37 32 34 36 62 56 93 59 57 37 14 3
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 905 338 566 54 68 20 12 27 30 30 28 50 42 29 46 41 53 83 86 80 55 43 23 5
Selhání ledvin (N17–N19) 567 291 276 1 0 0 2 1 3 6 11 7 24 21 22 22 39 71 93 53 61 83 39 8
Urolitiáza (N20–N23) 815 557 258 0 0 0 2 9 18 36 38 60 76 60 59 68 88 99 107 43 23 25 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 700 513 1 187 1 5 18 11 17 18 21 19 52 72 85 97 92 139 176 221 142 179 193 116 26
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 610 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 13 39 94 141 150 110 38 15 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 073 1 073 0 8 93 128 98 84 42 52 52 39 55 40 53 53 70 64 69 39 20 11 3 0
Nemoci prsu (N60–N64) 174 25 149 0 1 0 0 9 4 12 19 17 42 24 13 7 12 8 5 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 350 0 350 0 0 1 2 11 26 58 64 59 51 33 15 7 7 7 4 2 1 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1 447 0 1 447 0 0 0 2 14 29 55 67 117 231 314 268 111 62 64 58 29 18 6 2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 4 155 12 4 143 1 0 0 9 22 85 292 459 554 487 338 333 255 333 391 346 157 71 20 1 1
Lékařský potrat (O04) 536 0 536 0 0 0 3 17 54 73 84 123 165 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1 762 0 1 762 0 0 0 0 15 83 306 545 537 261 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 018 0 2 018 0 0 0 0 34 189 464 713 508 102 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 461 0 461 0 0 0 0 7 47 97 177 112 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 966 0 7 966 0 0 0 1 70 431 1 970 3 386 1 783 316 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 3 411 0 3 411 0 0 0 0 16 116 693 1 340 956 277 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 16 0 16 0 0 0 0 0 0 3 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 121 0 121 0 0 0 0 1 16 33 46 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 928 503 425 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1 953 1 092 861 1 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 930 564 366 172 242 227 73 40 24 24 15 20 19 9 13 11 15 9 7 1 1 1 0 7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 429 213 216 0 0 0 5 9 2 3 4 19 18 26 35 21 49 64 65 40 29 32 8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 930 319 611 1 23 109 168 134 50 61 63 60 53 31 14 17 21 23 38 23 19 12 9 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 412 201 211 1 4 10 5 7 7 8 9 25 34 23 20 28 42 56 55 31 22 21 3 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2 970 1 416 1 554 147 424 150 129 140 34 61 79 83 95 95 103 96 146 190 267 212 207 188 94 30
Nitrolební poranění (S06) 1 465 923 542 9 76 103 103 88 54 79 79 65 68 65 67 50 74 99 119 74 68 72 45 8
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 818 534 284 49 144 79 81 64 52 48 40 46 37 21 22 16 11 19 25 17 14 19 8 6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 064 500 564 1 42 180 187 25 14 35 32 40 39 45 47 55 78 84 79 40 21 13 5 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 503 471 1 032 0 7 9 12 5 2 3 4 9 10 13 16 40 62 102 163 181 276 343 204 42
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 136 561 575 0 12 25 49 24 39 62 91 89 105 82 111 76 87 93 78 53 26 20 10 4
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 4 269 2 514 1 755 4 88 228 246 203 154 254 285 318 378 226 219 198 229 219 285 191 193 207 119 25
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 145 86 59 11 49 8 7 2 3 6 4 11 8 7 4 4 4 4 2 1 4 2 3 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 413 166 247 8 79 13 28 44 27 20 27 17 30 15 18 8 17 17 18 5 7 13 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 503 222 281 0 2 3 1 3 9 9 7 19 22 13 24 31 44 68 95 63 40 41 9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 290 167 123 0 0 1 2 6 15 16 22 24 24 27 33 21 31 33 20 7 3 3 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 271 158 113 17 73 27 19 8 6 10 10 16 14 6 7 5 9 18 3 3 8 7 4 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 154 92 62 12 26 7 6 7 1 4 5 9 8 8 5 9 8 11 17 2 6 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 73 0 73 0 0 0 0 2 3 6 7 27 16 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 479 5 848 5 631 11 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 512 237 275 0 5 4 5 4 6 8 8 13 19 20 24 47 62 99 91 56 24 14 2 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 5 743 1 850 3 892 27 31 45 60 86 129 334 683 848 557 290 265 273 361 448 500 329 256 163 49 9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 145 743 61 373 84 365 15 496 4 369 3 693 2 687 3 025 3 446 7 601 11 355 10 552 8 263 6 075 6 609 6 237 8 881 11 054 12 351 8 144 6 703 5 829 2 806 567
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,3 0,3 0,3 1,4 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1 0,9 0,7
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,3 0,3 0,3 0,8 1,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 1,7 0,7
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0
Septikémie (A40–A41) 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,3 2 3,1 4,9 5,5 6,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,4 1,6 1,2 2 1,7 0,9 1 2,1 1,8 1,5 0,9 1,2 1 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 1,7 2,7 4,3 4,8 2,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1,2 1,4 2,2 3,2 2 2,6 3,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1 2,1 2,1 2,4 1,7 1,3 0,5 0,7
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,5 2,1 3,2 4,6 5,9 1,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1 1 1,1 1,6 1,8 2,4 1,8 1,6 1,4 0,7 1,5
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,3 1,5 1,7 1,4 1,5 0,9 1,1 0,7
