8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 231 103 128 9 49 23 15 12 7 7 5 9 4 6 7 6 12 7 12 13 15 9 3 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 219 91 128 6 20 21 27 12 17 7 4 3 7 0 7 4 9 18 8 16 19 8 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 20 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 2 1 0 0 2 3 0 0
Septikémie (A40-A41) 181 77 104 0 2 4 1 1 1 1 3 2 0 7 3 9 14 19 39 26 22 21 6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 862 465 397 20 67 59 40 62 38 38 41 40 43 37 42 33 55 65 52 47 37 36 9 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 280 176 104 0 0 0 0 0 2 1 1 4 4 5 13 12 41 54 51 35 29 22 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 184 124 60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 17 31 44 45 22 13 5 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 183 111 72 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 6 4 5 17 27 33 19 26 26 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 334 2 332 0 0 0 0 0 0 2 6 14 21 37 28 27 48 54 39 32 18 7 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 71 0 71 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 9 7 7 10 12 6 7 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 6 14 9 7 2 7 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 37 65 67 66 36 11 6 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 233 180 53 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 10 7 28 35 49 38 41 14 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 040 571 469 1 3 5 4 5 13 9 17 30 47 41 62 99 151 181 129 110 88 35 9 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 35 4 31 0 0 0 0 0 2 2 4 4 2 2 0 5 2 6 4 1 0 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 68 38 30 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 8 10 8 17 8 4 5 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 289 0 289 0 0 0 0 0 1 4 7 27 86 82 48 23 4 5 0 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 932 431 501 3 11 16 17 25 25 29 33 49 62 56 69 82 115 111 109 65 31 20 2 2
Anémie (D50-D64) 276 106 170 0 2 4 3 4 1 3 2 3 5 3 8 15 15 31 32 45 47 40 11 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 109 50 59 0 11 14 2 5 3 4 2 4 4 9 3 3 5 12 7 8 3 7 3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 617 338 279 1 8 7 7 11 20 9 14 12 17 22 34 44 73 85 69 63 61 44 14 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 283 424 859 27 133 121 73 58 23 34 35 47 49 42 59 75 92 100 85 74 75 56 22 3
Demence (F00-F03) 91 33 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 12 9 16 17 19 11 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 484 328 156 0 0 0 5 24 25 26 25 62 66 66 60 59 25 27 10 2 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 143 99 44 0 0 0 0 10 35 32 19 13 6 7 7 2 5 4 1 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 318 171 147 0 0 0 0 9 21 37 41 53 29 27 27 26 21 8 10 7 0 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 174 62 112 0 2 0 0 5 5 8 10 11 15 8 25 20 22 21 13 5 4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 781 361 420 1 15 32 73 74 62 49 58 51 58 45 40 48 33 34 23 37 23 20 4 1
Alzheimerova nemoc (G30) 130 43 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 8 18 21 33 31 15 1
Roztroušená skleróza (G35) 144 41 103 0 0 0 1 2 7 10 7 11 17 17 15 16 12 17 10 1 0 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 448 259 189 3 25 29 24 27 19 19 32 30 38 24 19 27 34 30 20 15 15 14 4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 282 128 154 0 0 1 0 0 0 2 1 4 3 11 11 16 20 44 39 47 50 26 7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 585 826 759 2 21 40 65 48 52 58 63 79 129 106 130 132 172 143 148 88 67 34 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 109 36 73 0 0 1 1 1 1 2 2 0 4 2 2 4 11 9 16 20 16 13 4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 660 291 369 0 20 25 19 9 15 15 10 19 25 33 36 36 77 107 79 63 51 18 2 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 824 352 472 8 43 43 17 13 22 28 25 35 41 54 53 73 81 91 89 47 37 22 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 381 150 231 0 0 1 4 23 1 0 4 3 12 18 12 14 29 46 55 53 55 35 16 0
Angina pectoris (I20) 351 248 103 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 23 32 49 78 61 53 35 5 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 594 399 195 0 0 0 0 0 0 0 1 8 18 35 39 52 74 92 97 58 61 45 11 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 371 255 116 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 11 28 51 69 64 52 50 24 6 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 289 143 146 0 0 0 0 2 1 5 5 6 15 13 14 14 31 35 41 47 29 23 7 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 317 734 583 0 3 2 1 8 4 8 12 12 19 39 48 86 148 209 231 191 155 107 29 5
