8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 308 156 152 23 86 30 22 21 5 13 7 7 9 8 8 6 7 7 5 5 18 14 5 2
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 318 136 182 16 59 49 38 21 14 14 5 7 10 7 5 6 9 13 8 8 10 10 8 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 19 12 7 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 2 1 0 1 0 2 2 2 0 0
Septikémie (A40–A41) 284 141 143 4 3 4 4 2 1 3 4 2 6 10 14 12 28 34 42 25 33 33 12 8
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 896 453 443 11 45 41 36 71 47 38 38 33 41 40 43 49 59 85 77 50 44 39 5 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 445 269 176 0 0 0 0 0 0 1 0 4 8 16 23 38 56 84 81 71 36 19 6 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 262 165 97 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6 24 39 59 62 33 19 11 2 1
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 282 159 123 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 10 13 11 18 44 47 49 37 29 9 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 488 3 485 0 0 0 0 0 0 1 9 11 20 47 47 58 67 82 72 53 20 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 104 0 104 0 0 0 0 0 1 2 3 8 11 7 9 6 11 14 10 11 4 6 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 7 17 15 8 7 5 5 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 28 69 70 75 40 24 8 4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 267 197 70 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 5 3 11 34 58 65 34 34 14 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 321 744 577 1 8 9 2 1 7 13 15 23 46 68 73 112 205 246 198 139 86 49 18 2
Carcinoma in situ (D00–D09) 19 6 13 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 2 2 1 2 3 1 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 147 101 46 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 1 16 19 25 28 18 18 7 3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 377 0 377 0 0 0 0 0 2 8 8 40 83 135 56 17 13 9 4 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 351 544 807 9 12 25 32 40 36 36 43 71 98 108 108 102 142 180 141 91 50 20 7 0
Anémie (D50–D64) 458 169 289 1 4 0 3 6 2 4 4 5 9 13 13 18 27 52 60 67 70 63 29 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 152 89 63 0 8 14 4 7 5 6 8 10 4 6 8 7 10 10 13 11 8 11 2 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 987 563 424 0 8 4 25 31 17 21 7 24 44 32 72 79 112 157 109 107 77 42 14 5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 918 680 1 238 35 304 176 94 70 32 37 35 40 78 62 83 77 101 118 101 119 142 124 77 13
Demence (F00–F03) 185 73 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 9 11 28 34 34 35 19 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 693 473 220 0 0 0 10 37 22 42 57 75 90 115 79 62 49 30 17 3 5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 239 152 87 0 0 0 3 27 38 42 35 28 12 10 15 7 9 2 3 2 4 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 450 240 210 0 0 0 2 14 32 42 61 45 63 43 44 33 29 18 13 9 2 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 194 77 117 0 3 0 2 6 4 9 9 10 23 24 23 24 19 18 7 5 4 2 1 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 015 475 540 1 6 47 91 101 78 63 61 74 79 61 57 54 51 47 47 36 28 20 9 4
Alzheimerova nemoc (G30) 163 54 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 34 32 44 30 9 1
Roztroušená skleróza (G35) 221 59 162 0 0 0 0 1 8 13 10 25 20 26 38 27 25 19 6 0 3 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 529 343 186 5 20 33 24 27 17 24 28 38 58 45 38 32 42 35 22 18 7 16 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 345 130 215 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12 9 16 18 36 50 61 48 47 31 12 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 505 842 663 3 21 30 49 48 27 32 69 77 108 105 129 141 163 176 138 107 44 32 6 0
Katarakta (H25–H26, H28) 63 24 39 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 6 8 6 5 12 9 2 5 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 710 345 365 3 39 39 19 7 6 13 12 21 29 23 35 54 83 103 97 71 33 18 4 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 928 415 513 2 46 54 34 15 22 26 33 36 64 57 54 81 87 80 107 59 40 28 1 2
