8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 269 115 154 19 57 22 29 15 10 5 5 10 9 3 3 10 7 9 5 12 14 18 6 1
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 225 89 136 5 11 21 21 19 9 10 11 4 14 4 9 6 8 13 10 11 22 12 4 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 22 17 5 0 0 0 0 0 0 4 3 3 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 180 78 102 2 3 0 0 1 0 3 1 4 1 3 4 7 22 25 26 24 21 23 8 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 890 471 419 19 67 55 48 55 37 32 44 38 53 34 42 35 54 65 68 48 50 33 10 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 312 197 115 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 14 30 47 49 60 40 29 23 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 170 115 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 8 28 44 39 22 12 6 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 139 75 64 0 0 0 0 2 1 1 3 4 5 5 6 6 10 26 19 15 13 18 3 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 377 0 377 0 0 0 0 0 0 3 5 10 23 43 28 41 57 63 46 33 20 5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 74 0 74 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 7 5 10 11 14 5 6 3 3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 52 0 52 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 11 7 5 5 8 5 1 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 341 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 25 58 94 85 45 20 4 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 244 178 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 17 28 45 57 35 33 13 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 024 568 456 0 4 5 3 6 8 10 18 27 39 36 57 100 140 164 178 98 81 33 15 2
Carcinoma in situ (D00–D09) 24 2 22 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 4 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 42 27 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 3 6 8 5 5 4 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 280 0 280 0 0 0 0 0 2 5 7 21 80 85 44 15 9 5 5 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 946 441 505 6 13 16 20 21 20 31 32 50 64 66 76 64 116 119 126 50 31 19 6 0
Anémie (D50–D64) 312 124 188 2 6 3 1 3 2 1 3 3 6 11 12 15 19 32 45 39 59 32 16 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 99 52 47 3 6 7 4 2 0 2 4 8 4 3 5 6 10 10 4 6 7 7 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 537 306 231 0 7 10 14 8 9 10 10 6 20 22 34 33 52 75 76 51 52 31 17 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 264 475 789 24 187 110 93 51 20 29 33 41 39 42 56 60 77 64 78 70 79 75 30 6
Demence (F00–F03) 59 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 6 15 11 12 5 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 459 305 154 0 0 0 6 47 16 29 31 45 72 53 48 38 34 24 9 4 2 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 154 104 50 0 1 0 6 19 25 23 23 12 14 8 3 5 6 2 1 2 2 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 285 151 134 0 0 0 1 8 27 37 37 31 34 33 14 21 19 13 7 2 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 172 62 110 0 2 0 0 6 6 7 12 9 12 17 22 17 23 19 13 3 3 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 725 342 383 1 21 37 67 62 54 46 55 55 50 37 47 39 34 28 19 28 22 14 8 1
Alzheimerova nemoc (G30) 149 57 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 10 14 26 36 36 17 4
Roztroušená skleróza (G35) 104 25 79 0 0 0 1 2 4 7 5 10 11 14 8 12 10 8 9 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 451 269 182 3 27 29 22 14 18 22 19 29 44 35 26 25 33 22 25 20 17 17 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 224 101 123 0 0 0 1 0 2 1 2 0 4 4 6 12 21 38 42 27 36 21 7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 267 702 565 2 9 19 39 40 49 31 38 61 112 83 126 123 143 142 94 68 53 25 9 1
Katarakta (H25–H26, H28) 106 46 60 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 5 10 16 18 18 14 13 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 644 303 341 2 17 30 17 8 16 9 7 11 29 23 44 53 83 99 79 62 36 14 5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 850 394 456 13 44 52 17 16 21 17 24 53 55 39 60 63 84 92 76 52 50 15 7 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 378 154 224 0 0 1 4 16 2 1 3 6 15 22 6 17 35 44 54 50 52 30 18 2
Angina pectoris (I20) 322 213 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 19 28 37 60 65 54 32 14 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 567 391 176 0 0 0 0 0 0 0 5 3 12 21 39 50 71 79 91 68 63 40 22 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 437 287 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 16 37 58 85 79 67 42 23 11 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 269 125 144 0 0 0 1 3 3 3 5 4 8 10 9 24 29 39 45 28 32 20 5 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 421 803 618 0 1 4 0 3 10 5 10 16 17 41 69 90 155 227 261 192 178 113 25 4