Selhání srdce (I50) 1 031 507 524 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 10 18 30 57 128 140 158 200 197 75 12
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 462 764 697 0 0 0 0 2 5 6 8 12 36 31 44 74 164 194 224 218 219 152 59 14
Ateroskleróza (I70) 552 373 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 22 50 75 135 99 51 47 37 19 7
Varixy dolních končetin (I83) 595 220 375 0 0 0 0 5 5 33 26 76 79 61 72 68 76 49 13 14 12 4 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 910 520 390 0 7 34 48 41 19 18 30 17 41 35 41 46 83 103 99 103 69 53 20 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 557 305 252 44 180 89 32 39 30 15 21 17 10 13 5 12 10 11 8 12 5 1 3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 915 524 390 22 83 30 7 16 8 5 7 10 8 18 24 43 63 89 102 99 111 110 53 7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 538 278 260 88 135 27 6 4 1 3 7 5 5 4 9 8 18 29 28 36 66 33 18 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 784 426 358 0 349 308 34 26 16 6 15 7 7 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 579 360 219 0 2 17 19 36 46 47 46 60 43 52 45 43 52 34 20 5 7 5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 413 254 159 0 1 1 1 2 0 1 0 1 6 6 10 28 57 87 74 66 43 20 9 0
Astma (J45-J46) 202 78 124 0 17 34 23 6 3 4 6 6 13 8 11 13 15 18 6 8 5 4 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 307 185 122 0 2 3 0 7 8 4 5 12 11 8 12 22 29 46 51 31 20 25 9 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 104 46 58 0 5 1 4 16 19 13 5 6 10 5 5 6 4 2 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 125 71 54 0 4 3 4 6 9 8 6 9 12 10 13 5 7 8 6 5 6 4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 169 97 72 1 2 2 2 4 5 2 5 3 11 9 10 16 17 16 19 14 14 13 1 3
Peptický vřed (K25-K28) 177 112 65 0 0 0 0 0 6 1 3 5 9 8 10 10 19 21 24 20 12 20 9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 497 183 314 3 16 40 29 50 23 33 17 24 26 16 15 18 29 21 45 32 22 26 10 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 483 277 206 0 4 59 71 65 45 49 33 36 19 20 10 18 18 13 12 5 4 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 823 727 96 6 31 21 6 8 10 20 26 43 51 65 56 80 98 106 92 56 33 12 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 782 409 373 1 13 61 5 2 7 19 44 52 68 66 74 59 103 77 62 42 17 7 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 137 62 75 0 0 1 5 9 11 18 16 11 14 6 6 11 6 8 3 6 5 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 129 53 76 4 12 7 8 8 12 5 6 5 2 3 7 3 6 10 9 10 7 3 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 207 103 104 2 14 7 1 1 2 2 2 3 5 3 10 14 12 15 33 23 23 24 9 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 176 74 102 0 0 0 0 1 1 3 2 8 7 11 13 11 17 21 20 16 24 15 4 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 530 333 197 2 2 2 4 7 18 20 35 58 55 53 42 52 62 48 22 20 18 10 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 245 154 91 0 11 8 5 5 0 1 1 1 3 3 9 10 16 38 44 24 29 24 9 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 81 61 20 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 8 13 12 20 12 3 3 0 0 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 104 53 51 0 0 0 1 1 2 4 3 6 7 8 7 10 14 13 15 7 4 1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 153 407 746 0 0 1 4 9 15 32 40 78 97 86 83 102 136 161 97 94 58 44 14 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 205 99 106 0 0 0 1 2 4 3 1 7 8 8 5 11 24 34 30 26 20 15 6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 309 199 110 0 0 2 0 5 11 12 17 18 36 22 24 24 26 29 34 22 12 9 5 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 115 56 59 0 1 5 3 2 2 3 5 2 5 4 4 7 11 13 10 14 14 8 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 309 202 107 3 23 18 14 25 38 26 22 18 14 6 13 8 17 16 16 15 7 8 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 223 116 107 5 11 7 14 10 10 16 11 9 14 12 9 14 13 23 15 8 14 6 1 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 244 90 154 1 5 12 12 13 4 8 7 15 9 15 19 6 15 21 23 14 21 20 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 653 292 361 0 0 0 0 0 0 1 1 3 14 23 35 84 96 125 128 92 35 13 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 730 279 451 0 0 0 0 0 1 1 1 1 17 34 38 81 95 162 134 96 45 21 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 559 303 256 0 0 1 2 28 34 30 28 55 68 54 64 56 57 48 25 7 1 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 984 373 611 0 12 13 20 63 53 32 49 64 89 56 81 108 105 105 62 35 20 12 4 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 40 13 27 0 1 1 0 1 0 1 0 3 6 5 2 0 4 6 3 5 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 193 87 106 0 2 9 32 21 5 1 4 2 9 8 13 15 19 19 15 8 8 2 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 959 460 499 0 0 0 0 2 9 14 37 64 107 87 108 97 121 101 95 68 33 14 2 0