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 737 265 472 0 0 0 3 9 5 5 10 15 28 31 51 43 81 88 103 85 90 56 30 4
Angina pectoris (I20) 205 123 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 15 13 27 33 38 40 20 7 3 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 709 463 246 0 0 0 0 0 0 0 5 7 11 35 53 54 82 120 107 79 72 55 26 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 966 642 324 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 16 41 77 126 200 192 143 93 44 16 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 348 172 176 0 0 0 0 0 3 3 6 11 14 15 18 22 39 40 57 49 38 23 9 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 625 853 772 2 0 1 7 3 5 9 9 28 41 45 70 83 164 208 289 260 209 144 42 6
Selhání srdce (I50) 1 191 592 599 0 0 0 0 0 1 0 1 6 9 14 27 33 62 110 168 178 231 221 103 27
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 663 840 823 0 0 0 0 0 0 3 6 18 23 48 65 87 148 203 260 261 234 194 98 15
Ateroskleróza (I70) 578 360 218 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 12 34 70 95 116 101 54 51 27 8
Varixy dolních končetin (I83) 791 288 503 0 0 0 0 1 8 29 44 81 109 90 109 91 61 69 43 28 11 8 7 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 015 566 449 0 4 21 24 33 14 13 17 27 50 35 60 67 106 133 125 106 97 59 20 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 043 538 505 85 346 137 70 72 30 32 24 40 16 21 12 24 15 22 22 25 22 18 8 2
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 104 594 510 54 121 28 9 18 1 9 14 7 17 21 25 44 68 88 100 127 131 131 75 16
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 832 415 417 130 129 28 12 5 2 4 6 7 5 9 15 19 25 50 63 76 95 83 56 13
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 044 579 465 0 517 354 53 29 20 24 6 18 6 6 3 2 4 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 844 518 326 0 10 18 20 41 52 58 59 84 92 79 81 54 60 59 39 20 11 6 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 574 343 231 0 4 1 0 1 0 0 1 2 6 2 11 35 55 103 112 93 75 52 17 4
Astma (J45–J46) 190 71 119 0 6 24 14 3 2 2 5 10 8 8 16 13 14 18 15 10 10 10 1 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 505 296 209 3 8 3 2 5 7 4 3 17 13 12 17 21 52 71 98 68 57 27 13 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 189 101 88 2 1 2 10 11 8 9 3 14 8 12 10 18 20 20 17 14 7 3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 189 98 91 0 16 10 2 3 10 14 13 14 17 10 12 15 10 13 14 10 4 2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 130 73 57 0 0 8 11 12 2 1 1 4 4 5 9 10 16 15 8 9 5 8 2 0
Peptický vřed (K25–K28) 201 122 79 0 0 0 1 1 2 2 5 8 12 8 9 17 21 25 25 15 20 22 6 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 645 251 394 6 15 25 35 31 23 25 25 20 21 24 20 36 39 64 49 59 59 34 34 1
Nemoci appendixu (K35–K38) 803 385 418 0 5 89 124 109 70 64 51 71 50 28 33 30 32 18 12 8 5 1 2 1
Tříselná kýla (K40) 1 038 921 117 12 46 32 5 11 9 28 23 51 86 71 90 88 130 125 104 77 38 8 4 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 850 448 402 0 19 22 3 8 7 19 34 66 85 84 68 72 106 81 94 51 17 12 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 180 95 85 0 0 1 9 20 15 18 21 14 20 19 7 6 7 12 4 5 0 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 97 42 55 1 3 5 6 8 6 6 6 6 4 3 1 6 5 7 8 4 8 2 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 224 104 120 1 12 8 2 2 3 9 3 2 3 2 7 18 11 31 33 24 26 18 7 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 248 102 146 0 0 0 0 0 2 3 0 5 10 15 26 18 34 31 31 29 23 15 6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 598 363 235 3 7 5 3 12 16 26 29 56 78 54 59 50 55 48 42 23 13 10 8 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 282 138 144 0 32 33 19 4 1 2 3 2 2 6 6 13 25 33 29 22 23 16 10 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 193 124 69 0 0 0 0 0 0 2 0 7 21 23 19 39 39 19 15 7 1 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 194 100 94 0 4 1 4 8 6 3 8 4 15 13 12 22 25 