Selhání srdce (I50) 1 150 597 553 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 20 39 59 131 144 169 252 199 96 21
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 277 662 615 0 0 0 1 1 2 8 9 12 19 36 53 64 130 152 185 168 180 164 73 20
Ateroskleróza (I70) 611 410 201 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 26 50 81 127 123 72 54 39 20 3
Varixy dolních končetin (I83) 574 206 368 0 0 0 0 1 7 13 40 54 74 70 68 49 85 52 25 15 16 5 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 899 516 383 0 5 28 45 52 23 13 19 17 20 20 43 49 69 133 118 112 69 44 16 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 699 378 321 53 243 93 28 42 17 15 10 17 13 11 15 12 15 21 19 27 19 19 8 2
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 019 550 469 29 81 43 16 13 6 7 8 21 19 17 17 29 79 94 85 114 124 135 66 16
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 626 307 319 103 133 19 4 5 6 4 1 3 3 4 11 11 13 36 53 54 68 63 29 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 757 424 333 0 347 285 31 22 15 14 13 15 5 5 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 504 322 182 0 1 13 12 23 35 40 31 47 66 46 50 40 32 32 20 10 5 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 446 256 190 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 6 7 34 57 83 104 66 44 24 12 1
Astma (J45–J46) 212 81 131 0 14 33 14 7 0 1 4 2 8 9 11 16 19 19 23 10 12 10 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 293 152 141 0 3 1 1 5 4 10 8 5 12 8 11 15 36 37 48 37 28 14 7 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 112 59 53 1 4 6 2 14 12 13 10 9 9 10 5 3 6 1 4 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 102 60 42 0 2 5 1 5 6 10 5 6 7 8 9 9 6 6 7 6 4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 165 102 63 4 1 1 3 3 4 1 3 5 13 10 15 13 10 14 19 15 13 13 4 1
Peptický vřed (K25–K28) 175 95 80 0 0 0 0 1 1 2 2 6 9 11 17 12 14 28 14 17 23 10 8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 476 186 290 3 12 20 34 40 35 26 24 24 22 18 20 22 36 28 25 25 28 24 8 2
Nemoci appendixu (K35–K38) 512 305 207 0 4 45 88 53 46 39 41 40 22 29 26 8 26 20 11 8 4 1 0 1
Tříselná kýla (K40) 838 747 91 4 32 29 6 5 11 17 24 36 60 61 62 73 97 87 111 62 41 16 4 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 720 364 356 0 11 60 7 4 8 14 26 57 71 61 56 51 74 85 69 37 14 11 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 111 54 57 0 1 2 7 13 7 7 8 9 14 10 9 3 3 9 5 3 0 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 127 43 84 5 17 11 8 10 1 6 4 4 4 2 6 2 7 8 7 8 10 6 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 219 98 121 2 22 6 4 1 2 2 2 5 7 9 7 11 21 22 25 16 21 25 6 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 189 64 125 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 18 9 23 23 17 29 22 18 10 6 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 539 332 207 3 4 4 2 12 16 27 31 48 62 60 50 47 53 40 33 19 11 11 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 253 137 116 0 7 13 7 3 3 0 1 6 2 2 10 8 18 33 41 38 26 24 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 85 61 24 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4 7 8 18 16 12 5 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 96 48 48 0 0 2 3 5 2 1 2 0 5 11 4 7 15 14 10 9 3 3 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 105 400 705 0 0 2 6 8 12 37 49 68 125 68 89 114 117 124 102 76 54 36 16 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 222 107 115 0 0 0 1 1 1 1 6 6 11 6 9 14 24 30 37 23 25 16 9 2
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 329 181 148 0 0 2 4 10 8 12 25 20 33 22 24 24 26 31 32 21 15 17 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 149 79 70 0 4 3 6 3 5 4 4 3 5 9 5 12 8 12 12 12 18 15 9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 298 202 96 5 22 21 7 23 11 25 18 20 16 11 16 14 18 20 15 14 11 4 5 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 206 93 113 3 12 7 12 4 6 6 11 11 10 16 13 15 13 19 12 11 12 10 3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 240 94 146 3 11 8 12 6 5 6 6 10 20 15 13 12 24 21 29 12 8 13 4 2