Dorzalgie (M54) 1 789 594 1 195 0 0 3 9 16 12 29 38 56 89 81 135 195 188 219 239 206 159 94 18 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 732 396 336 0 12 30 15 22 11 14 22 43 76 77 100 97 92 64 30 15 7 2 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 570 188 382 0 0 6 26 18 15 15 13 18 30 41 52 62 63 67 67 26 38 11 1 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 506 188 318 27 32 20 9 27 25 19 14 23 25 22 31 31 47 36 40 35 20 19 4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 235 122 113 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 7 7 10 27 29 34 26 41 33 8 1
Urolitiáza (N20-N23) 469 296 173 0 1 3 1 13 16 23 44 31 54 32 39 53 51 41 28 20 14 3 1 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 822 233 589 5 9 5 10 21 16 8 12 20 37 31 45 55 86 89 74 72 99 87 35 6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 23 55 113 129 110 52 13 3 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 529 529 0 3 52 59 42 39 24 12 19 25 17 27 21 32 32 44 41 18 10 9 2 1
Nemoci prsu (N60-N64) 122 14 108 0 0 0 0 4 8 19 15 26 15 13 10 4 5 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 136 0 136 0 0 1 2 7 16 25 13 15 17 15 7 4 4 3 3 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 472 0 472 0 0 0 6 14 10 20 25 39 74 98 81 29 21 22 13 8 11 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 428 3 1 425 0 0 0 4 19 78 109 130 112 127 112 117 106 158 153 109 57 29 8 0 0
Lékařský potrat (O04) 183 0 183 0 0 0 1 17 20 32 35 29 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 426 0 426 0 0 0 0 11 43 108 132 94 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 092 0 1 092 0 0 0 0 40 164 356 318 165 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 188 0 188 0 0 0 0 10 39 58 47 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 050 0 3 050 0 0 0 1 63 378 989 1 050 484 80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 889 0 889 0 0 0 0 10 90 262 307 191 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 34 0 34 0 0 0 0 2 6 5 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 301 163 138 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 248 140 108 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 400 246 154 51 113 105 39 16 7 7 10 8 8 6 7 7 7 3 3 3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 132 75 57 0 0 1 5 8 0 1 2 9 3 12 7 10 20 15 6 13 17 1 1 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 443 138 305 0 14 27 79 51 62 32 30 32 23 10 11 11 19 14 6 8 10 4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 165 92 73 0 0 4 2 0 0 0 5 1 4 5 10 11 22 26 31 20 19 5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 257 623 634 32 142 47 55 105 26 23 27 39 29 34 50 56 74 93 107 94 90 88 40 6
Nitrolební poranění (S06) 1 023 631 392 8 56 45 77 81 84 62 49 51 49 33 43 44 71 49 51 46 53 46 24 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 535 367 168 18 58 33 33 46 52 44 22 32 29 23 18 20 24 14 20 10 23 11 5 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 542 249 293 0 20 101 66 14 7 17 25 17 24 22 25 29 46 42 29 29 16 11 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 660 220 440 1 5 2 6 1 2 3 5 5 3 6 11 13 30 59 48 93 144 134 80 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 550 299 251 0 7 19 27 18 27 35 30 50 42 40 41 43 44 45 38 21 12 8 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 368 2 028 1 339 1 36 109 129 212 262 231 196 271 300 226 195 176 189 183 160 156 159 124 44 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 139 87 52 6 47 9 6 9 9 3 4 4 5 5 6 7 5 2 4 4 1 2 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 279 134 145 3 43 13 14 38 15 18 14 26 15 9 15 11 12 6 8 7 6 2 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 277 137 140 0 1 3 5 2 3 6 4 6 8 9 13 24 32 43 46 30 24 15 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 72 50 22 0 2 0 1 5 7 8 6 8 8 4 8 3 4 3 4 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 158 85 73 4 24 6 8 4 0 11 7 8 8 3 12 7 10 7 15 12 6 4 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 436 208 228 10 19 5 9 16 10 11 16 25 23 26 35 30 44 52 26 37 32 9 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 89 0 89 0 0 0 0 0 1 2 8 31 39 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 754 2 416 2 338 4 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 323 164 159 0 1 0 1 2 5 3 8 12 7 13 27 35 49 61 47 32 13 5 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4 867 1 176 3 691 12 42 39 44 74 221 620 974 920 493 153 173 143 208 221 208 161 100 45 12 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 72 764 31 941 40 820 5 747 2 116 1 968 1 550 2 054 2 695 4 221 4 779 4 466 3 861 3 088 3 491 4 019 5 391 6 096 5 497 4 391 3 738 2 559 893 144