24 15 16 7 6 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 337 479 858 0 0 2 5 19 16 40 48 83 112 100 108 111 151 192 122 109 55 43 19 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 245 112 133 0 0 0 0 1 2 1 4 6 12 12 10 13 22 39 23 33 33 20 13 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 440 265 175 0 0 0 3 10 12 10 14 27 42 42 37 39 46 49 34 34 17 14 10 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 211 122 89 2 4 0 5 12 2 5 8 10 3 10 8 16 15 21 18 19 17 19 14 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 408 265 143 5 27 21 9 32 22 39 20 21 25 15 24 16 25 33 31 18 8 13 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 511 239 272 3 3 3 8 22 22 36 22 44 27 33 48 38 57 44 38 31 19 12 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 473 204 269 3 20 14 32 44 23 27 12 20 19 25 29 26 44 31 27 21 26 24 5 1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 783 352 431 0 0 0 0 0 0 2 4 15 11 27 50 73 102 184 164 95 40 16 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 182 453 729 0 0 0 0 0 0 2 5 10 31 44 110 144 192 220 240 130 43 9 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 931 488 443 0 0 0 3 44 34 48 45 82 107 107 113 110 115 80 28 12 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 267 433 834 0 12 12 28 63 46 67 45 70 78 105 147 133 150 124 85 50 24 18 9 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 69 21 48 0 2 0 0 3 3 3 4 1 4 5 3 11 4 7 8 7 4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 110 63 47 0 2 8 9 9 0 0 1 4 6 4 5 10 10 15 15 5 2 3 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 918 451 467 0 0 0 0 3 6 14 21 54 99 84 110 96 140 102 74 80 24 10 1 0
Dorzalgie (M54) 2 318 936 1 382 0 0 2 17 24 20 28 47 79 138 135 182 213 200 304 297 263 204 130 33 2
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 215 621 594 0 18 16 13 21 22 33 38 63 130 143 168 180 154 106 78 19 7 4 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 575 192 383 0 1 5 17 17 11 8 11 29 38 48 53 56 48 61 45 50 46 23 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 553 161 392 30 41 19 12 34 16 26 16 21 24 16 26 27 27 53 52 55 28 18 8 4
Selhání ledvin (N17–N19) 336 188 148 1 0 1 1 1 2 2 3 6 7 7 17 19 35 38 55 55 37 36 12 1
Urolitiáza (N20–N23) 734 495 239 0 0 2 7 6 25 25 37 55 76 72 78 75 93 80 42 35 15 11 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 118 317 801 14 14 19 14 30 17 17 12 24 55 51 68 70 76 93 144 120 119 99 55 7
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 397 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 28 60 95 88 67 27 12 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 654 654 0 2 34 87 50 37 33 28 18 29 36 32 32 44 50 59 28 32 13 8 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 145 4 141 0 0 0 1 12 9 13 7 8 24 24 21 7 9 4 6 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 200 0 200 0 0 3 0 11 16 25 28 25 48 10 10 6 7 3 4 2 1 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 923 0 923 0 0 0 10 27 27 35 38 72 155 173 149 75 43 45 27 21 18 7 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 2 232 6 2 226 0 0 1 7 37 80 160 202 178 226 180 186 190 245 232 165 92 34 14 3 0
Lékařský potrat (O04) 376 0 376 0 0 0 0 21 58 81 82 72 58 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 802 0 802 0 0 0 0 13 94 207 225 179 75 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1 608 0 1 608 0 0 0 0 60 252 493 498 252 50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 196 0 196 0 0 0 0 9 32 58 59 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 489 0 3 489 0 0 0 0 71 384 1 156 1 193 581 100 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1 148 0 1 148 0 0 0 0 22 114 324 404 226 55 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 32 0 32 0 0 0 0 1 3 12 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 342 176 166 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 478 262 216 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 411 240 171 38 86 158 33 26 5 3 10 6 5 10 6 7 6 8 3 0 0 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 266 147 119 0 0 2 6 15 2 3 7 7 9 15 20 20 25 37 29 24 24 18 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 676 205 471 1 21 80 123 90 41 48 31 27 42 24 20 16 18 19 26 17 17 10 4 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 16 10 6 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2 072 965 1 107 49 137 93 131 181 48 33 50 58 86 76 75 95 127 162 164 167 163 117 54 6