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 1 1,6 2,4 2,9 2,3 2 1,6 1,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2 1,6 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,8 1 1,5 2,2 3,6 5 6,2 6,4 5,6 5,1 3,5 2,9
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,5 2,7 1,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2 1,3 2,5 5,6 0,6 0,5 1,1 1,5 1,1 1,4 1,4 1,9 1,9 2,3 2,2 2,4 2,6 2,9 3,6 2,8 2,9 2 1,6 0,7
Anémie (D50–D64) 0,5 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 1,3 2,1 2,4 4,6 4,7 6,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7
Diabetes mellitus (E10–E14) 0,7 0,7 0,6 0 0,1 0,3 0,7 1,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 1,3 2,1 1,7 2,6 2,3 1,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,3 1,5 2,9 5,2 5,4 1,5 1,4 1,2 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 2,2 2,8 3,4 5,1 9,1 15,6 26,6 27
Demence (F00–F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 3,3 3,5 6,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,3 1,3 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 1 1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1,3 1,4 1 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0,4 1,1 1,4 1,2 1,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,7 1,7 1,8 0,3 1,4 2,3 3,5 4,2 2,5 1,8 1,3 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 1 1,2 1,6 1,8 3,6 4,4 5,7 14,6
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1,4 3,5 5,4 5,1 3,6
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,6 0,7 0,5 0,7 1 1 0,6 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 1,2 1,1 1,9 1,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,1 1,1 1,8 1,3 0,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,1 2,5 1,7 0,4 1,3 1,3 1,5 1,3 0,9 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,8 2,8 3,2 2,9 3,5 3,6 4,2 3,2 2,8 1,5
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,9 1,3 1,9 1,4 2,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,9 0,9 1 0,7 1,2 1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 1,9 2,4 3,3 3,3 3,1 1,6 0,7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 1 0,9 1,3 3,2 2,2 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,8 1 1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,1 0,7 1,5
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 1,6 2,1 2,5 3,6 5,6 7,6 8
Angina pectoris (I20) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 0,9 1 0,5 0,1 0,7
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 0,7 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,4 1,5 2,1 2,1 2,4 2,6 3,8 3,7 2,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,3 1,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 2,6 3,6 4,8 6 7,1 6,7 10 11,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 1 1,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,2 2,5 1,9 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 2,2 3,5 5,6 7,1 9,3 12,6 14 15 13,1
Selhání srdce (I50) 1,4 1,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,9 1,4 2,3 3,8 6,2 10,1 16,6 24,5 29,9
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1,9 1,9 1,9 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,4 2,7 3,6 6 9 12,9 16,4 24,1 27
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 2 2,9 3,7 4,1 4,3 3,9 5,5 6,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,8 0,6 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 1 1 1,5 1,3 1,1 1,3 1,5 0,9 0,8 0,4 0,6 0,1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,3 1,6 1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 1,3 1,8 2,8 3,7 4,6 5,4 6,8 5,3 3,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 0,6 0,7 0,5 4,3 4,4 1,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,8 1 1,6 2,9
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,4 1,5 1,2 2 1,8 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,6 0,8 1,4 1,9 3 4,4 7,1 13,1 23,1 29,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,5 0,5 0,4 8,7 2,6 0,7 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,7 3,3 5,3 8,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,2 1,4 1 0 11,8 7,6 1,3 1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 1,3 0,7 0,1 0,4 0,6 0,4 1,1 1,2 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9 0,5 0,3 0,3 0,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 2,3 2,5 2,9 3,1 2,8 3,3 2,9
Astma (J45–J46) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 0,6 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,5 1,1 0,7
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,7 0,7 0,6 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,4 1,9 2,6 2,9 3,8 5,7 2,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,4 0,7 1,8 1,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,8 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,4 0,7 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,4 0,7 1 1,7 1,6 1,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1 2 2,6 2 4,4
Nemoci appendixu (K35–K38) 0,9 1 0,9 0 0,3 1 2,7 2,8 2,2 1,4 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0 0,7
Tříselná kýla (K40) 1,1 2 0,3 0,9 1,3 0,9 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1,4 1,9 2,3 2,8 3 2,5 1,3 1,1 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 1,1 0,9 0,1 0,4 1,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 2 2,2 1,9 0,8 1 0,8 0,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,2 0 0 0,1 0,3 1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 1 1,4 1,8 2,7 3,9 5,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,1 1,3 2,2