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0,4 0,5 1,7 2,3 0,8 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,8 1,2 1,3 1,3 2,8
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,4 0,5 1,1 0,9 0,7 1,1 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 1 1,5 1,1 2,2 2,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 1,6 1,6 1,8 3 2,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,8 1,5 3,7 3,2 2,1 1,6 2,6 1,3 1,1 1,2 1 1 1,1 1,3 1 1,5 1,9 2,1 2,8 3 5,1 3,9 2,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 1,1 1,6 2,1 2,1 2,4 3,1 2,2 2,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,3 1,8 1,3 1,1 0,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 1,2 2,1 3,7 2,2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 0,9 0,9 1,3 1,6 1,6 1,9 1,5 1 0,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 0,6 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,2 1,8 2 2,7 2,2 0,9 0,9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,8 1 2 2,3 3,3 2 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 2,2 1,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 1,1 1,2 1,9 3,1 4,2 5,4 5,2 6,7 7,2 5 3,9 2,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 0,4 0,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 2 2,4 1,5 0,7 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,8 1,7 1,9 0,6 0,5 0,6 0,7 1 0,9 0,9 1 1,2 1,4 1,7 2,1 2,6 3,2 3,3 4,4 3,9 2,5 2,8 0,9 5,6
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,9 1,3 2,7 3,8 5,7 4,8 5,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0 0,5 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,2 1 1,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,3 1,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 1 1,4 2 2,5 2,8 3,8 5 6,3 6,1 5,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,5 1,7 3,3 5 6,3 4,2 3 2,4 0,8 1 1 1,1 1,1 1,2 1,8 2,4 2,6 3 3,4 4,5 6,1 8 9,6 8,4
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 1 1,4 2,7 4,8 2,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0,2 1 0,9 0,8 0,7 1,5 1,5 2 1,8 1,9 0,7 0,8 0,4 0,1 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0,4 1,2 1 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,7 0,6 0 0 0 0 0,4 0,7 1,1 1,2 1,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,4 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,5 1,4 1,6 0,2 0,7 1,1 3 3,1 2,1 1,5 1,7 1,2 1,3 1,3 1,2 1,5 0,9 1 0,9 2,2 1,9 2,8 1,7 2,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,3 2,7 4,4 6,6 2,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,1 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1 0,7 0,6 1,2 1 1 1,1 0,6 0,6 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,2 2 1,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 1,3 1,6 2,8 4,1 3,7 3,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,1 3,2 2,9 0,4 1 1,4 2,7 2 1,8 1,7 1,8 1,9 3 3,1 4 4,2 4,8 4,2 6 5,3 5,5 4,8 3,5 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,2 1,3 1,9 1,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 1,1 1,4 0 0,9 0,9 0,8 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 1 1,1 1,1 2,1 3,2 3,2 3,8 4,2 2,6 0,9 2,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 1,4 1,8 1,5 2 1,5 0,7 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 0,9 1,6 1,6 2,3 2,2 2,7 3,6 2,8 3 3,1 0,9 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,7 0,6 0,9 0 0 0 0,2 1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,8 1,4 2,2 3,2 4,5 5 7 0
Angina pectoris (I20) 0,7 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 1 1,4 2,3 2,5 3,2 2,8 0,7 0,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 1,2 1,6 2,1 2,7 3,9 3,5 5 6,4 4,8 8,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0,7 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1,4 2 2,6 3,1 4,1 3,4 2,6 5,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 1 1,7 2,8 2,4 3,3 3,1 2,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,5 2,9 2,2 0 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 1,2 1,5 2,7 4,1 6,2 9,3 11,6 12,6 15,2 12,7 13,9
Selhání srdce (I50) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 1,6 3,8 5,6 9,6 16,3 28,1 32,8 33,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,8 3 2,7 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,9 1,3 2,3 4,6 5,7 9 13,2 17,8 21,6 25,8 39