Nitrolební poranění (S06) 1 126 739 387 4 34 55 80 89 90 65 56 60 59 54 68 60 61 66 60 52 48 45 15 5
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 951 580 371 61 183 85 96 66 41 44 32 36 43 20 19 31 37 47 28 27 23 22 10 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 603 269 334 0 15 80 76 21 8 16 19 27 28 26 36 35 56 54 49 27 15 9 6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 768 268 500 1 4 3 4 3 2 5 4 7 4 12 12 13 38 56 85 121 133 143 94 24
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 676 337 339 0 8 15 33 17 27 35 39 54 64 56 46 49 73 59 43 33 13 5 7 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 3 814 2 367 1 447 4 36 104 144 242 228 266 230 317 380 273 283 234 232 215 173 141 148 112 40 12
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 118 80 38 6 43 7 3 4 3 3 3 6 14 9 3 2 6 5 1 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 228 107 121 2 38 10 24 36 8 12 13 11 17 10 8 9 3 4 3 7 6 5 1 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 202 98 104 0 0 4 1 3 3 4 2 4 2 8 10 11 20 41 30 30 20 7 1 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 87 59 28 0 0 1 1 5 4 10 5 11 3 10 10 8 8 4 4 1 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 202 123 79 5 50 13 12 11 5 10 7 12 11 5 8 9 10 15 7 6 3 3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 205 108 97 15 17 16 19 11 5 2 4 3 7 7 8 12 13 20 19 15 9 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 48 1 47 0 0 0 0 1 2 2 5 19 14 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 804 2 931 2 873 5 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 82 40 42 0 0 1 2 1 0 2 4 2 7 3 9 11 13 14 7 3 3 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 5 800 1 384 4 416 16 36 61 53 106 268 745 1 111 1 164 654 250 188 213 247 223 208 138 75 37 7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 92 988 40 022 52 966 7 299 2 863 2 414 2 035 2 661 2 948 5 273 5 826 5 673 5 283 4 380 4 885 5 183 6 609 7 603 7 118 5 762 4 397 3 166 1 351 259
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,5 0,5 0,5 3,5 3,4 0,9 0,7 0,7 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1,6 1,6 3,7
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0,4 0,6 2,4 2,3 1,4 1,2 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 1,1 2,6 1,8
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,4 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,3 1,1 2,3 3,8 3,8 14,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,4 1,5 1,4 1,7 1,8 1,2 1,2 2,5 1,4 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1 1,3 1,4 2 2,3 2,3 3,1 4,5 1,6 7,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,7 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1 1,3 2 2,5 3,2 2,5 2,2 1,9 3,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,9 1,4 1,9 1,5 1,3 1,3 0,6 1,8
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1 1,4 2,2 2,6 3,3 2,9 3,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 1,1 1,1 1,5 1,5 2 2,2 2,4 1,4 0,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,7 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 1,7 2,3 1,8 1,7 0,9 1,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,4 2 1,5 2,4 1,6 0,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2,1 2,4 1,8 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,6 1,8 2,9 4,7 5,9 6 6,3 6 5,6 5,7 3,7
Carcinoma in situ (D00–D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,8 0,5 0,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,5 3,2 1,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,1 1,8 2,5 1,4 0,5 0,7 1 1,4 1,1 0,9 1 1,5 1,8 2,5 2,6 2,6 3,3 4,3 4,3 4,1 3,5 2,3 2,2 0