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 546 237 309 0 0 0 0 0 0 0 1 3 17 15 34 53 75 119 97 66 48 16 2 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 676 266 410 0 0 0 0 0 0 2 4 6 14 32 45 78 90 115 146 93 39 12 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 521 277 244 0 0 1 3 20 35 30 25 57 66 45 60 61 53 37 21 7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 975 391 584 0 5 12 24 58 42 51 42 43 92 77 87 90 96 83 88 48 22 11 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 31 11 20 0 0 0 0 3 1 0 0 2 3 1 4 4 2 4 4 0 1 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 172 70 102 0 3 4 13 9 3 1 3 2 11 5 13 13 19 26 22 16 8 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 947 467 480 0 0 0 0 3 5 13 41 71 99 100 116 107 93 107 93 62 27 8 1 1
Dorzalgie (M54) 1 254 429 824 0 0 2 9 11 12 16 28 35 61 70 97 102 112 138 169 175 124 78 12 3
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 650 353 297 0 13 11 10 20 9 12 23 52 72 77 80 86 78 54 34 11 7 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 481 176 305 0 2 9 28 20 12 9 13 22 34 36 49 36 38 46 45 35 22 20 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 527 199 328 24 33 20 9 36 28 19 15 16 29 19 24 19 39 48 68 30 26 21 4 0
Selhání ledvin (N17–N19) 219 114 105 0 0 0 2 2 2 6 4 5 5 5 10 10 19 27 27 25 18 37 14 1
Urolitiáza (N20–N23) 433 303 130 1 1 3 1 8 19 24 30 29 43 42 41 43 53 38 21 15 13 7 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 878 256 622 1 9 10 11 16 13 18 11 16 42 54 54 43 73 81 84 90 108 97 40 7
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 601 601 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 16 43 122 157 144 84 14 5 1 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 520 520 0 3 30 47 38 37 23 19 26 26 39 19 28 34 49 42 40 11 4 4 1 0
Nemoci prsu (N60–N64) 110 9 101 0 0 0 0 4 9 15 11 16 16 16 11 7 2 1 1 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 123 0 123 0 1 1 2 7 13 18 14 19 10 15 12 1 4 3 2 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 458 0 458 0 0 0 3 13 19 22 32 41 85 76 69 24 26 12 16 11 4 2 2 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 377 3 1 374 1 0 0 11 44 56 100 128 105 117 102 104 115 149 141 122 59 19 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 207 0 207 0 0 0 1 10 39 39 38 33 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 429 0 429 0 0 0 0 5 41 131 129 73 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 980 0 980 0 0 0 0 44 165 318 283 138 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 185 0 185 0 0 0 1 11 39 54 46 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 960 0 2 960 0 0 0 0 62 345 989 1 050 445 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1 049 0 1 049 0 0 0 0 17 104 309 375 198 39 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 33 0 33 0 0 0 0 0 6 11 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 281 151 130 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 152 77 75 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 408 255 153 48 104 111 43 18 11 6 8 7 13 2 10 8 6 6 3 3 0 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 75 44 31 0 0 0 6 7 0 0 2 0 2 9 2 8 12 10 6 6 1 3 0 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 472 163 309 1 8 46 83 65 42 29 27 26 28 13 20 11 14 12 15 11 11 7 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 148 81 67 0 1 1 2 0 3 4 3 4 8 3 6 9 23 21 23 17 11 5 3 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 227 584 643 30 106 32 68 74 29 41 30 38 38 36 46 52 81 95 126 95 95 80 30 5
Nitrolební poranění (S06) 916 580 336 5 40 67 68 69 63 60 33 50 36 44 47 41 51 48 48 43 39 42 21 1
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 513 339 174 22 69 30 31 37 41 27 19 30 36 19 27 15 19 18 19 13 17 19 5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 608 281 327 0 23 91 85 13 16 23 5 16 34 22 28 54 48 54 40 26 14 11 3 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 693 223 470 0 9 3 4 5 1 1 3 5 10 13 10 15 21 55 74 83 142 152 66 21
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 568 278 290 0 6 16 34 12 30 31 31 53 46 45 49 36 56 49 31 22 15 4 2 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 3 328 1 994 1 334 1 44 108 124 220 230 244 197 234 312 190 178 192 196 175 188 144 160 140 41 10
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 99 66 33 3 24 4 4 3 4 8 2 7 12 2 6 7 6 2 2 3 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 259 117 142 1 33 4 10 29 14 18 24 17 22 15 19 13 11 12 6 4 2 5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 302 146 156 0 4 5 5 7 1 1 8 6 9 9 15 20 25 48 54 39 26 14 4 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 54 36 18 0 1 1 2 3 4 5 5 5 9 3 1 7 2 4 1 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 150 76 74 7 22 14 11 13 4 3 3 4 5 11 3 6 13 7 9 9 2 3 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 410 200 210 6 25 8 7 10 1 11 8 33 35 19 26 24 40 49 39 37 18 12 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 87 1 86 0 0 0 0 0 2 4 16 26 33 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 759 2 439 2 320 4 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 285 138 147 0 0 2 0 1 3 3 6 8 9 7 12 36 46 61 41 33 9 6 1 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 4 778 1 109 3 669 11 40 36 36 64 223 616 958 923 508 178 146 143 187 207 232 157 70 35 7 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 71 121 31 359 39 761 5 677 2 134 1 884 1 577 1 934 2 452 4 139 4 685 4 172 3 963 3 047 3 419 3 753 5 038 5 792 5 756 4 302 3 604 2 617 984 192