Ateroskleróza (I70) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,6 2,1 4 4 3,1 3,8 5,3 8,3 19,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,9 1,4 0 0 0 0 0,2 0,2 1 0,8 1,9 1,8 1,8 2,2 2,2 2,1 1,5 0,5 0,8 1 0,6 0,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,8 2 1,5 0 0,3 1,2 2 1,7 0,6 0,5 0,9 0,4 0,9 1 1,2 1,5 2,3 3,1 4 6,2 5,6 7,5 8,7 8,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,1 1,2 1 8,1 8,5 3,1 1,3 1,6 1 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1 1,3 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 2,1 1,5 4,1 3,9 1 0,3 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,4 1,7 2,6 4,1 6 9 15,7 23,2 19,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 1,1 1 16,2 6,3 0,9 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,9 1,1 2,2 5,4 4,7 7,9 22,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 1,7 1,4 0 16,4 10,7 1,4 1,1 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 1,4 0,8 0 0,1 0,6 0,8 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1 1,5 1,4 1,4 1,4 1 0,8 0,3 0,6 0,7 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 1 0,6 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 1,6 2,6 3 4 3,5 2,8 3,9 0
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 0,5 0 0,8 1,2 0,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,4 0,6 0,9 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,6 0,7 0,5 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,8 1,4 2,1 1,9 1,6 3,6 3,9 5,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0 0,2 0,7 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 1,9 0,4 8,4
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1 1,2 1 2,8 3,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 0,7 1,2 0,6 0,8 1,4 1,2 2,1 0,8 1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 1,8 1,9 1,8 3,7 4,4 5,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,9 1,1 0,8 0 0,2 2,1 2,9 2,7 1,5 1,5 1 0,9 0,4 0,6 0,3 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,8 0,4 1,1 1,5 0,7 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,2 1,9 1,7 2,5 2,7 3,1 3,7 3,4 2,7 1,7 1,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 1,6 1,4 0,2 0,6 2,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,3 1,3 1,6 2 2,3 1,9 2,9 2,3 2,5 2,5 1,4 1 1,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0,3 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 1,3 1,4 1,9 3,4 3,9 5,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 1 2 2,1 1,7 5,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,3 0,8 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 1 1,4 1,3 1,6 1,3 1,6 1,7 1,4 0,9 1,2 1,5 1,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,3 0 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1 1,8 1,5 2,4 3,4 3,9 11,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0,2 0 0 0,4 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,2 1,6 2,9 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1 1,2 1,9 2,2 2,6 2,5 3,2 3,8 4,8 3,9 5,7 4,7 6,3 6,1 5,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 1 1,2 1,6 1,6 2,1 2,6 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,8 0,4 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,4 1,3 1 1,3 2,2 2,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 1,1 1,1 0,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,6 0,8 0,4 0,6 1,1 0,6 0,6 1 1,3 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 1,1 0,9 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,5 0,4 0,9 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 1,1 0,9 0,4 2,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,9 0,8 1,7 2,8 1,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,3 1,1 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 2,7 2,7 3,7 5,2 5,6 2,8 1,9 1,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 1,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1,2 2,6 2,6 4,8 5,4 5,8 3,7 3 1,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 1,2 1 0 0 0 0,1 1,2 1,2 0,9 0,8 1,3 1,6 1,6 1,9 1,8 1,6 1,4 1 0,4 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 1,5 2,3 0 0,6 0,5 0,8 2,6 1,8 1 1,4 1,6 2,1 1,7 2,5 3,4 2,9 3,1 2,5 2,1 1,6 1,7 1,7 2,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,3 1,3 0,9 0,2 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,3 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,9 1,8 1,9 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,1 1,6 2,5 2,6 3,3 3,1 3,4 3 3,8 4,1 2,7 2 0,9 0