Anémie (D50–D64) 0,7 0,5 0,9 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1,2 1,8 3 4,9 7,2 9,2 14,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1,3 0,6 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,6 1,8 1,3 0 0,3 0,1 0,8 1,1 0,5 0,5 0,2 0,5 0,8 0,7 1,7 2 2,6 3,7 3,3 4,9 5,4 4,8 4,5 9,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 3 2,2 3,8 5,3 11,9 5,1 3,1 2,5 1 0,9 0,9 0,8 1,4 1,5 2 2 2,3 2,8 3,1 5,4 9,9 14,2 24,5 23,9
Demence (F00–F03) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,5 2,4 4 6,1 9,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0,3 1,3 0,7 1 1,4 1,6 1,6 2,7 1,9 1,6 1,1 0,7 0,5 0,1 0,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0,1 1 1,2 1 0,9 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0,1 0,5 1 1 1,5 0,9 1,2 1 1,1 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,4 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 1,8
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,6 1,5 1,7 0,2 0,2 1,4 3 3,6 2,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3 2,9 7,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 1,5 3,1 3,4 2,9 1,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,2 0 0,2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1,1 0,6 0,8 0,8 1 0,8 1 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,1 0,9 0,8 1 0,8 0,7 0,8 0,5 1,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,9 2,2 3,3 3,5 3,8 3,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,4 2,7 2,1 0,5 0,8 0,9 1,6 1,7 0,8 0,8 1,7 1,6 2 2,5 3,1 3,6 3,7 4,2 4,2 4,9 3,1 3,7 1,9 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,6 0,6 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,1 1,1 1,1 0,5 1,5 1,1 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,4 1,9 2,5 3 3,2 2,3 2,1 1,3 1,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,5 1,3 1,6 0,3 1,8 1,6 1,1 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 1,2 1,3 1,3 2,1 2 1,9 3,3 2,7 2,8 3,2 0,3 3,7
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1,2 0,9 1,5 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 1,1 1,9 2,1 3,1 3,9 6,3 6,4 9,6 7,3
Angina pectoris (I20) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,8 1,2 1,8 1,4 0,8 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,3 1,4 1,9 2,9 3,3 3,6 5 6,3 8,3 5,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,5 2,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 2 2,9 4,8 5,8 6,5 6,5 5 5,1 7,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1 1,7 2,2 2,6 2,6 2,9 1,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,6 2,8 2,4 0,3 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 1,1 1,7 2,1 3,8 5 8,8 11,8 14,6 16,4 13,4 11
Selhání srdce (I50) 1,9 1,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 1,4 2,6 5,1 8,1 16,1 25,2 32,8 49,5
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,6 2,7 2,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1,1 1,6 2,2 3,4 4,8 7,9 11,9 16,3 22,2 31,2 27,5
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1,6 2,3 3,5 4,6 3,8 5,8 8,6 14,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,9 1,6 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,1 1,7 2 2,1 2,6 2,3 1,4 1,6 1,3 1,3 0,8 0,9 2,2 3,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,6 1,8 1,4 0 0,2 0,6 0,8 1,2 0,4 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 1,4 1,7 2,4 3,2 3,8 4,8 6,8 6,7 6,4 7,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,6 1,7 1,6 12,8 13,5 4 2,3 2,6 0,9 0,8 0,6 0,8 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 0,7 1,1 1,5 2,1 2,6 3,7
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,7 1,9 1,6 8,1 4,7 0,8 0,3 0,6 0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,6 1,1 1,6 2,1 3 5,8 9,1 15 23,9 29,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,3 1,3 1,3 19,5 5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,2 1,9 3,5 6,6 9,5 17,9 23,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 1,9 1,4 0 20,2 10,3 1,7 1 0,6 0,6 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,3 1,7 1 0 0,4 0,5 0,7 1,5 1,6 1,4 1,4 1,7 1,7 1,8 2 1,4 1,4 1,4 1,2 0,9 0,8 0,7 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 1,1 0,7 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,9 1,3 2,5 3,4 4,2 5,2 5,9 5,4 7,3