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,5 0,4 0,6 3,5 2,7 0,8 1,1 0,6 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,7 1,2 2,5 2,5 2,5
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,3 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 1,8 1,6 1,7 2,5
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0
Septikémie (A40–A41) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 1 1,4 1,7 3,1 3,3 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,7 1,8 1,6 3,5 3,1 1,9 1,9 2,3 1,3 1 1,3 1 1,2 1 1,3 1,1 1,5 1,9 2,5 2,8 4,1 4,5 4,2 7,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1 1,3 1,5 2,2 2,3 2,4 3,1 1,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,8 1,3 1,5 1,3 1 0,8 1,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 0,7 0,9 1,1 2,5 1,3 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 0,8 1,3 1,6 1,9 1,7 1,9 1,7 0,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,6 2,8 3,2 2,6 1,7 0,5 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,3 2,1 2 2,7 1,8 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 2,2 1,7 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,7 3,3 3,9 4,9 6,7 5,7 6,7 4,5 6,3 5
Carcinoma in situ (D00–D09) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,5 0 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,8 2,4 1,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1,8 1,7 1,9 1,1 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 0,9 0,9 1,3 1,4 1,9 2,3 2,1 3,3 3,5 4,7 2,9 2,6 2,6 2,5 0
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 1,7 2,3 4,9 4,4 6,7 5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,6 1 0,4 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 1,2 0,9 0 0,3 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 1 1,1 1,5 2,2 2,8 3 4,3 4,2 7,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,4 1,9 3 4,4 8,8 3,9 3,7 2,1 0,7 0,9 1 1 0,9 1,2 1,7 2 2,2 1,9 2,9 4,1 6,5 10,3 12,6 14,9
Demence (F00–F03) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,9 0,9 1,6 2,1 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,6 0 0 0 0,2 2 0,6 0,9 0,9 1,2 1,6 1,5 1,5 1,2 1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0,2 0,8 0,9 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0 0,3 1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,4 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,4 1,3 1,5 0,2 1 1,3 2,6 2,6 1,9 1,4 1,6 1,4 1,1 1,1 1,4 1,3 1 0,8 0,7 1,6 1,8 1,9 3,3 2,5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,5 3 4,9 7,1 9,9
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1,1 0,7 0,5 1,3 1 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 1 1 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 1,2 1,4 2,3 1,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,6 1,6 3 2,9 2,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,4 2,7 2,2 0,4 0,4 0,7 1,5 1,7 1,8 0,9 1,1 1,6 2,5 2,4 3,8 4 4 4,2 3,5 3,9 4,4 3,4 3,8 2,5
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,8 1,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,2 1,2 1,3 0,4 0,8 1,1 0,7 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,7 0,7 1,3 1,7 2,3 2,9 3 3,6 3 1,9 2,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,6 1,5 1,7 2,4 2,1 1,8 0,7 0,7 0,8 0,5 0,7 1,4 1,2 1,1 1,8 2,1 2,4 2,7 2,8 3 4,1 2,1 2,9 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,7 0,6 0,9 0 0 0 0,2 0,7 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2 0,6 1 1,3 2 2,9 4,3 4,1 7,5 5
Angina pectoris (I20) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,9 1 1,8 2,4 3,1 2,6 1,9 0,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 1,6 2 2,3 3,4 3,9 5,2 5,5 9,2 7,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,6 2,5 3 3,9 3,5 3,1 4,6 5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8 1,2 1,7 1,6 2,6 2,7 2,1 2,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,7 3,1 2,4 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 1,2 2,1 2,9 4,4 6,7 9,8 11,2 14,7 15,4 10,5 9,9
Selhání srdce (I50) 2,2 2,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1,3 1,7 3,9 5,4 9,8 20,8 27,2 40,2 52