Dorzalgie (M54) 3,5 2,3 4,6 0 0 0,1 0,4 0,7 0,4 0,9 1,1 1,4 2,1 2,4 4,1 6,2 5,2 6,5 9,6 12,5 12,9 13,4 7,9 8,4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,6 1,3 0 0,6 1 0,6 0,9 0,4 0,4 0,6 1 1,8 2,3 3 3,1 2,6 1,9 1,2 0,9 0,6 0,3 1,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,7 1,5 0 0 0,2 1,1 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 1,6 2 1,7 2 2,7 1,6 3,1 1,6 0,4 2,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0,7 1,2 5 1,5 0,7 0,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,1 1,6 2,1 1,6 2,7 1,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,4 1,6 3,3 4,7 3,5 2,8
Urolitiáza (N20-N23) 0,9 1,2 0,7 0 0 0,1 0 0,5 0,5 0,7 1,3 0,8 1,2 0,9 1,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 0,4 0,4 2,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,6 0,9 2,3 0,9 0,4 0,2 0,4 0,9 0,5 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 1,4 1,7 2,4 2,6 3 4,4 8,1 12,4 15,3 16,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,7 3,1 3,8 4,4 3,1 1,1 0,4 0,9 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 2,1 0 0,6 2,4 2,1 1,7 1,6 0,8 0,4 0,6 0,6 0,4 0,8 0,6 1 0,9 1,3 1,7 1,1 0,8 1,3 0,9 2,8
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,5 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,9 0 1,8 0 0 0 0,2 0,6 0,3 0,6 0,7 1 1,7 2,9 2,5 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,9 0,1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2,8 0 5,5 0 0 0 0,2 0,8 2,7 3,2 3,8 2,7 2,9 3,3 3,6 3,4 4,4 4,5 4,4 3,5 2,4 1,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,7 0,7 1 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,8 0 1,6 0 0 0 0 0,5 1,5 3,2 3,9 2,3 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 4,2 0 0 0 0 1,7 5,6 10,6 9,3 4 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,4 1,3 1,7 1,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 11,7 0 0 0 0 2,6 12,9 29,4 30,6 11,8 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 3,4 0 0 0 0 0,4 3,1 7,8 9 4,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0,5 55,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 0,5 0,4 45,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 1 0,6 9,4 5,3 3,7 1,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,8 1,4 0,1 0,4 2,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 0,5 1,2 0 0,7 0,9 3,2 2,1 2,1 1 0,9 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,8 0,6 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,4 0,3 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 1,2 1,2 1,5 0,7 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,4 2,4 2,4 5,9 6,7 1,6 2,2 4,4 0,9 0,7 0,8 1 0,7 1 1,5 1,8 2,1 2,8 4,3 5,7 7,3 12,5 17,5 16,7
Nitrolební poranění (S06) 2 2,5 1,5 1,5 2,6 1,6 3,1 3,4 2,9 1,8 1,4 1,2 1,1 1 1,3 1,4 2 1,5 2,1 2,8 4,3 6,5 10,5 2,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 1,4 0,6 3,3 2,7 1,1 1,3 1,9 1,8 1,3 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,4 0,8 0,6 1,9 1,6 2,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 1 1,1 0 0,9 3,5 2,7 0,6 0,2 0,5 0,7 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,2 1,2 1,8 1,3 1,6 0,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,9 1,7 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 1,9 5,6 11,7 19,1 35 25,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 1,2 1 0 0,3 0,7 1,1 0,8 0,9 1 0,9 1,2 1 1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 1,5 1,3 1 1,1 1,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,5 7,9 5,1 0,2 1,7 3,8 5,3 8,9 8,9 6,9 5,7 6,6 6,9 6,7 5,9 5,6 5,2 5,4 6,4 9,4 12,9 17,7 19,2 25,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 0,3 0,2 1,1 2,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0 2,8
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,6 0,6 2 0,5 0,6 1,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 1,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,5 0,5 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,9 1,3 1,9 1,8 2 2,1 1,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 0,3 0,7 1,1 0,2 0,3 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,5 0,6 0,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0,8 0,9 1,8 0,9 0,2 0,4 0,7 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,8 1,1 0,9 1,2 1,5 1 2,2 2,6 1,3 0,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 9,5 9 877,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,8 1,1 1,4 1,8 1,9 1,9 1,1 0,7 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,4 4,6 14,1 2,2 2 1,4 1,8 3,1 7,5 18,5 28,4 22,4 11,4 4,5 5,3 4,5 5,8 6,5 8,4 9,7 8,1 6,4 5,2 11,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 140,9 125 156,4 1 060,5 99,5 68,6 63,4 85,9 91,8 125,6 139,4 108,8 89,2 91,7 106,2 127,1 149,6 180,6 221,6 265,8 304,3 364,4 390,3 401,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)