Astma (J45–J46) 0,3 0,2 0,4 0 0,2 0,7 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1 0,3 1,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,8 1 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 1,2 1,7 3 3,1 4 3,1 4,1 7,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,3 0,3 0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,2 0,4 0,4 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,9 0,6 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 1,4 2,5 1,9 3,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 0,8 1,2 0,9 0,6 0,7 1,1 1,1 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 0,9 1,5 1,5 2,7 4,1 3,9 10,8 1,8
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,3 1,2 1,3 0 0,2 2,6 4 3,9 2,1 1,6 1,2 1,5 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,6 1,8
Tříselná kýla (K40) 1,6 3 0,4 1,8 1,8 0,9 0,2 0,4 0,3 0,7 0,6 1,1 1,6 1,7 2,2 2,3 3 3 3,2 3,5 2,6 0,9 1,3 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,3 1,4 1,2 0 0,7 0,6 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 1,4 1,6 2 1,6 1,9 2,4 1,9 2,9 2,3 1,2 1,4 0,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,6 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,2 0,5 0,3 0,7 1 1,1 1,8 2,1 2,2 3,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,8 0,7 0,9 1,3 1,6 1,7 1,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,9 1,2 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 1,3 1 0,9 1,1 2,6 1,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,4 0,4 0,4 0 1,2 1 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 0,9 1 1,6 1,8 3,2 1,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,5 1 0,9 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,3 0,3 0,3 0 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,3 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0,1 0,2 0,7 0,5 1 1,2 1,7 2,1 2,3 2,6 2,9 3,5 4,6 3,7 5 3,8 4,9 6,1 3,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 0,7 1,5 2,3 2,3 4,1 1,8
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,7 0,9 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,8 1 0,9 1 1,1 1,2 1 1,5 1,2 1,6 3,2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9 1,2 2,2 4,5 5,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,6 0,9 0,4 0,8 1,1 0,6 0,3 1,1 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 0,9 0,8 0,6 1,5 1,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,8 0,8 0,8 0,5 0,1 0,1 0,3 0,8 0,7 0,9 0,5 0,9 0,5 0,8 1,2 1 1,3 1 1,2 1,4 1,3 1,4 0,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,7 0,7 0,8 0,5 0,8 0,4 1 1,6 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,7 1 0,7 0,8 1 1,8 2,7 1,6 1,8
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,2 1,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 1,2 1,9 2,3 4,4 5 4,3 2,8 1,8 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,9 1,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 2,7 3,7 4,4 5,2 7,3 5,9 3 1 0,6 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 1,6 1,4 0 0 0 0,1 1,6 1 1,2 1,1 1,7 2 2,5 2,7 2,8 2,6 1,9 0,9 0,5 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 2 1,4 2,6 0 0,5 0,4 0,9 2,2 1,4 1,6 1,1 1,5 1,4 2,5 3,5 3,4 3,4 3 2,6 2,3 1,7 2,1 2,9 1,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,3 0,6 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,4 1,5 1,4 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,1 1,8 2 2,7 2,5 3,2 2,4 2,3 3,6 1,7 1,1 0,3 0
Dorzalgie (M54) 3,7 3 4,3 0 0 0,1 0,6 0,9 0,6 0,7 1,1 1,6 2,5 3,2 4,4 5,5 4,6 7,2 9 11,9 14,2 14,8 10,5 3,7
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,9 2 1,8 0 0,7 0,5 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 1,3 2,4 3,3 4,1 4,6 3,5 2,5 2,4 0,9 0,5 0,5 0,6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,9 0,6 1,2 0 0 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,1 1,3 1,4 1,1 1,5 1,4 2,3 3,2 2,6 2,2 1,8