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,5 2,6 2,4 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1 1,6 2,1 3,7 4,5 6,9 9,8 14,9 22,4 30,6 49,5
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,6 2,3 3,8 4,6 4,2 4,5 5,3 8,4 7,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0,8 1,4 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,2 1,4 1,7 2 2,1 1,6 2,4 1,5 0,9 0,9 1,3 0,7 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 2 1,5 0 0,2 1 1,8 2,2 0,8 0,4 0,6 0,4 0,4 0,6 1,3 1,6 1,9 3,9 4,4 6,5 5,7 6 6,7 9,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,4 1,5 1,2 9,7 11,4 3,3 1,1 1,8 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 1,6 1,6 2,6 3,3 5
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 2 2,1 1,8 5,3 3,8 1,5 0,6 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 2,2 2,8 3,2 6,6 10,3 18,5 27,6 39,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,2 1,2 1,2 18,9 6,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 1,1 2 3,1 5,6 8,6 12,1 7,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 1,7 1,3 0 16,2 10 1,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 1,3 0,7 0 0 0,5 0,5 1 1,3 1,2 0,9 1,2 1,5 1,3 1,5 1,3 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 1 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,1 1,6 2,5 3,9 3,8 3,6 3,3 5 2,5
Astma (J45–J46) 0,4 0,3 0,5 0 0,7 1,2 0,6 0,3 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 1 1,4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,6 0,6 0,5 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 1 1,1 1,8 2,1 2,3 1,9 2,9 7,4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,4 0,2 0,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,7 0,9 1,1 1,8 1,7 2,5
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,8 0,5 1 1,9 1,4 3,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,9 0,7 1,1 0,5 0,6 0,7 1,3 1,7 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 1 0,8 0,9 1,5 2,3 3,3 3,3 5
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 1,2 0,8 0 0,2 1,6 3,5 2,2 1,7 1,2 1,2 1 0,5 0,8 0,8 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,3 0,1 0 2,5
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,9 0,3 0,7 1,5 1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,3 1,7 1,9 2,4 2,7 2,6 4,1 3,6 3,4 2,2 1,7 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,4 1,4 1,4 0 0,5 2,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 2,1 2,5 2,6 2,1 1,2 1,5 1,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0,3 0,9 0,8 0,4 0,3 0,4 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,5 0,4 1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9 1,7 3,4 2,5 7,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,3 0,8 0,6 0,5 1,1 1,3 1,5 1,4 2,5 2,5
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 1,3 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 1,5 2,1 2,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,5 0,4 0 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0,5 1 1,5 2,2 2,2 3,3 3,8 5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,4 0 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,1 1,6 2,7 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 1,4 1,7 2,8 1,9 2,7 3,7 3,3 3,7 3,8 4,4 4,5 4,9 6,7 5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,4 1,3 2,1 2,2 3,8 5
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,7 0,6 0 0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1,2 1,2 1,2 2,3 1,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,3 0,3 0,3 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 1,5 2,1 3,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,6 0,8 0,4 0,9 1 0,7 0,3 1 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,9 0,5 2,1 5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 1 1,4 1,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 1,1 0,7 0,7 1,8 1,7 5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 1 1,7 2,1 3,5 3,6 3,8 4 2,2 0,8 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,3 1 1,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,4 2,6 2,5 3,4 5,5 5,4 3,2 1,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 1,1 0,9 0 0 0 0,1 0,8 1,3 0,9 0,7 1,5 1,5 1,3 1,8 2 1,5 1,1 0,8 0,4 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,9 1,5 2,2 0 0,2 0,4 0,9 2,4 1,5 1,5 1,2 1,1 2,1 2,2 2,6 2,9 2,7 2,5 3,3 2,8 1,8 1,5 1,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,3 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 0,7 0,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,8 1,8 1,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 1,8 2,2 2,9 3,5 3,5 2,6 3,2 3,5 3,6 2,2 1,1 0,4 2,5