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,7 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 0,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1,3 1,1 1,5 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 1,1 1,2 1,5 2 2,1 2,3 2,2 2,8 2,6 2,6 3 3,3 1,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 1 0,9 1,3 2,1 2,7 1,5
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2 0,8 0,9 2,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,4 1,8 2,6 3,9 2,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,5 0,4 0,8 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 1,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 0,8 2,9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 2,4 1,5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,1 0,9 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,6 2,6 4,1 4,6 4,4 3,7 2,1 0,4 0,7
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 1,7 2,5 3,6 4,8 5,3 3,1 1,9 1,3 1,5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 2,4 1,9 0 0 0 0,3 2 2 2,1 1,9 2,3 3,3 3,7 4,7 3,2 2,9 2,2 1,5 0,6 0,4 0,1 0 1,5
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,5 1,1 1,9 0 0,3 0,3 0,8 2,3 1,1 1 1 0,9 1,2 1,6 2,1 2,3 2,7 2,6 2,4 2 1,7 1,4 1,1 1,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 0,9 0,6 0,6 0,1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 0,7 0,6 0,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 0,9 1 1 0,9 1,3 1,7 1,7 1,6 0,7 0,5 0
Dorzalgie (M54) 0,9 0,7 1,2 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 1,1 1,3 1,8 2,5 3,2 4,3 4,8 5,5 5,1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 1,1 1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,4 1,9 2,2 1,9 1,8 1,7 1,3 0,7 0,5 0,1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,5 0,4 0,6 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 1,3 1,5 2,1 1,9 1,9 2,2
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,7 0,5 0,9 3,6 1,2 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 1,1 1,2 2 2 2,2 3,1 3,6
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 1,3 2,2 4,3 5,2 5,8
Urolitiáza (N20–N23) 0,6 0,9 0,4 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 1 1,1 1,3 1,5 1,1 0,8 1,3 0,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,3 0,8 1,8 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 1 1,2 1,3 1,8 2,3 3,2 3,6 6,6 10,1 15,4 19
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,2 1,8 2,2 2,8 1,4 0,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 0,8 1,7 0 0,5 1,6 1,8 1,8 1,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 1 1 0,7 0,6 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,1 0 2,2 0 0 0 0 0,3 0,5 0,6 0,6 1 2 3,6 3,3 1,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,3 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,2 0 6,3 0,1 0 0 0,2 0,5 1,5 3,4 4,3 4,6 4,1 3,9 4,1 3,7 4,3 5,1 5 4 2,6 1 0,1 0,7
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0,8 0 0 0 0,1 0,4 0,9 0,8 0,8 1 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,3 1,4 3,5 5,1 4,5 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,6 0 3,1 0 0 0 0 0,7 3,3 5,3 6,7 4,2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,2 0,8 1,1 1,7 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,2 0 12 0 0 0 0 1,5 7,5 22,7 31,7 14,9 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2,7 0 5,2 0 0 0 0 0,4 2 8 12,6 8 2,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 0,8 0,6 61,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1,5 1,7 1,3 129,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,7 0,9 0,6 11,4 4,1 3,2 1,4 0,9 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 5,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,7 1,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,7 0,5 0,9 0,1 0,4 1,5 3,1 2,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 1,2 0,7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 0,4 0,7
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2,3 2,3 2,3 9,7 7,2 2,1 2,4 3,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,3 1,4 1,9 2,5 3,8 5,4 7,6 9,8 12,5 21,9
Nitrolební poranění (S06) 1,1 1,5 0,8 0,6 1,3 1,5 1,9 1,9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6 0,8 0,8 0,7 1 1,3 1,7 1,9 2,5 3,8 6 5,8
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 0,6 0,9 0,4 3,2 2,5 1,1 1,5 1,4 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 1 1,1 4,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,8 0,9 0,1 0,7 2,6 3,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,1 1 0,8 0,7 0,7 1,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,6 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,8 1,3 2,3 4,6 10,1 17,9 27,1 30,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,9 0 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 1 1 1,3 2,9
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 3,3 4 2,7 0,3 1,5 3,2 4,6 4,5 2,7 2,9 2,7 2,7 3,2 2,6 2,7 2,9 3 2,9 4,1 4,8 7,1 10,8 15,8 18,2
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,1 0,1 0,1 0,7 0,8 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,3 0,3 0,4 0,5 1,3 0,2 0,5 1 0,5 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,7 0,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,4 1,6 1,5 2,1 1,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,2 0,3 0,2 1,1 1,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,1 0,1 0,1 0,8 0,4 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 9,4 8,5 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 1,3 1,3 1,4 0,9 0,7 0,3 0,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 4,5 3 5,9 1,8 0,5 0,6 1,1 1,9 2,2 3,9 6,4 7,1 4,7 3,4 3,3 4 4,7 5,9 7,2 8,4 9,4 8,5 6,5 6,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 113,3 98,2 127,5 1 024,7 74,5 52,4 50,1 66,5 59,7 87,6 106,4 88 70,2 70,4 81,2 91,4 114,6 144,6 177,4 206,7 246,3 304,1 373,2 413,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)