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,9 0,5 1,2 4,5 1,6 0,6 0,4 1,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 1,3 1,6 2,5 1,9 2,1 2,6 7,3
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,6 0,5 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8 0,9 1,7 2,5 2,6 4,1 3,8 1,8
Urolitiáza (N20–N23) 1,2 1,6 0,7 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 0,9 1,1 1,4 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 1,3 1,6 1 1,3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,8 1 2,5 2,1 0,5 0,6 0,5 1,1 0,5 0,4 0,3 0,5 1 1,2 1,6 1,8 1,7 2,2 4,4 5,4 8,3 11,3 17,5 12,8
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 1,4 2,3 2,7 3 1,9 1,4 1,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2,1 0 0,3 1,3 2,5 1,6 1,3 1 0,7 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 1,1 1,4 0,9 1,5 0,9 0,9 0,6 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,6 0 0 0,1 0 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,5 0 2,9 0 0 0 0,3 1 0,8 0,9 0,9 1,5 2,8 4 3,6 1,9 1 1,1 0,8 1 1,3 0,8 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,5 0 6,9 0 0 0 0,2 1,3 2,4 3,9 4,9 3,7 4,1 4,2 4,5 4,9 5,6 5,5 5 4,2 2,4 1,6 1 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0,7 1,8 2 2 1,5 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 0,5 2,9 5 5,5 3,7 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2,5 0 5 0 0 0 0 2,1 7,7 12 12,1 5,2 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,3 1 1,4 1,4 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 0 10,8 0 0 0 0 2,5 11,7 28,1 29,1 12,1 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,8 0 3,5 0 0 0 0 0,8 3,5 7,9 9,9 4,7 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,6 0,5 51,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,8 0,8 0,7 71,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,6 0,8 0,5 5,7 3,4 4,6 1,1 0,9 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,5 0,4 0 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,1 1,7 2,1 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,7 1,5 0,2 0,8 2,3 4 3,2 1,2 1,2 0,8 0,6 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2 1,1 1,3 1,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,3 3,1 3,4 7,4 5,3 2,7 4,3 6,4 1,5 0,8 1,2 1,2 1,6 1,8 1,8 2,4 2,9 3,9 5 7,6 11,4 13,4 17,2 11
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,4 1,2 0,6 1,3 1,6 2,6 3,2 2,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,3 1,6 1,5 1,4 1,6 1,8 2,4 3,3 5,1 4,8 9,2
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,5 1,9 1,1 9,2 7,1 2,5 3,1 2,4 1,2 1,1 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 0,9 1,2 1,6 2,5 3,2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0,9 1 0 0,6 2,3 2,5 0,7 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 0,9 1,3 1,3 1,5 1,2 1 1 1,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,9 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,9 1,3 2,6 5,5 9,3 16,3 30 44
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 1,1 1 0 0,3 0,4 1,1 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,7 1,4 1,3 1,5 0,9 0,6 2,2 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6 7,6 4,5 0,6 1,4 3 4,7 8,6 6,9 6,5 5,6 6,6 7 6,4 6,8 6 5,3 5,1 5,3 6,4 10,3 12,8 12,8 22
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,1 0,9 1,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,4 0,3 0,4 0,3 1,5 0,3 0,8 1,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,3 1,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1 0,9 1,4 1,4 0,8 0,3 1,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,2 0,8 2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0,3 0,3 2,3 0,7 0,5 0,6 0,4 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,2 9,5 8,9 872,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9,2 4,5 13,7 2,4 1,4 1,8 1,7 3,8 8,2 18,1 27,1 24,2 12 5,9 4,5 5,5 5,7 5,3 6,3 6,3 5,2 4,2 2,2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 146,9 129,2 163,8 1 097,1 111,7 70,5 66,3 94,8 89,8 128,1 142,1 118,1 96,7 102,5 117,8 133,5 151,8 181,2 216,5 261,7 306,2 361,5 430,7 475,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)