Dorzalgie (M54) 2,4 1,7 3,2 0 0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 0,9 1,4 2 2,9 3,3 3,2 4,1 6,3 10,2 10,3 10,7 5 7,4
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,3 1,4 1,1 0 0,6 0,4 0,4 0,8 0,3 0,4 0,7 1,3 1,6 2,2 2,4 2,8 2,2 1,6 1,3 0,6 0,6 0,1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,9 0,7 1,2 0 0,1 0,3 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 1,2 1,1 1,4 1,7 2 1,8 2,7 1,7 2,5
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 0,8 1,3 4,4 1,5 0,7 0,4 1,5 1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,5 0,7 0,6 1,1 1,4 2,5 1,7 2,2 2,9 1,7 0
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 1 1,5 1,5 5,1 5,9 2,5
Urolitiáza (N20–N23) 0,8 1,2 0,5 0,2 0 0,1 0 0,3 0,7 0,7 0,9 0,7 1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,1 0,8 0,9 1,1 1 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,7 1 2,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,9 1,5 1,6 1,4 2,1 2,4 3,1 5,2 8,9 13,3 16,7 17,3
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 1,2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 1,4 3,4 4,7 5,4 4,9 1,2 0,7 0,4 2,5
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2 0 0,5 1,4 1,6 1,5 1,6 0,8 0,6 0,8 0,7 0,9 0,5 0,8 1,1 1,4 1,2 1,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,2 0 0,5 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 0,9 0 1,8 0 0 0 0,1 0,5 0,7 0,7 0,9 1 1,9 2,2 2,1 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,3 0,3 0,8 2,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 2,7 0 5,3 0,2 0 0 0,4 1,9 2 3 3,8 2,7 2,6 2,9 3,1 3,8 4,2 4,2 4,6 3,4 1,6 0,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 0,8 0 1,6 0 0 0 0 0,2 1,5 3,9 3,8 1,9 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,9 0 3,7 0 0 0 0 1,9 6 9,5 8,3 3,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,5 1,4 1,6 1,4 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 11,3 0 0 0 0 2,6 12,5 29,5 30,9 11,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2 0 4 0 0 0 0 0,7 3,8 9,2 11 5,1 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,6 0,5 51,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,3 0,3 0,3 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 1 0,6 8,8 4,9 3,9 1,7 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 2,5
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0 2,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,6 1,2 0,2 0,4 1,6 3,3 2,7 1,5 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1 1,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1 0,9 0,7 1,3 2,5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2,4 2,3 2,5 5,5 5 1,1 2,7 3,1 1 1,2 0,9 1 0,9 1 1,4 1,7 2,3 2,8 4,7 5,5 7,9 10,9 12,6 12,4
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,3 1,3 0,9 1,9 2,4 2,7 2,9 2,3 1,8 1 1,3 0,8 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,8 2,5 3,2 5,7 8,8 2,5
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 1,3 0,7 4 3,2 1,1 1,2 1,6 1,5 0,8 0,6 0,8 0,8 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,4 2,6 2,1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 1,1 1,3 0 1,1 3,2 3,3 0,5 0,6 0,7 0,1 0,4 0,8 0,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,9 1,8 0 0,4 0,1 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 1,6 2,8 4,8 11,7 20,8 27,6 52
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 1,1 1,1 0 0,3 0,6 1,3 0,5 1,1 0,9 0,9 1,4 1 1,3 1,5 1,2 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2 0,5 0,8 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6,4 7,8 5,1 0,2 2,1 3,8 4,9 9,3 8,3 7,3 5,8 6 7 5,4 5,4 6,3 5,5 5,2 7 8,4 13,2 19,1 17,2 24,8
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,1 0,5 1,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,5 0,2 1,5 0,1 0,4 1,2 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,6 0,6 0,6 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 1,4 2 2,3 2,2 1,9 1,7 5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,3 0,3 1,3 1 0,5 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 0,3 0,3 0,4 0 0,3 0,2 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 1,1 1,5 1,5 2,1 1,5 1,6 0,8 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 9,5 8,9 872,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,5 0,6 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,2 1,3 1,8 1,5 1,9 0,7 0,8 0,4 2,5
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9,2 4,3 14 2 1,9 1,3 1,4 2,7 8 18,4 28,2 23,6 11,4 5,1 4,4 4,7 5,3 6,1 8,7 9,1 5,8 4,8 2,9 2,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 137,5 122,5 152,1 1 040,7 99,9 66,1 62,1 81,4 88,5 123,5 137,8 106,7 88,9 87,3 103,4 122,8 142,1 171,9 215,1 249,9 298,2 357,8 411,9 475,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)